Webex Calling-konfigurationsarbetsflöde

Webex Calling-konfigurationsarbetsflöde

15 jul 2021
Översikt över Webex Calling

Introduktion till Webex Calling

Föreställ dig att kunna använda molnsamtalstjänster, mobilitet och PBX-funktioner i företagsklass, samt Webex för meddelanden, möten och samtal från en Webex Calling-klient eller Cisco-enhet. Det är precis vad Webex Calling har att erbjuda dig.

Webex Calling ger följande fördelar:

 • Calling-prenumerationer för telefonianvändare och gemensamma områden

 • Webex-åtkomst för alla användare

 • PSTN-åtkomst (Public Switch Telephony Network) så att dina användare kan ringa nummer utanför organisationen. Tjänsten tillhandahålls via en befintlig företagsinfrastruktur (lokal gateway utan lokal IP PBX eller med befintlig Unified CM-samtalsmiljö)

Webex Calling har stöd för följande funktioner. Mer information finns i kapitlet Konfigurera Webex Calling-funktioner.

Tabell 1. Funktioner som kan konfigureras av administratör

Funktion

Beskrivning

Autosvar

Du kan lägga till hälsningar, konfigurera menyer och dirigera samtal till en svarstjänst, en sökgrupp, en röstbrevlåda eller en riktig person. Du kan skapa ett 24-timmarsschema eller tillhandahålla olika alternativ när ditt företag är öppet eller stängt. Du kan till och med dirigera samtal baserat på inringar-ID för att skapa VIP-listor eller hantera samtal från vissa riktnummer annorlunda.

Samtalskö

Du kan konfigurera en samtalskö så att personer vars samtal inte kan besvaras hör ett automatiskt svar, lugnande meddelanden och musik tills någon kan besvara samtalet.

Hämta samtal

Du kan förbättra samarbetet i dina team genom att skapa en samtalssvarsgrupp så att användare kan besvara andras samtal. När du lägger till användare i en samtalssvarsgrupp och en gruppmedlem är borta eller upptagen kan en annan medlem svara på samtalet.

Call Park

Du kan aktivera samtalsparkering så att användare kan parkera ett samtal och återuppta det från en annan telefon.

Svarsgrupp

Du kanske vill konfigurera sökgrupper i följande scenarier:

 • Ett försäljningsteam som vill ha dirigering i följd. Ett inkommande samtal ringer en telefon, men om det inte besvaras går samtalet vidare till nästa agent i listan.

 • Ett supportteam som vill att alla telefoner ska ringa samtidigt så att den första tillgängliga agenten kan besvara samtalet.

Anropsgrupp (Paging-grupp)

Du kan skapa en personsökningsgrupp så att användare kan skicka ett ljudmeddelande till en person, en avdelning eller ett team. När någon skickar ett meddelande till en personsökningsgrupp spelas meddelandet upp på alla enheter i gruppen.

Receptionistklient

Hjälp till att uppfylla kontorspersonalens behov genom att ge dem en fullständig uppsättning av alternativ för samtalskontroll, storskalig linjeövervakning, samtalsköer, flera katalogalternativ och vyer, Outlook-integrering och mycket mer.

Användare kan konfigurera följande funktioner i https://settings.webex.com, som startas i samtalsanvändarportalen.

Tabell 2. Funktioner som kan konfigureras av användare

Funktion

Beskrivning

Anonym samtalsavvisning

Användare kan avvisa inkommande samtal med blockerat inringar-ID.

Verksamhetskontinuitet

Om användarnas telefoner inte är anslutna till nätverket av någon anledning (såsom strömavbrott, nätverksproblem och så vidare) kan användare vidarebefordra inkommande samtal till ett visst telefonnummer.

Samtalsvidarekoppling

Användare kan vidarebefordra inkommande samtal till en annan telefon.

Selektiv samtalskoppling

Användare kan vidarebefordra samtal vid en viss tidpunkt från vissa personer. Den här inställningen har företräde framför samtalskoppling.

Samtalsavisering

Användare kan skicka ett e-postmeddelande till sig själva när de får ett samtal enligt fördefinierade kriterier, såsom telefonnummer eller datum och tid.

Call Park

Användare kan tillåta att ytterligare inkommande samtal besvaras.

Stör ej

Användare kan tillfälligt låta alla samtal gå direkt till röstbrevlådan.

Kontor var som helst

Användare kan använda sina valda telefoner (”platser”) som en anknytning för deras företagstelefonnummer och nummerplan.

Prioritetsavisering

Användare kan ringa sina telefoner med en viss rington när fördefinierade kriterier uppfylls, såsom telefonnummer eller datum och tid.

Fjärrkontor

Användare kan ringa samtal från en fjärrtelefon som verkar komma från deras företagslinje. Dessutom kommer alla inkommande samtal till företagslinjen att ringa på denna fjärrtelefon.

Selektivt godkännande av samtal

Användare kan godkänna samtal vid en viss tidpunkt från vissa personer.

Selektiv samtalsavvisning

Användare kan avvisa samtal vid en viss tidpunkt från vissa personer.

Ringning i följd

Ring upp till fem enheter var efter en för inkommande samtal.

Samtidig ringning

Ring användares och andras (”samtalsmottagare”) nummer samtidigt för inkommande samtal.

Etablera tjänster, enheter och användare i Control Hub – starta för detaljerad konfiguration i samtalsanvändarportalen

Control Hub (https://admin.webex.com) är en hanteringsportal som integreras med Webex Calling för att effektivisera dina beställningar och din konfiguration samt centralisera din hantering av paketerbjudandet – Webex Calling, Webex och Webex Meetings.

Control Hub är den centrala punkten för etablering av alla tjänster, enheter och användare. Du kan göra den första konfigurationen av din samtalstjänst, registrera MPP-telefoner till molnet (med MAC-adress), konfigurera användare genom att koppla enheter, lägga till nummer, tjänster, samtalsfunktioner och så vidare. Från Control Hub kan du också öppnaCallings administratörsportal.

Användarupplevelse

Användare har åtkomst till följande gränssnitt:

Ta en rundtur i Control Hub

Control Hub är ditt kompletta, webbaserade gränssnitt för att hantera din organisation och dina användare, tilldela tjänster, analysera anamningstrender och samtalskvalitet och mycket mer.

För att komma igång rekommenderar vi att du bjuder in några användare till Webex genom att ange deras e-postadresser i Control Hub. Uppmuntra personer att använda de tjänster du tillhandahåller, inklusive samtal, och att ge dig feedback om deras upplevelse. Du kan alltid lägga till fler användare när du är klar.


Vi rekommenderar att du använder den senaste skrivbordsversionen av Google Chrome eller Mozilla Firefox för att använda Control Hub. Webbläsare på mobila enheter och andra skrivbordswebbläsare kan ge oväntade resultat.

Använd informationen som visas nedan som en översikt över vad du kan förvänta dig när du konfigurerar din organisation med tjänsterna. Det finns stegvisa instruktioner i varje kapitel.

Kom igång

Du får ett välkomstmeddelande till din e-postadress när din partner har skapat ditt konto. Klicka på länken Komma igång i e-postmeddelandet, i Chrome eller Firefox, för att öppnaControl Hub. Länken loggar automatiskt in dig med administratörens e-postadress. Därefter uppmanas du att skapa ditt administratörslösenord.

Nybörjarguider för provperioder

Om din partner har registrerat dig för en provperiod startas konfigurationsguiden automatiskt när du loggar in på Control Hub. Guiden hjälper dig med de grundläggande inställningarna så att din organisation kan komma igång med Webex Calling, bland andra tjänster. Du kan konfigurera och granska dina samtalsinställningar innan du avslutar guiden.

Granska dina inställningar

Du kan granska dina inställningar när Control Hub läses in.

Lägg till användare

Nu när du har konfigurerat dina tjänster är du redo att lägga till personer från din företagskatalog. Gå till Användare och klicka på Hantera användare.

Om du använder Microsoft Active Directory rekommenderar vi att du först aktiverar katalogsynkronisering och sedan bestämmer hur du vill lägga till användare. Klicka på Nästa och följ instruktionerna för att konfigurera Cisco Kataloganslutning.

Konfigurera enkel inloggning (SSO)

Webex använder grundläggande autentisering. Du kan välja att konfigurera SSO så att användare autentiseras med din företagsidentitetsleverantör med sina företagsinloggningsuppgifter, i stället för ett separat lösenord som lagras och hanteras i Webex.

Gå till Inställningar, bläddra till Autentisering, klicka på Ändra och välj Integrera en tredjeparts identitetsleverantör.

Tilldela tjänster till användare

Du måste tilldela tjänster till de användare du har lagt till så att personer kan börja använda Webex.

Gå till Användare, klicka på Hantera användare, välj Exportera och importera användare med en CSV-fil och klicka sedan på Exportera.

Lägg till Sant för de tjänster du vill tilldela till dina användare i filen som du hämtar.

Importera den slutförda filen, klicka på Lägg till och ta bort tjänster och sedan på Skicka. Du är nu redo att konfigurera samtalsfunktioner, registrera enheter som kan delas på en gemensam plats och registrera och koppla enheter till användare.

Ge dina användare kontrollen

Nu när du har lagt till användare och de har tilldelats tjänster kan de börja använda sina multiplattformstelefoner (MPPS) som stöds för Webex Calling och Webex för meddelanden och möten. Uppmuntra dem att använda Cisco Webex-inställningar för komplett åtkomst.

Den lokala gatewayens roll

Den lokala gatewayen är en företags- eller partnerhanterad Edge-enhet för PSTN-sammanlänkning (Public Switch Telephony Network) och äldre PBX-sammanlänkning (Public Branch Exchange) (inklusive Unified CM).

Du kan använda Control Hub för att tilldela en lokal gateway till en plats. Därefter tillhandahåller Control Hub parametrar som du kan konfigurera på CUBE. Dessa steg registrerar den lokala gatewayen med molnet och sedan tillhandahålls PSTN-tjänsten via gatewayen för Webex Calling-användare på en specifik plats.

Mer information om att ange och beställa en lokal gateway finns i guiden för beställning av lokal gateway.

Lokala gatewaydistributioner som stöds för Webex Calling

Följande grundläggande distributioner stöds:

Den lokala gatewayen kan distribueras fristående eller i distributioner där integrering i Cisco Unified Communications Manager krävs.

Lokala gatewaydistributioner utan lokal IP PBX

Fristående lokala gatewaydistributioner

Denna figur visar en Webex Calling-distribution utan någon befintlig IP PBX och kan tillämpas på en enskild plats eller en distribution med flera platser.

Alla samtal som inte stämmer överens med dina Webex Calling-destinationer skickas till den lokala gatewayen som har tilldelats till platsen av Webex Calling för behandling. Den lokala gatewayen dirigerar alla samtal som kommer från Webex Calling till PSTN och i andra riktningen, PSTN till Webex Calling.

PSTN-gatewayen kan vara en dedikerad plattform eller dela plats med den lokala gatewayen. Precis som i följande figur rekommenderar vi varianten med en dedikerad PSTN-gateway för denna distribution. Den kan användas om den befintliga PSTN-gatewayen inte kan användas som en lokal Webex Calling-gateway.

Lokal gatewaydistribution som delar plats

Den lokala gatewayen kan vara IP-baserad och ansluta till en ITSP med en SIP-trunk, eller TDM baserad på en ISDN- eller analog krets. Följande figur visar en Webex Calling-distribution där den lokala gatewayen delar plats med PSTN GW/SBC.

Lokala gatewaydistributioner med lokal Unified CM PBX

Integreringar med Unified CM krävs i följande fall:

 • Webex Calling-aktiverade platser läggs till i en befintlig Cisco UC-distribution där Unified CM distribueras som den lokala samtalskontrollösningen

 • Direktuppringning mellan telefoner som är registrerade för Unified CM och telefoner på Webex Calling-platser krävs.

Denna figur visar en Webex Calling-distribution där kunden har en befintlig Unified CM IP PBX.

BroadCloud skickar samtal som inte stämmer överens med kundens Webex Calling-destinationer till den lokala gatewayen. Detta inkluderar PSTN-nummer och interna Unified CM-anknytningar som BroadCloud inte kan se. Den lokala gatewayen dirigerar alla samtal som kommer från BroadCloud till Unified CM och vice versa. Unified CM dirigerar sedan inkommande samtal till lokala destinationer eller till PSTN enligt den befintliga nummerplanen. Unified CM-nummerplanen normaliserar nummer såsom +E.164. PSTN-gatewayen kan vara dedikerad eller dela plats med den lokala gatewayen.

Dedikerad PSTN-gateway

Distributionsvarianten med en dedikerad PSTN-gateway som visas i diagrammet är det rekommenderade alternativet och kan användas om den befintliga PSTN-gatewayen inte kan användas som en lokal Webex Calling-gateway.

PSTN-gateway som delar plats

Den här figuren visar en Webex Calling-distribution med en Unified CM där den lokala gatewayen delar plats med PSTN-gatewayen/SBC.

BroadCloud dirigerar alla samtal som inte stämmer överens med kundens Webex Calling-destinationer till den lokala gateway som har tilldelats platsen. Detta inkluderar PSTN-destinationer och samtal på nätet till interna Unified CM-anknytningar. Den lokala gatewayen dirigerar alla samtal till Unified CM. Unified CM dirigerar sedan samtal till lokalt registrerade telefoner eller till PSTN via den lokala gatewayen, vars PSTN-/SBC-funktioner delar plats.

Att tänka på vid samtalsomkoppling

Samtal från Webex Calling till Unified CM

Logiken för Webex Calling-dirigering fungerar så här: Om det nummer som rings upp på en Webex Calling-slutpunkt inte kan dirigeras till en annan destination inom samma kund i BroadCloud skickas samtalet till den lokala gatewayen för vidare behandling. Alla samtal utanför nätet (utanför BroadCloud) skickas till den lokala gatewayen.

För en Webex Calling-distribution utan integrering i en befintlig Unified CM anses alla samtal utanför nätet vara PSTN-samtal. I kombination med Unified CM kan samtal utanför nätet fortfarande vara samtal på nätet till valfri destination på Unified CM eller ett riktigt samtal utanför nätet till en PSTN-destination. Skillnaden mellan de två senare samtalstyperna avgörs av Unified CM och beror på företagsnummerplanen som tillhandahålls på Unified CM.

Följande figur visar en Webex Calling-användare som ringer ett nationellt nummer i USA.

Baserat på den konfigurerade nummerplanen dirigerar nu Unified CM samtalet till en lokalt registrerad slutpunkt där den uppringda destinationen tillhandahålls som telefonnummer. För detta behöver Unified CM-nummerplanen stöd för dirigering av +E.164-nummer.

Samtal från Unified CM till Webex Calling

För att aktivera samtalsomkoppling från Unified CM till Webex Calling på Unified CM måste en uppsättning vägar tillhandahållas för att definiera uppsättningen av +E.164- och företagsnummerplanadresser i Webex Calling.

Med dessa vägar på plats är båda samtalsscenarier i följande figur möjliga.

Om en uppringare i PSTN ringer ett DID-nummer som är tilldelat till en Webex Calling-enhet överlämnas samtalet till företaget via företagets PSTN-gateway och når sedan Unified CM. Den uppringda adressen för samtalet stämmer överens med en av de Webex Calling-vägar som tillhandahålls i Unified CM och samtalet skickas till den lokala gatewayen. (Den uppringda adressen måste ha +E.164-format när den skickas till den lokala gatewayen.) BroadCloud-dirigeringslogiken ser sedan till att samtalet skickas till den avsedda Webex Calling-enheten, baserat på DID-tilldelning.

Samtal från Unified CM-registrerade slutpunkter som är avsedda för destinationer i Webex Calling omfattas dessutom av den nummerplan som tillhandahålls på Unified CM. Vanligtvis låter denna nummerplan användarna använda vanliga företagsuppringningssvanor för att ringa samtal. Dessa vanor är inte begränsade till +E.164-uppringning. Alla uppringningsvanor förutom +E.164 måste normaliseras till +E.164 innan samtal skickas till den lokala gatewayen för att tillåta korrekt dirigering i BroadCloud.

Tjänsteklass (CoS)

Vi rekommenderar alltid implementering av strikta tjänsteklassbegränsningar av olika anledningar, exempelvis för att undvika samtalsslingor och förhindra avgiftsbedrägeri. I samband med att integrera lokal Webex Calling-gateway med Unified CM-tjänsteklass måste vi överväga tjänsteklass för:

 • Enheter som är registrerade med Unified CM

 • Samtal som kommer till Unified CM från PSTN

 • Samtal som kommer till Unified CM från BroadCloud

Enheter som är registrerade med Unified CM

Det är relativt enkelt att lägga till Webex Calling-destinationer som en ny destinationsklass i en befintlig CoS-konfiguration: Behörighet att ringa Webex Calling-destinationer motsvarar vanligtvis behörigheten att ringa lokala destinationer (inklusive mellan platser).

Om en företagsnummerplan redan implementerar behörigheten ”(förkortad) mellan platser på nätet” finns det redan en partition på Unified CM som vi kan använda och tillhandahålla alla kända Webex Calling-destinationer på nätet i samma partition.

Om konceptet med behörigheten ”(förkortad) mellan platser på nätet” inte finns än måste en ny partition (t.ex. ”onNetRemote”) tillhandahållas, Webex Calling-destinationerna måste läggas till i partitionen och den nya partitionen måste läggas till i de lämpliga samtalssökutrymmena.

Samtal som kommer till Unified CM från PSTN

Det är relativt enkelt att lägga till Webex Calling-destinationer som en ny destinationsklass i en befintlig CoS-konfiguration: Behörighet att ringa Webex Calling-destinationer motsvarar vanligtvis behörigheten att ringa lokala destinationer (inklusive mellan platser).

Om en företagsnummerplan redan implementerar behörigheten ”(förkortad) mellan platser på nätet” finns det redan en partition på Unified CM som vi kan använda och tillhandahålla alla kända Webex Calling-destinationer på nätet i samma partition.

Om konceptet med behörigheten ”(förkortad) mellan platser på nätet” inte finns än måste en ny partition (t.ex. ”onNetRemote”) tillhandahållas, Webex Calling-destinationerna måste läggas till i partitionen och den nya partitionen måste läggas till i de lämpliga samtalssökutrymmena.

Samtal som kommer till Unified CM från BroadCloud

Samtal som kommer från PSTN behöver åtkomst till alla Webex Calling-destinationer. Partitionen ovan måste läggas till för att hålla alla Webex Calling-destinationer i det samtalssökutrymme som används för inkommande samtal i PSTN-trunken. Åtkomsten till Webex Calling-destinationer är utöver den befintliga åtkomsten.

För samtal från PSTN krävs åtkomst till Unified CM DID:er och Webex Calling DID:er, men för samtal som kommer från Webex Calling krävs åtkomst till Unified CM DID:er och PSTN-destinationer.

Figur 1. Differentierad CoS för samtal från PSTN och Webex Calling

Denna figur jämför dessa två olika tjänsteklasser för samtal från PSTN och BroadCloud. Figuren visar också att om PSTN-gatewayfunktionen delar plats med lokal gateway krävs två trunkar från kombinerad PSTN-gateway och lokal gateway till Unified CM: En för samtal som kommer från PSTN och en för samtal som kommer från BroadCloud. Detta beror på kravet att tillämpa differentierade samtalssökutrymmen per trafiktyp. Med två inkommande trunkar på Unified CM är det enkelt att uppnå det genom att konfigurera det samtalssökutrymme som krävs för inkommande samtal på varje trunk

Nummerplansintegrering

Denna guide förutsätter en befintlig installation som baseras på bästa praxis i ”Föredragen arkitektur för lokala Cisco Collaboration-distributioner, CVD”. Den senaste versionen finns tillgänglig på https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-system/products-implementation-design.

Den rekommenderade nummerplandesignen följer det designtillvägagångssätt som beskrivs i kapitlet Nummerplan i den senaste versionen av Cisco Collaboration System SRND som finns på https://www.cisco.com/go/ucsrnd.

Figur 2. Rekommenderad nummerplan

Den här figuren visar en översikt över den rekommenderade nummerplandesignen. Nummerplandesignens huvudegenskaper inkluderar följande:

 • Alla telefonnummer som är konfigurerade på Unified CM är i +E.164-format.

 • Alla telefonnummer finns på samma partition (DN) och markeras som brådskande.

 • Huvuddirigeringen baseras på +E.164.

 • Alla icke +E.164-uppringningsvanor (t.ex. förkortad uppringning mellan platser och PSTN-uppringning med vanliga uppringningsvanor) normaliseras (globaliseras) till +E.164 med vanliga uppringningsmönster.

 • Normaliseringsmönster för uppringning använder mönster för ärvt sökutrymme; alternativet ”Använd upphovsmannens samtalssökutrymme” är konfigurerat.

 • Tjänsteklassen implementeras med specifika samtalssökutrymmen för plats och tjänsteklass.

 • PSTN-åtkomstfunktion (t.ex. åtkomst till internationella PSTN-destinationer) implementeras genom att lägga till partitioner med respektive +E.164-dirigeringsmönster till samtalssökutrymmet som definierar tjänsteklassen.

Nåbarhet till BroadCloud

Figur 3. Lägga till BroadCloud-destination till nummerplanen

För att lägga till nåbarhet till BroadCloud-destinationer för denna nummerplan måste en partition som representerar alla BroadCloud-destinationer skapas (”BroadCloud”), och ett +E.164-dirigeringsmönster för varje DID-intervall i BroadCloud läggs till i partitionen. Dirigeringsmönstret hänvisar till en dirigeringslista med endast en medlem: Dirigeringsgruppen med SIP-trunken till den lokala gatewayen för samtal till BroadCloud. Eftersom alla uppringda destinationer normaliseras till +E.164 antingen med uppringningsnormaliseringsmönster för samtal från Unified CM-registrerade slutpunkter eller inkommande omvandlingar av uppringd part för samtal från PSTN räcker denna enskilda uppsättning +E.164-dirigeringsmönster för att uppnå nåbarhet för destinationer i BroadCloud oberoende av den uppringningsvana som används.

Om en användare exempelvis ringer ”914085550165” normaliserar normaliseringsmönstret i partitionen ”UStoE164” denna uppringningssträng till ”+14085550165”, vilket sedan stämmer överens med dirigeringsmönstret för en BroadCloud-destination i partitionen ”BroadCloud”. Unified CM skickar till slut samtalet till den lokala gatewayen.

Lägg till förkortad uppringning mellan platser

Figur 4. Lägga till förkortad uppringning mellan platser

Det rekommenderade sättet att lägga till förkortad uppringning mellan platser i referensnummerplanen är att lägga till normaliseringsmönster för alla platser i företagets nummerplan i en dedikerad partition (”ESN”, viktiga företagsnummer). Dessa mönster fångar upp uppringningssträngar i formatet för företagets nummerplan och normaliserar den uppringda strängen till +E.164.

Du kan lägga till förkortad uppringning för företag till BroadCloud-destinationer genom att lägga till respektive normaliseringsmönster för uppringning för BroadCloud-platsen i ”BroadCloud”-partitionen (till exempel ”8101XX” i diagrammet). Efter normaliseringen skickas samtalet till BroadCloud igen efter att dirigeringsmönstret matchas i partitionen ”BroadCloud”.

Vi rekommenderar inte att du lägger till det förkortade normaliseringsmönstret för BroadCloud-samtal på ”ESN”-partitionen, eftersom denna konfiguration kan skapa oönskade samtalsomkopplingsslingor.

Skillnaden mellan Webex Calling för tjänsteleverantörer och mervärdesåterförsäljare

Det finns två separata samtalserbjudanden som använder samma Webex Calling-plattform. Det ena erbjudandet är för tjänsteleverantörer och deras kunder, och det andra erbjudandet är för mervärdesåterförsäljare och deras kunder. Erbjudandena är så gott som identiska, så vi hänvisar allmänt till dem som Webex Calling. Men det finns några skillnader och när vi måste påpeka dem berättar vi om de gäller för tjänsteleverantörer eller mervärdesåterförsäljare.

Båda erbjudandena administreras i Control Hub och startas i samtalsadministratörsportalen, men här följer några viktiga skillnader.

Tjänsteleverantörer kan sätta sitt varumärke på sina samtalsportaler och appar och måste kombinera och tillhandahålla sina egna PSTN-tjänster till sina kunder eller använda en distribution av lokal gateway. Tjänsteleverantörer måste också tillhandahålla egen nivå 1-support.

