Migrer Jabber-brugere med Cloud-forbundet UC til Webex-app

Migrationsguiden på Control Hub giver dig mulighed for at migrere Jabber-brugere til Webex-appen. Når du er migreret, giver Webex-appen brugerne en brugervenlig oplevelse, der giver dem mulighed for at foretage opkald, sende meddelelser, dele filer, planlægge møder, vise tilgængelighedsstatus osv.

Forudsætning

Før du planlægger at migrere brugere til Webex-appen, skal du sørge for at opfylde følgende krav:

 • Adgang til Control Hub med fulde administratorrettigheder – Webex-appen er primært administreret fra Control Hub, som er administrationsgrænsefladen til Webex-platformen. Få flere oplysninger under Tildel organisationskontoroller i Control Hub.

 • Onboard din organisation til Cloud-Connected UC – onboard din organisation til Cloud-Connected UC for at indsamle de nødvendige oplysninger om de brugere og klynger, som du planlægger at migrere. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere Cloud-Connected UC til enheder i det lokale miljø.

 • Aktiver Installationsindsigtstjenester – aktiver installationsindsigtstjeneste på alle Unified CM-, chatmeddelelses- og Presence-klynger. Dette giver mulighed for at sende konfigurationsdetaljerne til cloud, som kræves til migration. Du kan finde flere oplysninger under Aktivér Cloud-Connected UC Services.

 • Installer eller opgrader til Cisco Unified Communications Manager version 11.5 eller nyere.

 • Hvis hybridopkald er installeret i din organisation, skal du fjerne den for brugerne, før du starter migrationen. Du kan finde flere oplysninger under Fjern konfiguration af hybridopkald fra brugere.

 • Synkroniser alle virksomhedens adressbogsbrugere til Common Identity (CI).


   
  Efter migration kan brugere på Webex-appen (med Common Identity) ikke kontakte brugere, der stadig er på Jabber (uden Common Identity).

Følgende tabel viser status af Unified CM-brugere på tværs af organisationen.

Tabel 1. Unified CM-brugerstatus

Users

Beskrivelse

Migrerede brugere

Det samlede antal brugere i Common Identity, der migreres til Webex-appen.

Brugere i Unified CM

Det samlede antal brugere i Unified CM-adressebog.

Unified CM-brugere i Common Identity

Det samlede antal brugere, der er synkroniseret fra Unified CM-adressebog til Common Identity.

Unified CM-brugere, der ikke er i Common Identity

Det samlede antal brugere, der ikke er synkroniseret fra Unified CM-adressebog til Common Identity. Du kan ikke migrere disse brugere til Webex-appen. Klik på listen Download for at downloade CSV-rapporten.

Grænser og begrænsninger

Overvej følgende begrænsning, inden du starter din migration:

Migrationsopgave: Du kan migrere alle Unified CM-brugere i Common Identity (CI) i batches. Du kan oprette flere opgaver, men du kan kun udføre én migration ad gangen. Sørg for, at der ikke er nogen migrationsopgaver, der kører i baggrunden, når du starter en ny, ellers kan der opstå fejl under migrationen.

Opgaveflow

Migrationsguiden i Control Hub hjælper dig med at udføre følgende opgaver for at fuldføre migrationen.

1

Fra kundevisningen i Control Hub skal du gå til Services > Updates.

2

Migrer Jabber til Webex-app-kortet, tryk på Kom i gang.

Siden Migrer Jabber til Webex-app vises.

Angiv et unikt opgavenavn til din migrationsopgave. At have et unikt navn gør det nemt at overvåge udviklingen af dine migrationsopgaver.

1

På siden Migrer Jabber til Webex-app, tryk på Opret en ny opgave.

Siden Aktiverer brugere til Webex-app med UCM-opkaldstjeneste vises.
2

Indtast navnet på opgaven i feltet Opgavenavn.


 
Opgavenavnet skal indeholde mindst 8 tegn. Du kan bruge en kombination af klyngenavn, oprettelsesdato og brugertype. For eksempel ABC02CI.

3

Læs den nødvendige forudsætningstekst på skærmen, og hvis du har udført alle de nødvendige opgaver, marker afkrydsningsfelterne Forudsætninger og tryk derefter på Næste for at fortsætte.

