Overzicht

Als beheerder kunt u de virtuele lijn gebruiken om meerdere lijnen te configureren voor Webex Calling-gebruikers. U kunt virtuele lijnen configureren met de bijbehorende zakelijke gespreksfuncties, zoals voicemail, gesprek doorschakelen, gesprek in de wacht en nog veel meer, zonder dat u een extra licentie nodig hebt. Nadat de lijnen zijn geconfigureerd, kunnen ze worden toegewezen aan het apparaat en de Webex-app als niet-primaire lijnen. Deze lijnen worden gebruikt voor het plaatsen en ontvangen van gesprekken zoals de primaire lijn.

Virtuele lijnen kunnen ook als secundaire lijnen worden toegewezen op een werkplekapparaat.

Enkele veelvoorkomende toepassingen van virtuele lijnen zijn:

 • Gebruikers met ondersteuningsrollen die een groot aantal binnenkomende gesprekken beheren in meerdere wachtrijen en Hunt-groepen.

 • Regionale werknemers die telefoonnummers in meerdere lokale netnummers willen.

 • Administratief personeel dat gesprekken voor leidinggevenden op gedeelde lijnen beheert.

 • Een leidinggevende die afzonderlijke privé- en openbare lijnen nodig heeft.

De vereisten voor het configureren van een virtuele lijn zijn:

 • U moet een volledige beheerder of een gebruiker en apparaatbeheerder zijn.

 • Een virtuele lijn kan alleen worden toegewezen aan gebruikers met een professionele Webex Calling-licentie.

Voordelen van een virtuele lijn

Voor een beheerder:

 • Volledige flexibiliteit om de lijn op elk gewenst moment eenvoudig toe te wijzen, te wijzigen en te verwijderen, omdat deze niet aan een specifieke gebruiker of specifiek apparaat is gekoppeld.

 • Er is geen extra licentie, gebruikers-id of e-mailadres vereist om een virtuele lijn te maken.

Voor een eindgebruiker:

 • Toegang tot meerdere lijnen om een drukke dag veel efficiënter te organiseren.

 • Handel op elk gewenst moment en vanaf elk apparaat gesprekken af wanneer dezelfde lijn is toegewezen aan meerdere apparaten.

 • Krijg eenvoudig toegang tot alle toegewezen lijnen op één plek met de flexibiliteit om de lijn te kiezen voor het plaatsen van een gesprek.

 • Krijg een visuele indicatie van alle gemiste gesprekken en spraakberichten naast de lijnnummers om ze eenvoudig bij te houden.

 • Toegang tot alle functies tijdens het bellen, zoals gesprek doorverbinden en gesprek doorschakelen voor de extra lijn die vergelijkbaar is met de primaire lijn.

Er zijn twee manieren om een virtuele lijn te maken:

Handmatig maken: u kunt deze optie kiezen als u maar een paar lijnen hebt om toe te voegen.

Bulksgewijs uploaden: u kunt deze optie kiezen om meer dan één lijn in bulk te uploaden en zo tijd te besparen.

1

Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk Calling > Virtuele lijnen.

2

Klik op Maken als u de virtuele lijn voor de eerste keer maakt of klik op Beheren > Nieuwe toevoegen.

3

Voer de volgende gegevens in:

 • Voornaam en achternaam: deze worden gebruikt als de lijnnaam.

 • Weergavenaam: deze wordt ingevuld op basis van de ingevoerde voornaam en achternaam. U kunt ook de weergavenaam wijzigen. De weergavenaam wordt weergegeven in de adreslijst van de contactpersonen (als de schakelaar Zoeken in adreslijst is ingeschakeld) en beller-id.

 • Locatie: kies de locatie voor de lijn.

 • Telefoonnummer: dit wordt alleen weergegeven nadat de locatie is gekozen. Kies het DID-nummer (Direct Inward Dial) op de locatie waar de lijn is gemaakt.

 • Toestel: hiermee kunt u het toestelnummer aan de lijn toevoegen.

4

Schakel het Cisco-belplan in om gebruikers toe te staan uitgaande gesprekken te plaatsen. Een uitgaand belplan is vereist voor de virtuele lijn om uitgaande gesprekken te plaatsen op een Cisco Calling PSTN-locatie.

5

Klik op Toevoegen.

De virtuele lijn wordt gemaakt met de standaardgespreksinstellingen onder het tabblad Virtuele lijnen. U kunt de gespreksinstellingen van de lijn op elk gewenst moment wijzigen en doorgaan met het toevoegen van de lijnen door te klikken op Beheren > Nieuwe toevoegen.

De gemaakte lijn bewerken, verwijderen en weergeven
 • Als u de gemaakte lijn wilt bewerken of verwijderen, klikt u op het pictogram om de lijndetails te bewerken of klikt u op het pictogram om de lijn te verwijderen.

 • Als u meerdere lijnen wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes voor de lijn in en klikt u op Verwijderen.

 • Als u de details van de gemaakte lijn wilt bekijken, klikt u op de lijn en bekijkt u de details onder Overzicht. U kunt de lijn ook vanaf deze pagina bewerken en verwijderen door op het pictogram te klikken om te bewerken of door Acties > Verwijderen te selecteren om te verwijderen. U kunt Zoeken in adreslijst inschakelen om de lijn doorzoekbaar te maken in de adreslijst.

