Referenční odkaz Webex pro Cisco Broadworks

Porovnání UC-One Saas se službou Webex pro Cisco Broadworks

Řešení >

UC-One Saas

Webex pro Cisco BroadWorks

Cloud

Cloud Cisco UC-One (GCP)

Služba Webex Cloud (AWS)

Klienti

UC-One: Mobilní, stolní

Recepční, vedoucí

Webex: Mobilní, Desktop, Web

Hlavní technologický rozdíl

Schůzky v rámci technologie Broadsoft Meet

Schůzky dodané pomocí technologie Webex Meetings

První terénní zkoušky

Staging prostředí, Beta klienti

Výrobní prostředí, GA klienti

Identita uživatele

ID služby Broadworks fungovalo jako primární ID, pokud poskytovatel služeb již nemá integraci SSO.

 

ID uživatele a tajemství v Broadworks

ID e-mailu v Cisco CI slouží jako primární ID

Integrace SSO do služby Broadworks poskytovatele služeb, kde bude uživatel ověřovat pomocí ID uživatele Broadworks a tajemství Broadworks.

 

Uživatel poskytuje přihlašovací údaje prostřednictvím SSO se službou Broadworks a tajnou službou Broadworks

NEBO

ID uživatele a tajemství v CI Idp

NEBO

ID uživatele v CI, ID a tajemství v Idp

Ověření klienta

Přihlašovací údaje uživatelů prostřednictvím klienta

Pokud používáte zasílání zpráv Webex, jsou vyžadovány dlouhotrvající tokeny Broadworks

Uživatelé poskytují pověření prostřednictvím prohlížeče (přihlašovací stránka z proxy serveru Webex BIDP nebo CI)

Přístupové a obnovovací tokeny Webex

Správa / konfigurace

Vaše OSS/BSS systémy a

Portál pro prodejce

Vaše OSS/BSS systémy a Control Hub

Aktivace partnera/poskytovatele služeb

Jednorázové nastavení operací společnosti Cisco

Jednorázové nastavení operací společnosti Cisco

Aktivace zákazníka/podniku

Portál pro prodejce

Control Hub

Automaticky vytvořeno při prvním zápisu uživatele

Možnosti aktivace uživatele

Vlastní registrace

Nastavení externího IM&P v Broadworks

Nastavení integrovaného IM&P v Broadworks (typicky podniky)

Rozhraní služby XSP

Akce XSI

 

Události XSI

CTI (MTLS)

Authservice (volitelné mTLS)

DIGITÁLNÍ PAMĚŤ

Akce XSI

Akce XSI (MTLS)

Události XSI

CTI (MTLS)

Authservice (TLS)

DIGITÁLNÍ PAMĚŤ

Nainstalujte aplikaci Webex a přihlaste se (perspektiva odběratele)

1

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Webex. Podrobnosti najdete v tématu Webex | Stažení aplikace.

2

Spustit aplikaci Webex.

Webex vás vyzve k zadání e-mailové adresy.
3

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

4

V závislosti na způsobu konfigurace vaší organizace ve službě Webex se stane jedna z následujících situací:

 1. Webex spouští prohlížeč, který vám umožní dokončit ověření u poskytovatele identity. Může se jednat o vícefaktorové ověřování (MFA).

 2. Webex spouští prohlížeč, pomocí kterého můžete zadat ID uživatele a heslo služby Broadworks.

Služba Webex se načte po úspěšném ověření proti platformě Idp nebo Broadworks.

Výměna a ukládání dat

Tyto části poskytují podrobnosti o výměně a ukládání dat pomocí služby Webex. Všechna data jsou šifrována jak při přenosu, tak v klidu. Další podrobnosti naleznete v tématu Zabezpečení aplikace Webex.

Registrace poskytovatele služeb

Při konfiguraci clusterů a uživatelských šablon v prostředí Webex Control Hub během registrace poskytovatele služeb si vyměňujete následující data služby Broadworks, která Webex ukládá:

 • Adresa URL akcí Xsi

 • Adresa URL Xsi-Events

 • Adresa URL rozhraní CTI

 • Adresa URL ověřovací služby

 • Přihlašovací údaje k adaptéru zřizování Broadworks

Zřizování uživatelů poskytovatele služeb

Tato tabulka obsahuje seznam uživatelských a podnikových dat, která se vyměňují v rámci zřizování uživatelů prostřednictvím služby Webex API.

Přesunutí dat do služby Webex

Od

Skrz

Uloženo službou Webex?

