• Het Webex Contact Center-platform ondersteunt Salesforce-, Google-, Webex Experience Management-connectors en aangepaste connectors.

 • Het Webex Contact Center 1.0-platform ondersteunt Salesforce-connectors en aangepaste connectors.

Het configureren van de Salesforce-connector is een proces dat uit twee stappen bestaat.

1. Maak een verbonden Salesforce-app. Zie Verbonden app voor Webex Contact Center Salesforce-connector configureren voor meer informatie. Nadat u de verbonden Salesforce-app hebt gemaakt, worden de client-ID (aangeduid als de klantsleutel in Salesforce) en de privé sleutel gegenereerd. U kunt doorgaan met de volgende stap.

2. Configureer de Salesforce-connector zoals hieronder wordt beschreven:


U kunt maximaal vijf Salesforce-connectors toevoegen voor uw organisatie.

Voordat u begint

Controleer of u de Salesforce-accountreferenties, de client-ID en de privésleutel hebt.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Op de Salesforce-kaart klikt u op Instellen of Meer toevoegen.

3

Voer de client-ID in.

4

Voer de e-mail-ID in van de gebruiker van de verbonden Salesforce-app.


 

Zorg ervoor dat dit gebruikersprofiel toegang heeft tot de verbonden Salesforce-app.

5

Het venster Salesforce-connector instellen bevat een standaard-URL voor de Salesforce-autorisatieserver. U kunt de URL bewerken als de autorisatieserver op een andere URL wordt gehost.


 

Zie voor meer informatie over dit veld, het veld (aud) in het Salesforce-document https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Voer de privésleutel in.

7

Klik op Gereed om de connectordetails op te slaan en klik vervolgens op Sluiten.


 

Het Webex Contact Center valideert de verbinding met de verbonden Salesforce-app. Als de verbinding tot stand is gebracht, worden de referenties opgeslagen en wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

Volgende stappen

Nadat u de connector hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken. U kunt deze connector gebruiken in een van de stroomcontroles:
Gebruik deze connector om de functie tekst-naar-spraak (TTS) in te schakelen in de Flow Designer.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de verificatiesleutel (JSON-bestand) hebt gedownload. Zie de Google-documentatie voor meer informatie.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Op de Google Connector-kaart klikt u op Instellen of Meer toevoegen.

3

Geef een naam op die het doel van uw connector aangeeft (bijvoorbeeld De pagina Aanbiedingen en kortingen).

4

Klik op Verificatiesleutel uploaden om de verificatiesleutel te uploaden.

5

Klik op Gereed om de connectordetails op te slaan en klik vervolgens op Sluiten.


 

U kunt maximaal vijf connectors toevoegen voor uw organisatie.

Volgende stappen

Nadat u de connector hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken. U kunt deze connector gebruiken in de Flow Designer. Zie voor meer informatie de sectie Menuactiviteit in het hoofdstuk Werken met Flow Designer in de Installatie- en beheerhandleiding voor Cisco Webex Contact Center.

Met de Google CCAI-connector (Google Contact Center AI) kan uw organisatie een vertrouwensrelatie tot stand brengen tussen uw GCP-account (Google Cloud Platform) en het Cisco-product voor het gebruik van Google-services. Deze connector gebruikt de functie Antwoorden voor agenten, die agenten in staat stelt in real-time te ondersteunen tijdens het gesprek of tijdens het gebruik van de virtual agent.

Voordat u begint


 • Deze connector is alleen beschikbaar voor Unified CCE-, Packaged CCE-, HCS-CC- en Webex CCE- klanten met een abonnement op Contact Center AI op basis van Google Cloud.

 • Let erop dat u de pop-upblokkering in de browser uitschakelt voordat u een connector configureert.

 • Voordat u de Google CCAI-provider inschakelt, moet u ervoor zorgen dat u de stappen in AI-integraties voor het contactcenter instellen in Google hebt voltooid.

 • U hebt een e-mail bericht ontvangen met het onderwerp "CCAI Onboarding Provision Status Update" voor de vereiste gegevens voor het configureren van de connector.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Op de kaart Google Contact Center AI klikt u op Instellen of Meer toevoegen.

Een nieuw tabblad wordt geopend in de browser.
3

Klik op Aanmelden met Google om u te verifiëren.

Een dialoogvenster voor het aanmelden bij Google Cloud wordt geopend.
4

Meld u aan bij Google met dezelfde ID die u hebt gebruikt om het Google CCAI-project te maken.

5

Ken machtigingen toe om uw gegevens weer te geven en te beheren.

Na het aanmelden wordt een bevestigingsbericht weergegeven.
6

Geef op de pagina Nieuwe Google Contact Center AI-connector een naam op die het doel van uw connector aangeeft.

7

Selecteer een naam van een Contact Center AI-project in de vervolgkeuzelijst die u op het Google Cloud-platform hebt gemaakt.

