Webex voor Cisco BroadWorks-referentie

UC-One SaaS-vergelijking met Webex voor Cisco BroadWorks

Oplossing >

UC-One SaaS

Webex voor Cisco BroadWorks

Cloud

Cisco UC-One Cloud (GCP)

Webex-cloud (AWS)

Clients

UC-One: Mobiel, bureaublad

Receptionist, supervisor

Webex: Mobiel, Desktop, Web

Groot technologieverschil

Vergaderingen geleverd op Broadsoft Meet-technologie

Vergaderingen geleverd via Webex Meetings-technologie

Vroege veldproeven

Staging-omgeving, bètaclients

Productieomgeving, GA-klanten

Gebruikersidentiteit

BroadWorks-id diende als primaire id, tenzij de serviceprovider al SSO-integratie heeft.

 

Gebruikers-id en geheim in BroadWorks

E-mail-id in Cisco CI dient als primaire id

SSO-integratie in serviceprovider BroadWorks waarbij de gebruiker zich op dat moment verifieert met de BroadWorks-gebruikers-id en BroadWorks-geheim.

 

Gebruiker levert referenties via SSO met BroadWorks en geheim in BroadWorks

OF

Gebruikers-id en geheim in CI IdP

OF

Gebruikers-id in CI, ID en geheimen in IdP

Clientverificatie

Gebruikers leveren referenties via client

BroadWorks-tokens met een lange levensduur vereist bij gebruik van Webex-berichten

Gebruikers leveren referenties via de browser (aanmeldingspagina van Webex BIdP-proxy of CI)

Webex-toegangs- en vernieuwingstokens

Beheer / configuratie

Uw OSS/BSS-systemen en

Doorverkoopportaal

Uw OSS/BSS-systemen en Control Hub

Activering van partner/serviceprovider

Eenmalige installatie door Cisco Operations

Eenmalige installatie door Cisco Operations

Activering van klant/onderneming

Doorverkoopportaal

Control Hub

Automatisch gemaakt bij inschrijving eerste gebruiker

Activeringsopties voor de gebruiker

Zelfingeschreven

Externe IM&P instellen in BroadWorks

Geïntegreerde IM&P instellen in BroadWorks (doorgaans bedrijven)

XSP-serviceinterfaces

XSI-acties

 

XSI-gebeurtenissen

CTI (mTLS)

Verificatieservice (mTLS optioneel)

DMS

XSI-acties

XSI-acties (mTLS)

XSI-gebeurtenissen

CTI (mTLS)

Verificatieservice (TLS)

DMS

Webex installeren en aanmelden (Subscriber Perspective)

1

Download en installeer Webex. Zie Webex | De app downloaden voor meer informatie.

2

Webex uitvoeren.

Webex vraagt u naar uw e-mailadres.
3

Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

4

Afhankelijk van de manier waarop uw organisatie in Webex is geconfigureerd, vindt een van de volgende handelingen plaats:

 1. Webex start een browser waarmee u de verificatie met uw identiteitsprovider kunt voltooien. Dit kan meervoudige verificatie (MFA) zijn.

 2. Webex start een browser waarin u uw BroadWorks-gebruikers-id en -wachtwoord kunt invoeren.

Webex wordt geladen nadat u bent geverifieerd met de IdP of BroadWorks.

Gegevensuitwisseling en -opslag

Deze secties bevatten details over gegevensuitwisseling en opslag met Webex. Alle gegevens worden zowel in transit als in rust versleuteld. Zie Beveiliging van de Webex-app voor meer informatie.

Onboarding serviceprovider

Wanneer u clusters en gebruikerssjablonen configureert in Webex Control Hub tijdens de onboarding van serviceproviders, wisselt u de volgende BroadWorks-gegevens uit die Webex opslaat:

 • URL Xsi-acties

 • URL van Xsi-Events

 • URL CTI-interface

 • URL verificatieservice

 • Referenties voor BroadWorks-inrichtingsadapter

Gebruikersvoorzieningen serviceprovider

Deze tabel bevat gebruikers- en bedrijfsgegevens die worden uitgewisseld als onderdeel van gebruikersvoorzieningen via de Webex-API's.

Gegevens verplaatsen naar Webex

Van

Door

Opgeslagen door Webex?

