* Więcej informacji na temat opcji opóźnionego zgłoszenia można znaleźć w kroku 4.

Zapoznaj się z nim, zanim spróbujesz zgłosić użytkowników:

 1. Przed zgłoszeniem użytkowników wyłącz synchronizację katalogu w Łączniku usług katalogowych.

  Jeśli uruchomisz synchronizację, a zgłoszonych użytkowników nie będzie w katalogu, proces synchronizacji może usunąć zgłoszonych użytkowników. Po zgłoszeniu użytkowników zalecamy uruchomienie próbnego przebiegu synchronizacji.

 2. Zweryfikuj swoje domeny w Control Hub, aby można było zgłosić użytkowników, których konta używają tych domen w adresach e-mail.

  Nie musisz zgłaszać domen, aby zgłosić użytkowników. Pełne wyjaśnienie można znaleźć w artykule Zarządzaj swoimi domenami.

 3. Zdecyduj, czy zezwolić użytkownikom na migrację zawartości ze starego konta na nowe konto.

  Aby zezwolić na migrację, włącz ustawienie Zezwól na przeniesienie konwersacji Webex razem z użytkownikami na stronie Ustawienia organizacji.

  Jeśli włączysz to ustawienie, usługa Webex użyje procesu opóźnionego zgłoszenia w odniesieniu do tych użytkowników, którzy kwalifikują się do migrowania swojej zawartości.


   

  Ta funkcja ma zastosowanie tylko do osobistych kont Webex. Można przeprowadzić migrację użytkownika z jednej organizacji firmowej do innej, ale nie można przenosić ich konwersacji Webex. Usunięcie oryginalnej organizacji powoduje trwałe usunięcie wszystkich informacji powiązanych z tą organizacją, w tym danych wszystkich użytkowników. Zostaną utracone dane takie jak wiadomości i pliki aplikacji Webex, a także wszystkie dane aplikacji Webex Meetings, w tym adresy URL i nagrania spotkań.

 4. Jeśli zezwolisz użytkownikom na przeniesienie swojej zawartości, możesz ich zgłosić, korzystając z jednej z następujących opcji:

  • Natychmiastowe zgłoszenie — usługa Webex od razu dodaje konta do Twojej organizacji, a Ty możesz zacząć zarządzać nimi i przypisywać do nich licencje. Użytkownicy mogą decydować, co zrobić ze swoim starym kontem użytkownika przy następnym logowaniu.

  • Opóźnione zgłoszenie — użytkownicy mają 14 dni na podjęcie decyzji o tym, czy migrować swoje konwersacje Webex ze starego konta na nowe. Jeśli nie podejmą decyzji w ciągu 14 dni, usługa Webex automatycznie przeniesie ich konta i konwersacje Webex do Twojej organizacji. Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy przenosili swoje konwersacje Webex, możesz wyłączyć opcję opóźnionego zgłoszenia.


    

   Nie wszyscy użytkownicy będą kwalifikować się do opóźnionego zgłoszenia. Użytkownicy w następujących organizacjach nie będą mieli dostępnej opcji opóźnionego zgłoszenia i utracą swoją zawartość, jeśli zgłosisz ich do Twojej organizacji:

 5. Aby zgłosić użytkowników, wybierz jedną z następujących metod:

  • Metoda 1: Zgłoś użytkowników — wyświetla listę maksymalnie 250 użytkowników, których możesz zgłosić poza Twoją organizacją.


    

   Jeśli istnieje więcej niż 250 użytkowników do zgłoszenia i chcesz wprowadzić zmiany na tej liście, musisz wyeksportować plik CSV i wykonać czynności opisane w części Metoda 2: Zgłoś użytkowników za pomocą pliku CSV, aby kontynuować proces zgłaszania.

  • Metoda 2: Dodaj lub zmodyfikuj użytkowników w pliku CSV — eksportuje plik CSV zawierający dane wszystkich użytkowników spoza Twojej organizacji, których możesz zgłosić. Aby wybrać użytkowników do zgłoszenia, możesz dokonać edycji tego pliku CSV.

  • Metoda 3: Dodaj użytkowników ręcznie — dodawaj osobno po maksymalnie 25 adresów e-mail lub nazw użytkowników, których chcesz zgłosić.

