*Вижте стъпка 4 за повече информация относно опцията за отложено заявяване.

Ако вашата организация има сайтове, управлявани от администрация на сайта

Силно препоръчваме да заявите потребители преди актуализиране на вашия сайт от администратор на сайта до контролен център . Ако заявите потребители във вашата организация, след като сайтът е бил актуализиран до Control Hub, тогава тези потребители могат да загубят достъп до срещи и активи за срещи в сайта.

Като заобиколно решение можете да направите следното, за да сте сигурни, че потребителите няма да загубят достъп до срещи и активи за срещи в сайта, след като сайтът бъде актуализиран до Control Hub:

 • За потребители с привилегии на външен администратор към организацията или сайта – Премахнете целия външен администраторски достъп до организацията и сайта и след това премахнете лиценза на място за срещи . След като заявите потребителя, лицензирайте повторно този потребител за сайта. Можете също да възстановите техните външни администраторски привилегии.
 • За редовни потребители – Премахнете лиценза на място за срещи , заявете потребителя във вашата организация и след това лицензирайте повторно този потребител за сайта.

Прочетете това, преди да опитате да заявите потребители:

 1. Деактивирайте синхронизирането на указатели в Directory Connector, преди да заявите потребители.

  Ако стартирате синхронизиране и заявените потребители не са във вашия указател, процесът на синхронизиране може да изтрие заявените потребители. Препоръчваме ви да тествате с пробно изпълнение на синхронизацията, след като заявите потребителите.

 2. Потвърдете вашите домейни в Control Hub, за да можете да заявите всички потребители, чиито акаунти използват тези домейни в имейл адресите си.

  Не е нужно да заявявате домейните, за да заявите потребителите. Вижте Управление на вашите домейни за пълно обяснение.

 3. Решете дали да разрешите на потребителите да мигрират съдържание от стария към новия си акаунт.

  За да разрешите мигрирането, активирайте настройката Разрешете на вашите потребители да вземат със себе си разговорите си от Webex на страницата Настройки на организацията.

  Ако активирате тази настройка, Webex използва процеса на отложено заявяване, за да се заявят потребители, които отговарят на условията да мигрират своето съдържание.


   

  Тази функция се прилага само за лични акаунти за Webex. Можете да мигрирате потребител от една корпоративна организация в друга, но не можете да прехвърлите разговорите му в Webex. Изтриването на първоначалната ви организация изтрива за постоянно цялата информация, свързана с вашата организация, включително данните за всички потребители. Ще загубите данни, като съобщения и файлове в приложението Webex, както и всички данни в Webex Meetings, включително URL адреси и записи на събрания в Webex Meetings.

 4. Ако разрешите на потребителите да прехвърлят своето съдържание, можете да ги заявите, като използвате една от следните опции:

  • Незабавно заявяване – Webex добавя акаунтите към вашата организация веднага и можете да започнете да управлявате и задавате лицензи към тях. Потребителите могат да решат какво да правят със стария си потребителски акаунт следващия път, когато влязат.

  • Отложено заявяване – потребителите имат 14 дни, за да решат дали да мигрират своите разговори в Webex от стария към новия си акаунт. Ако те не вземат решение в рамките на 14 дни, Webex автоматично премества техните акаунти и разговори в Webex във вашата организация. Ако не искате потребителите да прехвърлят своите разговори в Webex, можете да деактивирате опцията за отложено заявяване.


    

   Не всички потребители отговарят на условията за отложено заявяване. Потребителите в следните организации няма да разполагат с опцията за отложено заявяване и ще загубят съдържанието си, ако ги заявите във вашата организация:

 5. Изберете един от следните методи, за да заявите потребители:

  • Метод 1: Заявяване на потребители – показва ви списък с до 250 потребители, които можете да заявите извън вашата организация.


    

   Ако има повече от 250 потребители за заявяване и искате да направите промени в списъка, трябва да експортирате CSV файл и да следвате стъпките в Метод 2: Заявяване на потребители чрез CSV файл, за да продължите с процеса на заявяване.

  • Метод 2: Добавяне или промяна на потребители чрез CSV файл – експортира CSV файл с всички потребители извън вашата организация, които можете да заявите. Можете да редактирате CSV файла, за да изберете кого искате да заявите.

  • Метод 3: Ръчно добавяне на потребители – поотделно добавете до 25 имейл адреса или имена на потребители, които искате да заявите.

Можете да видите списък с потребителите, които можете да заявите. Ако има повече от 250 отговарящи на условията потребители, може да предпочетете да експортирате списъка в CSV файл.
1

Влезте в Control Hub на адрес https://admin.webex.com, отидете на Потребители, щракнете върху Управление на потребителите и изберете Заявяване на потребители.

