• A Webex Contact Center platform a Salesforce, a Google, a Webex Experience Management és az egyéni összekötőt támogatja.

 • A Webex Contact Center 1.0 platform a Salesforce és az egyéni összekötőt támogatja.

A Salesforce-összekötő konfigurálása kétlépcsős folyamat.

1. Hozzon létre egy Salesforce csatlakoztatott alkalmazást. További információt a következő részben talál: Csatlakoztatott alkalmazás konfigurálása Webex Contact Center Salesforce-összekötőhöz. Miután létrehozta a Salesforce csatlakoztatott alkalmazást, a rendszer létrehozza az ügyfél azonosítóját (a Salesforce-ban ennek neve Consumer Key (fogyasztói kulcs)) és a titkos kulcsot. Folytathatja a következő lépéssel.

2. Konfigurálja a Salesforce-összekötőt az alábbi módon:


Legfeljebb öt Salesforce-összekötőt vehet fel a szervezethez.

Mielőtt nekilátna

Győződjön meg arról, hogy a Salesforce-fiók azonosító adatai, az ügyfél azonosítója és a titkos kulcs kéznél van.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

A Salesforce kartonon kattintson a Beállítás vagy a Továbbiak hozzáadása elemre.

3

Adja meg az ügyfél azonosítóját.

4

Adja meg a Salesforce csatlakoztatott alkalmazás felhasználójának e-mail-azonosítóját.


 

Ellenőrizze, hogy ennek a felhasználónak profilja hozzáfér-e a Salesforce csatlakoztatott alkalmazáshoz.

5

A Salesforce-összekötő beállítása ablak tartalmazza a Salesforce hitelesítéskiszolgálójának alapértelmezett URL-címét. Módosíthatja az URL-címet, ha az hitelesítéskiszolgálót egy másik URL-címen üzemeltetik.


 

Ha további tájékoztatást szeretne erről a mezőről (aud), tanulmányozza át a következő Salesforce-dokumentumot: https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Adja meg a titkos kulcsot.

7

Kattintson a Kész gombra az összekötő részleteinek mentéséhez, majd kattintson a Bezárás gombra.


 

A Webex Contact Center ellenőrzi a kapcsolatot a Salesforce csatlakoztatott alkalmazással. Ha a kapcsolat sikeres, az azonosító adatok mentésre kerülnek, és megerősítő üzenet jelenik meg.

A következő teendő

Miután az összekötőt sikeresen mentette, használható. Ez az összekötő a következő két folyamatvezérlés bármelyikéhez használható:
Ezzel az összekötővel engedélyezheti a szövegfelolvasó (Text-to-Speech – TTS) funkciót a Flow Designerben.

Mielőtt nekilátna

Győződjön meg arról, hogy letöltötte a hitelesítési kulcsot (JSON-fájl). További információk a Google dokumentációjában találhatók.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

A Google-összekötőkartonon kattintson a Beállítás vagy a Továbbiak hozzáadása elemre.

3

Adjon meg egy nevet, amely azonosítja az összekötő célját (például ajánlatok és engedmények oldal).

4

Ha fel szeretné tölteni a hitelesítési kulcsot, kattintson a Hitelesítési kulcs feltöltése elemre.

5

Kattintson a Kész gombra az összekötő részleteinek mentéséhez, majd kattintson a Bezárás gombra.


 

Legfeljebb öt összekötőt vehet fel a szervezethez.

A következő teendő

Miután az összekötőt sikeresen mentette, használható. Ezt az összekötőt a Flow Designerben használhatja. További információ a Cisco Webex Contact Center telepítési és adminisztrációs útmutatója Munka a Flow Designerrel című fejezete Menütevékenység részében található.

A Google Contact Center AI (Google CCAI) összekötő segítséget nyújt szervezetének a Google Cloud Platform- (GCP) fiókja és a Cisco-termék közötti bizalmi kapcsolat létrehozásában a Google-szolgáltatások használatához. Ez az összekötő az Agent Answers funkciót használja, amely a hívás vagy a virtuális ügynök használata közben valós idejű segítséggel ruházza fel az ügynököket.

Mielőtt nekilátna


 • Ez az összekötő csak olyan ügyfelek számára érhető el, akik Unified CCE, csomagolt CCE, HCS-CC és Webex CCE szolgáltatással, valamint Google Cloud által támogatott Contact Center AI előfizetéssel rendelkeznek.

 • Az összekötők konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy az előugró ablakokat blokkoló funkció ki van-e kapcsolva a böngészőben.

 • Mielőtt engedélyezné a Google CCAI szolgáltatóját, győződjön meg arról, hogy befejezte a Google Setup Contact Center AI integrációkat.

 • Kapott egy e-mailt „Tájékoztatás a CCAI-bevonás teljesítési állapotáról” („CCAI Onboarding Provision Status Update”) tárggyal, amely az összekötő konfigurálásához szükséges részleteket tartalmazza.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

A Google Contact Center AI kartonon kattintson a Beállítás vagy a Továbbiak hozzáadása elemre.

Megnyílik egy új lap a böngészőben.
3

A hitelesítéshez kattintson a Bejelentkezés a Google-lal elemre.

Megjelenik egy Google Cloud bejelentkezési párbeszédpanelje.
4

Jelentkezzen be a Google rendszerbe a Google CCAI projekt létrehozása során használt azonosítóval.

5

Engedélyek megadása adatok megtekintéséhez és kezeléséhez.

A sikeres bejelentkezéskor megerősítő üzenet jelenik meg.
6

Az Új Google Contact Center AI összekötő oldalon adjon meg egy nevet, amely az összekötő célját azonosítja.

