*Se trinn 4 for mer informasjon om alternativet for forsinket krav.

Les dette før du prøver å gjøre krav på brukere:

 1. Deaktiver katalogsynkronisering i Directory Connector før du gjør krav på brukere.

  Hvis du kjører en synkronisering og katalogen ikke inneholder brukere som er gjort krav på, kan synkroniseringsprosessen slette brukerne som er gjort krav på. Vi anbefaler at du kjører en testsynkronisering etter at du har gjort krav på brukere.

 2. Bekreft domenene dine i Control Hub, slik at du kan gjøre krav på alle brukere med kontoer som har disse domenene i e-postadressene sine.

  Du trenger ikke gjøre krav på domenene for å gjøre krav på brukerne. Se Administrer domenene dine for en fullstendig forklaring.

 3. Velg om du vil tillate brukere å migrere innhold fra den gamle kontoen til den nye kontoen.

  Hvis du vil tillate migrering, aktiverer du innstillingen Tillat brukere å ta med seg Webex-samtalene sineOrganisasjonsinnstillinger-siden.

  Hvis du aktiverer denne innstillingen, bruker Webex den forsinkede kravprosessen til å gjøre krav på brukere som er kvalifisert for migrering av innhold.


   

  Denne funksjonen gjelder kun for personlige Webex-kontoer. Du kan overføre brukere fra én bedriftsorganisasjon til en annen, men du kan ikke overføre Webex-samtalene deres. Hvis du sletter den opprinnelige organisasjonen, slettes all informasjon som er knyttet til organisasjonen permanent, inkludert data for alle brukere. Du mister data som Webex-appmeldinger og -filer, og alle Webex Meetings-data, inkludert URL-er til Webex Meetings og møteopptak.

 4. Hvis du tillater at brukere tar med innholdet sitt, kan du gjøre krav på dem ved bruk av ett av følgende alternativer:

  • Umiddelbart krav – Webex legger til kontoene i organisasjonen din med en gang, og du kan begynne å administrere og tilordne lisenser til dem. Brukere kan bestemme hva de skal gjøre med de gamle brukerkontoene sine neste gang de logger på.

  • Forsinket krav – brukerne har 14 dager på seg for å bestemme om de vil overføre Webex-samtalene sine fra de gamle kontoene til de nye. Hvis de ikke tar en avgjørelse innen 14 dager, flytter Webex automatisk kontoene og Webex-samtalene til organisasjonen din. Hvis du ikke vil at brukerne skal ta med seg Webex-samtalene sine, kan du deaktivere alternativet for forsinket krav.


    

   Ikke alle brukere er kvalifisert for forsinket krav. Brukere i følgende organisasjoner vil ikke ha alternativet for forsinket krav tilgjengelig og mister innholdet sitt hvis du gjør krav på dem i organisasjonen din:

 5. Velg én av følgende metoder for å gjøre krav på brukere med:

  • Metode 1: Krev brukere – viser deg en liste med opptil 250 brukere som du kan gjøre krav på utenfor organisasjonen.


    

   Hvis det er mer enn 250 brukere å gjøre krav på og du vil gjøre endringer i listen, må du eksportere en CSV-fil og følge trinnene i Metode 2: Krev brukere med en CSV-fil for å fortsette med kravprosessen.

  • Metode 2: CSV-registrer eller rediger brukere – eksporterer en CSV-fil med alle brukere utenfor organisasjonen som du kan gjøre krav på. Du kan redigere CSV-filen for å velge hvem du vil gjøre krav på.

  • Metode 3: Legg til brukere manuelt – legg til opptil 25 e-postadresser eller navn på brukerne du vil gjøre krav på.

Du kan se en liste over brukere du kan gjøre krav på. Hvis det er mer enn 250 kvalifiserte brukere, kan det være bedre å eksportere listen til en CSV-fil.
1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com, gå til Brukere, klikk på Administrere brukere og velg Krev brukere.

2

Velg brukerne du vil kreve og klikk på Neste.

3

Følg veiviseren for å legge til tjenester for brukerne. Hvis du bruker automatisk lisenstilordning tilordner Webex lisenser til de nye brukerne.

4

Merk boksen Jeg forstår at det å kreve disse brukerne er permanent, og jeg samtykker i å fortsette.

5

Klikk på Legg til brukere.

Hvis du har mange brukere å gjøre krav på, kan det være lurt å redigere dem i grupper etter hvert som du gjør krav på dem. Du kan eksportere brukere som kan kreves til en CSV-fil, endre filen og deretter gjøre krav på dem ved å importere CSV-filen.