Gebruikers-id voor BroadWorks

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

E-mail (indien SP verstrekt)

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

E-mail (indien door gebruiker opgegeven)

Gebruiker

Portal voor gebruikersactivering

Ja

Voornaam

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Achternaam

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Primair telefoonnummer

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Mobiel telefoonnummer

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Primair toestel

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

BroadWorks-serviceprovider-id en groeps-id

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Taal

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Tijdzone

BroadWorks, volgens API

Webex-API's

Ja

Gebruiker verwijderen

Webex voor Cisco BroadWorks API's ondersteunen zowel gedeeltelijke als volledige verwijdering van gebruikers. Deze tabel bevat alle gebruikersgegevens die zijn opgeslagen tijdens het inrichten en wat in elk scenario wordt verwijderd.

Gebruikersgegevens

Gedeeltelijke verwijdering

Volledige verwijdering

Gebruikers-id voor BroadWorks

Ja

Ja

E-mail

Nee

Ja

Voornaam

Nee

Ja

Achternaam

Nee

Ja

Primair telefoonnummer

Ja

Ja

Mobiel telefoonnummer

Ja

Ja

Extensie

Ja

Ja

BroadWorks-serviceprovider-id en groeps-id

Ja

Ja

Taal

Nee

Ja

Gebruikersaanmelding en configuratie ophalen

Webex-verificatie

Webex-verificatie verwijst naar aanmelding van gebruikers bij een Webex-app door een van de Webex-ondersteuningsmechanismen. (BroadWorks-verificatie wordt afzonderlijk behandeld.) In deze tabel wordt het type gegevens weergegeven dat tussen de verschillende componenten van de verificatiestroom wordt uitgewisseld.

Gegevens verplaatsen

Van

Doel

E-mailadres

Gebruiker via de Webex-app

Webex

Beperkt toegangstoken en (onafhankelijke) IdP-URL

Webex

Gebruikersbrowser

Gebruikersgegevens

Gebruikersbrowser

Identiteitsprovider (die al gebruikersidentiteit heeft)

SAML-verklaring

Gebruikersbrowser

Webex

Verificatiecode

Webex

Gebruikersbrowser

Verificatiecode

Gebruikersbrowser

Webex

Tokens voor toegang en vernieuwing

Webex

Gebruikersbrowser

Tokens voor toegang en vernieuwing

Gebruikersbrowser

Webex-app

BroadWorks-verificatie

BroadWorks-verificatie verwijst naar aanmelding van gebruikers bij een Webex-app met hun BroadWorks-referenties. In deze tabel wordt het type gegevens weergegeven dat tussen de verschillende componenten van de verificatiestroom wordt uitgewisseld.

Gegevens verplaatsen

Van

Doel

E-mailadres

Gebruiker via de Webex-app

Webex

Token voor beperkte toegang en IdP-URL (Webex Bwks IdP-proxy)

Webex

Gebruikersbrowser

Brandinginformatie en BroadWorks-URL's

Webex

Gebruikersbrowser

BroadWorks-gebruikersreferenties

Gebruiker via browser (aanmeldingspagina met merknaam, bediend door Webex)

Webex

BroadWorks-gebruikersreferenties

Webex

BroadWorks

BroadWorks-gebruikersprofiel

BroadWorks

Webex

SAML-verklaring

Gebruikersbrowser

Webex

Verificatiecode

Webex

Gebruikersbrowser

Verificatiecode

Gebruikersbrowser

Webex

Tokens voor toegang en vernieuwing

Webex

Gebruikersbrowser

Tokens voor toegang en vernieuwing

Gebruikersbrowser

Webex-app

Clientconfiguratie ophalen

Deze tabel toont het type gegevens dat tussen de verschillende componenten wordt uitgewisseld tijdens het ophalen van clientconfiguraties.

Gegevens verplaatsen

Van

Doel

Registratie

Klant

Webex

Organisatie-instellingen, inclusief BroadWorks-URL's

Webex

Klant

JWT-token voor BroadWorks

BroadWorks via Webex

Klant

JWT-token voor BroadWorks

Klant

BroadWorks

Apparaattoken

BroadWorks

Klant

Apparaattoken

Klant

BroadWorks

Configuratiebestand

BroadWorks

Klant

Gebruik bij steady-state

In dit gedeelte worden de gegevens beschreven die tussen componenten worden verplaatst tijdens herverificatie na het verlopen van een token, via BroadWorks of Webex.

In deze tabel wordt de gegevensbeweging voor bellen weergegeven.

Gegevens verplaatsen

Van

Doel

SIP-signalering

Klant

BroadWorks

SRTP-media

Klant

BroadWorks

SIP-signalering

BroadWorks

Klant

SRTP-media

BroadWorks

Klant

In deze tabel wordt de gegevensbeweging voor berichten, aanwezigheid en vergaderingen weergegeven.

