Робочий процес конфігурації Webex Calling
Робочий процес конфігурації Webex Calling
30 вересня 2022 р.
Огляд Webex Calling

Знайомство з Webex Calling

Уявіть можливість використання функцій корпоративного рівня, які дозволяють здійснювати хмарні виклики, користуватися мобільним зв’язком і функціями внутрішньої телефонної мережі, а також використовувати програму Webex для обміну повідомленнями, проведення нарад і здійснення викликів за допомогою програмного клієнта Webex Calling або пристрою Cisco. Усі ці можливості доступні у Webex Calling.

Webex Calling має наведені нижче переваги.

 • Передплата на службу викликів для користувачів телефонії та зон загального користування

 • Програма Webex, яка доступна для кожного користувача

 • Доступ до телефонної мережі загального користування (PSTN) для надання користувачам можливості телефонувати на номери за межами організації. Послуга надається через існуючу корпоративну інфраструктуру (локальний шлюз без локальної IP-АТС або з наявним середовищем виклику Unified CM) або опції ТМЗК, які надаються партнером або Cisco.

Webex Calling підтримує наведені нижче функції. Додаткову інформацію див. в розділі «Налаштування функцій Webex Calling».

Таблиця 1. Функції адміністратора, які можна налаштувати

Функція

Опис

Автосекретар

Можна додати привітання, налаштувати меню, а також маршрутизувати виклики до служби автовідповідача, групи пошуку, скриньки голосової пошти або реальної особи. Можна створити 24-годинний розклад або налаштувати різні параметри для робочого й неробочого часу. Можна навіть маршрутизувати виклики на основі атрибутів ідентифікатора абонента, що телефонує, щоб створювати VIP-списки або по-різному обробляти виклики, які надходять з певних кодів населеного пункту.

Черга викликів

Можна налаштувати чергу викликів у такий спосіб, щоб у разі неможливості надання відповіді на вхідний виклик абонента він отримував автоматичну відповідь, повідомлення підтримки, а також відтворювалася музика режиму утримання, поки хтось не зможе відповісти на виклик.

Прийняти виклик

Можна покращити співпрацю в команді, створивши групу підхоплення викликів, щоб користувачі могли відповідати на виклики інших користувачів. Якщо користувачів додано до групи підхоплення викликів, то один учасник групи може відповідати на виклик іншого учасника, коли він відсутній або зайнятий.

Паркування викликів

Можна ввімкнути функцію паркування викликів, щоб користувачі могли перемикати виклик на утримання і підхоплювати його з іншого телефону.

Група пошуку

Необхідність налаштувати групи пошуку може виникнути в наведених нижче випадках.

 • Команда зі збуту, яка потребує послідовної маршрутизації викликів. Вхідний виклик надходить на один телефон, але за відсутності відповіді виклик переходить до наступного оператора в списку.

 • Команда підтримки, де необхідно, щоб виклик надходив на всі телефони одночасно й перший доступний оператор міг прийняти виклик.

Пейджингова група

Можна створити пейджингову групу, щоб користувачі могли надсилати голосові повідомлення для особи, відділу або робочої групи. Коли хтось надсилає повідомлення пейджинговій групі, це повідомлення відтворюється на всіх пристроях у групі.

Клієнт-секретар

Забезпечте підтримку персоналу свого фронт-офісу, надавши користувачам повний набір параметрів керування викликами, можливість розгорнутого відстеження ліній, створення черг викликів, кілька варіантів параметрів каталогів і їхніх подань, використання інтеграції Outlook тощо.

Користувачі можуть налаштовувати наведені нижче функції на вебсайті https://settings.webex.com, який можна перехресно запустити на користувацькому порталі Calling.

Таблиця 2. Функції користувача, які можна налаштувати

Функція

Опис

Відхилення анонімних викликів

Користувачі можуть відхиляти вхідні виклики із заблокованими ідентифікаторами абонента, що телефонує.

Безперервність бізнес-процесів

Якщо телефони користувачів не підключено до мережі з будь-якої причини (наприклад, відключення електроенергії, проблеми з мережею тощо), користувачі можуть переадресувати вхідні виклики на певний номер телефону.

Переадресація викликів

Користувачі можуть переадресувати вхідні виклики на інший телефон.

Вибіркова переадресація викликів

Користувачі можуть переадресувати виклики в певний час від певних абонентів. Це налаштування матиме пріоритет над функцією «Переадресація викликів».

Сповіщення про виклик

Користувачі можуть надсилати собі електронний лист у разі отримання виклику відповідно до заздалегідь визначених критеріїв, як-от номера телефону або дати й часу.

Виклик на очікуванні

Користувачі можуть дозволити відповідати на додаткові вхідні виклики.

Не турбувати

Користувачі можуть увімкнути тимчасове перенаправлення всіх викликів безпосередньо на голосову пошту.

Office Anywhere

Користувачі можуть використовувати вибрані телефони («розташування») як додатковий номер свого робочого номера телефону й абонентської групи.

Пріоритетне сповіщення

Користувачі можуть налаштувати спеціальний сигнал виклику на телефоні, який буде відтворюватися відповідно до заздалегідь визначених критеріїв, як-от номера телефону або дати й часу.

Віддалений офіс

Користувачі можуть здійснювати виклики з віддаленого телефону, й вони будуть відображатися як виклики з їхнього робочого номера телефону. Крім того, будь-які вхідні виклики на їхній робочий номер телефону будуть надходити на цей віддалений телефон.

Вибіркове прийняття викликів

Користувачі можуть приймати виклики в певний час від певних абонентів.

Вибіркове відхилення викликів

Користувачі можуть відхиляти виклики в певний час від певних абонентів.

Послідовний дзвінок

Вхідні виклики можуть послідовно надходити не більше ніж на 5 пристроїв.

Одночасний дзвінок

Вхідні виклики можуть одночасно надходити на номери користувачів і інших абонентів («отримувачів викликів»).

Підготовка служб, пристроїв і користувачів у Control Hub, перехресний запуск для детальної конфігурації на порталі адміністрування Calling

Control Hub (https://admin.webex.com) — це портал керування, який інтегрується з Webex Calling для оптимізації замовлень і конфігурації, а також централізації керування пакетною пропозицією: Webex Calling, програмою Webex і Meetings.

З Control Hub починається підготовка всіх служб, пристроїв і користувачів. Тут можна виконати початкове налаштування служби викликів, зареєструвати телефони MPP в хмарі (використовуючи MAC-адресу), налаштувати користувачів шляхом зв’язування пристроїв, додавання номерів, послуг, функцій виклику тощо. Крім того, з Control Hub можна виконати перехресний запуск порталу адміністрування Calling.

Можливості користувачів

Користувачі мають доступ до наведених нижче інтерфейсів.

 • Програма Webex Calling: програмний клієнт для викликів під брендом Cisco. Додаткову інформацію див. в статті Огляд нової програми Cisco Webex Calling.

 • Налаштування Webex (https://settings.webex.com) — інтерфейс, за допомогою якого користувачі можуть налаштовувати бажані параметри профілю, завантажувати програму Webex і перехресно запускати користувацький портал Calling з метою налаштування викликів. Додаткову інформацію див. в статті Змінювання налаштувань Cisco Webex.

 • Програма Webex — програма, яку включено до передплати як клієнт для обміну повідомленнями в команді під брендом Cisco. Додаткову інформацію див. в статті Початок роботи з програмою Cisco Webex.

 • Webex Meetings — додаткова програма, яку додано як рішення для нарад. Додаткову інформацію див. в статті Webex Meetings.

Огляд

Служба Webex Calling дозволяє зменшити експлуатаційні витрати й підвищити продуктивність, допомагаючи перенести важливі ділові комунікації до хмари. У поєднанні з іншими програмами й пристроями Webex вона є центром хмарних викликів і можливостей співпраці у всій компанії. Cisco підтримує локальну, хмарну й змішану модель розгортання, що дозволяє нашим клієнтам залишатися на зв’язку й зберігати продуктивність, працюючи звідусіль, навіть під час руйнівних подій на ринку.

Тепер у Webex Calling передбачений параметр виділеного хмарного екземпляра на базі архітектури Cisco Unified Communications Manager. Службу виділеного екземпляра інтегровано з Webex Calling, і вона використовує переваги платформи Webex, надаючи хмарні інновації та покращені можливості клієнтам, яким потрібно підтримувати старі термінальні пристрої Cisco, локальні рішення із забезпечення життєдіяльності або наявні інтеграції, які є частиною важливих бізнес-процесів.

Доповнення «Виділений екземпляр» для Webex Calling включає наведені нижче рішення.

 • Cisco Unified Communications Manager

 • Cisco Unified IM and Presence

 • Cisco Unified Unity Connection

 • Cisco Expressway

 • Cisco Emergency Responder (лише для регіону Америки)

 • Видання з управління сесіями Cisco (МСП) (необов'язково)

Розширена рентабельність інвестицій. Виділений екземпляр підтримує ті ж голосові термінальні пристрої та відеотермінали, що й пов’язаний випуск UC Manager, усуваючи необхідність оновлення всіх термінальних пристроїв клієнта під час міграції до хмари й розширюючи рентабельність інвестицій цих активів.

Базова взаємодія. Виділений екземпляр інтегровано з Webex Calling для маршрутизації викликів через платформу Webex. Клієнти мають гнучкі можливості розподілення користувачів через виділений екземпляр і Webex Calling, а також коригування з часом, якщо це необхідно для вирішення їхніх бізнес-вимог до хмарних викликів.


Клієнтам, які розподіляють користувачів між платформами, будуть доступні різні функції. Функції виклику не узгоджено між виділеним екземпляром і Webex Calling. Наприклад, користувачі Webex Calling не можуть бути учасниками групи пошуку у виділеному екземплярі.

Огляд Control Hub

Control Hub — це єдиний зручний вебінтерфейс для керування організацією і користувачами, призначення служб, аналізу тенденцій запровадження та якості викликів тощо.

Щоб забезпечити злагоджену роботу організації, рекомендується запросити кількох користувачів приєднатися до програми Webex. Для цього необхідно ввести їхні адреси електронної пошти в Control Hub. Заохочуйте користувачів використовувати надані вами служби, включно з викликами, і надавати вам відгуки про їхню роботу. За необхідності ви завжди можете додати інших користувачів.


Для доступу в Control Hub рекомендовано використовувати останню настільну версію Google Chrome або Mozilla Firefox. Використання браузерів на мобільних пристроях, а також інших настільних браузерів може призвести до непередбачуваних результатів.

Нижче наведено зведену інформацію щодо можливих сценаріїв під час налаштування служб в організації. Більш докладну інформацію наведено в окремих розділах із покроковими інструкціями.

Початок роботи

Після того як ваш партнер створить ваш обліковий запис, ви отримаєте привітальний електронний лист. У браузері Chrome або Firefox перейдіть за посиланням Початок роботи, наданим в електронному листі, щоб отримати доступ до Control Hub. Посилання забезпечить автоматичний вхід із використанням вашої адреси електронної пошти адміністратора. Далі вам буде запропоновано створити пароль адміністратора.

Майстер початкового налаштування пробних версій

Якщо ваш партнер зареєстрував для вас використання пробної версії, майстер налаштування буде запущено автоматично після входу в Control Hub. Майстер виконає базові налаштування, щоб забезпечити для організації роботу Webex Calling разом з іншими службами. Перед завершенням роботи майстра можна налаштувати й перевірити налаштування Calling.

Перевірка налаштувань

Перевірити налаштування можна під час завантаження Control Hub.

Додавання користувачів

Після налаштування служб можна додати користувачів із каталогу вашої компанії. У розділі Користувачі виберіть Керування користувачами.

У разі використання Microsoft Active Directory рекомендується спочатку ввімкнути синхронізацію каталогу, а потім вибрати спосіб додавання користувачів. Клацніть Далі й дотримуйтеся інструкцій щодо налаштування з’єднувача каталогів Cisco.

Налаштування єдиного входу (SSO)

Програма Webex використовує базову автентифікацію. Можна налаштувати SSO, щоб користувачі автентифікувалися за допомогою корпоративного постачальника посвідчень, використовуючи свої корпоративні облікові дані, а не окремий пароль, збережений і керований у Webex.

Перейдіть до розділу Налаштування, прокрутіть сторінку до пункту Автентифікація, клацніть Змінити, а потім виберіть Інтегрувати стороннього постачальника посвідчень.

Призначення служб користувачам

Щоб користувачі, яких було додано, могли почати користуватися програмою Webex, потрібно призначити їм служби.

У розділі Користувачі клацніть Керування користувачами, виберіть Експорт і імпорт користувачів за допомогою файлу CSV, а потім клацніть Експорт.

У завантаженому файлі просто додайте значення True для служб, які необхідно призначити кожному з користувачів.

Імпортуйте готовий файл, клацніть Додавання і видалення служб, а потім клацніть Надіслати. Тепер можна розпочати налаштування функцій виклику, зареєструвати пристрої, до яких можна буде надати спільний доступ на загальному робочому місці, а також зареєструвати пристрої та зв’язати їх із користувачами.

Розширення можливостей користувачів

Тепер, коли користувачів додано і їм призначено служби, вони можуть почати використовувати свої підтримувані багатоплатформові телефони (MPP) для Webex Calling і програму Webex для обміну повідомленнями й нарад. Порадьте їм використовувати налаштування Cisco Webex як універсальний інструмент доступу.

Роль локального шлюзу

Локальний шлюз — це граничний пристрій (корпоративний або керований партнером), який використовується для взаємодії з телефонною мережею загального користування (PSTN) або застарілими внутрішніми телефонними мережами (включно з Unified CM).

За допомогою Control Hub можна призначити локальний шлюз розташуванню, після чого Control Hub надасть параметри, які можна налаштувати в CUBE. Ці кроки забезпечать реєстрацію локального шлюзу в хмарі. Після цього служба PSTN буде надаватися через шлюз користувачам Webex Calling у певному розташуванні.

Щоб вибрати й замовити локальний шлюз, ознайомтеся з посібником із замовлення локального шлюзу.

Підтримувані розгортання локальних шлюзів для Webex Calling

Підтримуються наведені нижче базові розгортання.

Локальний шлюз може бути розгорнуто автономно або в розгортаннях, де потрібна інтеграція в Cisco Unified Communications Manager.

Розгортання локального шлюзу без локальної внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP

Автономні розгортання локальних шлюзів

На цьому малюнку зображено розгортання Webex Calling без будь-якої наявної внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP. Ця схема застосовується до одного розташування або розгортання з кількома розташуваннями.

Webex Calling направляє всі виклики, які не відповідають вашим призначенням Webex Calling, для обробки на локальний шлюз, призначений розташуванню. Локальний шлюз маршрутизує всі виклики, які надходять від Webex Calling, до PSTN і у зворотному напрямку — з PSTN до Webex Calling.

Шлюз PSTN може бути виділеною платформою або розміщеним спільно з локальним шлюзом. Як зображено на малюнку нижче, для цього розгортання рекомендується вибрати виділений шлюз PSTN. Цей варіант можна використовувати, якщо наявний шлюз PSTN не можна використовувати як локальний шлюз Webex Calling.

Розгортання спільно розміщеного локального шлюзу

Локальний шлюз може працювати на базі IP (підключення до ITSP виконується за допомогою SIP-транку) або TDM (підключення за допомогою ISDN або аналогової схеми). На малюнку нижче зображено розгортання Webex Calling, де локальний шлюз є спільно розміщеним зі шлюзом PSTN або SBC.

Розгортання локального шлюзу з локальною внутрішньою телефонною мережею Unified CM

Інтеграція з Unified CM потрібна в наведених нижче випадках.

 • Розташування з підтримкою Webex Calling додано до наявного розгортання Cisco UC, де Unified CM розгорнуто як локальне рішення для керування викликами

 • Між телефонами, зареєстрованими в Unified CM, і телефонами в розташуваннях Webex Calling необхідний прямий набір.

На цьому малюнку показано розгортання Webex Calling, де клієнт має наявну внутрішню телефонну мережу Unified CM із підтримкою IP.

Webex Calling надсилає виклики, які не відповідають призначенням Webex Calling клієнта, на локальний шлюз. Сюди відносяться номери PSTN і внутрішні додаткові номери Unified CM, які Webex Calling не може розпізнати. Локальний шлюз маршрутизує всі виклики, які надходять від Webex Calling, до Unified CM і навпаки. Потім Unified CM маршрутизує вхідні виклики до локальних призначень або в PSTN відповідно до наявної абонентської групи. Абонентська група Unified CM нормалізує номери у формат +E.164. Шлюз PSTN може бути виділеним або розміщеним спільно з локальним шлюзом.

Виділений шлюз PSTN

Варіант із виділеним шлюзом PSTN цього розгортання, як показано на цій схемі, є рекомендованим варіантом і може використовуватися, якщо наявний шлюз PSTN не можна використовувати як локальний шлюз Webex Calling.

Шлюз PSTN, розміщений спільно

На цьому малюнку зображено розгортання Webex Calling з Unified CM, де локальний шлюз є спільно розміщеним зі шлюзом PSTN або SBC.

Webex Calling маршрутизує всі виклики, які не відповідають призначенням Webex Calling клієнта, на локальний шлюз, який призначено розташуванню. Сюди відносяться призначення PSTN і виклики в середині мережі на внутрішні додаткові номери Unified CM. Локальний шлюз маршрутизує всі виклики в Unified CM. Потім Unified CM маршрутизує виклики на локально зареєстровані телефони або в PSTN через локальний шлюз, який має функціональні можливості PSTN або SBC.

Відомості щодо маршрутизації викликів

Здійснення викликів із Webex Calling в Unified CM

Логіка маршрутизації Webex Calling: якщо номер, який набрано на термінальному пристрої Webex Calling, не може бути маршрутизовано до будь-якого іншого призначення в межах одного клієнта у Webex Calling, цей виклик для подальшої обробки спрямовується до локального шлюзу. Усі виклики поза мережею (за межами Webex Calling) спрямовуються до локального шлюзу.

Якщо розгортання Webex Calling виконано без інтеграції в наявну систему Unified CM, будь-який виклик поза мережею вважається викликом PSTN. У разі поєднання з Unified CM виклик поза мережею все ще може бути викликом усередині мережі до будь-якого призначення, розміщеного в Unified CM, або реальним викликом поза мережею до призначення PSTN. Відмінність між двома останніми типами викликів визначається Unified CM і залежить від корпоративної абонентської групи, яку підготовлено в Unified CM.

На схемі нижче показано набір національного номера в США користувачем Webex Calling.

Unified CM тепер базується на налаштованій абонентській групі й маршрутизує виклик на локально зареєстрований термінальний пристрій, де призначення виклику підготовлено як номер абонента. Для цього абонентська група Unified CM повинна підтримувати маршрутизацію на номери +E.164.

Здійснення викликів з Unified CM у Webex Calling

Щоб увімкнути маршрутизацію викликів з Unified CM до Webex Calling, в Unified CM необхідно підготувати набір маршрутів для визначення набору номерів +E.164, а у Webex Calling адреси групи корпоративних номерів.

За наявності цих маршрутів можливі обидва сценарії викликів, наведені на малюнку нижче.

Якщо абонент у мережі PSTN телефонує на номер DID, який призначено пристрою Webex Calling, виклик спрямовується в організацію через її шлюз PSTN, а потім до Unified CM. Адреса цього виклику, яку було набрано, відповідає одному з маршрутів Webex Calling, який підготовлено в Unified CM, і виклик спрямовується на локальний шлюз. (Під час спрямовування до локального шлюзу адреса, яку було набрано, має бути у форматі +E.164.) Потім логіка маршрутизації Webex Calling перевіряє, чи спрямовано виклик на необхідний пристрій Webex Calling на основі призначення DID.

Крім того, виклики, які було ініційовано на зареєстрованих у Unified CM термінальних пристроях, адресовані призначенням у Webex Calling, залежать від абонентської групи, яку було підготовлено в Unified CM. Як правило, ця абонентська група дозволяє користувачам здійснювати виклики, використовуючи загальні корпоративні варіанти набору номерів в організації. Ці варіанти не обов’язково можуть включати тільки набір номерів +E.164. Щоб забезпечити правильну маршрутизацію у Webex Calling, будь-який варіант набору, який відрізняється від +E.164, необхідно нормалізувати у формат +E.164 перед тим, як виклики буде спрямовано на локальний шлюз.

Клас служби (CoS)

Завжди рекомендується впроваджувати обмеження вузького класу служб із різних причин, включно з метою уникнення циклів викликів і запобігання шахрайству з платними службами. У контексті інтеграції локального шлюзу Webex Calling із класом служби Unified CM потрібно враховувати клас служби наведених нижче варіантів.

 • Пристрої, зареєстровані в Unified CM

 • Виклики, що надходять в Unified CM з PST

 • Виклики, що надходять в Unified CM з Webex Calling

Пристрої, зареєстровані в Unified CM

Додати призначення Webex Calling як новий клас призначень до наявного налаштування класу служби досить просто: надання дозволу на виклик призначень Webex Calling зазвичай еквівалентно наданню дозволу на виклик локальних (у тому числі між об’єктами) призначень.

Якщо в корпоративній абонентській групі вже реалізовано дозвіл «(скорочений) внутрішньомережевий набір між об’єктами», це означає, що вже існує розділ, підготовлений в Unified CM, який можна використовувати, і необхідно підготувати всі відомі внутрішньомережеві призначення Webex Calling у тому ж розділі.

В іншому випадку поняття дозволу «(скорочений) внутрішньомережевий набір між об’єктами» ще не існує. Це означає, що потрібно підготувати новий розділ (наприклад, onNetRemote), додати до цього розділу призначення Webex Calling, і, нарешті, цей новий розділ потрібно додати до відповідних пошукових просторів виклику.

Виклики, що надходять в Unified CM з PST

Додати призначення Webex Calling як новий клас призначень до наявного налаштування класу служби досить просто: надання дозволу на виклик призначень Webex Calling зазвичай еквівалентно наданню дозволу на виклик локальних (у тому числі між об’єктами) призначень.

Якщо в корпоративній абонентській групі вже реалізовано дозвіл «(скорочений) внутрішньомережевий набір між об’єктами», це означає, що вже існує розділ, підготовлений в Unified CM, який можна використовувати, і необхідно підготувати всі відомі внутрішньомережеві призначення Webex Calling у тому ж розділі.

В іншому випадку поняття дозволу «(скорочений) внутрішньомережевий набір між об’єктами» ще не існує. Це означає, що потрібно підготувати новий розділ (наприклад, onNetRemote), додати до цього розділу призначення Webex Calling, і, нарешті, цей новий розділ потрібно додати до відповідних пошукових просторів виклику.