 

Hvis du vil bytte mellom øyeblikkelig krav og forsinket krav for en bruker, må du eksportere en annen CSV-fil etter at du har aktivert eller deaktivert innstillingen Tillat brukere å ta med seg Webex-samtalene sine.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com, gå til Brukere og klikk på Administrere brukere.

2

Klikk på CSV-registrer eller rediger brukere.

Du ser kanskje et popup-vindu som ber deg om å bekrefte at Webex sender aktiverings-e-poster til disse brukerne. Du kan velge å gå tilbake og deaktivere disse automatiske invitasjonene.
3

Velg Brukere utenfor organisasjonen min og klikk på Eksporter for å eksportere CSV-filen.

4

Endre brukere i CSV-filen etter behov.

5

Klikk på Importer for å laste opp CSV-filen, og klikk deretter på Neste.

Hvis du bruker automatisk lisenstilordning tilordner Webex lisenser til disse importerte brukerne.
6

(Valgfritt) Du kan kontrollere statusen for den pågående importen.

Hvis du har et par brukere du vil gjøre krav på, kan du legge dem til individuelt med e-postadressene deres.
1

I Control Hub går du til Brukere, klikker på Behandle brukere og velger Legg til brukere manuelt.

2

Velg hvordan du vil angi brukerinformasjon:

 • Velg E-postadresse og angi deretter opptil 25 e-postadresser atskilt med komma.

 • Velg Navn og e-postadresser og skriv deretter inn opptil 25 navn og e-postadresser.

Klikk på Neste når listen er klar.

3

Klikk på Bekreft tillegging.

4

Følg veiviseren for å legge til tjenester for disse brukerne.

Hvis du bruker automatisk lisenstilordning tilordner Webex lisenser til de nye brukerne automatisk.
5

Merk boksen Jeg forstår at det å kreve disse brukerne er permanent, og jeg samtykker i å fortsette.

6

Klikk på Legg til brukere.

Hva nå?

Hvis du deaktiverte Directory Connector, må du utføre en testkjøring før du aktiverer synkroniseringen på nytt. Vi anbefaler at du tar den fullstendige listen over brukere (som kan kreves) fra CSV-filen og legger dem til i katalogen før neste fullstendige synkronisering.

Hvis brukere du har gjort krav på i Webex ikke har kontoer i katalogen din, merkes brukerne som inaktive av den neste fullstendige synkroniseringen. Inaktive brukere kan ikke logge på og slettes etter 30 dager. Hvis Webex merker en bruker som Inaktiv, må du opprette kontoer for dem i katalogen og deretter utføre en synkronisering. Brukerne kan deretter logge på Webex-appen for å unngå å få kontoene slettet.

Etter at du har valgt brukere som skal gjøres krav på, kan du når som helst gå tilbake til Brukere-siden for å se brukere med status Forsinket krav. Du kan klikke på en bruker for å se hvor mange dager som gjenstår før Webex bringer dem inn i organisasjonen.


 

Brukere med forsinket krav må bestemme hva de skal gjøre med den gamle kontoen sin før du kan administrere dem. Du kan sende dem et e-postvarsel, eller vente til 14-dagersperioden utløper.

Når du trekker tilbake kravet for en bruker, går denne brukeren tilbake til den forrige organisasjonen og beholder den forrige statusen sin.

Du kan trekke tilbake et krav hvis brukeren ennå ikke har logget på (noe som aktiverer kontoen deres i organisasjonen din) og hvis det er innen 14 dager etter at du gjorde krav på vedkommende.


 
Muligheten til å trekke tilbake krav er ikke tilgjengelig for brukere med de samme domenene som det er gjort krav på av organisasjonen din.

Tabellen nedenfor beskriver noen betingelser som påvirker hvorvidt du kan trekke tilbake et brukerkrav:

Tabell 1. Betingelser for å trekke tilbake umiddelbare eller forsinkede brukerkrav

Betingelser

Kan jeg trekke tilbake krav fra bruker med forsinket krav?

Kan jeg trekke tilbake krav fra bruker med umiddelbart krav?

Brukeren har logget på og valgt et alternativ.

Rød X Nei

Rød X Nei

Brukeren har ikke logget på.

14 dager har gått siden kravet ble sendt inn.

Rød X Nei

Rød X Nei

Brukeren har ikke logget på.

14 dager har ennå ikke gått siden kravet ble sendt inn.

Grønt hakemerke Ja

Grønt hakemerke Ja

Før du starter

Organisasjonen din kan ikke ha gjort krav på domenet i Control Hub hvis du vil trekke tilbake kravet for en bruker med samme domene. Hvis du har gjort krav på domenet, kan du midlertidig frigi domenet, trekke tilbake brukeren og deretter gjøre krav på domenet på nytt.
1

I Control Hub https://admin.webex.com går du til Brukere og sorterer listen etter Status.