Du kan kun fortsætte, når du har fuldført alle forudsætningsopgaverne.

Siden Valg af klynge vises.
Fra siden Valg af klynge skal du vælge en klynge, hvorfra du vil migrere brugere til Webex-appen. Du kan også få vist en liste af klynger og brugerdetaljer på denne side.

 
Kun omstillede klynger er synlige på siden med Valg af klynge, og du kan kun migrere én klynge ad gangen. Efter migration kan brugerne ikke kontakte ikke-Common Identity-brugere, der er tilgængelige på Jabber fra Webex-appen.

Følgende tabel viser status af Unified CM-brugere på tværs af organisationen.

Tabel 2. Unified CM-brugerstatus

Users

Beskrivelse

Migrerede brugere

Det samlede antal brugere i Common Identity, der migreres til Webex-appen.

Brugere i Unified CM

Det samlede antal brugere i Unified CM-adressebog.

Unified CM-brugere i Common Identity

Det samlede antal brugere, der er synkroniseret fra Unified CM-adressebog til Common Identity.

Unified CM-brugere, der ikke er i Common Identity

Det samlede antal brugere, der ikke er synkroniseret fra Unified CM-adressebog til Common Identity. Du kan ikke migrere disse brugere til Webex-appen.

Siden Valg af klynge viser også klyngedetaljer, f.eks. navnet på klyngen, tilgængelige brugere, planlagte brugere, migrerede brugere og Unified CM-profilen.

Tabel 3. Klyngedetaljer

Klynge-/Brugerdetaljer

Beskrivelse

Klyngenavn

Navnet på Unified CM-klyngen.

Tilgængelig brugere

Det samlede antal Unified CM-brugere i Common Identity, der ikke er migreret eller planlagt til migration.

Planlagte brugere

Det samlede antal brugere i Common Identity, der er inkluderet som en del af udkastet eller den igangværende opgave.

Unified CM-profil

Opsætningen af attributter, tjenester eller funktioner, der er tilknyttet enheden. Når en profil ikke er knyttet til den respektive klynge, vises Unified CM-profilstatussen for den pågældende klynge som Ingen.
1

På siden Valg af klynge, skal du vælge den klynge, du vil migrere, og trykke på den tilsvarende række.

2

Klik på Næste.

Siden Indstillinger vises.
På siden Indstillinger kan du indstille opkaldsindstillinger og adfærd, når brugere foretager opkald fra Webex-appen. Du kan enten konfigurere indstillingerne eller tilsidesætte standardindstillingerne, hvis dine brugere har forskellige opkaldsbehov.
1

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Opkald i Webex (Unified CM)

  • Brug min brugers e-mail-domæne - Tryk på denne indstilling for at inkludere din brugers e-mail-domæne. E-mail-domænet bruges til at lokalisere Unified CM-serveren.


    
   Du behøver ikke angive Unified CM-profilen, hvis du vælger denne indstilling.
  • Brug UC-managerprofil til opkald - Tryk på denne indstilling, og vælg en profil på rullelisten. Unified CM-profilerne er defineret i Control Hub, og er baseret på voice-mail-domænet. Dette hjælper klienten med at finde Unified CM-hjemmeklyngen. Den valgte Unified CM-profil påvirker kun de brugere, hvis migration endnu ikke er startet og er tilgængelig i udkaststatussen. Ændringerne af Unified CM-profilen er dog ikke gældende på de migrerede brugere eller brugere, hvis migrationsopgave er i gang.

 • Åbn Cisco Jabber fra Webex-appen—Klik på denne valgmulighed for at tillade Unified CM-brugere at foretage opkald fra Cisco Jabber eller starte Jabber, mens de foretager opkald fra Webex-appen.

2

Når du er færdig med at konfigurere indstillingerne, tryk på Næste.

Siden Brugerliste vises.
På siden Brugerliste kan du søge efter brugere eller indstille et filter til at kategorisere brugere og flytte dem til listen Valgt til migration. Du kan tilføje brugere eller fjerne brugere fra listen Valgt til migration. Du kan også få vist detaljerne, f.eks. brugernavn, E-mail-ID, bruger-ID, telefonnummer, serviceprofil, Active Directory-grupper, serviceprofil og brugerens besked- og opkaldsfærdigheder.

