Oversigt

Som administrator kan du bruge den virtuelle linje til at konfigurere flere linjer for Webex Calling-brugere. Du kan konfigurere virtuelle linjer med de tilknyttede funktioner til forretningsopkald, såsom telefonsvarer, viderestilling af opkald, ventende opkald og mange flere, uden yderligere licens. Når linjerne er konfigureret, kan de tildeles enheden og Webex-appen som ikke-primære linjer. Disse linjer bruges til at foretage og modtage opkald ligesom den primære linje.

Virtuelle linjer kan også tildeles som sekundære linjer på en arbejdsområdeenhed.

Nogle af de almindelige brugsscenarier for virtuelle linjer er:

 • Brugere i supportroller, der administrerer store mængder af indgående opkald på tværs af flere køer og søgegrupper.

 • Regionale medarbejdere, der ønsker telefonnumre i flere lokale områdekoder.

 • Administrative medarbejdere, der administrerer opkald til ledere på delte linjer.

 • En leder, der har brug for separate private og offentlige linjer.

Forudsætningerne for at konfigurere en virtuel linje er:

 • Du skal enten være fuld administrator eller bruger- og enhedsadministrator.

 • Virtuelle linjer kan kun tildeles brugere med en professionel Webex Calling-licens.

Fordele ved virtuelle linjer

For en administrator:

 • Fuld fleksibilitet til nemt at tildele, ændre og slette linjen når som helst, da den ikke er knyttet til en bestemt bruger eller enhed.

 • Der kræves ingen yderligere licens, bruger-ID eller e-mail for at oprette en virtuel linje.

For en slutbruger:

 • Adgang til flere linjer for at organisere en travl hverdag meget mere effektivt.

 • Håndter opkald fra enhver enhed på ethvert tidspunkt, når den samme linje er tildelt flere enheder.

 • Få nem adgang til alle tildelte linjer på ét sted med fleksibiliteten til at vælge, hvilken linje der skal bruges til at foretage et opkald.

 • Få en visuel indikation af alle ubesvarede opkald og talemeddelelser ved siden af linjenumrene, så du nemt kan holde styr på dem.

 • Få adgang til en række smarte funktioner midt i opkaldet, såsom omstilling og viderestilling af opkald til den ekstra linje, der ligner den primære linje.

Der er to måder at oprette en virtuel linje på:

Manuel oprettelse – Du kan vælge denne mulighed, hvis du bare skal tilføje nogle få linjer.

Masseoverførsel – Du kan vælge denne mulighed til at masseoverføre mere end én linje og dermed spare tid.

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester i den venstre navigationsbjælke og klikke på Opkald > Virtuelle linjer.

2

Klik på Opret, hvis du opretter den virtuelle linje for første gang, eller klik på Administrer > Tilføj ny.

3

Indtast følgende oplysninger:

 • Fornavn og efternavn – bruges som linjenavn.

 • Vist navn – udfyldes baseret på det indtastede fornavn og efternavn. Du kan også ændre det viste navn. Det viste navn vises i kontaktlisten (hvis Katalogsøgning er aktiveret) og i opkalds-ID.

 • Placering – Vælg placering for linjen.

 • Telefonnummer – vises først, efter at placeringen er valgt. Vælg DID-nummeret (Direct Inward Dial) fra den placering, hvor linjen blev oprettet.

 • Lokalnummer – lader dig tilføje lokalnummeret til linjen.

4

Slå Cisco-opkaldsplanen til for at give brugerne mulighed for at foretage udgående opkald. Plan for udgående opkald er påkrævet, for at den virtuelle linje kan foretage udgående opkald på en Cisco Calling PSTN-placering.

5

Klik på Tilføj.

Den virtuelle linje oprettes med standardopkaldsindstillinger under fanen Virtuelle linjer. Du kan til enhver tid ændre opkaldsindstillingerne for linjen og fortsætte med at tilføje linjerne ved at klikke på Administrer > Tilføj ny.

Rediger, slet og vis den oprettede linje
 • For at redigere eller slette den oprettede linje skal du klikke på ikonet for at redigere linjeoplysningerne eller klikke på ikonet for at slette linjen.

 • For at slette flere linjer skal du markere linjernes afkrydsningsfelter og derefter klikke på Slet.

 • For at få vist oplysningerne om den oprettede linje skal du klikke på linjen og se oplysningerne under Oversigt. Du kan også redigere og slette linjen fra denne side ved at klikke på ikonet for at redigere eller vælge Handlinger > Slet for at slette. Du kan slå Katalogsøgning til for at gøre linjen søgbar i kataloget.

