Konfiguracja sztucznej inteligencji centrum kontaktów wykorzystuje wbudowane i specyficzne dla usługi łączniki integracyjne do wywoływania usług sztucznej inteligencji dostarczanych odpowiednio przez Cisco i innych dostawców.

To rozwiązanie contact center oferuje następujące funkcje CCAI:

 • Agent wirtualny obsługuje rozmowy z osobą dzwoniącą z centrum kontaktów za pośrednictwem przepływów IVR.

 • Funkcja Odpowiedzi agentów zapewnia agentom pomoc w czasie rzeczywistym podczas połączenia.

Funkcje CCAI i ich dostępność w rozwiązaniach contact center przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Dostępność funkcji CCAI
Rozwiązanie Contact Center Funkcja CCAI Centrum danych
 • Webex Contact Center

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakowane CCE (P/CCE)

Agent wirtualny — głos
 • Webex Contact Center: USA, Wielka Brytania, Frankfurt, Australia i Japonia.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE) & pakowane CCE (P/CCE): Tylko USA (Wschód) i Frankfurt.

 • Webex Contact Center Enterprise (WxCCE)

 • Pakowane CCE (P/CCE)

Odpowiedzi agenta

Tylko Stany Zjednoczone

Zanim rozpoczniesz

 • Upewnij się, że utworzono łącznik integracji specyficzny dla usługi. Na przykład łącznik Google Contact Center AI i łącznik Nuance.

1

Zaloguj się do centrum sterowania przy użyciu poświadczeń organizacji klienta i przejdź do pozycji Usługi > Centrum kontaktów > Ustawienia dzierżawy > Integracje.

2

Przejdź do zakładki Connectors (Łączniki) i kliknij New > Contact Center AI Config (Konfiguracja AI centrum kontaktowego).

3

W polu Nazwa konfiguracji wprowadź unikatową nazwę konfiguracji.

4

(Opcjonalnie) W polu Opis wprowadź krótki opis konfiguracji.

5

W polu Contact Center AI Connector (Łącznik AI centrum kontaktowego) wybierz jedną z następujących opcji typu łącznika:

 • Webex CCAI — wybierz tę opcję, jeśli chcesz korzystać z domyślnych usług sztucznej inteligencji oferowanych przez firmę Cisco.

 • Integration Connector — wybierz tę opcję, jeśli chcesz korzystać z usług sztucznej inteligencji oferowanych przez platformy sztucznej inteligencji innych firm, takie jak Google.

Skonfigurowane łączniki zostaną umieszczone na liście rozwijanej na podstawie wybranego typu łącznika.
 1. Z listy rozwijanej Wybierz łącznik wybierz łącznik.


   

  Na liście rozwijanej są wyświetlane wszystkie aktywne łączniki.

  Konfiguracje specyficzne dla łącznika są wyświetlane na podstawie wybranego łącznika.
 2. Wprowadź szczegóły konfiguracji specyficznej dla łącznika.

6

Wybierz jedną lub więcej opcji, aby ustawić domyślną konfigurację funkcji CCAI:

 • Odpowiedzi agenta — ustaw tę konfigurację jako domyślną konfigurację w rozwiązaniu dla wszystkich połączeń korzystających z usług Agent Answers. Ta funkcja nie ma zastosowania do rozwiązania Webex Contact Center.

 • Agent wirtualny — ustaw tę konfigurację jako domyślną konfigurację w rozwiązaniu dla wszystkich konwersacji korzystających z agenta wirtualnego.

7

Kliknij przycisk Zapisz.

Po pomyślnym zapisaniu konfiguracji zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem. Skonfigurowana karta z etykietą Contact Center AI jest wyświetlana na stronie Funkcje .