Mervärdesåterförsäljare använder å andra sidan varumärkningen som tillhandahålls av Cisco. Mervärdesåterförsäljare är inte reglerade tjänsteleverantörer och kan inte tillhandahålla PSTN-tjänsten. PSTN-tjänsten måste användas via en lokal gateway-distribution för företag. Mervärdesåterförsäljare kan också tillhandahålla sin egen nivå 1-support eller använda Ciscos. Båda samtalserbjudandena tillhandahåller tjänsteförsäkran via mediakvalitetsmätvärden och kan kombinera Webex och Webex Meetings med sina samtalsprogram.

Protokollhanterare för Calling

Webex Calling registrerar följande protokollhanterare med operativsystemet för att aktivera klicka-för-att-ringa-funktionen från webbläsare eller andra program. Följande protokoll startar ett ljud- eller videosamtal i Webex Teams när det är standardsamtalsprogrammet på Mac eller Windows:

 • CLICKTOCALL: eller CLICKTOCALL://

 • SIP: eller SIP://

 • TEL: eller TEL://

 • WEBEXTEL: eller WEBEXTEL://

Protokollhanterare för Windows

Andra appar kan registrera sig för protokollhanterare innan Webex-appen. I Windows 10 ber systemfönstret användarna att välja vilken app de ska använda för att starta samtalet. Användarens inställningar kan kommas ihåg om användaren markerar Använd alltid den här appen.

Om användare behöver återställa standardinställningarna för samtalsappen så att de kan välja Webex kan du be dem ändra protokollassociationerna för Webex i Windows 10:

 1. Öppna systeminställningarna Standardappinställningar, klicka på Ställ in standard efter app och välj sedan Webex.

 2. Välj Webex för varje protokoll.

Protokollhanterare för Mac

Om andra appar har registrerats för samtalsprotokollen före Webex måste användare på Mac OS konfigurera sina Webex-appar till standardalternativet för samtal.

I Webex för Mac kan användare bekräfta att Webex har valts för inställningen Starta samtal med under allmänna inställningar. De kan även markera Anslut alltid till Microsoft Outlook om de vill ringa samtal i Webex när de klickar på kontaktens nummer i Outlook.

15 jul 2021
Förbered din miljö för Webex Calling

Förbered din miljö Konfigurera Webex Calling för din organisation Konfigurera lokal gateway för PSTN åtkomst (endast VAR:er) Konfigurera UCM Konfigurera Webex Calling-funktioner Konfigurera och hantera användare Konfigurera och hantera enheter

Krav för Calling

Licensiering

Webex Calling finns tillgängligt via Cisco Collaboration Flex Plan. Du måste köpa en företagsavtalsplan (EA) (för alla användare, inklusive 50 % arbetsytenheter) eller en plan för namngiven användare (NU) (vissa eller alla användare).

Webex Calling tillhandahåller tre licenstyper (”Stationstyper”)

 • Professional – Dessa licenser tillhandahåller en fullständig uppsättning funktioner för hela din organisation. Erbjudandet omfattar enhetlig kommunikation (Webex Calling), mobilitet (skrivbords- och mobilklienter med stöd för flera enheter), teamsamarbete i Webex och alternativet att kombinera möten med upp till 1 000 deltagare per möte.

 • Basic – Välj det här alternativet om dina användare behöver begränsade funktioner utan mobilitet eller enhetlig kommunikation. De får fortfarande ett komplett rösterbjudande men är begränsade till en enhet per användare.


  Basic-licenser finns endast tillgängliga om du har en prenumeration för namngiven användare. Basic-licenser stöds inte för företagsavtalsprenumerationer.

 • Arbetsytor (även kallat gemensamt område) – Välj detta alternativ om du vill ha grundläggande uppringningston med ett begränsat antal samtalsfunktioner som är lämpliga för områden såsom mötesrum, lobbyer och konferensrum.

Denna dokumentation visar längre fram hur du använder Control Hub för att hantera dessa licensdistributioner på olika platser i din organisation.

Bandbreddskrav

Varje enhet i ett videosamtal kräver upp till 2 Mbit/s. Varje enhet i ett ljudsamtal kräver 100 kbit/s. Telefoner i viloläge behöver minimal bandbredd.

Lokal gateway för platsbaserad PSTN

Både mervärdesåterförsäljare (VAR:er) och tjänsteleverantörer (SP:er) kan ge PSTN-åtkomst till Webex Calling-organisationer. Lokal gateway är för närvarande det enda alternativet för att tillhandahålla platsbaserad PSTN-åtkomst. Den lokala gatewayen kan distribueras fristående eller i distributioner där integrering i Cisco Unified Communications Manager krävs. De lokala gatewaykraven följer.

Enheter som stöds

Webex Calling har stöd för IP-flerplattformstelefoner (MPP) från Cisco. Som administratör kan du registrera följande telefoner i molnet. Se följande hjälpartiklar för mer information:


Det finns en komplett lista med de enheter som stöds för Webex Calling i Enheter som stöds för Webex Calling.

Cisco Webex Room-, Board- och skrivbordsenheter stöds som enheter i en arbetsyta som du skapar i Control Hub. Det finns mer information i Cisco Webex Room-, Board- och skrivbordsenheter i Enheter som stöds för Webex Calling. Du kan dock tillhandahålla dessa enheter med en PSTN-tjänst genom att aktivera Webex Calling för arbetsytan.

Brandvägg

Uppfyller brandväggskraven i Portreferensinformation för Cisco Webex Calling.

Lokala gatewaykrav för Webex Calling

Allmänna förutsättningar

Innan du konfigurerar en lokal gateway för Webex Calling bör du se till att du

  • har grundläggande kunskaper om VoIP-principer

  • har grundläggande funktionell kunskap om Cisco IOS-XE och IOS-XE-röstkoncept

  • har grundläggande förståelse för Session Initiation Protocol (SIP)

  • har en grundläggande förståelse för Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) om din distributionsmodell inkluderar Unified CM.

  Det finns mer information i företagskonfigurationsguiden för Cisco Unified Border Element (CUBE) på https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube/configuration/cube-book.html

Certifikat- och säkerhetskrav för lokal gateway

Webex Calling kräver säker signalering och media. Den lokala gatewayen utför krypteringen och en TLS-anslutning måste upprättas utgående till molnet med följande steg:

 • Den lokala gatewayen måste uppdateras med CA-rotpaketet från Cisco PKI

 • En uppsättning autentiseringsuppgifter för SIP-sammandrag från Control Hubs Trunk-konfigurationssida används för att konfigurera den lokala gatewayen (stegen är en del av konfigurationen som följer)

 • CA-rotpaketet validerar angivet certifikat

 • Uppmaning om autentiseringsuppgifter (SIP-sammandrag angivet)

 • Molnet identifierar vilken lokal gateway som är säkert registrerad

Brandväggskrav, NAT Traversal-krav och optimeringskrav för mediesökväg för lokal gateway

I de flesta fall kan den lokala gatewayen och slutpunkterna finnas i det interna kundnätverket med hjälp av privata IP-adresser med NAT. Företagets brandvägg måste tillåta utgående trafik (SIP, RTP/UDP, HTTP) till specifika IP-adresser/portar som omfattas av portreferensinformationen.

Om du vill använda mediasökvägsoptimering med ICE måste den lokala gatewayens gränssnitt mot Webex Calling ha en direkt nätverkssökväg till och från Webex Calling-slutpunkterna. Om slutpunkterna är på en annan plats och det inte finns någon direkt nätverkssökväg mellan slutpunkterna och den lokala gatewayens gränssnitt mot Webex Calling måste den lokala gatewayen ha en allmän IP-adress tilldelad till gränssnittet mot Webex Calling för samtal mellan den lokala gatewayen och slutpunkterna för att använda mediasökvägsoptimering. Dessutom måste den köra IOS-XE version 16.12.5.

28 okt 2021
Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation

Det första steget för att komma igång med Webex Calling-tjänsterna är att slutföra guiden för förstagångskonfiguration (First Time Setup Wizard/FTSW). När FTSW har slutförts för din första plats behöver den inte slutföras för ytterligare platser.

1

Klicka på Komma igång i välkomstmeddelandet som skickas till dig.


 

E-postadressen för administratör används automatiskt för att logga in på Control Hub, där du uppmanas att skapa ditt administratörslösenord. När du har loggat in startas installationsguiden automatiskt.

2

Granska och godkänn servicevillkor.

3

Granska ditt abonnemang och klicka sedan på Komma igång.


 

Din kontoansvarige ansvarar för att aktivera de första stegen för FTSW. Kontakta din kontoansvarige om du får meddelandet ”Kan inte konfigurera ditt samtal” när du väljer Kom igång.

4

Välj landet som ditt datacenter ska mappa till och ange kundens kontakt- och adressinformation.

5

Klicka på Nästa: Standardplats.

6

Välj från följande alternativ:

 • Klicka på Spara och stäng om du är en partneradministratör och vill att kundadministratören ska slutföra etableringen av Webex Calling.
 • Fyll i den nödvändiga platsinformationen. När du har skapat platsen i guiden kan du skapa fler platser senare.

 

Landet för standardplatsen anges som det kontraktsland som har valts av partnern och kan inte ändras. Du kan skapa andra platser i olika länder senare, men kom ihåg att de kommer att finnas på det regionala datacentret som motsvarar det kontraktsland du valde tidigare i den här proceduren. Du kan till exempel ha en plats i USA och en i Storbritannien.


 

Se till att du lägger till ett huvudnummer på den plats du skapar när du har slutfört konfigurationsguiden.

7

Gör så att följande val gäller för den här platsen:

 • Meddelandespråk– För ljudmeddelanden och uppmaningar för nya användare och funktioner.
 • E-postspråk– För e-postkommunikation för nya användare.
 • Land
 • Tidszon
8

Klicka på Nästa.

9

Ange en tillgänglig Cisco Webex SIP-adress. Klicka på Nästa och välj sedan Slutför.

Innan du börjar

Skapa en ny plats genom att förbereda följande information:

 • Platsens adress

 • Önskade telefonnummer (valfritt)

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser och klicka sedan på Lägg till plats.

Kom ihåg att nya platser kommer att finnas på det regionala datacentret som motsvarar det avtalsland som du valde när du använde installationsguiden första gången.

2

Konfigurera inställningarna för platsen:

 • Platsnamn – Ange ett unikt namn för att identifiera platsen.
 • Land – Välj ett land som du vill koppla platsen till. Du kan till exempel skapa en plats (huvudkontor) i USA och en annan (avdelning) i Storbritannien. Landet du väljer avgör vilka adressfält som följer. De som visas här använder den amerikanska adresskonventionen som exempel.
 • Språk – Välj språk för platsen.
 • Adress – Ange platsens huvudadress.
 • Stad – Ange stad för platsen.
 • Delstat – Välj delstat i rullgardinsmenyn.
 • Postnummer – Ange postnumret.Telefonnummer – Ange telefonnumret där platsens huvudkontakt kan nås.
3

Klicka på Spara och välj sedan om du vill lägga till nummer nu eller senare.

4

Om du klickade på Lägg till nu väljer du något av följande alternativ:

 • Cisco PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en paketerad lösning som gör att du kan beställa nya PSTN-nummer och portera befintliga nummer till Cisco.


   

  Alternativet Cisco PSTN visas endast under följande omständigheter:

  1. Ciscos samtalsplan har aktiverats eller köpts för den kunden.

  2. Platsen finns i ett land där Ciscos samtalsplan stöds (för närvarande endast i USA).

 • Molnanslutet PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en molnlösning som inte kräver någon större investering i lokal maskinvara och välj sedan en CCP-leverantör.

   

  Endast de samarbetspartner som har stöd för den här platsens land visas.

  Om du ser alternativet Beställ nummer nu under en listad leverantör, rekommenderar vi att du väljer det här alternativet så att du kan dra nytta av fördelarna med den integrerade CCP:en. På det sättet kan du beställa dina nummer här i Control Hub. Om du väljer det här alternativet hittar du mer information och nästa steg här.

  Kom ihåg att om du bestämmer dig för att inte beställa dina nummer nu, kan efterföljande ändringar av din PSTN-leverantör begränsas.

 • Platsbaserat PSTN (lokal gateway) – Du kan välja det här alternativet om du vill behålla din nuvarande PSTN-leverantör eller om du vill ansluta icke-molnwebbplatser till molnwebbplatser.

5

Välj om du vill aktivera numren nu eller senare.

6

Ange telefonnummer som kommaseparerade värden och klicka sedan på Validera.

Nummer läggs till för den specifika platsen. Giltiga poster flyttas till fältet Validerade nummer och ogiltiga poster finns kvar i fältet Lägg till nummer tillsammans med ett felmeddelande.

Beroende på platsens land formateras numren efter lokala uppringningskrav. Om till exempel en landskod krävs kan du ange nummer med eller utan kod och koden är förinställd.

7

Klicka på Spara.

Nästa steg

När du har skapat en plats kan du aktivera nödtjänster med 911 för den platsen. Se RedSky-nödtjänster för Webex Calling för mer information.

När du skapade din kundorganisation i Control Hub blir den första platsen du skapade automatiskt standardplatsen. Användare som du lägger till i din organisation tilldelas till denna standardplats, om du inte anger något annat. Du kan göra efterföljande platser till standardplats, men kom ihåg att du inte kan ta bort standardplatsen.

Innan du börjar


Få en lista över användare och arbetsytor som är kopplade till en plats: Gå till Tjänster > Nummer och platsen som du vill ta bort från den nedrullningsbara menyn. Du måste ta bort de här användarna och arbetsytorna innan du tar bort platsen.

Kom ihåg att alla nummer som är kopplade till den här platsen släpps tillbaka till din PSTN-leverantör. Du kommer inte längre att äga de numren.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Plats och väljer sedan platsen som du vill ta bort.

2

Klicka på Mer bredvid platsnamnet, välj Ta bort plats och bekräfta att du vill ta bort den platsen.

Det tar vanligtvis några minuter innan platsen tas bort permanent, men det kan ta upp till en timme. Du kan kontrollera statusen genom att klicka på Mer bredvid platsnamnet och välja Borttagningsstatus.

Du kan ändra din PSTN-konfiguration samt namn, tidszon och språk på en plats efter att den har skapats. Kom ihåg att det nya språket endast gäller nya användare och enheter. Befintliga användare och enheter fortsätter att använda det gamla språket.


För befintliga platser kan du aktivera nödtjänster med 911. Se RedSky-nödtjänster för Webex Calling för mer information.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser och väljer platsen som du vill uppdatera.

Om du ser en varningssymbol bredvid en plats innebär det att du inte har konfigurerat något telefonnummer för den platsen än. Användare kan inte ringa eller ta emot några samtal förrän det numret har konfigurerats.

2

(Valfritt) Under PSTN-anslutning väljer du antingen Molnanslutet PSTN eller Platsbaserat PSTN (lokal gateway), beroende på vilket du redan har konfigurerat. Klicka på Hantera för att ändra den konfigurationen och bekräfta sedan de tillhörande risker som finns genom att välja Fortsätt. Välj sedan något av följande alternativ och klicka på Spara:

 • Cisco PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en paketerad lösning som gör att du kan beställa nya PSTN-nummer och portera befintliga nummer till Cisco.


   

  Samarbetspartner måste vara auktoriserade Webex Calling VAR-partner och ha accepterat det nya Webex Calling-tillägget genom registrering för programmet Cisco Webex Calling VAR PSTN.

  Samarbetspartner gör en beställning med licenser för Ciscos samtalsplan (utgående samtalsplan och telefonnummer) inom Cisco Commerce Workspace (CCW).

  Det här alternativet är endast tillgängligt för mervärdesåterförsäljare.

 • Molnanslutet PSTN – Välj det här alternativet om du vill ha en molnlösning som inte kräver någon större investering i lokal maskinvara och välj sedan en CCP-leverantör.


   

  Endast de samarbetspartner som har stöd för den här platsens land visas.

 • Platsbaserad PSTN (lokal gateway) – Välj det här alternativet om du vill behålla din nuvarande PSTN-leverantör eller om du vill ansluta icke-molnwebbplatser till molnwebbplatser.

   

  Webex Calling-kunder med platser som tidigare har konfigurerats med en lokal gateway konverteras automatiskt till platsbaserat PSTN med en motsvarande trunk.

3

Välj Huvudnummer där platsens huvudkontakt kan nås.

4

Välj Röstbrevlådenummer som användare kan ringa för att kontrollera röstbrevlådan för platsen.

5

(Valfritt) Klicka på pennikonen överst på sidan Plats för att ändra Platsnamn, Tidszon eller Språk efter behov och klicka sedan på Spara.


 

Om du tidszon tidszoner för en plats uppdateras inte tidszonerna för funktionerna som är kopplade till platsen. För att redigera tidszoner för funktioner som autodeltagare, sökgrupp och samtalskö, gå till området Allmänna inställningar för den specifika funktion som du vill uppdatera tidszonen för och redigera och spara där.

Dessa inställningar är för intern uppringning och finns även tillgängliga i guiden för förstagångskonfiguration. När du ändrar din nummerplan uppdateras exempelnumren i Control Hub för att visa ändringarna.


Du kan konfigurera utgående samtalsbehörigheter för en plats. Se dessa steg för att konfigurera utgående samtalsbehörigheter.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Tjänstinställningar och bläddrar sedan till Intern uppringning.

2

Konfigurera följande valfria uppringningsinställningar efter behov:

 • Prefixlängd för platsdirigering – Vi rekommenderar den här inställningen om du har flera platser. Du kan ange en längd på 2–7 siffror. Om du har flera platser med samma anknytning måste användare slå ett prefix när de ringer mellan platser. Om du till exempel har flera butiker som alla har anknytningen 1 000 kan du konfigurera ett omdirigeringsprefix för varje butik. Om en butik har prefixet 888 ringer du 8881000 för att nå butiken.
 • Styrningssiffran i omdirigeringsprefixet – Du kan ange ett värde här oavsett om du använder omdirigeringsprefix för plats.
 • Intern anknytningslängd – Du kan ange 2–6 siffror och standard är 2.

   

  När du ökar anknytningslängden uppdateras inte befintliga kortnummer till interna anknytningar automatiskt.

3

Ange intern uppringning för specifika platser. Gå till Tjänster > Ring > Platser, välj en plats, bläddra till Uppringning och ändra sedan intern och extern uppringning efter behov:

 • Intern uppringning – Ange omdirigeringsprefixet som användare på andra platser behöver för att kontakta någon på den här platsen. Omdirigeringsprefixet måste vara unikt för varje plats. Vi rekommenderar att prefixets längd matchar längden som ställts in på organisationsnivå, men det måste innehålla 2–7 siffror.
 • Extern uppringning – Alternativt kan du välja en siffra för utgående samtal som användare måste slå för att nå en extern linje. Standardinställningen är Ingen och du kan lämna den om du inte kräver den här uppringningsvanan. Om du bestämmer dig för att använda den här funktionen rekommenderar vi att du använder ett annat nummer än organisationens styrningssiffra.

   

  Användare kan inkludera siffran för utgående samtal när de ringer externa samtal för att efterlikna hur de ringde upp på äldre system. Men alla användare kan fortfarande ringa externa samtal utan att inkludera siffran för utgående samtal.

Påverkan för användare:

 • Användare måste starta om sina telefoner för att ändringarna av uppringningsinställningarna ska börja gälla.

 • Användaranknytningar ska inte starta med samma nummer som platsens styrningssiffra.

Om du är en mervärdesåterförsäljare kan du använda de här stegen för att starta en lokal gateway-konfiguration i Control Hub. När denna gateway har registrerats i molnet kan du använda den för en eller flera av dina Webex Calling-platser för att tillhandahålla dirigering till en PSTN-tjänsteleverantör för företag.


En plats som har en lokal gateway kan inte tas bort när den lokala gatewayen används för andra platser.

Följ de här stegen för att skapa en trunk i Control Hub.

Innan du börjar

 • När en plats har lagts till och du har konfigurerat ett platsbaserat PSTN för en plats, måste du skapa en trunk.

 • Skapa alla platser och specifika inställningar och nummer till var och en. Det måste finnas platser innan du kan lägga till ett platsbaserat PSTN.

 • Förstå kraven för platsbaserat PSTN (lokal gateway) för Webex Calling.

 • Du kan inte välja mer än en trunk för en plats med platsbaserat PSTN, men du kan välja samma trunk för flera platser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Samtalsdirigering och väljer Lägg till trunk.

2

Välj en plats.

3

Namnge trunken och klicka på Spara.


 

Namnet får inte bestå av fler än 24 tecken.

Nästa steg

Du får se relevanta parametrar som du behöver konfigurera på trunken. Du genererar även en uppsättning autentiseringsuppgifter för SIP-sammandrag för att skydda PSTN-anslutningen.

Trunkinformation visas på skärmen Registrera domän, Trunkgrupp OTG/DTG, Linje/port och Utgående proxyadress.

Vi rekommenderar att du kopierar den här informationen från Control Hub och klistrar in den i en lokal textfil eller ett lokalt textdokument så att du kan hänvisa till den när du är redo att konfigurera den platsbaserade PSTN-tjänsten.

Om inloggningsuppgifterna förloras måste du generera dem från skärmen Trunkinformation i Control Hub. Klicka på Hämta användarnamn och återställ lösenord om du vill generera en ny uppsättning autentiseringsuppgifter som kan användas för trunken.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj en plats att ändra och klicka på Hantera.

3

Välj Platsbaserat PSTN och klicka på Nästa.

4

Välj en trunk från rullgardinsmenyn.


 

Gå till trunksidan för att hantera dina val för trunkgrupp.

5

Klicka på bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på Spara.

Nästa steg

Du måste ange konfigurationsinformation som Control Hub har genererat och mappa parametrarna till den lokala gatewayen (till exempel på en Cisco CUBE som ligger lokalt). Den här artikeln vägleder dig igenom den här processen. Se följande diagram som referens för ett exempel på hur konfigurationsinformation för Control Hub (till vänster) mappas till parametrar i CUBE (till höger):

När konfigurationen har slutförts på själva gatewayen kan du återgå till Tjänster > Ring > Platser i Control Hub och den gateway som du har skapat listas på platskortet som du har tilldelat den till med en grön punkt till vänster om namnet. Den här statusen anger att gatewayen är säkert registrerad för samtalsmoln och fungerar som aktiv PTSN-gateway för platsen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samta > Nummer.

Det visas en tabell visas med nummer och motsvarande information för alla platser. Du kan klicka på rullgardinsmenyn Alla platser och välja en plats om du vill filtrera efter en specifik plats. Tabellen innehåller information om vem numret har tilldelats till och dess status.

2

(Valfritt) Bredvid en nummerpost, under Åtgärder, klickar du på och väljer sedan ett av följande alternativ:

 • Redigera – För aktiva nummer som för närvarande är tilldelade till en användare eller en plats. Klicka på det här alternativet om du vill öppna samtalsadministratörsportalen där du kan göra ytterligare ändringar.

 • Aktivera – För nummer som har statusen Inaktiv är det här alternativet tillgängligt när ett porterat Webex Calling-nummer som skickades med en beställning är slutfört. När du har aktiverat numret visas numret som Aktivt när det är klart att användas.

 • Ta bort – För nummer som har statusen Inaktiv och som för närvarande inte är tilldelade till en användare eller en plats är det här alternativet tillgängligt.

3

(Valfritt) Klicka på Lägg till nummer, fyll i den information som krävs för att lägga till minst ett nytt nummer på en plats och klicka sedan på Spara.


 

Giltiga poster flyttas till fältet Validerade nummer medan ogiltiga poster finns kvar i fältet Lägg till nummer tillsammans med ett felmeddelande.

Nummer måste följa E.164-format för alla länder, förutom USA där även det nationella formatet kan användas.

Beroende på platsens land formateras numren efter lokala uppringningskrav. Om till exempel en landskod krävs kan du ange nummer med eller utan kod och koden är förinställd.

4

(Valfritt) Aktivera flera nummer samtidigt. Du kan filtrera din lista med nummer baserat på en specifik plats eller status eller både och. Klicka på Inaktiv för att se endast de nummer som har en inaktiv status. Du kan aktivera 500 nummer samtidigt genom att välja Aktivera nummer överst i din lista och sedan bekräfta din avsikt genom att klicka på Aktivera i dialogrutan som öppnas.

