• Platforma Webex Contact Center podporuje konektory Salesforce, Google, Webex Experience Management a vlastní konektory.

 • Platforma Webex Contact Center 1.0 podporuje konektory Salesforce a vlastní konektory.

Konfigurace konektoru Salesforce ve dvou krocích.

1. Vytvořte připojenou aplikaci Salesforce. Další informace naleznete v části Konfigurace připojené aplikace pro konektor Webex Contact Center Salesforce. Jakmile vytvoříte připojenou aplikaci Salesforce, je vygenerováno ID klienta (označované ve službě Salesforce jako klíč spotřebitele) a soukromý klíč. Můžete přejít k dalšímu kroku.

2. Nakonfigurujte konektor Salesforce podle pokynů níže:


Pro organizaci můžete přidat až pět konektorů Salesforce.

Než začnete

Připravte si pověření účtu Salesforce, ID klienta a soukromý klíč.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Na kartě Salesforce klikněte na možnost Nastavit nebo Přidat další.

3

Zadejte ID klienta.

4

Zadejte ID e-mailu uživatele připojené aplikace Salesforce.


 

Ujistěte se, že má profil uživatele k připojené aplikaci Salesforce přístup.

5

Okno Set Up Salesforce Connector (Nastavit konektor Salesforce) obsahuje výchozí adresu URL pro autorizační server Salesforce. Adresu URL můžete upravit, pokud je autorizační server hostován na jiné adrese URL.


 

Další informace o tomto poli naleznete v části o poli ( aud) v dokumentu Salesforce: https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Zadejte soukromý klíč.

7

Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte informace o konektoru a pak kliknete na tlačítko Zavřít.


 

Řešení Webex Contact Center ověří připojení k připojené aplikaci Salesforce. Pokud připojení proběhlo úspěšně, pověření jsou uložena a zobrazí se potvrzovací zpráva.

Další postup

Jakmile konektor úspěšně uložíte, lze jej začít používat. Tento konektor lze používat v jednom z ovládacích prvků toku:
Pomocí tohoto konektoru můžete povolit v nástroji Flow Designer funkci převodu textu na řeč (TTS).

Než začnete

Ujistěte se, že jste stáhli ověřovací klíč (soubor JSON). Další informace naleznete v dokumentaci společnosti Google.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Na kartě Google Connector (Konektor Google) klikněte na možnost Nastavit nebo Přidat další.

3

Zadejte název označující účel konektoru (například stránka Nabídky a slevy).

4

Ověřovací klíč odešlete kliknutím na tlačítko Upload Authentication Key (Odeslat ověřovací klíč).

5

Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte informace o konektoru a pak kliknete na tlačítko Zavřít.


 

Pro organizaci můžete přidat až pět konektorů.

Další postup

Jakmile konektor úspěšně uložíte, lze jej začít používat. Tento konektor můžete použít v nástroji Flow Designer. Další informace naleznete v části Aktivita nabídkyv kapitole Práce s nástrojem Flow Designer v dokumentu Příručka pro správu a nastavení řešení Cisco Webex Contact Center.

Konektor Google Contact Center AI (Google CCAI) umožňuje organizaci vytvořit vztah důvěryhodnosti mezi účtem služby Google Cloud Platform (GCP) a produktem Cisco, aby bylo možné používat služby Google. Tento konektor používá funkci Agent Answers, která poskytuje agentům pomoc v reálném čase během hovoru nebo při použití virtuálního agenta.

Než začnete


 • Tento konektor je k dispozici pouze pro zákazníky používající produkty Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC a Webex CCE s předplatným Contact Center AI powered by Google Cloud.

 • Před nakonfigurováním konektoru se ujistěte, že je v prohlížeči zakázán nástroj pro blokování vyskakovacích oken.

 • Než povolíte poskytovatele Google CCAI, je nutno dokončit integrace Google Setup Contact Center AI .

 • Obdrželi jste e-mailovou zprávu s předmětem „Aktualizace stavu zřízení registrace CCAI“, který odkazuje na údaje požadované ke konfiguraci konektoru.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Na kartě Google Contact Center AI klikněte na možnost Nastavit nebo Přidat další.

V prohlížeči se otevře nová karta.
3

Kliknutím na tlačítko Sign In with Google (Přihlásit účtem Google) proveďte ověření.

Zobrazí se dialogové okno Google Cloud Sign-in (Přihlášení ke službě Google Cloud).
4

Přihlaste se k účtu Google pomocí stejného ID, které bylo použito při vytváření projektu Google CCAI.

5

Udělte oprávnění k zobrazení a správě dat.

Při úspěšném přihlášení se zobrazí potvrzovací zpráva.
6

Na stránce New Google Contact Center AI Connector (Nový konektor Google Contact Center AI) zadejte název označující účel konektoru.

7

V rozevíracím seznamu vytvořeném v platformě Google Cloud vyberte název projektu Contact Center AI Project.