7

Válassza ki egy Contact Center AI projekt nevét a Google Cloud Platformon létrehozott legördülő listából.

8

Válassza ki egy projekt nevét a Cisco által biztosított projekt neve legördülő listából. A projekt nevét egy e-mailben küldött értesítésben kellett megkapnia. Ha Ön nem OEM ügyfél, akkor válassza a legördülő lista Nem alkalmazható elemét.

9

Válasszon ki egy Google Cloud-szolgáltatásfiókot a legördülő listából. A Google Cloud-szolgáltatásfiók részleteit egy e-mailben küldött értesítésben kellett megkapnia.

10

Kattintson a Mentés gombra.

11

A Frissítés gombra kattintva láthatja, hogy a kartonhoz hozzá lett adva az új összekötő.

A következő teendő

Állítsa be a CCAI-t a Funkciók lapon. További információt a következő témakörben talál: A Contact Center AI konfigurálása.

A Cisco Webex Experience Management egy felhasználóiélmény-kezelő (CEM) platform, amely lehetővé teszi, hogy az Ön vállalatát az ügyfelek szemszögéből és a márkával kapcsolatos tapasztalataik alapján lássa el. A Cisco Webex Experience Management segíti az ügyfélút feltérképezését, a szövegelemzést és a prediktív modellezés; ehhez az ügyfelektől különböző csatornákon (például: e-mail, SMS és interaktív hangválasz (IVR)) keresztül gyűjtött visszajelzéseket használja.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

Kattintson a Webex Experience Management karton Beállítás gombjára.

3

Adjon meg egy nevet, amely azonosítja az összekötő célját (például visszajelzés felmérésről).

4

Adjon meg egy leírást.

5

Adja meg azt a felhasználónevet és API-kulcsot, amelyet a Webex Experience Management-fiók regisztrálásakor kapott.

6

Kattintson a Kész gombra az összekötő részleteinek mentéséhez, majd kattintson a Bezárás gombra.


 

Egynél több Webex Experience Management-összekötőt nem lehet hozzáadni a szervezethez.

A következő teendő

A visszacsatolási tevékenységet a Flow Designeren kell beállítani. További információ a Cisco Webex Contact Center telepítési és adminisztrációs útmutatója Munka a Flow Designerrel című fejezete Visszajelzés részében található.


Legfeljebb öt egyéni összekötőt vehet fel a szervezethez.

Erre az összekötőre csak akkor van szükség, ha hitelesítenie kell a végpontot. Letilthatja a Hitelesített végpont használata lehetőséget, miközben a http-kérési tevékenységet a Flow Designerben konfigurálhatja.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

Az Egyéni összekötő kartonon kattintson a Beállítás vagy a Továbbiak hozzáadása elemre.

3

Adjon meg egy nevet, amely az összekötő célját azonosítja. (például: Contact Center-összekötő).

4

Válassza ki a hitelesítés típusát a Hitelesítés típusa legördülő listából.

A rendelkezésre álló típusok a következők:

 • Alapszintű hitelesítés (alapértelmezett)

 • OAuth 2.0

5

Adja meg a tartomány URL-címét (csak „https://” előtag megengedett).

6

Ha a OAuth 2.0-s hitelesítéstípust választotta, akkor a legördülő listából válasszon egy megadástípust:

 • Ügyfél hitelesítő adatai (alapértelmezett)

 • Jelszó megadása

7

Ha a hitelesítéstípusként az Alapszintű hitelesítés, megadástípusként pedig a Jelszó megadása lehetőséget választotta, akkor adja meg a felhasználónevet, a jelszót és az ellenőrző URL-t.


 

Az ellenőrző URL-re csak akkor van szükség, ha a ellenőriznie kell a felhasználónevet és a jelszót.

8

Ha hitelesítéstípusként az OAuth 2.0 lehetőséget választotta, akkor adja meg az ügyfél azonosítóját, az ügyfél titkát, a hatókört és a token URL-jét.

9

Kattintson a Kész gombra az összekötő részleteinek mentéséhez, majd kattintson a Bezárás gombra.

A következő teendő

Miután az összekötőt sikeresen mentette, használható. Ezt az összekötőt a Flow Designerben vagy vezérlő parancsfájlokban használhatja.

1

A https://admin.webex.com URL használatával jelentkezzen be az ügyfél szervezetébe, és válassza a következőket: Szolgáltatások > Contact Center > Összekötők.

2

Kattintson a kartonon megjelenő összekötő nevére.


 

Ha frissíteni szeretné a Google Contact Center AI összekötő hitelesítési kulcsát, akkor kattintson a Kulcs frissítése gombra, és végezzen újból hitelesítést a Google-lel. Győződjön meg arról, hogy az előugró ablakok blokkolása le van tiltva a böngészőjében.

3

Inaktiválnia kell az összekötőt, hogy szerkeszteni tudja az Azonosító adatok rész mezőit. Kattintson az inaktiválás gombra, és erősítse meg.


 

Ha inaktivál egy összekötőt, akkor a folyamatban lévő parancsfájlok egy ideig még működhetnek, ha a hitelesítő adatok érvényesek.

Miután inaktiválta az összekötőt, az összekötőt újraaktiválhatja, szerkesztheti vagy törölheti.
 • Szerkessze a mezők szükséges módosításával, majd kattintson az Újraaktiválás gombra az összekötő újraaktiválásához.


   

  Az összekötő azonosítója nem módosítható.

  A Google Contact Center AI összekötőt újra kell hitelesíteni a Google-lel.

 • Kattintson a Törlés gombra az összekötő törléséhez.


   

  A Google Contact Center AI összekötő nem törölhető, ha tartozik hozzá CCAI-konfiguráció.