• Webex Contact Center-plattformen har stöd för kopplingar till Salesforce, Google, Webex Experience Management och anpassade kopplingar.

 • Webex Contact Center 1.0-plattformen har stöd för Salesforce-kopplingar och anpassade kopplingar.

Att konfigurera Salesforce Connector är en process i två steg.

1. Skapa en Salesforce-kopplad app. Mer information finns i Konfigurera kopplad app för Webex Contact Center Salesforce Connector. När du skapar en Salesforce-kopplad app genereras ett klient-ID (kallas Consumer Key i Salesforce) och en privat nyckel. Du kan fortsätta med nästa steg.

2. Konfigurera Salesforce Connector enligt beskrivningen nedan:


Du kan lägga till upp till fem Salesforce-kopplingar för din organisation.

Innan du börjar

Se till att du har autentiseringsuppgifterna för Salesforce-kontot, klient-ID och den privata nyckeln till hands.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Salesforce-kortet klickar du på Konfigurera eller Lägg till fler.

3

Ange klient-ID.

4

Ange e-post-ID för Salesforce-kopplad appanvändaren.


 

Kontrollera att användarens profil har åtkomst till Salesforce-kopplade appen.

5

Fönstret Konfigurera Salesforce Connector har en standard-url för Salesforce auktorisationsserver. Du kan redigera denna url om auktoriseringsservern finns på en annan url.


 

Mer information om det här fältet finns i fältet (aud) i Salesforce-dokumentet https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Ange den privata nyckeln.

7

Klicka på Klar för att spara kopplingsdetaljerna och klicka sedan på Stäng.


 

Webex Contact Center validerar anslutningen till Salesforce-kopplade appen. Om anslutningen lyckas sparas autentiseringsuppgifterna och det visas ett bekräftelsemeddelande.

Nästa steg

När du har sparat kopplingen är den tillgänglig att använda. Du kan använda kopplingen i någon av flödeskontrollerna:
Använd den här kopplingen för att aktivera text-till-tal-funktionen (TTS) i flödesverktyget.

Innan du börjar

Se till att du har hämtat autentiseringsnyckeln (JSON-filen). Mer information finns i dokumentationen för Google.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Google Connector-kortet klickar du på Konfigurera eller Lägg till fler.

3

Ange ett namn som identifierar syftet med din koppling (till exempel erbjudanden och rabattsida).

4

Klicka på Ladda upp autentiseringsnyckel för att ladda upp autentiseringsnyckeln.

5

Klicka på Klar för att spara kopplingsdetaljerna och klicka sedan på Stäng.


 

Du kan lägga till upp till fem kopplingar för organisationen.

Nästa steg

När du har sparat kopplingen är den tillgänglig att använda. Du kan använda den här kopplingen i flödesverktyget. Mer information finns i avsnittet Menyaktivitet i kapitlet Arbeta med flödesverktyget i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.

Med kopplingen för Google Contact Center AI (Google CCAI) kan din organisation upprätta en betrodd relation mellan ditt Google Cloud Platform-konto (GCP) och Cisco-produkten för att använda Google-tjänster. I den här kopplingen används agentsvarsfunktionen som ger agenter tillgång till realtidshjälp under samtalet eller när de använder den virtuella agenten.

Innan du börjar


 • Den här kopplingen är bara tillgänglig för kunder med Unified CCE, Packaged CCE, HCS-CC eller Webex CCE och ett abonnemang på Contact Center AI med Google Cloud.

 • Se till att du avaktiverar eventuella popup-blockerare i webbläsaren innan du konfigurerar kopplingar.

 • Innan du aktiverar Google CCAI-providern ska du se till att du har slutfört Google-inställningarna för integrering av Contact Center AI .

 • Du har fått ett e-postmeddelande med ämnet CCAI Onboarding Provision Status Update, med den information som behövs för att konfigurera kopplingen.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Gå till Google Contact Center AI-kortet och klicka på Konfigurera eller Lägg till fler.

En ny flik öppnas i webbläsaren.
3

Klicka på Logga in med Google för att autentisera.

Du ser en inloggningsdialogruta för Google Cloud.
4

Logga in på Google med samma ID som du använde när du skapade Google CCAI-projektet.

5

Ge behörighet att läsa och hantera dina data.

När du har loggat in ser du ett bekräftelsemeddelande.
6

Ange ett namn som anger syftet med kopplingen på sidan Ny koppling för Google Contact Center AI.

7

Välj ett namn för Contact Center AI-projekt i listrutan du skapade på Google Cloud-plattformen.