Gegevens verplaatsen

Van

Doel

HTTPS REST-berichten en aanwezigheid

Klant

Webex

HTTPS REST-berichten en aanwezigheid

Webex

Klant

SIP-signalering

Klant

Webex

SRTP-media

Klant

Webex

SIP-signalering

Webex

Klant

SRTP-media

Webex

Klant

De inrichtings-API gebruiken

Toegang voor ontwikkelaars

De API-specificatie is beschikbaar op https://developer.webex.com en een handleiding voor het gebruik is te vinden op https://developer.webex.com/docs/api/guides/webex-for-broadworks-developers-guide.

U moet zich aanmelden om de API specificatie te lezen ophttps://developer.webex.com/docs/api/v1/broadworks-subscribers .

Toepassingsverificatie en autorisatie

Uw toepassing wordt geïntegreerd met Webex als een Integratie. Met dit mechanisme kan de toepassing beheertaken uitvoeren (zoals het inrichten van abonnees) voor een beheerder binnen uw partnerorganisatie.

Webex-API's volgen de OAuth 2-standaard (http://oauth.net/2/). Met OAuth 2 kunnen integraties van derden vernieuwings- en toegangstokens verkrijgen namens de door u gekozen partnerbeheerder voor het verifiëren van API-gesprekken.

U moet eerst uw integratie met Webex registreren. Na registratie moet uw toepassing deze OAuth 2.0-autorisatietoekenningsflow ondersteunen om de benodigde vernieuwings- en toegangstokens te verkrijgen.

Zie https://developer.webex.com/docs/integrations voor meer informatie over integraties en hoe u deze OAuth 2-autorisatieflow in uw toepassing kunt opbouwen.


Er zijn twee rollen vereist voor het implementeren van integraties - de ontwikkelaar en de autorisatiegebruiker - en deze kunnen worden bekleed door afzonderlijke personen/teams in uw omgeving.

 • De ontwikkelaar maakt de app en registreert deze op https://developer.webex.com om de vereiste OAuth ClientID/Secret te genereren met scopes die worden verwacht voor de toepassing. Als uw toepassing wordt gemaakt door een derde partij, kan deze de toepassing registreren (als u om toegang hebt gevraagd) of kan u deze met uw eigen toegang doen.

 • De gebruiker autoriseren is het account dat de toepassing gebruikt om de API-oproepen te autoriseren, om uw partnerorganisatie, de organisaties van uw klanten of hun abonnees te wijzigen. Dit account moet de rol Volledige beheerder of Volledige verkoopbeheerder hebben in uw partnerorganisatie. Deze rekening mag niet door een derde worden aangehouden.

Naam organisatie

De organisatienaam is afhankelijk van de inrichtingsmodus die u gebruikt:

 • Enterprise-modus: de organisatienaam komt exact overeen met spEnterprise-id.

 • Serviceprovidermodus: de organisatienaam is het gedeelte groep-id van de spEnterprise-id.

De organisatienaam bevat alle spaties, hoofdletters en speciale tekens die zijn opgegeven in de oorspronkelijke spEnterprise-id.

Softwarevereisten voor BroadWorks

Zie Lifecycle Management - BroadSoft Servers.

We verwachten dat de serviceprovider "patch current" is met de nieuwste BroadWorks-patches en Release Independent (RI)-apps. De lijst met patches hieronder is de minimale vereiste voor integratie met Webex.


Controleer de patchnotities voor deze softwarepatches. Sommige patches hebben mogelijk aanvullende CLI-vereisten.

Versie R22

Server

Pleister

Aanvullende informatie

Toepassingsserver

AP.as.22.0.1123.ap364260

AP.as.22.0.1123.ap365173

AP.as.22.0.1123.ap368517

Vereist voor adreslijstsynchronisatie

AP.as.22.0.1123.ap369763

AP.as.22.0.1123.ap372989

AP.as.22.0.1123.ap372757

AP.as.22.0.1123.ap372963

Vereist om te upgraden van V1- naar V2-pushmeldingen

AP.as.22.0.1123.ap373197

Vereiste patch voor toepassingsserver

AP.as.22.0.1123.ap378391

AP.as.22.0.1123.ap374793

Vereist om te upgraden van V1- naar V2-pushmeldingen

AP.as.22.0.1123.ap377718

Vereiste patch voor de functie Gespreksopname

AP.as.22.0.1123.ap377868

AP.as.22.0.1123.ap376508

Vereiste patch voor doorstroominrichting

AP.xsp.22.0.1123.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Profielserver

