Migrer Unified CM til Webex – en oversigt

Migrer Unified CM-indstillinger for brugere, enheder, numre og placeringer til Webex Calling-patformen for at få en bedre brugeroplevelse og bruge Cisco Webex-cloudopkald, mobilitet, meddelelsesfunktion og opkaldstjenester i virksomhedskvalitet. Migrationen automatiserer genereringen af firmwarelicenser, kontrollerer enhedsberettigelse og tildeler brugere og enheder til Webex-opkaldstjenester.

Forudsætninger

Før du starter din migration, skal du sørge for at opfylde følgende krav:

Brug Værktøj til masseadministration til at importere brugere

Brug Værktøj til masseadministration i Cisco Unified Communications Manager- programmet til at eksportere brugere fra Unified CM og senere importere til Control Hub og Webex-brugere. Benyt følgende fremgangsmåde for at importere brugerne:

1

Vælg Masseadministration > Importer/eksporter > Eksporter for at eksportere kontaktlisterne for de migrerende brugere fra den aktuelle startklynge.

Vinduet Eksporter data vises.
2

Vælg Markér alle i sektionen Vælg elementer, der skal eksporteres.

3

Vælg et filnavn til de eksporterede listedata. Gå til feltet Job beskrivelse, og indtast den beskrivelse, som du vil angive for jobbet. Eksportkonfiguration er standardbeskrivelsen.

4

Klik på Kør med det samme, eller planlæg, at jobbet skal køre senere. Klik på Send.

5

Overvåg status på eksportjobbet. Brug indstillingen Jobplanlægger i hovedmenuen Masseadministration til at planlægge og/eller aktivere dette job.


 

Du må ikke redigere eller opdatere tar-filen, efter at du har eksporteret filen fra Unified CM-programmet.

6

Download eksportfilen, og gem den til senere brug, når brugermigreringen er fuldført. Vælg Cisco Unified CM IM og Presence Administration > Masseadministration > Upload/download filer.

Fra vinduet Upload/download skal du vælge tar-filen og klikke på Download valgt.

7

Pak .tar-filen ud på en placering på din maskine vha. kommandoen tar -xvf. Udpak .csv-filen på den angivne placering. Se under Vejledning i masseadministration i Cisco Unified Communications Manager for at få detaljerede oplysninger.

Opgaveflow

Brug migrationsguiden i Control Hub til at overføre Unified CM-indstillinger for brugere, enheder, numre og placeringer. Migrationsguiden i hjælper dig med at udføre følgende opgaver og starte migrationen.

1

Gå til kundevisningen i Cisco Webex Control Hub, og gå til Tjenester > Migrationer. På kortet Migrer Unified CM til Webex skal du trykke på Kom i gang.

Siden Opdater Unified CM-installation til Webex-cloudopkald vises.
2

Klik på Trin 1: Gennemse opgraderingsforudsætninger for at få vist listen over forudsætninger.

3

Læs og Fuldfør alle nødvendige opgaver, før du fortsætter. Få flere oplysninger under Migrer Unified CM til Webex – en oversigt.

Indsaml Unified CM-oplysninger, f.eks. den liste over brugere og enheder, du planlægger at importere til Cisco Webex-cloudopkaldstjenesten. Brug Unified CM BAT (Bulk Admin Tool ) til at hente tar -filer. Se under Import brugere ved brug af Værktøj til masseadministration for at få flere oplysninger, og importer derefter filerne.

1

Gå til siden Migrer Unified CM til Webex Calling, og gå til tekstfeltet Importér data.

2

Vælg en af følgende muligheder for at importere filerne:

 • Træk og slip .tar-filerne i tekstfeltet Importér data.

 • Klik på Gennemse for at gå til placeringen af tar-filen, vælg filen, og klik derefter på Åbn.

Når filerne er importeret, kan du få vist detaljerne, f.eks. det samlede antal brugere, enheder og telefonnumre på siden. Du kan ikke fortsætte, hvis uploaden ikke lykkedes.

