Som fullverdig administrator, skrivebeskyttet administrator eller støtteadministrator for en organisasjon har du tilgang til ulike diagrammer i Control Hub, avhengig av distribusjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å evaluere hvordan Webex-tjenester og -enheter brukes i organisasjonen, og hvor ofte. Du kan for eksempel bruke analyser til å spore og måle tjenester i skysamarbeidsporteføljen.

Hvis du har koblet Site Administration-kontoen til Control Hub, kan du få tilgang til Analyse-siden via Site Administration.

Historiske diagrammer er standard i Control Hub. De fleste diagrammene er tilgjengelige i daglig, ukentlig og månedlig format. Mengden data du har tilgang til, avhenger av hvilken type kunde du er. Hvis du er en standardkunde, har du tilgang til tre måneder med data. Hvis du er en Pro Pack-kunde, har du tilgang til 13 måneder med data.


Alle rapporter bruker Greenwich Mean Time (GMT), utenom videonett.

Analyse-data, med unntak av Meetings, behandles i partier hver dag. Data gjøres tilgjengelig innen 24 timer, og målingene er tilgjengelige innen kl. 13:00 GMT neste dag. Meetings-data oppdateres hvert tiende minutt.

1

Slik ser du Analyse-dataene dine:

 • Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Analyse og klikker på Meetings, Meldinger, Calling, Enheter, Videonett, eller Jabber.

Hvis du administrerer Webex-området i Control Hub, har du også tilgang til Klassiske rapporter for områdeadministratorer.

2

Velg hvilken tidsperiode du vil se data for med kalenderdatovelgeren.

3

Endre tidsperioden for rapporten: Daglig, Ukentlig eller Månedlig.


 

Hvis rapportene ikke lastes inn, må du aktivere informasjonskapsler fra tredjeparter i nettleseren din. Hvis du foretrekker å styre hvilke tredjeparts informasjonskapsler nettleseren din godtar, kan du legge til *.webex.com i listen over unntak.

Hvis informasjonskapsler fra tredjeparter allerede er aktivert, kan du prøve å tømme nettleserens hurtigbuffer.

4

Hvis du vil lagre en rapport, velger du en rapport, klikker på mer-knappen og velger deretter en filtype.

Hvis du velger CSV, eksporteres alle dataene for den valgte rapporten. Hvis du velger PNG eller PDF, får du bare en kopi av dataene som vises på skjermen.

Meetings-analyse gir deg detaljer og beskrivelser om hvem som bruker Cisco Webex Meetings, uavhengig av om det er et møte i personlig rom eller et standard Webex-møte. Du kan også finne ut hvor mange minutter folk er i møter, kvaliteten på disse møtene og hvilken type lyd folk bruker.

Bruk Webex-områdevelgeren og kalenderdatovelgeren øverst i høyre hjørne på siden for å velge målingene du vil vise.

Insights

Denne innsikten gir deg et raskt overblikk på hvor deltakerne opplevde den dårligste mediekvaliteten under møter. Du kan bruke denne informasjonen til å få en oversikt over hvilke filtre og diagrammer du kan se på for å diagnostisere og redusere problemet.

Innsikt om møtekvalitet

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er tre KPI-er som vises øverst i kategorien Møtekvalitet-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Medieminutter med god kvalitet– Bruk denne KPI-en til å se hva den gjennomsnittlige VoIP- og videokvaliteten er for deltakere under møter. Hvis prosentverdiene for begge kvalitetene er lave, kan du se nærmere på diagrammene nedenfor for å finne ut hva som forårsaket kvalitetsfallet, for eksempel om medieminuttene med dårlig kvalitet er begrenset til en bestemt tilkobling eller et bestemt sted.

 • Deltakere med god mediekvalitet– Bruk denne KPI-en til å se om deltakerne har problemer under møter når de blir med ved å bruke VoIP eller aktiverer video. I likhet med KPI-en ovenfor kan du finne ut om en bestemt gruppe deltakere har problemer, eller om det er et utbredt problem i organisasjonen.

 • Gjennomsnittlig tidspunkt for å delta på møtet– Bruk denne KPI-en til å se om det er en økning i hvor lang tid det tar for brukere å bli med på et møte. Et lengre tidspunkt enn det som er gjennomsnittet for å bli med på et møtet (JMT) kan tyde på at noen deltakere kan ha problemer med nettverkstilkoblingen. Hvis det er tilfelle, kan du bruke grafene nedenfor for å finne ut om økningen kommer fra et bestemt sted eller en bestemt plattformtype.

Filter

Det finnes to filternivåer du kan velge mellom. Det første er at du kan velge om du vil se målingene for VoIP eller videokvalitet etter deltakere eller minutter.

Når du har valgt ett av disse filtrene, kan du finne ut mer ved å filtrere ut målingene etter en bestemt terskel, et bestemt område eller en bestemt posisjon. Disse filtrene kan hjelpe deg med å finne ut om det er en sammenheng med visse målinger som fører til at deltakerne har dårlig mediekvalitet. Hvis for eksempel deltakere fra Nord-Amerika har problemer med VoIP-kvaliteten, men deltakere fra andre regioner ikke har det, kan du fastslå at det kanskje er et strømbrudd på et av datasentrene.

VoIP- eller videokvalitet etter deltakere eller minutter

Bruk dette diagrammet til å se trender for hvordan mediekvaliteten for deltakere eller minutter er i organisasjonen. Hvis antall deltakere eller minutter med dårlig eller noenlunde mediekvalitet plutselig øker, kan du se målingene for det spesifikke datointervallet og sammenligne de med alle de andre tilgjengelige diagrammene for å se etter felles uregelmessigheter.

VoIP- eller videokvalitet etter tilkobling

Dette diagrammet viser en oversikt over trender for deltakere eller minutter etter tilkoblingstype. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte tilkoblingstyper.

VoIP- eller videokvalitet etter plattform

Dette diagrammet viser en oversikt over trender for deltakere eller minutter etter plattform. Du kan bruke dette diagrammet til å finne ut om problemer med mediekvaliteten påvirker alle deltakerne i organisasjonen, eller om det er begrenset til bestemte plattformer.

Tidspunkt for å delta på møtet etter sted

Bruk dette diagrammet til å finne ut om en bestemt plassering har en JMT som er høyere enn gjennomsnittet. Dette kan tyde på at et tilkoblingsproblem er begrenset til et bestemt område. Du kan deretter filtrere ut målingene for bare den posisjonen, og deretter sammenligne målingene fra de andre diagrammene for å se hva problemet kan være.