De volgende stappen

U kunt de gemaakte lijn toewijzen aan gebruikersapparaten, verschillende gespreksinstellingen configureren en de lijn als lid toevoegen aan de gespreksfuncties.

1

Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk Calling > Virtuele lijnen.

2

Klik op Bulksgewijs uploaden als u de virtuele lijn voor de eerste keer maakt of klik op Beheren > CSV-bestand uploaden.

3

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de nieuwe virtuele lijnen in een lege CSV-sjabloon wilt toevoegen, klikt u op CSV-sjabloon downloaden.

 • Als u de bestaande gegevens wilt bewerken en nieuwe lijnen wilt toevoegen, klikt u op Virtuele lijnen in de vervolgkeuzelijst en klikt u op Gegevens downloaden.

4

Vul in de spreadsheet de voornaam, de achternaam, de weergavenaam, de locatie, het telefoonnummer en/of toestelnummer in. Voeg in de kolom Uitgaand TRUE toe om de uitgaande gesprekken in te schakelen en voeg FALSE toe om deze uit te schakelen.

5

Upload het CSV-bestand door het te slepen en neer te zetten of door op Een bestand kiezen te klikken.

6

Klik op Uploaden.

U kunt klikken op Importgeschiedenis/-taken weergeven om de import- en exportstatus te bekijken.

De virtuele lijn wordt gemaakt met de standaardgespreksinstellingen. U kunt de gespreksinstellingen van de lijn op elk gewenst moment wijzigen.

De volgende stappen

U kunt de gemaakte lijn toewijzen aan gebruikersapparaten, verschillende gespreksinstellingen configureren en de lijn als lid toevoegen aan de gespreksfuncties.

Voordat u begint:

 • Het maximale aantal virtuele lijnen dat aan een apparaat is toegewezen, wordt beperkt door het aantal lijntoetsen op het apparaat.

 • Virtuele lijnen kunnen niet worden toegewezen aan de primaire lijn van het gebruikers- of werkplekapparaat. Ze kunnen alleen als secundaire lijnen worden toegewezen in deze apparaten.

 • Virtuele lijnen van verschillende Webex Calling-locaties kunnen worden toegewezen aan apparaten en de Webex-app op verschillende locaties. Een virtuele lijn vanaf een locatie in het VK kan bijvoorbeeld worden toegewezen aan een apparaat en de Webex-app die is toegewezen aan een gebruiker op een locatie in de VS.

  Zie voor meer informatie over virtuele lijnen op verschillende locaties: Configuratie van gedeelde lijnen en virtuele lijnen op verschillende locaties.

 • Virtuele lijn kan worden toegewezen aan maximaal 36 apparaten.

 • Compatibele apparaten: de virtuele lijn kan alleen worden toegewezen aan de volgende apparaten:

  • Cisco-telefoons voor meerdere platforms (MPP): alle modellen behalve 7811, 7832 en 8832

  • Webex-app (alleen desktopversie): de minimaal vereiste Webex-appversie is 42.12.

  • DECT-handset: virtuele lijnen kunnen alleen worden toegewezen als lijn 2 op een handset.

  • Webex draadloze telefoon 840 en 860

  Virtuele lijnen worden niet ondersteund op de volgende apparaten:

  • Apparaten met analoge telefoonoplader (ATA) zoals Cisco 19x, Cisco VG400 ATA en AudioCodes MP-12xx

  • Conferentiestations

  • Cisco Webex Room-apparaten

  • Cisco ATA's

  • Spraakgateways (VG)

  • Door de klant beheerde apparaten

  • Algemene SIP-apparaten

 • De professionele licentie van Webex Calling is verplicht om de toewijzing van virtuele lijnen op gebruikers- en werkplekapparaten toe te staan. Zie Webex Calling-werkpleklicentie upgraden voor de toewijzing van de Webex Calling Professional-licentie op een werkplekapparaat.

Er zijn twee manieren om een virtuele lijn toe te wijzen aan een apparaat:

 • Wijs een virtuele lijn toe vanuit het gedeelte Bellen.

 • Wijs een virtuele lijn toe vanuit het gedeelte Apparaten.

Voer een van de volgende handelingen uit om de virtuele lijn toe te wijzen.

1

Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk Calling > Virtuele lijnen.

2

Kies de virtuele lijn die u aan een apparaat wilt toewijzen.

3

Klik op Apparaten en klik vervolgens op Apparaat toewijzen.

4

Klik op het veld Apparaat selecteren en selecteer of zoek het apparaat waaraan u de virtuele lijn wilt toewijzen.


 

U kunt zoeken op de naam van de gebruiker om alle apparaten op te halen, inclusief de Webex-app die aan die specifieke gebruiker is toegewezen, of u kunt zoeken op basis van het primaire lijn.

5

Selecteer het apparaat en klik op Toewijzen.