AP.ps.22.0.1123.ap372989

AP.ps.22.0.1123.ap372757

AP.ps.22.0.1123.ap378391

AP.ps.22.0.1123.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Platform

AP.platform.22.0.1123.ap353577

AP.platform.22.0.1123.ap354313

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.platform.22.0.1123.ap365173

AP.platform.22.0.1123.ap367732

AP.platform.22.0.1123.ap369433

AP.platform.22.0.1123.ap369607

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.platform.22.0.1123.ap372757

AP.platform.22.0.1123.ap376508

Vereist voor de verificatieservice met CI-tokenvalidatie

AP.platform.22.0.1123.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

XSP

AP.xsp.22.0.1123.ap354313

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.22.0.1123.ap365173

AP.xsp.22.0.1123.ap368067

AP.xsp.22.0.1123.ap368601

Vereist voor de verificatieservice met CI-tokenvalidatie

AP.xsp.22.0.1123.ap369607

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.22.0.1123.ap370952

AP.xsp.22.0.1123.ap373008

AP.xsp.22.0.1123.ap372757

AP.xsp.22.0.1123.ap372433

AP.xsp.22.0.1123.ap372963

Vereist om te upgraden van V1- naar V2-pushmeldingen

AP.xsp.22.0.1123.ap378391

AP.xsp.22.0.1123.ap374677

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.22.0.1123.ap375206

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.22.0.1123.ap376508

Vereist voor de verificatieservice met CI-tokenvalidatie

AP.xsp.22.0.1123.ap378585

Vereist voor Unified Call History

Overig

AP.xsa.22.0.1123.ap372757

AP.xs.22.0.1123.ap372757

AP.ums.22.0.1123.ap378391

AP.nfm.22.0.1123.ap378391

Versie R23

Server

Pleister

Aanvullende informatie

Toepassingsserver

AP.as.23.0.1075.ap368517

Vereist voor adreslijstsynchronisatie

AP.as.23.0.1075.ap369763

AP.as.23.0.1075.ap373197

App-server configureren

AP.as.23.0.1075.ap373271

Vereist om te upgraden van V1- naar V2-pushmeldingen

AP.as.23.0.1075.ap378391

AP.as.23.0.1075.ap376509

AP.as.23.0.1075.ap377718

Vereist voor gespreksopname

AP.as.23.0.1075.ap377868

AP.as.23.0.1075.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Profielserver

AP.ps.23.0.1075.ap378391

Platform

AP.platform.23.0.1075.ap367732

AP.platform.23.0.1075.ap370952

AP.platform.23.0.1075.ap369607

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.platform.23.0.1075.ap376509

AP.platform.23.0.1075.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

XSP

AP.xsp.23.0.1075.ap368067

AP.xsp.23.0.1075.ap369607

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.23.0.1075.ap370952

AP.xsp.23.0.1075.ap373008

AP.xsp.23.0.1075.ap373271

Vereist om te upgraden van V1- naar V2-pushmeldingen

AP.xsp.23.0.1075.ap378391

AP.xsp.23.0.1075.ap374677

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.23.0.1075.ap375206

Vereist voor NPS-verificatieproxy

AP.xsp.23.0.1075.ap376509

AP.xsp.23.0.1075.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Overig

Bij gebruik van ADP...

Xsi-Events-23_2021.05_1.251.bwar

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Versie R24

Server

Pleister

Aanvullende informatie

Toepassingsserver

AP.as.24.0.944.ap375100

Vereist voor flowthrough-inrichting

AP.as.24.0.944.ap377718

Vereist voor gespreksopname

AP.as.24.0.944.ap377868

AP.as.24.0.944.ap378585

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Overig

Xsi-Events-24_2021.05_1.251.bwar

Vereiste patch voor haakstatus (Presence) en Unified Call History

Inrichtings- en activeringsstromen voor gebruikers


Inrichting beschrijft het toevoegen van de gebruiker aan Webex. Activering omvat e-mailvalidatie en servicetoewijzing in Webex.

E-mailadressen van gebruikers moeten uniek zijn, omdat Webex het e-mailadres gebruikt om een gebruiker te identificeren. Als u vertrouwde e-mailadressen voor de gebruikers hebt, kunt u ervoor kiezen deze automatisch te activeren wanneer u ze automatisch inricht. Dit proces is 'automatische inrichting en automatische activering'.

