עם Control Hub, באפשרותך להקצות מכשירים למשתמשים לשימוש אישי ולאחר מכן לרשום מכשירים אלה בענן.

המכשירים המפורטים כאן תומכים ב-Webex Calling. בעוד שניתן לרשום את כל המכשירים הללו באמצעות כתובת MAC, ניתן לרשום רק את קבוצת המשנה הבאה באמצעות קוד הפעלה:

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 6800 (טלפוני שמע – 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 7800 (טלפוני שמע – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני שמע – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני וידאו – 8845, 8865)

 • טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832 ו-Cisco IP 8832


בנוגע למכשירי DECT, רק מכשירי בסיס של DECT (לא שפופרות DECT) זמינים להקצאה ב-Control Hub. לאחר הקצאת יחידת בסיס למשתמש, עליך לצמד ידנית מכשיר DECT ליחידת בסיס זו. לקבלת מידע נוסף, ראה חיבור השפופרת לעמדת הבסיס.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל מכשירים ולאחר מכן לחץ על הוסף מכשיר.


 
ניתן גם להוסיף טלפון למשתמש בפרופיל המשתמש. ראה כיצד לעשות זאת בקטע ניהול מכשיר עבור משתמש .
2

בחר משתמש קיים, הזן את בעל הטלפון, חלק משם המשתמש או משמו האמיתי של המשתמש, בחר את המשתמש מהתוצאות ולאחר מכן לחץ על הבא.

3

בחר את המכשיר מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הבא.

4

בחר אחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן לחץ על שמור:

 • באמצעות קוד הפעלה – בחר את האפשרות הזו אם אתה רוצה ליצור קוד הפעלה שתוכל לשתף עם בעל המכשיר. יש להזין ידנית את קוד ההפעלה בן 16 הספרות במכשיר עצמו.

   

  טלפוני Multiplatform חייבים לכלול את מהדורת הקושחה 11.2.3MSR1 ואילך כדי להציג את מסך קוד ההפעלה. אם יש צורך לעדכן את קושחת הטלפון, הפנה את המשתמשים אל https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • באמצעות כתובת MAC – בחר את האפשרות הזו אם כתובת ה-MAC של המכשיר ידועה לך. כתובת ה-MAC של הטלפון חייבת להיות ערך ייחודי. אם תזין כתובת MAC עבור טלפון שכבר רשום או אם תטעה בעת הזנת המספר, תופיע הודעת שגיאה.

 

עשויות לחול מגבלות בעת שימוש במכשירי צד שלישי.

אם בחרת ליצור קוד הפעלה עבור המכשיר אך עדיין לא השתמשת בקוד הזה, המצב של המכשיר הזה מופיע כהפעלה בקטע מכשירים של המשתמש שהוקצה וברשימת המכשירים הראשית ב-Control Hub. זכור שייתכן שיחלפו עד 10 דקות עד שמצב המכשיר יעודכן ב-Control Hub.

כשאנשים נמצאים בעבודה, הם נפגשים בהרבה מקומות, כמו חדרי אוכל, לובי וחדרי ישיבות. באפשרותך להגדיר מכשירי Cisco Webex משותפים בסביבות העבודה האלה, להוסיף שירותים ולאחר מכן לצפות בשיתוף הפעולה מתרחש.

העיקרון המרכזי של מכשיר סביבות עבודה הוא שהוא אינו מוקצה למשתמש ספציפי, אלא למיקום פיזי, דבר המאפשר שימוש משותף.

המכשירים המפורטים תומכים ב-Webex Calling. בעוד שניתן לרשום את רוב המכשירים הללו באמצעות כתובת MAC, ניתן לרשום רק את קבוצת המשנה הבאה באמצעות קוד הפעלה:

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 6800 (טלפוני שמע – 6821, 6841, 6851)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 7800 (טלפוני שמע – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני שמע – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני וידאו – 8845, 8865)

 • טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832 ו-Cisco IP 8832

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל ניהול > סביבות עבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף סביבת עבודה.

2

הזן שם עבור סביבת העבודה (כגון שם החדר הפיזי), בחר את סוג החדר והוסף קיבולת. לאחר מכן לחץ על הבא.


 

שם סביבת עבודה לא יכול להיות ארוך יותר מ-30 תווים ולא יכול לכלול את התווים %, #, <, >, /, \ וכן ".

3

בחר טלפון Cisco IP ולאחר מכן לחץ על הבא.

4

בחר את סוג המכשיר מהרשימה הנפתחת, בחר אם ברצונך לרשום את הטלפון באמצעות קוד הפעלה (אם האפשרות מופיעה) או כתובת MAC ולאחר מכן לחץ על הבא. זכור שאם תבחר לרשום את המכשיר באמצעות קוד הפעלה, הקוד יישלח בדוא"ל למנהל המערכת הייעודי עבור המיקום.

עבור Webex Calling, באפשרותך להוסיף טלפון משותף אחד בלבד לסביבת עבודה.

עבור טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832, ייתכן שמקשים מתוכנתים מסוימים לא יהיו זמינים. אם אתה זקוק לערכה מלאה של מקשים מתוכנתים, אנו ממליצים לך להקצות את הטלפון הזה למשתמש במקום זאת.

5

הקצה מיקום ומספר טלפון (שנקבעים לפי המיקום שאתה בוחר) ולאחר מכן לחץ על שמור. יש לך גם אפשרות להקצות שלוחה.


משתמשים בעלי רישיון מקצועי של Webex Calling יכולים להשתמש במכשיר מערכת החדר האישי שלהם כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בשיחות מבוססות שלוחה מהמכשיר.


שיחות שמבוצעות באמצעות URI ימשיכו להיות מנותבות דרך Webex App .