2

Avhengig av hvordan du gjorde krav på brukeren, kan du velge ett av disse alternativene:

 • Brukere med forsinket krav – velg en bruker med statusen Forsinket krav, og klikk her.
 • Brukere med umiddelbare krav – klikk på MerMer innebygd-knapp ved siden av en bruker du nylig har gjort krav på, og velg deretter Trekk tilbake brukerkrav.

   

  Brukere som ble gjort umiddelbart krav på, har statusen Ikke bekreftet.

3

Velg Trekk tilbake.

Når du gjør krav på en bruker, sender Control Hub et e-postvarsel til brukeren:

E-post når en bruker blir gjort krav på.

Brukeren kan deretter velge hva som skal gjøres med den gamle kontoen deres før de flytter til organisasjonen. Avhengig av hvordan du gjorde krav på brukeren, kan brukeren velge mellom følgende alternativer:

Umiddelbart krav

Brukere som ble gjort umiddelbart krav på, har to alternativer de kan velge mellom:

 • Endre e-postadressen og behold den opprinnelige kontoen.

 • Slett den opprinnelige kontoen.

Alternativer for når en bruker logger på første gang etter et umiddelbart krav.

Forsinket krav

Brukere med statusen Forsinket krav har tre alternativer:

 • Endre e-postadressen og behold den opprinnelige kontoen.

 • Overfør innhold fra den opprinnelige kontoen til den nye kontoen.

 • Slett den opprinnelige kontoen.

Hvis en annen organisasjon gjør krav på en bruker fra organisasjonen din, kan du se at brukerens e-postadresse slutter med .convert-user.local.


 

Ikke slett disse brukerne. Statusen deres oppdateres automatisk når de har valgt hva de skal gjøre med de gamle kontoene.

Vises alle brukere som er gjort krav på, som aktive i organisasjonen min?

Brukere det er gjort krav på har samme status som de hadde i den forrige organisasjonen. Hvis en brukers status for eksempel var Ikke bekreftet i den forrige organisasjonen, er statusen deres Ikke bekreftet når du tar dem inn i organisasjonen din.

Gjelder organisasjonens retningslinjer for oppbevaring for brukere som er gjort krav på når de migrerer innholdet sitt?

Ja, organisasjonens retningslinjer for oppbevaring gjelder for alle områder og innhold for brukerne du gjør krav på.

Hva skjer hvis en bruker med forsinket krav ikke gjør noe i løpet av 14-dagersperioden?

En bruker har statusen Forsinket krav til vedkommende bestemmer seg for hva de vil gjøre med den gamle kontoen. Hvis brukeren ikke gjør noe innen 14 dager, migrerer Webex automatisk kontoen og tidligere Webex-innhold til organisasjonen din.

Hvordan kontrollerer jeg statusen til brukerne jeg har gjort krav på?

Åpne siden Brukere i organisasjonen din for å se brukerne som er gjort krav på. Brukere som er gjort krav på, vises med statusen de hadde i den forrige organisasjonen. Brukere med forsinket krav har statusen Forsinket krav i opptil 14 dager. Dette betyr at de fortsatt kan velge hva de vil gjøre med den gamle kontoen sin.

Hvorfor ser jeg ikke enkelte brukere med organisasjonens domene i listen over kvalifiserte brukere jeg kan gjøre krav på?
 • Du kan ikke gjøre krav på en bruker fra en organisasjon som bruker enkel pålogging (SSO).
 • Du kan ikke gjøre krav på en bruker fra et domene som er gjort krav på av en annen organisasjon. Dette gjelder selv om du har verifisert det samme domenet i organisasjonen din. Se Administrer domenene dine for en fullstendig forklaring.
 • Du kan ikke gjøre krav på en bruker fra en organisasjon som bruker katalogsynkronisering.
Hva skjer hvis brukeren logger på kontoen sin etter at kravet er fullført? Kan administrator fortsatt trekke tilbake kravet?

Nei. Etter at brukeren har logget på, kan du ikke trekke tilbake kravet.

Hvordan finner jeg det nøyaktige settet med brukere som er kvalifisert til å trekke tilbake kravet?
Filtrer brukerlisten etter Status.
Kan organisasjonen som jeg gjør krav på en bruker fra, trekke tilbake et krav som organisasjonen min har fremsatt?

Nei. Organisasjonen som startet kravprosessen, kan trekke tilbake kravet.

Kan jeg trekke tilbake kravet fra flere brukere samtidig?

Nei. Du kan trekke tilbake kravet for hver bruker som er berørt.