AI-konfigurationen för kontakt centret använder en Google CCAI-anslutning för att aktivera bot agent tjänst som ingår i en konversations profil eller kunskaps baser.

Denna kontakt Center lösning har följande CCAI funktioner:

 • Virtual Agent hanterar konversation med en kontakt center-uppringare genom IVR flöden.

 • Agent svar ger agenter till gång till real tids hjälp under samtalet.

CCAI-funktionerna och deras tillgänglighet i kontakt Center lösningarna visas i följande tabell:

Tabell 1. Tillgänglighet för CCAI-funktioner
Kontakt Center lösning CCAI-funktion
 • Webex Contact Center

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Paket CCE (P/CCE)

Virtuell agent – röst
 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Paket CCE (P/CCE)

Agent svar

Innan du börjar

1

Logga in till Control Hub med hjälp av kundens organisations uppgifter och navigera till tjänster > kontakt Center > funktioner.

2

Klicka på ny > , AI-konfiguration för kontakt centret.

3

Ange ett unikt namn på konfigurationen i fältet konfigurations namn .

4

Mjuk I fältet Beskrivning anger du en kort beskrivning av konfigurationen.

5

I fältet kontakt Center AI-anslutning väljer du ett av följande alternativ för Anslutnings typ:

 • Webex CCAI – välj det här alternativet om du vill använda de standard-AI-tjänster som erbjuds av Cisco.

 • Integrations koppling – Välj det här alternativet om du vill använda AI-tjänsterna som finns i AI-plattformar från tredje part, t. ex. Google.

De konfigurerade kopplingarna fylls i i list rutan baserat på den valda anslutnings typen.
6

Välj en koppling i list rutan Välj en koppling .


 

I den nedrullningsbara listan visas alla aktiva kopplingar.

De anslutningsspecifika konfigurationerna visas baserat på vald anslutning.
7

I fältet Google Conversation Profile anger du Google konversation-profil-ID: t för Google Cloud Knowledge Base.


 

Du kan hämta ditt Google konversation-profil-ID från Google Cloud-plattformen. Om du vill kopiera det automatiskt genererade konversationsprofil-ID:t går du till Agent Assist-gränssnittet och klickar på den kvadratiska ikonen bredvid integrations-ID:t.

8

Välj ett eller flera alternativ för att ange standard konfigurationen för CCAI-funktionen:

 • Agent svar – Ställ in detta som en standard konfiguration i din lösning för alla samtal som använder agentens svar på tjänster. Den här funktionen är inte tillämplig för Webex Contact Center-lösning.

 • Virtuell agent – Ställ in denna som standard konfiguration i din lösning för alla konversationer som använder virtuell agent.

9

Klicka på Spara.

Du får ett bekräftelse meddelande när konfigurationen har sparats. Det konfigurerade kortet, med en AI-etikett för kontakt centret, visas på sidan med funktioner .