Виклики, що надходять в Unified CM з Webex Calling

Для викликів, які надходять із PSTN, потрібен доступ до всіх призначень Webex Calling. Для цього необхідно додати наведений вище розділ, що містить усі призначення Webex Calling, до простору пошуку викликів, який використовується для вхідних викликів у транку PSTN. Доступ до призначень Webex Calling надається на додаток до вже наявного доступу.

Для викликів із PSTN необхідний доступ до DID Unified CM і DID Webex Calling, а для викликів, які ініційовано у Webex Calling, необхідний доступ до DID Unified CM і призначень PSTN.

Малюнок 1. Диференційований клас служби для викликів із PSTN і Webex Calling

На цьому малюнку порівнюються два різних класи служби для викликів із PSTN і Webex Calling. На малюнку також показано, що у разі спільного розміщення функціональних можливостей шлюзу PSTN і локального шлюзу потрібні два транки від комбінованого шлюзу PSTN і локального шлюзу до Unified CM: один для викликів, які ініційовано в PSTN, і один для викликів, які ініційовано у Webex Calling. Це обумовлено вимогою застосовувати диференційовані простори пошуку викликів для кожного типу трафіку. Цього можна легко досягти за допомогою двох вхідних транків у Unified CM: необхідно налаштувати на кожному транку потрібний простір пошуку для вхідних викликів.

Інтеграція абонентської групи

Цей посібник передбачає наявне встановлення, яке базується на актуальних практичних порадах, наведених у розділі «Бажана архітектура для локальних розгортань рішень Cisco Collaboration, CVD». Остання версія доступна тут.

Рекомендований проєкт абонентської групи відповідає підходу до проєктування, який описано в розділі «Абонентська група» останньої версії SRND до системи Cisco Collaboration. Цей документ доступний тут.

Малюнок 2. Рекомендована абонентська група

На цьому малюнку показано огляд рекомендованого проєкту абонентської групи. Нижче наведено ключові характеристики цього проєкту абонентської групи.

 • Усі номери абонентів, які налаштовано в Unified CM, мають формат +E.164.

 • Усі номери абонентів знаходяться в одному розділі (DN), і їх позначено як термінові.

 • Основна маршрутизація базується на форматі +E.164.

 • Усі варіанти набору, які відрізняються від E.164 (наприклад, скорочений набір в об’єктах і набір номерів PSTN із використанням загальних варіантів набору номера), нормалізовано (глобалізовано) до формату +E.164 з використанням шаблонів перетворення нормалізації набору номера.

 • У шаблонах перетворення нормалізації набору номера використовується успадкування простору пошуку викликів у шаблоні перетворення. У цих шаблонах налаштовано параметр «Використовувати простір пошуку викликів джерела».

 • Клас служби впроваджується з використанням просторів пошуку викликів, специфічних для об’єкта й класу служби.

 • Можливості доступу до PSTN (наприклад, доступ до міжнародних призначень PSTN) впроваджуються шляхом додавання розділів з відповідними шаблонами маршрутів +E.164 до простору пошуку викликів, що визначає клас служби.

Досяжність Webex Calling

Малюнок 3. Додавання призначення Webex Calling до абонентської групи

Щоб додати досяжність для призначень Webex Calling до цієї абонентської групи, необхідно створити розділ, що представляє всі призначення Webex Calling (під назвою Webex Calling), а також додати до цього розділу шаблон маршруту +E.164 для кожного діапазону DID у Webex Calling. Цей шаблон маршруту посилається на список маршрутів лише з одним учасником: група маршрутів із SIP-транком до локального шлюзу для викликів Webex Calling. Усі набрані призначення нормалізовано до +E.164 за допомогою шаблонів перетворення нормалізації набору для викликів, які ініційовано із зареєстрованих в Unified CM термінальних пристроїв, або перетворення номера абонента, якому телефонують для викликів, які ініційовано в PSTN. Тому цього єдиного набору шаблонів маршрутів +E.164 достатньо для досягнення досяжності призначень у Webex Calling, незалежно від використовуваного варіанта набору номера.

Наприклад, якщо користувач набирає номер 914085550165, то шаблон перетворення нормалізації набору номера в розділі UStoE164 нормалізує цей рядок набору в +14085550165, який потім відповідає шаблону маршруту для призначення Webex Calling у розділі Webex Calling. Unified CM у кінцевому підсумку спрямовує виклик на локальний шлюз.

Додавання скороченого міжоб’єктного набору

Малюнок 4. Додавання скороченого міжоб’єктного набору

Рекомендованим способом додавання скороченого міжоб’єктного набору до вказаної абонентської групи є додавання шаблонів перетворення нормалізації набору для всіх об’єктів у групі корпоративних номерів до виділеного розділу (номер корпоративного значення, або ESN). Ці шаблони перетворення перехоплюють рядки набору у форматі групи корпоративних номерів і нормалізують набраний рядок у формат +E.164.

Щоб додати корпоративний скорочений набір до призначень Webex Calling, необхідно додати відповідний шаблон перетворення нормалізації набору для розташування Webex Calling до розділу Webex Calling (наприклад, 8101XX на схемі). Після процесу нормалізації виклик знову спрямовується до Webex Calling. Це виконується після відповідності шаблону маршруту в розділі Webex Calling.

Не рекомендується додавати шаблон перетворення нормалізації скороченого набору для викликів Webex Calling до розділу ESN, оскільки ця конфігурація може створювати небажані цикли маршрутизації викликів.

Обробники протоколів для Calling

Webex Calling реєструє наведені нижче обробники протоколів в операційній системі, щоб забезпечити доступ до функціональних можливостей швидких викликів із веббраузерів або іншої програми. Наступні протоколи починають аудіо- або відеовиклик у програмі Webex, коли ця програма використовується для викликів за замовчуванням на комп’ютері Mac або Windows:

 • CLICKTOCALL: або CLICKTOCALL://

 • SIP: або SIP://

 • TEL: або TEL://

 • WEBEXTEL: або WEBEXTEL://

Обробники протоколів для Windows

Інші програми можуть реєструвати обробники протоколів раніше за програму Webex. У Windows 10 передбачено системне вікно із запитом для користувачів щодо того, яку програму використовувати для запуску виклику. Встановивши прапорець у полі Завжди використовувати цю програму, можна запам’ятати налаштування користувача.

Якщо користувачам потрібно скинути налаштування програми для викликів за замовчуванням, щоб вони могли вибрати програму Webex, можна запропонувати їм змінити зв’язки протоколів для програми Webex у Windows 10.

 1. Відкрийте налаштування системи Налаштування програми за замовчуванням, клацніть Задати значення за замовчуванням за програмою і виберіть програму Webex .

 2. Виберіть програму Webex для кожного протоколу.

Обробники протоколів для macOS

Якщо в Mac OS інші програми зареєстровано в протоколах викликів раніше за програму Webex, користувачі повинні налаштувати програму Webex як службу для викликів за замовчуванням.

У програмі Webex для Mac користувачі можуть перевірити, чи вибрано програму Webex у налаштуванні Починати виклики за допомогою в розділі загальних бажаних параметрів. Також можна увімкнути параметр Завжди підключатися до Microsoft Outlook, якщо необхідно здійснювати виклики в програмі Webex, коли користувач клацне номер контакту Outlook.

30 вересня 2022 р.
Підготовка середовища для Webex Calling

Вимоги до служби Calling

Ліцензування

Служба Webex Calling доступна в плані Cisco Collaboration Flex. Необхідно придбати план на основі корпоративної угоди (EA) (для всіх користувачів, включно з 50 % пристроїв для робочих просторів), або на основі призначених користувачів (NU) (деякі або всі користувачі).

Webex Calling надає три типи ліцензій (Типи станцій)

 • Професійна. Ці ліцензії надають повний набір функцій для всієї організації. Ця пропозиція включає функціональні можливості уніфікованого зв’язку (Webex Calling), мобільності (клієнти для робочого стола й мобільних пристроїв із підтримкою кількох пристроїв), співпраці в команді в програмі Webex, а також проведення нарад за участю до 1000 учасників в одній нараді.

 • Базова. Виберіть цей варіант, якщо вашим користувачам потрібні обмежені функції без можливостей мобільності або уніфікованого зв’язку. Вони зможуть використовувати весь набір голосових функцій, але для кожного користувача буде обмежено використання лише одного пристрою.


  Базові ліцензії доступні лише у разі використання передплати на основі призначених користувачів. Базові ліцензії не підтримуються для передплати на основі корпоративної угоди.

 • Робочі простори (також відомі як зони загального користування). Виберіть цей варіант, якщо вам потрібен базовий тональний набір з обмеженим набором функцій виклику, придатних для таких приміщень, як кімнати для роботи в групах, холи й конференц-зали.

У цій документації показано, як за допомогою Control Hub керувати розподіленням ліцензій між розташуваннями у вашій організації.

Вимоги до пропускної здатності

Для кожного пристрою під час відеовиклику потрібно до 2 Мбіт/с. Для кожного пристрою під час аудіовиклику потрібно до 100 кбіт/с. Телефони в режимі очікування потребують мінімальної пропускної здатності.

Локальний шлюз для PSTN на базі локальних ресурсів

Доступ до PSTN для організацій Webex Calling можуть надавати як реселери, які створюють додану вартість (VAR), так і постачальники послуг (SP). Локальний шлюз наразі є єдиним варіантом для надання доступу до PSTN на базі локальних ресурсів. Локальний шлюз може бути розгорнуто автономно або в розгортаннях, де потрібна інтеграція в Cisco Unified Communications Manager. Вимоги до локального шлюзу наведено нижче.

Підтримувані пристрої

Webex Calling підтримує багатоплатформові (MPP) IP-телефони Cisco. Адміністратор може зареєструвати наведені далі телефони в хмарі. Додаткову інформацію див. в статтях довідки нижче.


Повний список підтримуваних пристроїв для Webex Calling див. в статті Підтримувані пристрої для Webex Calling.

Пристрої Cisco Webex Room, Board і Desk підтримуються як пристрої в робочому просторі, створеному в Control Hub. Додаткову інформацію див. в розділі «Пристрої Cisco Webex Room, Board і Desk» у статті Підтримувані пристрої для Webex Calling. Крім того, можна забезпечити на цих пристроях підключення до PSTN, увімкнувши Webex Calling для робочого простору.

Брандмауер

Забезпечте відповідність вимогам брандмауера, які описано в розділі Довідкова інформація щодо портів для Cisco Webex Calling.

Вимоги до локального шлюзу для Webex Calling

Загальні передумови

Перш ніж налаштовувати локальний шлюз для Webex Calling, упевніться, що ви маєте наведені нижче знання і навички.

  • Базові знання принципів VoIP

  • Базові знання принципів роботи голосових функцій Cisco IOS-XE й IOS-XE

  • Базова уява про протокол SIP (Session Initiation Protocol)

  • Базова уява про Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), якщо ваша модель розгортання містить Unified CM

  Більш детальну інформацію можна знайти в посібнику з налаштування корпоративної версії Cisco Unified Border Element (CUBE) на сторінці https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube/configuration/cube-book.html

Вимоги до апаратного й програмного забезпечення для локального шлюзу

Упевніться, що розгортання має один або кілька локальних шлюзів [Cisco CUBE (для підключення на основі IP) або шлюз Cisco IOS (для підключення на основі TDM)], які наведено в таблиці 1 розділу Посібник із замовлення локального шлюзу для Webex Calling. Крім того, упевніться, що на платформі запущено підтримуваний випуск IOS-XE, як описано в посібнику з налаштування локального шлюзу.

Вимоги до сертифікатів і безпеки для локального шлюзу

Webex Calling вимагає безпечного варіанта передавання сигналів і мультимедіа. Локальний шлюз забезпечує шифрування; підключення TLS має бути встановлено для вихідних викликів до хмари за допомогою наведених далі кроків.

 • Локальний шлюз необхідно оновити за допомогою пакета кореневого ЦС, отриманого в Cisco PKI

 • Щоб налаштувати локальний шлюз, необхідно використовувати набір облікових даних SIP-дайджест-автентифікації зі сторінки налаштування транку в Control Hub (ці кроки є частиною конфігурації, яку наведено нижче)

 • Виконується перевірка наданого сертифікату за допомогою пакета кореневого ЦС

 • Надходить запит облікових даних (наданих SIP-дайджестом)

 • Хмара визначає, який локальний шлюз зареєстровано безпечно

Вимоги до брандмауера, обходу NAT й оптимізації шляху мультимедіа для локального шлюзу

У більшості випадків локальний шлюз і термінальні пристрої можуть знаходитися у внутрішній мережі клієнта, використовуючи приватні IP-адреси з NAT. Корпоративний брандмауер повинен дозволити вихідний трафік (SIP, RTP/UDP, HTTP) на певні IP-адреси/порти, які описано в розділі Довідкова інформація щодо портів.

Щоб використовувати оптимізацію шляху мультимедіа з ICE, інтерфейс локального шлюзу в напрямку Webex Calling повинен мати прямий мережевий шлях до термінальних пристроїв Webex Calling і від них. Щоб використовувати оптимізацію шляху мультимедіа, коли термінальні пристрої знаходяться в іншому розташуванні й між ними та інтерфейсом локального шлюзу в напрямку Webex Calling немає прямого мережевого шляху, локальний шлюз повинен мати загальнодоступну IP-адресу, призначену інтерфейсу в напрямку Webex Calling, для здійснення викликів між локальним шлюзом і термінальним пристроєм. Крім того, він повинен працювати під керуванням IOS-XE версії 16.12.5.

07 квітня 2023 р.
Налаштування Webex Calling для організації

Налаштуйте використання Webex Calling для організації в Control Hub. Після активації першого розташування за допомогою майстра першого встановлення можна налаштувати додаткові розташування, призначення і використання транків, параметри абонентської групи, користувачів, пристрої та функції, а також керувати їхніми налаштуваннями.

Першим кроком для отримання і запуску служб Webex Calling є виконання налаштування за допомогою майстра першого встановлення. Після того як майстер першого встановлення завершить налаштування для першого розташування, його не потрібно буде запускати для додаткових розташувань.

1.

Клацніть посилання Початок роботи в привітальному електронному листі, який ви отримаєте.


 

Ваша адреса електронної пошти адміністратора автоматично використовується для входу в Control Hub, де вам буде запропоновано створити пароль адміністратора. Після входу майстер налаштування буде запущено автоматично.

2.

Перегляньте й прийміть умови обслуговування.

3.

Перегляньте план і клацніть Початок роботи.


 

За перші кроки з активації з використанням майстра першого встановлення відповідає ваш менеджер із роботи з клієнтами. У разі отримання сповіщення «Не вдалося налаштувати виклик» після натискання кнопки Початок роботи зверніться до менеджера із роботи з клієнтами.

4.

Виберіть країну, з якою слід зіставити ваш центр обробки даних, і введіть інформацію для контакту з клієнтом і адресу клієнта.

5.

Клацніть Далі. Розміщення за замовчуванням.

6.

Виберіть один із наведених далі варіантів.

 • Клацніть Зберегти й закрити, якщо ви є адміністратором партнера та хочете, щоб підготовку Webex Calling завершив адміністратор клієнта.
 • Заповніть необхідну інформацію про розташування. Після створення розташування в майстрі можна пізніше створити більше розташувань.

 

Після завершення роботи майстра встановлення упевніться, що ви додаєте основний номер до створеного розташування.

7.

Налаштуйте наведені нижче параметри, які необхідно застосувати до цього розташування.

 • Мова оголошень: для голосових оголошень, а також підказок для нових користувачів і функцій.
 • Мова електронної пошти: для спілкування електронною поштою з новими користувачами.
 • Країна
 • Часовий пояс
8

Клацніть Далі.

9

Введіть доступну SIP-адресу Cisco Webex, клацніть Далі й виберіть Завершити.

Перш ніж почати

Щоб створити нове розташування, підготуйте наведену далі інформацію.

 • Адреса розташування

 • Бажані номери телефону (необов’язково)

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com, перейдіть на сторінку Управління > Розташування.

Майте на увазі, що нові розташування буде розміщено в регіональному центрі обробки даних, що відповідає країні, яку було вибрано в майстрі першого встановлення.

2.

Налаштуйте параметри розташування.

 • Ім’я розташування. Введіть унікальне ім’я, щоб ідентифікувати розташування.
 • Країна або регіон. Виберіть країну, до якої потрібно прив’язати розташування. Наприклад, можна створити одне розташування (головний офіс) у США, а інше (філію) у Великій Британії. Вибрана країна буде визначати подальші поля адреси. У полях, які описано тут, як приклад використовується адреса в США.
 • Адреса розташування: введіть основну поштову адресу розташування.
 • Місто: введіть місто для цього розташування.
 • Штат, область або регіон: виберіть штат у розкривному списку.
 • Поштовий індекс: введіть поштовий індекс.
 • Мова оголошень: виберіть мову для голосових оголошень, а також підказок для нових користувачів і функцій.
 • Мова електронної пошти: виберіть мову для спілкування електронною поштою з новими користувачами.
 • Часовий пояс: виберіть часовий пояс для розташування.
3.

Натисніть Зберегти, а потім виберіть Так/Ні, щоб додати номери до розташування зараз або пізніше.

4.

Якщо ви клацнули Додати зараз, виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • PSTN Cisco. Виберіть цей параметр, якщо вам необхідне хмарне рішення PSTN від Cisco. План Cisco Calling — це повне рішення для заміни PSTN, яке забезпечує здійснення екстрених викликів, вхідних і вихідних внутрішніх та міжнародних викликів, а також дозволяє замовити нові номери PSTN або перенести наявні номери до Cisco.


   

  Параметр PSTN Cisco відображається лише за наведених нижче умов.

  • Ви придбали принаймні один затверджений план Cisco Calling OCP (план вихідних викликів).

  • Ваше розташування знаходиться в країні, де підтримується план Cisco Calling.

  • Ваше розташування нове. Наразі для вже наявних розташувань, яким було призначено інші можливості PSTN, неможливо надати план Cisco Calling. Щоб отримати допомогу, створіть запит до служби підтримки.

  • Ви розміщені в центрі обробки даних Webex Calling в регіоні, в якому підтримується тарифний план Cisco Calling.

 • PSTN із підключенням до хмари. Виберіть цей параметр, якщо потребуєте хмарного рішення PSTN від одного з багатьох партнерів CCP Cisco або якщо план Cisco Calling недоступний у вашому розташуванні. Партнери CCP пропонують рішення для заміни PSTN, розширене глобальне покриття, а також широкий і різноманітний спектр функцій, комплектації та ціноутворення.

   

  Партнерів CCP й географічне покриття наведено тут. Відображаються лише партнери, які підтримують країну вашого розташування. Партнери відображаються у вигляді або логотипа, або короткого текстового рядка з наведеним у дужках регіоном [приклад: (EU), (US) або (CA)]. Партнери, вказані у вигляді логотипа, завжди пропонують регіональні мультимедіа для CCP. У разі вибору партнера, який відображається у вигляді рядка, виберіть регіон, найближчий до країни вашого розташування, щоб забезпечити доступ до регіональних мультимедіа для CCP.

  Якщо в полі постачальника відображається параметр Замовити номери зараз, ми рекомендуємо вибрати цей параметр, щоб скористатися перевагами інтегрованої мережі CCP. Інтегрована мережа CCP дозволяє закуповувати й надавати номери телефону на одній панелі в Control Hub. Якщо CCP не інтегровано, необхідно придбати номери телефону в партнера CCP, не використовуючи Control Hub.

 • PSTN на базі локальних ресурсів (локальний шлюз). Цей параметр можна вибрати, якщо вам необхідно зберегти поточного постачальника PSTN або підключити об’єкти за межами хмари до хмарних об’єктів.

Вибір параметра PSTN доступний на рівні кожного розташування (кожне розташування має лише один параметр PSTN). Можна вибрати скільки завгодно параметрів для вашого розгортання, але кожне розташування матиме один параметр. У разі необхідності змінити параметр PSTN, коли його вибрано й підготовлено, клацніть Керування у властивостях PSTN розташування. Однак деякі параметри, як-от PSTN Cisco, можуть бути недоступні після призначення іншого параметра. Щоб отримати допомогу, створіть запит до служби підтримки.

5.

Виберіть, чи потрібно активувати номери зараз або пізніше.

6.

Якщо вибрано неінтегровану CCP або PSTN на базі локальних ресурсів, введіть номери телефону як значення, розділені комами, а потім клацніть Перевірити.

Номери додаються для певного розташування. Допустимі записи буде переміщено до поля Перевірені номери, а неприпустимі записи залишаться в полі Додати номери, яке буде супроводжуватися повідомленням про помилку.

Залежно від країни розташування номери буде відформатовано відповідно до місцевих вимог набору номера. Наприклад, якщо код країни є обов’язковим, можна ввести номери з кодом або без нього, і код буде додано.

7.

Клацніть Зберегти.

Що далі

Після створення розташування можна ввімкнути для цього розташування служби екстреної допомоги 911. Додаткову інформацію див. в розділі Служба екстреної допомоги 911 RedSky для Webex Calling.

Перш ніж почати


Отримайте список користувачів і робочих просторів, пов’язаних із розташуванням. Перейдіть до розділу Служби > Виклики > Номери й в розкривному меню виберіть розташування, яке потрібно видалити. Перед тим як видалити розташування, слід видалити цих користувачів і робочі простори.

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com, перейдіть на сторінку Управління > Розташування.

2.

Натисніть стовпець Дії поруч із розташуванням, яке потрібно видалити.

3.

Натисніть Видалити розташування і підтвердьте, що потрібно видалити це розташування.

Зазвичай потрібно кілька хвилин, щоб остаточно видалити розташування, але процес може тривати до однієї години. Щоб перевірити стан, можна клацнути поруч з ім’ям розташування і вибрати Стан видалення.

Після створення розташування можна змінити його налаштування PSTN, ім’я, часовий пояс і мову. Майте на увазі, що нову мову буде застосовано лише для нових користувачів і пристроїв. Для наявних користувачів і пристроїв буде використано стару мову.


Для наявних розташувань можна ввімкнути служби екстреної допомоги 911. Додаткову інформацію див. в розділі Служба екстреної допомоги 911 RedSky для Webex Calling.

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com, перейдіть на сторінку Управління > Розташування.

Якщо поруч із розташуванням відображається символ попередження, це означає, що номер телефону для цього розташування ще не налаштовано. Ви не зможете здійснювати або приймати будь-які виклики, поки не налаштуєте цей номер.

2.

