De AI-configuratie van het Contact Center maakt gebruik van de Google CCAI connector om de Contact Center AI-service op uw gespreks profielen of Knowledge bases te bellen.

Voordat u begint

1

Meld u aan bij de organisatie van de klant met de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > functies.

De geconfigureerde kaarten worden weer gegeven op de pagina Functies. Er wordt ook een standaard Webex Contact Center AI-configuratie kaart weer gegeven op de pagina.

2

Klik op nieuw > Contact Center AI config.

3

Voer in het veld configuratie naam een unieke naam in voor de configuratie.

4

Optioneel Voer in het veld Beschrijving een korte beschrijving van de configuratie in.

5

Selecteer een connector in de vervolg keuzelijst Google Contact Center AI connectors.


 

Alleen actieve connectors worden in de vervolgkeuzelijst getoond.

6

Voer in het veld Google-gespreks profiel de id van het Google-gespreks Profiel van de Google Cloud Knowledge Base in.


 

U kunt de ID van het Google-gespreks profiel ophalen van het Google Cloud platform. Als u het automatisch gegenereerde ID voor het Google-gespreksprofiel wilt kopiëren, gaat u naar de gebruikersinterface voor agentondersteuning en klikt u op het vierkante pictogram naast de integratie-ID.

7

Kies één of beide opties om de standaard configuratie voor de AI-functie van contact centers in te stellen:

  • Toep assen als standaard voor agent antwoorden : Stel deze instelling in als standaard configuratie voor alle gesp rekken die gebruikmaken van de antwoord services van de agent.
  • Toep assen als standaard voor virtual agent — Stel deze als standaard configuratie in uw oplossing in voor alle gesp rekken die virtual agent gebruiken.
8

Klik op Opslaan.

U ontvangt een bevestigings bericht nadat de configuratie is opgeslagen. De geconfigureerde kaart, met een AI-label voor een Contact Center, wordt weer gegeven op de pagina functies.