Følgende tabel viser og beskriver indstillingerne til brugerliste.

Tabel 4. Indstillinger for brugerliste

Indstillinger

Beskrivelse

Tilgængelig brugere

Denne fane inkluderer det samlede antal Unified CM-brugere i Common Identity, der ikke er migreret eller er planlagt til migration.

Valgt til migration

Denne fane inkluderer brugere, som du har valgt til migration. Du kan kun vælge brugere, der er tilgængelige i Common Identity til migration. Du kan også fjerne brugerne, når du har tilføjet dem til migration.

1

Du kan filtrere brugere baseret på serviceprofilen eller Active Directory (AD)-grupper.

 • For at filtrere brugere baseret på serviceprofilen - Tryk på rullelisten Filtrer efter serviceprofil og kontroller den krævede serviceprofil. Brugerne baseret på serviceprofilerne er anført.

 • For at filtrere brugere baseret på AD-grupper - Tryk på rullelisten Filtrer efter AD-grupper og kontroller den krævede AD-gruppe. Brugerne baseret på AD-grupperne er anført.

2

Du kan tilføje en enkel bruger, flere eller alle brugere til listen Valgt til migration.

 • Hvis du vil føje en enkelt bruger til listen Valgt til overførsel, skal du pege med musen på en række og klikke på .

 • Hvis du vil føje flere brugere til listen Valgt til overførsel, skal du vælge en af følgende indstillinger:
  • Marker de enkelte afkrydsningsfelter for at vælge de respektive brugere.

  • Marker afkrydsningsfeltet, der vises i overskriften på brugerlisten for at vælge alle brugere.

 • Hvis du vil føje valgte brugere til listen Valgt til migation , skal du klikke på Føj til migrationsliste, der vises i højre hjørne af brugerlisten.

3

Klik på Næste.

Siden Gennemse vises.
På siden Gennemse vises fejl-og advarselsbeskeder, og du får også de nødvendige forslag og løsninger til at løse dem. Du er nødt til at løse fejlene, før du fortsætter. Selvom du kan ignorere advarsler, anbefaler vi, at du løser dem, før du fortsætter.
1

Vælg én af følgende indstillinger for at fortsætte med migrationen:

 • Du kan løse fejlene og fortsætte med migrationen ved at klikke på Hvordan løses dette?.


   
  Linket Hvordan løses dette? omdirigerer dig til artklen vedrørende Telefontjenestens fejlfinding i Unified CM til Webex-app.
 • Hvis du vil fortsætte med overførslen uden at løse fejlene, skal du klikke på ellipseikonet (⋮) ud for Hvordan løses dette? , og vælg en af følgende indstillinger:

  • Fjern berørte brugere - Tryk på denne indstilling, og tryk derefter på Fjerni bekræftelsesdialogboksen. Brugeren fjernes og tilføjes tilbage til listen Tilgængeligpå siden Brugerliste.

  • Download liste - Tryk på denne indstilling for at downloade CSV-filen, og kontrollér, om filen indeholder fejl.

2

Tryk på Opdater for at ændringerne kan effektueres.

Når du har gennemset migrationsopgaven og løst fejlene, kan du starte migrationen.
1

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Overfør nu – for at starte overførslen med det samme.

  Benyt følgende fremgangsmåde for at starte overførslen med det samme.

  1. Klik på Overfør nu.

   Dialogboksen til bekræftelse af start overførsel vises.
  2. Læs teksten på skærmen i dialogboksen, og tryk på Migrer nu.


    
   Undlad at annullere opgaven fra skærmen for baggrundsopgaver, da dette medfører ufuldstændig migration.

   Meddelelsen Vellykket start af migrationvises.

  3. Klik på Udført. Fortsæt til trin 2.

 • Planlæg migration – for at planlægge og starte migrationen på et senere tidspunkt.


   

  Du kan ikke planlægge to opgaver samtidigt.

  Benyt følgende fremgangsmåde for at planlægge og starte migrationen på et senere tidspunkt.

  1. Klik på Planlæg migration.

   Dialogboksen Planlæg denne migration vises.
  2. Indtast følgende oplysninger:

   • Klik på feltet Vælg dato, og vælg datoen ved brug af datovælgeren.