(Необов’язково.) У розділі Підключення до PSTN виберіть PSTN із підключенням до хмари або PSTN на базі локальних ресурсів (локальний шлюз), залежно від того, який із цих параметрів уже налаштовано. Клацніть Керування, щоб змінити цю конфігурацію, а потім підтвердьте, що ви усвідомлюєте пов’язані ризики, вибравши Продовжити. Після цього виберіть один із наведених нижче параметрів і клацніть Зберегти.

 • PSTN Cisco. Виберіть цей параметр, якщо вам необхідне хмарне рішення PSTN від Cisco. План Cisco Calling — це повне рішення для заміни PSTN, яке забезпечує здійснення екстрених викликів, вхідних і вихідних внутрішніх та міжнародних викликів, а також дозволяє замовити нові номери PSTN або перенести наявні номери до Cisco.


   

  Параметр PSTN Cisco відображається лише за наведених нижче умов.

  • Ви придбали принаймні один затверджений план Cisco Calling OCP (план вихідних викликів).

  • Ваше розташування знаходиться в країні, де підтримується план Cisco Calling.

  • Ваше розташування нове. Наразі для вже наявних розташувань, яким було призначено інші можливості PSTN, неможливо надати план Cisco Calling. Щоб отримати допомогу, створіть запит до служби підтримки.

  • Ви розміщені в центрі обробки даних Webex Calling в регіоні, в якому підтримується тарифний план Cisco Calling.

 • PSTN із підключенням до хмари. Виберіть цей параметр, якщо потребуєте хмарного рішення PSTN від одного з багатьох партнерів CCP Cisco або якщо план Cisco Calling недоступний у вашому розташуванні. Партнери CCP пропонують рішення для заміни PSTN, розширене глобальне покриття, а також широкий і різноманітний спектр функцій, комплектації та ціноутворення.

   

  Партнерів CCP й географічне покриття наведено тут. Відображаються лише партнери, які підтримують країну вашого розташування. Партнери відображаються у вигляді або логотипа, або короткого текстового рядка з наведеним у дужках регіоном [приклад: (EU), (US) або (CA)]. Партнери, вказані у вигляді логотипа, завжди пропонують регіональні мультимедіа для CCP. У разі вибору партнера, який відображається у вигляді рядка, виберіть регіон, найближчий до країни вашого розташування, щоб забезпечити доступ до регіональних мультимедіа для CCP.

  Якщо в полі постачальника відображається параметр Замовити номери зараз, ми рекомендуємо вибрати цей параметр, щоб скористатися перевагами інтегрованої мережі CCP. Інтегрована мережа CCP дозволяє закуповувати й надавати номери телефону на одній панелі в Control Hub. Якщо CCP не інтегровано, необхідно придбати номери телефону в партнера CCP, не використовуючи Control Hub.

 • PSTN на базі локальних ресурсів (локальний шлюз). Цей параметр можна вибрати, якщо вам необхідно зберегти поточного постачальника PSTN або підключити об’єкти за межами хмари до хмарних об’єктів.

   

  Клієнтів Webex Calling із розташуваннями, для яких раніше був налаштований локальний шлюз, буде автоматично перетворено для використання PSTN на основі локальних ресурсів із відповідним транком.

3.

Виберіть основний номер, за яким можна зв’язатися з основним контактом розташування.

4.

(Необов’язково.) У розділі Екстрені виклики можна вибрати параметр Ідентифікатор місця надзвичайної ситуації, щоб призначити його цьому розташуванню.


 

Це налаштування необов’язкове й застосовується лише для країн, які цього потребують.

У деяких країнах (як-от Франція), існують нормативні вимоги до стільникових радіосистем із метою встановлення ідентифікатора стільникового зв’язку під час здійснення екстреного виклику й надання до них доступу екстреним службам. Інші країни, такі як США та Канада, впроваджують визначення місцезнаходження з використанням інших методів. Додаткову інформацію див. в статті Розширені екстрені виклики.

Вашому постачальнику екстрених викликів може знадобитися інформація про мережу доступу, яка досягається шляхом визначення нового заголовка приватного розширення SIP (P-Access-Network-Info). Заголовок містить інформацію, пов’язану з мережею доступу.

У разі налаштування ідентифікатора місця надзвичайної ситуації для розташування значення розташування надсилається постачальнику як частина повідомлення SIP. Зверніться до свого постачальника екстрених викликів, щоб дізнатися, чи потрібне вам це налаштування, і використовуйте значення, яке надав ваш постачальник екстрених викликів.

5.

Виберіть номер голосової пошти, за яким користувачі можуть зателефонувати, щоб перевірити голосову пошту для цього розташування.

6.

(Необов’язково.) Клацніть значок олівця у верхній частині сторінки «Розташування» і змініть такі параметри, як Ім’я розташування, Мова оголошень, Мова електронної пошти, Часовий пояс або Адреса, якщо це необхідно, а потім клацніть Зберегти.


 

Зміна параметра Мова оголошень набуває чинності негайно для всіх нових користувачів і функцій, доданих до цього розташування. Якщо для наявних користувачів і/або функцій також потрібно змінити мову оголошень, коли з’явиться запит, виберіть Змінити для наявних користувачів і робочих просторів або Змінити для наявних функцій. Клацніть Застосувати. Перебіг виконання можна переглянути на сторінці Завдання. Поки це налаштування не буде завершено, внести інші зміни буде неможливо.


 

У разі змінювання часового поясу для розташування не буде оновлено часові пояси функцій, пов’язаних із розташуванням. Щоб змінити часові пояси для таких функцій, як автосекретар, група пошуку й черга викликів, перейдіть до області Загальні налаштування певної функції, для якої потрібно оновити часовий пояс, змініть налаштування там і збережіть їх.

Ці налаштування призначено для внутрішнього набору, і вони також доступні в майстрі першого встановлення. У разі змінювання абонентської групи номери, наведені як приклад у Control Hub, буде оновлено, щоб відобразити ці зміни.


Можна налаштувати дозволи на вихідні виклики для розташування. Перегляньте ці кроки, щоб налаштувати дозволи на вихідні виклики.

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com/, перейдіть на сторінку Послуги > Виклик > Налаштування служби, а потім перейдіть до внутрішнього набору.

2.

За потреби налаштуйте наведені нижче додаткові бажані параметри набору.

 • Довжина префікса маршрутизації розташування. Це налаштування рекомендовано для використання, якщо у вас кілька розташувань. Можна ввести значення довжини від 2 до 7 цифр. Якщо у вас є кілька розташувань з однаковим додатковим номером, під час здійснення викликів між розташуваннями користувачі повинні набирати префікс. Наприклад, якщо у вас є кілька магазинів і кожний має додатковий номер 1000, можна налаштувати префікс маршрутизації для кожного магазину. Якщо в одному магазині є префікс 888, потрібно набрати 8881000, щоб зателефонувати до цього магазину.

 •  

  Довжина префікса маршрутизації включає цифру керма. Наприклад, якщо встановити префікс маршрутизації на чотири, для вказання сайту можна використовувати лише три цифри.

 • Steering Digit in Routing Prefix— Виберіть номер, який буде встановлено як першу цифру кожного префікса маршрутизації.
 • Довжина внутрішнього додаткового номера. Можна ввести від 2 до 6 цифр; за замовчуванням налаштовано значення 2.

   

  Після збільшення довжини додаткового номера наявні налаштування швидкого набору внутрішніх додаткових номерів не буде оновлено автоматично.

3.

Налаштуйте внутрішній набір для певних розташувань. Перейдіть до розділу Служби > Виклик > Розташування, виберіть розташування, прокрутіть до розділу Набір номерів, а потім, за потреби, змініть набір внутрішніх і зовнішніх номерів.

 • Внутрішній набір. Укажіть префікс маршрутизації, який потрібно набирати користувачам в інших розташуваннях, щоб зв’язатися з кимось у цьому розташуванні. Префікс маршрутизації кожного розташування має бути унікальним. Рекомендується, щоб довжина префікса відповідала довжині, яку налаштовано на рівні організації (довжина повинна бути від 2 до 7 цифр).
 • Зовнішній набір. Додатково можна вибрати цифру для вихідного набору, яку користувачі повинні набирати, щоб зателефонувати на зовнішню лінію. За замовчуванням вказано значення Немає. Можна залишити це значення, якщо цей варіант набору не використовується. Якщо необхідно використовувати цю функцію, рекомендовано використовувати номер, який відрізняється від керівної цифри вашої організації.

   

  У разі здійснення зовнішніх викликів користувачі можуть додавати цифру для вихідного набору, імітуючи набір номерів у застарілих системах. Однак всі користувачі все ще можуть здійснювати зовнішні дзвінки без цифри вихідного набору.

Вплив на користувачів.

 • Користувачі повинні перезавантажити свої телефони, щоб зміни в налаштуваннях набору набули чинності.

 • Розширення користувача не повинні починатися з того ж номера, що й рульова цифра місця або цифри вихідного набору.

Реселери, які створюють додану вартість, можуть скористатися цими кроками, щоб розпочати налаштування конфігурації локального шлюзу в Control Hub. Коли цей шлюз зареєстровано в хмарі, його можна використовувати в одному або кількох розташуваннях Webex Calling, щоб забезпечити маршрутизацію до корпоративного постачальника послуг PSTN.


Розташування з локальним шлюзом не можна видалити, якщо локальний шлюз використовується для інших розташувань.

Щоб створити транк у Control Hub, виконайте наведені нижче дії.

Перш ніж почати

 • Після того, як розташування додано, і перед тим, як налаштувати PSTN на базі локальних ресурсів для розташування, необхідно створити транк.

 • Створіть будь-які розташування та певні налаштування і номери для кожного з них. Розташування має існувати, перш ніж можна буде додати PSTN на базі локальних ресурсів.

 • Ознайомтеся з вимогами до PSTN на базі локальних ресурсів (локальний шлюз) для Webex Calling.

 • Неможливо вибрати більше одного транку для розташування з PSTN на базі локальних ресурсів, але можна вибрати один і той самий транк для кількох розташувань.

1.

Увійдіть до Центру керування на сторінціhttps://admin.webex.com, перейдіть до розділу Послуги > Виклик > Маршрутизація викликів і виберіть Додати багажник.

2.

Виберіть розташування.

3.

Укажіть ім’я транку й клацніть Зберегти.


 

Довжина імені не може перевищувати 24 символи.

Що далі

Буде представлено відповідні параметри, які потрібно налаштувати в транку. Також буде створено набір облікових даних SIP-дайджест-автентифікації для захисту підключення до PSTN.

На екрані буде відображено інформацію про транк: домен реєстрації, OTG/DTG транкової групи, лінію/порт, адресу вихідного проксі.

Рекомендується скопіювати цю інформацію з Control Hub і вставити її у локальний текстовий файл або документ, щоб можна було легко знайти її під час налаштування PSTN на базі локальних ресурсів.

У разі втрати облікових даних необхідно створити їх, використовуючи екран інформації про транк у Control Hub. Клацніть Отримати ім’я користувача й скинути пароль, щоб створити новий набір облікових даних автентифікації для використання на транку.

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com, перейдіть на сторінку Управління > Розташування.

2.

Виберіть розташування, яке необхідно змінити, і клацніть Керування.

3.

Виберіть PSTN на базі локальних ресурсів і клацніть Далі.

4.

Виберіть транк у розкривному меню.


 

Перейдіть на сторінку транку, щоб керувати параметрами транкової групи.

5.

Клацніть повідомлення про підтвердження і далі Зберегти.

Що далі

Необхідно мати інформацію про конфігурацію, створену в Control Hub, і зіставити параметри у локальному шлюзі (наприклад, у Cisco CUBE, який розташовано локально). У цій статті розглянуто цей процес. Для довідки див. схему нижче, в якій наведено приклад зіставлення інформації про конфігурацію Control Hub (ліворуч) з параметрами CUBE (праворуч).

Після успішного завершення конфігурації на самому шлюзі можна повернутися до розділу Служби > Виклик > Розташування в Control Hub. Створений вами шлюз буде відображено в призначеній йому картці розташування із зеленою крапкою ліворуч від імені. Цей стан вказує на те, що шлюз безпечно зареєстровано в хмарі викликів і він є активним шлюзом PSTN для розташування.

1.

Увійдіть до Центру керування за адресоюhttps://admin.webex.com, натисніть значок будівлі.

2.

Перейдіть на вкладку Передплата й клацніть Придбати зараз.

Вашому партнеру буде надіслано електронний лист із повідомленням про те, що ви зацікавлені в переході на платну передплату.

Ви можете використовувати Control Hub, щоб встановити пріоритет доступних опцій виклику, які користувачі бачать у додатку Webex. Ви також можете ввімкнути їх для одного натискання на виклик. Додаткову інформацію див. на сторінці Встановіть параметри виклику для користувачів Webex App.

Ви можете керувати тим, що додаток для викликів відкривається, коли користувачі здійснюють виклики. Ви можете налаштувати параметри клієнта виклику, включаючи розгортання в змішаному режимі для організацій з користувачами, які мають право на виклик Unified CM або Webex, і користувачами без платних послуг виклику від Cisco. Додаткову інформацію див. на сторінці Налаштуйте поведінку виклику.

30 вересня 2022 р.
Впровадження CUBE високого рівня доступності як локального шлюзу

Локальний шлюз (LGW) є єдиним варіантом надання доступу до PSTN на базі локальних ресурсів для клієнтів Cisco Webex Calling. Цей документ може допомогти у створенні конфігурації локального шлюзу з використанням CUBE високого рівня доступності, CUBE в активному й резервному стані для аварійного перемикання активних викликів зі збереженням стану.

Основи

Передумови

Перш ніж розгортати CUBE HA як локальний шлюз для Webex Calling, детально розгляньте наведені нижче концепції.

У рекомендаціях щодо конфігурації, наведених у цій статті, припущено, що виділена платформа локального шлюзу не має наявної конфігурації голосового зв’язку. У разі змінювання наявного корпоративного розгортання CUBE з метою використання функції локального шлюзу для Cisco Webex Calling зверніть особливу увагу на застосовану конфігурацію та упевніться, що наявні потоки викликів і функціональність не перериваються, а також переконайтеся в дотриманні вимог щодо проєктування CUBE HA.

Компоненти апаратного й програмного забезпечення

Щоб CUBE HA можна було використовувати як локальний шлюз, потрібна версія IOS-XE 16.12.2 або пізніша, а також платформа, на якій підтримуються функції CUBE HA і локального шлюзу.


Команди show й журнали в цій статті базуються на мінімальному випуску програмного забезпечення Cisco IOS-XE 16.12.2, впровадженого на vCUBE (CSR1000v).

Довідковий матеріал

Нижче наведено деякі докладні посібники з налаштування CUBE HA для різних платформ.

Огляд рішення Webex Calling

Cisco Webex Calling — це пропозиція для співпраці, яка надає для клієнтів альтернативне хмарне рішення з використанням кількох клієнтів до служби телефонії локальної внутрішньої мережі з кількома варіантами PSTN.

У цій статті розглянуто розгортання локального шлюзу (представлено нижче). Транк локального шлюзу (PSTN на базі локальних ресурсів) у Webex Calling дозволяє виконати підключення до служби PSTN, що належить клієнту. Він також забезпечує підключення до розгортання внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP на базі локальних ресурсів, як-от Cisco Unified CM. Увесь зв’язок із хмарою в обох напрямках захищено за допомогою передавання даних TLS для SIP й SRTP для мультимедіа.

На малюнку нижче зображено розгортання Webex Calling без будь-якої наявної внутрішньої телефонної мережі з підтримкою IP. Ця схема застосовується до розгортання з одним або кількома об’єктами. Конфігурація, яку описано в цій статті, базується на цьому розгортанні.

Резервування типу Box-to-Box другого рівня

У резервуванні типу Box-to-Box другого рівня CUBE HA для формування пари маршрутизаторів (активний/резервний) використовується протокол інфраструктури групи резервування (RG). Ця пара має одну й ту саму віртуальну IP-адресу (VIP) у своїх відповідних інтерфейсах і постійно обмінюється повідомленнями про стан. Інформація про сеанс CUBE контролюється в межах пари маршрутизаторів, що дозволяє резервному маршрутизатору негайно взяти на себе всі обов’язки щодо обробки викликів CUBE, якщо активний маршрутизатор виходить із ладу. Це призводить до збереження стану передавання сигналів і мультимедіа.


Контроль обмежується лише підключеними викликами з пакетами мультимедіа. Виклики, що знаходяться в проміжному стані (як-от стан спроби виклику або дзвінка), не контролюються.

У цій статті під CUBE HA буде матися на увазі CUBE високого рівня доступності (HA) з резервуванням типу Box-to-Box другого рівня для утримання викликів зі збереженням стану

Починаючи з IOS-XE версії 16.12.2 CUBE HA може бути розгорнуто як локальний шлюз для розгортання транку Cisco Webex Calling (PSTN на базі локальних ресурсів). У цій статті буде розглянуто проєктні умови й конфігурації. На цьому малюнку зображено типове налаштування CUBE HA як локального шлюзу для розгортання транку Cisco Webex Calling.

Компонент інфраструктури групи резервування

Компонент інфраструктури групи резервування (RG) забезпечує підтримку інфраструктури зв’язку типу Box-to-Box між двома CUBE й погоджує остаточний стабільний стан резервування. Цей компонент також надає наведені нижче дані.

 • Протокол, подібний до HSRP, який узгоджує остаточний стан резервування для кожного маршрутизатора шляхом обміну повідомленнями щодо перевірки активності (keepalive) і привітальними повідомленнями (hello) між двома CUBE (через інтерфейс керування): GigabitEthernet3 на малюнку вище.

 • Транспортний механізм під час контролю стану передавання сигналів і мультимедіа від активного до резервного маршрутизатора для кожного виклику (через інтерфейс даних): GigabitEthernet3 на малюнку вище.

 • Налаштування та керування інтерфейсом віртуальних IP-адрес (VIP) для інтерфейсів трафіку (кілька інтерфейсів трафіку можна налаштувати за допомогою однієї групи резервування): GigabitEthernet 1 і 2 вважаються інтерфейсами трафіку.

Цей компонент групи резервування має бути спеціально налаштовано для підтримки B2B HA голосового зв’язку.

Керування віртуальними IP-адресами (VIP) для передавання сигналів і мультимедіа

B2B HA для досягнення резервування покладається на VIP. VIP й пов’язані фізичні інтерфейси на обох CUBE в парі CUBE HA повинні знаходитися в одній підмережі LAN. Конфігурація VIP й прив’язка інтерфейсу VIP до певної програми голосового зв’язку (SIP) є обов’язковими для B2B HA голосового зв’язку. Зовнішні пристрої, такі як Unified CM, SBC доступу Webex Calling, постачальник послуг або проксі, використовують VIP як IP-адресу призначення для викликів, що проходять через маршрутизатори CUBE HA. Отже, з позиції Webex Calling пари CUBE HA діють як єдиний локальний шлюз.

Інформація щодо передавання сигналів викликів і сеансу RTP встановлених викликів перевіряється під час передавання від активного маршрутизатора до резервного. Коли активний маршрутизатор аварійно припиняє роботу, резервний маршрутизатор переходить в активний режим і продовжує пересилати потік RTP, який раніше був спрямований першим маршрутизатором.

У разі аварійного перемикання виклики в перехідному стані не буде збережено після перемикання. Наприклад, виклики, підключення яких іще не було повністю встановлено, або такі, що знаходяться в процесі зміни за допомогою функції переведення або утримання виклику. Після перемикання встановлені виклики може бути відключено.

Існують наведені нижче вимоги до використання CUBE HA як локального шлюзу з метою збереження стану виклику після аварійного перемикання.

 • У CUBE HA не можуть спільно розміщуватися TDM або аналогові інтерфейси

 • Gig1 і Gig2 є інтерфейсами трафіку (SIP/RTP), а Gig3 — інтерфейсом керування групою резервування (RG)/передавання даних.

 • В одному домені рівня 2 можна розмістити не більше 2 пар CUBE HA, одна з ідентифікатором групи 1, а інша з ідентифікатором групи 2. У разі налаштування 2 пар HA з однаковим ідентифікатором групи інтерфейси керування RG / передавання даних повинні належати до різних доменів рівня 2 (VLAN, роздільний комутатор)

 • Канал порту підтримується як для інтерфейсу керування RG / передавання даних, так і для інтерфейсу трафіку

 • Усі дані сигналів/мультимедіа надходять з віртуальної IP-адреси й на неї

 • Кожного разу, коли виконується перезавантаження платформи у взаємодії з CUBE-HA, вона завжди завантажується як резервна

 • Нижня адреса для всіх інтерфейсів (Gig1, Gig2, Gig3) повинна знаходитися на одній платформі

 • Ідентифікатор інтерфейсу резервування, rii, має бути унікальним для комбінації «Пара/інтерфейс» на одному рівні 2

 • Конфігурація обох CUBE має бути ідентичною, включно з фізичною конфігурацією, і повинна працювати на платформі одного типу й версії IOS-XE

 • Інтерфейси замикання на себе не можна використовувати як прив’язки, оскільки вони завжди знаходяться в активному стані

 • Використання кількох інтерфейсів (Gig1, Gig2) трафіку (SIP/RTP) вимагає налаштування відстеження інтерфейсу

 • CUBE-HA не підтримується в разі використання перехресного кабельного підключення для зв’язування інтерфейсу керування RG/передавання даних (Gig3)

 • Обидві платформи повинні бути ідентичними, і їх має бути підключено через фізичний перемикач на всіх аналогічних інтерфейсах для роботи CUBE HA, тобто GE0/0/0 CUBE-1 і CUBE-2 повинні перериватися на одному комутаторі тощо.

 • Не допускається переривання WAN безпосередньо в CUBE або HA даних з обох сторін

 • Як активний, так і резервний екземпляри мають знаходитися в одному центрі обробки даних

 • З метою запровадження резервування (керування RG / передавання даних, Gig3) використання окремого інтерфейсу L3 є обов’язковим. Тобто інтерфейс, який використовується для трафіку, не може бути використано для перевірки активності й контролю стану

 • Під час аварійного перемикання попередньо активна платформа CUBE перезавантажується (передбачено розробкою), зберігаючи дані передачі сигналів і мультимедіа

Налаштування резервування на обох CUBE

Щоб використовувати віртуальні IP-адреси, необхідно налаштувати резервування типу Box-to-Box другого рівня на обох CUBE, призначених для використання в парі HA.

1.

