Přehled

Jako správce můžete pomocí virtuální linky nakonfigurovat více linek pro uživatele služby Webex Calling. Virtuální linky můžete nakonfigurovat za použití přidružených funkcí volání pro firmy, jako je hlasová schránka, přesměrování hovorů, čekající hovor a mnohé další, aniž byste potřebovali další licenci. Jakmile budou linky nakonfigurovány, lze je přiřadit k zařízení a aplikaci Webex jako neprimární linky. Tyto linky se používají k uskutečňování a přijímání hovorů stejně jako v případě primární linky.

Virtuální linky lze přiřadit také jako sekundární linky na zařízení pracovního prostoru.

Toto jsou některé z běžných případů použití virtuálních linek:

 • Uživatelé s rolí podpory, kteří spravují velký objem příchozích hovorů v rámci více front a skupin sdružených linek.

 • Regionální pracovníci, kteří požadují telefonní čísla s různými místními směrovými kódy oblasti.

 • Administrativní pracovníci, kteří spravují na sdílených linkách volání určená pro vedení.

 • Vedoucí pracovník, který potřebuje oddělenou soukromou a veřejnou linku.

Požadavky na konfiguraci virtuální linky:

 • Musíte být buď správce s úplnými právy, nebo správce uživatelů a zařízení.

 • Virtuální linku lze přiřadit pouze uživatelům s licencí na službu Webex Calling Professional.

Výhody virtuální linky

Pro správce:

 • Úplná flexibilita a jednoduchost při přiřazování, změně a odstraňování linky, protože není vázána na žádného konkrétního uživatele nebo zařízení (lze to provést kdykoli).

 • Vytvoření virtuální linky nevyžaduje žádnou další licenci, ID uživatele ani e-mail.

Pro koncové uživatele:

 • Přístup k více linkám umožňující efektivnější zvládání rušných dnů.

 • Pokud je stejná linka přiřazena více zařízením, hovory lze vyřizovat kdykoli a z libovolného zařízení.

 • Snadný přístup ke všem přiřazeným linkám na jednom místě a s možností volby linky při uskutečňování hovorů.

 • Pro snadné sledování je vedle čísel linek vizuální indikace všech zmeškaných hovorů a hlasových zpráv.

 • Přístup ke všem funkcím dostupným během hovoru, jako je přepojení a přesměrování hovorů na další linku, která je podobná primární lince.

Virtuální linku lze vytvořit dvěma způsoby:

Ruční vytvoření – tuto možnost můžete vybrat, když chcete přidat pouze několik linek.

Hromadné nahrání – tuto možnost můžete vybrat, když chcete z důvodu časové úspory hromadně nahrát více linek.

1

V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Virtuální linky.

2

Klikněte na možnost Vytvořit, pokud vytváříte virtuální linku poprvé, případně klikněte na možnosti Spravovat > Přidat novou.

3

Zadejte následující údaje:

 • Křestní jméno a příjmení – používá se jako název linky.

 • Zobrazované jméno – vyplní se podle zadaného jména a příjmení. Zobrazované jméno můžete změnit. Zobrazované jméno se zobrazuje v adresáři kontaktů (pokud je povolena funkce Hledání v adresáři) a v rámci ID volajícího.

 • Pobočka – vyberte pobočku linky.

 • Telefonní číslo – zobrazí se až po zvolení pobočky. Zvolte číslo přímé příchozí volby (DID) z pobočky, kde je linka vytvářena.

 • Linka – umožňuje přidat k dané lince linku.

4

Zapnutím možnosti Plán volání Cisco umožníte uživatelům uskutečňovat odchozí hovory. Aby virtuální linka mohla uskutečňovat odchozí hovory v pobočce sítě PSTN Cisco Calling, je vyžadován plán pro odchozí hovory.

5

Klikněte na Přidat.

Virtuální linka je vytvořena s výchozím nastavením volání na kartě Virtuální linky. Nastavení volání pro linku můžete kdykoli upravit a kliknutím na možnosti Spravovat > Přidat novou lze pokračovat v přidávání linek.

Úprava, odstranění a zobrazení vytvořené linky
 • Chcete-li vytvořenou linku upravit, klikněte na ikonu a upravte podrobnosti o lince, případně kliknutím na ikonu linku odstraňte.

 • Chcete-li odstranit více linek, zaškrtněte políčka linky a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

 • Chcete-li zobrazit podrobnosti o vytvořené lince, klikněte na linku a v části Přehled zkontrolujte zadané podrobnosti. Linku můžete také upravit a odstranit z této stránky. Kliknutím na ikonu linku upravíte, případně zvolte možnosti Akce > Odstranit a linku odstraňte. Když zapnete možnost Hledání v adresáři, linku bude možné najít v adresáři.