Automatische gebruikersinrichting en automatische activering (vertrouwde e-mailstroom)

Voorwaarden

 • Uw inrichtingsadapter wijst naar Webex voor Cisco BroadWorks (waarvoor een uitgaande verbinding van AS naar Webex Provisioning Bridge is vereist).

 • U moet geldige bereikbare e-mailadressen van eindgebruikers hebben als alternatieve id's in BroadWorks.

 • Control Hub heeft een inrichtingsaccount in de configuratie van uw partnerorganisatie.

Stap

Beschrijving

1

U noteert en neemt bestellingen voor de service op bij uw klanten.

2

U verwerkt de klantorder en richt de klant in uw systemen in.

3

Het service-inrichtingssysteem activeert de inrichting van BroadWorks. Deze stap, in het kort, maakt de onderneming en de gebruikers. Vervolgens wijst het de benodigde services en nummers toe aan elke gebruiker. Een van die diensten is de externe IM&P.

4

Met deze inrichtingsstap wordt de automatische inrichting van de klantorganisatie en gebruikers in Webex geactiveerd. (De IM&P-servicetoewijzing zorgt ervoor dat de inrichtingsadapter de Webex-inrichtings-API belt).

5

Uw systemen moeten de Webex-provisioning-API gebruiken als u het pakket later voor de gebruiker moet aanpassen (om van de standaardinstelling te veranderen).

SSO-aanmeldstroom

Afbeelding 1. SAML SSO-aanmeldstroom met directe BroadWorks-verificatie (delen van resources tussen verschillende bronnen)

Hier volgt de SAML SSO-aanmeldstroom voor de Webex-app bij gebruik van BroadWorks-verificatie en wanneer Resource delen met meerdere bronnen is ingeschakeld, zodat directe verificatie naar BroadWorks mogelijk is. De afbeelding toont client- en gebruikersevenementen aan de linkerkant met tekst op de pijlen die weergeeft wat de client voor autorisatie voorziet. Stap 1 en 5 zijn gebruikersevenementen. Aan de rechterkant van de afbeelding ziet u gebeurtenissen voor aanmeldservices, samen met wat er wordt teruggestuurd naar de client.

Afbeelding 2. BroadWorks-registratie en servicedetectiestroom

Hieronder volgt de BroadWorks-servicedetectiestroom die onmiddellijk volgt uit de vorige Webex SAML SSO-aanmeldstroom. De client gebruikt het toegangstoken dat is verkregen bij de registratie bij Webex-apparaatbeheer om registratie aan te vragen bij de BroadWorks-implementatie.

Alternatieve aanmeldstromen

De bovenstaande afbeeldingen gaan ervan uit dat SAML SSO-aanmelding is geconfigureerd met BroadWorks-verificatie waarvoor directe BroadWorks-verificatie is ingeschakeld (Cross-Origin Resource Sharing). Hieronder vindt u enkele alternatieve SAML SSO-aanmeldstromen:

 • BroadWorks-verificatie zonder directe BroadWorks-verificatie (delen van resources tussen verschillende bronnen):

  • Het enige verschil is in stap 5 en 6 van de Webex-aanmeldstroom. In stap 5 worden de aanmeldingsgegevens gevalideerd door de IdP-proxy (in plaats van XSI) en wordt een SAML-verklaring teruggestuurd naar de client.

  • De stroom loopt door de resterende stappen in de twee diagrammen.

  • Het SSO-token wordt niet gebruikt in deze flow.

 • SAML SSO Webex-verificatie:

  • In stap 3 van de Webex-aanmeldstroom retourneert de service Common Identity de identiteitsprovider die wordt gebruikt door Webex-verificatie.

  • Op dit moment wordt een alternatieve SAML SSO-aanmeldstroom voor Webex gestart.

Gebruikersinteracties

Aanmelden

 1. De Webex-app lanceert een browser naar Cisco Common Identity (CI) zodat gebruikers hun e-mailadres kunnen invoeren.

 2. CI ontdekt dat de gekoppelde klantorganisatie de BroadWorks IDP-proxy (IDP) heeft geconfigureerd als hun SAML IDP. CI wordt omgeleid naar de IDP die de gebruiker een aanmeldpagina aanbiedt. (De serviceprovider kan deze aanmeldpagina aanmerken.)