 
Uploadtiden afhænger af størrelsen på de filer, du uploader. Når uploaden er gennemført og fuldført, aktiveres knappen Opret en ny opgave.
3

Klik på ⋮-ellipseikonet for at få flere oplysninger, og vælg en af følgende indstillinger:

 • Vis – for at få vist datatabellen med alle importerede data, f.eks. bruger-id, navn, e-mail-id, primært lokalnummer, enhedspulje og enheds-id. Siden Importér data vises. Du kan vælge Handlinger for at eksportere eller importere alle de uploadede data. Brug importindstillingen til at uploade en ny fil.

 • Slet – til at fjerne alle importerede og uploadede data.

Opret en migrationsopgave for at migrere dine Unified CM-indstillinger. Denne opgave hjælper dig med at overvåge og spore migrationsstatussen, gennemse eventuelle fejl eller annullere migrationsopgaverne.

1

Gå til siden Opdater Unified CM-installation til Webex Cloud Calling, og gå til Trin 3: Migrer til Webex Calling, og klik på Opret en ny opgave.

Siden Ny migrationsopgave vises.
2

Indtast navnet på opgaven i feltet Opgavenavn.

Opgavenavnet skal indeholde mindst 8 tegn. Angiv et entydigt opgavenavn til din migrationsopgave.


 

I en enkelt opgave kan du maks. migrere 1000 brugere og 1000 enheder fra den lokale installation til Cisco Webex-cloudopkaldsplatformen. Hvis du vil migrere mere end 1000 brugere eller enheder, skal du oprette flere migrationsopgaver.

3

Klik på Næste.

Siden Knyt enhedspuljer til placeringer vises.
Hvis du vil migrere Unified CM-kaldte numre (DN'er), skal du tildele en Webex-placering til en Unified CM- enhedspulje. Unified CM-DN'er, der er knyttet til en enkelt enhedspulje, kan migreres. Der oprettes en tilknytning mellem en enhedspulje og en placering. En enhedspulje indeholder et sæt enheder, der deler fælles egenskaber og er logisk grupperede. Hver enhed, der uploades ved hjælp af filen phone.csv, grupperes i en enhedspulje. Alle eksisterende Unified CM-enhedspuljer knyttes til en placering i Webex Calling-tjeneste. På denne side vises også de enhedspuljer, der er migreret eller afventer migration til en bestemt placering.

Du kan ikke migrere Unified CM-DN'er, der er knyttet til flere enhedspuljer, med dette værktøj, i denne version. Du skal masseklargøre numrene via Webex Calling ved hjælp af CSV-filen.

Hvis du ikke vil inkludere en placering i denne opgave, kan du lade den være udefineret. Få flere oplysninger under Konfigurer Cisco Webex Calling for din organisation.

1

Du kan få vist følgende detaljer på siden Knyt enhedspulje til placeringer:

 • Enhedspulje – navnet på enhedspuljen.

 • Telefoner migreret – det samlede antal IP-telefoner, der er konfigureret i Webex.

 • Enheder i alt – det samlede antal enheder, der endnu ikke er migreret.

 • Webex Calling-placering – de enhedspuljer, der er tildelt til en placering.

 • Land – navnet på det land, placeringen tilhører.

2

Klik på feltet Søg, og indtast enhedspuljen eller placeringen for at filtrere og få vist de respektive data.

3

Klik på rullelisten Webex Calling-placering for at vælge en placering.

Hvis du vil tildele en placering til enhedspuljen senere, kan du vælge Udefineret på rullelisten Webex Calling -placering.
4

Klik på Næste.

Siden Vælg placeringer vises.