Om du provar Cisco Webex-tjänster och vill konvertera din provperiod till en betald prenumeration kan du skicka en e-postbegäran till din partner.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com väljer du byggnadsikonen .

2

Välj fliken Prenumerationer och klicka sedan på Köp nu.

Ett e-postmeddelande skickas till din partner och informerar dem om att du är intresserad av att konvertera till en betald prenumeration.

Du kan använda Webex Control Hub för att ange prioriteten för de tillgängliga samtalsalternativen som visas för användarna i Webex. Du kan även aktivera dem för Ett-klick-för-att-ringa.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Organisationsinställningar > Tjänster, bläddrar till Samtal och väljer sedan Klientinställningar.

2

Dra och släpp samtalsalternativ som du vill att användarna ska se i fältet Tillgängliga samtalsalternativ och ändra om dem i den prioritetsordning som du vill att dina användare ska ha.

Andra alternativ som är dolda för användare visas i fältet Dolda samtalsalternativ enligt bilden i exemplet:

3

Växla till Aktivera Ett-klick-för-att-ringa om du vill att användare ska kunna ringa ett samtal med det första samtalsalternativet som du konfigurerade i föregående steg.


 

Det kan ta upp till ett dygn för ändringarna att visas i Webex. Du kan uppmana dina användare att starta om sina appar för att snabbare hämta information om de här ändringarna.

Du kan styra vilka samtalsprogram som öppnas när användare ringer PSTN-samtal. När du har konfigurerat den här inställningen på organisationsnivå kan du åsidosätta den inställningen för specifika användare.


Välj bara alternativet organisationsomfattande om du är redo att migrera hela din organisation.

Innan du börjar

 • Din organisation måste ha de korrekta prenumerationerna för det samtalsbeteende som du väljer.

 • Användarna måste ha giltiga telefonnummer. Om numren är ogiltiga skickar Webex ändå numret till den samtalsapp som du har valt, men samtalet från den appen kommer att misslyckas.

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar, bläddrar tillSamtalsbeteende och väljer sedan något av följande: .

 • Ringa i Webex Teams – Välj det här alternativet om du vill att användare ska ringa direkt i Webex med hjälp av Webex Calling.
 • Webex Calling-appen – Välj det här alternativet om din organisation har en prenumeration på Cisco Webex Calling och du vill tillåta användare att ringa PSTN-samtal via Webex Calling-appen. När användare ringer PSTN-samtal i Webex används Webex Calling-appen för att ringa samtalet.

Det visas ett meddelande som indikerar att samtalsbeteendet har uppdaterats. Användare kan nu ringa PSTN-samtal från Webex eller Webex Calling-appen.

För att ringa PSTN-samtal från Webex måste motsvarande program ha installerats. Se till att informera andra om vilket val du gör och om en annan app används för att ringa PSTN-samtal.


 

Du kan ändra den här inställningen på användarnivå om vissa personer behöver använda andra samtalsbeteenden. Gå till Användare och under Inställningar väljer du Samtalsbeteende. Du kan välja ett alternativ och sedan klicka på Spara.

21 okt 2021
Konfigurera lokal gateway på iOS-XE för Webex Calling

När du har konfigurerat Webex Calling för din organisation kan du konfigurera en trunk för att ansluta din lokala gateway till Webex Calling. Trunken mellan den lokala gatewayen och Webex-molnet är alltid säker med hjälp av SIP TLS-transport och SRTP för media mellan lokal gateway och åtkomst-SBC för Webex Calling.

Använd det här uppgiftsflödet för att konfigurera en lokal gateway för din Webex Calling-trunk. Stegen som följer utförs på den lokala gatewayen via kommandoraden. Trunken mellan den lokala gatewayen och Webex Calling är alltid säker med hjälp av SIP TLS-transport och SRTP för media mellan lokal gateway och åtkomst-SBC för Webex Calling.

Innan du börjar

 • Förstå kraven för platsbaserat PSTN (lokal gateway) för Webex Calling.

 • Skapa en trunk i Control Hub och tilldela den till önskad plats.

 • Konfigurationsriktlinjerna i det här dokumentet förutsätter att en dedikerad lokal gatewayplattform finns på plats utan någon befintlig röstkonfiguration. Om en befintlig distribution av PSTN-gateway eller CUBE för företag ändras för användning av funktionen lokal gateway för Webex Calling ska du vara uppmärksam på den konfiguration som tillämpas och se till att befintliga samtalsflöden och funktioner inte avbryts till följd av ändringar som du gör.

  Kommando eller åtgärd Syfte
1

Parameterkartläggning mellan Control Hub och Cisco Unified Border Element

Använd den här tabellen som referens för parametrarna som kommer från Control Hub och där de kartläggs till den lokala gatewayen.

2

Konfigurera referensplattform

Implementera dessa steg som en gemensam global konfiguration för den lokala gatewayen. Konfigurationen inkluderar en grundläggande plattformskonfiguration och en uppdatering av en betrodd grupp.

3

Registrera lokal gateway till Webex Calling

4

Välj ett alternativ, beroende på din distribution:

Samtalsomkoppling på den lokala gatewayen baseras på det Webex Calling-distributionsalternativ som du har valt. I det här avsnittet antas det att IP PSTN-avslutande är på samma plattform som den lokala gatewayen. Konfigurationen som följer är för ett av dessa alternativ på den lokala gatewayen:

 • Distributionsalternativ för lokal gateway utan en lokal IP PBX. Lokal gateway och IP PSTN CUBE är på samma plats.

 • Distributionsalternativet för lokal gateway i en befintlig Unified CM-miljö. Lokal gateway och IP PSTN CUBE är på samma plats.

Tabell 1. Parameterkartläggning mellan Control Hub och lokal gateway

Control Hub

Lokal gateway

Registrator av domän:

Control Hub ska analysera domänen från den LinePort som tas emot från UCAPI.

exempel.com

registrator

exempel.com

Trunkgrupp OTG/DTG

sip-profiler:

regelbegäran <rule-number> VALFRITT sip-sidhuvud

Från ändra ">" ";otg=otgDtgId>"

Linje/port

user@example.com

nummer: användare

Utgående proxy

utgående proxy (DNS-namn – SRV för åtkomst-SBC)

SIP-användarnamn

användarnamn

SIP-lösenord

lösenord

Innan du börjar

 • Se till att den grundläggande plattformskonfigurationen, t.ex. NTP:er, ACL:er, aktivera lösenord, primärt lösenord, IP-dirigering, IP-adresser och så vidare, är konfigurerad i enlighet med din organisations policyer och procedurer.

 • Den lägsta versionen av IOS-XE 16.12 eller IOS-XE 17.3 som stöds krävs för alla LGW-distributioner.

1

Se till att alla 3-lagersgränssnitt har giltiga och dirigerbara IP-adresser tilldelade:

interface GigabitEthernet0/0/0
 description Interface facing PSTN and/or CUCM
 ip address 192.168.80.14 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Interface facing Webex Calling
 ip address 192.168.43.197 255.255.255.0
2

Du måste förkonfigurera en primär nyckel för lösenordet med hjälp av kommandona som visas nedan innan den kan användas i autentiseringsuppgifterna och delade hemligheter. Typ 6-lösenord krypteras med AES-chiffer och användardefinierad primär nyckel.


LocalGateway#conf t
LocalGateway(config)#key config-key password-encrypt Password123
LocalGateway(config)#password encryption aes
3

Konfigurera IP-namnservern för att aktivera DNS-sökning och se till att den kan nås genom att pinga den:


LocalGateway#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LocalGateway(config)#ip name-server 8.8.8.8
LocalGateway(config)#end
4

Aktivera TLS 1.2-exklusivitet och en Trustpoint-standardplatshållare:

 1. Skapa en PKI Trustpoint-platshållare och ring den sampleTP

 2. Tilldela Trustpoint som standardsignalerings-Trustpoint under sip-ua

 3. cn-san-validate-servern behövs för att säkerställa att den lokala gatewayen endast etablerar anslutningen om den utgående proxyn som konfigureras på klient 200 (beskrivs senare) matchar CN-SAN-listan som tas emot från servern.

 4. För att TLS ska fungera krävs en krypto-Trustpoint även om ett lokalt klientcertifikat (t.ex. mTLS) inte krävs för att anslutningen ska konfigureras.

 5. Inaktivera TLS v1.0 och v1.1 genom att aktivera v1.2-exklusivitet.

 6. Ställ in antalet TCP-återförsök till 1 000 (5 msec multipler = 5 sekunder).

 7. (IOS-XE 17.3.2 och senare) Inställd timeranslutning upprättar tls <wait-timer in="" sec="">. Intervallet är mellan 5 och 20 sekunder och standard är 20 sekunder. (Det tar 20 sekunder för lokal gateway att upptäcka TLS-anslutningsfel innan den försöker upprätta en anslutning till nästa tillgängliga åtkomst-SBC för Webex Calling. Detta CLI gör det möjligt för administratören att ändra värdet för att tillgodose nätverksförhållanden och upptäcka anslutningsfel med åtkomst-SBC mycket snabbare).


LocalGateway#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LocalGateway(config)#
LocalGateway(config)#crypto pki trustpoint sampleTP
LocalGateway(ca-trustpoint)# revocation-check crl
LocalGateway(ca-trustpoint)#exit

LocalGateway(config)#sip-ua
LocalGateway(config-sip-ua)# crypto signaling default trustpoint sampleTP cn-san-validate server

LocalGateway(config-sip-ua)# transport tcp tls v1.2
LocalGateway(config-sip-ua)# tcp-retry 1000
LocalGateway(config-sip-ua)#end
5

Uppdatera betrodd grupp för lokal gateway:

Standardbunten för betrodda certifikat inkluderar inte certifikaten "DigiCert Root CA" eller "IdenTrust Commercial" som krävs för att validera certifikatet på serversidan under TLS-anslutning som åsidosätter Webex Calling.

Bunten för betrodd grupp måste uppdateras genom hämtning av den senaste ”Cisco-rotbunten för betrodd kärna” från http://www.cisco.com/security/pki/.

 1. Kontrollera om det finns certifikat för DigiCert Room CA och IdenTrust Commercial:

  
  LocalGateway#show crypto pki trustpool | include DigiCert
 2. Uppdatera enligt följande om det inte finns:

  
  LocalGateway#configure terminal
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  LocalGateway(config)#crypto pki trustpool import clean url 
  http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b
  Reading file from http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b
  Loading http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b 
  % PEM files import succeeded.
  LocalGateway(config)#end
  
 1. Verifiera:

  
  LocalGateway#show crypto pki trustpool | include DigiCert
  cn=DigiCert Global Root CA
  o=DigiCert Inc
  cn=DigiCert Global Root CA
  o=DigiCert Inc
  
  LocalGateway#show crypto pki trustpool | include IdenTrust Commercial
  cn=IdenTrust Commercial Root CA 1
  cn=IdenTrust Commercial Root CA 1

Innan du börjar

Kontrollera att du har slutfört stegen i Control Hub för att skapa en plats och lagt till en trunk för platsen. I exemplet som visas här har informationen erhållits från Control Hub.

1

Ange dessa kommandon för att slå på det lokala gatewayprogrammet (se Portreferensinformation för Cisco Webex Calling för de senaste IP-undernäten som måste läggas till i den pålitliga listan):

LocalGateway#configure terminal
LocalGateway(config)#voice service voip
LocalGateway(conf-voi-serv)#ip address trusted list
LocalGateway(cfg-iptrust-list)#ipv4 x.x.x.x y.y.y.y
LocalGateway(cfg-iptrust-list)#exit
LocalGateway(conf-voi-serv)#allow-connections sip to sip
LocalGateway(conf-voi-serv)#media statistics
LocalGateway(conf-voi-serv)#media bulk-stats
LocalGateway(conf-voi-serv)#no supplementary-service sip refer
LocalGateway(conf-voi-serv)#no supplementary-service sip handle-replaces
LocalGateway(conf-voi-serv)# fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

LocalGateway(conf-serv-stun)#stun
LocalGateway(conf-serv-stun)#stun flowdata agent-id 1 boot-count 4
LocalGateway(conf-serv-stun)#stun flowdata shared-secret 0 Password123$

LocalGateway(conf-serv-stun)#sip

  LocalGateway(conf-serv-sip)#g729 annexb-all
  LocalGateway(conf-serv-sip)#early-offer forced
  LocalGateway(conf-serv-sip)#end

Förklaring av kommandon:

Förhindrande av avgiftsbedrägeri
Device(config)# voice service voip
Device(config-voi-serv)# ip address trusted list
Device(cfg-iptrust-list)# ipv4 x.x.x.x y.y.y.y
 • Aktiverar uttryckligen käll-IP-adresserna för enheter från vilka den lokala gatewayen förväntar sig legitima VoIP-samtal, till exempel Webex Calling-kollegor, Unified CM-noder och IP PSTN.

 • Som standard blockerar lokal gateway alla inkommande VoIP-samtalskonfigurationer från IP-adresser som inte finns på dess pålitliga lista. IP-adresser från uppringningskollegor med ”sessionsmål-IP” eller servergrupp är betrodda som standard och behöver inte fyllas i här.

 • IP-adresser på listan måste matcha IP-undernäten enligt det lokala Webex Calling-datacenter som kunden är ansluten till. Det finns mer information i Portreferensinformation för Webex Calling.


   

  Om din lokala gateway är bakom en brandvägg med begränsad kon-NAT kanske du föredrar att inaktivera IP-adressens pålitliga lista i gränssnittet mot Webex Calling. Detta beror på att brandväggen redan skyddar dig från oombedda inkommande VoIP. Denna åtgärd skulle minska dina långsiktiga konfigurationskostnader, eftersom vi inte kan garantera att adresserna för Webex Calling-kollegor förblir desamma, och du skulle behöva konfigurera din brandvägg för kollegor oavsett vilket.

 • Andra IP-adresser kan behöva konfigureras i andra gränssnitt; dina Unified CM-adresser kan till exempel behöva läggas till i de inåtriktade gränssnitten.

 • IP-adresserna måste matcha IP för värdar som outbound-proxy går till klient 200

 • Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/voice/call-routing-dial-plans/112083-tollfraud-ios.html.

Media
voice service voip
 media statistics 
 media bulk-stats 
 • Mediestatistik möjliggör medieövervakning på den lokala gatewayen.

 • Med medievolymstatistik kan kontrollplanet kolla efter volymsamtalsstatistik i dataplanet.

Grundläggande funktionalitet för SIP-till-SIP
allow-connections sip to sip
Extra tjänster
 no supplementary-service sip refer
 no supplementary-service sip handle-replaces

Inaktiverar HÄNVISA och ersätter dialog-ID i Ersätter med kollegans dialog-ID.

Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr4/vcr4-cr-book/vcr-s12.html#wp2876138889.

Faxprotokoll
fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

Aktiverar T.38 för faxtransport, men faxtrafiken kommer inte att vara krypterad.

Aktivera global STUN
stun
 stun flowdata agent-id 1 boot-count 4
 stun flowdata shared-secret 0 Password123$
 • När ett samtal vidarebefordras tillbaka till en Webex Calling-användare (t.ex. både uppringd person och uppringare är Webex Calling-prenumeranter och har media förankrat vid SBC för Webex Calling) kan media inte strömmas till den lokala gatewayen eftersom hålet inte är öppet.

 • Med STUN-bindningsfunktionen på den lokala gatewayen kan lokalt genererade STUN-begäranden skickas över den förhandlade mediasökvägen. Detta hjälper till att öppna hålet i brandväggen.

 • STUN-lösenord är en förutsättning för att den lokala gatewayen ska kunna skicka STUN-meddelanden. IOS-/IOS-XE-baserade brandväggar kan konfigureras för att kontrollera efter detta lösenord och öppna hål dynamiskt (till exempel utan uttryckliga in-/utgående regler). Men för distribution av lokal gateway konfigureras brandväggen statiskt så att den öppnar hål in och ut baserat på Webex Calling SBC-undernät. Brandväggen bör därför bara behandla detta som ett vanligt inkommande UDP-paket, och öppnar hålet utan att uttryckligen titta på paketinnehållet.

G729
sip
 g729 annexb-all

Tillåter alla versioner av G729.

SIP
early-offer forced

Tvingar den lokala gatewayen att skicka SDP-informationen i det första INBJUDNINGS-meddelandet i stället för att vänta på bekräftelse från den angränsande kollegan.

2

Konfigurera ”SIP-profil 200”.

LocalGateway(config)# voice class sip-profiles 200
LocalGateway (config-class)# rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)" "sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>" "<sip:\1;transport=tls>" 
LocalGateway (config-class)# rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
LocalGateway (config-class)# rule 20 request ANY sip-header From modify ">" ";otg=hussain2572_lgu>"
LocalGateway (config-class)# rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify "sips:(.*)" "sip:\1"

Dessa regler är

Förklaring av kommandon:

 • regel 9 ser till att sidhuvudet listas som “SIP-Req-URI” och inte “SIP-Req-URL”

  Detta konverterar mellan SIP URI:er och SIP-URL:er eftersom Webex Calling inte har stöd för SIP URI:er i begäran-/svarsmeddelanden, men behöver dem för SRV-frågor, t.ex. _sips._tcp.<outbound-proxy>.
 • regel 20 ändrar Från-sidhuvudet till att inkludera trunkgruppens OTG/DTG-parameter från Control Hub för att unikt identifiera en plats med lokal gateway i ett företag.

 • Denna SIP-profil kommer att tillämpas på röstklassade klienter 200 (förklaras senare) för all trafik till Webex Calling.

3

Konfigurera Kodekprofil, STUN-definition och SRTP Crypto-svit.

LocalGateway(config)# voice class codec 99
LocalGateway(config-class)# codec preference 1 g711ulaw
LocalGateway(config-class)# codec preference 2 g711alaw 
LocalGateway(config-class)# exit
LocalGateway(config)# voice class srtp-crypto 200
LocalGateway(config-class)# crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
LocalGateway(config-class)# exit
LocalGateway(config)# voice class stun-usage 200
LocalGateway(config-class)# stun usage firewall-traversal flowdata
LocalGateway(config-class)# stun usage ice lite
LocalGateway(config-class)# exit

Förklaring av kommandon:

 • Röstklasskodek 99: Tillåter båda g711-kodekar (mu och a-law) för sessioner. Tillämpas för alla samtalskollegor.

 • srtp-crypto 200 i röstklass: Anger SHA1 80 som den enda_SRTP-chiffersviten som erbjuds av lokala gateways i SDP som erbjuder och svarar. Webex Calling stöder endast SHA1_80.

 • Kommer att tillämpas på röstklassad klient 200 (förklaras senare) till Webex Calling.

 • stun-usage 200 i röstklass: Definierar STUN-användning. Tillämpas på alla samtalskollegor till Webex Calling (2XX-tagg) för att undvika riktningslöst ljud när en Unified CM-telefon vidarebefordrar samtalet till en annan Webex Calling-telefon.


 

I fall där media förankras vid ITSP SBC och den lokala gatewayen ligger bakom en NAT och väntar på den inkommande mediaströmmen från ITSP kan detta kommando tillämpas på samtalskollegor mot ITSP.


 

Stun-användning ice lite krävs för samtalsflöden som använder optimerad mediesökväg.

4

Kartlägg Control Hub-parametrar till lokal gateway-konfiguration:

Webex Calling läggs till som en klient inom den lokala gatewayen. Konfigurationen som krävs för att registrera den lokala gatewayen definieras under röstklassad klient 200. Du måste hämta konfigurationselementen från sidan med trunkinformation i Control Hub enligt bilden. Detta är ett exempel som visar vilka fält som kartläggs till respektive lokal gateway-CLI.

Klient 200 tillämpas sedan på alla samtalskollegor mot Webex Calling (2xx-tagg) i konfigurationen av lokal gateway. Med hjälp av röstklassklientfunktionen kan SIP-trunkparametrar grupperas och konfigureras som annars görs under rösttjänstens VoIP och sip-ua. När en klient konfigureras och tillämpas under en samtalskollega tillämpas IOS-XE-konfigurationerna i följande ordning:

 • Konfiguration av samtalskollega

 • Klientkonfiguration

 • Global konfiguration (rösttjänstens VoIP/sip-ua)

5

Konfigurera röstklassens klient 200 för att aktivera Trunk-registrering från lokal gateway till Webex Calling baserat på parametrarna du har fått från Control Hub:


 

Kommandoraden och parametrarna nedan är bara exempel. Du måste använda parametrarna för din egen distribution.

LocalGateway(config)#voice class tenant 200
 registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls
 credentials number Hussain6346_LGU username Hussain2572_LGU password 0 meX7]~)VmF realm BroadWorks
 authentication username Hussain2572_LGU password 0 meX7]~)VmF realm BroadWorks
 authentication username Hussain2572_LGU password 0 meX7]~)VmF realm 40462196.cisco-bcld.com
 no remote-party-id
 sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com
 connection-reuse
 srtp-crypto 200
 session transport tcp tls 
 url sips 
 error-passthru
 asserted-id pai 
 bind control source-interface GigabitEthernet0/0/1
 bind media source-interface GigabitEthernet0/0/1
 no pass-thru content custom-sdp 
 sip-profiles 200 
 outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com 
 privacy-policy passthru

Förklaring av kommandon:

voice class tenant 200

En flerklientsfunktion för en lokal gateway möjliggör specifika globala konfigurationer för flera klienter på SIP-trunkar, vilket möjliggör differentierade tjänster för klienter.

registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240 refresh-ratio 50 tcp tls

Registratorserver för lokal gateway med registrering inställd på att uppdateras varannan minut (50 % av 240 sekunder). Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr3/vcr3-cr-book/vcr-r1.html#wp1687622014.

credentials number Hussain6346_LGU username Hussain2572_LGU password 0 meX71]~)Vmf realm BroadWorks

Autentiseringsuppgifter för kontrollfråga för trunkregistrering. Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr1/vcr1-cr-book/vcr-c6.html#wp3153621104.

authentication username Hussain2572_LGU password 0 meX71]~)Vmf realm BroadWorks
authentication username Hussain2572_LGU password 0 meX71]~)Vmf realm 40462196.cisco-bcld.com

Autentiseringskontrollfråga för samtal. Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr1/vcr1-cr-book/vcr-a1.html#wp1551532462.

no remote-party-id

Inaktivera sidhuvudet SIP fjärrparts-ID (RPID) eftersom Webex Calling har stöd för PAI, som aktiveras med CIO asserted-id pai(se nedan).

sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com
Webex Calling-servrar. Mer information finns på https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr1/vcr1-cr-book/vcr-a1.html#wp1551532462
connection-reuse

Så här använder du samma permanenta anslutning för registrering och samtalsbearbetning.

srtp-crypto 200

Anger SHA1_80 som definierat i voice class srtp-crypto 200.

session transport tcp tls
Ställer in transport på TLS
url sips

SRV-förfrågan måste vara SIP:er som stöds av åtkomst-SBC; alla andra meddelanden ändras till SIP av sip-profil 200.

error-passthru

Pass-thru-funktioner för SIP-felsvar

asserted-id pai

Aktiverar PAI-bearbetning i lokal gateway.

bind control source-interface GigabitEthernet0/0/1

Gränssnitt för signaleringskälla mot Webex Calling.

bind media source-interface GigabitEthernet0/0/1

Gränssnitt för mediekälla mot Webex Calling.

no pass-thru content custom-sdp

Standardkommando under klient.

sip-profiles 200

Ändrar SIPS till SIP och ändrar linje/port för INBJUDNINGS- och REGISTRERINGS-meddelanden enligt definition i voice class sip-profiles 200.

outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com

Åtkomst-SBC för Webex Calling Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/vcr3/vcr3-cr-book/vcr-o1.html#wp3297755699.

privacy-policy passthru

Skicka transparent värden för sekretessidhuvuden från inkommande till utgående del.

När klient 200 har definierats i den lokala gatewayen och en SIP VoIP-samtalskollega har konfigurerats initierar gatewayen en TLS-anslutning till Webex Calling, då åtkomst-SBC visar sitt certifikat för den lokala gatewayen. Den lokala gatewayen validerar åtkomst-SBC-certifikatet för Webex Calling med CA-rotpaketet som uppdaterats tidigare. En permanent TLS-session upprättas mellan den lokala gatewayen åtkomst-SBC för Webex Calling. Den lokala gatewayen skickar sedan en REGISTRERING till åtkomst-SBC, som kontrolleras. Registrerings-AOR är number@domain. Siffran tas från autentiseringsuppgifternas ”nummer”-parameter och domänen från ”registrator-dns:<fqdn>”. När registreringen utmanas används parametrarna användarnamn, lösenord och sfär från autentiseringsuppgifterna för att skapa sidhuvudet och sip-profil 200 konverterar tillbaka SIPS-URL:en till SIP. Registreringen lyckas när 200 OK har tagits emot från åtkomst-SBC.

