*Viz krok 4, kde najdete další informace o možnosti odloženého deklarování.

Pokud má vaše organizace weby spravované správou webu

Důrazně doporučujeme, abyste deklarovali uživatele před aktualizací webu z Site Admin na Control Hub. Pokud deklarujete uživatele do organizace po aktualizaci webu na Control Hub, mohou tito uživatelé ztratit přístup ke schůzkám a prostředkům schůzek na webu.

Můžete postupovat následujícím způsobem, abyste zajistili, že uživatelé nepřijdou o přístup ke schůzkám a prostředkům schůzek na webu po aktualizaci webu na Control Hub:

 • Pro uživatele s oprávněními externího správce pro organizaci nebo web – odeberte všechny přístupy externích správců k organizaci a webu a pak odeberte licenci místo schůzky . Po deklaraci uživatele znovu licencujte tohoto uživatele k webu. Můžete jim také obnovit oprávnění externího správce.
 • Pro běžné uživatele – Odeberte licenci místo schůzky , deklarujte uživatele ve své organizaci a pak mu znovu licencujte licenci webu.

Než se pokusíte deklarovat uživatele, přečtěte si tyto pokyny:

 1. Zakažte synchronizaci adresářů v konektoru adresáře před deklarováním uživatelů.

  Pokud spustíte synchronizaci a deklarovaní uživatelé nejsou ve vašem adresáři, proces synchronizace může deklarované uživatele odstranit. Po deklaraci uživatelů doporučujeme provést test pomocí zkušební synchronizace.

 2. Ověřte své domény v prostředí Control Hub, abyste mohli deklarovat všechny uživatele, jejichž účty tyto domény používají ve svých e-mailových adresách.

  Chcete-li deklarovat uživatele, nemusíte deklarovat domény. Úplné vysvětlení najdete v tématu Správa vašich domén.

 3. Rozhodněte, zda povolíte uživatelům migrovat obsah ze starého účtu do nového účtu.

  Chcete-li migraci povolit, povolte nastavení Umožnit uživatelům převést jejich konverzace Webex na stránce Nastavení organizace.

  Pokud toto nastavení povolíte, Webex použije k deklaraci uživatelů způsobilých migrovat svůj obsah proces odložené deklarace.


   

  Tato funkce se vztahuje pouze na osobní účty Webex. Můžete migrovat uživatele z jedné podnikové organizace do jiné, avšak jejich konverzace Webex přenést nelze. Smazáním původní organizace trvale odstraníte všechny informace spojené s vaší organizací, včetně dat všech uživatelů. Ztratíte data, jako jsou zprávy a soubory aplikace Webex a všechna data Webex Meetings, včetně adres URL Webex Meetings a záznamů schůzek.

 4. Pokud uživatelům umožníte převést jejich obsah, můžete je deklarovat jedním z následujících způsobů:

  • Okamžitá deklarace – Webex účty ihned přidá do vaší organizace a vy je můžete začít spravovat a přiřazovat k nim licence. Uživatelé se mohou rozhodnout, co při příštím přihlášení udělají se svým starým uživatelským účtem.

  • Odložená deklarace – Uživatelé mají 14 dnů na to, aby se rozhodli, zda převedou své konverzace Webex ze svého starého účtu na nový účet. Pokud se do 14 dnů nerozhodnou, Webex automaticky přesune jejich účty a konverzace Webex do vaší organizace. Pokud nechcete, aby si uživatelé své konverzace Webex převedli, můžete možnost odložené deklarace zakázat.


    

   Pro odloženou deklaraci nejsou způsobilí všichni uživatelé. Uživatelé těchto organizací nemají k dispozici volbu odložené deklarace a pokud je deklarujete pro vaši organizaci, přijdou o svůj obsah:

 5. Vyberte jeden z následujících způsobů deklarace uživatelů:

  • Způsob 1: Deklarace uživatelů – Zobrazení seznamu až 250 uživatelů, které můžete deklarovat mimo svou organizaci.


    

   Pokud má být deklarováno více než 250 uživatelů a chcete v seznamu provést změny, musíte exportovat soubor CSV a postupovat podle kroků popsaných pro způsob 2: Deklarujte uživatele prostřednictvím souboru CSV, abyste mohli v procesu deklarace pokračovat.

  • Způsob 2: Přidání nebo změna uživatelů prostřednictvím souboru CSV – Exportuje soubor CSV všech uživatelů mimo svou organizaci, které můžete deklarovat. Soubor CSV můžete upravit a zvolit tak uživatele, které chcete deklarovat.

  • Způsob 3: Přidání uživatelů ručně – Můžete jednotlivě přidat až 25 e-mailových adres nebo jmen uživatelů, které chcete deklarovat.

Zobrazuje se seznam uživatelů, které můžete deklarovat. Pokud existuje více než 250 způsobilých uživatelů, doporučujeme použít export seznamu do souboru CSV.
1

Přihlaste se do prostředí Control Hub na adrese https://admin.webex.com, přejděte do nabídky Uživatelé, klikněte na možnost Správa uživatelů a vyberte volbu Deklarace uživatelů.

