Met Groep gespreksoproep kan een gebruiker elke bellijn binnen de telefoon groep voor aangenomen gesprekken. Een groep voor aangenomen gesprekken is een door groepsbeheerder gedefinieerde set gebruikers binnen een site waarvoor de functie Gespreksoproep van toepassing is. Voor de functie Groepsgesprekoproepen moeten Call Pickup-groepen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook moeten specifieke gebruikers aan die groep groep voor aangenomen gesprekken.

Een Gesprek ophalen maken

Gespreksoproepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een gebruiker kan slechts aan één gebruiker gesprek aannemen.

  • Een gesprek aannemen kan alleen gebruikers van dezelfde locatie hebben.

  • Een locatie heeft mogelijk meerdere gespreksoproepen.

  • Namen van gespreksoproepen moeten uniek zijn.


De meldingstimer is standaard ingesteld op 6 seconden. Nadat het gesprek voor deze periode niet wordt beantwoord, worden andere groepsleden op de hoogte gebracht. U kunt deze timer wijzigen na de installatie.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.comServices > functies > bellen.

2

Klik op Gesprek aanroepen en klik vervolgens op Gesprek aanroepen maken.


 
U wordt mogelijk gevraagd een locatie in een pop-upvenster te selecteren.
3

Selecteer de Locatie in het vervolgkeuzemenu.


 

Als u eerder een locatie hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat de juiste locatie is geselecteerd.

4

Voer een naam voor het gesprek aannemen.

5

Zoek gebruikers en voeg deze toe aan gesprek aannemen.

6

Klik op Maken.

Een Gespreksoproep bewerken

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.comServices > functies > bellen.

2

Klik op Gesprekaanroepen en selecteer gesprek aannemen gesprek dat u wilt bewerken.

3

Wijzig de gesprek aannemen en klik vervolgens op Opslaan.