Næste trin

Du kan tildele den oprettede linje til brugerenheder, konfigurere diverse opkaldsindstillinger og tilføje linjen som medlem til opkaldsfunktionerne.

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester i den venstre navigationsbjælke og klikke på Opkald > Virtuelle linjer.

2

Klik på Masseoverførsel, hvis du opretter den virtuelle linje for første gang, eller klik på Administrer > Overfør CSV.

3

Gør ét af følgende:

 • Hvis du vil tilføje de nye virtuelle linjer i en tom CSV-skabelon, skal du klikke på Download .csv-skabelon.

 • Hvis du vil redigere de eksisterende data og tilføje nye linjer, skal du klikke på Virtuelle linjer på rullelisten og klikke på Download data.

4

I regnearket skal du angive fornavn, efternavn, vist navn, placering, telefonnummer og/eller lokalnummer. Og i kolonnen Udgående skal du indtaste TRUE for at aktivere udgående opkald eller FALSE for at deaktivere dem.

5

Overfør CSV-filen ved at trække og slippe den eller klikke på Vælg en fil.

6

Klik på Overfør.

Du kan klikke på Se importhistorik/-opgaver for at få vist status for import og eksport.

Den virtuelle linje oprettes med standardopkaldsindstillingerne. Du kan til enhver tid ændre opkaldsindstillingerne for linjen.

Næste trin

Du kan tildele den oprettede linje til brugerenheder, konfigurere diverse opkaldsindstillinger og tilføje linjen som medlem til opkaldsfunktionerne.

Før du begynder:

 • Det maksimale antal virtuelle linjer, der er tildelt en enhed, er begrænset af antallet af linjetaster på enheden.

 • Virtuelle linjer kan ikke tildeles den primære linje for brugeren eller arbejdsområdeenheden. De kan kun tildeles som sekundære linjer i disse enheder.

 • Virtuelle linjer fra forskellige Webex Calling-placeringer kan tildeles til enheder og Webex-appen på forskellige placeringer. For eksempel kan en virtuel linje fra en placering i Storbritannien tildeles en enhed og Webex-app, der er tildelt en bruger på en placering i USA.

  For yderligere oplysninger om virtuelle linjer på tværs af placeringer, se: Konfiguration af delte linjer og virtuelle linjer på tværs af placeringer.

 • Virtuel linje kan tildeles maksimalt 36 enheder.

 • Kompatible enheder – En virtuel linje kan kun tildeles følgende enheder:

  • Cisco-multiplatformstelefoner (MPP) – alle modeller undtagen 7811, 7832 og 8832

  • Webex-appen (kun desktopversion) – version 42.12 af Webex-appen eller nyere er påkrævet.

  • DECT-håndsæt – Virtuelle linjer kan kun tildeles som linje 2 på et håndsæt.

  • Webex trådløs telefon 840 og 860

  Virtuelle linjer understøttes ikke på følgende enheder:

  • Analoge telefonadapter (ATA)-enheder som Cisco 19x, Cisco VG400 ATA og lydkoder MP-12xx

  • Konferencestationer

  • Cisco Webex Room-enheder

  • Cisco ATA'er

  • Stemmegateways (VG)

  • Kundestyrede enheder

  • Generiske SIP-enheder

 • Webex Calling Professional License er obligatorisk for at tillade tildeling af virtuelle linjer på bruger- og arbejdsområdeenheder. For tildeling af Webex Calling Professional-licens på arbejdsområdeenhed, se Opgrader Webex Calling-arbejdsområdelicens.

Der er to måder at tildele en virtuel linje til en enhed på:

 • Tildel en virtuel linje fra sektionen Opkald.

 • Tildel en virtuel linje fra sektionen Enheder.

Benyt en af følgende metoder for at tildele den virtuelle linje.

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester i den venstre navigationsbjælke og klikke på Opkald > Virtuelle linjer.

2

Vælg den virtuelle linje, du vil tildele en enhed.

3

Klik på Enheder, og klik derefter påTildel enhed.

4

Klik på feltet Vælg enhed, og vælg eller søg efter den enhed, du vil tildele den virtuelle linje til.


 

Du kan søge ved hjælp af brugerens navn for at få alle enhederne inklusive Webex-appen tildelt den specifikke bruger, eller du kan søge ved hjælp af nummeret på den primære linje.

5

Vælg enheden, og klik på Tildel.