2

Vyberte uživatele, které chcete deklarovat, a klikněte na volbu Další.

3

Chcete-li pro uživatele přidat služby, postupujte podle pokynů průvodce. Pokud použijete funkci automatického přiřazení licencí, Webex přiřadí novým uživatelům licence.

4

Zaškrtněte pole Chápu, že deklarace těchto uživatelů je trvalá a chci pokračovat.

5

Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

Pokud chcete deklarovat velké množství uživatelů, můžete je při deklarování hromadně upravit. Uživatele způsobilé pro deklaraci můžete exportovat do souboru CSV, soubor upravit a poté provést jejich deklaraci prostřednictvím importování souboru CSV.

 

Chcete-li přepnout mezi okamžitou a odloženou deklarací uživatele, musíte po povolení nebo zakázání funkce Umožnit uživatelům převést jejich konverzace Webex vyexportovat jiný soubor CSV.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub na adrese https://admin.webex.com, přejděte do nabídky Uživatelé a klikněte na volbu Správa uživatelů.

2

Klikněte na volbu Přidat nebo upravit uživatele prostřednictvím souboru CSV.

Může se zobrazit vyskakovací okno se žádostí o potvrzení, že Webex těmto uživatelům zašle aktivační e-maily. Můžete se vrátit zpět a tyto automatické pozvánky zakázat.
3

Vyberte možnost Uživatelé mimo mou organizaci a kliknutím na volbu Export proveďte export souboru CSV.

4

Podle potřeby upravte uživatele v souboru CSV.

5

Kliknutím na tlačítko Import nahrajte soubor CSV a klikněte na tlačítko Další.

Pokud použijete funkci automatického přiřazení licencí, Webex přiřadí těmto importovaným uživatelům licence.
6

Pokud si přejete, můžete zkontrolovat průběh importu.

Pokud chcete deklarovat menší počet uživatelů, můžete je zadáním jejich e-mailových adres přidat jednotlivě.
1

V prostředí Control Hub přejděte do nabídky Uživatelé, klikněte na volbu Správa uživatelů a vyberte možnost Ruční přidání uživatelů.

2

Vyberte způsob, jakým chcete zadat údaje o uživateli:

 • Vyberte možnost E-mailové adresy a zadejte až 25 e-mailových adres oddělených čárkou.

 • Vyberte možnost Jména a e-mailové adresy a zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

Po dokončení seznamu klikněte na tlačítko Další.

3

Klikněte na tlačítko Potvrdit přidání.

4

Chcete-li pro tyto uživatele přidat služby, postupujte podle pokynů průvodce.

Pokud použijete funkci automatického přiřazení licencí, Webex automaticky přiřadí novým uživatelům licence.
5

Zaškrtněte pole Chápu, že deklarace těchto uživatelů je trvalá a chci pokračovat.

6

Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

Co dělat dál

Pokud jste zakázali Konektor adresáře, musíte před opětovným povolením synchronizace provést zkušební spuštění. Doporučujeme použít úplný seznam uživatelů (způsobilých pro deklaraci) ze souboru CSV a přidat ho před další úplnou synchronizací do svého adresáře.

Pokud uživatelé, které jste ve službě Webex deklarovali, nemají účty ve vašem adresáři, pak příští úplná synchronizace označí tyto uživatele jako neaktivní. Neaktivní uživatelé se nemohou přihlásit a po 30 dnech jsou odstraněni. Pokud Webex označí uživatele jako neaktivní, musíte pro ně vytvořit účty ve svém adresáři a poté provést synchronizaci. Uživatelé se pak mohou přihlásit do aplikace Webex, aby se vyhnuli smazání svých účtů.

Kdykoli po výběru uživatelů, které chcete deklarovat, se můžete vrátit na stránku Uživatelé a zobrazit všechny uživatele se stavem Odložená deklarace. Kliknutím na uživatele zobrazíte, kolik dnů zbývá do okamžiku, než ho Webex převede do vaší organizace.


 

Uživatelé s odloženou deklarací se musí rozhodnout, co udělají se svým starým účtem, než je budete moci spravovat. Můžete jim zaslat upozornění e-mailem nebo počkat, až uplyne 14denní lhůta.

Pokud deklaraci uživatele odvoláte, tento uživatel se vrátí do své původní organizace a zachová si svůj předchozí stav.

Deklaraci můžete odvolat, pokud se uživatel ještě nepřihlásil (čímž by aktivoval svůj účet ve vaší organizaci), a pokud dosud neuplynulo 14 dnů od deklarace.


 
Možnost odvolat deklaraci nebude dostupná pro uživatele s doménami, které byly deklarovány pro vaši organizaci.

Následující tabulka uvádí některé podmínky ovlivňující možnost odvolat deklaraci uživatele:

Tabulka 1. Podmínky pro odvolání deklarace uživatelů s okamžitou nebo odloženou deklarací

Podmínky

Mohu odvolat deklaraci uživatele s odloženou deklarací?

Mohu odvolat deklaraci uživatele s okamžitou deklarací?

Uživatel se přihlásil a vybral jednu z možností.

Červené X Ne

Červené X Ne

Uživatel se nepřihlásil.

