Med gruppsamtalssvar kan användaren svara på valfri ringsignal inom svarsgrupp. En svarsgrupp är en gruppadministratörsdefinierad uppsättning användare inom en webbplats som samtals pickup-funktionen gäller för. Funktionen för samtalsuppringning kräver att samtalsuppringningsgrupper läggs till, ändras och tas bort, samt att specifika användare tilldelas den svarsgrupp.

Skapa en samtalsuppringning

Samtalsuppringningar måste uppfylla följande villkor:

  • En användare kan endast tilldelas en besvara samtal.

  • En besvara samtal användare kan endast ha användare från samma plats.

  • En plats kan ha flera samtalsuppringningar.

  • Samtalsuppringningsnamn måste vara unika.


Aviseringstimer är inställd på 6 sekunder som standard. När samtalet inte besvaras under denna tid meddelas andra gruppmedlemmar. Du kan ändra den här timern när du har ställt in den.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > samtal > funktioner .

2

Klicka Samtalsuppringning och sedan på Skapa samtalsuppringning.


 
Du kanske ombeds att välja en plats i ett popup-fönster.
3

Välj Plats i den nedrullningade menyn.


 

Om du tidigare har valt en plats ska du säkerställa att den rätta är vald.

4

Ange ett namn för besvara samtal.

5

Sök efter och lägg till användare till besvara samtal.

6

Klicka på Skapa.

Redigera en samtalsuppringning

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster > samtal > funktioner .

2

Klicka Samtalsuppringning och välj besvara samtal du vill redigera.

3

Gör eventuella ändringar i besvara samtal och klicka sedan på Spara.