Dostupnost konektorů v řešeních kontaktního centra

 • Platforma Webex Contact Center podporuje konektory Salesforce, Google, Google CCAI, Webex Experience Management a Custom.

 • Platforma Webex Contact Center 1.0 podporuje konektory Salesforce a vlastní konektory.

Úprava konektoru

1

Přihlaste se do své zákaznické organizace na adrese https://admin.webex.com a přejděte do části Služby > kontaktní centrum > Konektory.

2

Klikněte na název konektoru zobrazený na kartě.


 

Chcete-li aktualizovat ověřovací klíč konektoru AI kontaktního centra Google, klikněte na tlačítko Obnovit klíč a znovu proveďte ověření u Googlu. Ujistěte se, že jste v prohlížeči vypnuli blokování automaticky otevíraných oken.

3

Před úpravou polí v části přihlašovací údaje musíte konektor nejprve deaktivovat. Klikněte na Deaktivovat a potvrďte.


 

Při deaktivaci konektoru mohou aktuálně spuštěné skripty provádět delší dobu, pokud jsou pověření platná.

Po deaktivaci konektoru ho můžete buď znovu aktivovat, upravit nebo odstranit.
 • Upravte pole podle potřeby a klikněte na tlačítko Znovu aktivovat.


   
  • ID konektoru nelze změnit.

  • Konektor Google Contact Center AI musíte znovu ověřit u Googlu.

 • Kliknutím na tlačítko Odstranit konektor odstraňte.


   

  Konektor AI kontaktního centra Google nelze odstranit, pokud je k němu přidružena konfigurace CCAI.