Налаштуйте відстеження інтерфейсу на глобальному рівні з метою відстеження стану інтерфейсу.

conf t
 track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
 track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
 exit
VCUBE-1#conf t
VCUBE-1(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-1(config-track)#exit
VCUBE-2#conf t
VCUBE-2(config)#track 1 interface GigabitEthernet1 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#track 2 interface GigabitEthernet2 line-protocol
VCUBE-2(config-track)#exit

CLI відстеження використовується в RG для відстеження стану інтерфейсу голосового трафіку, щоб після вимикання інтерфейсу активний маршрут більше не знаходився в активному стані.

2.

Налаштуйте RG для використання з HA VoIP в межах підрежиму резервування програми.

redundancy
 application redundancy
  group 1
  name LocalGateway-HA
  priority 100 failover threshold 75
  control GigabitEthernet3 protocol 1
  data GigabitEthernet3
  timers delay 30 reload 60
  track 1 shutdown
  track 2 shutdown
  exit
  protocol 1
  timers hellotime 3 holdtime 10
  exit
 exit
 exit
VCUBE-1(config)#redundancy
VCUBE-1(config-red)#application redundancy
VCUBE-1(config-red-app)#group 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-1(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-1(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-1(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-1(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-1(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-1(config-red-app)#exit
VCUBE-1(config-red)#exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-2(config)#redundancy
VCUBE-2(config-red)#application redundancy
VCUBE-2(config-red-app)#group 1
VCUBE-2(config-red-app-grp)#name LocalGateway-HA
VCUBE-2(config-red-app-grp)#priority 100 failover threshold 75
VCUBE-2(config-red-app-grp)#control GigabitEthernet3 protocol 1
VCUBE-1(config-red-app-grp)#data GigabitEthernet3
VCUBE-2(config-red-app-grp)#timers delay 30 reload 60
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 1 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#track 2 shutdown
VCUBE-2(config-red-app-grp)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#protocol 1
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#timers hellotime 3 holdtime 10
VCUBE-2(config-red-app-prtcl)#exit
VCUBE-2(config-red-app)#exit
VCUBE-2(config-red)#exit
VCUBE-2(config)#

Нижче наведено пояснення полів, які використовуються в цій конфігурації.

 • redundancy: вхід у режим резервування

 • application redundancy: вхід у режим конфігурації резервування програми.

 • group: вхід у режим конфігурації групи резервування програми.

 • name LocalGateway-HA: визначення імені групи резервування (RG).

 • priority 100 failover threshold 75: визначення початкового пріоритету й порогових значень аварійного перемикання для RG.

 • timers delay 30 reload 60: налаштування двох значень часу — затримки й перезавантаження.

  • Таймер затримки (delay) — це час для затримки ініціалізації групи RG й узгодження ролей після увімкнення інтерфейсу. За замовчуванням встановлено 30 секунд. Діапазон: від 0 до 10 000 секунд.

  • Таймер перезавантаження (reload) — це час для затримки ініціалізації групи RG й узгодження ролей після перезавантаження. За замовчуванням встановлено 60 секунд. Діапазон: від 0 до 10 000 секунд.

  • Рекомендується використовувати таймери за замовчуванням, хоча їхні значення можна скоригувати відповідно до будь-якої додаткової затримки конвергенції мережі, яка може виникнути під час завантаження/перезавантаження маршрутизаторів, щоб гарантувати, що узгодження протоколу RG відбувається після того, як маршрутизація в мережі зійшлася до стабільної точки. Наприклад, якщо після аварійного перемикання видно, що для отримання новим маршрутизатором у стані STANDBY (РЕЗЕРВНИЙ) першого пакета RG HELLO від нового маршрутизатора в стані ACTIVE (АКТИВНИЙ) потрібно до 20 секунд, таймери слід налаштувати як timers delay 60 reload 120 із метою врахування цієї затримки.

 • control GigabitEthernet3 protocol 1: налаштування інтерфейсу, який використовується для обміну повідомленнями щодо перевірки активності (keepalive) і привітальними повідомленнями (hello) між двома CUBE, визначення екземпляра протоколу, який буде приєднано до інтерфейсу керування, а також забезпечення переходу в режим конфігурації протоколу резервування програми.

 • data GigabitEthernet3: налаштування інтерфейсу, який використовується для контролю трафіку даних.

 • track: відстеження інтерфейсів групи RG.

 • protocol 1: визначення екземпляра протоколу, який буде приєднано до інтерфейсу керування, і перехід у режим конфігурації протоколу резервування програми.

 • timers hellotime 3 holdtime 10: налаштування двох таймерів (час передавання повідомлення hello й час очікування).

  • Hellotime: інтервал між послідовними повідомленнями hello (за замовчуванням 3 секунди). Діапазон: від 250 мілісекунд до 254 секунд

  • Holdtime: інтервал між отриманням повідомлення hello й припущенням, що на маршрутизаторі, який надсилає повідомлення, сталася помилка. Ця тривалість повинна бути більшою, ніж hellotime. За замовчуванням 10 секунд. Діапазон: від 750 мілісекунд до 255 секунд

   Рекомендовано налаштувати таймер holdtime принаймні в 3 рази більшим, ніж значення таймера hellotime.

3.

Увімкніть резервування типу Box-to-Box в обох програмах CUBE. Налаштуйте RG з попереднього кроку в розділі voice service voip. Це дозволить програмі CUBE керувати процесом резервування.

voice service voip
  redundancy-group 1
  exit
VCUBE-1(config)#voice service voip
VCUBE-1(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-1(config-voi-serv)# exit
VCUBE-2(config)#voice service voip
VCUBE-2(config-voi-serv)#redundancy-group 1
% Created RG 1 association with Voice B2B HA; reload the router for the new configuration to take effect
VCUBE-2(config-voi-serv)# exit

redundancy-group 1: додавання та видалення цієї команди вимагає перезавантаження з метою застосування оновленої конфігурації. Ми перезавантажимо платформи після застосування всієї конфігурації.

4.

Налаштуйте інтерфейси Gig1 і Gig2 за допомогою їхніх відповідних віртуальних IP-адрес, як показано нижче, і застосуйте ідентифікатор інтерфейсу резервування (rii)

VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-1(config)#
VCUBE-1(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-1(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-1(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-1(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet1
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 1
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.1.228 exclusive
VCUBE-2(config-if)# exit
VCUBE-2(config)#
VCUBE-2(config)#interface GigabitEthernet2
VCUBE-2(config-if)# redundancy rii 2
VCUBE-2(config-if)# redundancy group 1 ip 198.18.133.228 exclusive
VCUBE-v(config-if)# exit

Нижче наведено пояснення полів, які використовуються в цій конфігурації.

 • redundancy rii: налаштування ідентифікатора інтерфейсу резервування для групи резервування. Потрібен для створення віртуальної MAC-адреси (VMAC). В інтерфейсі кожного маршрутизатора (ACTIVE/STANDBY), який має однаковий VIP, має використовуватися однакове значення ідентифікатора rii.


   

  Якщо в одній локальній мережі є кілька пар B2B, кожна пара ПОВИННА мати унікальні ідентифікатори rii на своїх відповідних інтерфейсах (щоб запобігти конфлікту). Команда show redundancy application group all має відображати правильну інформацію про адресовану точку й локальне середовище.

 • redundancy group 1: пов’язує інтерфейс із групою резервування, створеною на кроці 2 вище. Налаштуйте групу RG, а також VIP, призначену цьому фізичному інтерфейсу.


   

  Для резервування обов’язково слід використовувати окремий інтерфейс, тобто інтерфейс, який використовується для голосового трафіку, не може бути використано як інтерфейс керування і передавання даних, вказаний на кроці 2 вище. У цьому прикладі інтерфейс Gigabit 3 використовується для керування RG / передавання даних

5.

Збережіть конфігурацію першої платформи CUBE й перезавантажте її.

Платформа, яку було перезавантажено останньою, завжди знаходиться в резервному режимі.

VCUBE-1#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-1#reload
Proceed with reload? [confirm]

Після повного завантаження платформи VCUBE-1 збережіть конфігурацію платформи VCUBE-2 й перезавантажте її.

VCUBE-2#wr
Building configuration...
[OK]
VCUBE-2#reload
Proceed with reload? [confirm]
6

Упевніться, що конфігурація типу Box-to-Box працює належним чином. Відповідні вихідні дані виділено жирним.

Ми перезавантажили платформу VCUBE-2 останньою (відповідно до проєктних умов). Платформа, яку було перезавантажено останньою, завжди буде знаходитися в режимі Standby (Резервний).


VCUBE-1#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STANDBY
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: Local
    Standby Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group all
Faults states Group 1 info:
    Runtime priority: [100]
        RG Faults RG State: Up.
            Total # of switchovers due to faults:      0
            Total # of down/up state changes due to faults: 0
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA
 
Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state: Up
My Role: STANDBY
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

RG Protocol RG 1
------------------
    Role: Active
    Negotiation: Enabled
    Priority: 100
    Protocol state: Active
    Ctrl Intf(s) state: Up
    Active Peer: address 10.1.1.2, priority 100, intf Gi3
    Standby Peer: Local
    Log counters:
        role change to active: 1
        role change to standby: 1
        disable events: rg down state 0, rg shut 0
        ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0
        reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1
--------------------------
    Ctx State: Active
    Protocol ID: 1
    Media type: Default
    Control Interface: GigabitEthernet3
    Current Hello timer: 3000
    Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000
    Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000
    Stats:
      Pkts 1509, Bytes 93558, HA Seq 0, Seq Number 1509, Pkt Loss 0
      Authentication not configured
      Authentication Failure: 0
      Reload Peer: TX 0, RX 0
      Resign: TX 0, RX 0
  Standy Peer: Present. Hold Timer: 10000
      Pkts 61, Bytes 2074, HA Seq 0, Seq Number 69, Pkt Loss 0

VCUBE-2#

Налаштування локального шлюзу на обох CUBE

У нашому прикладі конфігурації використовується наведена нижче інформація про транк, отримана від Control Hub, для створення конфігурації локального шлюзу на обох платформах (VCUBE-1 й VCUBE-2). Ім’я користувача й пароль для цього налаштування наведено нижче.

 • Ім’я користувача: Hussain1076_LGU

 • Пароль: lOV12MEaZx

1.

Упевніться, що для пароля створено ключ конфігурації за допомогою наведених нижче команд, перш ніж його можна буде використовувати в облікових даних або спільних секретах. Паролі 6-го типу шифруються за допомогою шифру AES і цього ключа конфігурації, визначеного користувачем.


LocalGateway#conf t
LocalGateway(config)#key config-key password-encrypt Password123
LocalGateway(config)#password encryption aes

Нижче наведено конфігурацію локального шлюзу, яку буде застосовано до обох платформ на основі вказаних вище параметрів Control Hub. Збережіть її та виконайте перезавантаження. Облікові дані SIP-дайджест-автентифікації від Control Hub виділено жирним шрифтом.


configure terminal
crypto pki trustpoint dummyTp
revocation-check crl
exit
sip-ua
crypto signaling default trustpoint dummyTp cn-san-validate server
transport tcp tls v1.2
end


configure terminal
crypto pki trustpool import clean url
http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b
end


configure terminal
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 x.x.x.x y.y.y.y
  exit
  allow-connections sip to sip
 media statistics
 media bulk-stats
 no supplementary-service sip refer
 no supplementary-service sip handle-replaces
 fax protocol pass-through g711ulaw
 stun
  stun flowdata agent-id 1 boot-count 4
  stun flowdata shared-secret 0 Password123!
 sip
  g729 annexb-all
  early-offer forced
  end


configure terminal
voice class sip-profiles 200
 rule 9 request ANY sip-header SIP-Req-URI modify "sips:(.*)"
"sip:\1"
 rule 10 request ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 11 request ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 12 request ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)>"
"<sip:\1;transport=tls>"
 rule 13 response ANY sip-header To modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 14 response ANY sip-header From modify "<sips:(.*)" "<sip:\1"
 rule 15 response ANY sip-header Contact modify "<sips:(.*)"
"<sip:\1"
 rule 20 request ANY sip-header From modify ">"
";otg=hussain1076_lgu>"
 rule 30 request ANY sip-header P-Asserted-Identity modify
"sips:(.*)" "sip:\1"


voice class codec 99
 codec preference 1 g711ulaw
 codec preference 2 g711ulaw
 exit

voice class srtp-crypto 200
 crypto 1 AES_CM_128_HMAC_SHA1_80
 exit

voice class stun-usage 200
 stun usage firewall-traversal flowdata
 exit


voice class tenant 200
 registrar dns:40462196.cisco-bcld.com scheme sips expires 240
refresh-ratio 50 tcp tls
 credentials number Hussain5091_LGU username Hussain1076_LGU
password 0 lOV12MEaZx realm Broadworks 
 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm BroadWorks

 authentication username Hussain5091_LGU password 0 lOV12MEaZx
realm 40462196.cisco-bcld.com
 no remote-party-id
 sip-server dns:40462196.cisco-bcld.com
 connection-reuse
 srtp-crypto 200
 session transport tcp tls
 url sips
 error-passthru
 asserted-id pai
 bind control source-interface GigabitEthernet1
 bind media source-interface GigabitEthernet1
 no pass-thru content custom-sdp
 sip-profiles 200
 outbound-proxy dns:la01.sipconnect-us10.cisco-bcld.com
 privacy-policy passthru


voice class tenant 100
 session transport udp
 url sip
 error-passthru
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp

voice class tenant 300
 bind control source-interface GigabitEthernet2
 bind media source-interface GigabitEthernet2
 no pass-thru content custom-sdp
 

voice class uri 100 sip
 host ipv4:198.18.133.3

voice class uri 200 sip
 pattern dtg=hussain1076.lgudial-peer voice 101 voip
 description Outgoing dial-peer to IP PSTN
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target ipv4:198.18.133.3
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 100
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 201 voip
 description Outgoing dial-peer to Webex Calling
 destination-pattern BAD.BAD
 session protocol sipv2
 session target sip-server
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 no voice-class sip localhost
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad


voice class dpg 100
 description Incoming WebexCalling(DP200) to IP PSTN(DP101)
 dial-peer 101 preference 1

voice class dpg 200
 description Incoming IP PSTN(DP100) to Webex Calling(DP201)
 dial-peer 201 preference 1

dial-peer voice 100 voip
 desription Incoming dial-peer from IP PSTN
 session protocol sipv2
 destination dpg 200
 incoming uri via 100
 voice-class codec 99
 voice-class sip tenant 300
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad

dial-peer voice 200 voip
 description Incoming dial-peer from Webex Calling
 session protocol sipv2
 destination dpg 100
 incoming uri request 200
 voice-class codec 99
 voice-class stun-usage 200
 voice-class sip tenant 200
 dtmf-relay rtp-nte
 srtp
 no vad

end

copy run start

Щоб відобразити дані виводу команди show, перезавантажено VCUBE-2, а потім VCUBE-1. Після цього VCUBE-1 стає резервною платформою CUBE, а VCUBE-2 активною платформою CUBE

2.

У будь-який окремий момент часу тільки одна платформа буде підтримувати активну реєстрацію як локальний шлюз із SBC доступу Webex Calling. Перегляньте дані виводу наведених нижче команд show.

show redundancy application group 1

show sip-ua-register status


VCUBE-1#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: Standby
Peer Role: ACTIVE
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: STANDBY HOT
     Peer RF state: ACTIVE

VCUBE-1#show sip-ua register status
VCUBE-1#

VCUBE-2#show redundancy application group 1
Group ID:1
Group Name:LocalGateway-HA

Administrative State: No Shutdown
Aggregate operational state : Up
My Role: ACTIVE
Peer Role: STATUS
Peer Presence: Yes
Peer Comm: Yes
Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one
     RF state: ACTIVE
     Peer RF state: STANDBY HOT

VCUBE-2#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     48     yes normal
VCUBE-2#

З наведених вище даних виводу видно, що VCUBE-2 є активним локальним шлюзом, який підтримує реєстрацію в SBC доступу Webex Calling, тоді як вихідні дані параметра show sip-ua register status залишаються порожніми у VCUBE-1

3.

Тепер увімкніть наведені нижче налагодження у VCUBE-1


VCUBE-1#debug ccsip non-call
SIP Out-of-Dialog tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip info
SIP Call info tracing is enabled
VCUBE-1#debug ccsip message
4.

Виконайте імітацію аварійного перемикання: введіть наведену нижче команду на активному локальному шлюзі, у цьому випадку на VCUBE-2.


VCUBE-2#redundancy application reload group 1 self

Перемикання з локального шлюзу в стані ACTIVE (АКТИВНИЙ) на локальний шлюз у стані STANDBY (РЕЗЕРВНИЙ) відбувається за наведеним далі сценарієм, а також окрім CLI, що наведено вище

 • Коли АКТИВНИЙ маршрутизатор перезавантажується

 • Під час вимкнення/увімкнення живлення АКТИВНОГО маршрутизатора

 • Коли вимикається будь-який налаштований інтерфейс RG АКТИВНОГО маршрутизатора, для якого ввімкнено відстеження

5.

Перевірте реєстрацію VCUBE-1 у SBC доступу Webex Calling. VCUBE-2 вже має бути перезавантажено.


VCUBE-1#show sip-ua register status

Tenant: 200
--------------------Registrar-Index 1 ---------------------
Line              peer    expires(sec) reg survival P-Associ-URI
============================== ========== ============ === ======== ============
Hussain5091_LGU        -1     56     yes normal
VCUBE-1#

VCUBE-1 наразі є активним локальним шлюзом.

6

Перегляньте відповідний журнал налагодження у VCUBE-1, який надсилає повідомлення SIP REGISTER до Webex Calling ЧЕРЕЗ віртуальну IP-адресу й отримує повідомлення «200 OK».


VCUBE-1#show log

Jan 9 18:37:24.769: %RG_MEDIA-3-TIMEREXPIRED: RG id 1 Hello Time Expired.
Jan 9 18:37:24.771: %RG_PROTCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from Standby to Active
Jan 9 18:37:24.783: %VOICE_HA-2-SWITCHOVER_IND: SWITCHOVER, from STANDBY_HOT to ACTIVE state.
Jan 9 18:37:24.783: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/sip_ha_notify_active_role_event: Received notify active role event

Jan 9 18:37:25.758: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip: 40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK0374
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:25.995: //-1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK0374;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1324701502-1578595045969
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:24 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595044
CSeq: 2 REGISTER
WWW-Authenticate; DIGEST realm="BroadWorks",qop="auth",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58zliBW",algorithm=MD5
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.000: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
REGISTER sip:40462196.cisco-bcld.com:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;branch=z9hG4bK16DC
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>
Date: Thu, 09 Jan 2020 18:37:25 GMT
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
User-Agent:Cisco-SIPGateway/IOS-16.12.02
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>
Expires: 240
Supported: path
Authorization: Digest username="Hussain1076_LGU",realm="BroadWorks",uri="sips:40462196.cisco-bcld.com:5061",response="b6145274056437b9c07f7ecc08ebdb02",nonce="BroadWorksXk572qd01Ti58z1iBW",cnonce="3E0E2C4D",qop=auth,algorithm=MD5,nc=00000001
Content-Length: 0
Jan 9 18:37:26.190: //1/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/TLS 198.18.1.228:5061;received=173.38.218.1;branch=z9hG4bK16DC;rport=4742
From: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com;otg=hussain1076_lgu>;tag=8D573-189
To: <sip:Hussain5091_LGU@40462196.cisco-bcld.com>;tag=SD1u8bd99-1897486570-1578595-46184
Call-ID: FFFFFFFFEA0684EF-324511EA-FFFFFFFF800281CD-FFFFFFFFB5F93B97
Timestamp: 1578595045
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:Hussain5091_LGU@198.18.1.228:5061;transport=tls>;expires=120;q=0.5
Allow-Events: call-info,line-seize,dialog,message-summary,as-feature-event,x-broadworks-hoteling,x-broadworks-call-center-status,conference
Content-Length: 0
30 вересня 2022 р.
Налаштування Unified CM для Webex Calling

Якщо розташування з підтримкою Webex Calling додано до наявного розгортання, де Unified CM є локальним рішенням керування викликами, і якщо потрібен прямий набір між телефонами, зареєстрованими в Unified CM, і телефонами в розташуваннях Webex Calling, може знадобитися інтеграція з Unified CM.

Налаштування профілю безпеки SIP-транку для транку до локального шлюзу

У випадках, коли локальний шлюз і шлюз PSTN знаходяться на одному пристрої, необхідно увімкнути Unified CM, щоб диференціювати два різні типи трафіку (виклики з Webex і з PSTN), які ініційовано з одного пристрою, і застосовувати диференційований клас служби до цих типів викликів. Ця диференційована обробка викликів досягається шляхом підготовки двох транків між Unified CM і комбінованим пристроєм локального шлюзу й шлюзу PSTN, яка вимагає різних портів прослуховування SIP для двох транків.

Створіть виділений профіль безпеки SIP-транку для транку локального шлюзу з наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Ім’я Унікальне ім’я, наприклад Webex
Опис Змістовний опис, наприклад Профіль безпеки SIP-транку Webex
Вхідний порт Потрібно зіставити порт, який використовується в конфігурації локального шлюзу для трафіку до Webex і у зворотному напрямку: 5065

Налаштування SIP-профілю для транку локального шлюзу

Створіть виділений SIP-профіль для транку локального шлюзу з наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Ім’я Унікальне ім’я, наприклад Webex
Опис Змістовний опис, наприклад SIP-профіль Webex
Увімкнення перевірки ПАРАМЕТРІВ із метою відстеження станів призначень для транків із типом служби «Немає (за замовчуванням)» Установлено

Створення простору пошуку викликів для викликів із Webex

Створіть простір пошуку викликів для викликів, які ініційовано з Webex, із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Ім’я Унікальне ім’я, наприклад Webex
Опис Змістовний опис, наприклад простір пошуку Webex Calling
Вибрані розділи

DN (номери абонентів +E.164)

ESN (скорочений міжоб’єктний набір)

PSTNInternational (доступ до PSTN)

onNetRemote (отримані призначення GDPR)


 

Останній розділ onNetRemote використовується лише в багатокластерному середовищі, де обмін інформацією про маршрутизацію між кластерами Unified CM здійснюється за допомогою служби міжкластерного пошуку (ILS) або глобальної реплікації абонентської групи (GDPR).

