Objednání a zřízení

Společnost Cisco doporučuje, aby správci partnerů provedli tyto kroky:

  1. Chcete-li podat objednávku řešení Cisco Webex Contact Center na portáluCisco Commerce Workspace (CCW), viz Průvodce objednáním řešení Cisco Webex Contact Center a Průvodce objednáním plánu Flex pro řešení spolupráce Cisco na této stránce https://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

  2. Chcete-li zřídit klienta Cisco Webex Contact Center pro objednávku CCW, viz článek Vytvoření objednávky řešení Cisco Webex Contact Center pro zákazníka.

  3. Chcete-li nastavit organizaci zákazníka pro řešení Cisco Webex Contact Center, viz článek Začínáme používat řešení Cisco Webex Contact Center.

  4. Chcete-li přidat uživatele a nároky na licence, viz článek Způsoby přidávání uživatelů pro řešení Cisco Webex Contact Center.

Nastavení funkce

Kroky počátečního nastavení kontaktního centra mohou provádět správci partnera, doporučujeme však, aby byli správci a supervizoři vyškoleni v oblasti provádění úloh každodenní správy kontaktního centra.

  1. Informace o příručkách pro koncové uživatele naleznete v těchto článcích:

  2. Postup konfigurace hlasového kanálu naleznete v tomto článku:

  3. Informace o vytvoření šablony konverzace nebo virtuálního agenta naleznete v těchto článcích:

  4. Postup konfigurace konektorů naleznete v těchto článcích:

  5. Postup nastavení zabezpečení naleznete v článku:

  6. Postup instalace a konfigurace konektorů CRM naleznete v těchto dokumentech: