Migrera Jabber-användare med Cloud-Connected UC till Webex-appen

I den här artikeln får du hjälp att migrera Jabber-användare (med UCM-samtal) eller Jabber Messenger-användare med Cloud-Connected UC till Webex-appen. Med migreringsguiden i Control Hub kan du migrera Jabber-användare till Webex-appen. Efter migreringen är Webex-appen är en användarvänlig miljö där användarna kan ringa samtal, skicka meddelanden, dela filer, schemalägga möten och visa tillgänglighetsstatus.

Förutsättningar

Innan du planerar migreringen av anävndare till Webex-appen ska du se till att följande förutsättningar är uppfyllda:

 • Åtkomst till Control Hub med fullständiga administratörsrättigheter – Webex-appen hanteras huvudsakligen via Control Hub, som är Webex-plattformens administrationsgränssnitt. Mer information finns i Tilldela roller till organisationskonton i Control Hub.

 • Registrera organisationen i Cloud-Connected UC – registrera organisationen i Cloud-Connected UC för att samla in den information som behövs om de användare och kluster du tänker migrera. Mer information finns i Konfigurera Cloud-Connected UC för lokala enheter.

 • Aktivera Deployment Insights – aktivera tjänsten Deployment Insights för alla Unified CM -, Instant Messaging- och Presence-kluster. Det här gör att du kan skicka den konfigurationsinformation som behövs för migreringen till molnet. Mer information finns i Aktivera Cloud-Connected UC-tjänster.

 • Installera eller uppgradera till Cisco Unified Communications Manager version 11.5 eller senare.

 • Om hybridsamtal har distribuerats i organisationen måste du ta bort det för användarna innan du startar migreringen. Mer information finns i Ta bort hybridsamtalskonfigura6tioner för användare.

 • Synkronisera organisationens alla kataloganvändare till Common Identity (CI).


  Efter migreringen kan inte användare i Webex-appen (med Common Identity) kontakta användare som fortfarande använder Jabber (utan Common Identity).

I den här tabellen visas statusen för Unified CM-användare i hela organisationen.

Tabell 1. Status för Unified CM-användare

Användare

Beskrivning

Migrerade användare

Totalt antal användare i Common Identity som migreras till Webex-appen.

Användare i Unified CM

Det totala antalet användare i Unified CM-katalogen.

Unified CM-användare i Common Identity

Det totala antalet användare som synkroniseras från Unified CM -katalogen till Common Identity.

Unified CM-användare som inte finns i Common Identity

Det totala antalet användare som inte synkroniseras från Unified CM -katalogen till Common Identity. Du kan inte migrera de här användarna till Webex-appen. Klicka på Ladda ner lista om du vill ladda ner CSV-rapporten.

Begränsningar och restriktioner

Tänk på följande begränsningar innan du påbörjar migreringen:

Migreringsuppgifter: du kan migrera alla Unified CM-användare i Common Identity (CI) i batchar. Du kan skapa flera uppgifter, men du kan bara utföra en migreringsuppgift åt gången. Se till att inga migreringsuppgifter körs i bakgrunden när du startar en ny, annars kan det uppstå fel under migreringen.

Uppgiftsflöde

Med migreringsguiden i Control Hub kan du utföra följande migreringsuppgifter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub och gå till Tjänster > Uppdateringar.

2

Gå till kortet Migrera Jabber to Webex och klicka på Kom igång.

Sidan Migrera Jabber till Webex-appen visas.

Ange ett unikt namn på din migreringsuppgift. Med ett unikt namn är det enklare att övervaka förloppet för dina migrerings uppgifter.

1

Gå till sidan Migrera Jabber to Webex-appen och klicka på Skapa en ny uppgift.

Sidan Aktivera användare för Webex-appen med UCM-samtalstjänsten visas.
2

Ange uppgiftens namn i fältet Uppgiftsnamn.


 
Uppgiftsnamnet måste innehålla minst åtta tecken. Du kan använda en kombination av klusternamnet, datumet när uppgiften skapades och typen av användare . Till exempel ABC02CI.
3

Läs igenom förutsättningarna på skärmen. Om du har slutfört alla nödvändiga förutsättningar markerar du kryssrutorna för Förutsättningar och klickar på Nästa för att fortsätta.

Du kan bara fortsätta när du har slutfört alla nödvändiga förutsättningar.

Sidan Klusterval visas.
På sidan Klusterval väljer du det kluster som du vill migrera användare till Webex-appen från. Du kan också visa en lista med kluster och användarinformation på den här sidan.

Det är bara registrerade kluster som visas på sidan Klusterval och du kan bara migrera ett kluster i taget. Efter migreringen kan inte användarna kontakta användare utan Common Identity i Jabber från Webex-appen.

I den här tabellen visas statusen för Unified CM-användare i hela organisationen.

Tabell 2. Status för Unified CM-användare

Användare

Beskrivning

Migrerade användare

Totalt antal användare i Common Identity som migreras till Webex-appen.

Användare i Unified CM

Det totala antalet användare i Unified CM-katalogen.

Unified CM-användare i Common Identity

Det totala antalet användare som synkroniseras från Unified CM-katalogen till Common Identity.

Unified CM-användare som inte finns i Common Identity

Det totala antalet användare som inte synkroniseras från Unified CM-katalogen till Common Identity. Du kan inte migrera de här användarna till Webex-appen.

På sidan Klusterval finns även klusterinformation som klustrets namn, tillgängliga användare, planerade användare, migrerade användare och Unified CM-profilen.

Tabell 3. Klusterinformation

Information om kluster/användare

Beskrivning

Klusternamn

Namnet på Unified CM-klustret.

Tillgängliga användare

Det totala antalet Unified CM-användare i Common Identity som inte migreras eller ska migreras senare.

Planerade användare

Totalt antal användare i Common Identity som ingår i den planerade eller pågående uppgiften.

Unified CM-profil

De attribut, tjänster och funktioner som är associerade med enheten. När en profil inte är associerad med respektive kluster visas Unified CM-profilens status för klustret som Ingen.

1

Välj det kluster du vill migrera på sidan Klusterval och klicka på motsvarande rad.

2

Klicka på nästa.

Sidan Inställningar öppnas.
På sidan Inställningar kan du ange samtalsalternativ och beteende när användare ringer från Webex-appen. Du kan antingen konfigurera inställningarna eller åsidosätta standardinställningarna om dina användare har olika samtalsbehov.

1

Välj ett av följande alternativ:

 • Samtal i Webex (Unified CM)

  • Använd min användares e-postdomän – klicka på det här alternativet om du vill ta med användarens e-postdomän. E-postdomänen används till att identifiera Unified CM-servern.


    
   Du behöver inte ange någon Unified CM-profil om du väljer det här alternativet.
  • Använd UC Manager-profilen för samtal – klicka på det här alternativet och välj en profil i listrutan. Unified CM-profilerna definieras i Control Hub baserat på domänen för röstbrevlådan. På så sätt kan klienten identifiera Unified CM-hemklustret. Den valda Unified CM-profilen påverkar bara de användare vars migrering inte har startat ännu och som är tillgängliga i utkastläget. Om du byter Unified CM-profil påverkas inte redan migrerade användare eller användare vars migrering pågår.

 • Öppna Cisco Jabber från Webex-appen – klicka på det här alternativet om du vill att Unified CM-användare ska kunna ringa samtal från Cisco Jabber eller starta Jabber när de ringer från Webex -appen.

2

När du har konfigurerat inställningarna klickar du på Nästa.

Sidan Användarlista visas.
På sidan Användarlista kan du söka efter användare eller ange ett filter för att kategorisera användare och flytta dem till listan Valda för migrering. Du kan lägga till och ta bort användare i listan Valda för migrering. Du kan också visa information som användarens namn, e-post-ID, användar-ID, telefonnummer, tjänstprofil, Active Directory -grupper och användarens funktioner för meddelanden och samtal.

I den här tabellen visas och beskrivs alternativen i användarlistan.

Tabell 4. Alternativ i användarlistan

Alternativ

Beskrivning

Tillgängliga användare

På den här fliken visas alla Unified CM-användare i Common Identity som inte migreras eller ska migreras senare.

Valda för migrering

På den här fliken visas de användare du har valt för migrering. Du kan bara välja att migrera användare som är tillgängliga i Common Identity. Du kan ta bort användare som du har lagt till för migrering.

1

Du kan filtrera användare baserat på tjänstprofil eller Active Directory-grupper (AD).

 • Så här filtrerar du användare baserat på tjänstprofilen: klicka på listrutan Filtrera efter tjänstprofil och markera önskad tjänstprofil. Du ser de användare som har tjänstprofilen.

 • Så här filtrerar du användare baserat på AD-grupper: klicka på listrutan Filtrera efter AD-grupper och markera önskad AD-grupp. Du ser användarna i AD-gruppen.

2

Du kan lägga till enskilda, flera eller alla användare i listan Valda för migrering.

 • Om du vill lägga till en enskild användare i listan Valda för migrering håller du muspekaren över en rad och klickar på .

 • Om du vill lägga till flera användare i listan Valda för migrering väljer du ett av följande alternativ:
  • Markera kryssrutorna för de användare du vill välja.

  • Markera kryssrutan i rubriken för användarlistan om du vill välja alla användare.

 • Om du vill lägga till valda användare i listan Valda för migrering klickar du på Lägg till i migreringslistan i användarlistans högra hörn.

3

Klicka på nästa.

Sidan Granska öppnas.
På sidan Granska visas eventuella fel- och varningsmeddelanden. Dessutom får du förslag på åtgärder för att lösa problemen. Du måste åtgärda alla fel innan du kan fortsätta. Även om du kan ignorera varningar så rekommenderar vi att du löser dem innan du fortsätter.

1

Välj ett av följande alternativ för att fortsätta med migreringen:

 • Om du vill åtgärda alla fel och fortsätta med migreringen klickar du på Så åtgärdar du det här.


   
  Länken Så åtgärdar du det här leder till artikeln Felsökning av telefontjänster i Unified CM för Webex-appen.
 • Om du vill fortsätta med migreringen utan att åtgärda felen klickar du på ellipsknappen (⋮) bredvid Så åtgärdar du det här och väljer ett av följande alternativ:

  • Ta bort berörda användare – klicka på det här alternativet och sedan på Ta bort i bekräftelserutan. Användaren tas bort och läggs tillbaka i listan Tillgängliga på sidan Användarlista.

  • Ladda ner lista – klicka på det här alternativet om du vill ladda ner CSV-filen och kontrollera om filen innehåller några fel.

2

Klicka på Uppdatera för att aktivera ändringarna.

När du har granskat migreringsuppgiften och åtgärdat alla fel kan du starta migreringen.

1

Välj ett av följande alternativ:

 • Migrera nu – om du vill starta migreringen direkt.

  Utför stegen i följande procedur om du vill starta migreringen direkt.

  1. Klicka på Migrera nu.

   Bekräftelserutan Starta migrering? visas.
  2. Läs texten i dialogrutan och klicka på Migrera nu.


    
   Avbryt inte uppgiften via övervakaren för bakgrundsaktiviteter eftersom det gör att migreringen blir ofullständig.

   Du ser meddelandet Migreringen har startats.

  3. Klicka på Klart. Fortsätt till steg 2.

 • Schemalägg migrering – om du vill schemalägga och starta migreringen senare.

  Utför stegen i följande procedur om du vill schemalägga och starta migreringen senare.

  1. Klicka på Schemalägg migrering.

   Dialogrutan Schemalägg den här migreringen visas.
  2. Ange följande information:

   • Klicka i fältet Välj datum och välj datum med datumväljaren.

   • Klicka på fältet Välj starttid och välj tid med tidväljaren.

   • Välj tidszon i listrutan Tidszon.

  3. Klicka på Schemalägg migrering.

   Fortsätt till steg 2.
2

Sidan Migrera Jabber till Webex-appen visas. Här kan du se status för migreringsuppgifterna, som Utkast, Pågår eller Slutförd. Mer information finns i Migreringsstatus. Du kan klicka på migreringsstatusen om du vill visa följande information på respektive flik:

 • Fel – klicka här om du vill visa alla användare som inte migreras. Du kan även visa namnet på användaren, e-post-ID, tjänstprofil och felmeddelande. Du kan antingen felsöka felet eller kontakta Cisco TAC för att få hjälp.

 • Väntande – klicka här om du vill visa alla användare som inte har migrerats ännu.

 • Slutförd – klicka här om du vill visa alla användare som har migrerats.

statussidan för migreringsuppgifter kan du se status för dina migreringar, information om kluster och användare och granska eventuella fel.

I den här tabellen visas migreringsstatusar, en beskrivning och tillhörande åtgärder.

Tabell 5. Migreringsstatus

Migreringsstatus

Beskrivning

Åtgärder

Utkast

Migreringen har inte börjat ännu. Migreringsinformationen har dock sparats.

Om du klickar på ellipsknappen (⋮) för uppgiftsstatusen Utkast kan du utföra följande uppgifter:
 • Ladda ner CSV-filen med användarinformation.

 • Ta bort uppgiften.

Pågår

Migreringen har startat och pågår.

Du kan inte utföra några uppgifter medan migreringen pågår.

Slutförd

Migreringen har slutförts.

Om det finns fel kan du granska dem och vidta eventuella nödvändiga åtgärder.

Om du klickar på ellipsknappen (⋮) för uppgiftsstatusen Slutförd kan du utföra följande uppgifter:
 • Ladda ner CSV-filen med användarinformation.

 • Läsa eventuella konfigurationsfel eller skapa ett supportärende hos TAC för att få hjälp.

Felsöka migreringsproblem

Det här avsnittet innehåller nödvändig information och lösningar på några vanliga problem du kan stöta på innan eller under migreringen till Webex-appen.

Missade aviseringar

Aviseringar om databasändringar skickas inte automatiskt till Cloud-Connected UC när du lägger till, uppdaterar eller tar bort information från Unified CM i följande situationer:

 • Synkronisering av enhetsinventeringen

 • Installation eller uppgradering av COP-filen

 • Massåtgärder i Unified CM

Det kan ta 4 till 5 timmar innan informationen du har lagt till eller uppdaterat börjar gälla i Cloud-Connected UC. För borttagningsåtgärder kan du dock behöva ta bort informationen från Cloud-Connected UC manuellt.

Aktivering av tjänsten

När du har aktiverat Deployment Insights kan det ta cirka 8 till 9 timmar innan uppdaterade data återges i migreringsuppgifterna.

Massuppdatering i Control Hub eller lokalt

När du gör massuppdateringar i Control Hub eller lokalt kan det ta cirka 8 till 9 timmar innan uppdaterade data återges i migreringsuppgifterna.

Tidsgränsfel på sidan Användarlista

När du väljer ett kluster och navigerar till sidan Användarlista kanske inte sidan läses in om det finns fler än 30 000 tillgängliga användare i klustret. Stäng uppgiften och öppna den igen för att lösa problemet.