Налаштування SIP-транку до Webex і у зворотному напрямку

Створіть SIP-транк для викликів у напрямку до Webex і зворотному напрямку через локальний шлюз із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Інформація про пристрій
Ім’я пристрою Унікальне ім’я, наприклад Webex
Опис Змістовний опис, наприклад SIP-транк Webex
Запуск на всіх активних вузлах Unified CM Установлено
Вхідні виклики
Простір пошуку викликів Раніше визначений простір пошуку викликів: Webex
Простір пошуку викликів AAR Простір пошуку викликів із доступом лише до шаблонів маршрутів PSTN: PSTNReroute
Інформація про SIP
Адреса призначення IP-адреса CUBE локального шлюзу
Порт призначення 5060
Профіль безпеки SIP-транку Визначено раніше: Webex
SIP-прфіль Визначено раніше: Webex

Налаштування групи маршрутів для Webex

Створіть групу маршрутів із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Інформація про групу маршрутів
Ім’я групи маршрутів Унікальне ім’я, наприклад Webex
Вибрані пристрої Раніше налаштований SIP-транк: Webex

Налаштування списку маршрутів для Webex

Створіть список маршрутів із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Інформація про список маршрутів
Ім’я Унікальне ім’я, наприклад RL_Webex
Опис Змістовний опис, наприклад Список маршрутів для Webex
Запуск на всіх активних вузлах Unified CM Установлено
Інформація про учасників списку маршрутів
Вибрані групи Лише раніше визначена група маршрутів: Webex

Створення розділу для призначень Webex

Створіть розділ для призначень Webex із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Інформація про список маршрутів
Ім’я Унікальне ім’я, наприклад Webex
Опис Змістовний опис, наприклад Розділ Webex

Що далі

Обов’язково додайте цей розділ до всіх пошукових просторів, які повинні мати доступ до призначень Webex. Необхідно додати цей розділ саме до простору пошуку викликів, який використовується як простір пошуку вхідних викликів на транках PSTN, щоб виклики з PSTN можна було маршрутизувати до Webex.

Налаштування шаблонів маршрутів для призначень Webex

Налаштуйте шаблони маршрутів для кожного діапазону DID у Webex із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Шаблон маршруту Повний шаблон +E.164 для діапазону DID у Webex, який починається з «\». Наприклад: \+140855501XX
Розділ маршрутів Webex
Список шлюзів/маршрутів RL_Webex
Пріоритет «Терміново» Установлено

Налаштування нормалізації скороченого міжоб’єктного набору для Webex

Якщо для Webex потрібен скорочений міжоб’єктний набір, налаштуйте шаблони нормалізації набору для кожного діапазону ESN у Webex із наведеними нижче налаштуваннями.

Налаштування Значення
Шаблон перетворення Шаблон ESN для діапазону ESN у Webex. Наприклад: 80121XX
Розділ Webex
Опис Змістовний опис, наприклад Шаблон нормалізації Webex
Використовувати простір пошуку викликів ініціатора Установлено
Пріоритет «Терміново» Установлено
Не чекати міжсерійного тайм-ауту під час наступних переходів Установлено
Маска перетворення номера абонента, якому телефонують Маска для нормалізації номера у формат +Е.164. Наприклад: +140855501XX
06 лютого 2023 р.
Налаштування функцій Webex Calling

Дізнайтеся більше про деякі функції, доступні у Webex Calling, а також про те, як їх налаштувати для організації та користувачів.

Налаштування групи пошуку

Групи пошуку забезпечують маршрутизацію вхідних викликів до групи користувачів або робочих просторів. Можна навіть налаштувати шаблон маршрутизації до всієї групи.

Додаткову інформацію щодо налаштування групи пошуку див. в статті Групи пошуку в Cisco Webex Control Hub.

Створення черги викликів

Можна налаштувати чергу викликів у такий спосіб, щоб у разі неможливості надання відповіді на виклики клієнтів вони отримували автоматичну відповідь, повідомлення підтримки, а також відтворювалася музика режиму утримання, поки хтось не зможе відповісти на виклик.

Додаткову інформацію щодо налаштування черги викликів і керування нею див. в статті Керування чергами викликів у Cisco Webex Control Hub.

Створення клієнта-секретаря

Забезпечте підтримку персоналу свого фронт-офісу. Можна налаштувати користувачів як телефонних операторів, щоб вони могли відстежувати вхідні виклики, які надходять певним особам у вашій організації.

Додаткову інформацію щодо налаштування і перегляду клієнтів-секретарів див. в статті Клієнти-секретарі в Cisco Webex Control Hub.

Створення автосекретарів і керування ними

Можна додати привітання, налаштувати меню, а також маршрутизувати виклики до служби автовідповідача, групи пошуку, скриньки голосової пошти або реальної особи. Створіть 24-годинний розклад або налаштуйте різні параметри для робочого й неробочого часу.

Додаткову інформацію щодо створення автосекретарів і керування ними див. в статті Керування автосекретарями в Cisco Webex Control Hub.

Налаштування пейджингової групи

Функція групового пейджингу дає змогу користувачам здійснювати односторонній виклик або надсилати групове повідомлення для групи чисельністю до 75 цільових користувачів і робочих просторів за допомогою набору номера або додаткового номера, призначеного певній пейджинговій групі.

Додаткову інформацію щодо налаштування і змінювання пейджингових груп див. в статті Налаштування пейджингової групи в Cisco Webex Control Hub.

Налаштування підхоплення викликів

Щоб покращити співпрацю в команді, створіть групу підхоплення викликів, щоб користувачі могли відповідати на виклики інших користувачів. Якщо користувачів додано до групи підхоплення викликів, то один учасник групи може відповідати на виклик іншого учасника, коли він відсутній або зайнятий.

Додаткову інформацію щодо налаштування групи підхоплення викликів див. в статті Підхоплення викликів у Cisco Webex Control Hub.

Налаштування паркування викликів

Функція паркування викликів дозволяє певній групі користувачів паркувати виклики для інших доступних учасників групи паркування викликів. Запарковані виклики можуть підхоплювати інші учасники групи на своїх телефонах.

Додаткову інформацію щодо налаштування паркування викликів див. в статті Паркування викликів у Cisco Webex Control Hub.

Дозвіл користувачам на втручання в телефонні виклики інших осіб

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якого потрібно змінити.

2.

Виберіть Calling (Виклик), перейдіть до розділу Between-User Permissions (Дозволи між користувачами), а потім виберіть Barge In (Увійти в баржу

3.

Увімкніть функцію Barge In, виберіть, чи бажаєте ви здійснити поточний дзвінок за допомогою конференц-зв 'язку.

 • Дозволити іншим додавати себе до дзвінків цього користувача.

 • Відтворюйте тон, коли хтось вривається в дзвінок.

Потім натисніть Зберегти.

Заборона відстеження стану лінії користувача

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якого потрібно змінити.

2.

Виберіть "Виклики", перейдіть до розділу "Дозволи між користувачами" та увімкніть "Конфіденційність".

3.

Виберіть відповідні налаштування конфіденційності автосекретаря для цього користувача.

 • Дозвольте набрати цього користувача через внутрішній номер
 • Дозвольте набирати цього користувача через ім’я або прізвище
4.

Установіть прапорець Увімкнути конфіденційність. Потім можна залишити поле пошуку користувача за ім’ям порожнім, щоб заблокувати перегляд для усіх користувачів, або вказати, хто може відстежувати стан лінії цього користувача.

На наведеному вище прикладі з керівником виконується пошук імені його помічника.

5.

Клацніть Зберегти.

Приклад

Хочете дізнатися, як це працює? Перегляньте це відео про те, як керувати налаштуваннями конфіденційності користувача в Control Hub.

Список відстеження: інші користувачі й додаткові номери для паркування викликів

Максимальна кількість ліній, які можна відстежувати, становить 50, але необхідно враховувати пропускну здатність. Максимальна кількість також може визначатися кількістю кнопок лінії на телефоні користувача.


Служба відстеження працює лише з основним пристроєм користувача.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якого потрібно змінити.

2.

Виберіть Виклик, перейдіть до розділу Дозволи між користувачами, виберіть Моніторинг.

3.

Виберіть один із наведених далі варіантів.

 • Додати лінію з відстеженням
 • Додати додатковий номер для паркування викликів
4.

Виберіть, чи потрібно сповіщати цього користувача про запарковані виклики, знайдіть користувача або додатковий номер для паркування викликів, який необхідно відстежувати, і клацніть Зберегти.


 

Порядок ліній з відстеженням у списку в Control Hub відповідає порядку ліній з відстеженням, які відображаються на пристрої користувача. Перевпорядкувати список ліній з відстеженням можна в будь-який час.

Приклад

Хочете дізнатися, як це працює? Перегляньте це відео про те, як керувати налаштуваннями відстеження користувача в Control Hub.

Грати Call Bridge попереджувальний тон для користувачів

Увімкнути сигнал попередження про міст виклику для користувачів, які налаштували спільні рядки.

Перш ніж почати

Потрібно налаштувати спільну лінію, щоб викликати міст виклику. Дізнайтеся, як налаштувати спільні лінії, перш ніж увімкнути сигнал попередження моста викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якого потрібно змінити.

2.

Виберіть Calling (Виклик), перейдіть до розділу Inter-user Permissions (Дозволи між користувачами) та натисніть Call Bridging Warning Tone (Попереджувальний сигнал перемикання викли

3.

Увімкніть попереджувальний сигнал перемикання викликів, а потім натисніть Зберегти.


 
За замовчуванням цю функцію ввімкнено.

Для отримання додаткової інформації про мостування викликів на спільній лінії MPP, див. Спільні лінії на багатоплатформенному робочому телефоні.

Для отримання додаткової інформації про перемикання викликів на спільній лінії WebexApp див. вигляд спільної лінії для WebexApp.

Увімкнення функції «Резервування ресурсів» для користувача

Увімкнення функції «Резервування ресурсів» для користувача дозволяє йому працювати в іншому місці й використовувати функції та можливості свого основного настільного телефону.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якого потрібно змінити.

2.

Виберіть Виклик, перейдіть до розділу Дозволи між користувачами та натисніть Готель.

3.

Увімкніть параметр Резервування ресурсів і клацніть Зберегти.

Приклад

Хочете дізнатися, як це працює? Перегляньте цю демонстрацію відео про те, як налаштувати готель в Control Hub.
15 травня 2023 р.
Налаштування користувачів Webex Calling і керування ними

Щоб користувачі могли скористатися перевагами служб Webex Calling, кожного користувача необхідно додати в Control Hub. Кількість користувачів, яких потрібно додати, визначатиме спосіб їх додавання в Control Hub. Можна додати кожного користувача вручну за допомогою адреси електронної пошти або додати кількох користувачів одночасно за допомогою файлу CSV. Вибір за вами.


У разі синхронізації користувачів із каталогу, наприклад Active Directory, під час додавання користувачів у Control Hub вручну також необхідно додати їх до каталогу.


Імена й прізвища користувачів, яких буде додано, не повинні містити розширені символи ASCII або символи %, #, <, >, \, /,", а їхня довжина не повинна перевищувати 30 символів. Ці обмеження щодо використання спеціальних символів застосовуються лише до користувачів Webex Calling.

Перш ніж почати

Під час спроби додавання користувачів, які використовували свою адресу електронної пошти для створення пробного облікового запису, може виникнути помилка. Перш ніж додавати користувачів до своєї організації, вони мають видалити свою організацію.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й клацніть Керування користувачами.

2.

Виберіть Додати або змінити користувачів вручну.

3.

(Необов’язково.) Якщо налаштовано автоматичне надсилання привітальних електронних листів, клацніть Далі.

4.

Виберіть один із варіантів нижче й клацніть Далі.

 • Натисніть Адреса електронної пошти й введіть до 25 адрес електронної пошти.
 • Виберіть Імена й адреси електронної пошти та введіть до 25 імен і адрес електронної пошти.

 

Можна додати користувачів, доступних для перетворення у вашу організацію.

5.

Призначення ліцензій.

 • Якщо у вас є активний шаблон ліцензій, для нових користувачів ліцензії будуть призначатися автоматично. Також можна переглянути зведену інформацію про ліцензії.
 • Виберіть служби, які необхідно призначити. Виберіть передплату зі списку, якщо їх кілька.


 

У разі призначення ліцензій для Contact Center виберіть Webex Teams, а потім Підтримка клієнтів із параметром Оператор рівня преміум і стандарт. Щоб додати контролера, виберіть параметри Преміум і Контролер. Якщо користувача не зробити контролером, він буде оброблятися як оператор.

6.

Керування контентом.

 • Якщо для керування контентом вибрано параметр глобального доступу, керування контентом буде призначено користувачам автоматично.
 • Виберіть параметр керування контентом для кожного користувача.

7.

Клацніть Зберегти.

 • Кожному користувачу буде надіслано електронний лист із запрошенням приєднатися.

 • У Control Hub користувачів буде відображено зі станом очікування прийняття запрошення, доки вони не виконають вхід у систему вперше. Ліцензії буде призначено після того, як користувач вперше ввійде в систему. Якщо ви використовуєте з’єднувач каталогів Cisco із заявленим доменом, ліцензії призначаються під час створення користувачів.

8

(Необов’язково.) Якщо для користувача додається служба Calling, призначте розташування, номер телефону й додатковий номер.

9

Перегляньте сторінку зведеної інформації про оброблені записи й клацніть Завершити.


 

Якщо одразу після додавання користувача служби Calling під час вибору параметра «Налаштування Calling» користувача з’явилася помилка, рекомендується видалити ліцензію Webex Calling, а потім ще раз призначити користувачу ліцензію Calling.

Що далі

Користувачам у вашій організації можна призначити права адміністратора.

Перш ніж почати

Якщо в організації є кілька файлів CSV, передайте один файл. Після завершення цього завдання можна передати наступний файл.

Для клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (включно з Японією, Китаєм і Гонконгом) ідентифікатор абонента, що телефонує, автоматично буде підставлено з полів Ім’я та Прізвище, а поля Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує у переданому файлі CSV буде проігноровано.


Деякі редактори електронних таблиць видаляють знак + з клітинок під час відкриття файлу CSV. Тому для оновлення файлу CSV пропонується використовувати текстовий редактор. У разі використання редактора електронних таблиць обов’язково встановіть текстовий формат для клітинок і знову додайте будь-які знаки +, які було видалено.


Експортуйте новий файл CSV, щоб зберегти останні поля та уникнути помилок під час імпорту змін.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть Керування користувачами й виберіть Додавання або змінювання користувачів за допомогою файлу CSV.

2.

Клацніть Експорт, щоб завантажити файл, і в новому рядку у файлі CSV введіть інформацію про користувача.

 • Щоб призначити службу, додайте значення TRUE в стовпці цієї служби. Щоб виключити службу, додайте значення FALSE. Стовпець Ідентифікатор або адреса електронної пошти користувача (обов’язково) є єдиним обов’язковим полем. Якщо у вас є певний каталог і зовнішні номери для кожного нового користувача, додайте + на початку зовнішніх номерів без інших символів,

  Якщо ви використовуєте автоматичне призначення ліцензії, залиште стовпці служби порожніми при створенні користувачів з імпортом CSV. Webex автоматично призначає ліцензії на ці послуги новим користувачам.


   

  Це винятки з автоматичного присвоєння ліцензії:

  • Webex Calling

   Ви не можете автоматично призначати ліцензії Webex Calling, залишивши відповідний стовпець служби порожнім, навіть якщо автоматичне призначення ліцензії включає Webex Calling.

   Щоб створити користувачів Webex Calling, у файлі CSV необхідно вказати наступні поля:

   • User ID/Email

   • Webex Calling VAR Basic [sub-site name] або Webex Calling VAR Professional[sub-site name] зі значенням TRUE

   • Phone Number та/або Extension

   • Location

  • Керування корпоративним контентом

   Ви не можете призначати дозволи на управління корпоративним вмістом користувачам за допомогою автоматичного призначення ліцензій. Надання управління контентом

 • Щоб призначити місцезнаходження, введіть назву в стовпці Місцезнаходження. Якщо залишити це поле пустим, користувачу буде призначено розташування за замовчуванням.

 • Якщо ви додаєте користувачів як контролерів для Cisco Webex Contact Center, потрібно додати користувачів вручну. Призначити ролі «Стандарт» і «Преміум» можна лише за допомогою CSV.

 

Під час введення імені користувача обов’язково вкажіть його прізвище, інакше можуть виникнути проблеми.


 

CSV користувача більше не включає стовпці для профілю менеджера UC, поведінки виклику та поведінки виклику профілю менеджера UC. Замість цього, поведінкою виклику та профілем UCM можна керувати масово, використовуючи шаблон виклику. Додаткову інформацію див. на сторінці Налаштуйте поведінку виклику.

3.

Клацніть Імпорт, виберіть файл і натисніть Відкрити.

4.

Виберіть Лише додати послуги.

Це найкращий варіант при додаванні нових користувачів, особливо якщо ви використовуєте автоматичне призначення ліцензії.

Використовуйте додавання та видалення служб, якщо ви навмисно видаляєте служби від користувачів.

5.

Клацніть Надіслати.

Файл CSV буде передано й створено завдання. Можна закрити браузер або це вікно, і виконання завдання буде продовжено. Щоб переглянути перебіг виконання завдання, див. розділ Керування завданнями в Cisco Webex Control Hub.

1.

З поля зору клієнта в , перейдіть до Виклики > розташування.https://admin.webex.com

2.

Виберіть абонентську групу, яку потрібно змінити.

3.

У розділі Профіль перейдіть до розділу Ліцензії та натисніть Редагувати ліцензії.

З 'явиться список служб, які наразі призначені користувачеві.
4.

Натисніть Редагувати ліцензії.

5.

Виберіть послугу зі списку зліва.

6.

Виберіть підписку, яку потрібно додати або видалити.

Якщо ви призначили ліцензію Webex Meetings, виберіть тип облікового запису, який слід призначити користувачу для кожного вебсайту Webex Meetings, і клацніть Зберегти.

7.

Клацніть Зберегти.


 

Одночасно можна використовувати лише одну ліцензію на виклик. Однак для сценаріїв міграції можна вибрати як Webex Calling, так і Unified CM registration. Вибір обох ліцензій на виклик для окремих користувачів забезпечує адміністративні екрани в Центрі керування для налаштування викликів Webex та доступу кінцевого користувача та налаштування поведінки викликів для уніфікованого CM. Ця конфігурація дозволяє кінцевому користувачеві мати безперебійну службу викликів на уніфікованому CM, тоді як адміністратор налаштовує виклики Webex. Після завершення конфігурації Webex Calling адміністратор може видалити уніфіковані права CM. На цьому завершується міграція користувача на Webex Calling.


 

Щоб призначати користувачів відвідувачами, для вашого вебсайту Webex має бути ввімкнено функцію «Обліковий запис відвідувача». Якщо стовпець «Обліковий запис відвідувача» не відображається у файлі CSV, зверніться до менеджера з роботи з клієнтами (CSM), менеджера з роботи з партнерами (PSM) або центру технічної підтримки Cisco (TAC), щоб увімкнути цю функцію для вашого вебсайту Webex.

Тип «Обліковий запис відвідувача» недоступний для користувачів із роллю Адміністратор вебсайту Webex. Щоб призначити цим користувачам обліковий запис відвідувача, слід видалити їхні права адміністратора для цього вебсайту Webex Meetings.


 

Якщо одразу після додавання ліцензії Calling під час вибору параметра «Налаштування Calling» користувача з’явилася помилка, рекомендується видалити ліцензію Webex Calling, а потім ще раз призначити ліцензію користувачу.

Перш ніж почати

Якщо у вас є більше одного файлу CSV для вашої організації, завантажуйте один файл за раз. Після завершення завдання ви можете завантажити наступний файл.

За допомогою шаблону CSV не можна видалити користувачів або змінити розташування, призначене користувачу.


Деякі редактори електронних таблиць видаляють знак + з комірок, коли вони відкривають файл .csv. Тому для оновлення файлу CSV пропонується використовувати текстовий редактор. У разі використання редактора електронних таблиць обов’язково встановіть текстовий формат для клітинок і знову додайте будь-які знаки +, які було видалено.


Експорт нового CSV для захоплення останніх полів і уникнення помилок при імпорті змін.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть Керування користувачами й виберіть Додавання або змінювання користувачів за допомогою файлу CSV.

2.

(Необов’язково.) Якщо налаштовано автоматичне надсилання привітальних електронних листів, клацніть Далі.

3.

Клацніть Експорт, щоб завантажити файл. Завантажений файл (exported_users.csv) можна змінити в будь-який із наведених нижче способів.

 • Щоб змінити наявних користувачів, можна оновити будь-який стовпець, окрім стовпців Ідентифікатор або адреса електронної пошти користувача (обов’язково) й Розташування. Наприклад, якщо ви зміните ідентифікатор користувача/адресу електронної пошти, це створить нового користувача.

 • Щоб призначити місцезнаходження, введіть назву в стовпці Місцезнаходження. Якщо залишити це поле пустим, користувачу буде призначено розташування за замовчуванням.

 • Щоб призначити послугу, додайте TRUE проти відповідного стовпця служби, а щоб виключити послугу, додайте FALSE.

 • Якщо у вас понад одну передплату, можна використовувати ідентифікатор передплати в заголовку стовпця, щоб ідентифікувати службу, яку потрібно додати. Наприклад, якщо їх дві, можна вказати службу з певної передплати, щоб застосувати її до користувача.

4.

Введіть значення параметрів Номер ідентифікатора абонента, що телефонує, Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує. Якщо залишити порожніми стовпці Ідентифікатор абонента, Ім 'я абонента та Ідентифікатор абонента Прізвище абонента, то дані в стовпці Ім' я, Прізвище та Номер телефону відображатимуться, коли користувач здійснює виклик. Якщо не вказати ідентифікаційний номер абонента, під час здійснення виклику відображатиметься головний номер місцезнаходження.


 

Стовпці Ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує і Прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує не можуть містити спеціальні символи. Якщо поле ім’я ідентифікатора абонента, що телефонує або прізвище ідентифікатора абонента, що телефонує містить спеціальний символ, буде використовуватися спрощена версія імені.

5.

Введіть стовпець Політика ідентифікації імені зовнішнього абонента з одним із таких значень:

 • ПРЯМА_ЛІНІЯ- введіть цей рядок, щоб встановити Ім 'я ідентифікатора зовнішнього абонента на ім' я або прізвище користувача.
 • МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ- введіть цей рядок, щоб встановити Ім 'я ідентифікатора зовнішнього абонента на ім' я місця розташування сайту.
 • ІНШЕ- введіть цей рядок, щоб дозволити користувачеві вводити користувацьке ім 'я ідентифікатора зовнішнього абонента.

Використовуйте стовпець Ім 'я користувача, який здійснив зовнішній виклик, щоб вказати користувацьке ім' я.

6.