Når der er oprettet en tilknytning mellem enhedspuljen og placeringerne, opretter backend-systemet et E.164-præfiks, et telefonnummer og et lokalnummerområde, en partition og det samlede antal linjer for hvert E.164-præfiks. Hver placering indeholder de enheder og det samlede antal linjer, der allerede er tilknyttet. Kontrollér, at telefonnumrene og lokalnumrene er tildelt den rigtige placering, og vælg derefter de placeringer, du vil inkludere i migrationsopgaven.

Du kan bruge feltet Søg til at søge efter placeringerne eller klikke på rullelisten Alle (placeringer) for at vælge en placering.

1

På siden Vælg placering skal du klikke på ikonet Udvid ud for en placering for at få vist oplysninger om placeringen. Placeringsoplysningerne er baseret på den tildelte enhedspulje.

Hver placering indeholder et fælles præfiks, et samlet DN-område for telefonnumre og lokalnumre, UCM-partition, advarsler/fejl og det samlede antal linjer.

 

Hvis der er en advarselsbesked om, at der er fundet flere placeringer, skal du afhjælpe den obligatoriske advarsel. Alle andre advarselsbeskeder, f.eks. ikke-understøttet eller modstridende længde lokaltelefonnummer, er kun til orientering. Du kan også klikke på rullelisten Alle (advarsler) for at få vist listen over alle advarsler.

2

Hvis du vil flytte det samlede antal linjer fra én placering til en anden, skal du klikke på ellipseikonet ⋮ ud for Antal linjer og vælge placeringen fra de viste placeringer.

Antallet af linjer føjes til den nye placering.
3

Klik på knappen Handlinger på skærmen for at udvide og skjule placeringsoplysningerne.

4

Hvis du vil medtage de placeringer, der skal inkluderes i migrationsopgaven, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for placeringerne og klikke på Næste.

Siden Administrer numre på placering vises.
Du kan oprette en tilknytning mellem brugere og telefonnumre på en placering. Du kan tildele samme Unified CM-telefonnummer og -lokalnummer til et Webex-telefonnummer og -lokalnummer til en placering.

1

Følgende oplysninger vises på siden Administrer numre på placering:

 • Antal Webex Calling-placeringer i alt – det samlede antal placeringer.

 • Telefonnumre, der allerede er i brug — det samlede antal telefonnumre, der allerede er tildelt Webex-brugere eller Webex-arbejdsområder i Control Hub.

 • Telefonnumre ikke allokeret – det samlede antal telefonnumre, der ikke er tilgængelige for din Webex-organisation.

 • Lokalnumre, der allerede er i brug — det samlede antal Webex-lokalnumre, der allerede er tildelt Webex-brugere eller Webex-arbejdsområder i Control Hub.

2

Vis og download status på telefonnummer:

 1. UCM-bruger-id, UCM E.164-præfiks, UCM-DN, UCM-partition, Webex-placering, Webex-telefonnummer og Webex-lokalnummer vises på siden.

 2. Brug de forskellige filtre som f.eks.:

  • Status for Webex-nummer – tilgængelig, ukendt, ikke tilgængelig, ikke-allokeret.

  • Fejl – dubletter, ugyldig længde af lokalnummer, manglende nummer og lokalnummer.

 3. Du kan rette almindelige fejl på denne side ved brug af indstillingen Rediger.

 4. Klik på Handlinger for at bruge funktionerne Eksporter og Importer og redigere posterne.

 5. Klik på rækken, og vælg en af følgende indstillinger:

  • Ikonet Rediger – klik på ikonet, og Indtast Webex-nummeret i feltet.

  • Ikonet Slet – klik på ikonet for at fjerne enheden.

3

Klik på Næste.

Siden Tildel numre til brugere eller arbejdsområder vises.
Når du har konfigureret telefonnumrene til Webex Calling-tjenesten, kan du tildele dem til brugere eller til arbejdsområder. Du kan også ændre eller fjerne telefonnumre fra brugere eller arbejdsområder. Ugyldige eller ikke-tildelte telefonnumre er ikke inkluderet i migrationsopgaven.