Uživatelské ID Broadworks

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

E-mail (pokud je poskytnut SP)

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

E-mail (pokud byl zadán uživatelem)

Uživatel

Portál pro aktivaci uživatelů

Ano

Křestní jméno

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Příjmení

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Primární telefonní číslo

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Číslo mobilního telefonu

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Primární linka

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

ID poskytovatele služeb Broadworks a ID skupiny

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Jazyk

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Časové pásmo

Broadworks, podle rozhraní API

Služba Webex APIS

Ano

Odebrání uživatele

Webex pro Cisco Broadworks APIpodporuje částečné i úplné odebrání uživatelů. Tato tabulka uvádí všechna uživatelská data uložená během zřizování a to, co je v každém scénáři odstraněno.

Uživatelská data

Částečné odstranění

Úplné odstranění

Uživatelské ID Broadworks

Ano

Ano

E-mail

Ne

Ano

Křestní jméno

Ne

Ano

Příjmení

Ne

Ano

Primární telefonní číslo

Ano

Ano

Číslo mobilního telefonu

Ano

Ano

Linka

Ano

Ano

ID poskytovatele služeb Broadworks a ID skupiny

Ano

Ano

Jazyk

Ne

Ano

Přihlášení uživatele a načtení konfigurace

Ověření Webex

Ověřování Webex se týká přihlášení uživatele k aplikaci Webex libovolným ověřovacím mechanismem Webex podporujícím ověřování. (Ověřování Broadworks se vztahuje samostatně.) Tato tabulka znázorňuje typ dat vyměňovaných mezi různými komponentami na toku ověřování.

Přesouvání dat

Od

Do

E-mailová adresa

Uživatel prostřednictvím aplikace Webex

Webex

Token s omezeným přístupem a (nezávislý) IdP URL

Webex

Uživatelský prohlížeč

Pověření uživatele

Uživatelský prohlížeč

Poskytovatel identity (který již má identitu uživatele)

Výraz SAML

Uživatelský prohlížeč

Webex

Ověřovací kód

Webex

Uživatelský prohlížeč

Ověřovací kód

Uživatelský prohlížeč

Webex

Přístupové a obnovovací tokeny

Webex

Uživatelský prohlížeč

Přístupové a obnovovací tokeny

Uživatelský prohlížeč

Aplikace Webex

Ověření BroadWorks

Ověřování Broadworks se týká přihlášení uživatele k aplikaci Webex pomocí přihlašovacích údajů Broadworks. Tato tabulka znázorňuje typ dat vyměňovaných mezi různými komponentami na toku ověřování.

Přesouvání dat

Od

Do

E-mailová adresa

Uživatel prostřednictvím aplikace Webex

Webex

Token s omezeným přístupem a adresa URL Idp (Webex Bwks proxy)

Webex

Uživatelský prohlížeč

Informace o značce a Broadworks <UNK> s

Webex

Uživatelský prohlížeč

Přihlašovací údaje uživatele Broadworks

Uživatel prostřednictvím prohlížeče (značková přihlašovací stránka služby Webex)

Webex

Přihlašovací údaje uživatele Broadworks

Webex

BroadWorks

Uživatelský profil Broadworks

BroadWorks

Webex

Výraz SAML

Uživatelský prohlížeč

Webex

Ověřovací kód

Webex

Uživatelský prohlížeč

Ověřovací kód

Uživatelský prohlížeč

Webex

Přístupové a obnovovací tokeny

Webex

Uživatelský prohlížeč

Přístupové a obnovovací tokeny

Uživatelský prohlížeč

Aplikace Webex

Načtení konfigurace klienta

Tato tabulka znázorňuje typ dat vyměňovaných mezi různými komponentami při načítání konfigurací klienta.

Přesouvání dat

Od

Do

Registrace

Klient

Webex

Nastavení organizace, včetně Broadworks <UNK> s

Webex

Klient

Token JWT služby Broadworks

Broadworks prostřednictvím služby Webex

Klient

Token JWT služby Broadworks

Klient

BroadWorks

Token zařízení

BroadWorks

Klient

Token zařízení

Klient

BroadWorks

Konfigurační soubor

BroadWorks

Klient

Využití v ustáleném stavu

Tato část popisuje data pohybující se mezi komponentami během opětovného ověřování po vypršení platnosti tokenu, a to buď prostřednictvím platformy Broadworks nebo Webex.

Tato tabulka uvádí pohyb dat pro volání.

Přesouvání dat

Od

Do

signalizace SIP

Klient

BroadWorks

média SRTP

Klient

BroadWorks

signalizace SIP

BroadWorks

Klient

média SRTP

BroadWorks

Klient

Tato tabulka uvádí pohyby dat pro zasílání zpráv, přítomnost a schůzky.

