• Webex Contact Center-platformen understøtter Salesforce, Google, Webex Experience Management og brugerdefineret forbindelse.

 • Webex Contact Center 1.0-platform understøtter Salesforce og brugerdefineret forbindelse.

Konfiguration af Salesforce-forbindelse er en proces i to trin.

1. Opret en Salesforce-forbundet app. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Konfigurer forbundet app til Webex Contact Center Salesforce-forbindelse. Når du har oprettet den Salesforce-forbundne app, genereres klient-id'et (der kaldes forbrugernøglen i Salesforce) og den private nøgle. Du kan fortsætte med det næste trin.

2. Konfigurer Salesforce-forbindelsen som beskrevet herunder:


Du kan føje op til fem Salesforce-forbindelser til din organisation.

Før du begynder

Kontrollér, at du har legitimationsoplysningerne til Salesforce-kontoen, klient-id'et og den private nøgle.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Gå til Salesforce-kortet, og klik på Konfigurer eller Tilføj flere.

3

Angiv klient-id'et.

4

Angiv e-mail-id'et for bruger af den Salesforce-forbundne app.


 

Sørg for, at denne brugerprofil har adgang til den Salesforce-forbundne app.

5

Vinduet Konfigurer Salesforce-forbindelse indeholder en standard-URL-adresse til Salesforce-godkendelsesserveren. Du kan redigere URL-adressen, hvis godkendelsesserveren er placeret på en anden URL-adresse.


 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette felt, kan du se feltet ( aud) i Salesforce-dokumentet https://help.salesforce.com/articleView?id=remoteaccess_oauth_jwt_flow.htm&type=5.

6

Angiv den private nøgle.

7

Klik på Udførfor at gemme forbindelsesoplysningerne, og klik derefter på Luk.


 

Webex Contact Center validerer forbindelsen til den Salesforce-forbundne app. Hvis forbindelsen lykkes, gemmes legitimationsoplysningerne, og der vises en bekræftelsesmeddelelse.

Hvad der skal ske nu

Når du har gemt forbindelsen, kan du bruge den. Du kan bruge denne forbindelse i en af følgende proceskontroller:
Brug denne forbindelse til at aktivere funktionen tekst-til-tale (TTS) i flowdesigneren.

Før du begynder

Kontrollér, at du har downloadet godkendelsesnøglen (JSON-fil). Du kan finde yderligere oplysninger i Google-dokumentationen.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Gå til kortet Google-forbindelse, og klik på Konfigurer eller Tilføj flere.

3

Angiv et navn, der identificerer formålet med din forbindelse (f.eks. siden Tilbud og rabatter).

4

Klik på Overfør godkendelsesnøgle for at overføre godkendelsesnøglen.

5

Klik på Udførfor at gemme forbindelsesoplysningerne, og klik derefter på Luk.


 

Du kan føje op til fem forbindelser til din organisation.

Hvad der skal ske nu

Når du har gemt forbindelsen, kan du bruge den. Du kan bruge denne forbindelse i flowdesigneren. Få flere oplysninger i afsnittet Menuaktivitet i kapitlet Arbejde med flowdesigner i Vejledning i opsætning og administration af Cisco Webex Contact Center.

Webex Experience Management bruges til at indsamle feedback om kundeinteraktioner. Denne Webex Experience Management- forbindelse hjælper dig med at godkende og bruge tjenesterne.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Gå til kortet Webex Experience Management, og klik på Konfigurer.

3

Angiv et navn, der identificerer formålet med din forbindelse (f.eks. undersøgelsesfeedback).

4

Indtast en beskrivelse.

5

Angiv det brugernavn og den API-nøgle, du modtog, da du registrerede dig til Webex Experience Management-kontoen.

6

Klik på Udførfor at gemme forbindelsesoplysningerne, og klik derefter på Luk.


 

Du kan ikke tilføje mere end én Webex Experience Management-forbindelse til din organisation.

Hvad der skal ske nu

Du skal konfigurere feedbackaktiviteten på flowdesigneren. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet Feedbackaktivitet i kapitlet Arbejde med flowdesigner i Vejledning i opsætning og administration af Cisco Webex Contact Center.


Du kan tilføje op til 10 brugerdefinerede forbindelser til din organisation.

Denne forbindelse kræves kun, hvis du skal godkendes. Du kan deaktivere indstillingen Brug godkendt slutpunkt, mens du konfigurerer http-anmodningsaktiviteten i flowdesigneren.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Gå til kortet Brugerdefineret forbindelse, og klik på Konfigurer eller Tilføj flere.

3

Angiv et navn, der identificerer formålet med din forbindelse (f.eks. kontaktcenterforbindelse).

4

Vælg godkendelsestypen i rullemenuen Godkendelsestype.

De tilgængelige typer er:

 • Basisgodkendelse (standard)

 • OAuth 2.0

5

Angiv domæne-URL'en (kun præfikset "https://" er tilladt).

6

Hvis du valgte godkendelsestypen OAuth 2.0, skal du vælge en tildelingstype i rullemenuen:

 • Klientlegitimationsoplysninger (standard)

 • Tildeling af adgangskode

7

Hvis du valgte basisgodkendelse som godkendelsestypen og tildeling af adgangskoden som tildelingstypen, skal du angive brugernavnet og adgangskoden.

8

Hvis du valgte godkendelsestypen OAuth 2.0, skal du angive oplysninger om klient-id, klienthemmelighed, omfang og URL-adresse for token.

9

Klik på Udførfor at gemme forbindelsesoplysningerne, og klik derefter på Luk.

Hvad der skal ske nu

Når du har gemt forbindelsen, kan du bruge den. Du kan bruge denne forbindelse i flowdesigner eller i kontrol scripts.

1

Log på kundeorganisationen ved brug af URL-adressen https://admin.webex.com, og gå til Tjenester > Kontaktcenter > Forbindelser.

2

Klik på det forbindelsesnavn, der vises på kortet.


 

Hvis du vil opdatere den godkendelsesnøgle for Google Contact Center AI-forbindelsen, skal du klikke på knappen Opdater nøgle og godkende igen med Google. Kontrollér, at funktionen til blokering af pop op-vinduer er deaktiveret i din browser.

3

Du skal først deaktivere en forbindelse, før du kan redigere felter i sektionen Legitimationsoplysninger. Klik på knappen Deaktiver, og bekræft.


 

Når du deaktiverer en forbindelse, kan de scripts, der aktuelt køres, fungere i et stykke tid, hvis legitimationsoplysningerne er gyldige.

Når du deaktiverer en forbindelse, kan du enten genaktivere, redigere eller slette forbindelsen.
 • Rediger ved at foretage de nødvendige ændringer af felterne og klikke på Aktivér igen for at genaktivere forbindelsen.


   

  Forbindelses-id'et kan ikke ændres.

  Google Contact Center AI-forbindelsen skal godkendes igen med Google.

 • Klik på Slet for at slette forbindelsen.


   

  Google Contact Center AI-forbindelsen kan ikke slettes, hvis der er knyttet en CCAI-konfiguration til den.