Після збереження CSV-файлу натисніть Імпорт, виберіть файл, який ви змінили, а потім натисніть Відкрити.

7.

Виберіть Лише додати служби або Додати й видалити служби та клацніть Надіслати.


 

CSV користувача більше не включає стовпці для профілю менеджера UC, поведінки виклику та поведінки виклику профілю менеджера UC. Замість цього, поведінкою виклику та профілем UCM можна керувати масово, використовуючи шаблон виклику. Додаткову інформацію див. на сторінці Налаштуйте поведінку виклику.


 

Користувач не може мати дві ліцензії на виклик. Якщо ваша організація має кілька підписок і ви хочете перевести користувачів на нову підписку, виберіть опцію Додати та видалити послуги. Щоб додати служби, установіть для клітинок значення TRUE. Щоб видалити служби, встановіть для цих клітинок значення FALSE.

Завантажте файл CSV, і ваше завдання буде створено. Можна закрити браузер або це вікно, і виконання завдання буде продовжено. Щоб переглянути перебіг виконання завдання, див. розділ Керування завданнями в Cisco Webex Control Hub.

Якщо не заблокувати електронні запрошення служби адміністрування, нові користувачі будуть отримувати електронні листи для активації.

У будь-який час можна призначити пристроям користувачів номер, додатковий номер або обидва ці номери. Призначені додаткові номери відображаються на дисплеях телефонів.

Ви також можете налаштувати вторинні/альтернативні номери, щоб кілька номерів телефону дзвонили на один і той же телефон. Ви можете вказати різні мелодії дзвінка для кожного числа, щоб допомогти розрізнити, які лінії викликаються.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якому потрібно призначити номер.

2.

Виберіть Calling (Виклик) і перегляньте Numbers (Номери).

3.

Натисніть Додати номер під номерами каталогів.

Виберіть номер телефону зі списку доступних номерів. Також можна призначити додатковий номер.

Якщо номер вже призначений користувачеві, будь-який додатковий номер, доданий до користувача, додається як вторинний номер. Користувачеві можна додати 1 первинний номер і до 10 вторинних номерів.

4.

(Необов’язково.) Щоб ідентифікувати виклики, що надходять з певних номерів телефону, можна призначити спеціальну мелодію дзвінка. Щоб увімкнути, клацніть перемикач у розділі Спеціальна мелодія дзвінка.

5.

Клацніть Зберегти.

6.

Номери каталогів відображаються у вигляді повного списку в розділі чисел. Натискання номера дає змогу адміністратору переглянути специфіку цього номера.

7.

Виберіть меню з трьома кнопками праворуч від номера, щоб видалити номер у каталозі.

Номер більше не буде передано цьому користувачеві.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й відфільтруйте стовпець Стан, щоб відобразити користувачів зі станом Очікування прийняття запрошення.

2.

У розділі Дії для користувача зі станом Очікування прийняття запрошення виберіть Додатково > Повторно надіслати запрошення.

Якщо у вашій організації використовується синхронізація каталогів, параметр видалення в Control Hub буде недоступним. Облікові записи користувачів потрібно видалити з Active Directory. Після цього список користувачів організації буде оновлено за допомогою з’єднувача каталогів Cisco під час синхронізації даних облікових записів користувачів.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі, клацніть кнопку «Додатково» й виберіть Видалити користувача.

Користувач більше не зможе входити на ваш вебсайт Webex, всі призначені йому служби Webex буде видалено, а користувача буде видалено з усіх просторів або команд, в яких він був учасником. Будь-який контент, створений користувачем у просторах, не буде видалено. На контент розповсюджується політика збереження, яку впроваджено власником кожного простору.

Щоб вимкнути для користувача служби Webex, включно зі службами Webex Calling, можна деактивувати його. На відміну від видалення користувача, у разі деактивації користувач залишиться у вашому списку користувачів і його можна буде повторно активувати в будь-який час, якщо це буде необхідно.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com/ перейдіть до розділу Користувачі.

2.

Клацніть кнопку «Додатково» .

3.

Клацніть Деактивувати користувача.

Служби Webex, включно зі службами Webex Calling, тепер деактивовано для цього користувача.

Після деактивації для користувачів програми Webex і програми Webex Calling буде виконано вихід із сеансів. Доступ усіх користувачів до https://settings.webex.com/ і Control Hub буде заборонено. Телефони MPP продовжують підтримувати виклики для вихідних та вхідних дзвінків протягом короткого часу, якщо адміністратор не ввімкне перехоплення дзвінків для цього користувача. Додаткову інформацію про перехоплення викликів див. в статті Налаштування перехоплення викликів для користувача Webex Calling у Cisco Control Hub.


 

Користувачі автоматично видаляються, якщо вони були деактивовані протягом 30 днів.

Можна налаштувати адміністратора клієнта з різними рівнями прав. Він може бути адміністратором із повними правами, адміністратором підтримки, адміністратором із правами лише для читання або відповідальним за дотримання вимог. Адміністратор із повними правами може призначити одну або кілька ролей будь-якому користувачеві в організації.


Адміністратор користувачів і пристроїв або адміністратор пристроїв не зможе адмініструвати Webex Calling.

У Control Hub можна отримати інформацію про різні рівні прав і налаштувати адміністратора клієнта. Адміністратори клієнтів можуть бути адміністраторами з повними правами, адміністраторами підтримки, адміністраторами користувачів і пристроїв, адміністраторами пристроїв, адміністраторами з правами лише для читання або відповідальними за дотримання вимог. Адміністратор із повними правами може призначити одну або кілька ролей будь-якому користувачеві в організації.

Для організації доцільно налаштувати кількох адміністраторів. Це розповсюджена практика, оскільки ви завжди зможете вносити адміністративні зміни, якщо один з адміністраторів недоступний.

Користувачам у вашій організації можуть бути призначені певні адміністративні ролі, щоб визначити, які дані вони можуть переглядати й до яких даних отримувати доступ у Control Hub. У разі призначення певних адміністративних ролей ви оптимізуєте обов’язки й полегшуєте визначення сфери відповідальності адміністраторів. Відповідальні за дотримання вимог можуть виконувати пошук конкретних осіб у вашій компанії, знаходити контент, до якого вони надали спільний доступ, або виконувати пошук у певному просторі й потім створювати звіт про отримані дані.

Доступ

Адміністратор із повними правами

Адміністратор у режимі лише для читання

Адміністратор служби підтримки

Адміністратор користувачів і пристроїв

Адміністратор пристрою

Співробітники з комплаєнс

Розширений доступ до усунення несправностей

Додавання/видалення користувачів і призначення ліцензій

Лише для читання

Призначити ролі користувачам

Лише для читання

Керування пристроями

Лише для читання

Політика та шаблони компанії

Лише для читання

Аналітика та звіти

Лише для читання

Виправлення неполадок

Лише для читання

Ліцензії та оновлення

Лише для читання

Налаштування організації

Лише для читання

Інтеграція додатків

Лише для читання

Webex Управління сайтом

Лише для читання

Журнал аудиту дій адміністратора

Доступ до користувацького контенту

Утримання з юридичних причин

Доступ до зустрічей, що проводяться

Доступ до живих зустрічей

Сповіщення електронною поштою про продукт

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача.

2.

На вкладці Профіль користувача знайдіть ролі адміністратора.

3.

Клацніть на списку, щоб відкрити елемент керування призначенням ролей.

4.

Виберіть ролі для користувача.

Для зустрічей ролей адміністратора сайту натисніть Редагувати поруч із ролями адміністратора сайту Webex. Потім виберіть ролі для кожного сайту Webex, яким ви хочете, щоб користувач керував.


 

Якщо ви зміните організаційну роль користувача, який має існуючу роль служб, ви можете вплинути на його існуючі ролі служб. Перегляньте ролі служб користувача, якщо ви змінюєте його організаційну роль.


 

Роль адміністратора місцезнаходження є винятковою для інших типів ролей адміністратора. Ви не можете призначити роль адміністратора місцезнаходження користувачеві, якому вже призначені інші ролі адміністратора.

Щоб призначити місцезнаходження користувачеві, встановіть прапорець Адміністратор місцезнаходження та додайте місцезнаходження. Докладніші відомості див. у розділі Адміністратор локації Webex.

5.

Виберіть Зберегти.

19 травня 2023 р.
Налаштування пристроїв Webex Calling і керування ними

У Control Hub можна керувати пристроями й призначати їх для користувачів і робочих просторів. Виберіть варіант додавання за допомогою MAC-адреси або створення коду активації, який потрібно ввести на самому пристрої.

У Control Hub можна призначати пристрої користувачам для особистого користування, а потім реєструвати ці пристрої в хмарі.

Пристрої, перелічені тут, підтримують Webex Calling. Хоча всі ці пристрої можна зареєструвати за допомогою MAC-адреси, за допомогою коду активації можна зареєструвати лише наведені нижче.

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 6800 (телефони для аудіозв’язку: 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 7800 (телефони для аудіозв’язку: 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для аудіозв’язку: 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для відеозв’язку: 8845, 8865)

 • IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832 і 8832

 • Cisco Video Phone 8875


Що стосується пристроїв DECT, лише базові пристрої DECT (не телефони DECT) доступні для призначення в Control Hub. Після призначення базової станції користувачеві слід вручну з’єднати трубку DECT із цією базовою станцією. Додаткову інформацію див. в статті Підключення трубки до базової станції.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Пристрої і клацніть Додати пристрій.


 
Додати телефон для користувача також можна в профілі користувача. Інформацію про це див. в розділі Керування пристроєм для користувача.
2.

Виберіть Наявний користувач і вкажіть власника телефону: введіть частину імені користувача або його справжнє ім’я, виберіть користувача з результатів і клацніть Далі.

3.

Виберіть пристрій із розкривного списку й клацніть Далі.

4.

Виберіть один із наведених нижче параметрів і клацніть Зберегти.

 • За допомогою коду активації: виберіть цей параметр, якщо необхідно створити код активації, який можна надати власнику пристрою. 16-значний код активації потрібно вручну ввести на самому пристрої.

   

  Щоб відобразити екран коду активації на багатоплатформовому телефоні, на ньому повинно бути встановлено мікропрограмне забезпечення 11.2.3MSR1 або пізнішої версії. У разі необхідності оновлення мікропрограмного забезпечення телефону користувачам потрібно перейти на вебсайт https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • За допомогою MAC-адреси: виберіть цей параметр, якщо вам відома MAC-адреса пристрою. MAC-адреса телефону повинна бути унікальним записом. Якщо ввести MAC-адресу телефону, який вже зареєстровано, або допустити помилку під час введення номера, з’явиться повідомлення про помилку.

 

При використанні сторонніх пристроїв може бути застосовано обмеження.

Якщо ви вирішили створити код активації для пристрою, але ще не використовували цей код, стан цього пристрою в розділі Пристрої призначеного користувача й головному списку Пристрої в Control Hub відображається як Активація. Пам 'ятайте, що оновлення стану пристрою в Control Hub може тривати до 10 хвилин.

У робочий час користувачі збираються разом у різних приміщеннях, як-от у їдальні, холі або конференц-залі. Можна налаштувати пристрої Cisco Webex, які знаходяться в спільному використанні в цих робочих просторах, додати до них служби, а потім переглянути, як проходить співпраця.

Ключовий принцип пристрою робочих просторів полягає в тому, що він призначається не конкретному користувачеві, а фізичному розташуванню, що дозволяє спільно використовувати його.

Перелічені нижче пристрої підтримують Webex Calling. Хоча більшість цих пристроїв можна зареєструвати за допомогою MAC-адреси, за допомогою коду активації можна зареєструвати лише наведені нижче.

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 6800 (телефони для аудіозв’язку: 6821, 6841, 6851)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 7800 (телефони для аудіозв’язку: 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для аудіозв’язку: 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для відеозв’язку: 8845, 8865)

 • IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832 і 8832

 • Cisco Video Phone 8875

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Керування > Робочі простори й клацніть Додати робочий простір.

2.

Введіть назву робочого простору (наприклад, назву фізичного приміщення), виберіть тип кімнати й додайте місткість. Потім клацніть Далі.


 

Назва робочого простору не може перевищувати 30 символів і не може містити символи %, #, <, >, /, \ й ".

3.

Виберіть IP-телефон Cisco й клацніть Далі.

4.

У розкривному списку виберіть тип пристрою, вкажіть, чи потрібно зареєструвати телефон за допомогою коду активації (якщо цей параметр буде відображено) або MAC-адреси, а потім клацніть Далі. Майте на увазі: якщо зареєструвати пристрій за допомогою коду активації, код буде надіслано електронною поштою адміністратору, призначеному для розташування.

Для Webex Calling до робочого простору можна додати лише один телефон у спільному доступі.

У IP-телефоні Cisco для конференц-зв’язку 7832 деякі програмні клавіші можуть бути недоступними. Щоб використовувати повний набір програмних клавіш, рекомендується призначити цей телефон користувачеві.

5.

Призначте розташування і номер телефону (визначається вибраним розташуванням), а потім клацніть Зберегти. Також можна призначити додатковий номер.

Щоб повторно використовувати телефон, призначений одному користувачеві/робочому простору Webex Calling іншому користувачеві/робочому простору Webex Calling, виконайте наведені нижче дії.

1.

У вікні клієнта в https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувач/Робоча область, де призначено пристрій.

Ви можете переназначити пристрій у таких сценаріях:

 1. Якщо ви хочете видалити користувача, виберіть Видалити користувача/робочий простір, щоб видалити користувача/робочий простір та пов 'язані з ним пристрої.

 2. Якщо ви хочете видалити пристрій, виберіть Пристрої та виберіть пристрій для видалення.

2.

На телефоні перейдіть в меню налаштувань і виконайте ці дії, щоб переназначити телефон.

 1. Виберіть Device administration (Адміністрування пристрою), а потім Factory Reset (Скидання до

 2. Телефон перезавантажується. Після завершення перезавантаження на телефоні з 'явиться екран з кодом активації.

 3. Тепер телефон готовий до повторного призначення.

3.

Дотримуйтесь інструкцій у розділі Додати та призначити телефон користувачеві або Додати телефон до нового робочого простору, щоб призначити або додати телефон до користувача/робочого простору.

4.

Після додавання пристрою в Control Hub виконайте наступні дії на телефоні:

 1. Для коду активації:

  Введіть код активації. Телефон перезавантажується і переноситься в новий користувач/робочий простір.

 2. Для MAC-адреси:

  Введіть #000 на екрані «Код активації», телефон знову завантажиться за допомогою Webex Calling та надання послуг новому користувачеві/робочому простору.


Користувач, який має професійну ліцензію Webex Calling, може використовувати свою систему особистого кімнатного пристрою для здійснення (або приймання) зовнішніх викликів за номером телефону або здійснювати з пристрою виклики з використанням додаткових номерів.


Дзвінки, зроблені за допомогою URI, продовжують маршрутизуватися через додаток Webex.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі й виберіть користувача, якому потрібно призначити пристрій.

2.

На панелі користувача, яка відкриється праворуч, прокрутіть униз до розділу Пристрої та виберіть один із наведених далі параметрів.

 • Якщо користувач вже має принаймні один пристрій, клацніть піктограму, а потім виберіть Додати пристрій Webex Room.
 • Якщо користувач не має жодних призначених пристроїв, клацніть Додати кімнатний пристрій Webex.
3.

Скопіюйте, надішліть електронною поштою або роздрукуйте 16-значний код активації та надішліть його користувачеві, щоб він міг активувати свій новий пристрій. Якщо пристрій знаходиться у вашому розпорядженні, ви можете активувати пристрій від імені користувача.

Якщо користувач не активує пристрій до завершення терміну дії коду, він зможе створити новий код активації на вебсайті https://settings.webex.com. Там користувачі також можуть додати свої особисті пристрої. Додаткову інформацію див. в статті Налаштування пристрою Room або Desk як персонального пристрою.


Користувач, який має професійну ліцензію Webex Calling, може використовувати свою систему особистого кімнатного пристрою для здійснення (або приймання) зовнішніх викликів за номером телефону або здійснювати з пристрою виклики з використанням додаткових номерів.


Дзвінки, зроблені за допомогою URI, продовжують маршрутизуватися через додаток Webex.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть на сторінку Пристрої.

2.

Клацніть Додати пристрій і виберіть параметр Наявний користувач.

3.

Знайдіть користувача, якому потрібно призначити пристрій, і клацніть Далі.

4.

Виберіть Пристрій Cisco Webex Room.

5.

Скопіюйте, надішліть електронною поштою або роздрукуйте 16-значний код активації та надішліть його користувачеві, щоб він міг активувати свій новий пристрій. Якщо пристрій знаходиться у вашому розпорядженні, ви можете активувати пристрій від імені користувача.

Якщо користувач не активує пристрій до завершення терміну дії коду, він зможе створити новий код активації на вебсайті https://settings.webex.com. Там користувачі також можуть додати свої особисті пристрої. Додаткову інформацію див. в статті Налаштування пристрою Webex Board, Room або Desk як персонального пристрою.

У робочий час користувачі збираються разом у різних робочих просторах, як-от у їдальні, холі або конференц-залі. Можна налаштувати пристрої Cisco Webex, які знаходяться в спільному використанні в цих робочих просторах, додати до них служби, а потім переглянути, як проходить співпраця.

Ключовий принцип пристрою робочих просторів полягає в тому, що він призначається не конкретному користувачеві, а фізичному розташуванню, що дозволяє спільно використовувати його.

Пристрої, перелічені тут, підтримують Webex Calling.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Робочі простори й клацніть Додати робочий простір.

2.

Введіть назву робочого простору (наприклад, назву фізичного приміщення), виберіть тип кімнати й додайте місткість. Потім клацніть Далі.

3.

Виберіть Інший пристрій Cisco Webex і клацніть Далі.

До інших пристроїв Cisco Webex належать пристрої Cisco Webex Room або Desk, включно з Cisco Webex Board.

4.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Безкоштовні виклики. Користувачі можуть здійснювати лише виклики в програмі Webex або виклики SIP (за протоколом Session Initiation Protocol Webex) із використанням SIP-адреси (наприклад, username@example.calls.webex.com).
 • Webex Calling. Окрім можливості здійснювати й отримувати виклики в програмі Webex і виклики SIP, користувачі в цьому робочому просторі можуть використовувати пристрій для здійснення та отримання телефонних викликів у межах плану нумерації Webex Calling. Наприклад, ви можете зателефонувати своєму колезі, набравши номер телефону 555-555-5555, розширення 5555 або адресу SIP username@example.webex.com, але ви також можете зателефонувати до місцевої піцерії.
5.

Активуйте пристрій за допомогою наданого коду. Код активації можна скопіювати, надіслати електронною поштою або роздрукувати.

Якщо у вас є кілька пристроїв, які вам необхідно призначити користувачам і робочим просторам, можна заповнити файл CSV необхідною інформацією та активувати ці пристрої, виконавши всього пару простих кроків.

Пристрої, перелічені тут, підтримують Webex Calling. Ви можете зареєструвати всі пристрої, використовуючи MAC-адресу; однак, зареєструйте наступну підмножину пристроїв, використовуючи код активації:

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 6800 (телефони для аудіозв’язку: 6821, 6841, 6851)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 7800 (телефони для аудіозв’язку: 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для аудіозв’язку: 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Багатоплатформові IP-телефони Cisco серії 8800 (телефони для відеозв’язку: 8845, 8865)

 • IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832 і 8832

 • Cisco Video Phone 8875

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть на сторінку Пристрої, виберіть пункт Додати пристрій, а потім вкажіть, чи додається пристрій до користувача або робочого простору.

2.

Виберіть Імпорт/передавання файлу CSV.

3.

Виберіть один із наведених нижче параметрів.

 • Користувачі в моїй організації- Ви можете отримати список всіх користувачів у вашій організації та пов 'язані з ними атрибути, щоб вам не потрібно було вручну шукати кожного користувача.
 • Додати шаблон зразка пристрою -Ви можете використовувати доступний шаблон для введення такої інформації, як імена користувачів, тип (вкажіть, чи це користувач або робоча область), MAC-адреси та моделі пристроїв. Нижче наведено деякі відомості, які слід взяти до уваги.
  • Введіть номер телефону, розширення або обидва.

   Примітка. Ці поля раніше називалися «Номер каталогу» та «Пряма лінія»; ці імена стовпців продовжують підтримуватися протягом короткого часу.

  • У стовпці Ім 'я користувача CSV-файлу обов' язково введіть адресу електронної пошти користувача, а не його ідентифікатор або ім 'я. У цей стовпець також можна вставити назву робочого простору.

  • Рекомендується в одному файлі CSV вказувати не більше 1000 пристроїв. Якщо потрібно додати більше 1000 пристроїв, використовуйте другий CSV-файл.

  • Якщо ввести робочий простір, який іще не існує, його буде створено автоматично.

  • Якщо в полі «Тип пристрою» вказано значення IP, потрібно заповнити поле «Модель» (наприклад, Cisco 7841, Cisco 8851 тощо), а якщо WEBEX або WEBEX_CALLING, поле «Модель» слід залишити порожнім.

  • Якщо залишити стовпець MAC-адреси порожнім, генерується код активації. Введіть новий код, створений на пристрої.

4.

Якщо MAC-адреса порожня, ви можете вибрати, куди буде надіслано код активації:

 • Надати посилання: код активації буде додано до файлу CSV, який потім можна завантажити.
 • Надіслати код активації електронною поштою: якщо пристрій призначається для робочого простору, код активації буде надіслано адміністратору. Якщо пристрій призначено для користувача, код активації буде надіслано електронною поштою користувачу.
5.

Calling Plan(План виклику) - встановіть ЗНАЧЕННЯ TRUE, щоб увімкнути план виклику Cisco для новоствореної робочої області. Ця функція не працює для користувачів, існуючих робочих областей та робочих областей з непідтримуваним розташуванням.

6.

Імпортуйте заповнений файл CSV.

7.

Клацніть Надіслати.

Відображає оновлений статус, коли пристрої стають активними.

 

Щоб користувачі могли ввести код активації на багатоплатформовому пристрої, на ньому має бути запущено мікропрограмне забезпечення 11.2.3MSR1 або пізнішої версії. Для отримання інформації про оновлення прошивки телефону див. цю статтю.

Якщо ви хочете переглянути список пристроїв, призначених користувачам і робочим просторам, ви можете експортувати файл CSV.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть на сторінку Пристрої.

Виберіть декілька пристроїв зі списку пристроїв і виберіть опцію Export (Експорт). Ви можете вибрати поля для включення до CSV-файлу та експортувати вміст до локальної папки.


