Vyzvednutí skupinových hovorů umožňuje uživateli odpovědět na libovolnou vyzváněcí linku v rámci skupiny vyzvednutí. Skupina vyzvednutí je sada uživatelů definovaná správcem skupiny v rámci webu, na kterou se vztahuje funkce Vyzvednutí volání. Funkce Vyzvednutí skupinových hovorů vyžaduje přidání, úpravu a odebrání skupin vyzvednutí hovorů a také přiřazení konkrétních uživatelů k této skupině vyzvednutí.

Vytvoření vyzvednutí hovoru

Vyzvednutí hovoru musí splňovat následující podmínky:

  • Uživatel může být přiřazen pouze k jednomu vyzvednutí hovoru.

  • Vyzvednutí hovoru může mít pouze uživatele ze stejného místa.

  • Místo může mít více vyzvednutí hovorů.

  • Názvy vyzvednutí volání musí být jedinečné.


Časovač oznámení je ve výchozím nastavení nastaven na 6 sekund. Po nezodpovězené volání po tuto dobu budou upozorněni ostatní členové skupiny. Tento časovač můžete po nastavení změnit.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na > Funkce > volání služeb.

2

Klikněte na Vyzvednutí volání a potom na Vytvořit vyzvednutíhovoru.


 
Můžete být požádáni o výběr umístění ve vyskakovacím okně.
3

V rozevírací nabídce vyberte Umístění.


 

Pokud jste dříve vybrali umístění, ujistěte se, že je vybráno správné.

4

Zadejte název vyzvednutí hovoru.

5

Vyhledejte a přidejte uživatele k vyzvednutí hovoru.

6

Klikněte na Vytvořit.

Úprava vyzvednutí hovoru

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na > Funkce > volání služeb.

2

Klikněte na Vyzvednutíhovoru a vyberte vyzvednutí hovoru, které chcete upravit.

3

Proveďte změny v vyzvednutí hovoru a klikněte na Uložit.