Přesouvání dat

Od

Do

HTTPS REST zprávy a přítomnost

Klient

Webex

HTTPS REST zprávy a přítomnost

Webex

Klient

signalizace SIP

Klient

Webex

média SRTP

Klient

Webex

signalizace SIP

Webex

Klient

média SRTP

Webex

Klient

Použití rozhraní API pro zřizování

Přístup pro vývojáře

Specifikace rozhraní API je k dispozici na https://developer.webex.com a příručka k jeho použití je na adrese https://developer.webex.com/docs/api/guides/webex-for-broadworks-developers-guide.

Chcete-li si přečíst specifikaci API , je nutné se přihlásit se nahttps://developer.webex.com/docs/api/v1/broadworks-subscribers .

Ověřování a autorizace aplikace

Vaše aplikace se integruje se službou Webex jako integrace. Tento mechanismus umožňuje aplikaci provádět administrativní úkoly (jako je zřizování předplatitele) pro správce v rámci organizace partnera.

Webex APIse řídí standardem OAuth 2 (http://oauth.net/2/). OAuth 2 umožňuje integracím třetích stran získat obnovovací a přístupové tokeny jménem vybraného správce partnera pro ověřování hovorů rozhraní API.

Nejprve musíte zaregistrovat integraci se službou Webex. Po registraci musí vaše aplikace podporovat tento postup udělení autorizace OAuth 2.0, aby získala potřebné obnovovací a přístupové tokeny.

Další podrobnosti o integracích a o tom, jak sestavit tento tok autorizace OAuth 2 do vaší aplikace, naleznete v tématu https://developer.webex.com/docs/integrations.


Implementace integrací vyžaduje dvě role – vývojář a autorizující uživatel – a mohou být drženy samostatnými lidmi/týmy ve vašem prostředí.

 • Vývojář vytvoří aplikaci a zaregistruje jihttps://developer.webex.com , aby vygeneroval požadované OAuth ID/Secret s rozsahy očekávanými pro aplikaci. Pokud je vaše aplikace vytvářena třetí stranou, může ji registrovat (pokud jste požádali o její přístup), nebo ji můžete provést vlastním přístupem.

 • Autorizující uživatel je účet, který aplikace používá k autorizaci svých hovorů rozhraní API, ke změně organizace partnera, organizací zákazníků nebo jejich předplatitelů. Tento účet musí mít v organizaci partnera roli úplného správce nebo úplného správce prodeje. Tento účet nesmí být veden třetí stranou.

Název organizace

Název organizace závisí na tom, jaký režim zřizování používáte:

 • Podnikový režim – Název organizace je přesnou shodou s Id Sp .

 • Režim poskytovatele služeb – Název organizace je část ID Sp Id.

Název organizace bude obsahovat všechny mezery, velká písmena a speciální znaky uvedené v původním ID sp .

Požadavky na software Broadworks

Viz Správa životního cyklu - Broadsoft servery.

Očekáváme, že poskytovatel služeb bude „patch current“ pomocí nejnovějších záplat Broadworks a aplikací Release Independent (RI). Seznam záplat níže je minimálním požadavkem pro integraci se službou Webex.


Nezapomeňte zkontrolovat poznámky k záplatám těchto softwarových záplat. Některé opravy mohou mít další požadavky rozhraní příkazového řádku.

Verze R22

Server

Náplast

Další informace

Aplikační Server

AP.as.22.0.1123.ap364260

AP.as.22.0.1123.ap365173

AP.as.22.0.1123.ap368517

Vyžadováno pro synchronizaci adresáře

AP.as.22.0.1123.ap369763

AP.as.22.0.1123.ap372989

AP.as.22.0.1123.ap372757

AP.as.22.0.1123.ap372963

Vyžadováno pro upgrade z nabízených oznámení V1 na V2

AP.as.22.0.1123.ap373197

Požadovaná oprava pro aplikační server

AP.as.22.0.1123.ap378391

AP.as.22.0.1123.ap374793

Vyžadováno pro upgrade z nabízených oznámení V1 na V2

AP.as.22.0.1123.ap377718

Požadovaná oprava funkce nahrávání hovorů

AP.as.22.0.1123.ap377868

AP.as.22.0.1123.ap376508

Požadovaná oprava pro průtokové zřizování

AP.xsp.22.0.1123.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Profilový Server

AP.ps.22.0.1123.ap372989

AP.ps.22.0.1123.ap372757

AP.ps.22.0.1123.ap378391

AP.ps.22.0.1123.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Platforma

AP.platform.22.0.1123.ap353577

AP.platform.22.0.1123.ap354313

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.platform.22.0.1123.ap365173

