Огляд

Адміністратор може використовувати віртуальну лінію, щоб налаштувати кілька ліній для користувачів Webex Calling. Ви можете налаштувати віртуальні лінії з пов’язаними функціями бізнес-викликів, як-от голосова пошта, переадресація викликів, виклик на очікуванні й багато іншого, без потреби в додатковій ліцензії. Після налаштування ліній їх можна призначити пристрою і програмі Webex як неосновні лінії. Ці лінії використовуються для здійснення та отримання викликів так само, як основна лінія.

Віртуальні лінії також можна призначити як додаткові лінії на пристрої робочої області.

Нижче наведено деякі з поширених випадків використання віртуальних ліній.

 • Користувачі на допоміжних ролях, які керують великим обсягом вхідних викликів у кількох чергах і групах пошуку.

 • Регіональні працівники, які бажають мати номери телефону з кількома місцевими кодами населених пунктів.

 • Адміністративний персонал, який керує викликами для керівників на спільних лініях.

 • Керівник, якому потрібні роздільні приватні й загальнодоступні лінії.

Нижче наведено передумови для налаштування віртуальної лінії.

 • Ви повинні бути адміністратором із повними правами або адміністратором користувачів і пристроїв.

 • Віртуальну лінію може бути призначено тільки користувачам із професійною ліцензією Webex Calling.

Переваги віртуальної лінії

Для адміністратора

 • Можливість легко призначати, змінювати й видаляти лінію в будь-який час, оскільки вона не прив’язана до якогось конкретного користувача або пристрою.

 • Для створення віртуальної лінії не потрібна додаткова ліцензія, ідентифікатор користувача чи електронна пошта.

Для кінцевого користувача

 • Доступ до кількох ліній, що дає змогу набагато ефективніше організовувати насичений день.

 • Обробка викликів із будь-якого пристрою в будь-який час, коли для кількох пристроїв призначено ту саму лінію.

 • Легкий доступ до всіх призначених ліній в одному місці з можливістю вибору лінії для здійснення виклику.

 • Візуальна індикація всіх пропущених викликів і голосових повідомлень поруч із номерами ліній, що дає змогу легко їх відстежувати.

 • Доступ до всіх функцій викликів під час виклику, як-от переведення викликів і переадресація викликів для додаткової лінії аналогічно основній лінії.

Існує два способи створення віртуальної лінії.

Створення вручну — ви можете вибрати цей варіант, якщо вам потрібно додати лише кілька ліній.

Масове передавання — ви можете вибрати цей варіант для масового передавання більш ніж однієї лінії, що дозволить заощадити час.

1.

У поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби на панелі навігації ліворуч і клацніть Виклики > Віртуальні лінії.

2.

Клацніть Створити, якщо ви створюєте віртуальну лінію вперше, або клацніть Керування > Додати нову.

3.

Введіть зазначені нижче відомості.

 • Ім’я і прізвище — використовуються як назва лінії.

 • Відображуване ім’я — заповнюється на основі введеного імені й прізвища. Ви також можете змінити відображуване ім’я. Відображуване ім’я з’являється в каталозі контактів (якщо ввімкнено перемикач пошуку в каталозі) і в ідентифікаторі абонента, що телефонує.

 • Розташування — виберіть розташування лінії.

 • Номер телефону — з’являється тільки після вибору розташування. Виберіть номер прямого вхідного набору (DID) із того розташування, де створюється лінія.

 • Розширення — дозволяє додати розширення до лінії.

4.

Увімкніть перемикач План Cisco Calling, щоб дозволити користувачам здійснювати вихідні виклики. План вихідних викликів необхідний для того, щоб віртуальна лінія здійснювала вихідні виклики в розташуванні мережі PSTN Cisco Calling.

5.

Клацніть Додати.

Віртуальна лінія створюється з налаштуваннями викликів за замовчуванням на вкладці Віртуальні лінії. Ви можете змінити налаштування викликів на лінії в будь-який час і продовжити додавати лінії, клацнувши Керування > Додати нову.

Змінення, видалення та перегляд створеної лінії
 • Змінити або видалити створену лінію можна так: клацніть значок , щоб змінити відомості про лінію, або значок , щоб видалити лінію.

 • Щоб видалити кілька ліній, установіть прапорці поруч із назвами ліній, а потім клацніть Видалити.

 • Щоб переглянути подробиці створеної лінії, клацніть лінію і перегляньте подробиці в розділі Огляд. Ви також можете змінити чи видалити лінію із цієї сторінки, клацнувши значок для зміни або вибравши пункт Дії > Видалити для видалення. Ви можете ввімкнути перемикач Пошук у каталозі, щоб зробити лінію доступною для пошуку в каталозі.

