Konfigurasjonen av kontakt senter AI utnytter Google CCAI-kontakten til å starte en bot agent tjeneste som er en del av samtale profilen eller kunnskaps baser.

Denne kontakt senter løsningen tilbyr følgende CCAI funksjoner:

 • Den virtuelle agenten behandler samtale med et kontakt senter anrop via IVR flyter.

 • Agenten svarer på agenter med sann tids hjelp under samtalen.

CCAI-funksjonene og deres tilgjengelighet i kontakt senter løsninger vises i følgende tabell:

Tabell 1. Tilgjengelighet av CCAI-funksjoner
Løsning for kontakt senter CCAI-funksjon
 • Webex Contact Center

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakket CCE (P/CCE)

Virtuell agent – tale
 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakket CCE (P/CCE)

Agent svarer

Før du begynner

 • Sørg for at den AI-kontakten for Google Contact Center opprettes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Google Contact Center AI Connector.

 • Opprett en samtale profil-ID ved hjelp av legitimasjonen som er delt i e-postmeldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen på https://cloud.google.com/agent-assist/docs/conversation-profile .


  Når du oppretter en samtale profil, må du sørge for å aktivere alternativet Aktiver virtuelle agenter under Velg å bruke Dialogflow.

1

Logg på Control hub ved hjelp av kundens organisasjons opplysninger og naviger til tjenester > kontakt senter > funksjoner.

2

Klikk på ny > Contact Center AI-konfigurasjon.

3

I feltet konfigurasjons navn angir du et unikt navn for konfigurasjonen.

4

Eventuelle I feltet Beskrivelse angir du en kort beskrivelse av konfigurasjonen.

5

I feltet kontakt senter for AI -kontakt velger du ett av følgende alternativer for koblings type:

 • Webex CCAI – velg dette alternativet hvis du vil bruke standard AI-tjenester som tilbys av Cisco.

 • Integrerings kobling – Velg dette alternativet hvis du vil bruke AI-tjenestene som tilbys av tredje parts AI-plattformer, for eksempel Google.

De konfigurerte koblingene blir fylt ut i rulle gardin listen basert på den valgte koblings typen.
6

Velg en kobling fra rulle gardin listen Velg en kobling .


 

Rulle gardin listen viser alle aktive koblinger.

De tilkoblings spesifikke konfigurasjonene vises på grunnlag av den valgte koblingen.
7

I feltet profil for Google-samtale angir du profil-ID-en for Google-samtalen i Google Cloud Knowledge Base.


 

Du kan hente profilen for Google-Samtalen fra Google Cloud-plattformen. Hvis du vil kopiere den automatisk genererte Google Conversation Profile ID, går du til prosjektet Agentens assisterende grensesnitt og klikker på det firkantede ikonet ved siden av integrerings-ID-en.

8

Velg ett eller flere alternativer for å angi standard konfigurasjonen til CCAI-funksjonen:

 • Agents var – angi dette som en standard konfigurasjon i løsningen for alle anrop som bruker agentens besvarte tjenester. Denne funksjonen er ikke relevant for Webex Contact Center-løsningen.

 • Virtuell agent – angi denne som standard konfigurasjon i løsningen for alle samtaler som bruker virtuell agent.

9

Klikk på Lagre.

Du får en bekreftelses melding etter at konfigurasjonen er lagret. Det konfigurerte kortet, med en etikett for kontakt senter AI, vises på siden funksjoner .