8

Vyberte z rozevíracího seznamu Cisco-Provided Project Name (Název projektu poskytnutého společností Cisco) požadovaný název projektu. Název projektu obdržíte v e-mailovém oznámení. Pokud jste zákazníkem jiné kategorie než OEM, zvolte z rozevíracího seznamu možnost Nehodí se.

9

V rozevíracím seznamu vyberte možnost Google Cloud Service Account (Účet služby Google Cloud). Podrobnosti o účtu služby Google Cloud obdržíte v e-mailovém oznámení.

10

Klepněte na položku Uložit.

11

Kliknutím na tlačítko Aktualizovat zjistíte, že byl nový konektor přidán na kartu.

Další postup

Nakonfigurujte řešení CCAI na kartě Funkce. Další informace naleznete v článku Konfigurace platformy Contact Center AI.

Cisco Webex Experience Management je platforma Customer Experience Management (CEM), která umožňuje zobrazit vaše podnikání z  pohledu zákazníků a na základě jejich zkušeností se značkou. Služba Cisco Webex Experience Management podporuje mapování cest zákazníků, textovou analýzu a prediktivní modelování pomocí zpětné vazby získané od zákazníků přes různé kanály, jako je například e-mail, SMS služba a interaktivní hlasová odezva (IVR).

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Na kartě Webex Experience Management klikněte na tlačítko Nastavit.

3

Zadejte název označující účel konektoru (například názory k průzkumu).

4

Zadejte popis.

5

Zadejte uživatelské jméno a klíč rozhraní API, které jste obdrželi při registraci účtu Webex Experience Management.

6

Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte informace o konektoru a pak kliknete na tlačítko Zavřít.


 

Pro organizaci nemůžete přidat více konektorů Webex Experience Management, pouze jeden.

Další postup

V Nástroji Flow Designer je nutno nastavit aktivitu zpětné vazby. Další informace naleznete v části Zpětná vazba v kapitole Práce s nástrojem Flow Designer v dokumentu Příručka pro správu a nastavení řešení Cisco Webex Contact Center.


Pro organizaci můžete přidat až 10 vlastních konektorů.

Tento konektor je požadován pouze v případě, že potřebujete koncový bod ověřit. Při konfiguraci aktivity požadavku HTTP v nástroji Flow Designer můžete zakázat možnost Use Authenticated Endpoint (Použít ověřený koncový bod).

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Na kartě Vlastní konektor klikněte na možnost Nastavit nebo Přidat další.

3

Zadejte název označující účel konektoru (například konektor Contact Center).

4

V rozevíracím seznamu Typ ověřování vyberte typ ověřování.

Jsou k dispozici tyto typy:

 • základní ověřování (výchozí),

 • OAuth 2.0.

5

Zadejte adresu URL domény (je povolena jen předpona „https://“).

6

Pokud jste vybrali typ ověření OAuth 2.0, pak zvolte z rozevíracího seznamu typ udělení:

 • Client Credentials (Pověření klienta) (výchozí),

 • Password Grant (Udělení hesla).

7

Pokud jste vybrali typ ověřování Základní ověřování a možnost Udělení hesla pro Typ udělení, zadejte uživatelské jméno, heslo a ověřovací adresu URL.


 

Ověřovací adresa URL je požadována pouze v případě, že potřebujete ověřit uživatelské jméno a heslo.

8

Pokud jste vybrali typ ověření OAuth 2.0, zadejte ID klienta, tajný klíč klienta, rozsah a adresu URL tokenu.

9

Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte informace o konektoru a pak kliknete na tlačítko Zavřít.

Další postup

Jakmile konektor úspěšně uložíte, lze jej začít používat. Tento konektor můžete použít v nástroji Flow Designer nebo v řídicích skriptech.

1

Přihlaste se do organizace zákazníka pomocí adresy URL https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > Contact Center > Konektory.

2

Klikněte na název konektoru zobrazený na kartě.


 

Chcete-li aktualizovat ověřovací klíč konektoru Google Contact Center, klikněte na tlačítko Refresh Key (Aktualizovat klíč) a znovu proveďte ověření u společnosti Google. V prohlížeči se ujistěte, že byl zakázán nástroj pro blokování vyskakovacích oken.

3

Před úpravou polí v části Pověření musíte nejprve deaktivovat konektor. Klikněte na tlačítko Deaktivovat a akci potvrďte.


 

Při deaktivaci konektoru mohou aktuálně spuštěné skripty provádět delší dobu, pokud jsou pověření platná.

Jakmile deaktivujete nějaký konektor, můžete jej znovu aktivovat, upravit nebo odstranit.
 • Proveďte v polích potřebné změny a kliknutím na tlačítko Znovu aktivovat konektor znovu aktivujte.


   

  ID konektoru nelze změnit.

  Konektor Google Contact Center AI je nutné znovu ověřit u společnosti Google.

 • Kliknutím na tlačítko Odstranit konektor odstraňte.


   

  Konektor Google Contact Center AI nelze odstranit, pokud je k němu přiřazena konfigurace CCAI.