Що далі

Створену лінію можна призначити пристроям користувачів, налаштувати різні параметри викликів, а також додати лінію як учасника до функцій викликів.

1.

У поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби на панелі навігації ліворуч і клацніть Виклики > Віртуальні лінії.

2.

Клацніть Масове передавання, якщо ви створюєте віртуальну лінію вперше, або клацніть Керування > Передати файл CSV.

3.

Виконайте одну з наведених далі дій.

 • Щоб додати нові віртуальні лінії в порожній шаблон CSV, клацніть Завантажити шаблон CSV.

 • Щоб змінити наявні дані й додати нові лінії, клацніть Віртуальні лінії в розкривному списку, а потім клацніть Завантажити дані.

4.

В електронній таблиці заповніть ім’я, прізвище, відображуване ім’я, розташування, номер телефону і/або розширення. Щоб дозволити вихідні виклики, у стовпці «Вихідні» додайте значення TRUE, а щоб заборонити — додайте значення FALSE.

5.

Передайте файл CSV, перетягнувши його або клацнувши Вибрати файл.

6.

Клацніть Передати.

Можна клацнути Перегляд історії/завдань імпорту, щоб переглянути стан імпорту й експорту.

Віртуальна лінія створюється з налаштуваннями викликів за замовчуванням. Ви можете змінити налаштування викликів на лінії в будь-який час.

Що далі

Створену лінію можна призначити пристроям користувачів, налаштувати різні параметри викликів, а також додати лінію як учасника до функцій викликів.

Перш ніж почати.

 • Максимальна кількість віртуальних ліній, призначених для пристрою, обмежена кількістю клавіш лінії на пристрої.

 • Віртуальні лінії не можна призначити до основної лінії користувача або пристрою робочої області. Їх можна призначити лише як додаткові лінії на цих пристроях.

 • Віртуальні лінії з різних розташувань Webex Calling може бути призначено пристроям і програмі Webex в інших розташуваннях. Наприклад, віртуальну лінію з розташуванням у Великобританії може бути призначено пристрою і програмі Webex, які призначено користувачеві у США.

  Додаткову інформацію про віртуальні лінії між розташуваннями див. Конфігурація спільних ліній і віртуальних ліній у різних розташуваннях.

 • Віртуальну лінію можна призначити максимум 36 пристроям.

 • Сумісні пристрої — віртуальну лінію може бути призначено тільки зазначеним нижче пристроям.

  • Багатоплатформові телефони Cisco (MPP) — усі моделі, крім 7811, 7832 і 8832

  • Програма Webex (тільки для класичних версій): мінімальна необхідна версія програми Webex — 42.12.

  • Трубка DECT: віртуальні лінії можна призначити тільки як лінію 2 на трубці.

  • Бездротовий телефон Webex 840 і 860

  Віртуальні лінії не підтримуються на таких пристроях:

  • Пристрої з аналоговим телефонним адаптером (ATA), наприклад Cisco19x , Cisco VG400 ATA та аудіокоди MP-12xx

  • Станції конференц-зв’язку

  • Пристрої Cisco Webex Room

  • Cisco ATA

  • Голосові шлюзи (VG)

  • Пристрої, керовані клієнтом

  • Загальні пристрої SIP

 • Професійна ліцензія Webex Calling є обов’язковою, щоб дозволити призначення віртуальних ліній на пристроях користувачів і робочих просторів. Інформацію про призначення ліцензії Webex Calling Professional на пристрої робочої області див Оновити ліцензію на робочий простір Webex Calling .

Призначити віртуальну лінію пристрою можна двома способами.

 • Призначити віртуальну лінію з розділу «Виклики».

 • Призначити віртуальну лінію з розділу «Пристрої».

Виконайте призначення віртуальної лінії одним із наведених нижче способів.

1.

У поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби на панелі навігації ліворуч і клацніть Виклики > Віртуальні лінії.

2.

Виберіть віртуальну лінію, яку потрібно призначити пристрою.

3.

Клацніть Пристрої, а потім клацніть Призначити пристрій.

4.

Клацніть поле Вибрати пристрій і виберіть або виконайте пошук пристрою, для якого потрібно призначити віртуальну лінію.


 

Пошук можна виконувати, використовуючи ім’я користувача, щоб побачити всі пристрої, включно з програмою Webex, призначені цьому конкретному користувачеві, або ж використовуючи номер основної лінії.

5.

Виберіть пристрій і клацніть Призначити.