 3. De gebruiker voert zijn of haar BroadWorks-referenties in.

 4. Broadworks verifieert de gebruiker via de IDP. Bij succes stuurt de IDP de browser terug naar CI met een SAML-succes om de verificatieflow te voltooien (niet weergegeven in diagram).

 5. Bij succesvolle verificatie verkrijgt de Webex-app toegangstokens van CI (niet weergegeven in diagram). De client gebruikt deze om een BroadWorks langlevende Jason Web Token (JWT) aan te vragen.

 6. De Webex-app ontdekt de gespreksconfiguratie van BroadWorks en andere services van Webex.

 7. De Webex-app wordt geregistreerd bij BroadWorks.

Aanmelden vanuit het perspectief van een gebruiker

Dit diagram is de typische aanmeldingsstroom, zoals gezien door de eindgebruiker of abonnee:

Afbeelding 3.
 1. U downloadt en installeert de Webex-app.

 2. Mogelijk hebt u de koppeling van uw serviceprovider ontvangen of kunt u de download vinden op de pagina Webex-downloads.

 3. U voert uw e-mailadres in op het aanmeldscherm van Webex. Klik op Volgende.

 4. U wordt meestal omgeleid naar een pagina met het merk Serviceprovider.

 5. Die pagina kan u verwelkomen via uw e-mailadres.

  Als er geen e-mailadres is of als het e-mailadres onjuist is, voert u in plaats daarvan uw BroadWorks-gebruikersnaam in.

 6. Voer uw BroadWorks-wachtwoord in.

 7. Als u zich hebt aangemeld, wordt Webex geopend.

Gespreksstroom: bedrijfstelefoonlijst

Gespreksstroom: PSTN-nummer

Presentatie en delen

Een ruimtevergadering starten

Interacties met de klant

Profiel ophalen uit DMS en SIP-register met AS

 1. De client belt XSI om een apparaatbeheertoken en de URL naar het DMS op te halen.

 2. De klant vraagt zijn apparaatprofiel aan bij DMS door het token van stap 1 voor te leggen.

 3. De client leest het apparaatprofiel en haalt de SIP-referenties, adressen en poorten op.

 4. Client verzendt een SIP REGISTER naar SBC met behulp van de informatie uit stap 3.

 5. SBC stuurt het SIP REGISTER naar het AS (SBC kan een zoekopdracht uitvoeren in de NS om een AS te vinden als SBC de SIP-gebruiker nog niet kent.)

Test- en laboratoriumrichtlijnen

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op test- en laboratoriumorganisaties:

 • Serviceproviderpartners zijn beperkt tot maximaal 50 testgebruikers die in meerdere organisaties kunnen worden ingericht.

 • Gebruikers buiten de eerste 50 testgebruikers worden gefactureerd.

 • Om een nauwkeurige verwerking op uw factuur te garanderen, moeten alle testorganisaties 'test' opnemen in de naam van de BroadWorks-organisatie.

 • Interne testorganisaties moeten worden aangewezen in Webex Control Hub. Dit is om te voorkomen dat testgebruikers worden gefactureerd als werkelijke gebruikers.

Een organisatie aanwijzen als een testorganisatie

Een organisatie aanwijzen als testorganisatie:

 1. Meld u aan bij Partner Hub en selecteer Klanten.

 2. Selecteer de juiste klant.

 3. Schakel in de rechterbedieningsbalk de schakelaar Interne testorganisatie in.

Voicemail afspelen

Zorg ervoor dat u voor voicemail de Mediaserver configureert om een van de volgende codes te gebruiken:

 • mp3

 • wav: WAV-bestanden worden ondersteund in de volgende indelingen: PCM (ondersteund op alle platforms) en DVI-ADPCM (niet ondersteund op Android

Als u wav-bestanden gebruikt, voert u de volgende CLI-opdrachten uit om de toepassingsserver en de mediaserver te configureren:

 • AS_CLI/Service/VoiceMsg>set vmRecordingAudioFileFormat WAV

 • MS_CLI/Applications/MediaStreaming/Services/IVR> set sendmail8kHzWavFileDefaultFormat ulaw