Plasseringen for brukere som blir med i møter med Webex-appen og videoenheter, vises som ukjent.

Tidspunkt for å delta på møtet etter brukere

Bruk dette diagrammet til å bestemme hva den gjennomsnittlige JMT-verdien er for en bestemt brukertype. Det kan ta lengre tid for nye brukere enn eksisterende brukere å bli med i et møte, siden de ikke har brukt Webex før. Brukere som måtte oppdatere Webex-appen, kan bruke lengre tid enn på å bli med i et møte enn det som er vanlig, siden nye endringer kan gjøre dem forvirret. Ved å se hvor lang tid det tar for hver type bruker å bli med i et møte kan du løse problemer på en proaktiv måte, som for eksempel å sende ut informasjon om hva som ble endret før en ny oppdatering lanseres, eller sende ut instruksjoner til nye brukere om hvordan de blir med i et Webex-møte.

Tidspunkt for å delta på møtet etter tilkobling

Bruk dette diagrammet til å bestemme hva den gjennomsnittlige JMT-verdien er for en bestemt tilkobling. Ved å vite hvilken type tilkobling deltakerne har problemer med kan du finne ut hvor problemet ligger. Hvis for eksempel deltakere som ble med i møter med ethernet og Wi-Fi, har en gjennomsnittlig JMT, men de med mobilnettet har høyere JMT enn gjennomsnittet, kan det være et problem med enten Webex-mobilappen eller med nettverket til mobilleverandøren.

Tidspunkt for å delta på møtet etter plattform

Bruk dette diagrammet til å bestemme hva den gjennomsnittlige JMT-verdien er for en bestemt plattform. Det å se hvilke plattformer som har problemer, gjør det enklere å feilsøke problemer med nettverkstilkoblingen i organisasjonen, eller problemer som er begrenset til noen plattformer.

Deltakere med dårlig kvalitet

Vi registrerer de 350 deltakerne med dårligst kvalitet hver dag de siste 21 dagene. Avhengig av hvilket datointervall som er valgt, vises de 300 deltakerne som hadde dårligst kvalitet på listen.

Den første dagen blir for eksempel de 350 deltakerne med dårligst kvalitet registrert for den dagen. På den andre dagen registreres en uavhengig gruppe med de 350 deltakerne med dårligst kvalitet for den dagen. Tabellen registrerer deretter de 300 deltakerne med verst resultat for alle disse dagene, og viser dem i tabellen.


Denne tabellen viser bare de med verst resultat fra de siste 21 dagene.

KPI-er

Det finnes fem KPI-er øverst i Møteengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall møteminutter– Bruk denne KPI-en til å se hvor lenge det holdes møter i organisasjonen.

 • Totalt antall videomøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne slår på video under møter. Hvis dette tallet er lavt, kan du sjekke Kvalitet-fanen for å se på videokvalitetsdiagrammene og finne ut om det var noen problemer med mediekvaliteten.

 • Totalt antall delingsmøter– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne deler skjermene sine under møter.

 • Totalt antall møter som ble tatt opp– Bruk denne KPI-en til å se om brukerne tar opp møtene sine.

KPI-er for møteanalyseengasjement

Møter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over antall møter der brukerne har slått på video, delt skjermen sin eller startet et opptak. Denne informasjonen hjelper deg med å finne ut om brukerne er engasjert i møter. Klikk på ett av filtrene i diagrammet til venstre for å endre dataene for trenddiagrammet på høyre side og begge diagrammene for møteminutter etter aktivitet.

Diagrammer for møter etter aktivitet

Møteminutter etter aktivitet

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over hvor lenge brukerne har slått på video, og delt skjermen sin eller startet et opptak. Hvis engasjementet ikke er høyt for disse aktivitetene, kan du kontakte brukerne og informere dem om fordelene ved å bruke hver aktivitet.

Diagrammer for møteminutter etter aktivitet

Topp 10 møter etter møteminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet.

Topp 10 møter etter videodeltakerminutter

Denne tabellen viser de ti møtene som hadde lengst varighet for deltakere som slo på video.

Topp 10 møter etter antall deltakere

Denne tabellen viser hvilke møter som hadde flest deltakere.

Diagrammer for topp 10 møteengasjement

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Møtedeltakere-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall møter– Bruk denne KPI-en til å se om brukere regelmessig arrangerer Webex-møter i organisasjonen. Hvis dette tallet er lavt, kan du følge opp med brukere for å finne ut hvorfor de ikke bruker vertskapskapabilitetene sine.

 • Totalt antall unike verter– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange brukere som bruker vertslisenser. Hvis dette tallet er lavt, kan du vurdere å flytte noen brukere over til en deltakerkonto for å frigjøre vertslisenser.

 • Totalt antall deltakere– Bruk denne KPI-en til å se hvor mange som ble med etter deltakere og enheter.

KPI-er for møtedeltakere

Deltakere etter deltakelsesmetode

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over klienter som deltakerne brukte til å bli med på møter. Disse diagrammene kan hjelpe deg med å finne ut om deltakerne bruker en bestemt klient som organisasjonen din vil bytte til.

Diagrammer for deltakere etter deltakelsesmetode

Deltakere etter roller

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over verts- og deltakerkontoer som brukes til å bli med i møter. Hvis flere vertskontoer enn deltakerkontoer blir med i møter, kan du tilordne verter som ikke regelmessig er verter tilbake til deltakerkontoer.

Diagrammer for deltakere etter roller

Deltakere etter hvor de ble med fra

Bruk disse diagrammene til å se en oversikt over steder der deltakerne ble med i møter fra. Hvis du oppdager at det er problemer med mediekvaliteten i Kvalitet-fanen, kan du sjekke dette diagrammet for å se hvor de fleste deltakerne blir med fra. Du kan deretter finne ut om problemet kommer fra et bestemt sted, eller om noe annet er hovedårsaken.


Plasseringen for brukere som blir med i møter med Webex-appen og videoenheter, vises som ukjent.

Diagram over deltakere etter hvor de ble med fra

Topp 10 verter etter antall møter

Denne tabellen viser de ti vertene som planla og startet flest møter.

Topp 10 deltakere etter antall møter

Denne tabellen viser de ti deltakerne som ble med på flest møter.

Topp 10 steder etter antall deltakerminutter

Denne tabellen viser de ti stedene som hadde flest deltakerminutter.

Diagrammer over topp 10 møtedeltakere

Lyd

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i Meetings-lydfanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Totalt antall lydminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP- og telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall VoIP-minutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall VoIP-minutter som brukes under møter i organisasjonen.