Den næste side viser listen over konfigurerede linjer, der allerede er tildelt, og den nyligt tilføjede virtuelle linje for den specifikke enhed. Du kan også ændre linjernes rækkefølge ved blot at flytte rækkerne op og ned. Linjerækkefølgen, der vises på brugerens enhed, vil afspejle dine ændringer.

6

Klik på Gem.

Fanen Enheder viser nu oplysninger såsom tildelt til, placering, enhedsnavn og enhedsstatus.

Du kan fortsætte med at tilføje enhederne ved at klikke på Tildel enhed.

Hvis du vil slette den tildelte enhed, skal du vælge linjen og derefter klikke på Enheder > Handlinger > Slet.


 

Når du er færdig med at konfigurere, kan brugerne få adgang til den virtuelle linje fra sidefoden på Webex-appen, fra Quick Call Widget (kun Windows) eller fra separate linjetaster på MPP.

Hvis du har ændret eller slettet den tildelte virtuelle linje, skal du trykke på Anvend ændringer (vælg enhed > Handlinger > Anvend ændringer), før telefonen kan registrere ændringerne. Brugere af Webex-appen skal genstarte appen, før ændringerne kan anvendes.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Administration i den venstre navigationsbjælke og klikke på Enheder.

2

Vælg den enhed, du vil tildele den virtuelle linje.

3

Under Enhedsadministration skal du klikke på Konfigurer linjer.

4

Klik på rækken, og søg efter nummeret for den virtuelle linje.

5

Vælg nummeret for den virtuelle linje, og klik derefter på Gem.

Det tilføjede nummer vises i tabellen under Enhedsadministration.

Den tildelte enhed vises også under Tjenester > Opkald > Virtuelle linjer > Enheder.


 

Når du er færdig med at konfigurere, kan brugerne få adgang til den virtuelle linje fra sidefoden på Webex-appen, fra Quick Call Widget (kun Windows) eller fra separate linjetaster på MPP.

Hvis du har ændret eller slettet den tildelte virtuelle linje, skal du trykke på Anvend ændringer (vælg enhed > Handlinger > Anvend ændringer), før telefonen kan registrere ændringerne. Brugere af Webex-appen skal genstarte appen, før ændringerne kan anvendes.

Konfiguration af opkaldsindstillinger for en virtuel linje minder i høj grad om konfigurationen af indstillingerne for en bruger. Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger, f.eks. opkalder-id, nødtilbagekaldsnummer, voicemail, viderestilling af opkald, tidszone osv.

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester i den venstre navigationsbjælke og klikke på Opkald > Virtuelle linjer.

2

Vælg den virtuelle linje, som du vil konfigurere indstillingerne for, og klik på Opkald.

Den næste side viser listen over indstillinger, som du kan konfigurere.

Herfra kan du konfigurere indstillingerne for linjen på samme måde, som du konfigurerer indstillingerne for en bruger.


 

For oplysninger om optagelse af opkald for virtuelle linjer, se Aktivér optagelse af opkald for virtuelle linjer.


 

Brugere kan konfigurere visse opkaldsindstillinger for den virtuelle linje ved at bruge FAC eller funktionstasten fra MPP-telefonen til den tilsvarende tildelte linjetast.

Administrator og slutbrugere kan ikke konfigurere indstillingerne for den virtuelle linje i brugerportalen Webex-indstillinger eller Opkaldsbrugerportalen.

Tildeling af den virtuelle linje til opkaldsfunktioner er ikke anderledes end at tildele brugerens primære linje til opkaldsfunktioner. Du kan udføre den samme proces – den eneste forskel er, at du skal vælge eller indtaste nummeret for den virtuelle linje i stedet for et nummer for en primær linje.

Som medlem kan du tildele en virtuel linje til følgende opkaldsfunktioner:

Du kan også tildele den virtuelle linje som et mål for andre brugeres overvågningsliste.

Sådan får du adgang til opkaldsfunktionerne: Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester i den venstre navigationsbjælke og klikke på Opkald > Funktioner.

Her er nogle kendte begrænsninger for den virtuelle linje:

 • Den virtuelle linje kan ikke tildeles en leder og bruges til lederassistent-funktioner.

 • Den virtuelle linje kan ikke knyttes til en arbejdsområdeenhed som gæst for aktivitetsbaseret kontor.

 • Den virtuelle linje kan ikke konfigureres til at overvåge andre numre eller lokalnumre til parkering af opkald.

 • Opkaldsindstillinger for virtuelle linjer kan ikke administreres af en bruger fra brugerportalen.

 • Softkey for callcenter vises kun, hvis den virtuelle linje er en del af opkaldskøen. For yderligere oplysninger se: Meddelelser for Webex Calling-enheder.