Co dělat dál

Můžete přiřadit vytvořenou linku zařízením uživatelů, konfigurovat různá nastavení volání a přidat linku jako člena k funkcím volání.

1

V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Virtuální linky.

2

Klikněte na možnost Hromadné nahrání, pokud vytváříte virtuální linku poprvé. Případně klikněte na možnosti Spravovat > Nahrát soubor CSV.

3

Použijte jeden z následujících postupů:

 • Chcete-li přidat nové virtuální linky do prázdné šablony CSV, klikněte na možnost Stáhnout šablonu CSV.

 • Chcete-li upravit stávající data a přidat nové linky, klikněte v rozevíracím seznamu na možnost Virtuální linky a klikněte na tlačítko Stáhnout data.

4

V tabulce zadejte křestní jméno, příjmení, zobrazované jméno, pobočku, telefonní číslo a/nebo linku. Ve sloupci Odchozí přidejte hodnotu TRUE, chcete-li odchozí hovory povolit; pokud je chcete zakázat, přidejte hodnotu FALSE.

5

Soubor CSV nahrajte přetažením nebo kliknutím na možnost Vybrat soubor.

6

Klikněte na tlačítko Nahrát.

Kliknutím na možnost Zobrazí historii/úkoly importu zobrazíte stav importu a exportu.

Virtuální linka je vytvořena za použití výchozího nastavení volání. Nastavení volání pro linku můžete kdykoli upravit.

Co dělat dál

Můžete přiřadit vytvořenou linku zařízením uživatelů, konfigurovat různá nastavení volání a přidat linku jako člena k funkcím volání.

Dříve než začnete:

 • Maximální počet virtuálních linek přiřazených zařízení je omezen počtem tlačítek linky v zařízení.

 • Virtuální linky nelze přiřadit primární lince uživatele nebo zařízení pracovního prostoru. V těchto zařízeních je možné je přiřadit pouze jako sekundární linky.

 • Virtuální linky z různých poboček služby Webex Calling lze přiřadit zařízením a aplikaci Webex v různých pobočkách. Například virtuální linku z britské pobočky lze přiřadit určitému zařízení a aplikaci Webex, které jsou přiřazené uživateli v americké pobočce.

  Další informace o virtuálních linkách mezi pobočkami naleznete zde: Konfigurace sdílených a virtuálních linek mezi pobočkami.

 • Virtuální linku lze přiřadit maximálně 36 zařízením.

 • Kompatibilní zařízení – virtuální linku lze přiřadit pouze těmto zařízením:

  • Víceplatformové telefony Cisco (MPP) – všechny modely kromě 7811, 7832 a 8832

  • Aplikace Webex (pouze verze pro počítače) – minimální požadovaná verze aplikace Webex je 42.12.

  • Sluchátka DECT – virtuální linky lze na sluchátku přiřadit pouze jako linku 2.

  • Bezdrátový telefon Webex 840 a 860

  Virtuální linky nejsou podporovány na následujících zařízeních:

  • Zařízení adaptéru analogového telefonu (ATA), jako je Cisco 19x, Cisco VG400 ATA a Codes MP-12xx

  • Konferenční stanice

  • Zařízení Cisco Webex Room

  • Zařízení Cisco <UNK>

  • Hlasové brány (VG)

  • Zařízení spravovaná zákazníkem

  • Obecná zařízení SIP

 • Profesionální licence služby Webex Calling je povinná, aby bylo možné přiřadit virtuální linky na uživatelských zařízeních a zařízeních pracovního prostoru. Informace o přiřazení licence Webex Calling Professional na zařízení pracovního prostoru naleznete v tématu Upgrade licence pracovního prostoru Webex Calling.

Virtuální linku lze zařízení přiřadit dvěma způsoby:

 • přiřazení virtuální linky v části Volání;

 • přiřazení virtuální linky v části Zařízení.

K přiřazení virtuální linky použijte jeden z následujících způsobů:

1

V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Virtuální linky.

2

Vyberte virtuální linku, kterou chcete přiřadit zařízení.

3

Klikněte na možnost Zařízení a potom na možnost Přiřadit zařízení.

4

Klikněte na možnost Vybrat zařízení a vyberte nebo vyhledejte zařízení, kterému chcete danou virtuální linku přiřadit.


 

Můžete vyhledávat pomocí jména uživatele, a tak načíst všechna zařízení, včetněaplikace Webex, které jsou konkrétnímu uživateli přiřazené. Lze vyhledávat také pomocí čísla primární linky.

5

Vyberte uživatele a klikněte na tlačítko Přiřadit.

