Tillgänglighet för anslutningsprogram i kontaktcenterlösningar

 • Webex Contact Center-plattformen har stöd för Salesforce, Google, Google CCAI, Webex Experience Management och anpassade anslutningsprogram.

 • Webex Contact Center 1.0-plattformen har stöd för Salesforce-kopplingar och anpassade kopplingar.

Redigera en koppling

1

Logga in på din kundorganisation på https://admin.webex.com och navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Anslutningar.

2

Klicka på kopplingsnamnet som visas på kortet.


 

Om du vill uppdatera autentiseringsnyckeln för Google Contact Center AI-anslutningsappen klickar du på Uppdatera nyckel och autentiserar igen med Google. Se till att du inaktiverar blockeringen av popup-fönster i webbläsaren.

3

Du måste först inaktivera en koppling innan du kan redigera fälten i avsnittet Autentiseringsuppgifter . Klicka på Inaktivera och bekräfta.


 

När du inaktiverar en kopplingsapp kan skript som vid tillfället körs fungera en tid om autentiseringsuppgifterna är giltiga.

När du har inaktiverat en koppling kan du antingen återaktivera, redigera eller ta bort kopplingen.
 • Redigera fälten efter behov och klicka på Återaktivera.


   
  • Du kan inte ändra anslutnings-ID:t.

  • Du måste autentisera Google Contact Center AI-anslutningsappen på nytt med Google.

 • Klicka på Ta bort för att ta bort kopplingen.


   

  Du kan inte ta bort Google Contact Center AI-kopplingen om det finns en CCAI-konfiguration kopplad till den.