CCAI-konfigurationen udnytter Google CCAI-tilsutningen til at aktivere CCAI-tjenesten på dine konversationsprofiler eller vidensbase.


Denne forbindelse er kun tilgængelig for kunder med Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC og Webex CCE med abonnement til KontaktcenterAI, der leveres af Google Cloud.

Før du begynder

1

Log ind på kundeorganisation ved at bruge URL-adresse https://admin.webex.com og naviger til Tjenester > Kontaktcenter > Funktioner.

De konfigurerede kort vises på siden Funktioner. Der vises også et standard Webex CCAI-konfigurationskort på siden.

2

Klik på Ny > CCAI Konfiguration.

3

Indtast et navn, der identificerer den funktion, som konfigurationen bruger (f. eks. Konfiguration for Agentsvar).

4

Indtast en meningsfuld beskrivelse.

5

Vælg en Google kontaktcenter AI-tilslutning fra rullelisten.


 

Der vises kun aktive tilslutninger på rullelisten.

6

Indtast Google samtaleprofil-ID'et for Google Cloud vidensbase.


 

Du kan finde profil-ID'et fra Google Cloud platformen. For at kopiere det automatisk genererede Google samtaleprofil-ID, skal du gå til projektet for Agentassistance UI og klikke på det firkantede ikon ud for Intregrations-ID'et.

7

Vælg en eller begge indstillinger for at angive opkaldet som standard:

  • Anvend som standard for Agentsvar – Indstil dette som en standardkonfiguration i din løsning for alle opkald, der bruger Agentsvartjenester.

     

    Som standard er denne indstilling allerede indstillet på Webex CCAI konfigurationskortet.

    Dette trin gælder ikke, hvis du konfigurerer funktionen agentsvar eller opkaldstransskription på Unified CCE, Packaged CCE eller HCS til CC 12.5.

  • Anvend som standard for Virtuelagent – Indstil denne konfiguration som en standard i løsningen for alle samtaler, der bruger Virtuel agent (som omfatter ASR-, TTS- og NLU)-tjenester.

 

Hvis der allerede er indstillet et andet kort som standard, vises der en dialogboks, som bekræfter, om du vil tilsidesætte den forrige konfiguration.

8

Klik på Gem

Du modtager en bekræftelsesmeddelelse, når konfigurationen er blevet gemt. Det konfigurerede kort med en CCAI-etiket på vises på siden Funktioner.

Næste skridt

Du skal knytte konfigurationen til alle opkaldstyper eller en specifik opkaldstype på Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC og Webex CCE. For yderligere oplysninger, se Administrationsvejledning for Unified CCE.