*Další informace o možnosti opožděné reklamace najdete v kroku 4.

Než si nárokujete uživatele, nejprve si projděte všechny tyto kroky.

 1. Zakažte synchronizaci adresářů v konektoru adresáře Webex, pokud ji vaše organizace používá ke správě uživatelů. Uživatelé, o které tvrdíte, že budou odstraněni, pokud nejprve neuděláte synchronizaci suchého spuštění.

 2. Ověřte doménu v Ovládacím centru. Pokud nemáte žádné ověřené domény, nebudete moct nárokovat uživatele, kteří sdílejí doménu používanou vaší organizací. Pokud v Ovládacím centru neexistují žádné ověřené domény, musíte přidat a ověřit doménu, kterou chcete nárokovat. Nárokování domény v Ovládacím centru není nutné k nárokování uživatelů.

 3. Rozhodněte se, jestli chcete uživatelům povolit migraci obsahu ze starého účtu na nový účet. Pokud to chcete povolit, musíte povolit nastavení Povolit uživatelům, aby s nimi na kartě Nastavení organizace přinesli své konverzace Webex.


   

  Uživatelé, kteří mají nárok migrovat svůj obsah, jsou nárokováni prostřednictvím opožděné deklarace identity, když povolíte toto nastavení.

 4. V závislosti na tom, zda povolíte uživatelům migrovat obsah, může být uživatel nárokován prostřednictvím:

  • Okamžité nárokování– Uživatelské účty se okamžitě přesunou do vaší organizace a můžete jim začít spravovat a přiřazovat licence. Při příštím přihlášení se mohou rozhodnout, co budou dělat se svým starým uživatelským účtem.

  • Zpožděné nároky– uživatelé mají 14 dní na to, aby se rozhodli, zda chtějí migrovat konverzace Webex ze svého starého účtu na svůj nový účet. Pokud se nerozhodnou do 14 dnů, jejich uživatelské účty a konverzace Webex se automaticky přesunou do vaší organizace. Pokud nechcete, aby s nimi uživatelé migrovali své konverzace webexu, můžete zakázat možnost zpožděného nároku.


    

   Organizace vytvořené po 5. květnu 2020 nebudou moci nárokovat uživatele s možností zpožděné deklarace identity. Další informace naleznete v tématu Nové datové centrum Webex pro oblast Severní Ameriky.

 5. Vyberte jednu z následujících metod, pomocí kterých chcete nárokovat uživatele:

  • Metoda 1: Nárokovat uživatele– Zobrazí seznam až 250 uživatelů, které si můžete nárokovat mimo vaši organizaci.


    

   Pokud je k nároku nárokovat více než 250 uživatelů a chcete v seznamu provést změny, musíte exportovat soubor CSV a postupovat podle pokynů v metodě 2: Nárokovat uživatele pomocí souboru CSV pokračovat v procesu nárokování.

  • Metoda 2: Přidání nebo úprava uživatelů souboru CSV– Exportuje soubor CSV všech uživatelů mimo vaši organizaci, které můžete nárokovat. Soubor CSV můžete upravit a vybrat, koho chcete nárokovat.

  • Metoda 3: Ručně přidat uživatele– jednotlivě přidejte až 25 e-mailových adres nebo jmen uživatelů, které chcete nárokovat.


 

Proces uživatele deklarace identity je trvalý. Nebudete moci vrátit zpět žádné nároky, které jste vznesli. Než budete pokračovat, ujistěte se, že si nárokujete správné uživatele.

Zobrazí se seznam uživatelů, které můžete nárokovat. Pokud můžete nárokovat více než 250 uživatelů, můžete buď pokračovat v nároku na všechny, nebo exportovat soubor CSV a zobrazit seznam uživatelů.
1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti , Přejít na Uživatelé, klepněte na Spravovat uživatele a vyberteNárokovat uživatele.

2

Vyberte uživatele, které chcete nárokovat, a klikněte na Další.

3

Licence přiřadíte podle průvodce. Pokud použijete šablonu automatického přiřazení licence, budou licence automaticky přiřazeny novým uživatelům.

4

Zaškrtněte políčko Chápu, že tvrzení, že tito uživatelé jsou trvalé, a souhlasíte s pokračováním.

5

Klikněte na Přidat uživatele.

Pokud chcete exportovat seznam všech uživatelů mimo vaši organizaci, můžete si nárokovat uživatele pomocí souboru CSV.