AP.platform.22.0.1123.ap367732

AP.platform.22.0.1123.ap369433

AP.platform.22.0.1123.ap369607

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.platform.22.0.1123.ap372757

AP.platform.22.0.1123.ap376508

Vyžadováno pro ověřovací službu s ověřením tokenu CI

AP.platform.22.0.1123.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

KATEGORIE: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

AP.xsp.22.0.1123.ap354313

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.22.0.1123.ap365173

AP.xsp.22.0.1123.ap368067

AP.xsp.22.0.1123.ap368601

Vyžadováno pro ověřovací službu s ověřením tokenu CI

AP.xsp.22.0.1123.ap369607

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.22.0.1123.ap370952

AP.xsp.22.0.1123.ap373008

AP.xsp.22.0.1123.ap372757

AP.xsp.22.0.1123.ap372433

AP.xsp.22.0.1123.ap372963

Vyžadováno pro upgrade z nabízených oznámení V1 na V2

AP.xsp.22.0.1123.ap378391

AP.xsp.22.0.1123.ap374677

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.22.0.1123.ap375206

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.22.0.1123.ap376508

Vyžadováno pro ověřovací službu s ověřením tokenu CI

AP.xsp.22.0.1123.ap378585

Vyžadováno pro sjednocenou historii hovorů

Jiné

AP.xsa.22.0.1123.ap372757

AP.xs.22.0.1123.ap372757

AP.ums.22.0.1123.ap378391

AP.nfm.22.0.1123.ap378391

Verze R23

Server

Náplast

Další informace

Aplikační Server

AP.as.23.0.1075.ap368517

Vyžadováno pro synchronizaci adresáře

AP.as.23.0.1075.ap369763

AP.as.23.0.1075.ap373197

Konfigurační Server Aplikací

AP.as.23.0.1075.ap373271

Vyžadováno pro upgrade z nabízených oznámení V1 na V2

AP.as.23.0.1075.ap378391

AP.as.23.0.1075.ap376509

AP.as.23.0.1075.ap377718

Vyžadováno pro nahrávání hovorů

AP.as.23.0.1075.ap377868

AP.as.23.0.1075.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Profilový Server

AP.ps.23.0.1075.ap378391

Platforma

AP.platform.23.0.1075.ap367732

AP.platform.23.0.1075.ap370952

AP.platform.23.0.1075.ap369607

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.platform.23.0.1075.ap376509

AP.platform.23.0.1075.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

KATEGORIE: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

AP.xsp.23.0.1075.ap368067

AP.xsp.23.0.1075.ap369607

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.23.0.1075.ap370952

AP.xsp.23.0.1075.ap373008

AP.xsp.23.0.1075.ap373271

Vyžadováno pro upgrade z nabízených oznámení V1 na V2

AP.xsp.23.0.1075.ap378391

AP.xsp.23.0.1075.ap374677

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.23.0.1075.ap375206

Vyžadováno pro ověřovací proxy server NPS

AP.xsp.23.0.1075.ap376509

AP.xsp.23.0.1075.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Jiné

Pokud používáte ADP...

Xsi-Events-23_2021.05_1.251.bwar

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Verze R24

Server

Náplast

Další informace

Aplikační Server

AP.as.24.0.944.ap375100

Vyžadováno pro zřizování prostřednictvím toku

AP.as.24.0.944.ap377718

Vyžadováno pro nahrávání hovorů

AP.as.24.0.944.ap377868

AP.as.24.0.944.ap378585

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Jiné

Xsi-Events-24_2021.05_1.251.bwar

Požadovaná oprava stavu zavěšení (přítomnost) a sjednocené historie hovorů

Postupy zřizování a aktivace uživatelů


Zřizování popisuje přidání uživatele do služby Webex. Aktivace zahrnuje ověření e-mailu a přiřazení služeb v aplikaci Webex.

E-mailové adresy uživatelů musí být jedinečné, protože služba Webex používá e-mailovou adresu k identifikaci uživatele. Pokud máte důvěryhodné e-mailové adresy pro uživatele, můžete se rozhodnout, že je budete mít automaticky aktivovány, když je automaticky zřídíte. Tento proces je „automatické zřizování a automatická aktivace“.

Automatické zřizování uživatelů a automatická aktivace (tok důvěryhodných e-mailů)

Požadavky

 • Zřizovací adaptér ukazuje na Webex pro Cisco Broadworks (který vyžaduje odchozí připojení z AS do Webex Provisioning Bridge).

 • Musíte mít platné e-mailové adresy koncových uživatelů, které jsou dostupné jako alternativní IDS v aplikaci Broadworks.

 • Control Hub má zřizovací účet v konfiguraci organizace partnera.

