Konfiguracja CCAI wykorzystuje Google CCAI Connector do wywołania usługi CCAI na Państwa profilach konwersacyjnych lub bazach wiedzy.


Ten łącznik jest dostępne tylko dla klientów Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC i Webex CCE z subskrypcją Contact Center AI powered by Google Cloud.

Zanim rozpoczniesz

1

Zaloguj się do organizacji klienta za pomocą adresu URL https://admin.webex.com i przejdź do Usługi > Contact Center > Funkcje.

Skonfigurowane karty pojawiają się na stronie funkcje. Na stronie pojawia się również domyślna karta Webex CCAI Config.

2

Kliknij Nowy > CCAI Config.

3

Wprowadzić nazwę, która identyfikuje funkcję używaną przez konfigurację (na przykład Konfiguracja dla odpowiedzi agenta).

4

Wprowadź opis.

5

Z listy rozwijanej wybierz łacznik Google Contact Center AI.


 

Na liście rozwijanej znajdują się tylko aktywne łączniki.

6

Wprowadź identyfikator profilu konwersacji Google dla bazy wiedzy Google Cloud.


 

Identyfikator profilu można uzyskać z Google Cloud Platform. Aby skopiować automatycznie wygenerowany identyfikator profilu rozmowy Google, przejdź do projektu Agent Assist UI i kliknij ikonę w kształcie kwadratu obok identyfikatora integracji.

7

Wybierz jedną lub obie opcje, aby ustawić konfigurację jako domyślną:

  • Zastosuj jako domyślną dla odpowiedzi agenta – ustaw tę konfigurację jako domyślną w rozwiązaniu dla wszystkich połączeń korzystających z usług odpowiedzi agenta.

     

    Domyślnie ta opcja jest już ustawiona w karcie Webex CCAI Config.

    Ten krok nie ma zastosowania w przypadku konfigurowania funkcji Odpowiedzi agenta lub Transkrypcji połączeń w oprogramowaniu Unified CCE, Packaged CCE lub HCS for CC 12.5.

  • Zastosuj jako domyślną dla agenta wirtualnego – Ustaw tę konfigurację jako domyślną w rozwiązaniu dla wszystkich konwersacji korzystających z usług agenta wirtualnego (w tym ASR, TTS i NLU).

 

Jeśli inna karta jest już ustawiona jako domyślna, pojawi się okno dialogowe, aby potwierdzić, czy chcesz zastąpić poprzednią konfigurację.

8

Kliknij Zapisz .

Po pomyślnym zapisaniu konfiguracji zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Skonfigurowana karta z etykietą CCAI na niej wyświetlana jest na stronie Funkcje.

Następne czynności

Należy powiązać konfigurację ze wszystkimi typami połączeń lub określonym typem połączeń w Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC i Webex CCE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Podręczniku administratora dotyczącego produktu Unified CCE.