Konfigurace CCAI používá konektor Google CCAI k vyvolání služby CCAI v profilech konverzace nebo ve znalostní bázi.


Tento konektor je k dispozici pouze pro zákazníky používající produkty Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC a Webex CCE s předplatným Contact Center AI powered by Google Cloud.

Než začnete

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Funkce.

Na stránce Funkce jsou zobrazeny nakonfigurované karty. Na stránce se zobrazuje také výchozí karta Webex CCAI Config (Konfigurace Webex CCAI).

2

Klikněte na možnost Nový > CCAI Config (Konfigurace CCAI).

3

Zadejte název označující funkci, kterou konfigurace používá (například Konfigurace pro službu Agent Answers).

4

Zadejte vystihující popis.

5

V rozevíracím seznamu zvolte konektor Google Contact Center AI.


 

V rozevíracím seznamu jsou uvedeny pouze aktivní konektory.

6

Zadejte ID profilu konverzace pro znalostní bázi Google Cloud.


 

ID profilu zjistíte na platformě Google Cloud. Chcete-li zkopírovat automaticky generované ID profilu konverzace Google, přejděte do projektu Agent Assist UI (Uživatelského rozhraní asistenta) a klikněte na ikonu čtvercového tvaru vedle ID integrace.

7

Zvolte jednu nebo obě možnosti k nastavení konfigurace jako výchozí:

  • Apply as default for Agent Answers (Použít jako výchozí pro službu Agent Answers) – nastavte tuto možnost jako výchozí konfiguraci v řešení pro všechny hovory, které používají služby Agent Answers.

     

    Ve výchozím nastavení je tato možnost již nastavená na kartě Webex CCAI Config (Konfigurace Webex CCAI).

  • Apply as default for Virtual Agent (Použít jako výchozí pro virtuální agenta) – nastaví tuto konfiguraci jako výchozí v řešení pro všechny konverzace, které používají služby virtuálního agenta (včetně ASR, TTS nebo NLU).

 

Pokud již byla nastavena jiná karta jako výchozí, zobrazí se dialogové okno k potvrzení, zda chcete přepsat předchozí konfiguraci.

8

Klepněte na položku Uložit .

Po úspěšném uložení konfigurace se zobrazí potvrzovací zpráva. Nakonfigurovaná karta se štítkem CCAI se zobrazí na stránce Funkce.

Další postup

Je potřeba tuto konfiguraci přidružit ke všem typům hovorů nebo k určitému typu hovoru pro řešení Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC a Webex CCE. Další informace naleznete v dokumentu Příručka pro správu řešení Unified CCE.