CCAI konfiguracija koristi Google CCAI konektor za pozivanje CCAI usluge na vašim profilima razgovora ili bazama znanja.


Ovaj konektor je dostupan samo korisnicima Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC i Webex CCE sa kontakt centrom AI koji se pokreće Google Cloud pretplatom.

Pre nego što počnete

1

Prijavite se na organizaciju korisnika pomoću URL adrese https://admin.webex.com i idite na Usluge > Kontakt centar > Funkcije.

Konfigurovane kartice se pojavljuju na stranici Funkcije. Na stranici se takođe pojavljuje podrazumevana Webex CCAI konfiguraciona kartica.

2

Kliknite na Nova > CCAI konfiguracija.

3

Unesite ime koje identifikuje funkciju koju konfiguracija koristi (na primer, Konfiguracija za odgovor agenta).

4

Unesite značajan opis.

5

Izaberite Google kontakt centar AI konektor sa padajuće liste.


 

Samo aktivni konektori su navedeni u padajućoj listi.

6

Unesite ID profila Google konverzacije baze znanja Google Cloud-a.


 

ID profila možete da dobijete na Google Cloud platformi. Da biste kopirali automatski generisani ID profila Google konverzacije, idite na Projekat korisničkog interfejsa za pomoć agentima i kliknite na ikonu kvadratnog oblika pored ID-a za integraciju.

7

Izaberite jednu ili obe opcije za podrazumevano podešavanje kofigurisanja:

  • Primenite kao podrazumevano za Agent Odgovor- Postavite ovo kao podrazumevanu konfiguraciju u svom rešenju za sve pozive koji koriste usluge Agent Odgovor.

     

    Podrazumevano, ova opcija je već podešena na Webex CCAI Config kartici.

    Ovaj korak se ne primenjuje ako konfigurišete funkciju Agent Odgovori ili Transkripcija poziva na Unified CCE, Packaged CCE ili HCS za CC 12.5.

  • Primenite kao podrazumevano za virtuelnog agenta- postavite ovu konfiguraciju kao podrazumevano u rešenju za sve razgovore koji koriste usluge virtuelnog agenta (uključujući ASR, TTS i NLU).

 

Ako je druga kartica već podešena kao podrazumevana, pojavljuje se dijalog koji potvrđuje da li želite da poništite prethodnu konfiguraciju.

8

Kliknite na Sačuvaj

Kada konfiguracija bude uspešno sačuvana, dobićete poruku potvrde. Konfigurovana kartica, sa oznakom CCAI, pojavljuje se na stranici Funkcije.

Šta dalje treba da uradite

Morate povezati konfiguraciju sa svim tipovima poziva ili određenim tipom poziva na Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC i Webex CCE. Za više informacija, pogledajte Uputstvo za administraciju za unificirani CCE.