זמינות מחברים בפתרונות מוקד שירות

 • פלטפורמת Webex Contact Center תומכת במחברים Salesforce, Google, Google CCAI, Webex Experience Management ומותאמים אישית.

 • פלטפורמת Webex Contact Center 1.0 תומכת ב- Salesforce ובמחברים מותאמים אישית.

עריכת מחבר

1

היכנס לארגון הלקוחות שלך בכתובת https://admin.webex.com ונווט אל שירותים > מרכז קשר> מחברים.

2

לחץ על שם המחבר שמופיע בכרטיס.


 

כדי לרענן את מפתח האימות של מחבר הבינה המלאכותית של Google Contact Center, לוחצים על רענן מפתח ומבצעים אימות מחדש עם Google. הקפד להשבית את חוסם הפריטים המוקפצים בדפדפן.

3

תחילה עליך לבטל הפעלה של מחבר לפני שתוכל לערוך שדות במקטע אישורים . לחץ על בטל הפעלה ואשר.


 

בעת ביטול הפעלה של מחבר, קבצי ה-script הנמצאים כעת בביצוע עשויים לפעול למשך זמן מה אם האישורים חוקיים.

לאחר ביטול הפעלה של מחבר, באפשרותך להפעיל מחדש, לערוך או למחוק את המחבר.
 • ערוך את השדות כנדרש ולחץ על הפעל מחדש.


   
  • אין באפשרותך לשנות את מזהה המחבר.

  • עליך לאמת מחדש את מחבר הבינה המלאכותית של Google Contact Center עם Google.

 • לחץ על מחק כדי למחוק את המחבר.


   

  לא ניתן למחוק את מחבר הבינה המלאכותית של Google Contact Center אם משויכת אליו CCAI Config.