Wyświetlona zostanie lista użytkowników, których możesz zgłosić. Jeśli istnieje więcej niż 250 kwalifikujących się użytkowników, możesz wybrać eksport listy do pliku CSV.
1

Zaloguj się do Control Hub pod adresem https://admin.webex.com, przejdź do strony Użytkownicy, kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami i wybierz opcję Zgłoś użytkowników.

2

Wybierz użytkowników, których chcesz zgłosić, i kliknij przycisk Dalej.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać usługi dla użytkowników. Jeśli używasz automatycznego przypisywania licencji, usługa Webex przypisze licencje nowym użytkownikom.

4

Zaznacz pole wyboru Rozumiem, że zgłoszenie tych użytkowników ma charakter trwały, i wyrażam zgodę na kontynuowanie.

5

Kliknij opcję Dodaj użytkowników.

Jeśli masz wielu użytkowników do zgłoszenia, możesz zdecydować się na zbiorcze modyfikowanie ich ustawień podczas zgłaszania. Użytkowników kwalifikujących się do zgłoszenia można wyeksportować do pliku CSV, następnie zmodyfikować ten plik, po czym zgłosić ich przy użyciu opcji importu pliku CSV.

 

Jeśli chcesz przełączyć się między natychmiastowym a opóźnionym zgłoszeniem użytkownika, po włączeniu lub wyłączeniu ustawienia Zezwól na przeniesienie konwersacji Webex razem z użytkownikami musisz wyeksportować kolejny plik CSV.

1

Zaloguj się do Control Hub pod adresem https://admin.webex.com, przejdź do strony Użytkownicy i kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

2

Kliknij pozycję Dodaj lub zmodyfikuj użytkowników w pliku CSV.

Może zostać wyświetlone okienko wyskakujące z monitem o potwierdzenie Twojej zgody na to, że usługa Webex wyśle do tych użytkowników aktywacyjne wiadomości e-mail. Możesz cofnąć się i wyłączyć te automatyczne zaproszenia.
3

Wybierz opcję Użytkownicy spoza mojej organizacji i kliknij pozycję Eksportuj, aby wyeksportować plik CSV.

4

W razie potrzeby zmodyfikuj użytkowników w pliku CSV.

5

Kliknij pozycję Importuj, aby przesłać plik CSV, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli używasz automatycznego przypisywania licencji, usługa Webex przypisze licencje tym zaimportowanym użytkownikom.
6

(Opcjonalnie) Możesz sprawdzić stan trwającego importowania.

Jeśli masz niewielu użytkowników, których chcesz zgłosić, możesz dodawać ich pojedynczo, podając ich adresy e-mail.
1

Control Hub przejdź do strony Użytkownicy, kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami i wybierz opcję Ręcznie dodaj użytkowników.

2

Wybierz sposób wprowadzania danych użytkowników:

 • Wybierz opcję Adres e-mail, a następnie wprowadź maksymalnie 25 adresów e-mail rozdzielonych przecinkami.

 • Wybierz opcję Imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie wprowadź maksymalnie 25 imion i nazwisk oraz adresów e-mail.

Gdy lista będzie gotowa, kliknij przycisk Dalej.

3

Kliknij pozycję Potwierdź dodanie.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby dodać usługi dla tych użytkowników.

Jeśli używasz automatycznego przypisywania licencji, usługa Webex automatycznie przypisze licencje nowym użytkownikom.
5

Zaznacz pole wyboru Rozumiem, że zgłoszenie tych użytkowników ma charakter trwały, i wyrażam zgodę na kontynuowanie.

6

Kliknij opcję Dodaj użytkowników.

Co zrobić dalej

Jeśli wyłączono Łącznik usług katalogowych, przed ponownym włączeniem synchronizacji należy wykonać przebieg próbny. Zalecamy pobranie pełnej listy użytkowników (kwalifikujących się do zgłoszenia) z pliku CSV i dodanie ich do katalogu przed następną pełną synchronizacją.