Krok

Popis

1

U zákazníků citujete a přijímáte objednávky na tuto službu.

2

Zpracováváte objednávku zákazníka a poskytujete zákazníka ve svých systémech.

3

Systém zřizování služeb spouští zřizování služby Broadworks. Tento krok v souhrnu vytvoří podnik a uživatele. Následně každému uživateli přiřadí potřebné služby a čísla. Jednou z těchto služeb je externí IM&P.

4

Tento krok zřizování spouští automatické zřizování organizace zákazníka a uživatelů v aplikaci Webex. (Přiřazení služby IM&P způsobí, že adaptér zřizování zavolá rozhraní API zřizování Webex.)

5

Pokud budete později muset upravit balíček pro uživatele (chcete-li změnit výchozí nastavení), vaše systémy musí používat rozhraní API zřizování Webex.

Postup přihlášení SSO

Obrázek 1. Tok přihlášení SSO SAML s přímou autentizací Broadworks (sdílení zdrojů mezi zdroji)

Následuje přihlašovací postup SAML SSO pro aplikaci Webex při používání ověřování Broadworks a při povolení sdílení prostředků mezi zdroji, což umožňuje přímé ověřování do Broadworks. Obrázek zobrazuje události klienta a uživatele vlevo s textem na šipkách představujícím to, co klient poskytuje autorizaci. Kroky 1 a 5 jsou uživatelské události. Pravá strana obrázku představuje události přihlašovacích služeb spolu s tím, co je klientovi vráceno.

Obrázek 2. Tok registrace a zjišťování služeb Broadworks

Následuje tok zjišťování služby Broadworks, který bezprostředně následuje z předchozího toku přihlášení SSO služby Webex SAML. Klient používá přístupový token, který byl získán při registraci do služby Webex Device Management, aby požádal o registraci z nasazení služby Broadworks.

Alternativní přihlašovací toky

Výše uvedené obrázky předpokládají, že přihlášení SAML SSO je nakonfigurováno pomocí ověřování Broadworks s povoleným přímým ověřením Broadworks (sdílení prostředků mezi zdroji). Níže jsou uvedeny některé alternativní přihlašovací postupy SAML SSO:

 • Ověřování Broadworks bez přímého ověřování Broadworks (sdílení prostředků mezi původními zdroji):

  • Jediný rozdíl je v kroku 5 a 6 přihlašovacího toku služby Webex. V kroku 5 jsou přihlašovací údaje ověřeny proxy serverem Idp (spíše než XSI) a klientovi se vrátí výraz SAML.

  • Proudění probíhá zbývajícími kroky v obou schématech.

  • Token SSO se v tomto toku nepoužívá.

 • Ověření Webex SAML SSO:

  • V kroku 3 přihlašovacího toku služby Webex vrátí služba Common Identity poskytovatele identity používaného ověřováním služby Webex.

  • V tomto okamžiku je vyvolán alternativní postup přihlašování SAML SSO pro Webex.

Interakce s uživatelem

Přihlásit se

 1. Aplikace Webex spouští prohlížeč pro Cisco Common Identity (CI), aby uživatelé mohli zadat svou e-mailovou adresu.

 2. CI zjistí, že přidružená organizace zákazníka má server proxy poskytovatele identity Broadworks (IDP) nakonfigurován jako server SAML IDP. Služba CI se přesměruje na poskytovatele identity, který uživateli představuje přihlašovací stránku. (Poskytovatel služeb může tuto přihlašovací stránku označit.)

 3. Uživatel zadá své přihlašovací údaje k Broadworks.

 4. Broadworks ověřuje uživatele prostřednictvím poskytovatele identity. Po úspěchu IDP přesměruje prohlížeč zpět na CI s úspěchem SAML, aby dokončil ověřovací tok (neuvedený v diagramu).

 5. Po úspěšném ověření získá aplikace Webex přístupové tokeny z CI (neuvedeny na diagramu). Klient je používá k vyžádání Jason Web Token (JWT) s dlouhou životností Broadworks.

 6. Aplikace Webex zjistí konfiguraci volání ze služby Broadworks a dalších služeb služby Webex.

 7. Aplikace Webex se registruje v Broadworks.

Přihlášení z pohledu uživatele

Tento diagram představuje typický postup přihlašování, jak jej vidí koncový uživatel nebo předplatitel:

Obrázek 3.
 1. Stáhnete a nainstalujete aplikaci Webex.