 • Totalt antall telefoniminutter– Bruk denne KPI-en til å se totalt antall telefoniminutter som brukes under møter i organisasjonen. Avhengig av om organisasjonen foretrekker VoIP- eller telefoniminutter, kan du se på diagrammene nedenfor for å se en oversikt over hvorfor dette tallet er høyt eller lavt.

KPI-er for Meetings-lyd

Lydbruk etter type

Bruk disse diagrammene til å fastslå lydtypene som brukere kobler til møter med. Du kan gjøre noe hvis organisasjonen har en foretrukket lydtype som brukerne bør ta i bruk. Hvis organisasjonen for eksempel har distribuert Edge Audio, men få personer bruker den, kan du kontakte brukerne og finne ut hvorfor de ikke kobler til via Edge Audio.

Diagrammer for lydbruk etter type

Du har ulike meldingsrelaterte diagrammer lett tilgjengelig som kan hjelpe deg med å finne ut hvor engasjerte brukerne er med Webex. Du kan finne ut hvor mange personer i organisasjonen som bruker appen til å kommunisere og dele ideer, hvilke av disse brukerne som er mest aktive og hvilke område som brukes mest. Du kan stole på at de mest aktive brukerne oppfordrer andre i organisasjonen til å bruke appen. Du kan også fastslå antall og størrelse på filene som deles, og hvilke plattformer som er mest populære (for eksempel Webex for Windows eller Mac).

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte meldingsrelaterte data automatisk.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i Meldingsanalyse-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

Følgende KPI-er er tilgjengelige:

 • Bruker med høyest daglig aktivitet– Det høyeste antallet brukere med aktivitet i Webex-appen i løpet av en dag innenfor det valgte datointervallet. Aktiviteter inkluderer:

  • Sende en melding.

  • Laste opp en fil.

  • Foreta en samtale med Ring på Webex.

  • Bli med i et møte fra et område.

 • Brukers gjennomsnittlige daglige aktivitet– Gjennomsnittlig antall brukere som hadde en aktivitet i løpet av dagene innenfor det valgte datointervallet.

 • Totalt antall sendte meldinger–Antall meldinger som ble sendt i løpet av det valgte datointervallet. Prosentandelen nederst angir økningen eller reduksjonen i antall meldinger som sendes ved å sammenligne antall meldinger som ble sendt i går med antall meldinger som ble sendt uken før.

 • Aktive områder– Antall områder med aktivitet i løpet av det valgte datointervallet. Et område anses som aktivt når noen:

  • Sender eller leser en ny melding.

  • Laster opp eller laster ned en fil.

  • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

Data for KPI-er for meldingsanalyse

Meldinger sendt etter plattform

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne bruken av Webex på skrivebordet eller mobilen. Du kan bruke denne informasjonen til å se om skrivebords- eller mobilappen er mer populær i organisasjonen. Hvis innføring av en av disse plattformene ikke er slik du forventet, kan du vurdere å gi mer opplæring slik at brukerne vet fordelene med å bruke skrivebords- eller mobilappen.

Diagrammer over data for meldinger sendt etter plattform

Aktive brukere i Webex-appen

Du kan bruke dette diagrammet til å fastslå hvor mange personer som aktivt bruker Webex-appen. En aktiv bruker er noen som har sendt en melding, ringt, lastet opp en fil eller deltatt på et møte.

Kanskje du registrerte organisasjonen for en prøveversjon for å finne ut om du vil kjøpe noen av tjenestene som et Cisco Webex-abonnement har å by på. I dette tilfellet anbefaler vi at du overvåker bruken. Hvis folk er aktivt engasjerte, kan det være lurt å investere i ulike tjenester som gjør samarbeid på arbeidsplassen mer praktisk. Hvis folk ikke bruker appen like mye som forventet, kan du vise dem hvordan appen kan gjøre hverdagen deres enklere.

Diagram over data for aktive brukere

Aktive områder

Du kan bruke dette diagrammet til å gå gjennom det totale antallet områder som personer deltar i hver dag. Et område anses som aktivt når noen:

 • Sender en melding.

 • Leser en ny melding.

 • Laster opp eller laster ned en fil.

 • Oppretter, blir med i eller forlater et område.

Du kan bruke denne informasjonen til å fastslå hvor godt organisasjonen bruker områder til møter og samarbeid. Hvis organisasjonen ikke bruker områder like mye som forventet, anbefaler vi at du gir brukerne mer opplæring. Folk kan utnytte områdene sine bedre hvis de er mer kjent med konseptet. Du kan også gjøre dem oppmerksomme på produktivitetsgevinstene denne funksjonen kan gi dem.

Delte ECM-filer

Du kan bruke disse diagrammene til å overvåke antallet og den totale størrelsen på filer som deles ved hjelp av en integrering i Webex-appen. Integreringene du kan bruke til å dele filer med, er:

 • Dropbox

 • Box

 • Microsoft OneDrive for Business

 • Microsoft OneDrive Personal

 • Microsoft SharePoint

Bruk denne informasjonen til å fastslå nivået av funksjonsinnføring hos organisasjonen. Hvis antallet delte filer er lavt sammenlignet med antall personer i organisasjonen, kan det være lurt å undersøke årsakene til dette. Vi anbefaler at du implementerer strategier for å oppmuntre folk til å dra nytte av fildelingsfunksjonen.

Diagram over data for delte ECM-filer i meldingsanalyse

Delte lokale filer

Dette diagrammet hjelper deg med å se hvor mange delte filer som kom fra brukernes enheter. Du kan bruke dataene fra dette diagrammet til å sammenligne med dataene fra diagrammet over delte ECM-filer for å se om brukerne tar i bruk integreringene som organisasjonen bruker, og for å se hvor ofte brukerne samarbeider med hverandre i Webex.

Diagram over data for delte lokale filer i meldingsanalyse

Topp 300 meldingsbrukere de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne antall meldinger som sendes av de mest aktive brukerne i organisasjonen.

Diagram over data for de 300 brukerne som har sendt flest meldinger de siste 30 dagene i Meldingsanalyse

Topp 300 brukere som har delt filer de siste 30 dagene

Du kan bruke dette diagrammet til å sammenligne hvilke brukere som har delt flest filer i organisasjonen.

Diagram over data for de 300 brukerne som har delt flest filer de siste 30 dagene i Meldingsanalyse

Bruk Analyse-siden i Control Hub for å se opptil 13 måneder med historiske Webex Calling-data. Du har også tilgang til 13 måneder med data for samtaler basert i Webex-appen hvis organisasjonen har Pro Pack. Hvis organisasjonen ikke har Pro Pack, har du tilgang til tre måneder med data for samtaler basert i Webex-appen.