Jeśli użytkownicy, których zgłoszono w usłudze Webex, nie mają kont w Twoim katalogu, następna pełna synchronizacja spowoduje oznaczenie tych użytkowników jako Nieaktywnych. Nieaktywni użytkownicy nie mogą się zalogować i są usuwani po 30 dniach. Jeśli usługa Webex oznaczy użytkowników jako Nieaktywnych, należy utworzyć dla nich konta w katalogu, a następnie przeprowadzić synchronizację. Użytkownicy będą mogli wówczas zalogować się do aplikacji Webex, aby uniknąć usunięcia kont.

W dowolnym momencie po wybraniu użytkowników do zgłoszenia możesz powrócić do strony Użytkownicy, aby wyświetlić wszystkich użytkowników, których stan to Opóźnione zgłoszenie. Możesz kliknąć użytkownika, aby zobaczyć, ile pozostało dni, zanim usługa Webex przeniesie go do Twojej organizacji.


 

Zanim będzie można zarządzać użytkownikami z opóźnionym zgłoszeniem, muszą oni zdecydować, co zrobić ze swoim starym kontem. Możesz wysłać im powiadomienie e-mail lub poczekać, aż upłynie 14-dniowy okres.

Gdy wycofasz swoje zgłoszenie użytkownika, powróci on do swojej poprzedniej organizacji i zachowa poprzedni stan.

Zgłoszenie możesz wycofać, jeśli użytkownik jeszcze się nie zalogował (co powoduje aktywację jego konta w Twojej organizacji) oraz jeśli nie minęło jeszcze 14 dni od zgłoszenia.


 
Opcja wycofania zgłoszenia nie będzie dostępna w przypadku użytkowników z tymi samymi domenami, które zostały zgłoszone w Twojej organizacji.

W poniższej tabeli opisano niektóre warunki, które mają wpływ na możliwość wycofania zgłoszenia użytkownika:

Tabela 1. Warunki wycofywania natychmiastowych lub opóźnionych zgłoszeń użytkowników

Warunki

Czy mogę wycofać zgłoszenie użytkownika, który został zgłoszony w trybie opóźnionym?

Czy mogę wycofać zgłoszenie użytkownika, który został zgłoszony w trybie natychmiastowym?

Użytkownik zalogował się i wybrał opcję.

Czerwony znak X Nie

Czerwony znak X Nie

Użytkownik nie zalogował się.

Od zgłoszenia minęło 14 dni.

Czerwony znak X Nie

Czerwony znak X Nie

Użytkownik nie zalogował się.

Nie minęło jeszcze 14 dni od zgłoszenia.

Zielony znak wyboru Tak

Zielony znak wyboru Tak

Przed rozpoczęciem

Twoja organizacja nie może mieć domeny zgłoszonej w Control Hub, jeśli chcesz wycofać zgłoszenie użytkownika z tą samą domeną. Jeśli masz zgłoszoną domenę, możesz ją tymczasowo zwolnić, wycofać użytkownika, a następnie ponownie zgłosić domenę.
1

W Control Hub (https://admin.webex.com) przejdź do strony Użytkownicy i posortuj listę według Stanu.

2

W zależności od sposobu zgłoszenia użytkownika wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użytkownicy z opóźnionym zgłoszeniem — wybierz użytkownika o stanie Opóźnione zgłoszenie, a następnie kliknij tutaj.
 • Użytkownicy z natychmiastowym zgłoszeniem — kliknij przycisk WięcejPrzycisk Więcej w tekście obok niedawno zgłoszonego użytkownika, a następnie wybierz opcję Wycofaj zgłoszenie użytkownika.

   

  Użytkownicy zgłoszeni w trybie natychmiastowym mają stan Niezweryfikowany.

3

Wybierz opcję Wycofaj.

Gdy zgłaszasz użytkownika, Control Hub wysyła temu użytkownikowi powiadomienie e-mail:

Powiadomienie e-mail po zgłoszeniu użytkownika.

Użytkownik może następnie zdecydować, co chce zrobić ze swoim starym kontem, zanim zostanie przeniesiony do Twojej organizacji. W zależności od sposobu zgłoszenia użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji:

Natychmiastowe zgłoszenie

Użytkownicy, którzy zostali zgłoszeni w trybie natychmiastowym, mają do wyboru dwie opcje:

 • Zmień adres e-mail i zachowaj oryginalne konto.