1

Følgende oplysninger vises på siden Tildel numre til en bruger eller et arbejdsområde:

 • Antal Webex Calling-placeringer i alt – det samlede antal placeringer.

 • Webex-brugere – det samlede antal brugerposter, der svarer til posterne i Webex.

 • Webex-arbejdsområder – det samlede antal poster, der er beregnet til arbejdsområdetildeling.

 • Brugere, der ikke er i Webex – det samlede antal brugere uden en tilsvarende brugerpost i Control Hub og kan ikke angives for nummertildeling.

2

Hvis du vil tildele et Webex-telefonnummer til et arbejdsområde, skal du klikke på rækken og vælge Rediger for at aktivere indstillingen til/fra for arbejdsområdet i kolonnen Arbejdsområde.

3

Benyt følgende fremgangsmåde for at tildele et Webex-telefonnummer til en bruger:

 1. Klik på rækken, og Vælg ikonet Rediger.

  Dialogboksen Søg vises.

 2. Indtast brugerens navn eller e-mail-id, og vælg e-mail-id'et fra de viste indstillinger.

 3. Brug filtrene, som f.eks. Duplikeret bruger og Bruger ikke fundet.

 4. Du kan rette almindelige fejl på denne side ved brug af indstillingen Rediger.

4

Klik på Handlinger for at bruge funktionerne Eksporter og Importer og redigere posterne.

5

Klik på Næste.

Siden Kontrollér enhedsberettigelse vises.
Migrer en Unified CM-enhed, der understøttes af både Webex-opkald og migrationsværktøjet, og sørg også for, at enheden er knyttet til den korrekte Webex-placering. Alle enheder , som du planlægger at overføre, vises på denne side. Du kan overføre de berettigede eller kompatible enheder og enheder med ukendt status. Baseret på enhedens hardwareversion kan du kontrollere, om enheden er berettiget til migration. Du kan kvalificere en enhed fra ukendt til berettiget ved at angive den korrekte MAC-adresse og model for en enhed.

1

Følgende oplysninger vises på siden Tildel enheder til en bruger eller et arbejdsområde :

 • Antal Webex Calling-placeringer i alt – det samlede antal placeringer.

 • Webex-app – det samlede antal brugere med adgang til Webex, der ringer fra Webex-appen.

 • Berettigede telefoner – det samlede antal IP-telefonenheder , der er kompatible med Webex Calling.

 • Ikke-berettigede telefoner – det samlede antal IP-telefonenheder, der ikke er kompatible med Webex Calling.

 • Ukendt telefonberettigelse – enhedens berettigelsesstatus er ukendt. Du kan dog migrere disse enheder.

2

Hvis du vil opdatere MAC-adressen for enheden eller ændre enhedsmodellen, skal du klikke på enhedsrækken, klikke på ikonet Rediger og derefter redigere MAC-adressen i feltet Enheds-MAC.

3

Klik på Handlinger for at bruge funktionerne Eksporter og Importer og redigere posterne.

4

Klik på Næste, så vises siden Gennemse.

På siden Gennemse kan du få vist oversigten over din migrationsopgave, f.eks. listen over elementer, der er medtaget eller udelukket i migrationen, eller enhver handling, som du skal udføre, før du fortsætter med din migration.

1

Klik på Vis liste ud for de ekskluderede eller inkluderede elementer for at udvide og få vist oplysningerne om årsagen til medtagelse eller udelukkelse.

2

Vælg en af følgende indstillinger:

 • Klik på Download rapporter for at downloade rapporterne samlet.

 • Klik på ellipseikonet ⋮ ud for hvert medtaget eller udelukket element, og klik derefter på Download rapport for at downloade den individuelle rapport for elementet.

3

Klik på Forbered til at migrere.