Följande konfiguration på den lokala gatewayen krävs för detta distributionsalternativ:

 1. Röstklassade klienter – Först skapar vi ytterligare klienter för samtalskollegor mot ITSP som liknar klient 200 som vi har skapat för samtalskollegor mot Webex Calling.

 2. URI:er i röstklass – Mönster som definierar värd-IP-adresser/-portar för diverse trunkar som slutar på lokal gateway: Webex Calling till lokal gateway; och PSTN SIP-trunk som slutar på lokal gateway.

 3. Utgående samtalskollegor – För att dirigera utgående samtalsdelar från lokal gateway till ITSP SIP-trunken och Webex Calling.

 4. Röstklass-DPG – Fokusera på utgående samtalskollegor som startas från en inkommande samtalskollega.

 5. Inkommande samtalskollegor – För att acceptera inkommande samtalsdelar från ITSP och Webex Calling.

Konfigurationen i det här avsnittet kan användas för att konfigurera en lokal gateway med partnervärd, enligt nedan, eller en lokal gateway för kundplats.

1

Konfigurera följande röstklassade klienter:

 1. Röstklassad klient 100 tillämpas på alla UTGÅENDE samtalskollegor till IP-PSTN.

  voice class tenant 100 
   session transport udp
   url sip
   error-passthru
   bind control source-interface GigabitEthernet0/0/0
   bind media source-interface GigabitEthernet0/0/0
   no pass-thru content custom-sdp
  
 2. Röstklassad klient 300 tillämpas på alla INKOMMANDE samtalskollegor från IP PSTN.

  voice class tenant 300 
   bind control source-interface GigabitEthernet0/0/0
   bind media source-interface GigabitEthernet0/0/0
   no pass-thru content custom-sdp
  
2

Konfigurera följande URI för röstklass:

 1. Definiera ITSP:s värd-IP-adress:

  voice class uri 100 sip
   host ipv4:192.168.80.13
  
 2. Definiera mönster för att unikt identifiera en lokal gateway-plats i ett företag baserat på Control Hubs TrunkGroup OTG/DTG-parameter:

  voice class uri 200 sip
   pattern dtg=hussain2572.lgu
  

   

  Lokal gateway stöder för närvarande inte understreck "_i matchningsmönstret. Som en tillfällig lösning använder vi punkt ”.” (matchar alla) så att de matchar "_".

  Received
  INVITE sip:+16785550123@198.18.1.226:5061;transport=tls;dtg=hussain2572_lgu SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/TLS 199.59.70.30:8934;branch=z9hG4bK2hokad30fg14d0358060.1
   pattern :8934
  
3

Konfigurera följande utgående samtalskollegor:

 1. Utgående samtalskollegor mot IP PSTN:

  dial-peer voice 101 voip 
   description Outgoing dial-peer to IP PSTN
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session target ipv4:192.168.80.13
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad

  Förklaring av kommandon:

  dial-peer voice 101 voip
   description Outgoing dial-peer to PSTN
  

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 101 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  destination-pattern BAD.BAD

  Siffermönster som gör det möjligt att välja denna samtalskollega. Vi kommer dock att anropa denna utgående samtalskollega direkt från inkommande samtalskollega med DPG-kungörelser och som kringgår kriterierna för matchning av siffermönster. Detta innebär att vi använder ett slumpmässigt mönster baserat på alfanumeriska siffror som tillåts av destinationsmönstrets CLI.

  session protocol sipv2

  Anger att samtalskollegan kommer att hantera SIP-samtalsdelar.

  session target ipv4:192.168.80.13

  Anger destinationens mål-IPv4-adress dit denna samtalsdel ska skickas. I detta fall är det ITSP:s IP-adress.

  voice-class codec 99

  Anger kodeksinställningslista 99 som ska användas för denna samtalskollega.

  dtmf-relay rtp-nte

  Definierar RTP-NTE (RFC2833) som DTMF-funktionen som förväntas på denna samtalsdel.

  voice-class sip tenant 100

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 100 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

  no vad

  Inaktiverar identifiering av röstaktivitet.

 2. Utgående samtalskollega till Webex Calling (Den här samtalskollegan kommer att uppdateras till att även fungera som inkommande samtalskollega från Webex Calling i konfigurationsguiden)

  dial-peer voice 200201 voip
   description Inbound/Outbound Webex Calling
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session target sip-server
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class stun-usage 200
   no voice-class sip localhost
   voice-class sip tenant 200
   srtp
   no vad
  

  Förklaring av kommandon:

  dial-peer voice 200201 voip
     description Inbound/Outbound Webex Calling

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 200201 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning

  session target sip-server

  Visar att den globala SIP-servern är destinationen för samtal från denna samtalskollega. Webex Calling-server som definierats i klient 200 ärvs för denna samtalskollega.

  voice-class stun-usage 200

  Med STUN-bindningsfunktionen på den lokala gatewayen kan lokalt genererade STUN-begäranden skickas över den förhandlade mediasökvägen. Detta hjälper till att öppna hålet i brandväggen.

  no voice-class sip localhost

  Inaktiverar ersättning av DNS-namn för lokal värd i stället för den fysiska IP-adressen i sidhuvudena Från, Samtals-ID och Fjärrparts-ID för utgående meddelanden.

  voice-class sip tenant 200

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 200 (Lokal gateway <--> Webex Calling-trunk) såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

  srtp

  SRTP är aktiverat för denna samtalsdel.

  no vad

  Inaktiverar identifiering av röstaktivitet.

4

Konfigurera följande grupper med samtalskollegor (DPG):

 1. Definierar grupp 100 för samtalskollegor. Utgående samtalskollega 101 är målet för alla inkommande samtalskollegor som åkallar grupp 100 för samtalskollegor. Vi kommer att tillämpa DPG 100 för inkommande samtalskollega 200201 för sökvägen Webex Calling --> Lokal gateway --> PSTN.

  voice class dpg 100
   description Incoming WxC(DP200201) to IP PSTN(DP101)
   dial-peer 101 preference 1
  
 2. Definiera grupp 200 för samtalskollegor med utgående samtalskollega 200201 som mål för sökvägen PSTN --> Lokal gateway --> Webex Calling. DPG 200 kommer att tillämpas på inkommande samtalskollega 100 som definieras senare.

  voice class dpg 200
   description Incoming IP PSTN(DP100) to Webex Calling(DP200201)
   dial-peer 200201 preference 1
  
5

Konfigurera följande inkommande samtalskollegor:

 1. Inkommande samtalskollega för inkommande IP PSTN-samtalsdelar:

  dial-peer voice 100 voip
   description Incoming dial-peer from PSTN
   session protocol sipv2
   destination dpg 200
   incoming uri via 100
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 300
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 100 voip
  description Incoming dial-peer from PSTN

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 100 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  session protocol sipv2

  Anger att samtalskollegan kommer att hantera SIP-samtalsdelar.

  incoming uri via 100

  All inkommande trafik från IP PSTN till lokal gateway matchas på det inkommande VIA-sidhuvudets värd-IP-adress som definieras i röstklass URI 100 SIP, så att den matchar käll-IP-adressen (ITSP).

  destination dpg 200

  Med destination DPG 200 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i destinationsgrupp 200 för samtalskollegor, vilket är samtalskollega 200201.

  voice-class sip tenant 300

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 300 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

  no vad

  Inaktiverar identifiering av röstaktivitet.

 2. Inkommande samtalskollega för inkommande Webex Calling-samtalsdelar:

  dial-peer voice 200201 voip
   description Inbound/Outbound Webex Calling
   max-conn 250
   destination dpg 100
   incoming uri request 200
   

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 200201 voip
  description Inbound/Outbound Webex Calling

  Uppdaterar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 200201 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  incoming uri request 200

  All inkommande trafik från Webex Calling till lokal gateway kan matchas på det unika DTG-mönstret i begärans URI, vilket unikt identifierar den lokala gateway-platsen i ett företag och i Webex Calling-ekosystemet.

  destination dpg 100

  Med destination DPG 100 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i destinationsgrupp 100 för samtalskollegor, vilket är samtalskollega 101.

  max-conn 250

  Begränsar antalet samtidiga samtal till 250 mellan LGW och Webex Calling, förutsatt att ett enskilt motringande Webex Calling för både inkommande och utgående samtal enligt definition i denna guide. Det finns mer information om samtidiga samtalsgränser gällande lokala gateways i https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/DEPLOYMENT_CALLING_Unified_CM_to_Webex_Calling.pdf.

PSTN till Webex Calling

Alla inkommande IP PSTN-samtalsdelar på den lokala gatewayen matchas på samtalskollega 100 eftersom det definierar ett matchningskriterium för VIA-sidhuvudet med IP PSTN:s IP-adress. Val av utgående samtalskollega bestäms av DPG 200 som direkt åkallar utgående samtalskollega 200201, som har Webex Calling-servern listad som måldestination.

Webex Calling till PSTN

Alla inkommande Webex Calling-samtalsdelar på den lokala gatewayen matchas på samtalskollega 200201 eftersom den uppfyller matchningskriterium för BEGÄRAN URI-sidhuvudmönster med TrunkGroup OTG/DTG-parametern, som är unik för denna lokala gatewaydistribution. Val av utgående samtalskollega bestäms av DPG 100 som direkt åkallar utgående samtalskollega 101, som har IP PSTN IP-adress listad som måldestination.

Följande konfiguration på den lokala gatewayen krävs för detta distributionsalternativ:

 1. Röstklassade klienter – Du måste skapa ytterligare klienter för samtalskollegor mot Unified CM och ITSP som liknar klient 200 som vi har skapat för samtalskollegor mot Webex Calling.

 2. URI:er i röstklass – Mönster som definierar värd-IP-adresser/-portar för diverse trunkar som slutar på lokal gateway: från Unified CM till lokal gateway för PSTN-destinationer; Unified CM till lokal gateway för Webex Calling-destinationer; Webex Calling till lokal gateway; och PSTN SIP-trunk som slutar på lokal gateway.

 3. Servergrupp för röstklass – Mål-IP-adresser/-portar för utgående trunkar från lokal gateway till Unified CM, lokal gateway till Webex Calling och lokal gateway till PSTN SIP-trunk.

 4. Utgående samtalskollegor – För att dirigera utgående samtalsdelar från lokal gateway till Unified CM, ITSP SIP-trunken och/eller Webex Calling.

 5. Röstklass-DPG – Fokusera på utgående samtalskollegor som startas från en inkommande samtalskollega.

 6. Inkommande samtalskollegor – För att acceptera inkommande samtalsdelar från Unified CM, ITSP och/eller Webex Calling.

1

Konfigurera följande röstklassade klienter:

 1. Röstklassad klient 100 tillämpas på alla utgående samtalskollegor till Unified CM och IP-PSTN:

  voice class tenant 100 
   session transport udp
   url sip
   error-passthru
   bind control source-interface GigabitEthernet0/0/0
   bind media source-interface GigabitEthernet0/0/0
   no pass-thru content custom-sdp
  
 2. Röstklassad klient 300 kommer att tillämpas på alla inkommande samtalskollegor från Unified CM och IP PSTN:

  voice class tenant 300 
   bind control source-interface GigabitEthernet0/0/0
   bind media source-interface GigabitEthernet0/0/0
   no pass-thru content custom-sdp
  
2

Konfigurera följande URI:er för röstklass:

 1. Definierar ITSP:s värd-IP-adress:

  voice class uri 100 sip
   host ipv4:192.168.80.13
  
 2. Definiera mönster för att unikt identifiera en lokal gateway-plats i ett företag baserat på Control Hubs TrunkGroup OTG/DTG-parameter:

  voice class uri 200 sip
   pattern dtg=hussain2572.lgu
  

   

  Den lokala gatewayen stöder för närvarande inte understreck_" i matchningsmönstret. Som en tillfällig lösning använder vi punkt ”.” (matchar alla) så att de matchar "_".

  Received
  INVITE sip:+16785550123@198.18.1.226:5061;transport=tls;dtg=hussain2572_lgu SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/TLS 199.59.70.30:8934;branch=z9hG4bK2hokad30fg14d0358060.1
   pattern :8934
  
 3. Definierar Unified CM-signaleringens VIA-port för Webex Calling-trunken:

  voice class uri 300 sip
   pattern :5065
  
 4. Definierar CUCM-källsignaleringens IP- och VIA-port för PSTN-trunk:

  voice class uri 302 sip
   pattern 192.168.80.60:5060
  
3

Konfigurera följande servergrupper för röstklass:

 1. Definierar Unified CM-trunkens målvärd-IP-adress och portnummer för Unified CM-grupp 1 (5 noder). Unified CM använder port 5065 för inkommande trafik på Webex Calling-trunken (Webex Calling <-> Lokal gateway --> Unified CM).

  voice class server-group 301
   ipv4 192.168.80.60 port 5065
  
 2. Definierar Unified CM-trunkens målvärd-IP-adress och portnummer för Unified CM-grupp 2, om tillämpligt:

  voice class server-group 303
   ipv4 192.168.80.60 port 5065
  
 3. Definierar Unified CM-trunkens målvärd-IP-adress för Unified CM-grupp 1 (5 noder). Unified CM använder standardport 5060 för inkommande trafik på PSTN-trunken. Utan angivet portnummer används standard 5060. (PSTN <-> Lokal gateway --> Unified CM)

  voice class server-group 305
   ipv4 192.168.80.60
  
 4. Definierar Unified CM-trunkens målvärd-IP-adress för Unified CM-grupp 2, om tillämpligt.

  voice class server-group 307 
   ipv4 192.168.80.60
  
4

Konfigurera följande utgående samtalskollegor:

 1. Utgående samtalskollegor mot IP PSTN:

  dial-peer voice 101 voip 
   description Outgoing dial-peer to IP PSTN
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session target ipv4:192.168.80.13
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 101 voip
  description Outgoing dial-peer to PSTN

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 101 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  destination-pattern BAD.BAD

  Siffermönster som gör det möjligt att välja denna samtalskollega. Vi kommer dock att anropa denna utgående samtalskollega direkt från inkommande samtalskollega med DPG-kungörelser och som kringgår kriterierna för matchning av siffermönster. Detta innebär att vi använder ett slumpmässigt mönster baserat på alfanumeriska siffror som tillåts av destinationsmönstrets CLI.

  session protocol sipv2

  Anger att samtalskollegan kommer att hantera SIP-samtalsdelar.

  session target ipv4:192.168.80.13

  Anger destinationens mål-IPv4-adress dit denna samtalsdel ska skickas. (I detta fall är det ITSP:s IP-adress.)

  voice-class codec 99

  Anger kodeksinställningslista 99 som ska användas för denna samtalskollega.

  voice-class sip tenant 100

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 100 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

 2. Utgående samtalskollega till Webex Calling (Den här samtalskollegan kommer att uppdateras till att även fungera som inkommande samtalskollega från Webex Calling i konfigurationsguiden):

  dial-peer voice 200201 voip
   description Inbound/Outbound Webex Calling
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session target sip-server
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class stun-usage 200
   no voice-class sip localhost
   voice-class sip tenant 200
   srtp
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 200201 voip
   description Inbound/Outbound Webex Calling

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 200201 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  session target sip-server

  Visar att den globala SIP-servern är destinationen för samtal från denna samtalskollega. Webex Calling-server som definierats i klient 200 kommer att ärvas för denna samtalskollega.

  voice-class stun-usage 200

  Med STUN-bindningsfunktionen på den lokala gatewayen kan lokalt genererade STUN-begäranden skickas över den förhandlade mediasökvägen. Detta hjälper till att öppna hålet i brandväggen.

  no voice-class sip localhost

  Inaktiverar ersättning av DNS-namn för lokal värd i stället för den fysiska IP-adressen i sidhuvudena Från, Samtals-ID och Fjärrparts-ID för utgående meddelanden.

  voice-class sip tenant 200

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 200 (Lokal gateway <--> Webex Calling-trunk) såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

  srtp

  SRTP är aktiverat för denna samtalsdel.

 3. Utgående samtalskollega mot Unified CM:s Webex Calling-trunk:

  dial-peer voice 301 voip
   description Outgoing dial-peer to CUCM-Group-1 for 
  inbound from Webex Calling - Nodes 1 to 5
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session server-group 301
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 301 voip
  description Outgoing dial-peer to CUCM-Group-1 for 
  inbound from Webex Calling – Nodes 1 to 5

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 301 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  session server-group 301

  I stället för sessionens mål-IP i samtalskollegan pekar vi på en destinationsservergrupp (servergrupp 301 för samtalskollega 301) för att definiera UCM-noder med flera mål, trots att exemplet endast visar en enskild nod.

  Servergrupp i utgående samtalskollega

  Med flera samtalskollegor i DPG och flera servrar i servergruppen för samtalskollegor kan vi uppnå slumpmässig distribution av samtal bland alla Unified CM-prenumeranter för samtalsbearbetning eller sökning baserat på en definierad inställning. Varje servergrupp kan ha upp till fem servrar (IPv4/v6 med eller utan port). En andra samtalskollega och en andra servergrupp krävs endast om fler än fem prenumeranter för samtalsbearbetning används.

  Det finns mer information i https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube/configuration/cube-book/multiple-server-groups.html.

 4. Andra utgående samtalskollega mot Unified CM:s Webex Calling-trunk om du har fler än fem Unified CM-noder:

  dial-peer voice 303 voip
   description Outgoing dial-peer to CUCM-Group-2 
  for inbound from Webex Calling - Nodes 6 to 10
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session server-group 303
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad
 5. Utgående samtalskollega mot Unified CM:s PSTN-trunk:

  dial-peer voice 305 voip
   description Outgoing dial-peer to CUCM-Group-1 
  for inbound from PSTN - Nodes 1 to 5
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session server-group 305
   voice-class codec 99 
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad
  
 6. Andra utgående samtalskollega mot Unified CM:s PSTN-trunk om du har fler än fem Unified CM-noder:

  dial-peer voice 307 voip
   description Outgoing dial-peer to CUCM-Group-2 
  for inbound from PSTN - Nodes 6 to 10
   destination-pattern BAD.BAD
   session protocol sipv2
   session server-group 307
   voice-class codec 99 
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 100
   no vad
  
5

Konfigurera följande DPG:

 1. Definierar DPG 100. Utgående samtalskollega 101 är målet för alla inkommande samtalskollegor som åkallar grupp 100 för samtalskollegor. Vi kommer att tillämpa DPG 100 på inkommande samtalskollega 302 som definieras senare för sökvägen Unified CM --> Lokal gateway --> PSTN:

  voice class dpg 100
   dial-peer 101 preference 1
  
 2. Definiera DPG 200 med utgående samtalskollega 200201 som mål för sökvägen Unified CM --> Lokal gateway --> Webex Calling:

  voice class dpg 200
   dial-peer 200201 preference 1
  
 3. Definiera DPG 300 för utgående samtalskollegor 301 eller 303 för sökvägen Webex Calling --> Lokal gateway --> Unified CM:

  voice class dpg 300
   dial-peer 301 preference 1
   dial-peer 303 preference 1
  
 4. Definiera DPG 302 för utgående samtalskollegor 305 eller 307 för sökvägen PSTN --> Lokal gateway --> Unified CM:

  voice class dpg 302
   dial-peer 305 preference 1
   dial-peer 307 preference 1
  
6

Konfigurera följande inkommande samtalskollegor:

 1. Inkommande samtalskollega för inkommande IP PSTN-samtalsdelar:

  dial-peer voice 100 voip
   description Incoming dial-peer from PSTN
   session protocol sipv2
   destination dpg 302
   incoming uri via 100
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 300
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 100 voip
  description Incoming dial-peer from PSTN

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 100 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  session protocol sipv2

  Anger att samtalskollegan kommer att hantera SIP-samtalsdelar.

  incoming uri via 100

  All inkommande trafik från IP PSTN till lokal gateway matchas på det inkommande VIA-sidhuvudets värd-IP-adress som definieras i röstklass URI 100 SIP, så att den matchar käll-IP-adressen (ITSP).

  destination dpg 302

  Med destination DPG 302 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i DPG 302, vilket är samtalskollega 305 eller 307.

  voice-class sip tenant 300

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 300 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

 2. Inkommande samtalskollega för inkommande Webex Calling-samtalsdelar:

  dial-peer voice 200201 voip
   description Inbound/Outbound Webex Calling
   max-conn 250
   destination dpg 300
   incoming uri request 200
   

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 200201 voip
  description Inbound/Outbound Webex Calling

  Uppdaterar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 200201 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  incoming uri request 200

  All inkommande trafik från Webex Calling till lokal gateway kan matchas på det unika DTG-mönstret i begärans URI, vilket unikt identifierar en lokal gateway-plats i ett företag och i Webex Calling-ekosystemet.

  destination dpg 300

  Med destination DPG 300 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i DPG 300, vilket är samtalskollega 301 eller 303.

  max-conn 250

  Begränsar antalet samtidiga samtal till 250 mellan LGW och Webex Calling förutsatt att ett enskilt motringande Webex Calling för både inkommande och utgående samtal enligt definition i denna guide. Det finns mer information om samtidiga samtalsgränser gällande lokala gateways i https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/PA/mcp/DEPLOYMENT_CALLING_Unified_CM_to_Webex_Calling.pdf.

 3. Inkommande samtalskollega för inkommande Unified CM-samtalsdelar med Webex Calling som destination:

  dial-peer voice 300 voip
   description Incoming dial-peer from CUCM for Webex Calling
   session protocol sipv2
   destination dpg 200
   incoming uri via 300
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 300
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 300 voip
  description Incoming dial-peer from CUCM for Webex Calling

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 300 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  incoming uri via 300

  All inkommande trafik från Unified CM till lokal gateway matchas på VIA-källporten (5065), som definieras i röstklass URI 300 SIP.

  destination dpg 200

  Med destination DPG 200 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i DPG 200, vilket är samtalskollega 200201.

  voice-class sip tenant 300

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 300 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

 4. Inkommande samtalskollega för inkommande Unified CM-samtalsdelar med PSTN som destination:

  dial-peer voice 302 voip
   description Incoming dial-peer from CUCM for PSTN
   session protocol sipv2
   destination dpg 100
   incoming uri via 302
   voice-class codec 99
   dtmf-relay rtp-nte
   voice-class sip tenant 300
   no vad
  

  Förklaring av kommandon

  dial-peer voice 302 voip
  description Incoming dial-peer from CUCM for PSTN

  Definierar en VoIP-samtalskollega med en tagg på 302 och en meningsfull beskrivning ges för enkel hantering och felsökning.

  incoming uri via 302

  All inkommande trafik från Unified CM till lokal gateway för en PSTN-destination matchas på IP-adress och VIA-port för Unified CM-källsignalering som definieras i röstklass URI 302 SIP. Standard-SIP-port 5060 används.

  destination dpg 100

  Med destination DPG 100 kringgår IOS-XE de klassiska matchningskriterierna för utgående samtalskollega och konfigurerar direkt utgående samtalsdel med hjälp av de samtalskollegor som definieras i DPG 100, vilket är samtalskollega 101.

  voice-class sip tenant 300

  Samtalskollegan ärver alla parametrarna från klient 300 såvida inte samma parameter anges i själva samtalskollegan.

IP PSTN till Unified CM PSTN-trunk

Webex Calling-plattform till Unified CM Webex Calling-trunk

Unified CM PSTN-trunk till IP PSTN

Unified CM Webex Calling-trunk till Webex Calling-plattform

Diagnostic Signatures (DS) upptäcker proaktivt vanligt förekommande problem i den lokala IOS XE-baserade gatewayen och genererar e-post, syslog eller terminalmeddelande om händelsen. Du kan också installera DS för att automatisera diagnostikdatainsamling och överföra inhämtad data till Cisco TAC-fallet för att påskynda upplösningstiden.