 • Usuń oryginalne konto.

Opcje oferowane użytkownikowi podczas jego pierwszego logowania się po zgłoszeniu natychmiastowym.

Opóźnione zgłoszenie

Użytkownicy o stanie Opóźnione zgłoszenie mają trzy opcje:

 • Zmień adres e-mail i zachowaj oryginalne konto.

 • Przenieś zawartość z oryginalnego konta na nowe konto.

 • Usuń oryginalne konto.

Jeśli inna organizacja zgłasza użytkownika z Twojej organizacji, możesz zobaczyć, że adres e-mail tego użytkownika kończy się ciągiem .convert-user.local.


 

Nie można usuwać użytkowników zgłoszonych przez inną organizację. Ich stan zostanie automatycznie zaktualizowany, kiedy zdecydują, co chcą zrobić ze swoimi starymi kontami.

Czy wszyscy zgłoszeni użytkownicy są wyświetlani ze stanem Aktywny w mojej organizacji?

Zgłoszeni użytkownicy mają taki sam stan, jaki mieli w ich poprzedniej organizacji. Jeśli na przykład stanem użytkownika w poprzedniej organizacji był stan Niezweryfikowany, po przeniesieniu użytkownika do Twojej organizacji otrzyma on stan Niezweryfikowany.

Czy zasady przechowywania mojej organizacji dotyczą zgłoszonych użytkowników, gdy przenoszą oni swoją zawartość?

Tak, zasady przechowywania Twojej organizacji dotyczą wszystkich obszarów i całej zawartości zgłaszanych przez Ciebie użytkowników.

Co się stanie, jeśli użytkownik zgłoszony w trybie opóźnionym nie podejmie żadnych działań w ciągu 14 dni?

Użytkownik ma stan Opóźnione zgłoszenie, dopóki nie zdecyduje, co zrobić ze swoim starym kontem. Jeśli użytkownik nie podejmie żadnych działań w ciągu 14 dni, usługa Webex automatycznie dokona migracji jego konta i poprzedniej zawartości Webex do Twojej organizacji.

Jak sprawdzić stan zgłoszonych przeze mnie użytkowników?

Otwórz stronę Użytkownicy w swojej organizacji, aby wyświetlić zgłoszonych użytkowników. Użytkownicy z natychmiastowym zgłoszeniem są wyświetlani ze stanem, który mieli w poprzedniej organizacji. Użytkownicy z opóźnionym zgłoszeniem mają stan Opóźnione zgłoszenie przez maksymalnie 14 dni. Oznacza to, że nadal mogą zdecydować, co chcą zrobić ze swoim starym kontem.

Dlaczego na liście użytkowników kwalifikujących się do zgłoszenia nie widzę niektórych użytkowników z domeną mojej organizacji?
 • Nie można zgłosić użytkownika z organizacji, która korzysta z jednokrotnego logowania (SSO).
 • Nie można zgłosić użytkownika z domeny zgłoszonej przez inną organizację, nawet jeśli ta sama domena została zweryfikowana w Twojej organizacji. Pełne wyjaśnienie można znaleźć w artykule Zarządzaj swoimi domenami.
 • Nie można zgłosić użytkownika z organizacji korzystającej z synchronizacji katalogu.
Co się stanie, jeśli użytkownik zaloguje się na swoje konto po zgłoszeniu? Czy administrator nadal może wycofać zgłoszenie?

Nie. Po zalogowaniu się użytkownika nie można już wycofać zgłoszenia.

Jak znaleźć wyłącznie tych użytkowników, którzy kwalifikują się do wycofania zgłoszenia?
Odfiltruj listę użytkowników według stanu.
Czy organizacja, z której zgłaszam użytkownika, może wycofać zgłoszenie złożone przez moją organizację?

Nie. Zgłoszenie może wycofać organizacja, która zainicjowała proces zgłoszenia.

Czy mogę zbiorczo wycofywać zgłoszenia użytkowników?

Nie. Zgłoszenia można wycofywać w odniesieniu do poszczególnych użytkowników.