Op de volgende pagina wordt de lijst met geconfigureerde lijnen weergegeven die al zijn toegewezen en de nieuw toegevoegde virtuele lijn voor het specifieke apparaat. U kunt ook de volgorde van lijnen wijzigen door de rijen eenvoudig omhoog en omlaag te verplaatsen. De lijnvolgorde wordt weergegeven op het apparaat van de gebruiker op basis van uw wijzigingen.

6

Klik op Opslaan.

Het tabblad Apparaten toont nu details zoals toegewezen aan, locatie, apparaatnaam en apparaatstatus.

U kunt doorgaan met het toevoegen van de apparaten door te klikken op de optie Apparaat toewijzen.

Als u het toegewezen apparaat wilt verwijderen, selecteert u de lijn en klikt u op Apparaten > Acties > Verwijderen.


 

Na de configuratie hebben de gebruikers vanuit de widget voor Snel gesprek (alleen Windows) of afzonderlijke lijntoetsen op MPP toegang tot de virtuele lijn via de voettekst van de Webex-app.

Als u de toegewezen virtuele lijn hebt gewijzigd of verwijderd, moet u Wijzigingen toepassen (selecteer apparaat > Acties > Wijzigingen toepassen), zodat de telefoon de wijzigingen kan opnemen. Gebruikers van de Webex-app moeten de app opnieuw starten om de wijzigingen toe te passen.

1

Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Beheer in de linkernavigatiebalk en klik op Apparaten.

2

Kies het apparaat waaraan u de virtuele lijn wilt toewijzen.

3

Onder Apparaatbeheer klikt u op Lijnen configureren.

4

Klik op de rij en zoek het virtuele lijnnummer.

5

Selecteer het virtuele lijnnummer en klik vervolgens op Opslaan.

Het toegevoegde nummer wordt weergegeven in de tabel onder Apparaatbeheer.

Het toegewezen apparaat wordt ook weergegeven onder Services > Calling > Virtuele lijnen > Apparaten.


 

Na de configuratie hebben de gebruikers vanuit de widget voor Snel gesprek (alleen Windows) of afzonderlijke lijntoetsen op MPP toegang tot de virtuele lijn via de voettekst van de Webex-app.

Als u de toegewezen virtuele lijn hebt gewijzigd of verwijderd, moet u Wijzigingen toepassen (selecteer apparaat > Acties > Wijzigingen toepassen), zodat de telefoon de wijzigingen kan opnemen. Gebruikers van de Webex-app moeten de app opnieuw starten om de wijzigingen toe te passen.

De configuratie van gespreksinstellingen voor een virtuele lijn is vergelijkbaar met de configuratie van instellingen voor een gebruiker. U kunt verschillende gespreksinstellingen configureren, zoals beller-id, terugbelnummer in geval van nood, voicemail, doorschakelen van gesprekken, tijdzone, enzovoort.

1

Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk Calling > Virtuele lijnen.

2

Kies de virtuele lijn waarvoor u de instellingen wilt configureren en klik op Calling.

Op de volgende pagina ziet u de lijst met instellingen die u kunt configureren.

Vanaf hier kunt u de instellingen voor de lijn configureren op dezelfde manier als u de instellingen voor een gebruiker configureert.


 

Meer informatie over gespreksopname voor virtuele lijnen vindt u in Gespreksopname voor virtuele lijnen inschakelen.


 

Gebruikers kunnen bepaalde gespreksinstellingen voor de virtuele lijn configureren door FAC of de schermtoets van de MPP-telefoon te gebruiken voor de toegewezen corresponderende lijntoets.

Beheerder en eindgebruikers kunnen de instellingen voor de virtuele lijn niet configureren in de Instellingen voor de Webex-gebruikersportal of Calling-gebruikersportal.

Het toewijzen van de virtuele lijn aan gespreksfuncties verschilt niet van het toewijzen van de primaire lijn van de gebruiker aan gespreksfuncties. U kunt hetzelfde proces uitvoeren met als enige verschil dat u het virtuele lijnnummer selecteert of invoert in plaats van een primaire lijn.

U kunt een virtuele lijn als lid toewijzen aan de volgende gespreksfuncties:

U kunt de virtuele lijn ook als doel toewijzen aan de controlelijst van andere gebruikers.

De belfuncties openen: Ga vanuit de beheerdersweergave in https://admin.webex.com naar Services in de linkernavigatiebalk Calling > Functies.

Hier volgen enkele bekende beperkingen van de virtuele lijn:

 • Een virtuele lijn kan niet worden toegewezen aan een leidinggevende en deze gebruiken voor de functies voor een leidinggevende assistent.

 • Een virtuele lijn kan niet als hoteling guest aan een werkplekapparaat worden gekoppeld.

 • Een virtuele lijn kan niet worden geconfigureerd om andere nummers of toestellen voor Gesprek parkeren te bewaken.

 • Gespreksinstellingen van virtuele lijnen kunnen niet worden beheerd door een gebruiker vanuit de gebruikersportal.

 • De schermtoetsen van het callcenter worden alleen weergegeven als de virtuele lijn deel uitmaakt van de gesprekswachtrij. Voor meer informatie raadpleegt u: Aankondigingen voor Webex Calling-apparaten.