Diagnostic Signatures (DS) är XML-filer som innehåller information om händelser som utlöser problem och åtgärder som ska vidtas för att informera, felsöka och åtgärda problemet. Logiken för problemdetektering definieras med syslog-meddelanden, SNMP-händelser och genom regelbunden övervakning av specifika utdata för visningskommando. Åtgärdstyperna omfattar insamling av utdata för visningskommando, skapande av en sammanslagen loggfil och överföring av filen till en nätverksplats som tillhandahålls av användaren, t.ex. HTTPS, SCP, FTP-server. DS-filerna skapas av TAC-tekniker och är digitalt signerade för integritetsskydd. Varje DS-fil har ett unikt numeriskt ID som tilldelats av systemet. Diagnostic Signatures Lookup Tool (DSLT) är en källa för att hitta tillämpliga signaturer för övervakning och felsökning av olika problem.

Innan du börjar:

 • Redigera inte DS-filen som har hämtats från DSLT. Modifierade filer kan inte installeras på grund av fel vid integritetskontroll.

 • En Simple Mail Transfer Protocol-server (SMTP) krävs för att den lokala gatewayen ska kunna skicka ut e-postaviseringar.

 • Se till att den lokala gatewayen kör IOS XE 17.3.2 eller senare om du vill använda en säker SMTP-server för e-postaviseringar.

Förutsättningar

Lokal gateway som kör IOS XE 17.3.2 eller senare

 1. Diagnostic Signatures är aktiverade som standard.

 2. Konfigurera den säkra e-postservern som ska användas för att skicka proaktiva aviseringar om enheten kör IOS XE 17.3.2 eller senare.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LocalGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#mail-server <username>:<pwd>@<email server> priority 1 secure tls 
  LocalGateway(config)#end 
 3. Konfigurera miljövariabeln ds_email med e-postadressen till den administratör som ska aviseras.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LoclGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#diagnostic-signature 
  LocalGateway(cfg-call-home-diag-sign)environment ds_email <email address> 
  LocalGateway(config)#end 

Lokal gateway som kör IOS XE 16.11.1 eller senare

 1. Diagnostic Signatures är aktiverade som standard.

 2. Konfigurera e-postservern som ska användas för att skicka proaktiva aviseringar om enheten kör en tidigare version än 17.3.2.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LocalGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#mail-server <email server> priority 1 
  LocalGateway(config)#end 
  
 3. Konfigurera miljövariabeln ds_email med e-postadressen till den administratör som ska aviseras.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LoclGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#diagnostic-signature 
  LocalGateway(cfg-call-home-diag-sign)environment ds_email <email address> 
  LocalGateway(config)#end 
  

Lokal gateway som kör version 16.9.x

 1. Ange följande kommandon för att aktivera Diagnostic Signatures.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LocalGateway(config)#call-home reporting contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com 
  LocalGateway(config)#end 
 2. Konfigurera e-postservern som ska användas för att skicka proaktiva aviseringar om enheten kör en tidigare version än 17.3.2.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LocalGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#mail-server <email server> priority 1 
  LocalGateway(config)#end 
 3. Konfigurera miljövariabeln ds_email med e-postadressen till den administratör som ska aviseras.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LoclGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#diagnostic-signature 
  LocalGateway(cfg-call-home-diag-sign)environment ds_email <email address> 
  LocalGateway(config)#end 

Här följer ett exempel på en konfiguration av en lokal gateway som kör IOS XE 17.3.2 för att skicka proaktiva aviseringar till tacfaststart@gmail.com med Gmail som säker SMTP-server:


call-home
mail-server tacfaststart:password@smtp.gmail.com priority 1 secure tls
diagnostic-signature
environment ds_email "tacfaststart@gmail.com"

Lokal gateway som kör IOS XE-programvara är inte en typisk webbaserad Gmail-klient som har stöd för OAuth, så vi måste konfigurera en specifik inställning för Gmail-konton och ge specifik behörighet för att e-postmeddelandet från enheten ska behandlas korrekt:

 1. Gå till Hantera Google-konto > Säkerhet och aktivera inställningen Mindre säker appåtkomst.

 2. Svara ”Ja, det var jag” när du får ett e-postmeddelande från Gmail där det står ”Google hindrade någon från att logga in på ditt konto med en app som inte kommer från Google”.

Installera Diagnostic Signatures för proaktiv övervakning

Övervaka hög processoranvändning

Denna DS spårar 5 sekunders processoranvändning med SNMP OID 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56. När användningen når 75 % eller mer inaktiveras alla felsökningar och alla diagnostiksignaturer som installerats i den lokala gatewayen avinstalleras. Använd stegen nedan för att installera signaturen.

 1. Se till att SNMP är aktiverat med kommandot show snmp. Om det inte är aktiverat konfigurerar du kommandot ”snmp-server manager”.

  
  LocalGateway# show snmp 
  %SNMP agent not enabled 
  LocalGateway# 
  
  LocalGateway# 
  LocalGateway# config t 
  LocalGateway(config)# snmp-server manager 
  LocalGateway(config)#end 
  LocalGateway# 
  
  LocalGateway# show snmp 
  Chassis: ABCDEFGHIGK 
  149655 SNMP packets input 
    0 Bad SNMP version errors 
    1 Unknown community name 
    0 Illegal operation for community name supplied 
    0 Encoding errors 
    37763 Number of requested variables 
    2 Number of altered variables 
    34560 Get-request PDUs 
    138 Get-next PDUs 
    2 Set-request PDUs 
    0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000) 
  158277 SNMP packets output 
    0 Too big errors (Maximum packet size 1500) 
    20 No such name errors 
    0 Bad values errors 
    0 General errors 
    7998 Response PDUs 
    10280 Trap PDUs 
  Packets currently in SNMP process input queue: 0 
  SNMP global trap: enabled 
  .... 
  .... 
  LocalGateway# 
 2. Hämta DS 64224 med följande alternativ i den nedrullningsbara listan i Diagnostic Signatures Lookup Tool:

  
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_64224.xml bootflash:

  Fältnamn

  Fältvärde

  Plattform

  Cisco 4300, 4400 ISR-serien eller Cisco CSR 1000V-serien

  Produkt

  CUBE Enterprise i Webex Calling-lösning

  Problemomfång

  Prestanda

  Problemtyp

  Hög processoranvändning med e-postavisering

 3. Kopiera DS XML-filen till den lokala gateway-flashen.

  
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_64224.xml bootflash:

  Här följer ett exempel på hur du kopierar filen från en FTP-server till den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# copy ftp://user:pwd@192.0.2.12/DS_64224.xml bootflash: 
  Accessing ftp://*:*@ 192.0.2.12/DS_64224.xml...! 
  [OK - 3571/4096 bytes] 
  3571 bytes copied in 0.064 secs (55797 bytes/sec) 
  LocalGateway # 
 4. Installera DS XML-filen i den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# call-home diagnostic-signature load DS_64224.xml 
  Load file DS_64224.xml success 
  LocalGateway# 
 5. Kontrollera att signaturen har installerats med hjälp av diagnostiksignaturen show call-home. Statuskolumnen måste ha ett ”registrerat” värde.

  
  LocalGateway# show call-home diagnostic-signature 
  Current diagnostic-signature settings: 
   Diagnostic-signature: enabled 
   Profile: CiscoTAC-1 (status: ACTIVE) 
   Downloading URL(s): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 
   Environment variable: 
        ds_email: username@gmail.com 

  Hämta DS:er:

  DS-ID

  DS-namn

  Revidering

  Status

  Senaste uppdatering (GMT+00:00)

  64224

  DS_LGW_CPU_MON75

  0.0.10

  Registrerad

  2020-11-07 22:05:33

  Lokal gateway nr


  När denna signatur utlöses avinstalleras alla DS:er som körs, inklusive signaturen i fråga. Installera vid behov om DS 64224 för att fortsätta övervaka hög processoranvändning på den lokala gatewayen.

Övervaka SIP-trunkregistrering

Denna DS söker efter avregistrering av en SIP-trunk för lokal gateway med Cisco Webex Calling-moln var 60:e sekund. När avregistreringen har upptäckts genererar den ett e-postmeddelande och en syslog-avisering och avinstallerar sig själv efter två avregistreringar. Använd stegen nedan för att installera signaturen.

 1. Hämta DS 64117 med följande alternativ i den nedrullningsbara listan i Diagnostic Signatures Lookup Tool:

  Fältnamn

  Fältvärde

  Plattform

  Cisco 4300, 4400 ISR-serien eller Cisco CSR 1000V-serien

  Produkt

  CUBE Enterprise i Webex Calling-lösning

  Problemomfång

  SIP-SIP

  Problemtyp

  SIP-trunkavregistrering med e-postavisering

 2. Kopiera DS XML-filen till den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_64117.xml bootflash:
 3. Installera DS XML-filen i den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# call-home diagnostic-signature load DS_64117.xml 
  Load file DS_64117.xml success 
  LocalGateway# 
 4. Kontrollera att signaturen har installerats med hjälp av diagnostiksignaturen show call-home. Statuskolumnen måste ha ett ”registrerat” värde.

Övervaka onormala samtalsfrånkopplingar

Denna DS använder SNMP-omröstningar var 10:e minut för att upptäcka onormala samtalsfrånkopplingar med SIP-fel 403, 488 och 503.  Om felräkningen har ökat med 5 eller mer sedan den senaste omröstningen genereras en syslog- och e-postavisering. Använd stegen nedan för att installera signaturen.

 1. Kontrollera om SNMP är aktiverat med kommandot show snmp. Om det inte är aktiverat konfigurerar du kommandot ”snmp-server manager”.

  
  LocalGateway# show snmp 
  %SNMP agent not enabled 
  LocalGateway# 
  
  LocalGateway# 
  LocalGateway# config t 
  LocalGateway(config)# snmp-server manager 
  LocalGateway(config)#end 
  LocalGateway# 
  
  LocalGateway# show snmp 
  Chassis: ABCDEFGHIGK 
  149655 SNMP packets input 
    0 Bad SNMP version errors 
    1 Unknown community name 
    0 Illegal operation for community name supplied 
    0 Encoding errors 
    37763 Number of requested variables 
    2 Number of altered variables 
    34560 Get-request PDUs 
    138 Get-next PDUs 
    2 Set-request PDUs 
    0 Input queue packet drops (Maximum queue size 1000) 
  158277 SNMP packets output 
    0 Too big errors (Maximum packet size 1500) 
    20 No such name errors 
    0 Bad values errors 
    0 General errors 
    7998 Response PDUs 
    10280 Trap PDUs 
  Packets currently in SNMP process input queue: 0 
  SNMP global trap: enabled 
  .... 
  .... 
  LocalGateway# 
 2. Hämta DS 65221 med följande alternativ i Diagnostic Signatures Lookup Tool:

  Fältnamn

  Fältvärde

  Plattform

  Cisco 4300, 4400 ISR-serien eller Cisco CSR 1000V-serien

  Produkt

  CUBE Enterprise i Webex Calling-lösning

  Problemomfång

  Prestanda

  Problemtyp

  Upptäckt av onormal SIP-samtalsfrånkoppling med e-post- och syslog-avisering

 3. Kopiera DS XML-filen till den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_65221.xml bootflash:
 4. Installera DS XML-filen i den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# call-home diagnostic-signature load DS_65221.xml 
  Load file DS_65221.xml success 
  LocalGateway# 
 5. Kontrollera att signaturen har installerats med hjälp av diagnostiksignaturen show call-home. Statuskolumnen måste ha ett ”registrerat” värde.

Installera Diagnostic Signatures för att felsöka ett problem

Diagnostic Signatures (DS) kan också användas för att lösa problem snabbt. Cisco TAC-tekniker har skrivit flera signaturer som möjliggör felsökningar som krävs för att felsöka ett givet problem, upptäcka problemförekomsten, samla in rätt uppsättning diagnostikdata och överföra data automatiskt till Cisco TAC-ärendet. Detta eliminerar behovet av att manuellt kontrollera problemförekomsten och gör felsökning av periodiska och tillfälliga problem mycket enklare.

Du kan använda Diagnostic Signatures Lookup Tool för att hitta tillämpliga signaturer och installera dem för att själv lösa ett visst problem, eller så kan du installera signaturen som rekommenderas av TAC-teknikern som en del av supporten.

Här är ett exempel på hur du hittar och installerar en DS för att identifiera förekomsten "%VOICE_IEC-3-GW: CCAPI: Internt fel (tröskelvärde för samtalstopp): IEC=1.1.181.1.29.0” och automatisera insamling av diagnostikdata med stegen nedan.

 1. Konfigurera en ytterligare DS-miljövariabel som är sökvägen till CiscoTAC-filservern (cxd.cisco.com) som de ds_fsurl_prefix inhämtade diagnostikdata överförs till. Användarnamnet i filsökvägen är ärendenumret och lösenordet är filöverföringstoken som kan hämtas från Support Case Manager enligt nedan. Filöverföringstoken kan skapas i avsnittet Bilagor i Support Case Manager, efter behov.

  
  LocalGateway#configure terminal 
  LocalGateway(config)#call-home 
  LocalGateway(cfg-call-home)#diagnostic-signature 
  LocalGateway(cfg-call-home-diag-sign)environment ds_fsurl_prefix "scp://<case number>:<file upload token>@cxd.cisco.com" 
  LocalGateway(config)#end 

  Exempel:

  
  call-home 
  diagnostic-signature 
  environment ds_fsurl_prefix " environment ds_fsurl_prefix "scp://612345678:abcdefghijklmnop@cxd.cisco.com" 
 2. Se till att SNMP är aktiverat med kommandot show snmp. Om det inte är aktiverat konfigurerar du kommandot ”snmp-server manager”.

  
  LocalGateway# show snmp 
  %SNMP agent not enabled 
  LocalGateway# 
   
  LocalGateway# 
  LocalGateway# config t 
  LocalGateway(config)# snmp-server manager 
  LocalGateway(config)#end 
  LocalGateway# 
 3. Vi rekommenderar att du installerar DS 64224 för hög processorövervakning som en proaktiv åtgärd för att inaktivera alla felsökningar och diagnostiksignaturer vid den höga processoranvändningen. Hämta DS 64224 med följande alternativ i Diagnostic Signatures Lookup Tool:

  Fältnamn

  Fältvärde

  Plattform

  Cisco 4300, 4400 ISR-serien eller Cisco CSR 1000V-serien

  Produkt

  CUBE Enterprise i Webex Calling-lösning

  Problemomfång

  Prestanda

  Problemtyp

  Hög processoranvändning med e-postavisering

 4. Hämta DS 65095 med följande alternativ i Diagnostic Signatures Lookup Tool:

  Fältnamn

  Fältvärde

  Plattform

  Cisco 4300, 4400 ISR-serien eller Cisco CSR 1000V-serien

  Produkt

  CUBE Enterprise i Webex Calling-lösning

  Problemomfång

  Syslogs

  Problemtyp

  Syslog – %VOICE_IEC-3-GW: CCAPI: Internt fel (tröskelvärde för samtalstopp): IEC=1.1.181.1.29.0

 5. Kopiera DS XML-filerna till den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_64224.xml bootflash: 
  LocalGateway# copy ftp://username:password@<server name or ip>/DS_65095.xml bootflash: 
 6. Installera DS 64224 för hög processorövervakning och sedan XML-filen DS 65095 på den lokala gatewayen.

  
  LocalGateway# call-home diagnostic-signature load DS_64224.xml 
  Load file DS_64224.xml success 
  LocalGateway# 
  LocalGateway# call-home diagnostic-signature load DS_65095.xml 
  Load file DS_65095.xml success 
  LocalGateway# 
 7. Kontrollera att signaturen har installerats med hjälp av diagnostiksignaturen show call-home. Statuskolumnen måste ha ett ”registrerat” värde.

  
  LocalGateway# show call-home diagnostic-signature 
  Current diagnostic-signature settings: 
   Diagnostic-signature: enabled 
   Profile: CiscoTAC-1 (status: ACTIVE) 
   Downloading URL(s): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 
   Environment variable: 
        ds_email: username@gmail.com 
        ds_fsurl_prefix: scp://612345678:abcdefghijklmnop@cxd.cisco.com 

  Hämtade DS:er:

  DS-ID

  DS-namn

  Revidering

  Status

  Senaste uppdatering (GMT+00:00)

  64224

  00:07:45

  DS_LGW_CPU_MON75

  0.0.10

  Registrerad

  2020-11-08:00:07:45

  65095

  00:12:53

  DS_LGW_IEC_Call_spike_threshold

  0.0.12

  Registrerad

  2020-11-08:00:12:53

  Lokal gateway nr

Kontrollera utförande av Diagnostic Signatures

Som du ser nedan kommer kolumnen ”Status” i kommandot show call-home diagnostic-signature att ändras till ”körs” medan den lokala gatewayen utför åtgärden som definieras i signaturen. Utdata för show call-home diagnostic-signature statistics är det bästa sättet att kontrollera om en diagnostiksignatur har upptäckt en händelse av intresse och utfört åtgärden. Kolumnen ”Utlöst/Max/Avinstallation” anger antalet gånger som den givna signaturen har utlöst en händelse, det maximala antalet gånger den har definierats för att upptäcka en händelse och om signaturen automatiskt kommer att avinstallera sig själv när det maximala antalet utlösta händelser har upptäckts.


LocalGateway# show call-home diagnostic-signature 
Current diagnostic-signature settings: 
 Diagnostic-signature: enabled 
 Profile: CiscoTAC-1 (status: ACTIVE) 
 Downloading URL(s): https://tools.cisco.com/its/service/oddce/services/DDCEService 
 Environment variable: 
      ds_email: carunach@cisco.com 
      ds_fsurl_prefix: scp://612345678:abcdefghijklmnop@cxd.cisco.com 

Hämtade DS:er:

DS-ID

DS-namn

Revidering

Status

Senaste uppdatering (GMT+00:00)

64224

DS_LGW_CPU_MON75

0.0.10

Registrerad

2020-11-08 00:07:45

65095

DS_LGW_IEC_Call_spike_threshold

0.0.12

Körs

2020-11-08 00:12:53

Lokal gateway nr

LocalGateway nr show call-home diagnostic-signature statistics

DS-ID

DS-namn

Utlöst/Max/Avinstallation

Genomsnittlig körtid (sekunder)

Maximal körtid (sekunder)

64224

DS_LGW_CPU_MON75

0/0/N

0.000

0.000

65095

DS_LGW_IEC_Call_spike_threshold

1/20/Y

23.053

23.053

Lokal gateway nr

E-postbekräftelse som skickas under utförande av Diagnostic Signature innehåller viktig information såsom problemtyp, enhetsinformation, programvaruversion, konfiguration som körs och utdata för visningskommandon som är relevanta för att felsöka problemet i fråga.

Avinstallera Diagnostic Signatures

Diagnostiksignaturer som används i felsökningssyfte definieras vanligtvis för avinstallation efter att ett visst antal problemhändelser har upptäckts. Du kan avinstallera en signatur manuellt genom att hämta DS-ID från utdata från show call-home diagnostic-signature och köra kommandot nedan.


LocalGateway# call-home diagnostic-signature deinstall <DS ID> 
LocalGateway# 

Exempel:


LocalGateway# call-home diagnostic-signature deinstall 64224 
LocalGateway# 

Nya signaturer läggs regelbundet till i Diagnostics Signatures Lookup Tool, baserat på vanliga problem som observeras i distributioner. TAC har för närvarande inte stöd för begäranden om att skapa nya anpassade signaturer.

15 jul 2021
Implementera hög CUBE-tillgänglighet som lokal gateway

Lokal gateway (LGW) är det enda alternativet för att tillhandahålla platsbaserad PSTN-åtkomst för Cisco Webex Calling-kunder. Syftet med det här dokumentet är att hjälpa dig att bygga en lokal gatewaykonfiguration med hög CUBE-tillgänglighet, aktiva och standby-CUBE-tillämpningar för tillståndskänslig felöverlämning av aktiva samtal.

Grunderna

Förutsättningar

Innan du distribuerar CUBE HA som en lokal gateway för Webex Calling ska du se till att du verkligen förstår följande koncept:

Konfigurationsriktlinjerna i den här artikeln utgår från en dedikerad lokal gatewayplattform utan någon befintlig röstkonfiguration. Om en befintlig CUBE-företagsdistribution ändras för att även använda den lokala gatewayfunktionen för Cisco Webex Calling ska du vara uppmärksam på konfigurationen som tillämpas för att säkerställa att befintliga samtalsflöden och funktioner inte avbryts och se till att du följer CUBE HA-designkraven.

Maskinvaru- och programvarukomponenter

CUBE HA som lokal gateway kräver IOS-XE version 16.12.2 eller senare och en plattform där både CUBE HA- och lokala gatewayfunktioner stöds.


Kommandon och loggar i den här artikeln baseras på minst programvaruversion Cisco IOS-XE 16.12.2 implementerad på en vCUBE (CSR1000v).

Referensmaterial

Här är några detaljerade konfigurationsguider för CUBE HA för olika plattformar:

Översikt över Webex Calling-lösning

Cisco Webex Calling är ett samarbetserbjudande som tillhandahåller ett molnbaserat alternativ med flera klienter till en lokal PBX-telefontjänst med flera PSTN-alternativ för kunder.

Distribution av lokal gateway (som representeras nedan) är i fokus för den här artikeln. Trunk för lokal gateway (platsbaserad PSTN) i Webex Calling gör det möjligt att ansluta till en PSTN-tjänst som ägs av kunden. Den ger också anslutning till en lokal IP PBX-distribution, till exempel Cisco Unified CM. All kommunikation till och från molnet är säker med TLS-transport för SIP och SRTP för media.

Figuren nedan visar en Webex Calling-distribution utan någon befintlig IP PBX och kan tillämpas på en distribution på enskild eller flera platser. Konfigurationen som beskrivs i den här artikeln baseras på den här distributionen.

2-lagers enhet-till-enhetsredundans

CUBE HA 2-lagers enhet-till-enhetsredundans använder infrastrukturprotokollet Redundansgrupp (RG) för att skapa ett par routrar som är aktiva/i vänteläge. Detta par delar samma virtuella IP-adress (VIP) över sina respektive gränssnitt och utbyter kontinuerligt statusmeddelanden. CUBE-sessionsinformation kontrolleras med ett par routrar, vilket gör att routern i vänteläge omedelbart kan ta över allt ansvar för CUBE-samtalsbearbetning om den aktiva routern går ur drift, vilket resulterar i ett tillståndskänsligt bevarande av signalering och media.


Kontrollen är begränsad till anslutna samtal med mediepaket. Samtal under överföring kontrolleras inte (till exempel i försöks- eller ringande tillstånd)

I den här artikeln hänvisar CUBE HA till CUBE High Availability (HA) 2-lagers enhet-till-enhetsredundans för tillståndskänsligt bevarande av samtal

Från och med IOS-XE 16.12.2 kan CUBE HA distribueras som en lokal gateway för Cisco Webex Calling-trunkdistributioner (platsbaserad PSTN) och vi kommer att diskutera designöverväganden och konfigurationer i den här artikeln. Denna figur visar en typisk CUBE HA-konfiguration som lokal gateway för en Cisco Webex Calling-trunkdistribution.

Infrakomponent för redundansgrupp

Infrakomponenten för redundansgrupp (RG) tillhandahåller infrastrukturstöd för enhet-till-enhetskommunikation mellan de två CUBE och förhandlar fram det slutliga stabila redundanstillståndet. Komponenten tillhandahåller även:

 • Ett HSRP-liknande protokoll som förhandlar fram det slutliga redundanstillståndet för varje router genom att utbyta keepalive- och hello-meddelanden mellan de två CUBE (via kontrollgränssnittet) – GigabitEthernet3 i figuren ovan.

 • En transportmekanism för kontroll av signalerings- och medietillstånd för varje samtal från den aktiva routern till routern i vänteläge (via datagränssnittet) – GigabitEthernet3 i figuren ovan.

 • Konfiguration och hantering av det virtuella IP-gränssnittet (VIP) för trafikgränssnitten (flera trafikgränssnitt kan konfigureras med samma RG-grupp) – GigabitEthernet 1 och 2 anses vara trafikgränssnitt.

Den här RG-komponenten måste konfigureras specifikt för att stödja röst B2B HA.

Hantering av virtuell IP-adress (VIP) för både signalering och media

B2B HA är beroende av VIP för att uppnå redundans. VIP och associerade fysiska gränssnitt för båda CUBE i CUBE HA-paret måste finnas på samma LAN-undernät. Konfiguration av VIP och bindningen av VIP-gränssnittet till ett visst röstprogram (SIP) är obligatorisk för stöd för röst B2B HA. Externa enheter, t.ex. Unified CM, SBC för Webex Calling-åtkomst, tjänsteleverantör eller proxy, använder VIP som destinations-IP-adress för samtal som passerar genom CUBE HA-routrar. Avseende Webex Calling agerar därmed CUBE HA-paren som en enda lokal gateway.