Du kan bruke Analyse-sidene i Control Hub til å få innsikt i hvordan folk bruker Webex Calling og Webex-appen (engasjementet) og kvaliteten på samtalemedieopplevelsen.

Vi oppbevarer historiske data for samtaler med Webex Calling-bordtelefoner, Webex-apper (skrivebord og mobil) og Webex Calling-appen (skrivebord og mobil).


Data registreres ikke for samtaler i Cisco Unified Communications Manager (CUCM) og Cisco Webex Cloud-Connected UC.

For å få tilgang til Webex Calling Analytics logger du på Control Hub, går til Analyse-siden og velger Calling-fanen. Grafene oppdateres dynamisk når du utforsker instrumentbordet.

Analyse-fanen er en historisk visning som oppdateres daglig. Anropsdata fra dagen før lastes opp kl. 00:00 (midnatt) UTC.

Slik samler vi inn data

På slutten av hver samtale gjort med en Webex Calling-bordtelefon eller -applikasjon, samler vi inn statistikken direkte fra dette endepunktet. Dataene samles inn i løpet av dagen, og legges til visningen i Control Hub ved midnatt (UTC) neste dag.

For eksempel: Alice ringer fra sin Webex Calling-bordtelefon til en ekstern part 9. juni. 10. juni kan du se Alices registrering av samtaledata i Control Hub, og du kan se mediestatistikken som rapporteres av bordtelefonen.

Når Alice ringer Bob, som er en annen bruker i organisasjonen, samles det inn to samtaleoppføringer; én for mediestatistikken rapportert av Alices endepunkt, og én for statistikken fra Bobs endepunkt. Dette hjelper deg med å finne ut hvilken bruker som har problemet når de opplever en samtale med dårlig kvalitet.

Tips for instrumentbord

 • Juster tidsperioden

  Du kan se grafene for totalt antall anropsstrekninger og totale samtaleminutter på daglige, ukentlige eller månedlige tidsskalaer, slik at du kan spore engasjement over tid og se etter brukstrender. Dette gir kraftig innsikt i innføringen og bruken av de forskjellige plattformene for Webex og Webex Calling over tid.

 • Filter

  Instrumentbordet inneholder kraftige filtreringsverktøy. Klikk på Filtre-feltet for å velge hvilke data du vil se. Du kan filtrere etter sluttpunkt i Engasjement-fanen og etter kvalitet, sluttpunkt eller sted i Kvalitet-fanen.

  Du kan fjerne individuelle filtre ved å klikke på lukkeknappen i filternavnet.

 • Eksporter data eller diagrammer

  Du kan eksportere et hvilket som helst diagram eller en hvilken som helst detaljvisning. Klikk på Mer-knappen øverst til høyre i diagrammet/listen, og velg filformatet for nedlastingen (PDF, PNG eller CSV, avhengig av om det er et diagram eller en liste).

  Når du kombinerer filnedlasting med verktøyene for filtrering, søk og bestilling, kan du enkelt generere nyttige rapporter om Webex Calling-distribusjonen.

Rapporter for anropsengasjements- og kvalitetsdata

Hvis du vil se data for anropsstrekninger som brukere har gjort eller mottatt, og kvaliteten på samtalene deres i et CSV-filformat, kan du laste ned rapportene Anropsengasjement og Anropskvalitet iRapporter-delen i Analyse.

Kjente begrensninger

Følgende typer samtaler vises for øyeblikket ikke på instrumentbordet i Control Hub. Vi jobber med å løse disse begrensningene.

 • Samtaler fra IPv6-endepunkter.

 • Samtaler som ikke er «overdrevne» fordi de bruker en VPN-avslutning for Webex Calling.

 • Hvis organisasjonen din har flere områder, viser vi for øyeblikket ikke anrop i andre områder enn organisasjonens hjemmeområde.

 • DECT-telefoner og ATA-enheter støttes ikke.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på Anropsengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Totalt antall anropsstrekninger– Totalt antall anropsstrekninger som er gjort og mottatt av brukere.

 • Totalt antall minutter– Totalt antall minutter for alle samtaler som foretas i løpet av det valgte datointervallet. Dette tallet inkluderer både oppringeren og mottakeren. Hvis en bruker for eksempel ringer en annen bruker i 30 minutter, er det totale antallet 60.

 • Brukere med høyest daglig aktivitet– Det høyeste antallet brukere som har gjort eller mottatt anropsstrekninger i løpet av en dag innenfor det valgte datointervallet.

 • Brukernes gjennomsnittlige daglige aktivitet– Gjennomsnittlig antall brukere som har gjort eller mottatt én anropsstrekning i løpet av dagene innenfor det valgte datointervallet.

KPI-er i Anropsanalyseengasjement-fanen

Totalt antall anropsstrekninger etter plattform og totalt antall samtaleminutter etter plattform

Grafene for Totalt antall anropsstrekninger og Totalt antall samtaleminutter viser hvordan brukere har ringt i organisasjonen. Grafene viser antall anropsstrekninger og samtaleminutter etter plattformtype. Plattformtypene som kan vises i grafene er:

 • Bordtelefon – Cisco Multiplatform-telefoner (Webex Calling-bordtelefoner)

 • SkrivebordWebex for Windows, Mac og Linux

 • MobilWebex for Android og iOS

 • WxC Desktop – Desktop Webex Calling-app for Windows, Mac og Linux

 • WxC Mobile – Mobile Webex Calling-app for Android og iOS

Diagrammer over data for totalt antall samtaler
Diagrammer over data for totalt antall samtaleminutter

Topp 300 Calling-brukere de siste 30 dagene

Denne tabellen viser de 300 brukerne som har gjort eller mottatt flest anropsstrekninger de siste 30 dagene. Du kan også bruke dataene i denne tabellen til å se hvor ofte brukere slår på videoen under samtalene sine.

Tabell over data for de 300 som brukte Calling mest de siste 30 dagene

KPI-er

Det er to KPI-er som vises øverst på Anropsengasjement-fanen. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De to KPI-ene er:

 • Lydanrop med god kvalitet– Prosentandelen av lydanrop som hadde god kvalitet i det valgte datointervallet. Samtaler regnes som å være av god kvalitet hvis de har under 400 ms ventetid og mindre enn 5 % pakketap.

 • Videosamtaler med god kvalitet– Prosentandelen av videosamtaler som hadde god kvalitet i det valgte datointervallet. Samtaler regnes som å være av god kvalitet hvis de har under 400 ms ventetid og mindre enn 5 % pakketap.