 2. Možná jste obdrželi odkaz od svého poskytovatele služeb nebo jej můžete najít na stránce ke stažení služby Webex.

 3. Na přihlašovací obrazovce služby Webex zadáte svou e-mailovou adresu. Klepněte na tlačítko Další.

 4. Obvykle jste přesměrováni na stránku se značkou poskytovatele služeb.

 5. Tato stránka vás může uvítat prostřednictvím vaší e-mailové adresy.

  Pokud neexistuje žádná e-mailová adresa nebo pokud je e-mailová adresa nesprávná, zadejte místo toho své uživatelské jméno pro Broadworks.

 6. Zadejte heslo služby Broadworks.

 7. Pokud jste se úspěšně přihlásili, otevře se aplikace Webex.

Tok hovorů – podnikový adresář

Tok hovorů – číslo PSTN

Prezentace a sdílení

Zahájit schůzku v prostoru

Interakce s klienty

Načíst profil z registru DMS a SIP pomocí AS

 1. Klient zavolá XSI, aby získal token správy zařízení a adresu URL do DMS.

 2. Klient si vyžádá profil zařízení od DMS předložením tokenu z kroku 1.

 3. Klient přečte profil zařízení a načte pověření, adresy a porty SIP.

 4. Klient odešle SIP REGISTR do SBC pomocí informací z kroku 3.

 5. SBC odešle SIP REGISTR do AS (SBC může provést vyhledání AS v NS, pokud SBC ještě nezná uživatele SIP.)

Zkušební a laboratorní pokyny

Pro testovací a laboratorní organizace platí následující pokyny:

 • Partneři poskytovatele služeb jsou omezeni na maximálně 50 testovacích uživatelů, kteří mohou být zřízeni v rámci více organizací.

 • Všem uživatelům nad prvních 50 zkušebních uživatelů bude účtováno.

 • Aby bylo zajištěno přesné zpracování vaší faktury, všechny zkušební organizace musí do názvu organizace Broadworks zahrnout „test“.

 • Organizace interních testů musí být jmenovány v prostředí Webex Control Hub. To proto, aby se zabránilo tomu, že testovací uživatelé budou fakturováni jako skuteční uživatelé.

Určení organizace jako zkušební organizace

Určení organizace jako zkušební organizace:

 1. Přihlaste se do centra Partner Hub a vyberte možnost Zákazníci.

 2. Vyberte vhodného zákazníka.

 3. Na pravém ovládacím panelu povolte přepínač Organizace interního testování.

Přehrávání hlasové pošty

V případě hlasové schránky se ujistěte, že jste nakonfigurovali mediální server tak, aby používal jeden z následujících kódů:

 • Mp3 (rozcestník)

 • wav – soubory WAV jsou podporovány v následujících formátech: PCM (podporováno na všech platformách) a DVI-ADPCM (není podporováno v systému Android)

Pokud používáte soubory wav, spusťte následující příkazy rozhraní příkazového řádku pro konfiguraci aplikačního serveru a mediálního serveru:

 • AS_CLI/Service/VoiceMsg>set vmRecordingAudioFileFormat WAV

 • MS_CLI/Applications/MediaStreaming/Services/IVR> set sendmail8kHzWavFileDefaultFormat ulaw