Information om samtalssignalering och RTP-session för etablerade samtal kontrolleras från den aktiva routern till routern i vänteläge. När den aktiva routern slutar fungera tar routern i vänteläge över och fortsätter vidarebefordra RTP-strömmen som tidigare dirigerades av den första routern.

Samtal som är i överföringstillstånd vid felöverlämningen kommer inte att bevaras efter växlingen. Till exempel samtal som inte har etablerats helt än eller som håller på att ändras med en överförings- eller parkeringsfunktion. Etablerade samtal kan kopplas från efter växlingen.

Följande krav gäller för användning av CUBE HA som lokal gateway för tillståndskänsliga felöverlämningar av samtal:

 • CUBE HA kan inte ha TDM eller analoga gränssnitt på samma plats

 • Gig1 och Gig2 kallas för trafikgränssnitt (SIP/RTP) och Gig3 är kontroll-/datagränssnitt för redundansgrupp (RG)

 • Högst 2 CUBE HA-par kan placeras i samma 2-lagersdomän, ett med grupp-ID 1 och det andra med grupp-ID 2. Om 2 HA-par konfigureras med samma grupp-ID måste kontroll-/datagränssnitt för RG tillhöra olika 2-lagersdomäner (vlan, separat växling)

 • Portkanalen har stöd för både kontroll-/datagränssnitt för RG och trafikgränssnitt

 • All signalering/media kommer från/till den virtuella IP-adressen

 • När en plattform laddas om i en CUBE-HA-relation startar den alltid om i Vänteläge

 • Lägre adress för alla gränssnitt (Gig1, Gig2, Gig3) ska vara på samma plattform

 • Identifieraren för redundansgränssnittet ska vara unik för en par-/gränssnittskombination på samma 2-lager

 • Konfigurationen för båda CUBE måste vara identisk, inklusive fysisk konfiguration, och måste köras på samma typ av plattform och IOS-XE-version

 • Loopback-gränssnitt kan inte användas som bindning eftersom de alltid är uppe

 • Vid flera trafikgränssnitt (SIP/RTP) (Gig1, Gig2) måste gränssnittsspårning konfigureras

 • CUBE-HA stöds inte via anslutning med korskopplad nätverkskabel för RG-kontrollänken/datalänken (Gig3)

 • Båda plattformarna måste vara identiska och anslutas via en fysisk växel över alla på liknande gränssnitt för att CUBE HA ska fungera, dvs. GE0/0/0 av CUBE-1 och CUBE-2 måste avslutas i samma växel osv.

 • WAN får inte avslutas direkt på CUBE-tillämpningarna och Data HA får inte finnas på någon sida

 • Både Aktiv och Standby måste vara i samma datacenter

 • Det är obligatoriskt att använda separat L3-gränssnitt för redundans (RG Control/-data, Gig3), dvs. gränssnitt som används för trafik får inte användas för HA-keepalives och kontrollpunkter

 • Vid felöverlämning uppdateras som standard den tidigare aktiva CUBE-applikationen, vilket innebär att signalering och media bevaras

Konfigurera redundans på båda CUBE

Du måste konfigurera 2-lagers enhet-till-enhetsredundans på båda CUBE-tillämpningarna som ska användas i ett HA-par för att få fram virtuella IP-adresser.

1

Konfigurera gränssnittsspårning på global nivå för att spåra gränssnittets status.

conf t
 track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
 track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
 exit
VCUBE-1#conf t
VCUBE-1(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#exit
VCUBE-2#conf t
VCUBE-2(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#exit

Spåra CLI används i RG för att spåra gränssnittstillståndet för rösttrafik, så att den aktiva dirigeringens roll tystas när trafikgränssnittet ligger nere.

2

Konfigurera RG för användning med VoIP HA under underläget för programredundans.

redundancy
 application redundancy
  group 1
  name LocalGateway-HA
  priority 100 failover threshold 75
  control GigabitEthernet3 protocol 1
  data GigabitEthernet3
  timers delay 30 reload 60
  track 1 shutdown
  track 2 shutdown
  exit
  protocol 1
  timers hellotime 3 holdtime 10
  exit
 exit
 exit
VCUBE-1(config)#redundancy
VCUBE-1(config-red)#application redundancy
VCUBE-1(config-red-app)#group 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-1(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-1(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-1(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#exit
VCUBE-1(config-red)#exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-2(config)#redundancy
VCUBE-2(config-red)#application redundancy
VCUBE-2(config-red-app)#group 1
VCUBE-2(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-2(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-2(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-2(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#exit
VCUBE-2(config-red)#exit
VCUBE-2(config)#

Här förklaras de fält som används i den här konfigurationen:

 • redundans – Anger redundansläge

 • programredundans – Anger konfigurationsläge för programredundans

 • grupp– Anger gruppkonfigurationsläge för redundansprogram

 • namn LocalGateway-HA– Anger RG-gruppens namn

 • prioritet 100 felöverlämningströskel 75– Anger tröskelvärdet för initial prioritet och felöverlämning för RG

 • timerfördröjning 30 ny inläsning 60– Konfigurerar de två tiderna för fördröjning och ny inläsning

  • Fördröjningstimer gäller tiden det tar att fördröja RG-gruppens initiering och rollförhandling efter att gränssnittet visas – 30 sekunder som standard. Intervallet är 0–10 000 sekunder

  • Läs in igen – tiden det tar att fördröja RG-gruppinitieringen och rollförhandlingen efter en ny inläsning – 60 sekunder som standard. Intervallet är 0–10 000 sekunder

  • Standardtimer rekommenderas, även om dessa kan justeras för att tillgodose alla ytterligare konvergensfördröjningar som kan uppstå under uppstart/ny inläsning av routrarna, för att garantera att RG-protokollförhandlingen äger rum efter att dirigeringen i nätverket har konvergerats till en stabil punkt. Om det efter felöverlämning t.ex. upptäcks att det tar upp till 20 sekunder för den nya STANDBY att se det första RG HELLO-paketet från den nya ACTIVE ska denna fördröjning faktoreras in och timers justeras till ”timers delay 60 reload 120 (timers fördröjning 60 ny inläsning 120)”.

 • kontrollera GigabitEthernet3-protokoll 1– Konfigurerar gränssnittet som används för att byta keepalive och hälsningsmeddelanden mellan de två CUBE-tillämpningarna, specificerar protokollinstansen som ska kopplas till ett kontrollgränssnitt och anger protokollkonfigurationsläge för redundansprogram

 • data GigabitEthernet3– Konfigurerar gränssnittet som används för kontroll av datatrafik

 • spåra– RG-gruppspårning av gränssnitt

 • protokoll 1 – Anger vilken protokollinstans som ska kopplas till ett kontrollgränssnitt och anger protokollkonfigurationsläge för redundansprogram

 • timers hälsningstid 3 parkeringstid 10– Konfigurerar timern för hälsningstid och timern för parkeringstid:

  • Hälsningstid – intervall mellan flera hälsningsmeddelanden i följd – standard 3 sekunder. Intervallet är 250 millisekunder – 254 sekunder

  • Parkeringstid – intervallet mellan mottagandet av ett hälsningsmeddelande och antagandet att ett fel har uppstått på sändningsroutern. Den här varaktigheten måste vara längre än hälsningstiden – standard 10 sekunder. Intervallet är 750 millisekunder – 255 sekunder

   Vi rekommenderar att du konfigurerar timern för parkeringstid till minst tre gånger värdet för timern för hälsningstid.

3

Aktivera enhet-till-enhetsredundans för CUBE-programmet. Konfigurera RG från föregående steg under voice service voip. Detta gör det möjligt för CUBE-programmet att styra redundansprocessen.

voice service voip
  redundancy-group 1
  exit
VCUBE-1(config)#voice service voip
VCUBE-1(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-1(config-voi-serv)# exit
VCUBE-2(config)#voice service voip
VCUBE-2(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-2(config-voi-serv)# exit

redundansgrupp 1– Ny inläsning krävs för att den uppdaterade konfigurationen ska fungera när du lägger till och tar bort det här kommandot. Plattformarna läses in igen när hela konfigurationen har tillämpats.

4

Konfigurera Gig1 och Gig2-gränssnitten tillsammans med deras respektive virtuella IP-adresser enligt nedan och tillämpa redundansgränssnittsidentifieraren (rii)

VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-2(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-v(config-if)# exit

Här förklaras de fält som används i den här konfigurationen:

 • redundans rii– konfigurerar redundansgränssnittsidentifieraren för redundansgruppen. Krävs för att skapa en virtuell MAC-adress (VMAC). Samma ID-värde för rii måste användas för varje routers gränssnitt (AKTIV/STANDBY) som har samma VIP.


   

  Om det finns fler än ett B2B-par på samma LAN, MÅSTE varje par ha unika rii-ID:n för sina respektive gränssnitt (för att förhindra kollision). ”show redundancy application group all (visa alla redundansprogramgrupper)” ska ange korrekt lokal information och peer-information.

 • redundansgrupp 1– Associerar gränssnittet till redundansgruppen som skapades i steg 2 ovan. Konfigurera RG-gruppen samt den VIP som tilldelats det här fysiska gränssnittet.


   

  Det är obligatoriskt att använda ett separat gränssnitt för redundans, dvs. gränssnittet som används för rösttrafik inte kan användas som kontroll- och datagränssnitt enligt steg 2 ovan. I detta exempel används Gigabit-gränssnitt 3 för RG-kontroll/-data

5

Spara konfigurationen av den första CUBE-tillämpningen och läs in den på nytt.

Standby-plattformen är alltid sist att läsas in på nytt.

VCUBE-1#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-1#reload
Proceed with reload? [confirm]

När VCUBE-1 startat helt sparar du konfigurationen av VCUBE-2 och läser in den på nytt.

VCUBE-2#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-2#reload
Proceed with reload? [confirm]
6

Verifiera att enhet-till-enhetskonfigurationen fungerar som väntat. Relevant utdata markeras i fetstil.

VCUBE-2 lästes in på nytt sist och enligt designöverväganden är standbyplattformen alltid den sista att läsas in på nytt.


VCUBE-1#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STANDBY
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: Local
    Standby Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: STANDBY
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Standby Peer: Local
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-2#

Konfigurera en lokal gateway på båda CUBE

I vår exempelkonfiguration använder vi följande segmentinformation från Control Hub för att bygga den lokala gatewaykonfigurationen på båda plattformarna, VCUBE-1 och VCUBE-2. Användarnamnet och lösenordet för den här inställningen är följande:

 • Användarnamn: Hussain1076_LGU

 • Lösenord: lOV12MEaZx

1

En konfigurationsnyckel måste skapas för lösenordet med kommandona som visas nedan innan den kan användas i autentiseringsuppgifterna eller delade hemligheter. Typ 6-lösenord krypteras med AES-chiffer och denna användardefinierade konfigurationsnyckel.


LocalGateway#conf t
LocalGateway(config)#key config-key password-encrypt Password123
LocalGateway(config)#password encryption aes

Här är den lokala gatewaykonfigurationen som gäller för båda plattformarna baserat på parametrarna i Control Hub som visas ovan, spara och läs in igen. SIP Digest-autentiseringsuppgifter från Control Hub markeras i fetstil.


configure terminal
crypto pki trustpoint dummyTp
revocation-check crl
exit
sip-ua
crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server
transport tcp tls v1.2
end


configure terminal
crypto pki trustpool import clean url
http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b
end


configure terminal
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 x.x.x.x y.y.y.y
  exit
  allow-connections sip to sip
 media statistics
 media bulk-stats
 no supplementary-service sip refer
 no supplementary-service sip handle-replaces
 fax protocol pass-through g711ulaw
 stun
  stun flowdata agent-id 1 boot-count 4
  stun flowdata shared-secret 0 Password123!
 sip
  g729 annexb-all
  early-offer forced
  end


configure terminal
voice class sip-profiles 200
 rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)"
"sip:\1"
 rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>"
"<sip:\1;transport=tls>"
 rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)"
"<sip:\1"
 rule 20 request ANY sip-header From modify ">"
";otg=hussain1076_lgu>"
 rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify
"sips:(.*)" "sip:\1"


voice class codec 99
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g711ulaw
 exit

voice class srtp-crypto 200
 crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
 exit

voice class stun-usage 200
 stun usage firewall-traversal flowdata
 exit


voice class tenant 200
 registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240
refresh-ratio 50 tcp tls
 credentials number Hussain5091_LGU username Hussain1076_LGU
password 0 lOV12MEaZx realm Broadworks 
 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm BroadWorks

 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm 40462196.cisco-bcld.com
 no remote-party-id
 sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com
 connection-reuse
 srtp-crypto 200
 session transport tcp tls
 url sips
 error-passthru
 asserted-id pai
 bind control source-interface GigabitEthernet1
 bind media source-interface GigabitEthernet1
 no pass-thru content custom-sdp
 sip-profiles 200
 outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com
 privacy-policy passthru


voice class tenant 100
 session transport udp
 url sip
 error-passthru
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp

voice class tenant 300
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp
 

voice class uri 100 sip
 host ipv4:198.18.133.3

voice class uri 200 sip
 pattern dtg=hussain1076.lgudial-peer voice 101 voip
 description Outgoing dial-peer to IP PSTN
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target ipv4:198.18.133.3
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 100
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 201 voip
 description Outgoing dial-peer to Webex Calling
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 no voice-class sip localhost
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad


voice class dpg 100
 description Incoming WebexCalling(DP200) to IP PSTN(DP101)
 dial-peer 101 preference 1

voice class dpg 200
 description Incoming IP PSTN(DP100) to Webex Calling(DP201)
 dial-peer 201 preference 1

dial-peer voice 100 voip
 desription Incoming dial-peer from IP PSTN
 session protocol sipv2
 destination dpg 200
 incoming uri via 100
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 300
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 200 voip
 description Incoming dial-peer from Webex Calling
 session protocol sipv2
 destination dpg 100
 incoming uri request 200
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad

end

copy run start

För att visa utdata för visningskommandot har vi gjort en ny inläsning av VCUBE-2 följt av VCUBE-1, vilket gör VCUBE-1 till standby-CUBE och VCUBE-2 till aktiv CUBE

2

När som helst kommer endast en plattform att upprätthålla en aktiv registrering som lokal gateway med Webex Calling-åtkomsten SBC. Ta en titt på utdata för följande visningskommandon.

visa redundansprogramgrupp 1

visa status för sip-ua-register


VCUBE-1#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: Standby
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: STANDBY HOT
     Peer RF state: ACTIVE

VCUBE-1#show sip-ua register status
VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STATUS
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

VCUBE-2#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     48     yes normal
VCUBE-2#

Från ovan utdata kan du se att VCUBE-2 är den aktiva LGW som underhåller registreringen med Webex Calling-åtkomsten SBC, medan utdata från ”show sip-ua register status (visa status för sip-ua register)” är tomt i VCUBE-1

3

Aktivera nu följande felsökningar på VCUBE-1


VCUBE-1#debug ccsip non-call
SIP Out-of-Dialog tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip info
SIP Call info tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip message
4

Simulera felöverlämning genom att utfärda följande kommando på den aktiva LGW, VCUBE-2 i det här fallet.


VCUBE-2#redundancy application reload group 1 self

Växling från AKTIV till STANDBY för LGW sker även i följande scenario, förutom CLI som listas ovan

 • När den AKTIVA routern läses in på nytt

 • När den AKTIVA routern gör en kall omstart

 • När den AKTIVA routerns RG-konfigurerade gränssnitt är avstängda för vilket spårning är aktiverat

5

Kontrollera om VCUBE-1 har registrerats med Webex Calling-åtkomst SBC. VCUBE-2 skulle ha lästs in på nytt vid det här laget.


VCUBE-1#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     56     yes normal
VCUBE-1#

VCUBE-1 är nu aktiv LGW.

6

Titta på relevant felsökningslogg på VCUBE-1 som skickar en SIP-registrering till Webex Calling VIA den virtuella IP-adressen och mottager en 200 OK.


VCUBE-1#show log

Jan 9 18:37:24.769: %RG_MEDIA-3-TIMEREXPIRED: RG id 1 Hello Time Expired.
Jan 9 18:37:24.771: %RG_PROTCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from Standby to Active
Jan 9 18:37:24.783: %VOICE_HA-2-SWITCHOVER_IND: SWITCHOVER, from STANDBY_HOT to ACTIVE state.
Jan 9 18:37:24.783: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sip_ha_notify_active_role_event: Received notify active role event

Jan 9 18:37:25.758: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip: 40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK0374
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:25.995: //-1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK0374;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1324701502-1578595045969
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
WWW-Authenticate; DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58zliBW",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.000: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip:40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK16DC
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:25 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent:Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Authorization: Digest username="Hussain1076_LGU",realm="BroadWorks",uri="sips:40462196.cisco-bcld.com:5061",response="b6145274056437b9c07f7ecc08ebdb02",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58z1iBW",cnonce="3E0E2C4D",qop=auth,algorithm=MD5,nc=00000001
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.190: //1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK16DC;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1897486570-1578595-46184
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>;expires=120;q=0.5
Allow-Events: call-info,line-seize,dialog,message-summary,as-feature-event,x-broadworks-hoteling,x-broadworks-call-center-status,conference
Content-Length: 0
15 jul 2021
Konfigurera Unified CM för Webex Calling

Du kan behöva integrera med Unified CM om Webex Calling-aktiverade platser läggs till i en befintlig distribution där Unified CM är den lokala samtalskontrollösningen, eller om du behöver direkt uppringning mellan telefoner registrerade för Unified CM och telefoner på Webex Calling-platser.

Konfigurera säkerhetsprofilen för SIP-trunk för trunk till lokal gateway

I fall där lokal gateway och PSTN-gateway finns på samma enhet måste Unified CM aktiveras för att skilja mellan två olika trafiktyper (samtal från Webex och från PSTN) som härstammar från samma enhet och tillämpa en differentierad tjänsteklass för de här samtalstyperna. Den differentierade samtalsbehandlingen uppnås genom att två trunkar tillhandahålls mellan Unified CM och den kombinerade enheten med lokal gateway och PSTN-gateway som kräver olika SIP-lyssningsportar för de två trunkarna.

Skapa en dedikerad säkerhetsprofil för SIP-trunk för lokal gateway-trunk med följande inställningar:

Inställning Värde
Namn Unikt namn, t.ex. Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Säkerhetsprofil för Webex SIP-trunk
Inkommande port Måste matcha port som används i lokal gateway-konfiguration för trafik till/från Webex: 5065

Konfigurera SIP-profilen för den lokala gateway-trunken

Skapa en dedikerad SIP-profil för den lokala gateway-trunken med följande inställningar:

Inställning Värde
Namn Unikt namn, t.ex. Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Webex SIP-profil
Aktivera ALTERNATIV Ping för att övervaka destinationsstatus för trunkar med tjänstetypen ”Ingen (standard)” Markerad

Skapa ett sökutrymme för samtal för samtal från Webex

Skapa ett samtalssökutrymme för samtal från Webex med följande inställningar:

Inställning Värde
Namn Unikt namn, t.ex. Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Webex Calling-sökområde
Valda partitioner

DN (+E.164-katalognummer)

ESN (förkortad uppringning mellan webbplatser)

PSTNInternational (PSTN-åtkomst)

onNetRemote (GDPR-inlärda destinationer)


 

Den senaste partitionen onNetRemote används endast i en miljö med flera kluster där dirigeringsinformation utbyts mellan Unified CM-kluster med hjälp av Intercluster Lookup Service (ILS) eller Global Dialplan Replication (GDPR).

Konfigurera en SIP-trunk till och från Webex

Skapa en SIP-trunk för samtal till och från Webex via lokal gateway med följande inställningar:

Inställning Värde
Enhetsinformation
DeviceName Ett unikt namn, t.ex. Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Webex SIP-trunk
Kör på alla aktiva Unified CM-noder Markerad
Inkommande samtal
Samtalssökutrymme Det tidigare definierade samtalssökutrymmet: Webex
AAR-samtalssökutrymme Ett samtalssökutrymme med åtkomst endast till PSTN-dirigeringsmönster: PSTNReroute
SIP-information
Destinationsadress IP-adress för lokal gateway CUBE
Destinationsport 5060
Säkerhetsprofil för SIP-trunk Tidigare definierad: Webex
SSO-profil Tidigare definierad: Webex

Konfigurera dirigeringsgrupp för Webex

Skapa en dirigeringsgrupp med följande inställningar:

Inställning Värde
Information om dirigeringsgrupp
Namn på dirigeringsgrupp Ett unikt namn, t.ex. Webex
Valda enheter Den tidigare konfigurerade SIP-trunken: Webex

Konfigurera dirigeringslista för Webex

Skapa en dirigeringslista med följande inställningar:

Inställning Värde
Information om dirigeringslista
Namn Ett unikt namn, t.ex. RL_Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Dirigeringslista för Webex
Kör på alla aktiva Unified CM-noder Markerad
Information om dirigeringslista för medlem
Valda grupper Endast den tidigare definierade dirigeringsgruppen: Webex

Skapa en partition för Webex-destinationer

Skapa en partition för Webex-destination med följande inställningar:

Inställning Värde
Information om dirigeringslista
Namn Unikt namn, t.ex. Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Webex-partition

Nästa steg

Se till att lägga till den här partitionen i alla samtalssökutrymmen som ska ha åtkomst till Webex-destinationer. Du måste lägga till den här partitionen specifikt i det samtalssökutrymme som används som sökutrymme för inkommande samtal på PSTN-trunkar, så att samtal från PSTN till Webex kan dirigeras.

Konfigurera dirigeringsmönster för Webex-destinationer

Konfigurera dirigeringsmönster för varje DID-intervall på Webex med följande inställningar:

Inställning Värde
Dirigeringsmönster Fullständigt +E.164-mönster för DID-intervall i Webex med inledande "\". Till exempel: \+140855501XX
Dirigeringspartition Webex
Gateway-/dirigeringslista RL_Webex
Brådskande prioritet Markerad

Konfigurera förkortad normalisering för fjärruppringning för Webex

Om förkortad uppringning inom webbplatsen krävs för Webex ska du konfigurera normaliseringsmönster för uppringning för varje ESN-intervall på Webex med följande inställningar:

Inställning Värde
Översättningsmönster ESN-mönstret för ESN-intervallet i Webex. Till exempel: 80121XX
Partition Webex
Beskrivning Meningsfull beskrivning, t.ex. Webex normaliseringsmönster
Använd upphovsmannens samtalssökutrymme Markerad
Brådskande prioritet Markerad
Invänta inte timeout mellan siffror vid påföljande hopp Markerad
Omvandlingsmask för uppringd part Mask för att normalisera numret till +E.164. Till exempel: +140855501XX
15 jul 2021
Konfigurera dina funktioner för Webex Calling

Skapa och hantera autosvar

Se till att samtal besvaras och att personer som ringer får sina behov uppfyllda. Du kan lägga till hälsningar, konfigurera menyer och dirigera samtal till en svarstjänst, en sökgrupp, en röstbrevlåda eller en riktig person. Du kan skapa ett 24-timmarsschema eller tillhandahålla olika alternativ när ditt företag är öppet eller stängt.

Det finns mer information om hur du skapar och hanterar automatiska deltagare i Hantera autosvar i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera en sökgrupp

Sökgrupper kan dirigera inkommande samtal till en grupp av användare eller arbetsytor. Du kan till och med konfigurera ett mönster för att dirigera till en hel grupp.

Det finns mer information om hur du konfigurerar en sökgrupp i Sökgrupper i Cisco Webex Control Hub.

Skapa en receptionistklient

Hjälp till att uppfylla kontorspersonalens behov. Du kan konfigurera användare som telefonassistenter så att de kan kolla alla inkommande samtal till vissa personer inom din organisation.

Mer information om hur du konfigurerar och visar dina receptionistklienter finns i Receptionistklienter i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera en personsökningsgrupp

Med gruppersonsökning kan en användare göra ett enkelriktat samtal eller gruppersonsökning till upp till 75 målanvändare och arbetsytor genom att ringa ett nummer eller en anknytning som tilldelats en specifik personsökningsgrupp.

Det finns mer information om hur du konfigurerar och redigerar personsökningsgrupper i Konfigurera en personsökningsgrupp i Cisco Webex Control Hub.

