Konfigurace CCAI používá konektor Google CCAI k vyvolání služby CCAI v profilech konverzace nebo ve znalostní bázi.


Tento konektor je k dispozici pouze pro zákazníky používající produkty Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC a Webex CCE s předplatným Contact Center AI powered by Google Cloud.

Než začnete

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Funkce.

Na stránce Funkce jsou zobrazeny nakonfigurované karty. Na stránce se zobrazuje také výchozí karta Webex CCAI Config (Konfigurace Webex CCAI).

2

Klikněte na možnost Nový > CCAI Config (Konfigurace CCAI).

3

Zadejte název označující funkci, kterou konfigurace používá (například Konfigurace pro službu Agent Answers).

4

Zadejte vystihující popis.

5

V rozevíracím seznamu zvolte konektor Google Contact Center AI.


 

V rozevíracím seznamu jsou uvedeny pouze aktivní konektory.

6

Zadejte ID profilu konverzace pro znalostní bázi Google Cloud.


 

ID profilu zjistíte na platformě Google Cloud. Chcete-li zkopírovat automaticky generované ID profilu konverzace Google, přejděte do projektu Agent Assist UI (Uživatelského rozhraní asistenta) a klikněte na ikonu čtvercového tvaru vedle ID integrace.

7

Zvolte jednu nebo obě možnosti k nastavení konfigurace jako výchozí:

  • Apply as default for Agent Answers (Použít jako výchozí pro službu Agent Answers) – nastavte tuto možnost jako výchozí konfiguraci v řešení pro všechny hovory, které používají služby Agent Answers.

     

    Ve výchozím nastavení je tato možnost již nastavená na kartě Webex CCAI Config (Konfigurace Webex CCAI).

    Tento krok neplatí, pokud konfigurujete funkci Odpovědi agentů nebo Přepisování hovorů v Unified CCE, Packaged CCE nebo HCS pro CC 12.5.

  • Apply as default for Virtual Agent (Použít jako výchozí pro virtuální agenta) – nastaví tuto konfiguraci jako výchozí v řešení pro všechny konverzace, které používají služby virtuálního agenta (včetně ASR, TTS nebo NLU).

 

Pokud již byla nastavena jiná karta jako výchozí, zobrazí se dialogové okno k potvrzení, zda chcete přepsat předchozí konfiguraci.

8

Klikněte na tlačítko Uložit

Po úspěšném uložení konfigurace se zobrazí potvrzovací zpráva. Nakonfigurovaná karta se štítkem CCAI se zobrazí na stránce Funkce.

Další postup

Je potřeba tuto konfiguraci přidružit ke všem typům hovorů nebo k určitému typu hovoru pro řešení Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC a Webex CCE. Další informace naleznete v dokumentu Příručka pro správu řešení Unified CCE.