Data for KPI-er for Calling-analyse

Diagrammer og tabell

Bruk denne visningen til å identifisere brukere som opplever dårlig kvalitet på anropsstrekninger, og til å få en generell oversikt over mediekvaliteten i hele organisasjonen.

Vi samler inn mediekvalitetsdata fra hvert endepunkt på slutten av hver anropsstrekning. Dataene samles inn fra bordtelefoner og alle skrivebordsappene, og du kan se dem i Kvalitet-delen på Anropsanalyse-siden.

En anropsstrekning anses for å ha dårlig mediekvalitet hvis den oppfyller eller overskrider én av følgende terskler:

 • Pakketap på 5 %

 • Ventetid på 400 ms

 • Jitter på 150 ms

Grafene for anropsstrekninger etter lydkvalitet og anropsstrekninger etter videokvalitet sammenligner hvor mange samtaler som er innenfor kvalitetsterskelen («god») med de som er «over terskelen».

Diagrammer over data for samtalelydkvalitet
Diagrammer over data for samtalevideokvalitet

Tabellen for de 300 Calling-brukerne med dårligst lydkvalitet de siste 30 dagene viser hvilke brukere som har opplevd de dårligste lydkvalitetssamtalene, fordi kvalitetsmålingene deres oversteg minst én terskel. Bruk søke- og bestillingskontrollene til å raskt finne en bestemt bruker.

Hvis en bestemt bruker opplever dårlig mediekvalitet, kan du sjekke om alle brukerens endepunkter påvirkes på samme måte. Vanlige kvalitetsproblemer kommer fra Android- eller iOS-anropsprogrammer, som kan skyldes dårlige mobilnettforbindelser. Du kan bruke CScan-verktøyet til å teste en brukers internettkobling.

Tabell over data for de 300 Calling-brukerne med dårligst lydkvalitet

Du kan bruke rapportene her til å finne ut hvilke enheter som er mer populære blant brukerne, og hvilke som ikke er det. Du kan bruke denne informasjonen når du konfigurerer steder med delte enheter. Du kan sørge for at enhetene som brukes mest er konfigurert i områdene i bygningen der det er flest folk eller der de fleste møtene finner sted.

Hvis du er En Pro Pack-kunde, har du tilgang til API for historiske målinger som du kan bruke til å returnere daglige aggregerte enhetsrelaterte data automatisk.

Enheter-siden viser bruksmålinger for Cisco Webex-enheter, inkludert Cisco Webex Desk Pro, Cisco Webex Room Panorama, DX80 og Cisco Webex-romenheter. Cisco Webex Share og andre skyregistrerte enheter er ikke inkludert i bruksmålingene, men de er inkludert i listen over lagerdetaljer.

Analyse av videointegrering for Microsoft Teams

Hvis du distribuerte Cisco Webex-Webex-videointegrering for Microsoft Teams for organisasjonen, telles bruksmålinger for deltakere som ble med i Microsoft Teams-møtet med Cisco-videoenheter, i de viktigste ytelsesindikatorene og diagrammene.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på Enhetsanalyse-siden. De endres ikke når du navigerer mellom de forskjellige fanene, men dataområdet de måler, endres når du velger et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Aktive enheter – Totalt antall aktive enheter. Enheter telles som aktive når de brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavler eller i USB-gjennomgangsmodus. Den prosentvise endringen er dette tallet sammenlignet med tallet fra forrige valgte tidsperiode. Hvis for eksempel du velger ti dager, sammenlignes tallet med de siste ti dagene.

 • Total bruk (timer) – Totalt antall timer enhetene ble brukt. Denne bruken inkluderer når enheter brukes til å bli med i samtaler, for lokale kablede eller trådløse skjermer, tavle, i USB-gjennomgangsmodus og for digital skilting.

 • Aktiv bruk per enhet (timer) – Gjennomsnittlig antall timer enhetene ble brukt til aktive eller digitale skiltingsaktiviteter. Gjennomsnittet beregnes som (antall aktive enhets-KPI-er) delt på (antall KPI-er for total bruk).

 • Webex Assistant-kommandoer – Totalt antall talekommandoer fra brukere i organisasjonen.

Rullegardinlisten tilsvarer enhetene du har konfigurert i organisasjonen. Du kan bruke denne informasjonen til å fokusere på en bestemt enhet. Hvis du for eksempel nettopp distribuerte DX80s til alle brukerne i organisasjonen, velger du DX80 i rullegardinmenyen.

Enhetsbruk etter aktivitet

Dette diagrammet viser den totale bruken (timer) av skyregistrerte enheter, inkludert Cisco Webex Room-enheter, Webex Boards og Webex Shares. En enhet kan være en av følgende typer aktiviteter:

 • I en samtale – Enheten brukes til å bli med i et møte som et videoendepunkt.

 • Lokal delingskabel – Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via en HDMI-kabel uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Lokal trådløs deling – Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via WiFi uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Skilting – Enheten brukes som multimedieskjerm i digital skiltingsmodus.

 • USB-gjennomgang – Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel og brukes som webkamera.

 • Tavle – Enheten brukes som en tavle i et konferanserom uten at noen brukere er koblet til den.


Velg et datointervall for å se bruken i den angitte tidsperioden. Bruksdata fra enhetsrapporter er bare er tilgjengelige fra 1. februar 2019 osv. Alle diagrammer oppdateres på tilsvarende måte.


Velg en bestemt aktivitet for å se bruken. Diagrammer for aktivitetsoversikt og enhetsutnyttelse oppdateres på tilsvarende måte, med unntak av lagerdetaljer.

Oversikt over aktiviteter

Bruk denne rapporten til å se hvordan enheter brukes som helhet i organisasjonen. For hver av følgende aktiviteter vises prosenten og forbruket i diagrammet. Et sammendrag av den valgte tidsperioden vises ved siden av tittelen.

 • I en samtale – Enheten brukes til å bli med i et møte som et videoendepunkt.

 • Lokal delingskabel – Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via en HDMI-kabel uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Lokal trådløs deling – Enheten deles og kobles til lokalt av brukeren via WiFi uten å bli med i møter eller samtaler.

 • Skilting – Enheten brukes som multimedieskjerm i digital skiltingsmodus.

 • USB-gjennomgang – Enheten er koblet til en datamaskin via en USB-kabel og brukes som webkamera.

 • Tavle – Enheten brukes som en tavle i et konferanserom uten at noen brukere er koblet til den.


Velg en bestemt aktivitet for å se bruken. Diagrammer for aktivitetsoversikt og enhetsutnyttelse oppdateres på tilsvarende måte, med unntak av lagerdetaljer.