Skapa en samtalskö

Du kan konfigurera en samtalskö så att kunder vars samtal inte kan besvaras hör ett automatiskt svar, lugnande meddelanden och musik tills någon kan besvara samtalet.

Mer information om hur du konfigurerar och hanterar en samtalskö finns i Hantera samtalsköer i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera hur samtal ska besvaras

Du kan förbättra samarbetet i dina team genom att skapa en samtalssvarsgrupp så att användare kan besvara andras samtal. När du lägger till användare i en samtalssvarsgrupp och en gruppmedlem är borta eller upptagen kan en annan medlem svara på samtalet.

Mer information om hur du konfigurerar en samtalssvarsgrupp finns i Besvara samtal i Cisco Webex Control Hub.

Konfigurera samtalsparkering

Med samtalsparkering kan en definierad grupp av användare parkera samtal mot andra tillgängliga medlemmar i en samtalsparkeringsgrupp. Parkerade samtal kan besvaras av andra gruppmedlemmar på deras telefon.

Det finns mer information om hur du konfigurerar samtalsparkering i Samtalsparkering i Cisco Webex Control Hub.

Tillåt användare att bryta sig in på andra personers telefonsamtal

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal, gå till Avancerade samtalsinställningar och välj Bryta in.

3

Aktivera Bryta in, välj om telefonen ska spela upp ett ljud när någon bryter in i ett samtal och klicka sedan på Spara.

Aktivera Hotell för en användare

När du aktiverar hotell för en användare får de möjlighet att arbeta i ett annat utrymme samtidigt som de behåller funktionaliteten och funktionerna i sin huvudsakliga skrivbordstelefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och klicka på Hotell.

3

Aktivera Hotell och klicka på Spara.

Förhindra att någon övervakar en användares linjestatus

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och gå till Sekretess.

3

Välj lämpliga inställningar för autosvarssekretess för den här användaren.

4

Markera kryssrutan Aktivera sekretess. Du kan då bestämma om du vill blockera alla genom att lämna fältet Sök användare efter namn tomt eller välja vem som ska kunna övervaka användarens linjestatus.

Med det verkställande exemplet ovan söker du efter namnet på deras administrativa assistent.

5

Klicka på Spara.

Låt en användare se linjestatusen på någon annans telefon eller via en samtalsparkeringsanknytning

Det maximala antalet övervakade linjer är 50, men du bör tänka på bandbredden. Maxantalet kan även bestämmas av antalet linjeknappar på användarens telefon.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal och Avancerade samtalsinställningar och gå till Övervakning.

3

Välj bland följande alternativ:

 • Lägg till övervakad linje
 • Lägg till samtalsparkeringsanknytning
4

Välj om du vill att användaren ska få aviseringar om parkerade samtal, sök efter personen eller samtalsparkeringsanknytningen som ska övervakas och klicka sedan på Spara.


 

Listan med övervakade linjer i Control Hub motsvarar ordningen för övervakade linjer som visas på användarens enhet. Du kan ändra ordningen på listan med övervakade linjer när som helst.

28 okt 2021
Konfigurera och hantera dina WebEx-uppringnings användare

Du måste lägga till varje användare i Control Hub för att de ska kunna dra nytta av alla Webex Calling tjänster. Antalet användare som du måste lägga till avgör hur du lägger till dem i Control Hub, oavsett om du manuellt lägger till varje användare via e-postadress eller lägger till flera användare med en CSV-fil. Valet är ditt.


Om du synkroniserar användare från en katalog, såsom Active Directory, måste du även lägga till dem i din katalog när du lägger till personer i Control Hub manuellt.


När du lägger till användare får för- och efternamn inte innehålla ytterligare ascii-tecken eller följande tecken %, #, <, >, \, /,", och de får ha en maximal längd på 30 tecken. Dessutom kan inte för- och efternamn börja med +, -, =, @.

Innan du börjar

Det kan hända att du får ett fel meddelande om du försöker lägga till användare som har använt sin e-postadress för att skapa ett prov konto. Be användarna att ta bort sin organisation innan de lägger till dem i din organisation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och klickar sedan på Hantera användare.

2

Välj Lägg till eller ändra användare manuellt.

3

(Valfritt) Om du skickar välkomstmeddelanden automatiskt klickar du på Nästa.

4

Välj ett och klicka på Nästa:

 • Välj e-postadressoch ange upp till 25 e-postadresser.
 • Välj namn och e-postadresseroch ange sedan upp till 25 namn och e-postadresser.

 

Du kan lägga till användare som är tillgängliga för att konvertera till din organisation.

5

Licens tilldelning:

 • Om du har en aktiv licens mal len tilldelas licenser automatiskt för nya användare och du kan granska licens sammanfattningen.
 • Välj vilka tjänster som ska tilldelas. Om du har flera prenumerationer väljer du en prenumeration från listan.


 

Om du tilldelar licenser för Contact Center väljer du Webex Teams och sedan Kundtjänst med alternativet Premium- och Standardagent. Om du vill lägga till en övervakare väljer du båda alternativen Premium och Supervisor. En användare behandlas som en agent om du inte gör dem till övervakare.

6

Innehålls hantering:

 • Om global åtkomst har valts för din företags innehålls hantering kommer innehålls hantering automatiskt att tilldelas användare.
 • Välj ett alternativ för innehålls hantering för varje användare.

7

Klicka på Spara.

 • Ett e-postmeddelande skickas till varje person med en inbjudan att delta.

 • I Control Hub visas personer i ett läge för avvaktande inbjudan tills de loggar in för första gången. Licenser tilldelas efter att användaren har loggat in för första gången eller om du använder Cisco Kataloganslutning med en hävda domän tilldelas licenserna när användare skapas.

8

(Valfritt) Om du har lagt till Samtal till användaren ska du tilldela en plats, ett telefonnummer och en anknytning.

9

Granska sammanfattnings sidan för bearbetade poster och klicka på Slutför.


 

Omedelbart efter att du har lagt till en samtalsanvändare rekommenderar vi att du tar bort Webex Calling-licensen och sedan på nytt tilldelar samtalslicensen till användaren om ett fel visas när du väljer användarens samtalsinställningar.

Nästa steg

Du kan tilldela administratörs privilegier till personer i din organisation.

Innan du börjar

Om du har fler än en CSV-fil för din organisation kan du överföra en fil och när uppgiften har slutförts, kan du överföra nästa fil.

För kunder i Asien/Stillahavsområdet (inklusive Japan, Kina och Hong Kong) fylls inringar-id automatiskt i från fälten Förnamn och Efternamn och fälten inringar-id Förnamn och inringar-id Efternamn ignoreras i CSV-uppladdningen.


Vissa kalkyl blads redigerare tar bort +-tecknet från cellerna när. csv-filen öppnas. Vi rekommenderar att du använder en text redigerare för att göra. csv-uppdateringar. Om du använder en kalkyl blads redigerare ska du se till att ange cell formatet som text och sedan lägga till alla +-tecken som du har tagit bort.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare, klickar på Hantera användare och väljer CSV Lägg till eller ändra användare.

2

Klicka på Exportera för att hämta filen och du kan ange användarinformation på en ny rad i CSV-filen.

 • För att tilldela en tjänst, Lägg till Sant i den här tjänstens kolumn och för att exkludera en tjänst, Lägg till falsk. Kolumnen användar-ID/e-post (obligatoriskt) är det enda obligatoriska fältet. Om du har särskilda katalog- och externa nummer för varje ny användare ska du inkludera inledande '+' för externa nummer utan andra tecken.

  Om du har en aktiv licens mal len ska du lämna alla kolumner tomma så att mallen automatiskt tilldelas den nya användaren på den raden.


   

  Du kan inte tilldela behörigheter för företags innehålls hantering till användare som använder licensmallen, se Konfigurera inställningar för företagsinnehållshantering i Cisco Webex Control Hub för mer information.

 • För att tilldela en plats anger du namnet i kolumnen Plats. Om du lämnar fältet tomt tilldelas användaren standardplatsen.

 • Om du lägger till användare som övervakare för Cisco Webex Contact Center måste du lägga lägga till användare manuellt. Du kan endast tilldela Standard- och Premium-roller med en CSV.

 

Se till att inkludera efternamn när du anger en användares namn, annars kan du stöta på problem.

3

Klicka på Importera, välj din fil och klicka på Öppna.

4

Välj antingen Lägg till endast tjänster eller Lägg till och ta bort tjänster.

Om du har en aktiv licens mal len väljer du Lägg till endast tjänster.

5

Klicka på Skicka in.

CSV-filen överförs och din uppgift skapas. Du kan stänga webbläsaren eller det här fönstret och din uppgift fortsätter att köras. Om du vill granska förloppet för din uppgift, se Hantera uppgifter i Cisco WebEx Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj en användare och klicka på Tjänster > Redigera licenser.

3

Om du har flera prenumerationer väljer du en prenumeration från listan.

4

Markera de tjänster som ska läggas till eller tas bort och klicka på Nästa.

5

Om du har tilldelat en Webex Meetings-licens väljer du en kontotyp som du vill tilldela användaren för varje Webex Meetings-webbplats och klickar sedan på Spara.


 

Du måste ha funktionen Deltagarkonto aktiverad för din Webex-webbplats för att tilldela användare som deltagare. Om du inte ser kolumnen Deltagarkonto i CSV-filen kontaktar du din kundframgångschef, partnerframgångschef eller Ciscos tekniska supportcenter (TAC) för att aktivera den här funktionen för din Webex-webbplats.

Deltagarkontotypen är inte tillgänglig för användare som har rollen Webex-webbplatsadministratör. Om du vill tilldela dessa användare ett deltagarkonto måste du ta bort deras administratörsbehörigheter för den Webex Meetings-webbplatsen.


 

Omedelbart efter att du har lagt till en samtalslicens rekommenderar vi att du tar bort Webex Calling-licensen och sedan på nytt tilldelar licensen till användaren om ett fel visas när du väljer användarens samtalsinställningar.

Innan du börjar

Om du har fler än en CSV-fil för din organisation kan du överföra en fil och när uppgiften har slutförts, kan du överföra nästa fil.

Du kan inte ta bort användare eller ändra platsen som har tilldelats en användare med CSV-mallen.


Vissa kalkyl blads redigerare tar bort +-tecknet från cellerna när. csv-filen öppnas. Vi rekommenderar att du använder en text redigerare för att göra. csv-uppdateringar. Om du använder en kalkyl blads redigerare ska du se till att ange cell formatet som text och sedan lägga till alla +-tecken som du har tagit bort.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare, klickar på Hantera användare och väljer CSV Lägg till eller ändra användare.

2

(Valfritt) Om du skickar välkomstmeddelanden automatiskt klickar du på Nästa.

3

Klicka på Exportera för att hämta filen. Du kan redigera den hämtade filenexported_users(.csv)på något av följande sätt:

 • Om du vill ändra befintliga användare kan du uppdatera valfri kolumn förutom Användar-ID/e-post (obligatoriskt) och Plats. Om du t. ex. ändrar användar-ID/e-post skapar en ny användare.

 • För att tilldela en plats anger du namnet i kolumnen Plats. Om du lämnar fältet tomt tilldelas användaren standardplatsen.

 • För att tilldela en tjänst, Lägg till Sant i den här tjänstens kolumn och för att exkludera en tjänst, Lägg till falsk.

 • När du har flera prenumerationer kan du använda prenumerations-ID i kolumn rubriken för att identifiera den tjänst som du vill lägga till. Om du t. ex. har två prenumerationer med samma tjänst kan du ange en tjänst från en specifik prenumeration som ska tillämpas på användaren.

4

Ange ett värde i kolumnen Samtalsbeteende om du vill ändra hur samtal sker för specifika användare. Du kan ange något av följande alternativ och se Konfigurera samtalsbeteende för Webex Calling för mer information om varje inställning:

 • ANVÄND__ORGANISATIONSINSTÄLLNINGAR– Ange den här strängen för att använda den organisationsomfattande inställningen.

 • INBYGGDA_WEBEX__TEAMS-SAMTAL – Ange denna sträng för att använda Webex Teams samtal.

 • RING_MED APP REGISTRERAD FÖR____WEBEXCALLTEL– Ange denna sträng för att använda Webex Calling-appalternativet.

5

Ange ett nummer för inringar-ID, förnamn för inringar-ID och efternamn för inringar-ID. Om du lämnar kolumnerna Nummer för inringar-ID, Förnamn för inringar-ID och Efternamn för inringar-ID tomma, visas det som står i kolumnerna Förnamn, Efternamn och Telefonnummer när användaren ringer ett samtal. Om du lämnar nummer för inringar-id tomt visas platsens huvudnummer när användaren ringer ett samtal.


 

Kolumnerna Förnamn för inringar-ID och Efternamn för inringar-ID får inte innehålla specialtecken. Om ett förnamn för inringar-ID eller efternamn för inringar-ID innehåller ett specialtecken används en förenklad version av namnet.

6

När du har sparat CSV-filen klickar du på Importera, markerar den fil som du har gjort ändringar i och klickar sedan på Öppna.

7

Välj antingen Lägg till endast tjänster eller Lägg till och ta bort tjänsteroch klicka sedan på Skicka.


 

En användare kan inte ha två samtalslicenser, så om din organisation har flera prenumerationer och du vill flytta användare till en ny prenumeration väljer du alternativet Lägg till och ta bort tjänster. Om du vill lägga till tjänster ställer du in cellerna på TRUE och tar bort tjänster genom att ställa in dessa celler på FALSK.

CSV-filen överförs och din uppgift skapas. Du kan stänga webbläsaren eller det här fönstret och din uppgift fortsätter att köras. Om du vill granska förloppet för din uppgift, se Hantera uppgifter i Cisco WebEx Control Hub.

Om du inte utelämnar e-postinbjudningar till administratörer får nya användare e-postbekräftelser.

Du kan när som helst tilldela nummer, anknytningar eller både och till personers enheter. Tilldelade anknytningar visas på telefon skärmar.

Du kan även konfigurera alternativa nummer så att flera telefonnummer rings upp på samma telefon. Du kan ange olika ringsignaler för varje nummer för att skilja mellan vilka nummer som rings upp.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer sedan samma person som du vill tilldela ett nummer till.

2

Välj Ring och klicka sedan på Lägg till nummer.

3

Välj ett telefonnummer i listan över tillgängliga nummer. Du kan även tilldela en anknytning.

Om ett nummer redan har tilldelats användaren kommer ytterligare nummer att läggas till för användaren som ett alternativt nummer. Du kan lägga till upp till 10 alternativa nummer för en användare.

4

(Valfritt) För att identifiera samtal från specifika telefonnummer kan du tilldela ett uppringningsmönster. Om du vill aktivera klickar du på knappen under Uppringningsmönster.

5

Klicka på Spara.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och filtrerar kolumnen Status så att bara personer med statusAvvaktande inbjudan visas.

2

Under Åtgärder, för en person med status Avvaktande inbjudan, väljer du mer > Skicka inbjudan igen.

Om din organisation använder katalogsynkronisering är borttagningsalternativet inte tillgängligt i Control Hub och du måste ta bort användarkonton från din Active Directory. Därefter uppdateras användarlistan för din organisation med Cisco Kataloganslutning när användarkontoinformationen synkroniseras.

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare, klickar du på knappen mer och sedan på Ta bort användare.

Användaren kan inte längre logga in på din Webex-webbplats, alla tilldelade Webex-tjänstertas bort och de tas bort från alla utrymmen eller team som de deltar i. Allt innehåll som har skapats i utrymmen tas inte bort, och innehållet lyder under lagrings principen som varje utrymmes ägare har implementerat.

Du kan avaktivera en användare för att stänga av Webex-tjänster, Webex Calling tjänster. Som om det är bestämt att ta bort en användare finns användaren kvar i användarlistan när du inaktiverar användaren så att du kan återaktivera när som helst och vid behov.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com/ går du till Användare.

2

Klicka på knappen Mer.

3

Klicka på Avaktivera användare.

Webex-tjänster, Webex Calling tjänster, är nu inaktiverade för den här användaren.

När de är inaktiverade loggas både Webex-Webex Calling-appens användare ut från sina sessioner. All användaråtkomst till https://settings.webex.com/ och Control Hub är inte tillåtet. MPP-telefoner kommer under en kort tid fortsätta att ha stöd för uppringning av utgående och inkommande samtal, såvida inte administratören aktiverar samtalslyssning för den användaren. Mer information om avlyssning av samtal finns i Konfigurera samtalslyssning för en användare för Webex Calling i Cisco Control Hub.

Du kan konfigurera en kund administratör med olika behörighets nivåer. De kan vara fullständiga administratörer, support administratörer, skrivskyddade administratörer eller kontroll tjänstemän. Med fullständiga administratörs privilegier kan du utse en eller flera roller till alla användare i din organisation.


Alla som har tilldelats rollen användar- och enhetsadministratör eller enhetsadministratör kan inte administrera Webex Calling.

I Control Hub kan du lära dig om olika behörighets nivåer och konfigurera en kund administratör. Kundadministratörer kan vara fullständiga administratörer, supportadministratörer, användar- och enhetsadministratörer, enhetsadministratörer, skrivskyddade administratörer eller efterlevnadsadministratörer. Med fullständiga administratörs privilegier kan du utse en eller flera roller till alla användare i din organisation.

Du vill alltid ha fler än en administratör för en organisation. Det är en bästa praxis och gör det alltid möjligt för dig att göra administrativa ändringar om en av administratörerna inte är tillgänglig.

Användare inom din organisation kan tilldelas specifika administrativa roller för att avgöra vad de kan se och ha åtkomst till i Control Hub. När du tilldelar särskilda administrativa roller kan du effektivisera ansvarsområden och göra det enklare att hålla administratörer ansvariga. Efterlevnadsadministratörer kan leta efter specifika personer i ditt företag, hitta innehåll de har delat eller söka igenom ett visst utrymme och sedan skapa en rapport av resultaten.


1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer en användare.

2

Under roller och säkerhet klickar du på Administratörs roller eller tjänst åtkomst.

3

Välj en roll som ska tilldelas användaren.

Så här tilldelar du en användare som Webex-webbplatsadministratör: bredvid roller för Webex-webbplatsadministratör klickar du på Redigera och väljer en roll för varje Webex-webbplats som du vill att användaren ska hantera.

4

Välj Spara.

15 jul 2021
Konfigurera och hantera Webex Calling-enheter

Som administratör kan du tilldela enheter till användare eller arbetsytor i Control Hub. Du har möjlighet att ange MAC-adressen för en enhet eller generera en aktiveringskod som sedan måste anges manuellt på enheten.

Med Control Hub kan du tilldela enheter till användare för personlig användning och sedan registrera enheterna i molnet.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832


När det gäller DECT-enheter är endast DECT-basenheter (inte DECT-handenheter) tillgängliga för tilldelning i Control Hub. När du har tilldelat en basenhet till en användare måste du manuellt parkoppla en DECT-handenhet till basenheten. Det finns mer information i Anslut handenheten till basstationen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Lägg till enhet.


 
Du kan även lägga till en telefon till en användare i användarens profil. Se hur i avsnittet Hantera en enhet för en användare.
2

Välj Befintlig användare, ange telefonens ägare (antingen en del av användarnamnet eller användarens riktiga namn), välj användaren från resultaten och klicka sedan på Nästa.

3

Välj enheten i listrutan och klicka på Nästa.

4

Välj ett av följande alternativ och klicka på Spara:

 • Med aktiveringskod – Välj det här alternativet om du vill generera en aktiveringskod som du kan dela med enhetens ägare. Den 16-siffriga aktiveringskoden måste anges manuellt på enheten.

   

  Flerplatformstelefoner måste ha en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att kunna visa aktiveringskodskärmen. Om telefonens inbyggda programvara behöver uppdateras kan du dirigera användarna till https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • Med MAC-adress – Välj det här alternativet om du känner till enhetens MAC-adress. En telefons MAC-adress måste vara en unik post. Om du anger en MAC-adress för en telefon som redan är registrerad eller anger fel nummer visas ett felmeddelande.

 

Det kan finnas begränsningar när tredjepartsenheter används.

Om du valde att generera en aktiveringskod för enheten men inte har använt koden än visas enhetens status som Aktiverar i den tilldelade användarens enhetsavsnitt och den huvudsakliga enhetslistan i Control Hub. Kom ihåg att det kan ta upp till 10 minuter innan enhetsstatusen uppdateras i Control Hub.

När personer är på jobbet samlas de på många olika platser, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. De flesta av dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco IP-telefon och klicka sedan på Nästa.

4

Välj enhetstypen i listrutan, välj om du vill registrera telefonen med en aktiveringskod eller en MAC-adress och klicka sedan på Nästa. Kom ihåg att om du väljer att registrera enheten med en aktiveringskod skickas koden via e-post till den utsedda administratören för platsen.

För Webex Calling kan du endast lägga till en delad telefon i en arbetsyta.

För Cisco IP-konferenstelefon 7832 kanske vissa funktionstangenter inte är tillgängliga. Om du behöver en fullständig uppsättning funktionstangenter rekommenderar vi att du tilldelar telefonen till en användare i stället.

5

Tilldela en plats och ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer) och klicka sedan på Spara. Du kan även tilldela en anknytning.

När personer är på jobbet samlas de på många olika arbetsytor, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj En annan Cisco Webex-enhet och klicka på Nästa.

Andra Cisco Webex-enheter inkluderar Cisco Webex Room- eller skrivbordsenhet, inklusive Cisco Webex Board.

4

Välj något av följande alternativ:

 • Fria samtal – Användare kan endast ringa Webex- eller Webex Session Initiation Protocol-samtal (SIP) med en SIP-adress (till exempel username@example.calls.webex.com).
 • Webex Calling – Utöver att kunna ringa och ta emot Webex- och SIP-samtal kan personer i denna arbetsyta använda enheten för att ringa och ta emot telefonsamtal inom Webex Calling-nummerplanen. Du kan till exempel ringa din kollega Giacomo Edwards genom att ringa hans telefonnummer 555-555-5555, hans anknytning 5555 eller hans SIP-adress gedwards@example.webex.com, men du kan även ringa din lokala pizzeria.
5

Tilldela en plats, ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer), en anknytning och klicka sedan på Spara.

6

Aktivera enheten med den angivna koden. Du kan kopiera, e-posta eller skriva ut aktiveringskoden.

Om du har flera enheter som du måste tilldela till användare och platser kan du fylla i en CSV-fil med den information som krävs och aktivera enheterna med ett par enkla steg.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter, klickar på Lägg till enhet och väljer om du lägger till enheten till en användare eller en plats.

2

Välj Importera/överför CSV-fil.

3

Välj något av följande alternativ:

 • Exportera användarattribut – Du kan få en lista med alla användare i organisationen och deras associerade attribut så att du inte behöver leta upp varje användare manuellt.
 • Hämta CSV-mall – Du kan använda en mall som vi har skapat och sedan ange information såsom användarnamn, typ (ange om det är en användare eller en plats), MAC-adresser och enhetsmodeller. Här är några saker att tänka på:
  • I kolumnen Användarnamn i CSV-filen ska du ange användarens e-postadress, inte användarens användar-ID eller namn. Du kan även infoga ett Platsnamn i den här kolumnen.

  • Vi rekommenderar att du begränsar antalet enheter till 1 000 per CSV-fil. Använd en till CSV-fil om du behöver lägga till fler än så.

  • Om du anger en plats som inte finns ännu skapas platsen automatiskt åt dig.

  • Om du lämnar MAC-adresskolumnen tom genereras en aktiveringskod som måste anges på enheten.

4

Om MAC-adressen har lämnats tom kan du välja vart aktiveringskoden ska skickas:

 • Ange en länk– Aktiveringskoden läggs till i en CSV-fil som du sedan kan hämta.
 • E-posta aktiveringskod – Om enheten är för en plats skickas aktiveringskoden till dig som administratör. Om enheten är för en användare e-postas aktiveringskoden till användaren.
5

Importera den ifyllda CSV-filen.

6

Klicka på Skicka in.

Du ser en statusuppdatering när enheter aktiveras.

 

Flerplattformsenheter måste köra en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att användare ska kunna ange aktiveringskoden på sin enhet. Det finns mer information om hur du uppgraderar telefonens inbyggda programvara i den här artikeln.

Du kan lägga till, ta bort, starta om, kontrollera aktiveringen eller skapa en ny aktiveringskod för de enheter som tilldelats användare inom din organisation. Detta kan vara användbart för att visa och hantera från användarskärmen, när det behövs.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och rulla ner till Enheter.

