Grupa przejmowania połączeń umożliwia użytkownikowi odebranie dowolnej linii dzwonienia w ramach grupy przejmowania połączeń. Grupa przejmowania połączeń to zdefiniowany przez administratora zestaw użytkowników w lokalizacji, do której ma zastosowanie funkcja przejmowania połączeń.

Konfigurowanie grupy przejmowania połączeń w Control Hub

Po utworzeniu grupy przejmowania połączeń można dodać, zmodyfikować, usunąć i przypisać określonych użytkowników do tej grupy. Ponadto można powiadamiać użytkowników w grupie o połączeniach przychodzących.

Utwórz grupę przejmowania połączeń

Przejmowanie połączeń musi spełniać następujące warunki:

 • Użytkownik może być przypisany tylko do jednej grupy przejmowania połączeń.

 • Grupa przejmowania połączeń może mieć tylko użytkowników z tej samej lokalizacji.

 • Lokalizacja może mieć wiele grup przejmowania połączeń.

 • Nazwy grup przejmowania połączeń muszą być unikatowe.

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Nawiązywanie połączeń > Funkcje .

2

Kliknij Przejmowanie połączeń a następnie kliknij Utwórz przejmowanie połączeń .


 
Możesz zostać poproszony o wybranie lokalizacji w wyskakującym oknie.
3

Wybierz Lokalizacja z menu rozwijanego.


 

Jeśli wcześniej wybrano lokalizację, upewnij się, że została wybrana właściwa.

4

Wprowadź nazwę przejmowania połączeń.

5

Wyszukuj i dodawaj dostępnych użytkowników, obszary robocze lub linie wirtualne według nazwy, numeru telefonu lub numeru wewnętrznego do przejmowania połączeń.

6

Kliknij przycisk Utwórz.

Chcesz zobaczyć, jak to zrobić? Obejrzyj to demonstracja wideo jak tworzyć i modyfikować grupę przejmowania połączeń w Centrum sterowania .

Edytuj grupę przejmowania połączeń

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Nawiązywanie połączeń > Funkcje .

2

Kliknij opcję Przejmowanie połączeń, a następnie wybierz grupę przejmowania połączeń, którą chcesz edytować.

3

Wprowadzaj zmiany w grupie przejmowania połączeń, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Powiadamianie o połączeniach przychodzących do grupy przejmowania połączeń

Można skonfigurować automatyczne powiadomienia dla połączeń przychodzących. Gwarantuje to powiadomienie wszystkich członków grupy przejmowania połączeń. Można również skonfigurować niestandardowy czasomierz opóźnień powiadomień dla grupy przejmowania połączeń. Zarówno aplikacja Webex, jak i urządzenia MPP obsługują automatyczne powiadomienia o połączeniach przychodzących. Możesz wybrać typ powiadomienia, który najlepiej pasuje do Twoich preferencji.


 
 • Rozszerzenia Webex Calling dla Chrome i klienci mobilni nie obsługują automatycznych powiadomień.

1

Otwórz https://admin.webex.com, przejdź do Usługi > Połączenia > Funkcje.

2

Kliknij opcję Przejmowanie połączeń, a następnie wybierz grupę przejmowania połączeń, którą chcesz edytować.

3

Z typu powiadomienia wybierz format, aby wyświetlić powiadomienia o połączeniach przychodzących użytkownikom w grupie.


 

Opcja domyślna to Brak.

4

Z czasomierza opóźnienia powiadamiania wprowadź czas opóźnienia przed powiadomieniem użytkowników w grupie o połączeniu przychodzącym.


 

Zakres wynosi 1–60 sekund.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Zbiorcze zarządzanie grupami przejmowania połączeń

Za pomocą pliku CSV przejmowania połączeń można zbiorczo dodawać grupy przejmowania połączeń i zarządzać nimi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o formacie pliku CSV Webex Calling .

Użyj aplikacji Webex, aby odebrać połączenia w grupie

Grupa przejmowania połączeń umożliwia użytkownikom aplikacji Webex odbieranie połączeń telefonicznych dla innej osoby. Gdy przychodzi połączenie dla użytkownika, który nie jest dostępny do odebrania, jeden z członków grupy przejmowania może odebrać połączenie. Użyj aplikacji Webex na pulpicie lub w oknach wielokomórkowych, aby uzyskać powiadomienie i odebrać połączenie przychodzące. Funkcjonalność ta ułatwia współpracę. Ponadto funkcja przejmowania połączeń zapewnia szybką obsługę połączeń, zmniejszając szanse na potencjalne opóźnienia lub nieodebrane połączenia.

Poniżej znajdują się niektóre kluczowe punkty dotyczące powiadomień o połączeniach przychodzących w aplikacji Webex:

 • Aplikacja Webex obsługuje powiadomienia wizualne i dźwiękowe.

 • Obsługa powiadomień o połączeniach przychodzących jest dostępna w aplikacji Webex w wersji 44.2.

 • Oprócz przejmowania połączeń w grupie FAC (wybieranie *98) można teraz odbierać połączenia z toastu powiadomień w aplikacji Webex.

 • Aplikacja WebexApp obsługuje powiadomienia dotyczące przejmowania połączeń dla wielu linii.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aplikacja Webex | Odbieranie połączenia telefonicznego innej osoby.

Korzystanie z telefonów biurkowych do odbierania połączeń w grupie

Teraz odbieraj połączenie przychodzące dla współpracownika za pomocą telefonu biurkowego. Gdy połączenie przychodzi dla jednego z członków grupy przejmowania połączeń, połączenie jest powiadamiane innym członkom grupy. Następnie każdy z członków grupy może odebrać połączenie. Możesz użyć klawiszy programowych lub kodu dostępu funkcji (wybieranie *98), aby odebrać połączenia w telefonach biurkowych.

Aby powiadomić wszystkich członków grupy przejmowania połączeń o połączeniu przychodzącym, możesz włączyć powiadomienia. Powiadomienie to zawsze sygnał dźwiękowy i migająca dioda LED słuchawki.

Oto niektóre kluczowe punkty dotyczące takich powiadomień o połączeniach przychodzących:

 • Obsługa powiadomień o połączeniach przychodzących jest dostępna z telefonu biurkowego w wersji 12.0.4.

 • Wszystkie telefony biurkowe, z wyjątkiem telefonu 6821, obsługują dzwonki audio i powiadomienia wizualne za pośrednictwem diody LED słuchawki. 6821 obsługuje tylko dzwonki audio.

 • W ramach powiadomień o odebraniu połączeń telefony biurkowe zawsze generują dzwonki audio, a dioda LED słuchawki miga. Telefony biurkowe generują to powiadomienie, o ile typ powiadomienia wybrany w Control Hub nie jest Żaden.

 • Telefony biurkowe obsługują powiadomienia o przejmowaniu połączeń tylko dla linii podstawowych.