Konfigurovat uživatele jako asistenta vedení

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klikněte na kartu Volání.

3

Přejděte do části Oprávnění mezi uživateli a vyberte možnost Executive/Executive assistant.

4

Zapněte přepínač a zvolte možnost Asistent vedení.

Pokud je uživateli, který je asistentem vedení, přiřazen vedení, zobrazí se seznam členů vedení s jeho telefonním číslem, linkou a stavem přihlášení.


 

Pokud jste správce pobočky, zobrazí se pouze vedoucí pracovníci vztahující se k přiřazeným pobočkám.

Ve výchozím nastavení je přihlášen asistent vedení. Pokud nechcete, aby hovory vedení vyřizoval asistent vedení, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka pro přihlášení.

5

Chcete-li přesměrovat hovory asistenta vedení na jiný cíl, zaškrtněte políčko Přesměrovat filtrované hovory a do pole Nastavit telefonní číslo zadejte telefonní číslo.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Konfigurovat uživatele jako člena vedení

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klikněte na kartu Volání.

3

Přejděte do části Oprávnění mezi uživateli a vyberte možnost Executive/Executive assistant.

4

Zapněte přepínač a zvolte možnost Vedení.

5

Vyhledejte a vyberte uživatele, které chcete k tomuto uživateli přidat jako asistenty vedení.


 

Pokud jste správce pobočky, můžete přidávat uživatele pouze z přiřazených poboček jako asistent vedení.

Přidaní asistenti vedení se zobrazí se svým telefonním číslem, linkou a stavem přihlášení. Přidané asistenty vedení můžete odstranit pomocí ikony nebo pomocí možnosti Odebrat vše .

6

Filtrovat hovory odeslané asistentovi vedení: Zapněte přepínač Filtrování hovorů a z následujících možností vyberte typ hovorů, které chcete přejít na asistenta vedení.

 • Všechny externí hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny externí hovory asistentovi vedení.

 • Všechny interní hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat všechny interní hovory asistentovi vedení.

 • Všechny hovory – tuto možnost vyberte, chcete-li odesílat interní i externí hovory asistentovi vedení.

 • Vlastní filtr hovorů – tuto možnost vyberte, chcete-li, aby byly na asistenta vedení přesměrovány pouze konkrétní hovory. Pokud je tato možnost vybrána, kliknutím na možnost Přidat nový filtr nastavte vlastní filtr hovorů pomocí následujících parametrů.

  • Název filtru – zadejte název filtru.

  • Kdy – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

  • Hovory od – vyberte hovory z libovolného telefonního čísla, libovolného interního, libovolného externího nebo vyberte telefonní čísla , která chcete přejít na asistenta vedení. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.

  • Filtrovat nebo nefiltrovat – zvolte, zda chcete filtrovat nebo nefiltrovat hovory, které odpovídají těmto parametrům.


 

Uživatel může také použít následující přístupové kódy funkcí (FAC) – kódy k ovládání určitých funkcí – k aktivaci nebo deaktivaci možností filtrování hovorů, které jste nastavili.

 • Aktivovat filtrování hovorů (vedení) – #61

 • Deaktivovat filtrování hovorů (vedení) – #62

7

Povolit oznámení o hovorech na další pobočky: Zapněte funkci Umístění pro vyzvánění a z rozevíracího seznamu vyberte Typ upozornění.

 • Tichý

 • Úvodní vyzvánění

Když povolíte funkci Pobočka vyzvánět, bude ve výchozím nastavení upozorněno primární číslo uživatele.

Můžete vybrat další umístění, která chcete upozornit:

 • Umístění dosažitelnosti na jednom čísle (Office Anywhere) – telefonní číslo zadané v nastavení dosažitelnosti na jednom čísle.

 • Umístění mobilního zařízení – telefonní číslo zadané v nastavení mobility.

 • Umístění zobrazení sdílených hovorů – zařízení, ve kterých je nakonfigurován sdílený vzhled hovorů.

8

Nastavení možností vyzvánění: Zvolte kterýkoli z následujících režimů upozornění:

 • Simultánní – výběrem této možnosti současně zazvoní na všech přidaných telefonech asistenta vedení. Hovor si může vybrat každý.

 • Sekvenční: Výběrem této možnosti zazvoní telefon asistenta vedení v pořadí, v jakém se zobrazí v tabulce asistentů vedení. Hovor bude předán prvnímu asistentovi vedení a poté druhému.

9

Odklonit nepřijaté hovory: Pokud hovor není přijat, vyberte kteroukoli z následujících možností:

 • Odeslat do hlasové schránky – tuto možnost vyberte, chcete-li odeslat hlasovou schránku vedení.

 • Přesměrování – vyberte tuto možnost a zadejte číslo, na které mají být přesměrovány hovory.

 • Nedělat nic – vyberte tuto možnost, pokud nemáte provést žádnou akci.

Můžete určit dobu (v sekundách), po kterou mají být nepřijaté hovory přesměrovány.

Pokud je vybrán režim sekvenčního upozornění, můžete nastavit počet zazvonění předtím, než budou hovory postupně přesměrovány na asistenty.
10

Nastavit ID volajícího: Vyberte jméno a číslo ID volajícího, které se zobrazí na telefonu asistenta vedení pro příchozí hovory na lince vedení.

11

Klikněte na možnost Uložit.


 

Výkonní a výkonní asistenti musí mít přiřazena telefonní čísla, nejen linky. Můžete nakonfigurovat počet asistentů. Asistenty lze nakonfigurovat pro několik vedoucích pracovníků. Bez ohledu na počet asistentů můžete současně uskutečnit pouze několik souběžných hovorů jménem vedoucího pracovníka.


 

Uživatel (vedoucí pracovník) může na uživatelském portálu také přidat asistenty vedení, filtrovat hovory, nastavit možnost vyzvánění a ID volajícího samostatně. Další informace naleznete v tématu Konfigurace a správa služby vedení. Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví na uživatelském portálu i v prostředí Control Hub.


 

Když člen vedení hovor přijme, všichni asistenti vedení obdrží událost s údajem Jinde. Když jeden z asistentů vedení přijme hovor, všichni ostatní asistenti vedení obdrží událost s označením Jinde.

Možnost nastavení sdílené linky

Sdílený vzhled linky lze použít společně se službou výkonného ředitele, pokud jsou uživatelé ve stejném umístění. Konfigurace vzhledu sdílené linky pomocí výkonné služby usnadňuje používání funkce. Další informace o konfiguraci sdíleného vzhledu linky naleznete v tématu Přidání a změna pořadí řádků pro telefonMPP.