3

Lägg till en enhet till användaren genom att klicka på Lägg till enhet.


 
Om användaren redan är tilldelad till en enhet och du vill lägga till en annan enhet kan du klicka på -ikonen bredvid Enheter och sedan på Lägg till enhet.
4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten eller skapa en ny aktiveringskod för enheten, om tillämpligt. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

Enheter kan läggas till och hanteras direkt från en arbetsytas profil. Arbetsytenheter kan inkludera ATA-enheter, såsom faxmaskiner. Du kan också konfigurera en arbetsytenhet som en hotellvärd. Det finns mer information om hotell i Hotell i Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor.

2

Välj arbetsytan som du vill ändra och gå till panelen Enheter.

3

Klicka på Lägg till enhet för att lägga till en enhet.

4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten och göra det möjligt för enheten att användas som en hotellvärd. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

Du kan lägga till linjer till en användares primära enhet och ändra visningsordningen för linjerna. Detta kallas också för delad linjevisning, som gör det möjligt för användare att ta emot och ringa samtal till och från en annan användares anknytning med sin egen telefon. Ett exempel på detta är en Executive Assistant-användare som vill kunna ringa och ta emot samtal från chefens linje. Delad linjevisning kan också vara en annan instans av den primära användarens linje.

Den maximala konfigurationsgränsen är 35 enheter för varje användartelefonnummer, inklusive dator- eller mobilappsanvändning av användaren. Ytterligare linjer kan läggas till på en arbetsytas telefon, men en arbetsytas telefon kan inte läggas till som en delad linje.


Kortnummer som har lagts till av en användare till dennes MPP-telefon syns inte i Control Hub och kan skrivas över om en delad linje har konfigurerats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare eller Arbetsytor (beroende på var enheten som ska ändras är tilldelad).

2

Välj användaren eller arbetsytan som du vill ändra och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra de delade linjerna och bläddra till Telefonanvändare och inställningar.

De användare och platser som visas på telefonen visas i visningsordning.

4

Välj Konfigurera linjer för att lägga till eller ta bort användare eller platser från telefonen.

5

Klicka på -ikonen för att ta bort en linje.


 
Den primära användaren på linje 1 kan inte tas bort.
6

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad linjevisning.


 
Lägg till linjerna i den ordning som du vill att de ska visas i. Ändra ordningen för linjevisningen genom att ta bort och lägga till i listan i den ordning du vill att de ska visas i.
7

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.

Du kan konfigurera portarna på en ATA-enhet (analog telefonadapter) som tilldelats en användare i Control Hub. För närvarande är de två konfigurationerna för ATA-enheter tillgängliga för enheter med 2 portar och enheter med 24 portar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra.

4

Gå till Användare på den här enheten och klicka på Konfigurera portar.

5

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad portkonfiguration.

6

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.


 
Endast arbetsytor utan enheter visas i sökningen.
7

Om enheten kräver T.38-faxkomprimering markerar du rutan i T.38-kolumnen eller åsidosätter komprimeringsalternativ på användarnivå och klickar sedan på Spara.


 
En arbetsyta kan ha en ATA. Detta är användbart för faxmaskiner.

Du kan när som helst lägga till telefonnummer till skrivbords- och rumsenheter i din kundorganisation, vare sig du är mitt i en provperiod eller har övergått till en betald prenumeration.


Vi har ökat antalet telefonnummer som du kan lägga till i Control Hub från 250 till 1 000.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Nummer och klickar på Lägg till nummer.

2

Ange plats och nummertyp. Om du portar över nummer ska du ange både dina aktuella och nya faktureringsnummer.

3

Klicka sedan på Spara.

Du kan se en lista med PSTN-nummer som din organisation har beställt. Med den här informationen kan du se oanvända nummer som finns tillgängliga och de nummer som har beställts som snart blir tillgängliga.

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > PSTN-beställningar.

När du ansluter tillbehör (Headset/KEM:er) till en MPP-enhet visas de som en förteckningspost under fliken Enheter i Control Hub. I förteckningen över Control Hub-enheter kan du få mer info om tillbehörsmodell, status och vem som äger tillbehöret. När du väljer ett tillbehör kan ytterligare information erhållas, exempelvis serienummer och nuvarande programvaruversion. Fältet för tillbehörsstatus rapporteras som ”online” när tillbehöret är anslutet till MPP. Ett MPP-anslutet headset kommer automatiskt att uppgradera sin programvara med den senaste versionen från Enhetshanteringen.

Tabell 1. Kompatibla headset

Telefonmodell

Cisco Headset 520-serien

Cisco Headset 530-serien

Cisco Headset 560-serien

Cisco Headset 730-serien

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

RJ9 & RJ11

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 & RJ11

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6851/6861

Cisco IP-telefon 6871

USB

USB

USB

Cisco IP Conference Phone 7832/8832

Tabell 2. Kompatibla moduler för nyckelexpansion

Telefonmodell

KEM

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6861/6871

Cisco IP-telefon 6851

CP-68KEM-3PCC

Cisco IP Conference Phone 7832/8832

15 jul 2021
Implementeringstrender och användarrapporter för Webex Calling

Du har ett antal tillgängliga rapporter som kan hjälpa dig göra en bedömning av hur Webex Calling-tjänster används och hur ofta de används. Du kan också få en snabb bild av mediekvaliteten för din plats.

Visa samtalsrapporter

Du kan använda analyssidan i Control Hub för att få inblick i hur personer använder Webex Calling och Webex-appen (engagemang) samt deras upplevelse av samtalsmedia. För att få åtkomst till Webex Calling-analys loggar du in på Control Hub och går sedan till Analyser och väljer fliken Samtal.

1

För detaljerade rapporter om samtalshistorik loggar du in på Control Hub och går sedan till Analyser och väljer Detaljerad samtalshistorik.

Du tas automatiskt till samtalsadministratörsportalen där du kan analysera och utvärdera samtalsanvändningen. För information om de rapporter som finns tillgängliga för specifika samtalsfunktioner, se Samtalsadministratörsportal – rapporter. För information om samtalsaktivitet, se Samtalsadministratörsportal – analyser.

2

För att komma åt mediekvalitetsdata loggar du in på Control Hub och går sedan till Analyser och väljer Samtal.

21 okt 2021
Portreferensinformation för Cisco Webex Calling

Här är en lista med adresser, portar och protokoll som används för att ansluta dina telefoner, Webex-appen och gateways till Cisco Webex Calling. Den här artikeln är för nätverksadministratörer, i synnerhet brandväggs- och proxysäkerhetsadministratörer som vill använda Webex Calling-tjänster inom organisationen.

En korrekt konfigurerad brandvägg är avgörande för en lyckad samtalsdistribution. Vi kräver portar för signalering, media, nätverksanslutning och lokal gateway, och eftersom Webex Calling är en global tjänst rekommenderar vi att du låter alla portar som listas nedan vara öppna.

Alla brandväggskonfigurationer kräver inte att portar är öppna, men om du kör regler inifrån och ut ska du öppna portar för att tillåta protokollen som krävs för utgående tjänst. Så länge du distribuerar NAT, definierar skäliga giltighetstider och undviker att manipulera SIP på NAT-enheten bör du inte behöva öppna inkommande portar i brandväggen.


Om en router eller brandvägg är SIP Aware, vilket innebär att SIP Application Layer Gateway (ALG) eller något liknande har aktiverats, rekommenderar vi att du stänger av denna funktion för att bibehålla korrekt tjänst. Se tillämplig dokumentation från tillverkaren för information om hur du inaktiverar SIP ALG på specifika enheter.

Det finns mer information om nätverkskrav för Webex Meetings och meddelanden i Nätverkskrav för Webex-tjänster.

Webex Calling genom brandvägg

De flesta kunder har en internetbrandvägg, eller internetproxyserver och brandvägg, för att begränsa och kontrollera den HTTP-baserade trafik som skickas till och från nätverket. Slutpunkterna Webex Calling inte stöd för http(s) proxy, med undantag för soft-klienter som stöder följande proxymiljöer och motsvarande autentiseringsmetoder:

 1. Manuell proxykonfiguration

  • Ingen autentisering

  • Grundläggande

  • NTLM

  • Förhandla

 2. WPAD-proxykonfiguration

  • Ingen autentisering

  • Grundläggande

 3. PAC-proxykonfiguration

  • Ingen autentisering

  • Grundläggande

  • NTLM

  • Förhandla

Följ brandväggsvägledningen nedan för att aktivera åtkomst Webex Calling tjänster från ditt nätverk.

brandväggskonfiguration

Om din brandvägg har stöd för URL-filtrering ska du konfigurera brandväggen så att den tillåter att URL:er för Webex Calling-destinationer listas, vilka finns angivna i tabellen med domäner och URL:er för Webex Calling-tjänster.

Men om du använder en brandvägg som inte har stöd för URL-/domänfiltrering ska du konfigurera brandväggen så att den filtrerar trafik med hjälp av IP-adressintervall och portar som listas i IP-adresser och portar för Webex Calling-tjänster.

IP-adresser och portar för Webex Calling-tjänster

Följande tabell beskriver portar och protokoll som måste öppnas i din brandvägg för att göra det möjligt för molnregistrerade Webex-appar och -enheter att kommunicera med Webex Calling-molnsignalering och -medietjänster.

IP-undernät för Webex Calling-tjänster

85.119.56.0/23

128.177.14.0/24

128.177.36.0/24

135.84.168.0/21

139.177.64.0/21

139.177.72.0/23

185.115.196.0/22

199.19.196.0/23

199.19.199.0/24

199.59.64.0/21

23.89.76.128/25

170.72.29.0/24

170.72.17.128/25

170.72.0.128/25

Anslutningssyfte

Källadresser

Källportar

Protocol

Destinationsadresser

Destinationsportar

Anteckningar

Samtalssignalering till Webex Calling (SIP TLS)

Lokal gateway, extern (NIC) 8000-65535

TCP

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

8934

Dessa IP-adresser/portar behövs för utgående SIP-TLS-samtalssignalering från lokala gateways, enheter och program (källa) till Webex Calling Cloud (destination).

Enheter

5060-5080

Program

Tillfälliga (beroende på operativsystem)

Samtalsmedia till Webex Calling (STUN, SRTP)

Lokal gateway, extern NIC

8000-48000

UDP

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

5004,19560-65535

Dessa IP-adresser/portar behövs för utgående SRTP-samtalsmedia från lokala gateways, enheter och program (källa) till Webex Calling Cloud (destination).

Enheter

19560-19660

Program

Tillfälliga

Samtalssignalering till PSTN-gateway (SIP TLS) Lokal gateway, intern NIC 8000-65535 TCP Din ITSP PSTN-gateway eller Unified CM Beror på PSTN-alternativ (till exempel vanligtvis 5060 eller 5061 för Unified CM)
Samtalsmedia till PSTN-gateway (SRTP) Lokal gateway, intern NIC

8000-48000

UDP Din ITSP PSTN-gateway eller Unified CM Beror på PSTN-alternativ (till exempel vanligtvis 5060 eller 5061 för Unified CM)

Samtalssignalering till offentligt adresserade slutpunkter (SIP TLS)

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

Tillfälliga

TCP

Slutpunkts-IP

8934

Dessa IP-adresser/portar behövs för signalering av inkommande SIP-TLS-samtal från Webex Calling Cloud (källa) till offentligt adresserade slutpunkter (destination).

Enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter)

Webex Calling-enheter

Tillfälliga

TCP

3.20.185.219

3.130.87.169

3.134.166.179

443,6970

*Dessa IP-adresser tillhör cloudupgrader.webex.com.

Du behöver endast aktivera cloudupgrader.webex.com och portarna 443 och 6970 när du migrerar från företagstelefoner (Cisco Unified CM) till Webex Calling. Mer information finns på upgrade.cisco.com.

3.20.118.133

3.20.228.133

3.23.144.213

3.130.125.44

3.132.162.62

3.140.117.199

18.232.241.58

35.168.211.203

50.16.236.139

52.45.157.48

54.145.130.71

54.156.13.25

80,443

*Dessa IP-adresser tillhör activation.webex.com.

Dessa IP-adresser behövs för säker registrering av enheter (MPP-telefoner) via en 16-siffrig aktiveringskod (GDS).

72.163.10.96/27

72.163.15.64/26

72.163.15.128/26

72.163.24.0/23

173.36.127.0/26

173.36.127.128/26

173.37.26.0/23

173.37.149.96/27

192.133.220.0/26

192.133.220.64/26

80,443

Dessa IP-adresser tillhör activate.cisco.com.

Denna domän används för CDA/EDOS - MAC-adressbaserad etablering. Används av enheter (MPP-telefoner, ATA:er och SPA ATA:er) med nyare inbyggd programvara.

När en telefon ansluter till ett nätverk för första gången eller efter en fabriksåterställning och det inte finns några konfigurerade DHCP-alternativ kontaktar den en enhetsaktiveringsserver för beröringsfri etablering. Nya telefoner använder activate.cisco.com i stället för webapps.cisco.com för etablering. Telefoner med en tidigare version än 11.2(1) av den inbyggda programvaran fortsätter använda webapps.cisco.com. Vi rekommenderar att du tillåter att båda domännamnen passerar genom din brandvägg.

72.163.10.128/25

173.37.146.128/25

80,443

Dessa IP-adresser tillhör webapps.cisco.com.

Denna domän används för CDA/EDOS - MAC-adressbaserad etablering. Används av enheter (MPP-telefoner, ATA:er och SPA ATA:er) med äldre inbyggd programvara.

När en telefon ansluter till ett nätverk för första gången eller efter en fabriksåterställning och det inte finns några konfigurerade DHCP-alternativ kontaktar den en enhetsaktiveringsserver för beröringsfri etablering. Nya telefoner använder activate.cisco.com i stället för webapps.cisco.com för etablering. Telefoner med en tidigare version än 11.2(1) av den inbyggda programvaran fortsätter använda webapps.cisco.com. Vi rekommenderar att du tillåter att båda domännamnen passerar genom din brandvägg.

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

80,443

Dessa IP-adresser behövs för enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara för Webex Calling.

Tidssynkronisering för enhet (NTP)

Webex Calling-enheter

51494

UDP

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

123

Dessa IP-adresser behövs för tidssynkronisering för enheter (MPP-telefoner, ATA:er och SPA ATA:er)

Upplösning för enhetsnamn

Webex Calling-enheter

Tillfälliga

UDP och TCP

Värddefinierad

53

Programkonfiguration

Webex Calling-program

Tillfälliga

TCP

62.109.192.0/18

64.68.96.0/19

150.253.128.0/17

207.182.160.0/19

80, 443

Dessa IP-adresser tillhör Webex Idbrokers autentiseringstjänster och används av klienter, t.ex. Webex-program.

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

80, 443, 8443

Dessa IP-adresser tillhör konfigurationstjänster för Webex Calling-program och används av klienter, t.ex. Webex-program.

Tidssynkronisering för program

Webex Calling-program

123

UDP

Värddefinierad

123

Upplösning för programnamn

Webex Calling-program

Tillfälliga

UDP och TCP

Värddefinierad

53

CScan

Webex Calling-program

Tillfälliga

UDP och TCP

Se IP-undernät för Webex Calling-tjänster.

8934 och 80, 443, 19569-19760

Dessa IP-adresser används av CScan-tjänster som används av klienter, t.ex. Webex-program. Mer information finns på cscan.webex.com.

† CUBE-mediaportintervall kan konfigureras med rtp-portintervall.

*Dessa IP-adresser/intervall ägs inte av Cisco och kan komma att ändras emellanåt. Om du använder en brandvägg rekommenderar vi att du tillåter URL:erna i listan.

Domäner och URL:er för Webex Calling-tjänster

Domän/URL

Beskrivning

Webex-appar och -enheter som använder dessa domäner/URL:er

Cisco Webex-tjänster

*.broadcloudpbx.com

Mikrotjänster för Webex-auktorisering för lansering från Control Hub till samtalsadministratörsportalen.

Control Hub

*.broadcloud.com.au

Webex Calling-tjänster i Australien.

Allt

*.broadcloud.eu

Webex Calling-tjänster i Europa.

Allt

*.broadcloudpbx.net

Samtalsklientkonfiguration och hanteringstjänster.

Webex-appar

*.cisco.com

När en telefon ansluter till ett nätverk för första gången eller efter en fabriksåterställning och det inte finns några konfigurerade DHCP-alternativ kontaktar den en enhetsaktiveringsserver för beröringsfri etablering. Nya telefoner använder activate.cisco.com, och telefoner med inbyggd programvara med äldre versioner än 11.2(1) fortsätter att använda webapps.cisco.com för etablering.

MPP-telefoner, Control Hub

*.ucmgmt.cisco.com

Webex Calling-tjänster

Control Hub

*.webex.com

Webex-huvudtjänster för samtal, möten och meddelanden såsom autentisering m.m.

Allt

*.wbx2.com och *.ciscospark.com

Webex-mikrotjänster, såsom uppgraderingstjänst för programvara.

Allt

Ytterligare Webex-relaterade tjänster (tredjepartsdomäner)

*.appdynamics.com

*.eum-appdynamics.com

Prestandaspårning, registrering av fel och kraschar, sessionsmätvärden.

Control Hub

*.huron-dev.com

Webex Calling-mikrotjänster såsom växlingstjänster, beställning av telefonnummer och tilldelningstjänster.

Control Hub

*.sipflash.com

Enhetshanteringstjänster (främst för USA).

Webex-appar

*.walkme.com *.walkmeusercontent.com

Vägledningsklient för Webex-användare. Tillhandahåller registrering och användningsrundturer för nya användare.

Klicka här för mer information om WalkMe.

Webex-appar

Om ditt nätverks brandvägg har stöd för tillåtelselistor för domäner för http(s)-trafik, t.ex. *.webex.com, rekommenderar vi starkt att alla dessa domäner tillåts.

Webex Meetings/meddelanden – nätverkskrav

Om du distribuerar Webex Calling med Webex Meetings och meddelandetjänster hittar du nätverkskraven för Webex Meetings och meddelandetjänsterna i Nätverkskrav för Webex-tjänster.

Revisionshistorik för dokument

Datum

Vi har gjort följande ändringar i den här artikeln

20:e september, 2021

4 nya IP-undernät har lagts Webex Calling till tjänsten:

 • 23.89.76.128/25

 • 170.72.29.0/24

 • 170.72.17.128/25

 • 170.72.0.128/25

2 april 2021

*.ciscospark.com lades till under Domäner och URL:er för Webex Calling-tjänster för att stödja Webex Calling-användningsfall i Webex-appen.

25 mars 2021

6 nya IP-intervall lades till för activate.cisco.com, som kommer att gälla från och med den 8 maj 2021.

 • 72.163.15.64/26

 • 72.163.15.128/26

 • 173.36.127.0/26

 • 173.36.127.128/26

 • 192.133.220.0/26

 • 192.133.220.64/26

4 mars 2021

Diskreta IP-adresser och mindre IP-intervall för Webex Calling ersattes med förenklade intervall i en separat tabell för tydligare brandväggskonfiguration.

26 februari 2021

5004 lades till som destinationsport för samtalsmedia för Webex Calling (STUN, SRTP) för att stödja interaktiv anslutningsetablering (ICE), som kommer att finnas tillgänglig i Webex Calling i april 2021.

22 februari 2021

Domäner och URL:er listas nu i en separat tabell.

Tabellen med IP-adresser och portar justerades för att gruppera IP-adresser för samma tjänster tillsammans.

Anteckningskolumnen lades till i tabellen med IP-adresser och portar för att bättre förstå behoven.

Följande IP-adresser flyttades till förenklade intervall för enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter):

activate.cisco.com

 • 72.163.10.125 -> 72.163.10.96/27

 • 173.37.149.125 -> 173.37.149.96/27

webapps.cisco.com

 • 173.37.146.134 -> 173.37.146.128/25

 • 72.163.10.134 -> 72.163.10.128/25

Följande IP-adresser lades till för programkonfiguration eftersom Cisco Webex-klienten riktas mot en nyare DNS SRV i Australien i mars 2021.

 • 199.59.64.237

 • 199.59.67.237

21 januari 2021

Vi har lagt till följande IP-adresser för enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter):

 • 3.134.166.179

 • 50.16.236.139

 • 54.145.130.71

 • 72.163.10.125

 • 72.163.24.0/23

 • 173.37.26.0/23

 • 173.37.146.134

Vi har tagit bort följande IP-adresser från enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter):

 • 35.172.26.181

 • 52.86.172.220

 • 52.203.31.41

Vi har lagt till följande IP-adresser för programkonfiguration:

 • 62.109.192.0/19

 • 64.68.96.0/19

 • 207.182.160.0/19

 • 150.253.128.0/17

Vi har tagit bort följande IP-adresser från programkonfiguration:

 • 64.68.99.6

 • 64.68.100.6

Vi har tagit bort följande portnummer från programkonfiguration:

 • 1081, 2208, 5222, 5280-5281, 52644-52645

Vi har lagt till följande domäner för programkonfiguration:

 • idbroker-b-us.webex.com

 • idbroker-eu.webex.com

 • ty6-wxt-jp.bcld.webex.com

 • os1-wxt-jp.bcld.webex.com

23 december 2020

Nya IP-adresser för programkonfiguration lades till i portreferensbilderna.

22 december 2020

Raden Programkonfiguration i tabellerna uppdaterades för att inkludera följande IP-adresser: 135.84.171.154 och 135.84.172.154.

Nätverksdiagrammen doldes tills dessa IP-adresser kan läggas till där med.

11 december 2020

Raderna Enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter) och Programkonfiguration uppdaterades för kanadensiska domäner som stöds.

16 oktober 2020

Samtalssignalerings- och medieposterna uppdaterades med följande IP-adresser:

 • 139.177.64.0/24

 • 139.177.65.0/24

 • 139.177.66.0/24

 • 139.177.67.0/24

 • 139.177.68.0/24

 • 139.177.69.0/24

 • 139.177.70.0/24

 • 139.177.71.0/24

 • 139.177.72.0/24

 • 139.177.73.0/24

23 september 2020

Under CScan ersattes 199.59.64.156 med 199.59.64.197.

14 augusti 2020

Fler IP-adresser lades till för att stödja introduktionen av datacenter i Kanada:

Samtalssignalering till Webex Calling (SIP TLS) – 135.84.173.0/25,135.84.174.0/25, 199.19.197.0/24, 199.19.199.0/24

12 augusti 2020

Fler IP-adresser lades till för att stödja introduktionen av datacenter i Kanada:

 • Samtalsmedia till Webex Calling (SRTP) – 135.84.173.0/25,135.84.174.0/25, 199.19.197.0/24, 199.19.199.0/24

 • Samtalssignalering till offentligt adresserade slutpunkter (SIP TLS) – 135.84.173.0/25,135.84.174.0/25, 199.19.197.0/24, 199.19.199.0/24

 • Enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara (Cisco-enheter) – 135.84.173.155,135.84.174.155

 • Tidssynkronisering för enheter – 135.84.173.152, 135.84.174.152

 • Programkonfiguration – 135.84.173.154,135.84.174.154

22 juli 2020

Följande IP-adress lades till för att stödja introduktionen av datacenter i Kanada: 135.84.173.146

9 juni 2020

Vi gjorde följande ändringar i CScan-posten:
 • En av IP-adresserna korrigerades – 199.59.67.156 ändrades till 199.59.64.156

 • Nya funktioner krävde nya portar samt UDP – 19560-19760

11 mars 2020

Vi lade till följande domän och IP-adresser för programkonfiguration:

 • jp.bcld.webex.com – 135.84.169.150

 • client-jp.bcld.webex.com

 • idbroker.webex.com – 64.68.99.6, 64.68.100.6

Vi uppdaterade följande domäner med ytterligare IP-adresser för enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara:

 • cisco.broadcloud.eu – 85.119.56.198, 85.119.57.198

 • webapps.cisco.com – 72.163.10.134

 • activation.webex.com – 35.172.26.181, 52.86.172.220

 • cloudupgrader.webex.com – 3.130.87.169, 3.20.185.219

27 februari 2020

Vi lade till följande domän och portar för enhetskonfiguration och hantering av inbyggd programvara:

cloudupgrader.webex.com – 443, 6970

Var den här artikeln användbar?

Webex Calling-konfigurationsarbetsflöde

Relaterade artiklar
uppåtpil