На наступній сторінці відобразиться список налаштованих ліній, які вже призначено, а також нещодавно додана віртуальна лінія для певного пристрою. Ви також можете змінити порядок ліній, просто переміщуючи рядки вгору й униз. Порядок ліній відображатиметься на пристрої користувача згідно з внесеними вами змінами.

6.

Клацніть Зберегти.

На вкладці Пристрої тепер відображаються наступні відомості: «Кому призначено», «Розташування», «Ім’я пристрою» і «Стан пристрою».

Ви можете продовжити додавання пристроїв, клацнувши параметр Призначити пристрій.

Щоб видалити призначений пристрій, виберіть лінію, а потім клацніть Пристрої > Дії > Видалити.


 

Після налаштування користувачі зможуть отримати доступ до віртуальної лінії з нижнього колонтитула програми Webex, з віджета швидких викликів (лише для Windows) або за допомогою окремих клавіш ліній на MPP.

Якщо ви змінили чи видалили призначену віртуальну лінію, необхідно застосувати зміни (виберіть «Пристрій > Дії > Застосувати зміни»), щоб телефон підхопив зміни. Користувачі програми Webex повинні перезапустити програму для застосування змін.

1.

У поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Керування на панелі навігації ліворуч і клацніть Пристрої.

2.

Виберіть пристрій, якому потрібно призначити віртуальну лінію.

3.

У розділі Керування пристроєм клацніть Налаштувати лінії.

4.

Клацніть рядок і виконайте пошук номера віртуальної лінії.

5.

Виберіть номер віртуальної лінії, а потім клацніть Зберегти.

Доданий номер з’явиться в таблиці в розділі Керування пристроєм.

Призначений пристрій також з’явиться в розділі Служби > Виклики > Віртуальні лінії > Пристрої.


 

Після налаштування користувачі зможуть отримати доступ до віртуальної лінії з нижнього колонтитула програми Webex, з віджета швидких викликів (лише для Windows) або за допомогою окремих клавіш ліній на MPP.

Якщо ви змінили чи видалили призначену віртуальну лінію, необхідно застосувати зміни (виберіть «Пристрій > Дії > Застосувати зміни»), щоб телефон підхопив зміни. Користувачі програми Webex повинні перезапустити програму для застосування змін.

Конфігурація налаштувань викликів для віртуальної лінії подібна до конфігурації налаштувань для користувача. Можна налаштувати різні параметри викликів, як-от ідентифікатор абонента, номер екстреного зворотного виклику, голосова пошта, переадресація викликів, часовий пояс тощо.

1.

У поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби на панелі навігації ліворуч і клацніть Виклики > Віртуальні лінії.

2.

Виберіть віртуальну лінію, для якої потрібно налаштувати параметри, і клацніть Виклики.

На наступній сторінці відобразиться список параметрів, які можна налаштувати.

Тут ви можете налаштувати параметри для лінії так само, як і параметри для користувача.


 

Інформацію про запис викликів для віртуальних ліній див Увімкнути запис викликів для віртуальних ліній .


 

Користувачі можуть налаштувати певні параметри викликів для віртуальної лінії, використовуючи код FAC або програмовану клавішу на телефоні MPP для відповідної призначеної клавіші лінії.

Адміністратор і кінцеві користувачі не можуть налаштувати параметри для віртуальної лінії на користувацькому порталі Налаштування Webex чи на користувацькому порталі Calling.

Призначення віртуальної лінії для функцій викликів нічим не відрізняється від призначення основної лінії користувача для функцій викликів. Ви можете виконати той самий процес з однією відмінністю: вибір або введення номера віртуальної лінії замість номера основної лінії.

Ви можете призначити віртуальну лінію як учасника для зазначених нижче функцій викликів.

Ви також можете призначити віртуальну лінію як ціль для списку відстеження інших користувачів.

Щоб отримати доступ до функцій викликів, у поданні адміністратора на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби на панелі навігації ліворуч і клацніть Виклики > Функції.

Нижче наведено деякі відомі обмеження віртуальної лінії.

 • Віртуальну лінію не можна призначити керівникові й використовувати її для функцій виконавчого помічника.

 • Віртуальну лінію не можна пов’язати з пристроєм робочого простору в рамках гостьового резервування ресурсів.

 • Віртуальну лінію не можна налаштувати для відстеження інших номерів або додаткових номерів для паркування викликів.

 • Налаштуваннями викликів віртуальних ліній користувач не може керувати через портал користувача.

 • Програмні клавіші центру обробки викликів відображаються, лише якщо віртуальна лінія є частиною черги викликів. Додаткову інформацію див. на сторінці Оголошення для пристроїв Webex Calling.