 

Pokud chcete přepínat mezi okamžitým nárokem nebo zpožděným nárokem pro uživatele, musíte exportovat jiný soubor CSV po povolení nebo zakázání nastavení Povolit uživatelům, aby s nimi mohli konverzaci Webexu.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti , Přejděte na Uživatelé, klikněte na Spravovat uživatele a vyberte přidat nebo upravit uživatelecsv.

2

Vyberte Uživatelé mimo moji organizacia kliknutím na Exportovat exportujte soubor CSV.

3

Podle potřeby upravte uživatele v souboru CSV.

4

Kliknutím na Import nahrajte soubor CSV a klikněte na Další. Pokud použijete šablonu automatického přiřazení licence, budou licence automaticky přiřazeny novým uživatelům.

5

Před dokončením zkontrolujte stav průběhu importu.

Pokud máte několik uživatelů, které chcete nárokovat, můžete je jednotlivě přidat s jejich e-mailovými adresami.
1

V Ovládacím centrupřejděte na Uživatelé ,klikněte na Spravovat uživatele a vyberte Ručně přidat uživatele.

2

Vyberte jednu a klikněte na Další:

 • Vyberte E-mailová adresaa zadejte až 25 e-mailových adres.

 • Vyberte Jména a e-mailová adresaa zadejte až 25 jmen a e-mailových adres.

3

Klikněte na Potvrdit přidání.

4

Licence přiřadíte podle průvodce. Pokud použijete šablonu automatického přiřazení licence, budou licence automaticky přiřazeny novým uživatelům.

5

Zaškrtněte políčko Chápu, že tvrzení, že tito uživatelé jsou trvalé, a souhlasíte s pokračováním.

6

Klikněte na Přidat uživatele.

Co dělat dál

Pokud jste server Webex Directory Connector zakázali, musíte před obnovením synchronizace provést suchý běh. Doporučujeme použít úplný seznam uživatelů poskytnutých v souboru CSV a přidat je do adresáře před další úplnou synchronizací.

Pokud uživatelé nemají ve vašem adresáři účty, jsou tito uživatelé při další úplné synchronizaci označeni jako neaktivní v Ovládacím centru. Neaktivní uživatelé se nemohou přihlásit a po 30 dnech se smazat. Pokud jsou uživatelé označeni jako neaktivní , musíte pro ně vadresáři vytvořit účty a poté provést synchronizaci. Uživatelé se pak mohou přihlásit k aplikaci Webex, aby se vyhnuli odstranění svých účtů.

Kdykoli po výběru uživatelů, kteří mají nárokovat, se můžete vrátit na kartu Uživatelé a zobrazit uživatele uvedené jako zpožděná deklarace identity. Kliknutím na jejich jména zjistíte, kolik dní jim zbývá, než se automaticky přidají do vaší organizace.


 

Uživatelé zpožděných deklarací identity se musí rozhodnout, co dělat se svým starým účtem, než je budete moci spravovat. Můžete jim poslat upomínku nebo počkat, až vyprší 14denní lhůta.

Pokud se uživatel nepřihlásí a od doby, kdy jste si nárokovali tohoto uživatele, neuplynulo 14 dní, můžete nárok odvolat. Když nárok stáhnete, uživatel se vrátí do své předchozí organizace a zachová svůj předchozí stav. Níže uvedená tabulka ukazuje možné scénáře, kdy můžete nárok na uživatele odvolat.

Tabulka 1. Podmínky pro stažení okamžitých nebo zpožděných uživatelů reklamace

Nárokovaný stav uživatele

Mohu odvolat nárok od zpožděného uživatele?

Mohu odvolat nárok od uživatele s okamžitým nárokem?

Uživatel se přihlásil a vybral možnost.

Červená X Ne

Červená X Ne

Uživatel se nepřihlásil a uplynulo 14 dní.

Červená X Ne

Červená X Ne

Uživatel se nepřihlásil a od reklamace ještě neuplynulo 14 dní.

Zelená kontrola Ano

Zelená kontrola Ano

1

V Ovládacím centru https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

V závislosti na tom, jak byl uživatel nárokován, postupujte podle jedné z těchto možností:

 • Uživatelé se zpožděnýmnárokem – Vyberte uživatele se stavem Zpožděná deklarace identity a pak vyberte Klikněte sem.
 • Uživatelé s okamžitýmnárokem – vyberte další vedleDalší vložené tlačítko nedávno nárokovaného uživatele a pak vyberte Stáhnout nárok uživatele .