Enhetsutnyttelse

Denne rapporten forteller deg hvor ofte en enhet brukes i en gitt uke. Hvis Lav vises som den største delen av sektordiagrammet over enhetsutnyttelsen, kan du prøve å informere brukere i organisasjonen om fordelene ved å bli med via video, eller hvordan tavler kan bidra til å illustrere ideer.

Diagrammet over enhetsutnyttelse er basert på hvor ofte enheten brukes til tre aktiviteter: Calling (i samtale), deling (lokal deling) og tavle. Diagrammet oppdateres basert på hvilke av de tre aktivitetene du velger. De totale enhetene oppdateres ikke siden den inkluderer enheter som ikke brukes.


Du kan velge Lav for å se bare enheter med lav utnyttelse. Aktivitetsoversikt, diagram over enhetsbruk og lagertabellen oppdateres basert på valget ditt.

Enhetsdetaljer

Bruk denne rapporten til å se detaljer om alle enhetene i organisasjonen. Se på Timer brukt-kolonnen for å raskt finne underutnyttede enheter. Den viser den totale bruken av enheten i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan klikke på hvilken som helst av kolonnene for å sortere dem.

 • Tilordnet til – Navnet på stedet eller brukeren denne enheten er tilordnet til. Hvis dette feltet er tomt, ble enheten slettet fra organisasjonen.

 • Timer brukt – Totalt forbruk i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Enhets-ID – Intern unik identifikator for administratorer.

 • Enhetstype – Enhetsmodell.

 • Merker – Viser merker som er tilordnet enheten på siden for Control Hub-enheter.

 • IP-adresse – Den forrige kjente IP-adressen til enheten da den var tilkoblet.

 • Mac-adresse – Media Access Control-adressen til enheten.

 • Status – Påloggingsstatusen til en enhet fra de siste 24 timene.

 • Samtaler – Antall timer enheten ble brukt til en samtale.

 • Lokal kablet skjerm – Antall timer enheten ble brukt til en kablet lokal skjerm.

 • Lokal trådløs skjerm – Antall timer enheten ble brukt til en trådløs lokal skjerm.

 • Tavle – Antall timer enheten ble brukt som tavle.

 • Digital skilting – Antall timer enheten ble brukt til digital skilting.

 • USB-gjennomgang – Antall timer enheten ble brukt til USB-gjennomgang.


Eieren av enheten vises i Tilordnet til-kolonnen. Du finner mer informasjon om enheten på Enheter-siden.

Analyse for Webex Assistant for enheter støttes for:

 • Romsett

 • Romsett

 • Room Kit Plus

 • Room Kit Pro

 • Room 55 og 55 Dual

 • Room 70 og 70 G2

 • Webex Board 55 og 55S

 • Webex Board 70 og 70S

 • Webex Board 85S

 • Desk Pro

Totalt antall talekommandoer

Dette diagrammet viser deg trenden for antall stemmekommandoer som brukere sier til Webex Assistant for enheter i organisasjonen. Disse tallene gir deg innsikt i hvor ofte brukere bruker Webex Assistant for enheter, og hvordan du kan hjelpe dem med å bruke den oftere.

Enheter med mest og minst engasjement

Dette diagrammet viser en liste over de ti beste og dårligste enhetene som svarte på talekommandoer fra brukere i løpet av den valgte tidsperioden. Du kan bruke dette diagrammet til å se hvilke enheter som blir brukt mest, og finne ut hvordan du kan øke bruken av enhetene med minst engasjement.

Intensjoner for talekommando

En oversikt over intensjoner for talekommando fra brukere i organisasjonen. Du kan se hvilke intensjoner som er mest brukt, og se hvorfor noen intensjoner ikke brukes like ofte som andre.

Svar på proaktiv deltakelse

En oversikt over hvordan brukere svarte på instruksjonene gitt av Webex Assistant på enheter med Proaktiv deltakelse aktivert. Du kan bruke denne oversikten til å se om brukerne bruker Proaktiv deltakelse-funksjonen, eller om de ikke kjenner til den, kan du hjelpe dem med å komme i gang.

Videonettanalyse ble fornyet med mer detaljerte diagrammer, KPI-er og raskere lastetid for dataene. Hvis du vil vite mer om hva som er endret, kan du se Hva er nytt i Cisco Webex analyse og feilsøking.

Videonettanalyse gir informasjon om hvordan du bruker lokale Webex-videonettnoder og klynger i Cisco Webex-organisasjonen. Med de historiske dataene i målingsvisningen kan du administrere ressursene for Webex-videonett mer effektivt ved å overvåke kapasiteten, utnyttelsen og tilgjengeligheten til de lokale ressursene. Hvis klyngene alltid er fulle, kan du bruke denne informasjonen til å avgjøre om du skal legge til flere Webex-videonettnoder i en klynge eller opprette nye klynger.

Videonettanalyse finner du i Control Hub under Analyse > Videonett og Feilsøking > Nylig ressursbruk.

Hvis du vil ha hjelp med å analysere dataene i organisasjonen, kan du velge én av målingene i diagrammet for å filtrere dataene du vil se.


Videonettanalyse viser data i tidssonen som er angitt for den lokale nettleseren.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du samhandler med dataene, kan du gå til Distribusjonsveiledning for Cisco Webex-videonett.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettengasjement. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Totalt antall anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger og skyklynger.

 • Lokale anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger.

 • Skybaserte anropsstrekninger – Totalt antall anropsstrekninger som er koblet til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, må organisasjonen kanskje vurdere å konfigurere flere lokale klynger.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Totalt antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

KPI-er for engasjement for videonettanalyse

Anropsstrekninger etter klyngetype og klyngetypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og en historisk trend for aktiviteten knyttet til anropsstrekninger basert på klyngene som de er koblet til. Diagrammet gir et overordnet perspektiv over antall anropsstrekninger som er koblet til skyklynger sammenlignet med antall anropsstrekninger som er koblet til lokale klynger i en organisasjon.

Diagrammer for videonettanalyse og anropsstrekninger etter klyngetype

Anropsstrekninger etter endepunkttype og endepunkttypetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for endepunkttyper som brukes til å bli med i møter i organisasjonen. Disse dataene hjelper deg med å vurdere hvilke endepunkttyper som er mest populære blant brukerne, og vurdere utnyttelsen i organisasjonen.