Názvosloví

KATEGORIE: VZDĚLÁVÁNÍ
Seznam řízení přístupu
ALBÍN
Brána vrstvy aplikace
Rozhraní API
Rozhraní pro programování aplikací
KATEGORIE: APPLOVÉ
Apple Push notifikační služba
AS
Aplikační Server
ATLETIKA
Adaptér analogového telefonu, adaptér, který převádí analogovou telefonní službu na VoIP
BAŽINATÍ
Správce aplikací Broadsoft
Základní ověření
Metoda ověřování, kdy je účet (uživatelské jméno) ověřen sdíleným tajemstvím (heslem)
ŘAPÍK
Server Broadsoft zasílání zpráv
BOSKOVITÍ
Obousměrné proudy přes synchronní HTTP
BRÉMY
Basic Rate Interface BRI je metoda přístupu k ISDN
Svazek
Soubor služeb poskytovaných koncovému uživateli nebo předplatiteli (srov. Balíček)
CA
Certifikační autorita
Operátor
Organizace, která vyřizuje telefonní provoz (srov. Partner, poskytovatel služeb, prodejce s přidanou hodnotou)
test CAPTCHA
Plně automatizovaný veřejný Turingův test, který by řekl počítačům a lidem od sebe
KAMEROVÝ SYSTÉM
Jazyk značek extensible řízení hovorů
CIF (ROZCESTNÍK)
Běžný meziformát
PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU
příkazové řádky
KN
Obecný název
KATEGORIE: POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST
Push server oznámení hovorů. Server nabízených oznámení, který běží na serveru XSP ve vašem prostředí, pro nabízení oznámení hovorů společnostem FCM a APNS. Viz proxy server serveru NPS.
CPE
Vybavení prostor zákazníka
CVRLIKÁNÍ
Pravidlo vlastní přítomnosti
CVRLIKÁNÍ
Kaskádový styl
CSV
Hodnota oddělená čárkou
CTI
Integrace počítačových telefonních služeb
CUBE
Cisco Unified Border Element
DMK (ROZCESTNÍK)
demilitarizovaná zóna
Číslo adresáře
Číslo v adresáři
Nerušit
Nerušit
DNS
Systém doménových jmen
POČÍTAČOVÁ HRA
Skupina vytáčených protějšků
PROGRAMOVACÍ JAZYK
Kódový bod pro rozlišené služby
DTAGŮ
Soubor s archívem typu zařízení
DTG
Cílová skupina spojů
DTMF
Dvoubarevné vícefrekvenční
Koncový uživatel
Osoba, která využívá služby, která uskutečňuje hovory, připojuje se ke schůzkám nebo odesílá zprávy (srov. Odběratel)
Podnik
Soubor koncových uživatelů (srov. Organizace)
FCM (MĚSÍC)
Cloudové zprávy Firebase
FLÉTNA (ROZCESTNÍK)
Konvergence pevných mobilních zařízení
Zřizování toku
Vytváření uživatelů v úložišti identit Webex přiřazením služby „Integrated IM&P“ v platformě Broadworks.
Plně kvalifikovaný název domény (FQDN)
Plně kvalifikovaný název domény
Úplné zřizování toku
Vytváření a ověřování uživatelů v úložišti identit Webex přiřazením služby „Integrated IM&P“ v platformě Broadworks a potvrzením , že každý uživatel Broadworks má jedinečnou a platnou e-mailovou adresu.
FANYNKY
Exchange Office je port, který přijímá analogovou linku. Jedná se o zástrčku v telefonu nebo faxovém přístroji nebo o zástrčky na analogovém telefonním systému. Umožňuje indikaci zapínání na suchý zip. Vzhledem k tomu, že port FXO je připojen k zařízení, jako je fax nebo telefon, zařízení se často nazývá „FXO zařízení“.
FXŮ
Foreign Exchange Subscriber je port, který skutečně dodává analogovou linku k odběrateli. Jinými slovy, je to "zástrčka ve zdi", která poskytuje oznamovací tón, bateriový proud a napětí kroužku.
GCM (MĚSÍC)
Zpráva Google Cloud
GCM (MĚSÍC)
Galois/Counter Mode (šifrovací technologie)
SKRÝŠ
Zařízení pro lidské rozhraní
HTTPS
Zabezpečené zásuvky protokolu přenosu hypertextu
KATEGORIE: KŘESŤANSTVÍ
Integrované přístupové zařízení
Rychlobruslení
Zasílání rychlých Zasílání zpráv a přítomnost
PSTV SÍTĚ IP
Poskytovatel služeb, který poskytuje služby VoIP službám sítě PSTN, zaměnitelné s ITSP, nebo obecný termín pro „veřejnou“ telefonní službu připojenou k internetu, společně poskytovaný hlavními poskytovateli telekomunikací (spíše než zeměmi, jako je síť PSTN)
ŘASENKA
Poskytovatel služeb internetové telefonie
OPLODNĚNÍ
Interaktivní hlasová odezva / respondér
JIZVY
Nativní adresa entity XMPP se nazývá identifikátor Jabber nebo JID localpart@domain.part.example.com/resourcepart (@ . / jsou oddělovače)
JSON
Notace objektů JavaScript
SEZNAM VEDLEJŠÍCH POSTAV SERIÁLU SIMPSONOVI
Java Secure Socket Extension; základní technologie poskytující bezpečné připojení k serverům Broadworks
klíčový rozšiřující modul
Modul rozšíření klíče (hardwarové telefony Cisco)
KATEGORIE: ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Token s dlouhou životností (nebo Long Life); samopopisná, bezpečná forma tokenu doručitele, která umožňuje uživatelům zůstat ověřeni po delší dobu a není vázána na konkrétní aplikace.
PANÍ BURNSOVÁ
Archivace zpráv
MIMODĚLOŽNÍ PRÁDLO
Manažerská informační základna
MS (ROZCESTNÍK)
Mediální Server
TLS (rozcestník)
Vzájemné ověřování mezi dvěma stranami pomocí výměny certifikátů při navazování spojení TLS
PIŠKOT
Konverzace s více uživateli
ŠABLONA: NÁBOŽENSTVÍ
Překlady síťových adres
NPS
Server odesílání oznámení; viz CNPS
Proxy server NPS

Služba ve službě Webex, která dodává krátkodobé autorizační tokeny vašemu CNPS, což jí umožňuje odesílat oznámení hovorů do FCM a APNS a nakonec do zařízení se systémem Android a iOS se službou Webex.