Поля, що відображаються у файлі CSV, залежать від підключення пристрою до платформи. Тому деякі поля недоступні у вихідному файлі.

Пристрої, які призначено користувачам у вашій організації, можна додати, видалити, перезавантажити, перевірити їхню активацію або створити для них новий код активації. Це може бути корисним у разі необхідності перегляду й керування пристроями на екрані «Користувачі».

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі.

2.

Виберіть користувача, якого потрібно змінити, і прокрутіть сторінку вниз до розділу Пристрої.

3.

Щоб додати пристрій до цього користувача, клацніть Додати пристрій.


 
Якщо користувачеві вже призначений пристрій, і ви хочете додати інший пристрій, натисніть значок поруч з Пристрої, а потім натисніть Додати пристрій.
4.

Щоб змінити наявний пристрій, виберіть ім’я пристрою.

Тут можна переглянути й змінити налаштування пристрою, видалити або перезавантажити його, а також створити новий код активації для пристрою, якщо це можливо. Додаткову інформацію про налаштування параметрів телефону див. в статті Налаштування і оновлення параметрів телефону.

5.

Якщо до користувача додано пристрій Webex Aware, у розділі пристроїв буде відображено параметр Webex Aware, як показано на схемі. Елемент Webex Aware вказує на те, що пристрій приєднано до платформи Webex і він має доступ до функцій Webex, які підтримуються телефоном.

6.

Щоб керувати пристроєм, клацніть Дії. У розділі дій можна застосувати зміни конфігурації або оновити мікропрограмне забезпечення пристроїв MPP.

Вкладка «Дії» містить наведені нижче параметри для пристрою з підтримкою Webex Aware.
 • Застосуйте запит Changes-Issues до телефону, щоб завантажити та застосувати зміни до конфігурації.
 • Запит Reboot-Issues для примусового перезавантаження пристрою та завантаження поточної конфігурації.
 • Повідомити про проблему-видає запит на пристрій для створення та завантаження PRT в хмару.
 • Видалити-вилучає пристрій, який перерахований для користувача.

Додавати пристрої та керувати ними можна безпосередньо з профілю робочого простору. Пристрої робочого простору можуть включати пристрої ATA, як-от факсимільні апарати. Пристрій робочого простору також можна налаштувати як ресурс для резервування. Для отримання додаткової інформації про готель, див.: Розміщення в Cisco Webex Control Hub.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Робочі простори.

2.

Виберіть робочий простір, який потрібно змінити, і перейдіть до плитки Пристрої.

3.

Щоб додати пристрій, клацніть Додати пристрій.

4.

Щоб змінити наявний пристрій, виберіть ім’я пристрою.

Тут можна переглянути й змінити налаштування пристрою, видалити або перезавантажити його, а також увімкнути пристрій як ресурс для резервування. Додаткову інформацію про налаштування параметрів телефону див. в статті Налаштування і оновлення параметрів телефону.

5.

Якщо до робочого простору додано пристрій Webex Aware, у розділі пристроїв буде відображено параметр Webex Aware, як показано на схемі. Елемент Webex Aware вказує на те, що пристрій приєднано до платформи Webex і він має доступ до функцій Webex, які підтримуються телефоном.

6.

Щоб керувати пристроєм, клацніть Дії. У розділі дій можна застосувати зміни конфігурації або оновити мікропрограмне забезпечення пристроїв MPP.

Вкладка «Дії» містить наведені нижче параметри для пристрою з підтримкою Webex Aware.
 • Застосуйте запит Changes-Issues до телефону, щоб завантажити та застосувати зміни до конфігурації.
 • Запит Reboot-Issues для примусового перезавантаження пристрою та завантаження поточної конфігурації.
 • Повідомити про проблему-видає запит на пристрій для створення та завантаження PRT в хмару.
 • Видалити-вилучає пристрій, який перерахований для користувача.

Зовнішній вигляд спільної лінії дозволяє додавати лінії до основного пристрою користувача та змінювати порядок відображення ліній. Ця функція дозволяє користувачеві отримувати та розміщувати дзвінки на розширення іншого користувача та з нього, використовуючи свій власний телефон. Прикладом спільного вигляду лінії є виконавчий помічник, який хоче здійснювати та отримувати дзвінки з лінії начальника. Індикація спільної лінії також може бути іншим екземпляром лінії основного користувача.

Максимальна межа конфігурації - 35 пристроїв для кожного номеру телефону користувача, включаючи настільний або мобільний додаток користувача. Ви можете додати додаткові рядки до телефону робочої області, але не можете додати телефон робочої області як спільний рядок.


При призначенні спільної лінії можна призначати номери з різних місць виклику Webex пристроям в іншому місці. Наприклад, номер (користувач, робочий простір, віртуальна лінія) з місця розташування у Великобританії може бути призначений пристрою, який призначений користувачеві в місці розташування у США.

Докладніші відомості про спільну лінію в різних місцях див. у розділі: Конфігурація спільних ліній та віртуальних ліній між локаціями.


Коли користувач додає набори швидкості до свого телефону MPP, вони не відображаються в концентраторі керування. Швидкісні циферблати можна перезаписати при налаштуванні спільної лінії.

Якщо користувач має номери від інших користувачів/груп, налаштованих на їхніх пристроях, ви можете додати спеціальну мітку для спільного рядка. Ця спеціальна мітка допомагає ідентифікувати один спільний вигляд рядка від іншого.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі або Робочі простори (залежно від того, де призначено пристрій, який потрібно змінити).

2.

Виберіть користувача або робочий простір, якого потрібно змінити, і прокрутіть сторінку до розділу Пристрої.

3.

Виберіть пристрій, до якого потрібно додати або змінити спільні лінії, і перейдіть до розділу "Користувачі телефону" та "Налаштування".

Користувачів і робочі місця, які відображено на цьому телефоні, наведено в порядку їхнього відображення.

4.

Щоб додати або видалити користувачів або робочі місця із цього телефону, виберіть Налаштувати лінії.

5.

Щоб видалити лінію, клацніть значок .


 
Основного користувача на лінії 1 видалити неможливо.
6.

Щоб додати індикацію спільної лінії, клацніть значок .


 
Додайте лінії в тому порядку, в якому вони мають відображатися. Щоб змінити порядок індикації ліній, видаліть їх і додайте до списку в тому порядку, в якому вони мають відображатися.
7.

Введіть ім’я або номер телефону й виберіть один із параметрів, які буде відображено, а потім клацніть Зберегти.

Можна налаштувати порти на пристрої аналогового телефонного адаптера (ATA), призначеного користувачу в Control Hub. В даний час дві конфігурації для пристроїв ATA доступні для пристроїв з двома портами і пристроїв з 24 портами.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Користувачі.

2.

Виберіть користувача, якого потрібно змінити, і прокрутіть сторінку до розділу Пристрої.

3.

Виберіть пристрій, для якого потрібно додати або змінити користувача.

4.

У розділі Користувачі на цьому пристрої клацніть Налаштувати порти.

5.

Щоб додати конфігурацію спільного порту, клацніть значок .

6.

Введіть ім’я або номер телефону й виберіть один із параметрів, які буде відображено, а потім клацніть Зберегти.


 
Під час пошуку буде відображено лише робочі простори без пристроїв.
7.

Якщо пристрій потребує стиснення факсу T.38, встановіть прапорець у стовпці T.38 або замініть параметри стиснення на рівні користувача, а потім натисніть Зберегти.


 
У робочому просторі може знаходитися ATA. Це корисно для факсимільних апаратів.

Додати номери телефону до настільних і кімнатних пристроїв у вашій клієнтській організації можна будь-коли, незалежно від того, чи використовується пробна версія, чи виконано перетворення в платну передплату.


Ми збільшили кількість номерів телефонів, які ви можете додати в Control Hub з 250 до 1000.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби > Виклики > Номери, а потім клацніть Додати номери.

2.

Укажіть Розташування і Тип номера. У разі перенесення номерів укажіть як поточний, так і новий номери для виставлення рахунку.

3.

Клацніть Зберегти.

Можна переглядати список номерів PSTN, які замовила ваша організація. З цією інформацією ви можете побачити невикористані номери, які доступні, і номери, які були замовлені, які незабаром стануть доступними.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби > Виклики > Замовлення PSTN.

Коли ви підключаєте аксесуари (гарнітури/KEM) до пристрою MPP, вони відображаються як елемент інвентаризації на вкладці «Пристрої» в Центрі керування. У розділі «Облік пристроїв» у Control Hub наведено дані про модель аксесуара, стан і користувача, якому належить аксесуар. Під час вибору аксесуара можна отримати додаткову інформацію, як-от серійний номер аксесуара й поточну версію його програмного забезпечення. Якщо аксесуар підключено до MPP, у полі стану аксесуара буде вказано значення «Онлайн». Для гарнітури, підключеної до MPP, програмне забезпечення буде автоматично оновлено до останньої версії, доступної в розділі «Керування пристроями».

Хочете дізнатися, як це працює? Ознайомтеся із цим відео про те, як переглянути аксесуари в Control Hub.
Таблиця 1. Сумісні гарнітури

Модель телефону

Гарнітура Cisco серії 520

Гарнітура Cisco серії 530

Гарнітура Cisco серії 560

Гарнітура Cisco серії 730

IP-телефон Cisco 8811/8841/8845

RJ9 і RJ11

IP-телефон Cisco 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 і RJ11

IP-телефон Cisco 7811/7821/7841/7861

IP-телефон Cisco 6821/6841/6851/6861

IP-телефон Cisco 6871

USB

USB

USB

IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832/8832

Таблиця 2. Сумісні клавішні приставки

Модель телефону

КЕМ

IP-телефон Cisco 8811/8841/8845

IP-телефон Cisco 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

IP-телефон Cisco 7811/7821/7841/7861

IP-телефон Cisco 6821/6841/6861/6871

IP-телефон Cisco 6851

CP-68KEM-3PCC

IP-телефон Cisco для конференц-зв’язку 7832/8832


Щоб усунути проблеми, пов 'язані з модулем розширення ключа (модуль розширення ключа) на телефонах, зареєстрованих для Webex Calling, див. розділ Усунення несправностей Модулі розширення ключа в Webex Calling для отримання докладної інформації.

16 травня 2023 р.
Тенденції запровадження і звіти про використання для Webex Calling

Адміністратори мають під рукою ряд звітів, які можуть допомогти оцінити, як використовуються служби дзвінків Webex, як часто вони використовуються. Адміністратори також можуть швидко отримати візуальну інформацію про якість медіа для вашого місцезнаходження.

Перегляд звітів про виклики

На сторінці аналітики в Control Hub можна отримати відомості про те, як користувачі використовують Webex Calling і програму Webex (взаємодія), а також про якість мультимедіа викликів. Щоб отримати доступ до аналітики Webex Calling, увійдіть у Control Hub, перейдіть до розділу Аналітика й клацніть вкладку Виклики.

1.

Щоб отримати докладні звіти про історію дзвінків, увійдіть у Control Hub, а потім перейдіть до Аналітика > Виклики.

2.

Виберіть Детальна історія викликів.

Інформацію про виклики за допомогою виділеного екземпляра див. в розділі Аналітика виділеного екземпляра.

3.

Щоб отримати доступ до даних про якість мультимедіа, увійдіть у Control Hub, перейдіть до розділу Аналітика й виберіть Виклики.

12 травня 2023 р.
Довідкова інформація щодо портів для Cisco Webex Calling

Ця стаття стосується мережевих адміністраторів, зокрема брандмауера та адміністраторів безпеки проксі-серверів, які використовують служби виклику Webex у своїй організації. Він описує вимоги до мережі та перераховує адреси, порти та протоколи, які використовуються для підключення телефонів, додатка Webex та шлюзів до служб викликів Webex.

Щоб виконати успішне розгортання служби викликів, потрібно правильно налаштувати брандмауер. Webex Calling використовує SIP і HTTPS для сигналізації викликів і пов 'язаних з ними адрес і портів для медіа, мережевого з' єднання і підключення шлюзу, оскільки Webex Calling є глобальною послугою.

Не всі конфігурації брандмауера вимагають відкриття портів. Однак, якщо ви працюєте з внутрішніми і зовнішніми правилами, ви повинні відкрити порти для необхідних протоколів, щоб випустити послуги.

Переклад мережевих адрес (NAT)

Функціональність перекладу мережевих адрес або перекладу адрес портів застосовується на кордоні між двома мережами для перекладу адресних просторів або для запобігання зіткненню просторів IP-адрес.

 • При розгортанні NAT не обов 'язково відкривати вхідний порт на брандмауері.

 • Визначте розумні періоди прив 'язки та уникайте маніпулювання SIP на пристрої NAT.

 • Налаштуйте мінімальний тайм-аут NAT, щоб забезпечити належну роботу пристроїв. Приклад: Телефони Cisco надсилають повідомлення про подальше оновлення РЕЄСТРУ кожні 1-2 хвилини.

 • Якщо ваша мережа реалізує NAT або SPI, встановіть більший тайм-аут (принаймні 30 хвилин) для з 'єднань. Цей тайм-аут забезпечує надійне підключення при зниженні споживання акумулятора мобільних пристроїв користувачів.

Шлюз прикладного рівня SIP

Якщо маршрутизатор або брандмауер є сумісним із SIP, тобто в нього ввімкнено шлюз рівня програми (ALG) для SIP або подібний, рекомендується вимкнути цю функцію з метою підтримання правильної роботи служби.

Інформацію про те, як вимкнути ALG для SIP на певних пристроях, див. у відповідній документації виробника.

Підтримка проксі для викликів Webex

Більшість клієнтів розгортають інтернет-брандмауер або інтернет-проксі й брандмауер, щоб обмежувати й контролювати вхідний і вихідний трафік на базі HTTP у своїй мережі. Таким чином, захищаючи свою мережу від різних форм кібератак.

Проксі-сервери виконують кілька функцій безпеки, таких як:

 • Дозволити або заблокувати доступ до певних URL-адрес.

 • Базова автентифікація

 • Пошук IP-адреси/домену/імені хоста/репутації URI

 • Розшифровка та перевірка трафіку

При налаштуванні функції проксі-сервера вона застосовується до всіх додатків, які використовують протокол http.

Заявки включають наступне:

 • Служби Webex

 • Процедури активації пристроїв клієнта (CDA) з використанням платформи Cisco Cloud Provisioning, такі як GDS, активація пристроїв EDOS, підготовка та адаптація до хмари Webex.

 • Аутентифікація сертифіката

 • оновлення прошивки

 • Звіти про стан

 • Завантаження PRT

 • VoIP послуги


Якщо адреса проксі-сервера налаштована, то на проксі-сервер надсилається тільки сигнальний трафік (HTTP/HTTPS). Клієнти, які використовують SIP для реєстрації в сервісі Webex Calling і пов 'язаних з ним носіях, не надсилаються на проксі-сервер. Тому дозволяйте цим клієнтам проходити через брандмауер безпосередньо.

Підтримувані параметри проксі-сервера, типи налаштування та автентифікації

Підтримувані типи проксі-серверів:

 • Явний проксі-сервер (інспекційний або неінспекційний)- налаштуйте клієнти App або Device з явним проксі-сервером, щоб визначити сервер для використання. Цей параметр підтримує один з наступних типів автентифікації:

 • Прозорий проксі-сервер (неінспекційний)- клієнти не налаштовані на використання певної адреси проксі-сервера і не вимагають будь-яких змін для роботи з неінспекційним проксі-сервером.

 • Прозорий проксі-сервер (перевірка)- клієнти не налаштовані на використання конкретної адреси проксі-сервера. Зміни конфігурації http не потрібні; однак вашим клієнтам або App, або Devices потрібен кореневий сертифікат, щоб вони довіряли проксі-серверу. ІТ-команда використовує перевірку проксі-серверів для забезпечення дотримання політики на веб-сайтах для відвідування та типів вмісту, які не дозволені.

Налаштуйте проксі-адреси вручну для пристроїв Webex Room, Cisco IP Multiplatform Phones (MPP) та Webex App за допомогою:

 • ОС платформи

 • URL-адреса пристрою

 • Автоматичне виявлення

Під час налаштування виберіть одну з наступних конфігурацій проксі-сервера та типів автентифікації:

Продукт

Конфігурація проксі

Тип автентифікації

Webex для Mac

Вручну, WPAD, PAC

Без автентифікації, базова, NTLM

Webex для Windows

Вручну, WPAD, PAC, GPO

Без автентифікації, базова, NTLM (2), Negotiate

Webex для iOS

Вручну, WPAD, PAC

Без автентифікації, базова, дайджест, NTLM

Webex для Android

Вручну, PAC

Без автентифікації, базова, дайджест, NTLM

Webex Web App

Підтримується через ОС

Без автентифікації, базова, дайджест, NTLM, Negotiate

Пристрої Webex Room

WPAD, PAC або вручну

Без автентифікації, базова, дайджест

IP-телефони Cisco

Вручну, WPAD, PAC

Без автентифікації, базова, дайджест

Video Mesh Node у Webex

Вручну

Без автентифікації, базова, дайджест, NTLM

Для легенд в таблиці:

 1. Автентифікація NTLM для Mac — реєстрація комп’ютера в домені не потрібна, у користувача запитують пароль.(2)

 2. Windows NTLM Auth - Підтримується, лише якщо комп 'ютер увійшов до домену

 3. Web Proxy Auto Discovery (WPAD) - Докладніше про Web Proxy Auto Discovery Protocol.

 4. Файли автоналаштування проксі-сервера (PAC) - Докладніше див. у розділі Файли автоналаштування проксі-сервера.

 5. Щоб підключити пристрій Cisco Webex Board, Desk або Room Series до проксі-сервера, див. розділ Підключення пристрою Board, Desk або Room Series до проксі-сервера.

 6. Для IP-телефонів Cisco див. розділ Налаштування проксі-сервера як приклад налаштування проксі-сервера та параметрів.


Для No Authentication, налаштуйте клієнт з проксі-адресою, яка не підтримує автентифікацію. При використанні Proxy Authentication, налаштуйте з дійсними обліковими даними. Проксі-сервери, які перевіряють веб-трафік, можуть перешкоджати з 'єднанню веб-сокетів. Якщо ця проблема виникає, обхід не перевірки трафіку на *.Webex.com може вирішити проблему. Якщо ви вже бачите інші записи, додайте крапку з комою після останнього запису, а потім введіть виняток Webex.

Параметри проксі для ОС Windows

Microsoft Windows підтримує дві мережеві бібліотеки для трафіку http (WinINet і WinHTTP), які дозволяють налаштування проксі-сервера.

 1. WinInet призначений тільки для однокористувацьких настільних клієнтських додатків

 2. WinHTTP призначений в першу чергу для багатокористувацьких серверних додатків

Вибираючи між ними, виберіть WinINet для налаштувань конфігурації проксі-сервера. Докладніше див. у розділі wininet-vs-winhttp.

Див. розділ Налаштувати список дозволених доменів для доступу до Webex під час роботи в корпоративній мережі, щоб дізнатися про наступне:

 • Щоб переконатися, що люди увійшли в додатки, використовуючи облікові записи лише з попередньо визначеного списку доменів.

 • Використовуйте проксі-сервер для перехоплення запитів і обмеження дозволених доменів.

Перевірка проксі й закріплення сертифіката

Програма Webex і пристрої Webex перевіряють сертифікати серверів, із якими вони встановлюють сеанси TLS. Перевірки сертифікатів, як-от видавець сертифікатів і цифровий підпис, ґрунтуються на перевірці ланцюжка сертифікатів аж до кореневого сертифіката. Для проведення перевірок перевірки додаток і пристрої Webex використовують набір надійних кореневих сертифікатів ЦС, встановлених у сховищі довіри операційної системи.

Якщо ви розгорнули проксі-сервер для перевірки TLS для перехоплення, розшифрування та перевірки трафіку викликів Webex. Переконайтеся, що сертифікат, який надає проксі-сервер (замість сертифіката сервісу Webex), підписаний центром сертифікації, а кореневий сертифікат встановлений у сховищі довіри вашого додатка Webex або пристрою Webex.

 • Для Webex App - Встановіть сертифікат CA, який використовується для підписання сертифіката проксі-сервером в операційній системі пристрою.

 • Для пристроїв Webex Room і багатоплатформних IP-телефонів Cisco - відкрийте запит на обслуговування в команді TAC, щоб встановити сертифікат CA.

У цій таблиці наведено додатки Webex і пристрої Webex, які підтримують перевірку TLS проксі-серверами

Продукт

Підтримує перевірку TLS для користувацьких довірених ЦС

Програма Webex (для Windows, Mac, iOS, Android, інтернету)

Так

Пристрої Webex Room

Так

Телефони Cisco IP Multiplatform (MPP)

Так

Конфігурація брандмауера

Cisco підтримує сервіси Webex Calling і Webex Aware в безпечних центрах обробки даних Cisco і Amazon Web Services (AWS). Amazon зарезервувала свої підмережі IP для виключного використання Cisco і захистила послуги, розташовані в цих підмережах у віртуальній приватній хмарі AWS.

Налаштуйте брандмауер так, щоб зв 'язок з пристроями, програмами та службами Інтернету виконував свої функції належним чином. Ця конфігурація дозволяє отримати доступ до всіх підтримуваних хмарних служб Webex Calling і Webex Aware, доменних імен, IP-адрес, портів і протоколів.

Білий список або відкритий доступ до наступного, щоб служби Webex Calling і Webex Aware працювали коректно.

 • URL-адреси/домени, згадані в розділі Домени та URL-адреси для служб викликів Webex

 • Підмережі IP, порти та протоколи, згадані в розділі Підмережі IP для служб викликів Webex

 • Якщо ви використовуєте Webex зустрічі, обмін повідомленнями та інші служби, то переконайтеся, що у вас є домени/URL-адреси, згадані в цій статті, також відкриті Мережеві вимоги до служб Webex

Якщо ви використовуєте лише брандмауер, то фільтрація трафіку Webex Calling тільки за допомогою IP-адрес не підтримується, оскільки пули IP-адрес є динамічними і можуть змінюватися в будь-який час. Регулярно оновлюйте свої правила, якщо не оновлювати список правил брандмауера, це може вплинути на роботу користувачів. Cisco не підтримує фільтрацію підмножини IP-адрес на основі певного географічного регіону або постачальника хмарних послуг. Фільтрація за регіонами може призвести до серйозного погіршення вашого досвіду дзвінків.

Якщо брандмауер не підтримує фільтрацію доменів/URL-адрес, скористайтеся опцією Enterprise Proxy server. Ця опція фільтрує/дозволяє за URL-адресою/доменом http сигналізувати трафік до служб Webex Calling і Webex Aware на вашому проксі-сервері, перш ніж перенаправляти його на брандмауер.

