Konfigurere en bruker som lederassistent

1

Logg på Kontrollhub , og gå til Ledelse > Brukere .

2

Velg en bruker, og klikk på Oppringing-fanen.

3

Gå til Tillatelser mellom brukere og velg Leder/leder assistent .

4

Slå på bryteren og velg Konsernassistent alternativet.

Hvis en bruker, som er lederassistent, er tilordnet til en leder, vises listen over ledere med telefonnummer, internnummer og påmeldingsstatus.


 

Hvis du er administrator, vises bare ledere som er knyttet til de tilordnede stedene.

Som standard er administrasjonsassistenten valgt. Hvis du ikke vil at en lederassistent skal håndtere lederens samtaler, fjerner du merket for de respektive avmerkingsboks.

5

Hvis du vil viderekoble lederassistent-anropene til en annen destinasjon, merker du av for Viderekoble filtrerte anrop avmerkingsboks og angi telefonnummer i Angi telefonnummer felt.

6

Klikk på Lagre.

Konfigurere en bruker som leder

1

Logg på Kontrollhub , og gå til Ledelse > Brukere .

2

Velg en bruker, og klikk på Oppringing-fanen.

3

Gå til Tillatelser mellom brukere og velg Leder/leder assistent .

4

Slå på bryteren og velg Leder alternativet.

5

Søk etter og velg brukerne som skal legges til som lederassistenter for denne brukeren.


 

Hvis du er administrator, kan du bare legge til brukere fra de tilordnede stedene som lederassistent.

De ekstra lederassistentene vises med telefonnummer, internnummer og status for påmelding. Du kan slette de ekstra lederassistentene ved hjelp av en ikonet eller Fjern alle alternativet.

6

Filtrer anrop som sendes til lederassistenten : Slå på Anropsfiltrering veksle mellom og velge hvilken type samtaler du vil gå til lederassistenten fra følgende alternativer.

 • Alle eksterne samtaler – Velg dette alternativet for å sende alle eksterne samtaler til lederassistenten.

 • Alle interne samtaler – Velg dette alternativet for å sende alle interne samtaler til lederassistenten.

 • Alle anrop – Velg dette alternativet for å sende både interne og eksterne anrop til lederassistenten.

 • Egendefinert samtalefilter – Velg dette alternativet for å sikre at bare bestemte samtaler viderekobles til lederassistenten. Hvis valgt, klikker du Legg til nytt filter for å konfigurere et egendefinert anropsfilter ved hjelp av følgende parametere.

  • Filternavn – Skriv inn filternavnet.

  • Når – Velg den forhåndsdefinerte tidsplanen fra rullegardinliste.

  • Anrop fra – Velg anropene fra Et hvilket som helst telefonnummer , Alle interne , Alle eksterne , eller Velg Telefonnumre at du vil gå til administrasjonsassistenten. Hvis du velger Velg telefonnumre, skriver du inn tilleggsinformasjonen.

  • Filtrer eller Ikke filtrer – Velg å filtrere eller ikke filtrere anropene som passer innenfor disse parametrene.


 

Brukeren kan også bruke følgende funksjonstilgangskoder (FAC) – koder for å kontrollere bestemte funksjoner – for å aktivere eller deaktivere alternativene for samtalefiltrering du har konfigurert.

 • Aktiver samtalefiltrering (leder) – #61

 • Deaktiver samtalefiltrering (leder) – #62

7

Aktiver anropsvarsler til flere steder : Slå på Sted å ringe og velg Varseltype fra rullegardinliste.

 • Stille

 • Ringbølge

Når du aktiverer Sted å ringe , primærnummeret til brukeren varsles som standard.

Du kan velge de flere stedene du vil varsle:

 • Single Number Reach sted (Office Anywhere). – telefonnummer som er angitt i innstillingene for Single Number Reach.

 • Mobil plassering – telefonnummer som er angitt i mobilitetsinnstillingene.

 • Delte steder for samtalevisning – Enhetene der utseendet på delt samtale er konfigurert.

8

Angi ringealternativer : Velg ett av følgende Varslingsmodus :

 • Samtidig – Hvis du velger dette alternativet, ringes alle de ekstra lederassistenttelefonene som er lagt til samtidig. Alle kan velge anropet.

 • Sekvensiell – Hvis du velger dette alternativet, ringes det til lederassistent-telefonen i den rekkefølgen de vises i lederassistenttabellen. Samtalen går til den første lederassistenten og deretter til den andre.

9

Viderekoble ubesvarte anrop: Velg ett av følgende alternativer hvis anropet er ubesvart:

 • Send til talepost – Velg dette alternativet for å sende en talepost til lederen.

 • Videresend – Velg dette alternativet, og angi nummeret som anropene skal viderekobles til.

 • Ikke gjør noe – Velg dette alternativet hvis du ikke vil gjøre noe.

Du kan angi hvor lenge (i sekunder) de ubesvarte anropene skal viderekobles.

Hvis modus for sekvensiell varsling er valgt, kan du angi antall ring før anropene viderekobles til assistentene på en sekvensiell måte.
10

Konfigurer innringer-ID : Velg innringer-ID Navn og Nummer som skal vises på lederassistentens telefon for innkommende anrop på lederlinjen.

11

Klikk på Lagre.


 

Leder- og lederassistenter må ha telefonnumre, ikke bare utvidelser, tildelt dem. Du kan konfigurere antall assistenter. Assistenter kan konfigureres for en rekke ledere. Uavhengig av antall assistenter kan du når som helst bare foreta et antall samtidige samtaler på vegne av en leder.


 

En bruker (leder) kan også legge til lederassistenter, filtrere samtaler, konfigurere ringealternativ og anroper-ID på egen hånd i brukerportalen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurere og administrere ledertjenesten . Alle endringer som gjøres av brukeren i disse innstillingene, gjenspeiles i både brukerportalen og Control Hub.


 

Når lederen svarer på anropet, mottar alle lederassistentene CallReleasedEvent med indikasjonen completedElsewhere. Når en av lederassistentene svarer på anropet, mottar alle de andre lederassistentene CallReleasedEvent med indikasjonen completedElsewhere.

Alternativ for delt linjeinnstilling

Delt linjeutseende kan brukes sammen med executive-tjenesten når brukerne er på samme sted. Konfigurering av delt linjeutseende med executive-tjenesten gir enklere bruk av funksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer utseende på delt linje, kan du se Legge til og omorganisere linjer for en MPP-telefon.