ŠABLONA: HVĚZDNÁ BRÁNA
Otevřít klientské rozhraní
Organizace
Společnost nebo organizace zastupující kolekci koncových uživatelů (srov. Enterprise (rozcestník)
OTG
Skupina odchozího přenosového spoje
Balíček
Soubor služeb poskytovaných koncovému uživateli nebo předplatiteli (srov. Svazek)
Partner
Zprostředkovatelská organizace, která spolupracuje se společností Cisco s cílem distribuovat produkty a služby jiným organizacím (viz. prodejce s přidanou hodnotou, poskytovatel služeb, dopravce)
PBX (ROZCESTNÍK)
Pobočková ústředna
ŠABLONA: PROGRAMOVÁNÍ
Pošta se zvýšenou ochranou osobních údajů
PLZEŇSKÝ MÍČEK
Veřejná pozemní mobilní síť
PRSNÍ KOST
Primary Rate Interface (PRI) je standard telekomunikačního rozhraní používaný v digitální síti integrovaných služeb (ISDN).
FOTBALOVÝ OBRÁNCE
Profilový Server
Síť PSTN
Veřejná telefonní síť
QoS
Kvalita služby
Portál pro prodejce
Web, který umožňuje správci prodejce konfigurovat řešení UC-One Saas. Někdy je označován jako BAM portál, administrátorský portál nebo manažerský portál.
RTCP (ROZCESTNÍK)
Protokol řízení v reálném čase
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Přenosový protokol v reálném čase
KATEGORIE: HVĚZDNÁ BRÁNA
Hraniční řadič relace
ŠTÍTKY
Vzhled sdílený hovor
ŠABLONA: ŠVÉDSKO
Standardní definice
KATEGORIE: SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE
Protokol popisu relace
KATEGORIE: SOUHVĚZDÍ
Poskytovatel služeb; organizace, která poskytuje telefonní služby nebo související služby jiným organizacím (srov. Dopravce, partner, prodejce s přidanou hodnotou)
Protokol SIP
Protokol o zahájení relace
SLITINY
Krátký (nebo Short Life) token (také nazývaný Broadworks SSO Token); jednorázový ověřený token, který se používá k získání bezpečného přístupu k webovým aplikacím.
ŠABLONA: SMILOVÁNÍ
Malé až střední podniky
SNMP
Jednoduchý protokol pro správu sítě
RTCP (rozcestník)
zabezpečený protokol řízení přenosu v reálném čase (média hovorů VoIP)
RTP (rozcestník)
zabezpečený protokol přenosu v reálném čase (média hovorů VoIP)
SSL
Vrstva zabezpečených soketů
Odběratel
Osoba, která využívá služby, která uskutečňuje hovory, připojuje se ke schůzkám nebo odesílá zprávy (srov. Koncový uživatel)
TCP
Protokol řízení přenosu
PROFESIONÁLNÍ WRESTLINGOVÁ
Multiplexování časových oddílů
TLS
TLS (zabezpečení přenášených dat)
Tos (rozcestník)
Typ služby
PROGRAMOVACÍ JAZYK
Portál pro aktivaci uživatelů
IŽ KJ
Sjednocená komunikace
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Uživatelské rozhraní
U ID
Jedinečný identifikátor
ŠABLONA: ŠVÉDSKO
Server zasílání zpráv
URI
Jednotný identifikátor prostředku
Adresa URL
Jednotný lokátor prostředků
AMERICKÉ NÁMOŘNICTVO
Sdílený server
UTC
Koordinovaný světový čas
URAN (ROZCESTNÍK)
Video Server
Prodejce s přidanou hodnotou (VAR)
Zprostředkovatelská organizace, která spolupracuje se společností Cisco s cílem distribuovat produkty a služby jiným organizacím (viz. Dopravce, partner, poskytovatel služeb)
PROFESIONÁLNÍ WRESTLINGOVÁ
Pole Video Grafiky
VoIP
Protokol Voice over Internet Protocol (IP)
VXML (ROZCESTNÍK)
Jazyk značkování rozšiřitelný hlasem
Webový prohlížeč
Webové distribuované vytváření a vytváření verzí
WebRTC
Webová komunikace v reálném čase
STŘELEC (FOTBAL)
Webový RTC server
XMPP
Rozšiřitelný protokol zasílání zpráv a informací o stavu