8

Selecteer een projectnaam in de vervolgkeuzelijst Door Cisco aangeleverde projectnamen. U moet deze projectnaam hebben ontvangen in een e-mailmelding. Als u geen OEM-klant bent, selecteert u Niet van toepassing in de vervolgkeuzelijst.

9

Selecteer een Google Cloud-serviceaccount in de vervolgkeuzelijst. U moet de gegevens van het Google Cloud service-account hebben ontvangen in een e-mailmelding.

10

Klik op Opslaan.

11

Klik op Vernieuwen om te zien dat de nieuwe connector aan de kaart is toegevoegd.

Volgende stappen

Configureer de CCAI op het tabblad Functies. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in het artikel Contact Center AI configureren.

Cisco Webex Experience Management is een CEM-platform (Customer Experience Management) waarmee u uw bedrijf kunt bekijken vanuit het oogpunt van uw klanten en hun ervaring met uw merk. Cisco Webex Experience Management is de motor achter de klantenroutetoewijzing , tekstanalyse en voorspellende modellen, met toepassing van de feedback die klanten geven via verschillende kanalen zoals e-mail, sms en Interactieve voice-respons (IVR).

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Klik op de Webex Experience Management-kaart op Instellen.

3

Geef een naam op die het doel van uw connector aangeeft (bijvoorbeeld de pagina Enquêtefeedback).

4

Geef een beschrijving op.

5

Voer de gebruikersnaam en de API-sleutel in die u hebt ontvangen toen u zich hebt geregistreerd voor het Webex Experience Management-account.

6

Klik op Gereed om de connectordetails op te slaan en klik vervolgens op Sluiten.


 

U kunt voor uw organisatie niet meer dan één Webex Experience Management-connector toevoegen.

Volgende stappen

U moet de feedbackactiviteit configureren op de Flow Designer. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de sectie Feedback in het hoofdstuk Werken met Flow Designer in de Installatie- en beheerhandleiding voor Cisco Webex Contact Center.


U kunt maximaal 10 aangepaste connectors toevoegen voor uw organisatie.

Deze connector is alleen vereist als u het eindpunt moet verifiëren. U kunt de optie Geverifieerd eindpunt gebruiken uitschakelen bij het configureren van de activiteit HTTP-verzoek in de Flow Designer.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Op de Aangepaste connector-kaart klikt u op Instellen of Meer toevoegen.

3

Geef een naam op die het doel van uw connector aangeeft (bijvoorbeeld Contact Center-connector).

4

Selecteer het type verificatie in de vervolgkeuzelijst Verificatietype.

De beschikbare typen zijn:

 • Basisverificatie (standaard)

 • OAuth 2.0

5

Voer de domein-URL in (alleen het voorvoegsel "https://" is toegestaan).

6

Als u het verificatietype OAuth 2.0 hebt geselecteerd, selecteert u een toekenningstype in de vervolgkeuzelijst:

 • Clientreferenties (standaard)

 • Wachtwoordtoekenning

7

Als u Basisverificatie hebt geselecteerd als het Verificatietype en Wachtwoordtoekenning als het Toekenningstype, voer dan de gebruikersnaam, het wachtwoord en de URL voor validatie in.


 

De validatie-URL is alleen vereist als u de gebruikersnaam en het wachtwoord moet valideren.

8

Als u verificatietype OAuth 2.0 hebt geselecteerd, voert u de client-id, het clientgeheim, de scope en de token-URL in.

9

Klik op Gereed om de connectordetails op te slaan en klik vervolgens op Sluiten.

Volgende stappen

Nadat u de connector hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken. U kunt deze connector gebruiken in de Flow Designer of in controle scripts.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Klik op de naam van de connector die op de kaart wordt weergegeven.


 

Als u de verificatiesleutel voor de Google Contact Center AI-connector wilt vernieuwen, klikt u op de knop Sleutel vernieuwen en verifieert u opnieuw met Google. Zorg ervoor dat de pop-upblokkering is uitgeschakeld in uw browser.

3

U moet eerst een connector deactiveren voordat u velden kunt bewerken in de sectie Referentie. Klik op de knop Deactiveren en bevestig.


 

Wanneer u een connector deactiveert, kunnen de scripts die momenteel worden uitgevoerd, enige tijd werken als de referenties geldig zijn.

Nadat u een connector hebt gedeactiveerd, kunt u de connector opnieuw activeren, bewerken of verwijderen.
 • U kunt bewerken door wijzigingen in de velden aan te brengen en op Opnieuw activeren te klikken om de connector opnieuw te activeren.


   

  De connector-ID kan niet worden gewijzigd.

  De Google Contact Center AI-connector moet opnieuw worden geverifieerd bij Google.

 • Klik op Verwijderen om de connector te verwijderen.


   

  De Google Contact Center AI-connector kan niet worden verwijderd als er een CCAI-configuratie aan is gekoppeld.