Dijeljene linije i virtualne linije na različitim lokacijama pružaju nekoliko prednosti za Webex Calling, uključujući:

  • poboljšano upravljanje pozivima: dijeljene linije i virtualne linije na različitim lokacijama mogu osigurati brzo javljanje na dolazne pozive, čak i tijekom sati najvećeg prometa. To skraćuje trajanje poziva na čekanju i poboljšava postotak javljanja na pozive.

  • Povećana mogućnost prilagodbe: dijeljene linije i virtualne linije na različitim lokacijama mogu omogućiti tvrtkama jednostavno dodavanje ili uklanjanje linija prema potrebi radi prilagodbe na promjene u količini poziva ili razini osoblja.

  • Veća isplativost: dijeljene linije i virtualne linije na različitim lokacijama mogu pomoći tvrtkama smanjiti troškove međugradskih poziva.

Podržani uređaji

Sljedeća tablica prikazuje uređaje koji se mogu konfigurirati dijeljenim i virtualnim linijama na različitim lokacijama.

Uređaji

Dijeljena linija

Virtualna linija

Uređaji MPP dodijeljeni korisnicima

Aplikacija Webex

Bežični telefoni 840/860

Profili gostiju za dijeljeni radni prostor (Hot desking)

Slušalice DECT

Uređaji MPP dodijeljeni radnom prostoru

N/P

Uređaji ATA

N/P

Utjecaj na usmjeravanje poziva

Kada krajnji korisnik odabere liniju za odlazni poziv ili kada primi poziv na liniji, primjenjuju se plan biranja poziva, usluge poziva i pravila te određene linije. Za odlazni poziv upotrebljava se profil usmjeravanja lokacije linije, stoga se PSTN pozivi preusmjeravaju na temelju dodijeljene PSTN opcije za tu lokaciju.

Razmatranja za hitne pozive

Usmjeravanje hitnih poziva određeno je postavkama lokacije za liniju koja je odabrana za hitan poziv. Za lokacije na kojima je omogućena opcija RedSky, hitni pozivi usmjeravaju se izravno u RedSky putem namijenjene ravnopravne veze. Za ostale lokacije hitni pozivi preusmjeravaju se putem operatera javne komutirane telefonske mreže (PSTN) na toj lokaciji.

HELD/HELD+ je funkcija uređaja koja je neovisna o linijama konfiguriranima na uređaju. U slučaju hitnog poziva uređaj daje informacije o lokaciji, ali usmjeravanje poziva na RedSky ovisi o postavkama lokacije linije. Treba napomenuti da uključivanje informacija o lokaciji za poziv s linije koja je definirana na nekoj lokaciji bez omogućene usluge RedSky ne aktivira usmjeravanje kroz RedSky.

Odabir broja za povratni poziv u hitnim slučajevima (ECBN) za hitne pozive određuje se linijom koja je odabrana za hitni poziv. Konkretno, postavke ECBN-a linije odredit će telefonski broj koji se šalje hitnim službama. To je jedna od tri moguće vrijednosti:

  • telefonski broj linije

  • zadani ECBN za lokaciju linije

  • drugi korisnik ili virtualna linija na istoj lokaciji

Za više informacija o hitnom pozivu i ECBN-u pogledajte: Poboljšani hitni pozivi za Webex Calling i Broj za povratni poziv u hitnim slučajevima u opciji Control Hub.

Razmatranja o preživljavanju

U načinu preživljavanja zajedničke i virtualne linije s neke druge lokacije Webex Calling ne registriraju se u Pristupnik preživljavanja (Survivability Gateway, SGW). Uređaj prikazuje liniju kao neregistriranu. Korisnici ne mogu upućivati odlazne pozive niti primati dolazne pozive na tim linijama. Ako je ta linija dodijeljena uređaju na nekoj drugoj lokaciji Webex Calling koja je u aktivnom načinu rada, tada ti korisnici mogu upućivati i primati pozive pomoću te linije.

U načinu preživljavanja zajedničke linije i virtualne linije s iste lokacije Webex Calling registrirat će se u SGW. Korisnici mogu upućivati pozive s uređaja u načinu preživljavanja i s uređaja u aktivnom načinu rada. Pozivi upućeni na tu liniju upozorit će uređaje koji su u aktivnom načinu rada. Interni pozivi s uređaja u načinu preživljavanja upozorit će uređaje na istoj lokaciji za preživljavanje. LGW-PSTN pozivi primljeni na lokaciji koja je u načinu preživljavanja predaju se SGW-u i upozoravaju uređaje na istoj lokaciji za preživljavanje. Upozorenje se ne šalje ostalim uređajima u aktivnom načinu rada koji dijele tu liniju.

Kad ta lokacija Webex Calling ponovno bude u aktivnom načinu rada, sve linije na toj lokaciji uspješno se registriraju u Webex Calling.

Ograničenja

  • Linija na lokaciji Webex Calling u Indiji ne može se dodijeliti uređaju na nekoj drugoj lokaciji Webex Calling.

  • Uređaju na lokaciji Webex Calling u Indiji ne može se dodijeliti linija s neke druge lokacije Webex Calling.