Для Webex Calling, UDP є переважним транспортним протоколом Cisco для носіїв, і він рекомендує використовувати тільки SRTP над UDP. TCP і TLS як транспортні протоколи для носіїв не підтримуються для Webex Calling у виробничих середовищах. Це пов 'язано з тим, що характер цих протоколів, орієнтований на з' єднання, впливає на якість медіа через втрачені мережі. Якщо у вас є запитання щодо транспортного протоколу, підніміть запит на підтримку.

Домени і URL для служб Webex Calling

Позначка * на початку URL-адреси (наприклад, *.webex.com) вказує на те, що служби домену верхнього рівня і всіх дочірніх доменів повинні бути доступними.

Домен / URL

Опис

Програми й пристрої Webex, які використовують ці домени або URL-адреси

Служби Cisco Webex

*.broadcloudpbx.net

Авторизація Webex мікросервісів для перехресного запуску з Центру керування до Порталу адміністратора виклику.

Control Hub

*.broadcloud.com.au

Служби Webex Calling в Австралії.

Усе

*.broadcloud.eu

Служби Webex Calling в Європі.

Усе

*.broadcloudpbx.net

Конфігурація клієнта Calling і керування послугами.

Програми Webex

*.webex.com

*.cisco.com

Основні сервіси Webex Calling та Webex Aware

підготовка пристрою

Зберігання ідентифікаторів

Автентифікація

Послуги OAuth

підготовка пристрою

Cloud Connected UC

Коли телефон підключається до мережі вперше або після скидання заводських налаштувань без встановлення параметрів DHCP, він зв 'язується з сервером активації пристрою для забезпечення нульового дотику. Нові телефони використовують activate.cisco.com і телефони з випуском прошивки раніше 11.2(1), продовжують використовувати webapps.cisco.com для підготовки.

Усе

*.ucmgmt.cisco.com

Служби Webex Calling

Control Hub

*.wbx2.com і *.ciscospark.com

Використовується для хмарної обізнаності, CSDM, WDM, ртуті тощо. Ці служби необхідні для того, щоб додатки та пристрої могли звертатися до служб Webex Calling & Webex Aware під час та після реєстрації.

Усе

*.webexapis.com

Webex мікро-сервіси, які керують вашими додатками та пристроями.

Служба зображень профілю

Сервіс Whiteboarding

Служба близькості

Служба присутності

Реєстрацію відхилено

Служба календаря

Шукати пристрій

Усе

*.webexcontent.com

Служба обміну повідомленнями Webex — загальне сховище файлів, зокрема:

Лінії користувача

Транскодовані файли

Зображення

Знімки екрана

Елементи керування дошки

Журнали клієнтів і пристроїв

Зображення профілю

Брендування логотипів

Файли коробки

Масовий експорт файлів CSV та імпорт файлів (Control Hub)

Служби обміну повідомленнями Webex Apps.


 

Зберігання файлів за допомогою webexcontent.com замінено на clouddrive.com у жовтні 2019 року

*.accompany.com

Інтеграція People Insights

Програми Webex

Додаткові служби, пов’язані з Webex (сторонні домени)

*.appdynamics.com

*.eum-appdynamics.com

Відстеження продуктивності, запис помилок і аварійних збоїв, показники сеансу.

Control Hub

*.huron-dev.com

Мікрослужби Webex Calling, такі як перемикання служб, замовлення номерів телефону й служби призначення.

Control Hub

*.sipflash.com

Послуги з управління пристроями. Оновлення прошивки та безпечні цілі підготовки (в основному для США).

Програми Webex

*.walkme.com s3.walkmeusercontent.com

Клієнт посібника користувача Webex. Надає інструкції з приєднання і використання для нових користувачів.

Щоб отримати додаткову інформацію про WalkMe, клацніть тут.

Програми Webex

*.google.com

*.googleapis.com

Сповіщення про програми Webex на мобільних пристроях (Приклад: нове повідомлення, коли відповіли на дзвінок)

Для підмереж IP зверніться до цих посилань

Сервіс Google Firebase Cloud Messaging (FCM)

Служба Push-сповіщень Apple (APN)


 

Для APN Apple перераховує підмережі IP для цієї служби.

Програма Webex

Підмережі IP для служб Webex Calling

Підмережі IP для служб Webex Calling

23.89.0.0/16

85.119.56.0/23

128.177.14.0/24

128.177.36.0/24

135.84.168.0/21

139.177.64.0/21

139.177.72.0/23

150.253.209.128/25

170.72.0.0/16

170.133.128.0/18

185.115.196.0/22

199.59.64.0/21

199.19.196.0/23

199.19.199.0/24

Мета підключення

Адреси джерела

Вихідні порти

Протокол

Адреси призначення

Порти призначення

Примітки

Передавання сигналів виклику до Webex Calling (TLS SIP)

Зовнішній (NIC) локального шлюзу

8000–65535

TCP

Див. розділ Підмережі IP для служб Webex Calling.

5062, 8934

Ці IP-адреси/порти потрібні для вихідної сигналізації викликів SIP-TLS від локальних шлюзів, пристроїв і програм (джерело) до хмари викликів Webex (пункт призначення).

Порт 5062 (необхідний для багажника на основі сертифікатів). І порт 8934 (необхідний для багажника на основі реєстрації)

Пристрої

5060–5080

8934

Програми

Тимчасовий (залежить від ОС)

Виклик медіа на Webex Calling (STUN, SRTP)

Зовнішній NIC локального шлюзу

8000–48198†

UDP

Див. розділ Підмережі IP для служб Webex Calling.

5004, 9000 (STUN Порти)

19560-65535 (SRTP через UDP)

 • Ці IP-адреси або порти необхідні для передавання мультимедіа вихідних викликів SRTP з локальних шлюзів, пристроїв і програм (джерело) до хмари Webex Calling (призначення).

 • Для дзвінків всередині організації, де ICE успішно працює, а медіареле в хмарі видаляється з шляху, медіапотік безпосередньо між додатками/пристроями користувача.

  Для певних мережевих топологій, де брандмауери використовуються в приміщенні клієнта, дозвольте доступ до згаданих діапазонів портів джерела для проходження носія. Приклад) Для додатків дозвольте діапазон портів Source & Destination 8500–8700.

Пристрої

19560–19660

Програми

8500-8700

Передавання сигналів виклику до шлюзу PSTN (TLS SIP) Внутрішній NIC локального шлюзу 8000–65535

TCP

Ваш шлюз PSTN ITSP або Unified CM Залежить від параметра PSTN (наприклад, зазвичай для Unified CM використовується 5060 або 5061)
Передавання мультимедіа викликів до шлюзу PSTN (SRTP) Внутрішній NIC локального шлюзу

8000–48198†

UDP

Ваш шлюз PSTN ITSP або Unified CM Залежить від параметра PSTN (наприклад, зазвичай для Unified CM використовується 5060 або 5061)

Конфігурація пристрою і керування мікропрограмним забезпеченням (пристрої Cisco)

Пристрої Webex Calling

Короткотерміновий

TCP

3.20.185.219

3.130.87.169

3.134.166.179

72.163.10.96/27

72.163.15.64/26

72.163.15.128/26

72.163.24.0/23

72.163.10.128/25

173.37.146.128/25

173.36.127.0/26

173.36.127.128/26

173.37.26.0/23

173.37.149.96/27

192.133.220.0/26

192.133.220.64/26

443, 6970

Необхідно з наступних причин:

 1. Перехід з корпоративних телефонів (Cisco Unified CM) на Webex Calling. Див. <spandata-id ="0"></span> upgrade.cisco.com для отримання додаткової інформації. Cloudupgrader.webex.com використовує порти: 6970,443 для процесу міграції прошивки.

 2. Ці IP-адреси необхідні для безпечної адаптації пристроїв (MPP і Room або Desk телефонів) за допомогою 16-значного коду активації (GDS).

 3. Для CDA / EDO - MAC-адресна підготовка. Використовується пристроями (MPP-телефони, ATA й SPA ATA) з новішим мікропрограмним забезпеченням.

 4. Коли телефон підключається до мережі вперше або після скидання заводських налаштувань, без встановлення параметрів DHCP, він зв 'язується з сервером активації пристрою для забезпечення нульового дотику. У нових телефонах для підготовки замість webapps.cisco.com використовується activate.cisco.com. У телефонах із випуском мікропрограмного забезпечення, що передує 11.2(1), продовжується використання webapps.cisco.com. Рекомендується дозволити всі ці підмережі IP.

Конфігурація програми

Програми Webex Calling

Короткотерміновий

TCP

62.109.192.0/18

64.68.96.0/19

150.253.128.0/17

207.182.160.0/19

443, 8443

Використовується для аутентифікації Idbroker, служб конфігурації додатків для клієнтів, веб-доступу на основі браузера для самообслуговування ТА доступу до адміністративних інтерфейсів.

Синхронізація часу пристрою (NTP)

Пристрої Webex Calling

51494

UDP

Див. розділ Підмережі IP для служб Webex Calling.

123

Ці IP-адреси необхідні для синхронізації часу на пристроях (телефони MPP, ATA й SPA ATA)

Роздільна здатність імені пристрою та роздільна здатність імені програми

Пристрої Webex Calling

Короткотерміновий

UDP й TCP

Визначив хост

53

Використовується для пошуку DNS із метою виявлення IP-адрес серверів Webex у хмарі.

Незважаючи на те що звичайний пошук DNS виконується за протоколом UDP, інколи потрібно використовувати TCP, якщо відповіді на запити неможливо передати в пакетах UDP.

Синхронізація часу програми

Програми Webex Calling

123

UDP

Визначив хост

123

CScan

Інструмент попередньої кваліфікації для Webex Calling

Короткотерміновий

TCP

Див. розділ Підмережі IP для служб Webex Calling.

8934 і 443

Інструмент попередньої кваліфікації мережевої готовності Webex Calling. Додаткову інформацію див. на сторінці cscan.webex.com.

UDP

19569-19760

Додаткові послуги Webex Calling & Webex Aware (третя сторона)

Push-сповіщення APN і FCM-сервіси

Застосунки Webex Calling

Короткотерміновий

TCP

Див. підмережі IP, згадані під посиланнями

Служба Push-сповіщень Apple (APN)

Google-Firebase Cloud Messaging (FCM)

443, 2197, 5228, 5229, 5230, 5223

Сповіщення про Webex Apps на мобільних пристроях (Приклад: Коли ви отримуєте нове повідомлення або коли вам відповідають на дзвінок)


 • † Діапазон медіапортів CUBE налаштовується за допомогою діапазону портів RTP.

 • Якщо для ваших додатків і пристроїв налаштовано адресу проксі-сервера, сигнальний трафік надсилається проксі-серверу. Носій, що транспортується SRTP через UDP, не надсилається на проксі-сервер. Натомість він повинен надходити безпосередньо до вашого брандмауера.

 • Якщо ви використовуєте служби NTP і DNS у своїй корпоративній мережі, відкрийте порти 53 і 123 через брандмауер.

Webex Meetings / обмін повідомленнями: вимоги до мережі

Пристрої MPP тепер підключені до хмари Webex для таких служб, як історія викликів, пошук каталогів та зустрічі. Вимоги до мережі для цих послуг Webex можна знайти в розділі Вимоги до мережі для послугWebex. Якщо ви використовуєте конференції, обмін повідомленнями та інші послуги додатка Webex, переконайтеся, що домени/URL-адреси/адреси, згадані в цій статті, відкриті.

Посилання

Щоб дізнатися, що нового в Webex Calling, див. Що нового в Webex Calling

Про вимоги безпеки для викликів Webex див. статтю

Webex Calling Media Optimization with Interactive Connectivity Establishment (ICE) Стаття

Історія версій документа

Дата

До цієї статті внесено наведені нижче зміни

5 березня 2023 р.

Оновлення статті, щоб включити наступне:

 • Додано діапазон портів UDP-SRTP (8500-8700), що використовується програмами.

 • Додано порти для сервісів Push-сповіщень APN та FCM.

 • Розділіть діапазон портів CScan для UDP і TCP.

 • Додано розділ літератури.

7 березня 2023 р.

Ми переробили всю статтю, щоб включити:

 1. Включені опції для підтримки проксі-сервера.

 2. Змінена блок-схема виклику

 3. Спрощені частини доменів/URL-адрес/підмереж IP для сервісів Webex Calling та Webex Aware

15 листопада 2022 р.

Ми додали такі IP-адреси для конфігурації пристроїв і керування мікропрограмами (пристрої Cisco):

 • 170.72.231.0

 • 170.72.231.10

 • 170.72.231.161

Ми видалили такі IP-адреси з керування конфігурацією пристрою та мікропрограмами (пристрої Cisco):

 • 3.20.118.133

 • 3.20.228.133

 • 3.23.144.213

 • 3.130.125.44

 • 3.132.162.62

 • 3.140.117.199

 • 18.232.241.58

 • 35.168.211.203

 • 50.16.236.139

 • 52.45.157.48

 • 54.145.130.71

 • 54.156.13.25

 • 52.26.82.54

 • 54.68.1.225

14 листопада 2022 р.

Додано ip-підмережу 170.72.242.0/24 для послуги Webex Calling.

Вересень 08, 2022

Прошивка Cisco MPP перейде на використання https://binaries.webex.com в якості URL-адреси хоста для оновлення прошивки MPP у всіх регіонах. Ця зміна покращує продуктивність оновлення мікропрограми.

Серпень 30, 2022

Видалено посилання на порт 80 з конфігурації пристрою та керування мікропрограмами (пристрої Cisco), конфігурації програми та рядків CScan у таблиці портів, оскільки немає залежності.

18 серпня 2022 р.

Жодних змін у рішенні. Оновлено порти призначення 5062 (необхідні для магістральних робіт на основі сертифікатів), 8934 (необхідні для транка на основі реєстрації) для сигналізації виклику на виклик Webex Calling (SIP TLS).

Липень 26, 2022

Додано IP-адресу 54.68.1.225, яка необхідна для оновлення прошивки пристроїв Cisco 840/860.

Липень 21, 2022

Оновлено порти призначення 5062, 8934 для сигналізації виклику на Webex Calling (SIP TLS).

Липень 14, 2022

Додано URL-адреси, які підтримують повну функцію служб Webex Aware.

Додано підмережу IP 23.89.154.0/25 для сервісу Webex Calling.

27 червня 2022 р.

Оновлено домен і URL-адреси служб виклику Webex:

*.broadcloudpbx.net

*.broadcloud.com.au

*.broadcloud.eu

*.broadcloudpbx.net

Червні 15, 2022

Додано такі порти та протоколи в розділі IP-адреси та порти для служб викликівWebex:

 • Призначення з'єднання: Функції Webex

 • Адреси джерел: Пристрої виклику Webex

 • Вихідні порти: Короткотерміновий

 • Протокол: TCP

 • Адреси призначення: Див. підмережі та домени IP, визначені в Webex Meetings/Messaging - Network Requirements.

 • Порти призначення: 443

  Примітки. Пристрої виклику Webex використовують ці IP-адреси та домени для взаємодії з хмарними службами Webex, такими як каталог, історія викликів та зустрічі.

Оновлена інформація у вебекс-зустрічах/повідомленнях - розділ "Вимоги до мережі"

24 травня 2022 р.

Додано ip-підмережу 52.26.82.54/24 до 52.26.82.54/32 для послуги Webex Calling

6 травня 2022 р.

Додано ip-підмережу 52.26.82.54/24 для послуги Webex Calling

7 квітня 2022 р.

Оновлено внутрішній і зовнішній діапазони портів UDP локального шлюзу до 8000–48198

5 квітня 2022 р.

Додано наступні підмережі IP для служби Webex Calling:

 • 23.89.40.0/25

 • 23.89.1.128/25

29 березня 2022 р.

Додано наступні підмережі IP для служби Webex Calling:

 • 23.89.33.0/24

 • 150.253.209.128/25

20 вересня 2021 р.

Додано 4 нові підмережі IP для служби Webex Calling:

 • 23.89.76.128/25

 • 170.72.29.0/24

 • 170.72.17.128/25

 • 170.72.0.128/25

2 квітня 2021 р.

У розділі Домени і URL для служб Webex Calling додано домен *.ciscospark.com для підтримки сценаріїв використання Webex Calling у програмі Webex.

25 березня 2021 р.

Додано 6 нових діапазонів IP для activate.cisco.com, які набувають чинності з 8 травня 2021 року.

 • 72.163.15.64/26

 • 72.163.15.128/26

 • 173.36.127.0/26

 • 173.36.127.128/26

 • 192.133.220.0/26

 • 192.133.220.64/26

4 березня 2021 р.

Замінено дискретні IP-адреси Webex Calling і менші діапазони IP зі спрощеними діапазонами в окремій таблиці для зручності розуміння конфігурації брандмауера.

26 лютого 2021 р.

Додано 5004 як порт призначення для медіафайлів дзвінків до Webex Calling (STUN, SRTP) для підтримки інтерактивного встановлення підключення (ICE), який буде доступний у Webex Calling у квітні 2021 року.

22 лютого 2021 р.

Домени і URL тепер перелічено в окремій таблиці.

Таблиця IP-адрес і портів коригується відповідно до групування IP-адрес для одних і тих самих служб.

Додавання стовпця приміток до таблиці IP-адрес та портів, що допомагає зрозуміти вимоги.

Переміщення наступних IP-адрес у спрощені діапазони для конфігурації пристрою та керування прошивкою (пристрої Cisco):

activate.cisco.com

 • 72.163.10.125 -> 72.163.10.96/27

 • 173.37.149.125 -> 173.37.149.96/27

webapps.cisco.com

 • 173.37.146.134 -> 173.37.146.128/25

 • 72.163.10.134 -> 72.163.10.128/25

Додавання наступних IP-адрес для конфігурації програми, оскільки клієнт Cisco Webex вказує на новий DNS SRV в Австралії в березні 2021 року.

 • 199.59.64.237

 • 199.59.67.237

21 січня 2021 р.

Ми додали такі IP-адреси для конфігурації пристроїв і керування мікропрограмами (пристроями Cisco):

 • 3.134.166.179

 • 50.16.236.139

 • 54.145.130.71

 • 72.163.10.125

 • 72.163.24.0/23

 • 173.37.26.0/23

 • 173.37.146.134

Ми видалили такі IP-адреси з керування конфігурацією пристрою та мікропрограмами (пристрої Cisco):

 • 35.172.26.181

 • 52.86.172.220

 • 52.203.31.41

Ми додали такі IP-адреси до конфігурації програми:

 • 62.109.192.0/19

 • 64.68.96.0/19

 • 207.182.160.0/19

 • 150.253.128.0/17

Ми видалили такі IP-адреси з конфігурації програми:

 • 64.68.99.6

 • 64.68.100.6

Ми видалили з конфігурації програми такі номери портів:

 • 1081, 2208, 5222, 5280–5281, 52644–52645

Ми додали до конфігурації програми такі домени:

 • idbroker-b-us.webex.com

 • idbroker-eu.webex.com

 • ty6-wxt-jp.bcld.webex.com

 • os1-wxt-jp.bcld.webex.com

23 грудня 2020 р.

До довідкових зображень портів додано нові IP-адреси конфігурації програм.

22 грудня 2020 р.

В рядок «Конфігурація програми» в таблицях додано наступні IP-адреси: 135.84.171.154 і 135.84.172.154.

Приховуйте мережеві діаграми до тих пір, поки ці IP-адреси не будуть додані.

11 грудня 2020 р.

Оновлено конфігурацію пристрою і систему керування мікропрограмним забезпеченням (пристрої Cisco), а також рядки конфігурації програми для підтримуваних канадських доменів.

16 жовтня 2020 р.

Оновлено сигнальні й мультимедійні записи з використанням таких IP-адрес:

 • 139.177.64.0/24

 • 139.177.65.0/24

 • 139.177.66.0/24

 • 139.177.67.0/24

 • 139.177.68.0/24

 • 139.177.69.0/24

 • 139.177.70.0/24

 • 139.177.71.0/24

 • 139.177.72.0/24

 • 139.177.73.0/24

23 вересня 2020 р.

У CScan замінено 199.59.64.156 на 199.59.64.197.

14 серпня 2020 р.

Додано додаткові IP-адреси для підтримки впровадження центрів обробки даних у Канаді:

Передавання сигналів виклику до Webex Calling (TLS SIP): 135.84.173.0/25, 135.84.174.0/25, 199.19.19.197.0/24, 199.19.199.0/24

12 серпня 2020 р.

Додано додаткові IP-адреси для підтримки впровадження центрів обробки даних у Канаді:

 • Передавання мультимедіа викликів до Webex Calling (SRTP): 135.84.173.0/25, 135.84.174.0/25, 199.19.19.197.0/24, 199.19.199.0/24

 • Сигналізація виклику до публічно адресованих кінцевих точок (SIP TLS)—135.84.173.0/25,135.84.174.0/25, 199.19.197.0/24, 199.199.0/24.

 • Конфігурація пристрою і керування мікропрограмним забезпеченням (пристрої Cisco): 135.84.173.155, 135.84.174.155

 • Синхронізація часу пристрою: 135.84.173.152, 135.84.174.152

 • Конфігурація програми: 135.84.173.154, 135.84.174.154

22 липня 2020 р.

Додано наступну IP-адресу для підтримки впровадження центрів обробки даних у Канаді: 135.84.173.146

9 червня 2020 р.

До запису CScan внесено наведені нижче зміни.

 • Виправлено одну з IP-адрес — змінено з 199.59.67.156 на 199.59.64.156.

 • Нові функції вимагають нових портів і UDP—19560—19760

11 березня 2020 р.

До конфігурації програми ми додали наступні доменні та IP-адреси:

 • jp.bcld.webex.com—135.84.169.150

 • клієнт-jp.bcld.webex.com

 • idbroker.webex.com—64.68.99.6, 64.68.100.6

У розділі конфігурації пристрою і керування мікропрограмним забезпеченням оновлено наступні домени (додано додаткові IP-адреси):

 • cisco.webexcalling.eu: 85.119.56.198, 85.119.57.198

 • веб-сайт: www.cisco.com-72.163.10.134

 • english, Українська, Français... ‎

 • веб-сайт: www.cloudupgrader.webex.com

27 лютого 2020 р.

У розділі конфігурації пристрою і керування мікропрограмним забезпеченням додано наступний домен і порти:

веб-сайт: www.cloudupgrader.webex.com

Чи була ця стаття корисною?
Робочий процес конфігурації Webex Calling
Пов’язані статті