   

  Uživatelé, kteří byli okamžitě nárokováni, mají stav Neověřené.

3

Vyberte Zatáhnout.

Po nároku uživatele obdrží uživatel e-mail s oznámením, že byl nárokován na vaši organizaci. Uživatel si může vybrat, co má dělat se svým starým účtem před přesunem do vaší organizace. V závislosti na účtu nárokovaného uživatele níže uvedená tabulka ukazuje, z jakých možností si uživatel může vybrat.

Pokud v Ovládacím centru vidíte uživatele s e-mailovou adresou, která končí .convert-user.local, to znamená, že uživatel byl nárokován do jiné organizace. Při příštím přihlášení se uživatel může rozhodnout zadat jinou e-mailovou adresu, která nahradí .convert-user.local s.


 

Tyto uživatele neodstraňujte. Jejich stav se automaticky aktualizuje poté, co se rozhodnou, co dělat se svými starými účty.

Organizace nárokovaný uživatel je v

Bezplatná, spotřebitelská organizace

Organizace Control Hub bez placených licencí

Organizace Control Hub s placenými licencemi

Povolit migraci obsahu

Zpožděná deklarace identity:

 • Změňte e-mail a udržujte původní účet.

 • Převeďte obsah z původního účtu na nový účet.

 • Odstraňte původní účet.

Okamžitý nárok:

 • Změňte e-mail a udržujte původní účet.

 • Odstraňte původní účet.

Okamžitý nárok:

 • Změňte e-mail a udržujte původní účet.

Nepovolit migraci obsahu

Okamžitý nárok:

 • Změňte e-mail a zachovejte původní obsah.

 • Odstraňte původní účet.

Otázka Zobrazují se všichni nárokované uživatele v mé organizaci jako aktivní?

A. Nárokované uživatele odpovídají stavu, který měli v předchozí organizaci. Pokud například uživatel nebyl ověřen ve své předchozí organizaci, zobrazí se při deklaraci ve vaší organizaci jako neověřený.

Otázka Vztahují se zásady uchovávání informací mé organizace na nárokované uživatele, pokud migrují svůj obsah?

A. Ano, zásady uchovávání informací vaší organizace se vztahují na všechny prostory a obsah uživatelů, které nárokujete.

Otázka Co se stane, když uživatel s odloženou deklarací identity během 14denního období nepodnikne žádnou akci?

A. Uživatel zpožděné deklarace identity je do vaší organizace přiveden se stavem Zpožděná deklarace, dokud se nerozhodne, co dělat se svým starým účtem. Pokud uživatel po 14 dnech neprovede žádnou akci, jeho účet a předchozí obsah Webexu se automaticky migrují do vaší organizace.

Otázka Jak mohu zkontrolovat stav uživatelů, které jsem právě nárokoval?

A. Nárokované uživatele se zobrazí na kartě Uživatelé ve vaší organizaci. Okamžitě nárokované uživatele se zobrazí se stavem, který měli ve své předchozí organizaci. Uživatelé zpožděných deklarací identity se zobrazují se zpožděným nárokem po dobu 14 dnů nebo dokud se nerozhodnou, jak postupovat se svým starým účtem.

Otázka Proč se mi v seznamu oprávněných uživatelů, kteří si mohou nárokovat, nezohlédnou někteří uživatelé s doménou mé organizace?

A. Pokud jsou uživatelé v organizaci Control Hub, která povolila jednotné přihlašování (SSO), nebo ověřili nebo nárokovali stejnou doménu jako ta, kterou jste ověřili, pak se tito uživatelé nemůžou nárokovat do vaší organizace.

Otázka Co se stane, když se uživatel přihlásí ke svému účtu po uplatnění nároku? Může správce nárok ještě stáhnout?

A. Jakmile se uživatel přihlásí ke svému účtu, nárok již nemůžete odvolat.

Otázka Jak najdu přesnou sadu uživatelů, kteří jsou způsobilí nárok na odvolání nároku?

A. Seznam uživatelů v současné době nepodporuje filtrování podle stavů. Je nutné ručně vyhledat uživatele, kteří mají stav Zpožděná deklarace identity nebo Neověřená.

Otázka Může organizace, která tvrdím uživatele, odvolat nárok, který moje organizace učinila?

A. Ne, nárok může odvolat pouze organizace, která zahájila proces reklamace.

Otázka Mohu nárok od uživatelů stáhnout hromadně?

A. Ne, nárok pro každého uživatele můžete odvolat pouze jednotlivě.