Vanlige endepunkttyper inkluderer:

 • Webex for mobil

 • Webex for skrivebord

 • Video-sluttpunkt

 • SIP-endepunkt

 • PSTN inn

Diagrammer for videonettanalyse og anropsstrekninger etter sluttpunkttype

Møtetilkoblinger etter anropsstrekning og anropsstrekningtrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og historiske trender for anropsstrekningtilkoblinger i et møte. Avhengig av hvilke klyngeranropsstrekninger er koblet til, klassifiseres møter som enten:

 • Lokale – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en lokal klynge.

 • Skybaserte – Alle anropsstrekningene i møtet er koblet til en skyklynge.

 • Skybaserte og lokale – En blanding av anropsstrekninger i møtet som er koblet til enten en lokal klynge eller skyklynge.

Diagrammer for møtekoblinger for videonettanalyse etter anropsstrekninger

KPI-er

Det er tre KPI-er som vises øverst i fanen for Videonettressurser. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De tre KPI-ene er:

 • Gjennomsnittlig klyngetilgjengelighet – Den gjennomsnittlige prosentandelen av lokale klynger som anropsstrekninger kunne koble til. Hvis dette tallet er lavt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken plassering med lokale klynger som alltid hadde maksimal kapasitet.

 • Overløp til anropsstrekninger i skyen – Antall anropsstrekninger som prøvde å koble til en lokal klynge når ingen var tilgjengelige, slik at anropsstrekningene koblet seg til en skyklynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du fastslå om det oppstod et problem med klyngene i datointervallet, eller om organisasjonen trenger flere lokale klynger for å kunne være vert for flere anropsstrekninger.

 • Omdirigerte anropsstrekninger – Antall anropsstrekninger som ikke kunne kobles til en bestemt lokal klynge og måtte omdirigeres til en annen klynge. Hvis dette tallet er høyt, kan du bruke diagrammene nedenfor til å se hvilken lokal klynge som har problemer, eller om kapasiteten til enkelte lokale klynger alltid overskrides.

KPI-er for ressurser for videonettanalyse

Klyngetilgjengelighet etter prosent og node

Disse diagrammene viser prosentandelen av nodetilgjengelighet for hver lokale klynge som kan være vert for samtaler. Disse dataene hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over offensive klynger eller noder på organisasjonsnivå. Klikk på en av disse klyngene for å filtrere alle tilknyttede grafer slik at de viser detaljer som er knyttet til den valgte klyngen.

Diagrammer over tilgjengelighet for videonettanalyseklynge etter prosent og node

Nodetilgjengelighet

Dette diagrammet viser nodene som er tilgjengelige for den lokale klyngen du valgte. Disse dataene hjelper deg med å se hvilke noder som har problemer i organisasjonen, slik at du kan feilsøke problemet.

Diagram over tilgjengelighet for videonettanalysenode

Overløp av anropsstrekninger til skyen etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for anropsstrekninger som overløp til skyklynger. Det kan være flere grunner til at dette skjer. Det kan for eksempel hende at en node overskrider kapasiteten, oppgraderes, har problemer med nettverkstilkoblingen eller at Webex-området ikke er riktig aktivert for videnonett. Denne informasjonen hjelper deg med å finne potensielle årsaker til at anropsstrekninger overløper til en skyklynge.

Diagrammer for Overløp av anropsstrekninger for videonettanalyse til skyen etter årsak
Detaljer for overløp av anropsstrekninger for videonettanalyse til skyen

Omdirigering av anropsstrekning etter årsak og årsakstrend

Disse diagrammene gir detaljer om de omdirigerte anropsstrekningene og en trend med antall anropsstrekninger som ikke koblet til en bestemt lokal klynge – vanligvis på grunn av høy CPU-bruk eller full nettverkskapasitet. Disse anropsstrekningene ble omdirigert til en annen lokal klynge som kunne koble til møtet. Denne informasjonen hjelper deg med å få et overordnet perspektiv over bruken av klyngene i organisasjonen, slik at du kan planlegge for bedre kapasitet.

Diagrammer over videonettanalyse for omdirigering av anropsstrekninger etter årsak
Tabell over videonettanalyse for omdirigering av anropsstrekninger

Maksimal samtaledistribusjon etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for hvordan anropsstrekninger fordeles på tvers av de ulike lokale klyngene i organisasjonen. Med denne informasjonen kan du sammenligne dataene om anropsstrekninger som kobles til ulike klynger i organisasjonen på overtid.

Diagrammer over maksimal samtaledistribusjon for videonettanalyse etter klynge

Gjennomsnittlig ressursutnyttelse etter klynge og klyngetrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender for gjennomsnittlig ressursutnyttelse av medietjenester som brukes i lokale klynger sammenlignet med andre klynger. Denne informasjonen hjelper deg med å avgjøre om et bestemt sted trenger flere eller færre lokale klynger.

Diagrammer over gjennomsnittlig ressursutnyttelse for videonettanalyse etter klynge

KPI-er

Det er fem KPI-er øverst i fanen for Bruk av videonettbåndbredde. Dataområdet de måler, endres når du merker et nytt datointervall.

De fem KPI-ene er:

 • Total databruk – Totalt antall lyd- og videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Overført databruk – Antall lyd- og videodata som ble overført fra lokale klynger.

 • Mottatt databruk – Antall lyd- og videodata som ble mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av lyddata – Mengden lyddata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

 • Bruk av videodata – Mengden videodata som ble overført og mottatt fra lokale klynger.

KPI-er for bruk av båndbredde for videonettanalyse

Totalt antall overlappet databruk etter klynge og bruk av overlappet båndbredde etter klyngetrend

Disse diagrammene viser sammendraget og trenden for total båndbredde som brukes på tvers av alle lokale klynger når overlappinger opprettes mellom lokale klynger og skyklynger. Verdien vises i Mbps. Denne informasjonen hjelper deg med å se om organisasjonen bør legge til flere lokale klynger på et bestemt sted hvis bruken av overlappet data alltid er høy der.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter klynge

Totalt antall overlappet databruk etter dataoverføring og bruk av overlappet båndbredde etter dataoverføringstrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom overførte og mottatte data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter dataoverføring

Totalt antall overlappet databruk etter dataflyt og bruk av overlappet båndbredde etter dataflyttrend

Disse diagrammene viser et sammendrag og trender over total båndbreddebruk på tvers av alle lokale klynger, delt mellom lyd, video og delt data, når det etableres overlappinger mellom lokale klynger og skyklynger.

Diagrammer over totalt antall overlappet data og bruk av båndbredde for videonettanalyse etter dataflyt

Oversiktskortene gir en rask oversikt over videonettdistribusjonen.