Na další stránce se zobrazí seznam nakonfigurovaných linek, které již byly přiřazeny, a nově přidaná virtuální linka pro konkrétní zařízení. Pořadí linek lze měnit přesunováním řádků nahoru či dolů. Pořadí linek odrážející vaše změny se zobrazí v zařízení uživatele.

6

Klikněte na možnost Uložit.

Na kartě Zařízení jsou nyní zobrazené různé údaje, jako je pobočka, název zařízení a jeho stav a také to, komu bylo zařízení přiřazeno.

Kliknutím na možnost Přiřadit zařízení můžete v přidávání zařízení pokračovat.

Chcete-li přiřazené zařízení odstranit, vyberte linku a poté klikněte na možnosti Zařízení > Akce > Odstranit.


 

Uživatelé mohou po dokončení konfigurace začít virtuální linku používat přes zápatí aplikace Webex, widget Rychlý hovor (pouze systém Windows) nebo za použití samostatných tlačítek linky na zařízení MPP.

Pokud jste přiřazenou virtuální linku změnili nebo odstranili, je nutné použít tlačítko Použít změny (vyberte zařízení > Akce > Použít změny), jinak se změny v telefonu neprojeví. K zavedení změn v aplikaci Webex je nutné, aby ji její uživatelé restartovali.

1

V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na možnost Správa a klikněte na možnost Zařízení.

2

Vyberte zařízení, kterému chcete virtuální linku přiřadit.

3

Pod položkou Správa zařízení klikněte na možnost Konfigurovat linky.

4

Klikněte na řádek a vyhledejte číslo virtuální linky.

5

Vyberte číslo virtuální linky a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Přidané číslo se zobrazí v tabulce pod položkou Správa zařízení.

Přiřazené zařízení se zobrazí také pod položkou Služby > Volání > Virtuální linky > Zařízení.


 

Uživatelé mohou po dokončení konfigurace začít virtuální linku používat přes zápatí aplikace Webex, widget Rychlý hovor (pouze systém Windows) nebo za použití samostatných tlačítek linky na zařízení MPP.

Pokud jste přiřazenou virtuální linku změnili nebo odstranili, je nutné použít tlačítko Použít změny (vyberte zařízení > Akce > Použít změny), jinak se změny v telefonu neprojeví. K zavedení změn v aplikaci Webex je nutné, aby ji její uživatelé restartovali.

Konfigurace nastavení volání pro virtuální linku je podobná konfiguraci nastavení pro uživatele. Můžete nakonfigurovat různá nastavení hovorů, například ID volajícího, číslo pro zpětné tísňové volání, hlasovou schránku, přesměrování hovorů, časové pásmo atd.

1

V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Virtuální linky.

2

Vyberte virtuální linku, kterou chcete nastavit, a klikněte na možnost Volání.

Na další stránce se zobrazí seznam nastavení, která můžete konfigurovat.

Odtud můžete konfigurovat nastavení pro linku stejným způsobem, jako při konfiguraci nastavení pro uživatele.


 

Informace o nahrávání hovorů pro virtuální linky najdete v tématu Povolení nahrávání hovorů pro virtuální linky.


 

Aby uživatelé mohli konfigurovat pro virtuální linku určitá nastavení volání, mohou pro přiřazené odpovídající tlačítko linky použít kód FAC nebo softwarové tlačítko na telefonu MPP.

Správce a koncoví uživatelé nemohou provádět nastavení pro virtuální linku na uživatelském portálu Nastavení služby Webex ani na uživatelském portálu pro volání.

Přiřazení virtuální linky funkcím volání se nijak neliší od přiřazení primární linky uživatele funkcím volání. Provádíte stejný postup, který se liší jen tím, že místo čísla primární linky vyberete nebo zadáte číslo virtuální linky.

Virtuální linku můžete přiřadit jako člena následujícím funkcím volání:

Virtuální linku můžete také přiřadit jako cíl k seznamu sledovaných položek jiných uživatelů.

Přístup k funkcím volání: V zobrazení správce na webu https://admin.webex.com přejděte v levém navigačním panelu na položku Služby a klikněte na možnosti Volání > Funkce.

Zde jsou některá známá omezení virtuální linky:

 • Virtuální linku nelze přiřadit členu vedení a používat ji pro funkce asistenta vedení.

 • Virtuální linku nelze přidružit k zařízení pracovního prostoru jako hosta používajícího funkci krátkodobého zapůjčení.

 • Virtuální linku nelze nakonfigurovat pro sledování jiných čísel nebo linek pro parkování hovorů.

 • Nastavení volání virtuálních linek nemůže uživatel spravovat z uživatelského portálu.

 • Softwarová tlačítka volacího centra se zobrazují pouze v případě, že je virtuální linka součástí fronty hovorů. Další informace najdete na stránce Oznámení pro zařízení služby Webex Calling