2

Изберете потребителите, които искате да заявите, и щракнете върху Напред.

3

Следвайте съветника, за да добавите услуги за потребителите. Ако използвате автоматично задаване на лицензи, Webex задава лицензи на новите потребители.

4

Отметнете квадратчето Разбирам, че заявяването на потребители е за постоянно, и се съгласявам да продължа.

5

Щракнете върху Добавяне на потребители.

Ако имате много потребители за заявяване, може да искате да ги промените групово, докато ги заявявате. Можете да експортирате потребителите, подлежащи на заявяване, в CSV файл, да промените файла и след това да ги заявите, като импортирате CSV файла.

 

Ако искате да превключите между незабавно и отложено заявяване за даден потребител, трябва да експортирате различен CSV файл, след като активирате или деактивирате настройката Разрешете на вашите потребители да вземат със себе си разговорите си от Webex.

1

Влезте в Control Hub на адрес https://admin.webex.com, отидете на Потребители и щракнете върху Управление на потребителите.

2

Щракнете върху Добавяне или промяна на потребители чрез CSV файл.

Може да видите изскачащ прозорец с искане да потвърдите, че Webex ще изпрати имейли за активиране на тези потребители. Можете да изберете да се върнете и да деактивирате тези автоматични покани.
3

Изберете Потребители извън моята организация и щракнете върху Експортиране за да експортирате CSV файла.

4

Променете потребителите в CSV файл според нуждите.

5

Щракнете върху Импортиране, за да качите CSV файла, и щракнете върху Напред.

Ако използвате автоматично задаване на лицензи, Webex задава лицензи на тези импортирани потребители.
6

(По избор) Можете да проверявате статуса на текущото импортиране.

Ако имате няколко потребители, които искате да заявите, можете поотделно да ги добавите с техните имейл адреси.
1

В Control Hub отидете на Потребители, щракнете върху Управление на потребителите и изберете Ръчно добавяне на потребители.

2

Изберете как искате да въведете потребителските данни:

 • Изберете Имейл адрес, след което въведете до 25 имейл адреса, разделени със запетаи.

 • Изберете Имена и имейл адрес, след което въведете до 25 имена и имейл адреси.

Щракнете върху Напред, когато сте готови със списъка.

3

Щракнете върху Потвърждаване на добавянето.

4

Следвайте съветника, за да добавите услуги за тези потребители.

Ако използвате автоматично задаване на лицензи, Webex автоматично задава лицензи на новите потребители.
5

Отметнете квадратчето Разбирам, че заявяването на потребители е за постоянно, и се съгласявам да продължа.

6

Щракнете върху Добавяне на потребители.

Какво да направите след това

Ако сте деактивирали Directory Connector, трябва да извършите пробно изпълнение, преди да активирате повторно синхронизирането. Препоръчваме ви да вземете пълния списък с потребители (които може да заявите) от CSV файла и да ги добавите към вашия указател преди следващото пълно синхронизиране.

Ако потребители, които сте заявили в Webex, нямат акаунти във вашия указател, тогава следващото пълно синхронизиране маркира тези потребители като Неактивни. Неактивните потребители не могат да влизат и се изтриват след 30 дни. Ако Webex маркира потребителите като Неактивни, трябва да създадете акаунти за тях във вашия указател и след това да извършите синхронизация. След това потребителите могат да влязат в приложението Webex, за да избегнат изтриването на своите акаунти.

По всяко време след избирането на потребители за заявяване, можете да се върнете към страницата Потребители, за да видите всички потребители със статус Отложено заявяване. Можете да щракнете върху даден потребител, за да видите колко дни остават, преди Webex да го вкара във вашата организация.


 

Потребителите с отложено заявяване трябва да решат какво да правят със стария си акаунт, преди да можете да ги управлявате. Можете да им изпратите имейл известие или да изчакате, докато изтече 14-дневният период.

Когато оттеглите заявяването си за потребител, този потребител се връща към предишната си организация и запазва предишния си статус.

Можете да оттеглите заявяване, ако потребителят все още не е влязъл (което активира акаунта му във вашата организация) и ако не са минали 14 дни, откакто сте направили заявяването.


 
Опцията за оттегляне на заявяване няма да е налична за потребители със същите домейни, които са били заявени във вашата организация.

Следната таблица описва някои условия, които влияят върху това дали можете да оттеглите заявяване на потребител:

Таблица 1. Условия за оттегляне на потребители с незабавно или отложено заявяване

Условия

Мога ли да оттегля заявяване на потребител с отложено заявяване?

Мога ли да оттегля заявяване на потребител с незабавно заявяване?