8

Välj ett projektnamn i listrutan med projektnamn från Cisco. Du ska ha fått projektnamnet i ett e-postmeddelande. Om du inte är OEM-kund väljer du Inte tillämpligt i listrutan.

9

Välj ett Google Cloud Service-konto i listrutan. Du ska ha fått detaljer för Google Cloud Service-kontot i ett e-postmeddelande.

10

Klicka på spara.

11

Klicka på Uppdatera så att du ser att kopplingen läggs till på kortet.

Nästa steg

Konfigurera CCAI på fliken Funktioner. Mer information finns i artikeln Konfigurera Contact Center AI.

Cisco Webex Experience Management är en CEM-plattform (Customer Experience Management) där du kan se din verksamhet ur kundens perspektiv och kundens upplevelse av varumärket. Med Cisco Webex Experience Management kan du definiera kundens resa , analysera text och skapa prediktiva modeller med hjälp av den feedback du får från kunder i olika kanaler som e-post, SMS och interaktiva röstsvarssystem (IVR).

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Webex Experience Management-kortet klickar du på Konfigurera.

3

Ange ett namn som identifierar syftet med din koppling (till exempel undersökningsfeedback).

4

Ange en beskrivning.

5

Ange användarnamnet och API-nyckeln som du fick när du registrerade Webex Experience Management-kontot.

6

Klicka på Klar för att spara kopplingsdetaljerna och klicka sedan på Stäng.


 

Du kan inte lägga till fler än en Webex Experience Management-koppling för din organisation.

Nu ska du göra så här

Du måste konfigurera feedbackaktiviteten i flödesverktyget. Mer information finns i avsnittet Feedback i kapitlet Arbeta med flödesverktyget i Konfigurations- och administrationsguide för Cisco Webex Contact Center.


Du kan lägga till upp till tio anpassade kopplingsappar för organisationen.

Den här kopplingen behövs bara om du måste autentisera slutpunkten. Du kan inaktivera alternativet Använd autentiserad slutpunkt när aktiviteten HTTP-begäran konfigureras i flödesverktyget.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Custom Connector-kortet klickar du på Konfigurera eller Lägg till fler.

3

Ange ett namn som identifierar syftet med din koppling (till exempel Contact Center-koppling).

4

Välj autentiseringstyp i listrutan Autentiseringstyp.

Tillgängliga typer är:

 • Grundläggande autentisering (standard)

 • OAuth 2.0

5

Ange domänens url (bara prefixet "https://" är tillåtet).

6

Om du valde autentiseringstypen OAuth 2.0 väljer du sedan beviljandetyp i listrutan:

 • Autentiseringsuppgifter för klient (standard)

 • Lösenordsbeviljande

7

Om du valde grundläggande autentisering som autentiseringstyp och lösenordsbeviljande som beviljandetyp anger du användarnamn, lösenord och valideringsadress.


 

Valideringsadressen behövs bara om du måste validera användarnamnet och lösenordet.

8

Om du har valt autentiseringstyp OAuth 2.0 anger du klient-ID, klienthemlighet, omfattning och url-detaljer för token.

9

Klicka på Klar för att spara kopplingsdetaljerna och klicka sedan på Stäng.

Nästa steg

När du har sparat kopplingen är den tillgänglig att använda. Du kan använda den här kopplingen i flödesverktyget eller i kontrollskript.

1

Logga in till din kundorganisation via url https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Contact Center > Kopplingar.

2

Klicka på kopplingsnamnet som visas på kortet.


 

För att uppdatera autentiseringsnyckeln för Google Contact Center AI-koppling ska du klicka på Uppdatera nyckel och omautentisera med Google. Se till att popup-blockerare är inaktiverad på din webbläsare.

3

Du måste först inaktivera en koppling innan du kan redigera fält i avsnittet Autentiseringsuppgifter. Klicka på inaktivera och bekräfta.


 

När du inaktiverar en kopplingsapp kan skript som vid tillfället körs fungera en tid om autentiseringsuppgifterna är giltiga.

När du har inaktiverat en koppling kan du antingen återaktivera, redigera eller ta bort kopplingen.
 • Redigera genom att göra nödvändiga ändringar i fälten och klicka på Återaktivera för att aktivera kopplingen på nytt.


   

  Det går inte att ändra kopplings-ID.

  Google Contact Center AI-koppling måste autentiseras på nytt med Google.

 • Klicka på Ta bort för att ta bort kopplingen.


   

  Google Contact Center AI-kopplingen kan inte tas bort om en CCAI Config är associerad med den.