Terminologie

ACL (ACL)
Lijst met toegangscontrole
ALG
Gateway toepassingslaag
API
Toepassingsprogrammeerinterface
APNS
Apple Push-notificatieservice
AS
Toepassingsserver
ATA, VORMEN, VORMEN
Analoge telefoonoplader, adapter die analoge telefonie converteert naar VoIP
BAM
Toepassingsbeheer van BroadSoft
Basisverificatie
Een verificatiemethode waarbij een account (gebruikersnaam) wordt gevalideerd met een gedeeld geheim (wachtwoord)
BMS, (VER)LEIDEN
BroadSoft-berichtenserver
BOSJE
Bidirectionele stromen via synchrone HTTP
BRAADSTUK
Basic Rate Interface BRI is een ISDN-toegangsmethode
Bundel
Een verzameling van diensten zoals geleverd aan een eindgebruiker of abonnee (cfr. Pakket)
CA
Certificeringsinstantie
Provider
Een organisatie die telefonieverkeer afhandelt (cfr. Partner, serviceprovider, Value Added Reseller)
CAPTCHA
Volledig geautomatiseerde Public Turing-test om computers en mensen uit elkaar te houden
CCXML
Taal voor eXtensible Markup voor gespreksbeheer
CIF
Algemeen Tussenformaat
CLI, VASTBINDEN
Opdrachtregelinterface
CN
Algemene naam
CNPS, CNPS
Pushserver voor gespreksmeldingen. Een pushserver voor meldingen die wordt uitgevoerd op een XSP in uw omgeving om gespreksmeldingen naar FCM en APNS te pushen. Zie NPS-proxy.
CPE
Gebouwapparatuur van de klant
CPR, AFLEIDEN
Aangepaste aanwezigheidsregel
CSS, CVS
Cascade-stijlblad
CSV
Door komma's gescheiden waarde
CTI
Integratie van computertelefonie
CUBE
Cisco Unified Border Element
DMZ
Gedemilitariseerde zone
DN
Telefoonlijstnummer
Niet storen
Niet storen
DNS
Domeinnaamsysteem
DPG
Bel peergroep
DSCP
Punt Gedifferentieerde Servicecode
DTAF
Archiefbestand van apparaattype
DTG
Bestemmings-trunk-groep
DTMF
Dubbele toon met meerdere frequenties
Eindgebruiker
De persoon die de services gebruikt, die gesprekken voert, deelneemt aan vergaderingen of berichten verzendt (cf. Abonnee)
Organisatie
Een verzameling van eindgebruikers (cfr. Organisatie)
FCM
Firebase-cloudberichten
SCHAAMTE
Convergentie van vaste mobiele apparaten
Doorstroominrichting
Gebruikers maken in de Webex-identiteitsopslag door de service 'Geïntegreerde IM&P' toe te wijzen in BroadWorks.
FQDN
Volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN)
Volledige doorstroominrichting
Gebruikers maken en verifiëren in de Webex-identiteitsopslag door de service 'Geïntegreerde IM&P' toe te wijzen in BroadWorks en te bevestigen dat elke BroadWorks-gebruiker een uniek en geldig e-mailadres heeft.
FXO, FXO
Foreign Exchange Office is de poort die de analoge lijn ontvangt. Dit is de stekker op de telefoon of faxmachine of de stekkers op uw analoge telefoonsysteem. Het levert een on-hook/off-hook indicatie (lussluiting). Aangezien de FXO-poort is gekoppeld aan een apparaat, zoals een fax of een telefoon, wordt het apparaat vaak het 'FXO-apparaat' genoemd.
FXS, FXS
Foreign Exchange Subscriber is de poort die daadwerkelijk de analoge lijn aan de abonnee levert. Met andere woorden, het is de "plug in the wall" die een kiestoon, accustroom en belspanning levert.
GCM
Google Cloud-bericht
GCM
Galois/Counter-modus (coderingstechnologie)
VERSTOPT
Apparaat voor menselijke interface
HTTPS
Beveiligde contactdozen met hypertekstdoorschakelprotocol
IAD
Apparaat voor geïntegreerde toegang
IM&P
Instant Messaging en Aanwezigheid
IP-PSTN
Een serviceprovider die VoIP-naar-PSTN-services levert, uitwisselbaar met ITSP, of een algemene term voor 'openbare' telefonie met internetverbinding, gezamenlijk geleverd door grote telecomproviders (in plaats van door landen, zoals PSTN is)
ITSP, ITSP
Internettelefonieserviceprovider
IVR, IVR
Interactieve spraakrespons / Responder
JID
Het systeemeigen adres van een XMPP-entiteit wordt een Jabber-id of JID localpart@domain.part.example.com/resourcepart (@ . / zijn separatoren)
JSON
Java-scriptobjectnotatie
JOOD
Java Secure Socket Extension; de onderliggende technologie die veilige verbindingsfuncties biedt voor BroadWorks-servers
KEM
Toetsuitbreidingsmodule (hardware Cisco-telefoons)
LLT
Long-lived (of Long Life) Token; een zelfbeschrijvende, veilige vorm van toondertoken waarmee gebruikers langer geverifieerd kunnen blijven en niet gekoppeld zijn aan specifieke toepassingen.
MA, MA, MAMA
Berichtarchivering
MIB, MIB
Basis managementinformatie
MEVROUW
Mediaserver
mTLS
Wederzijdse verificatie tussen twee partijen met behulp van certificaatuitwisseling bij het tot stand brengen van een TLS-verbinding
MUG, MUG, MUG
Chat met meerdere gebruikers
NAT, NAT
Vertalingen van netwerkadressen
NPS
Pushserver voor meldingen; zie CNPS
NPS-proxy