   • Klik på feltet Vælg starttid, og vælg klokkeslættet ved brug af klokkeslætsvælgeren.

   • Vælg din tidszone på rullelisten Tidszone.

  3. Klik på Planlæg migration.

   Fortsæt til trin 2.
2

Siden Migrer Jabber til Webex-app vises. Du kan få vist migrationsopgaver og statussen som f. eks. udkast, igangværende og fuldført. Du kan finde flere oplysninger under Overførselsstatus. Du kan trykke på migrationsstatus for at få vist følgende detaljer på de respektive faner:

 • Fejl -Tryk her for at få vist det samlede antal brugere, der ikke er migreret. Du kan også få vist navnet på brugeren, e-mail-ID'et, serviceprofilen og fejlmeddelelsen. Du kan enten foretage fejlfinding af fejlen eller kontakte Cisco TAC for at få hjælp.

 • Under behandling - Tryk her for at få vist det samlede antal brugere, der endnu ikke er migreret.

 • Vellykket – Klik for at få vist det samlede antal brugere, der er blevet overført.

På statussiden Migrationsopgave kan du spore status for dine migrationsopgaver, få vist klynge-og brugeroplysninger og gennemse fejl.

Følgende tabel viser migrationsstatussen, beskrivelse og de tilsvarende handlinger.

Tabel 5. Status for overførsel

Migrationsstatus

Beskrivelse

Handlinger

Udkast

Migrationen er ikke startet endnu. Men migrationsdetaljerne gemmes.

Klik på ellipseikonet (⋮) på status Kladdeopgave , og du kan udføre følgende opgaver:

 • Download CSV-filen med brugeroplysninger.

 • Slet opgaven.


 

Kladdeopgave fungerer som en låse- og oplåsningsmekanisme, den administrator, der sidst ændrede kladdeopgaven, skal lukke opgaven. Hvis sessionen får timeout, eller browseren lukkes uden at lukke opgaven, låses opgaven i 1 dag.

Kladdeopgaveoplåsning og låsning af begge kunne udføres af den samme administrator.

Igangværende

Migrationen er startet og er i gang.

Du kan ikke udføre opgaver, mens migrationen er i gang.

Fuldført

Migrationen er fuldført.

Hvis der er fejl, kan du få dem vist og om nødvendigt foretage de nødvendige handlinger.

Klik på ellipseikonet (⋮) på statussen Fuldført opgave, og du kan udføre følgende opgaver:

 • Download CSV-filen med brugeroplysninger.

 • Løs eventuelle konfigurationsfejl, eller opret en supportsag med TAC for at få hjælp.

Fejlfinding af migrationsproblemer

Denne sektion indeholder de nødvendige oplysninger og løsninger til at løse nogle af de mest almindelige problemer, du kan komme ud for, før du planlægger at migrere eller under migrationen til Webex-app.

Ubesvarede meddelelser

Databasen skift beskeder sendes ikke automatisk til Cloud-forbundet UC, når du tilføjer, opdaterer eller sletter oplysninger fra Unified CM i én af følgende situationer:

 • Synkronisering af lager

 • Installation eller opgradering af COP-fil

 • Massehandlinger i Unified CM

De oplysninger, du har tilføjet eller opdateret, kan tage ca. 4 til 5 timer, før de er effektive i Cloud-forbundet UC. For at slette handlinger skal du muligvis slette oplysningerne manuelt fra Cloud-forbundet UC.

Aktivering af tjeneste

Når du har aktiveret Installationsindsigter, kan de opdaterede data tage ca. 8 til 9 timer, før de afspejles i migrationsopgaver.

Masseopdateringer på Control Hub eller i det lokale miljø

Når du har udført masse opdateringerne på Control Hub eller på lokale noder, kan de opdaterede data tage ca. 8til 9 timer, før de afspejles i migrationsopgaver.

Timeoutfejl for brugerlisteside

Når du har valgt en klynge og navigerer til siden Brugerliste, vil det muligvis mislykkes at indlæse siden, hvis antallet af tilgængelige brugere i klyngen er mere end 30K. Luk opgaven, og åbnden igen for at løse problemet.