Gruppeopkalds besvarelse gør det muligt for en bruger at besvare enhver ringetone inden for besvarelsesgruppe. En besvarelsesgruppe er et gruppeadministratordefineret sæt brugere på et websted, som funktionen Opkaldsbe afhenter gælder for. Funktionen Gruppeopkalds pickup kræver, at grupper for opkalds pickup tilføjes, ændres og fjernes, samt at tildele specifikke brugere til besvarelsesgruppe.

Opret en opkaldsbesvarelse

Opkalds pickups skal opfylde følgende betingelser:

  • En bruger kan kun tildeles én opkaldsbesvarelse.

  • En opkaldsbesvarelse kan kun have brugere fra den samme placering.

  • En placering kan have flere opkalds pickups.

  • Opkalds pickup navne skal være unikke.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, skal du gå til Tjenester > Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldsafhentning, og klik derefter på Opret opkalds pickup.


 
Du kan blive bedt om at vælge en placering i et pop op-vindue.
3

Vælg Placering fra rullemenuen.


 

Hvis du tidligere har valgt en placering, skal du sikre, at den korrekte er valgt.

4

Indtast et navn for opkaldsbesvarelse.

5

Søg efter og tilføj brugere til opkaldsbesvarelse.

6

Klik på Opret.

Rediger en opkaldsbesvarelse

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, skal du gå til Tjenester > Opkald > Funktioner.

2

Klik på Opkaldspickup , og vælg den opkaldsbesvarelse som du vil redigere.

3

Foretag eventuelle ændringer af opkaldsbesvarelse, og klik derefter på Gem.

Masse administrer dine opkaldsbesvarelse grupper

Du kan tilføje og administrere opkaldsbesvarelse grupper samlet ved hjælp af en opkaldsbesvarelse CSV. Få yderligere oplysninger i henvisning Webex-opkald opkaldsbesvarelse CSV-filformat.