Een service in Webex die korte autorisatietokens levert aan uw CNPS, zodat deze de gespreksmeldingen naar FCM en APN's en uiteindelijk naar Android- en iOS-apparaten met Webex kan pushen.

OCI, OCI
Clientinterface openen
Organisatie
Een bedrijf of organisatie die een verzameling eindgebruikers vertegenwoordigt (cfr. Onderneming)
OTG
Uitgaande trunkgroep
Pakket
Een verzameling van diensten zoals geleverd aan een eindgebruiker of abonnee (cfr. bundel)
Partner
Een agentorganisatie die samenwerkt met Cisco om producten en services te distribueren naar andere organisaties (cf. Value Added Reseller, serviceprovider, provider)
PBX
Ruilen privé-filiaal
PEM
E-mail met verbeterde privacy
PLONS
Openbaar mobiel landnetwerk
PRI, SNOEIWERK
Primary Rate Interface (PRI) is een standaard voor telecommunicatie-interface die wordt gebruikt op een digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN)
PS
Profielserver
PSTN
Openbaar geschakeld telefoonnetwerk
QoS
Servicekwaliteit
Doorverkoopportaal
Een website waarop de beheerder van de reseller zijn UC-One SaaS-oplossing kan configureren. Het wordt soms BAM-portal, beheerportal of beheerportal genoemd.
RTCP
Real-time beheerprotocol
RTP
Protocol voor realtime vervoer
SBC, ZWAARD
Sessie Border Controller
SCÈNE, SCÈNE
Weergave van gedeelde oproep
SD (SD)
Standaarddefinitie
SDP
Protocol voor sessiebeschrijving
SP
Serviceprovider; Een organisatie die telefonie of gerelateerde diensten levert aan andere organisaties (cf. Vervoerder, Partner, Value Added Reseller)
SIP
Protocol voor het starten van een sessie
SLET
Short-lived (of Short Life) Token (ook wel BroadWorks SSO Token genoemd); een authenticated token voor eenmalig gebruik dat wordt gebruikt om veilige toegang tot webtoepassingen te krijgen.
SMB
Kleine tot middelgrote ondernemingen
SNMP
Eenvoudig netwerkbeheerprotocol
sRTCP
secure Realtime Transfer Control Protocol (VoIP-gespreksmedia)
sRTP
beveiligd Realtime-doorverbindprotocol (VoIP-gespreksmedia)
SSL
Laag met veilige contactdozen
Abonnee
De persoon die de services gebruikt, die gesprekken voert, deelneemt aan vergaderingen of berichten verzendt (cf. Eindgebruiker)
TCP
Transmissieregelprotocol
TDM
Tijdverdeling multiplexen
TLS
Transportlagenbeveiliging
ToS
Soort service
UAP, UAP
Portal voor gebruikersactivering
UC
Unified Communications
GEBRUIKERSINTERFACE
Gebruikersinterface
U Id
Unieke id
AFMETINGEN
Berichtenserver
URI
Uniforme resource-id
URL
Uniforme bronzoeker
USS
Server voor delen
UTC
Gecoördineerde wereldtijd
UVS
Videoserver
Value Added Reseller (VAR)
Een agentorganisatie die samenwerkt met Cisco om producten en services te distribueren naar andere organisaties (cf. Vervoerder, Partner, Serviceprovider)
VGA
Grafische matrix voor video
VoIP
Voice over Internet Protocol (IP)
VXML
Taal voor uitbreidbare spraak
WebDAV
Webgedistribueerde creatie en versioning
WebRTC
Realtime webcommunicatie
WRS
WebRTC-server
XMPP
Extensible Messaging and Presence Protocol