CCAI-konfigurationen använder Google CCAI-kopplingen till att anropa CCAI-tjänsten för dina konversationsprofiler eller kunskapsbaser.


Den här kopplingen är bara tillgänglig för kunder med Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC eller Webex CCE och ett abonnemang på Contact Center AI med Google Cloud.

Innan du börjar

1

Logga in på kundorganisationen via url:en https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Funktioner.

De konfigurerade korten visas på sidan Funktioner. Ett standardkort för Webex CCAI-konfiguration visas också på sidan.

2

Klicka på Ny > CCAI-konfiguration.

3

Ange ett namn som identifierar den funktion som konfigurationen använder (till exempel Konfiguration för Agent Answer).

4

Ange en meningsfull beskrivning.

5

Välj en Google Contact Center AI-koppling i listrutan.


 

Du ser bara aktiva kopplingar i listrutan.

6

Ange konversationsprofil-ID:t för kunskapsbasen i Google Cloud.


 

Du kan få profil-ID:t från Google Cloud-plattformen. Om du vill kopiera det automatiskt genererade konversationsprofil-ID:t går du till Agent Assist-gränssnittet och klickar på den kvadratiska ikonen bredvid integrations-ID:t.

7

Välj ett eller båda alternative för att ange konfigurationen som standard:

  • Använd som standard för Agent Answer – ange det här som standardkonfiguration i lösningen för alla samtal som använder Agent Answer-tjänster.

     

    Det här alternativet är som standard redan inställt på kortet Webex CCAI-konfiguration.

    Det här steget gäller inte om du konfigurerar funktionen Agent svarar eller funktionen Samtalsavskrift på Unified CCE, Packaged CCE eller HCS för CC 12.5.

  • Använd som standard för Virtual Agent – ange det här som standardkonfiguration i lösningen för alla konversationer som använder Virtual Agent-tjänster (här ingår ASR, TTS och NLU).

 

Om ett annat kort redan har angetts som standard visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill ersätta den tidigare konfigurationen.

8

Klicka på Spara

Du får ett bekräftelsemeddelande när konfigurationen har sparats. Det konfigurerade kortet visas på sidan Funktioner med en CCAI-etikett.

Nästa steg

Du måste associera konfigurationen med alla samtalstyper eller en viss samtalstyp i Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC och Webex CCE. Mer information finns i Administrationsguide för Unified CCE.