Потребителят е влязъл и е избрал опция.

Червен X Не

Червен X Не

Потребителят не е влязъл.

Изминали са 14 дни от заявяването.

Червен X Не

Червен X Не

Потребителят не е влязъл.

Още не са изминали 14 дни от заявяването.

Зелена отметка Да

Зелена отметка Да

Преди да започнете

Вашата организация не трябва да е заявила домейна в Control Hub, ако искате да оттеглите заявяването за потребител със същия домейн. Ако домейнът е заявен, можете временно да освободите домейна, да оттеглите потребителя и след това да заявите отново домейна.
1

В https://admin.webex.com на Control Hub отидете на Потребители и сортирайте списъка по Статус.

2

В зависимост от това как сте заявили потребителя, изберете една от тези опции:

 • Потребители с отложено заявяване – изберете потребител със статус Отложено заявяване и след това Щракнете тук.
 • Потребители с незабавно заявяване – щракнете върху ОщеВграден бутон „Още“ до наскоро заявен потребител и след това изберете Оттегляне на заявката за потребител.

   

  Потребителите, които са заявени незабавно, имат статус Непроверен.

3

Изберете Оттегляне.

Когато заявите потребител, Control Hub изпраща на потребителя известие по имейл:

Имейл, когато потребител бъде заявен.

След това потребителят може да избере какво да прави със стария си акаунт, преди да се премести във вашата организация. В зависимост от това как сте заявили потребителя, той може да избира от следните опции:

Незабавно заявяване

Потребителите, които са заявени незабавно, имат две опции, от които могат да избират:

 • Промяна на имейл адреса и запазване на първоначалния акаунт.

 • Изтриване на първоначалния акаунт.

Опции, когато потребителят влиза за първи път след незабавно заявяване.

Отложено заявяване

Потребителите със статус Отложено заявяване имат три опции:

 • Промяна на имейл адреса и запазване на първоначалния акаунт.

 • Прехвърляне на съдържание от първоначалния акаунт в нов акаунт.

 • Изтриване на първоначалния акаунт.

Ако друга организация заявява потребител от вашата организация, можете да видите, че имейл адресът на този потребител завършва на .convert-user.local.


 

Не можете да изтриете потребители, заявени от друга организация. Статусът им се актуализира автоматично, след като изберат какво да правят със старите си акаунти.

Всички заявени потребители ли се показват като „Активни“ в моята организация?

Статусът на заявените потребители съответстват на статуса, който са имали в предишната си организация. Например, ако статусът на потребител е бил Непроверен в предишната му организация, тогава статусът му е Непроверен, когато го вкарвате във вашата организация.

Правилата за съхранение на организацията ми прилагат ли се за заявените потребители, когато те мигрират съдържанието си?

Да, правилата за съхранение на организацията ви се прилагат за всички места и съдържание на потребителите, които заявявате.

Какво се случва, ако потребител с отложено заявяване не предприеме действия през 14-дневния период?

Потребителят има статус „Отложено заявяване“, докато не реши какво да прави със стария си акаунт. Ако потребителят не предприеме действия в рамките на 14 дни, Webex автоматично мигрира неговия акаунт и предишно съдържание на Webex във вашата организация.

Как да проверя статуса на моите заявени потребители?

Отворете страницата Потребители във вашата организация, за да видите заявените потребители. Потребителите с незабавно заявяване се появяват със статуса, който са имали в предишната си организация. Потребителите с отложено заявяване имат статус Отложено заявяване до 14 дни. Това означава, че те все още могат да избират как да продължат със стария си акаунт.

Защо не виждам някои потребители с домейна на моята организация в списъка с отговарящи на условията за заявяване потребители?
 • Не можете да заявите потребител от организация, която използва еднократна идентификация (SSO).
 • Не можете да заявите потребител от домейн, който е заявен от друга организация. Дори ако сте потвърдили същия домейн във вашата организация. Вижте Управление на вашите домейни за пълно обяснение.
 • Не можете да заявите потребител от организация, която използва синхронизиране на указатели.
Какво се случва, ако потребителят влезе в акаунта си, след като се е случило заявяването? Все още ли администраторът може да оттегли заявяването?

Не. След като потребителят влезе, не можете да оттеглите заявяването.

Как да намеря точния набор от потребители, които отговарят на условията за оттегляне на заявяването?
Филтрирайте списъка с потребители по Статус.
Може ли организацията, от която заявявам потребител, да оттегли заявяването, направено от моята организация?

Не. Организацията, която е инициирала процеса на заявяване, може да оттегли заявяването.

Мога ли да оттегля групово заявяването на потребители?

Не. Можете да оттеглите заявяването за всеки засегнат потребител.