CCAI yapılandırması, konuşma profillerinizde veya bilgi bankalarınızda CCAI hizmetini çağırmak için Google CCAI Bağlayıcısı'nı kullanır.


Bu bağlayıcı yalnızca Google Cloud ile desteklenen Contact Center AI aboneliğine sahip Unified CCE, Paketli CCE, HCS-CC ve Webex CCE müşterileri tarafından kullanılabilir.

Başlamadan önce

1

https://admin.webex.com URL'sini kullanarak müşteri kuruluşunda oturum açın ve Hizmetler > Contact Center > Özellikler bölümüne gidin.

Yapılandırılan kartlar Özellikler sayfasında görüntülenir. Sayfada varsayılan bir Webex CCAI Yapılandırma kartı da görünür.

2

Yeni > CCAI Yapılandırması'na tıklayın.

3

Yapılandırmanın kullandığı özelliği tanımlayan bir ad girin (örneğin, Temsilci Yanıtı Yapılandırması).

4

Anlamlı bir açıklama girin.

5

Açılan listeden bir Google Contact Center AI Bağlayıcısı seçin.


 

Açılan listede yalnızca etkin bağlayıcılar listelenir.

6

Google Cloud bilgi bankasının Google Konuşma Profili Kimliğini girin.


 

Profil kimliğini Google Cloud Platform'dan alabilirsiniz. Otomatik olarak oluşturulan Google Konuşma Profili Kimliğini kopyalamak için Temsilci Yardımı Kullanıcı Arabirimi projesine gidin ve Entegrasyon Kimliği'nin yanındaki kare şeklindeki simgeye tıklayın.

7

Yapılandırmayı varsayılan olarak ayarlamak için seçeneklerden herhangi birini veya her ikisini birden seçin:

  • Temsilci Yanıtı için varsayılan olarak uygula: Bunu, çözümünüzde Temsilci Yanıtı hizmetlerini kullanan tüm çağrılar için varsayılan yapılandırma olarak ayarlayın.

     

    Varsayılan olarak bu seçenek Webex CCAI Yapılandırma kartında zaten ayarlıdır.

    Bu adım Temsilci Yanıtları veya Arama Dökümü özelliğini Unified CCE, Packaged CCE veya CC 12.5 için HCS'de yapılandırıyorsanız geçerli değildir.

  • Sanal Temsilci için varsayılan olarak uygula: Bu yapılandırmayı, Sanal Temsilci (ASR, TTS ve NLU'yu içerir) hizmetlerini kullanan tüm konuşmalar için çözümünüzde varsayılan olarak ayarlayın.

 

Varsayılan olarak ayarlanmış başka bir kart zaten varsa önceki yapılandırmayı geçersiz kılmak isteyip istemediğinizi doğrulamanız için bir iletişim kutusu görüntülenir.

8

Kaydet 'e tıklayın

Yapılandırma başarıyla kaydedildikten sonra bir onay iletisi alırsınız. Üzerinde CCAI etiketi bulunan yapılandırılmış kart, Özellikler sayfasında görünür.

Bundan sonra yapacaklarınız

Yapılandırmayı tüm çağrı türleri veya Unified CCE, Paketli CCE, HCS-CC ve Webex CCE üzerindeki belirli bir çağrı türü ile ilişkilendirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Unified CCE İçin Yönetim Kılavuzu.