Od deklarace již uplynulo 14 dnů.

Červené X Ne

Červené X Ne

Uživatel se nepřihlásil.

Od reklamace dosud neuplynulo 14 dnů.

Zelené zaškrtnutí Ano

Zelené zaškrtnutí Ano

Než začnete

Pokud chcete odvolat deklaraci uživatele s určitou doménou, nesmí být tato doména deklarována pro vaši organizaci v prostředí Control Hub. Pokud máte tuto doménu deklarovanou, můžete ji dočasně uvolnit, odvolat uživatele a pak doménu znovu deklarovat.
1

V prostředí Control Hub na adrese https://admin.webex.com přejděte do nabídky Uživatelé a seřaďte seznam podle parametru Stav.

2

Podle způsobu deklarace uživatelů vyberte jednu z těchto možností:

 • Uživatelé s odloženou deklarací – Vyberte uživatele se stavem Odložená deklarace a poté klikněte sem.
 • Uživatelé s okamžitou deklarací – Klikněte na tlačítko víceDalší vložené tlačítko vedle nedávno deklarovaného uživatele a poté vyberte možnost Odvolat deklaraci uživatele.

   

  Uživatelé s okamžitou deklarací mají stav Neověřen.

3

Vyberte možnost Odvolat.

Když provedete deklaraci uživatele, prostředí Control Hub odešle uživateli e-mailové upozornění:

E-mail pro deklarovaného uživatele.

Uživatel si pak může vybrat, co udělá se svým starým účtem, než se přesune do vaší organizace. V závislosti na způsobu deklarace si uživatel může vybrat z následujících možností:

Okamžitá deklarace

Uživatelé s okamžitou deklarací mají dvě možnosti, ze kterých si mohou vybrat:

 • Změnit svou e-mailovou adresu a ponechat si původní účet.

 • Odstranit původní účet.

Volba po přihlášení pro uživatele s okamžitou deklarací.

Odložená deklarace

Uživatelé se stavem Odložená deklarace mají tři možnosti:

 • Změnit svou e-mailovou adresu a ponechat si původní účet.

 • Přenést obsah z původního účtu do nového účtu.

 • Odstranit původní účet.

Pokud jiná organizace deklaruje uživatele z vaší organizace, bude e-mailová adresa tohoto uživatele končit řetězcem .convert-user.local.


 

Nemůžete odstranit uživatele deklarované jinou organizací. Jejich stav se automaticky aktualizuje poté, co se rozhodnou, jak naloží se svými starými účty.

Zobrazují se všichni deklarovaní uživatelé v mé organizaci jako aktivní?

Deklarovaní uživatelé mají stav odpovídající stavu, který měli ve své předchozí organizaci. Pokud byl například stav uživatele v předchozí organizaci Neověřen, jeho stav po převodu do vaší organizace bude rovněž Neověřen.

Vztahují se zásady uchovávání dat mé organizace na deklarované uživatele, kteří převedou svůj obsah?

Ano, zásady uchovávání dat vaší organizace se vztahují na všechny prostory a obsah uživatelů, které deklarujete.

Co se stane, když uživatel s odloženou deklarací neprovede během 14denní lhůty žádnou akci?

Dokud se uživatel nerozhodne, jak naloží se svým starým účtem, bude ve stavu odložené deklarace. Pokud uživatel do 14 dnů neprovede žádnou akci, Webex automaticky převede jeho účet a předchozí obsah Webex do vaší organizace.

Jak ověřím stav deklarovaných uživatelů?

Chcete-li zobrazit deklarované uživatele, otevřete stránku Uživatelé své organizace. Uživatelé s okamžitou deklarací se stavem, který měli ve své předchozí organizaci. Uživatelé s odloženou deklarací budou mít po dobu 14 dnů stav Odložená deklarace. To znamená, že si stále mohou vybrat, jak naloží se svým starým účtem.

Proč nevidím některé uživatele s doménou mé organizace v seznamu uživatelů způsobilých pro deklaraci?
 • Uživatele z organizace, která používá jednotné přihlašování (SSO), není možné deklarovat.
 • Nemůžete deklarovat uživatele z domény, kterou deklaruje jiná organizace. A to ani v případě, že jste tuto doménu deklarovali pro svou organizaci. Úplné vysvětlení najdete v tématu Správa vašich domén.
 • Uživatele z organizace, která používá synchronizaci adresáře, není možné deklarovat.
Co se stane, když se uživatel po provedení deklarace přihlásí ke svému účtu? Má správce stále možnost deklaraci odvolat?

Ne. Po přihlášení uživatele již deklaraci nelze odvolat.

Jak najdu přesnou skupinu uživatelů, u kterých je možné deklaraci odvolat?
Proveďte filtrování uživatelů podle parametru Stav.
Může organizace, jejíž uživatele deklaruji, odvolat deklaraci vytvořenou mou organizací?

Ne. Odvolat deklaraci může pouze organizace, která deklaraci provedla.

Mohu deklaraci uživatelů odvolat hromadně?

Ne. Deklaraci jednotlivých uživatelů lze odvolat pouze jednotlivě.