De CCAI-configuratie maakt gebruik van de Google CCAI-connector om de CCAI-service op uw gespreksprofielen of kennisbases aan te roepen.


Deze connector is alleen beschikbaar voor Unified CCE-, Packaged CCE-, HCS-CC- en Webex CCE- klanten met een abonnement op Contact Center AI op basis van Google Cloud.

Voordat u begint

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Functies.

De geconfigureerde kaarten worden weer gegeven op de pagina Functies. Er wordt ook een standaardkaart voor Webex CCAI-configuratie getoond op de pagina.

2

Klik op Nieuw > CCAI-configuratie.

3

Geef een naam op die de functie aangeeft die door de configuratie wordt gebruikt (bijvoorbeeld Configuratie voor Antwoorden voor agenten).

4

Voer een duidelijke beschrijving in.

5

Selecteer in de vervolgkeuzelijst een Google Contact Center AI-connector.


 

Alleen actieve connectors worden in de vervolgkeuzelijst getoond.

6

Voer de ID van het Google-gespreksprofiel van de Google Cloud-kennisbasis in.


 

U kunt de profiel-ID ophalen van het Google Cloud-platform. Als u het automatisch gegenereerde ID voor het Google-gespreksprofiel wilt kopiëren, gaat u naar de gebruikersinterface voor agentondersteuning en klikt u op het vierkante pictogram naast de integratie-ID.

7

Kies een of beide opties om de volgende instelling in te stellen:

  • Toepassen als standaardwaarde voor Antwoorden voor agenten: Stel deze optie in als standaardconfiguratie in uw oplossing voor alle gesprekken die gebruikmaken van de services Antwoorden voor agenten.

     

    Deze optie is standaard al ingesteld op de kaart CCAI-configuratie in Webex.

    Deze stap is niet van toepassing als u de agent antwoorden of de omzetting-functie voor gespreks beheer configureert op Unified CCE, Packaged CCE of HCS voor CC 12.5.

  • Toepassen als standaard voor Virtuele agent: Stel deze configuratie in als standaardwaarde in uw oplossing voor alle gesprekken die Virtuele agent-services gebruiken (inclusief ASR, TTS en NLU).

 

Als een andere kaart al is ingesteld als standaard, wordt een dialoogvenster geopend met de vraag of u de vorige configuratie wilt overschrijven.

8

Klik op Opslaan .

U ontvangt een bevestigingsbericht zodra de configuratie is opgeslagen. De geconfigureerde kaart wordt met een CCAI-label erop weergegeven op de pagina Functies.

Volgende stappen

U moet de configuratie koppelen aan alle oproeptypen of een specifiek oproeptype voor Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC en Webex CCE. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de Beheerhandleiding voor Unified CCE.