Siden Klar til migration vises. Migrationsværktøjet udfører disse aktiviteter før migration:
 • Profiloprettelse for hver enhed i Webex-appen

 • Licensoprettelse for hver enhed

 • Oprettelse af BAT-fil

 • Tilknyt en opkaldsvirkemåde for alle brugere i stedet for softphones.

4

Klik på Luk.

Siden Migrer Unified CM til Webex Calling vises med en liste over opgaver, der har forskellig status.

Følgende tabel viser opgavestatussen og beskrivelsen:

Tabel 1. Opgavestatus:

Opgavestatus:

Beskrivelse

Klar til migration

Aktiviteter før migration er fuldført. Du kan starte din migration fra Unified CM.

Knappen Fuldfør migration er aktiveret.

I gang

Aktiviteterne før migration er stadig i gang.

Knappen Fuldfør migration er deaktiveret.

Udkast

Aktiviteten før migration er endnu ikke startet.

Knappen Fuldfør migration er deaktiveret.

Gennemse fejl

Aktiviteterne før migration er fuldført, og der er fejl, der skal løses.

Knappen Fuldfør migration er deaktiveret.

Klar med fejl

Aktiviteterne før migration er fuldført med fejl.

Knappen Fuldfør migration er aktiveret.

5

Klik på Fuldfør migration for at downloade manifestfilen i .zip-format, der indeholder MAC-adresse på telefoner i et .txt- format. Du skal overføre denne CSV-fil på Cisco Unified Communications Manager og starte migrationen.

Du skal logge på Cisco Unified Communications Manager og overføre CSV-filen med enhedsoplysningerne for at starte migrationen. Sørg for, at du har den CSV-fil, der indeholder de bruger-og telefonoplysninger, du vil importere fra Unified CM til Webex-cloudopkaldstjenesten.

Upload filer

1

Log på Cisco Unified Communications Manager.

2

Gå til Cisco Unified CM Administration, og gå til Masseadministration > Upload/download filer.

3

Klik på Tilføj ny.

Vinduet Konfiguration af fileupload vises.
4

Gå til tekstfeltet Filer, angiv den fulde sti til den fil, der skal uploades fra den downloadede manifestfil, eller klik på Gennemse , og find filen.

5

Gå til rullelisten Vælg destinationen og vælg Telefon som destination.

6

Gå til rullelisten Transaktionstype, og vælg transaktionstypen som Opdater telefon – tilpasset fil.

7

Markér afkrydsningsfeltet Overskriv filen, hvis den findes, hvis du vil overskrive en eksisterende fil med det samme navn.

8

Klik på Gem.

Uploadstatus vises.
9

Gentag trin 4 til 8 for alle genererede filer.

Migrer telefoner

Brug denne procedure til at migrere brugere og enheder uden en virksomhedslicens. Migrationsværktøjet konverterer automatisk licenserne til disse brugere og enheder.

1

Gå til Cisco Unified CM Administration, og vælg Masseadministration > Telefoner > Opdater telefoner > Tilpasset fil.

Siden Opdater tilpasset konfiguration vises.
2

Gå til Opdater massetelefonskabelon på rullelisten, og vælg Enhedsnavn.

3

Klik på Find. De telefoner, der er angivet i filerne, vises på denne side, hvis de findes.

4

Klik på Næste.

5

Markér de krævede parameterafkrydsningsfelter, og opdater oplysningerne, f.eks. beskrivelse, telefonindlæsningsnavn, indlæsningsserver osv. i de respektive felter.

6

Vælg en af følgende indstillinger i sektionen Joboplysninger.

 • Kør med det samme – klik på denne knap for at starte jobbet med det samme.

 • Kør senere – klik på denne knap for at planlægge jobbet et stykke tid senere.

7

Klik på Send.

8

Gentag trin 1 til 7 for alle genererede filer.

9

Hvis du vil se statussen for det sendte job, skal du gå til Cisco Unified CM Administration og vælge Masseadministration > Jobplanlægger.

10

Vælg dit job for at få vist jobstatus.