Henting av gruppeanrop lar en bruker svare på en hvilken som helst ringelinje i samtalemottaksgruppe. En samtalemottaksgruppe er et gruppeadministratordefinert sett med brukere på et område, som funksjonen for mottak av anrop gjelder for. Funksjonen for mottak av gruppeanrop krever at anropsmottaksgrupper legges til, endres og fjernes, i tillegg til at bestemte brukere tilordnes denne samtalemottaksgruppe.

Opprett en samtalehenting

Mottak av anrop må oppfylle følgende betingelser:

  • En bruker kan kun tilordnes til ett mottak av anrop.

  • Mottak av anrop kan kun ha brukere fra samme plassering.

  • En plassering kan ha flere mottak av anrop.

  • Navn på mottak av anrop må være unike.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Calling > Funksjoner.

2

Klikk på Mottak av anrop og deretter på Opprett mottak av anrop.


 
Det kan hende du blir bedt om å velge en plassering i et popup-vindu.
3

Velg Plassering fra rullegardinmenyen.


 

Hvis du tidligere har valgt en plassering, må du kontrollere at den riktige plasseringen er valgt.

4

Angi et navn for mottak av anrop.

5

Søke etter og legge til tilgjengelige brukere, arbeidsområder eller virtuelle linjer etter navn, telefonnummer eller internnummer i mottak av anrop.

6

Klikk på Opprett.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du oppretter og endrer en samtalemottaksgruppe i Kontrollhub .

Redigere mottak av anrop

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Calling > Funksjoner.

2

Klikk på Mottak av anrop og velg hvilket mottak av anrop du vil redigere.

3

Gjør eventuelle endringer i mottak av anrop, og klikk på Lagre.