Totalt antall samtaler

Summen av deltakere som var på et møte med lokal vert og deltakere på et møte med vert gjennom Cisco Webex-skyen (inkludert overløp til skyen) for Cisco Webex-organisasjonen

 • Skysamtaler – Antall samtaler som ikke kunne bruke videonettnoder for bedrifter, på grunn mangel på tilkobling til bedriftsnettverket eller en påkrevd policy.

 • Overløp til skyen – Antall samtaler gjort i en bedrift som overløp til en skyklynge.

 • Lokalt – Antall samtaler som ble gjort via en av virksomhetsklyngene.

Overflyt til Cloud

Hvor mange samtaler som ble gjort i en virksomhet, men som overløp til en skybasert klynge, og en prosentberegning av økt eller redusert trend for overløp i tidsperioden som du velger.

Prosenten for overløp til sky beregnes med følgende formel: (Antall overløpte samtaler / Totalt antall lokale og overløpte samtaler x 100)

Klynger i tjeneste

Prosentandel av klynger som kan betjene samtaler i organisasjonen.

En nylig visning av gjennomsnittlig CPU-utnyttelsestrender for alle klyngene i en organisasjon (organisasjonsvisning) eller en valgt klynge sammenlignet med andre klynger (klyngevisning).

Gir en nylig visning av trenden for samtaleaktivitet for hele organisasjonen, og viser samtalene med lokale verter og samtaler med verter i skyen. Samtalene som overløp til skyen, representeres som prikker (innsiktspunkter) i skysamtalegrafen. Hold markøren over en prikk for å se antall samtaler som ble overløpt til skyen i det tilfellet.

Gir en nylig visning av samtaleaktiviteten. Denne informasjonen hjelper deg med å planlegge organisasjonens klyngekapasitet. Samtaler som ikke kan holdes via denne bestemte klyngen, omdirigeres til en annen lokal klynge. Disse omdirigeringene representeres som prikker i diagrammet. Hold markøren over en prikk for å se antall samtaler som ble omdirigert fra denne bestemte klyngen i dette tilfellet.

En nylig visning av antall klynger som ble brukt til å være vert for samtaler i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Grønn – Klynger som bruker alle nodene.

 • Gul – Klynger der én eller flere noder ikke er i bruk.

 • Rød – Klynger som ikke har noen tilgjengelige noder i bruk.

 • Grå– Ingen tilgjengelig data.

Klikk på et klyngenavn for å navigere til nodene i tjenestediagrammet.

Viser en nylig visning av den totale båndbredden brukt på tvers av alle Webex-videonettklynger når overlappinger opprettes mellom lokalet og nettskyen. Uansett hvilken tidsperiode du velger på Analyse-siden, oppdateres disse dataene hvert tiende minutt.

Båndbreddeverdien vises i Mbps. Grafen viser en oversikt over enten overført (Tx) og mottatt (Rx) båndbredde, eller begge.

Når du velger en klynge i diagrammet, ser du en oversikt over bruken av overlappet båndbredde (mottatt og overført båndbredde) og bruken av strømbåndbredde (lyd, video og innholdsdeling).

Rapporter har nå sin egen del under Overvåking i venstre navigasjonsfelt i Control Hub, sammen med en egen artikkel.

Du kan se Analyse-data for Jabber i Control Hub hvis organisasjonen har:

 • Lokal Jabber med fullstendig samordnet kommunikasjon.

 • Lokal Jabber med bare direktemeldingsfunksjon.

 • Lokalt Jabber med bare telefonfunksjon.

 • Jabber med Webex Messenger.

Du må fullføre konfigurasjonene nedenfor slik at Jabber-data sendes til Control Hub. Når dette er gjort, vises Jabber-målinger i Control Hub innen to dager. Datoen for Jabber-data i Control Hub starter når disse konfigurasjonene er fullførte. Jabber-data fylles ikke på igjen.


Hvis organisasjonen har konfigurert mer enn én jabber-config.xml-fil, må du fullføre konfigurasjonene nedenfor for alle jabber-config.xml-filene du vil at Control Hub skal rapportere data fra. Se kapitlet for Sikkerhet og overvåking i Funksjonskonfigurasjon for Cisco Jabber 12.8.

KPI-er (Key Performance Indicators)

Det er fire KPI-er som vises øverst på siden for Jabber-analyse. De endres ikke når du navigerer mellom de forskjellige fanene, men dataområdet de måler, endres når du velger et nytt datointervall.

De fire KPI-ene er:

 • Aktive brukere – Totalt antall unike aktive brukere per enhet i løpet av den valgte tidsperioden. Hvis en bruker for eksempel er aktiv på den stasjonære PC-en og mobilenheten sin, telles de som to aktive brukere.

 • Totalt antall sendte meldinger – Totalt antall meldinger sendt fra Jabber-klienten i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Totalt antall samtaler – Totalt antall samtaler som er foretatt og mottatt i løpet av den valgte tidsperioden.

 • Skjermdeling – Totalt antall ganger en skjerm ble delt i løpet av den valgte tidsperioden. Dette inkluderer deling via RDP og BFCP.

Totalt antall aktive brukere

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for aktive unike brukere per enhet på Jabber. Denne grafen viser et sammendrag av hvor mange unike brukere som har logget på Jabber i løpet av en tidsperiode.

Totalt antall sendte meldinger

Du kan bruke denne rapporten til å se totalt antall meldinger som er sendt, delt inn etter en daglig, ukentlig eller månedlig visning.

Chatter

Chat-rapporten viser forholdet mellom ulike chatmetoder som brukes.

Klientversjon

Klientversjon-rapporten viser forholdet mellom ulike Jabber-versjoner som brukes.

Operativsystem

Operativsystemrapporten viser forholdet mellom ulike operativsystemer som brukes.

Ekstern tilgang

Remote Access-rapporten viser forholdet mellom hvor mange brukere som er logget på Jabber, enten via organisasjonens nettverk eller utenfor.

Totale samtaleminutter

Du kan bruke denne rapporten til å se trenden for hvor mange lyd- og videominutter som ble brukt til samtaler. Denne grafen gir et sammendrag av hvor mange minutter som ble brukt totalt i løpet av en tidsperiode.

Antall aktive brukere som har foretatt et anrop

Du kan bruke denne rapporten til å se hvor mange samtaler som ble foretatt av aktive brukere per enhet, delt inn etter en daglig, månedlig eller ukentlig visning.

Skjermoppløsning for videosamtale

Rapporten for skjermoppløsning for videosamtale viser forholdet mellom videosamtaler etter skjermoppløsning.

Ringer

Calling-rapporten viser forholdet mellom lydsamtaler og videosamtaler.