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך להקצות לו את המכשיר.

2

מלוח המשתמש שנפתחת משמאל, גלול מטה אל מכשירים ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • אם למשתמש יש לפחות מכשיר אחד שכבר הוקצה – לחץ על ... ולאחר מכן בחר הוסף מכשיר Webex Room.
 • אם למשתמש אין מכשירים שכבר הוקצו – לחץ על הוסף מכשיר Webex Room.
3

העתק, העבר בדוא"ל או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כדי שהוא יוכל להפעיל את המכשיר החדש שלו, או, אם המכשיר נמצא ברשותך, באפשרותך להפעיל את המכשיר בשם המשתמש.

אם המשתמש לא יפעיל את המכשיר לפני שתוקף הקוד יפוג, הוא יוכל ליצור קוד הפעלה חדש מהכתובת https://settings.webex.com. המשתמשים יכולים גם להוסיף מכשירים אישיים משלהם משם. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מכשיר Room או Desk כמכשיר אישי.


משתמשים בעלי רישיון מקצועי של Webex Calling יכולים להשתמש במכשיר מערכת החדר האישי שלהם כדי לבצע (או לקבל) שיחות חיצוניות באמצעות מספר טלפון או להשתמש בשיחות מבוססות שלוחה מהמכשיר.


שיחות שמבוצעות באמצעות URI ימשיכו להיות מנותבות דרך Webex App .

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל מכשירים.

2

לחץ על הוסף מכשיר ובחר באפשרות משתמש קיים.

3

חפש את המשתמש שברצונך להקצות לו את המכשיר ולאחר מכן לחץ על הבא.

4

בחר את מכשיר Cisco Webex Room.

5

העתק, העבר בדוא"ל או הדפס את קוד ההפעלה בן 16 הספרות ושלח אותו למשתמש כדי שהוא יוכל להפעיל את המכשיר החדש שלו, או, אם המכשיר נמצא ברשותך, באפשרותך להפעיל את המכשיר בשם המשתמש.

אם המשתמש לא יפעיל את המכשיר לפני שתוקף הקוד יפוג, הוא יוכל ליצור קוד הפעלה חדש מהכתובת https://settings.webex.com. המשתמשים יכולים גם להוסיף מכשירים אישיים משלהם משם. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת מכשיר Webex Board,‏ Room או Desk כמכשיר אישי.

כשאנשים נמצאים בעבודה, הם נפגשים בהרבה סביבות עבודה כמו חדרי אוכל, לובי וחדרי ישיבות. באפשרותך להגדיר מכשירי Cisco Webex משותפים בסביבות העבודה האלה, להוסיף שירותים ולאחר מכן לצפות בשיתוף הפעולה מתרחש.

העיקרון המרכזי של מכשיר סביבות עבודה הוא שהוא אינו מוקצה למשתמש ספציפי, אלא למיקום פיזי, דבר המאפשר שימוש משותף.

המכשירים המפורטים כאן תומכים ב-Webex Calling.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל סביבות עבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף סביבת עבודה.

2

הזן שם עבור סביבת העבודה (כגון שם החדר הפיזי), בחר את סוג החדר והוסף קיבולת. לאחר מכן לחץ על הבא.

3

בחר מכשיר Cisco Webex אחר ולאחר מכן לחץ על הבא.

מכשירי Cisco Webex אחרים כוללים מכשיר Cisco Webex Room או Desk, לרבות לוח Webex של Cisco.

4

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • התקשרות בחינם – המשתמשים יכולים לבצע שיחות Webex App או פרוטוקול התחלת הפעלה (SIP) של Webex רק באמצעות כתובת SIP (לדוגמה, username@example.calls.webex.com).
 • Webex Calling – בנוסף ליכולת לבצע ולקבל שיחות Webex App ו-SIP, אנשים בסביבת העבודה הזו יכולים להשתמש במכשיר כדי לבצע ולקבל שיחות טלפון מתוך תוכנית המספור של Webex Calling. לדוגמה, תוכל להתקשר לעמיתך לעבודה ג'אקומו אדוארדס על-ידי חיוג למספר הטלפון שלו 555-555-5555, לשלוחה שלו 5555, או לכתובת ה-SIP שלו gedwards@example.webex.com, אבל תוכל גם להתקשר לפיצרייה המקומית שלך.
5

הפעל את המכשיר באמצעות הקוד שסופק. באפשרותך להעתיק, לשלוח בדוא"ל או להדפיס את קוד ההפעלה.

אם יש לך מספר מכשירים שעליך להקצות למשתמשים ולסביבות עבודה, באפשרותך לאכלס קובץ CSV במידע הנדרש ולהפעיל את המכשירים האלה בכמה שלבים פשוטים בלבד.

המכשירים המפורטים כאן תומכים ב-Webex Calling. בעוד שניתן לרשום את כל המכשירים הללו באמצעות כתובת MAC, ניתן לרשום רק את קבוצת המשנה הבאה באמצעות קוד הפעלה:

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 6800 (טלפוני שמע – 6821, 6841, 6851)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 7800 (טלפוני שמע – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני שמע – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • טלפונים מסוג Multiplatform מסדרה Cisco IP 8800 (טלפוני וידאו – 8845, 8865)

 • טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832 ו-Cisco IP 8832

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל מכשירים, לחץ על הוסף מכשיר ולאחר מכן בחר אם אתה מוסיף את המכשיר למשתמש או לסביבת עבודה.

2

בחר יבא/העלה קובץ CSV.

3

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • משתמשים בארגון שלי – באפשרותך לקבל רשימה של כל המשתמשים בארגון שלך ושל התכונות המשויכות אליהם, כך שלא תצטרך לבדוק באופן ידני כל משתמש.
 • הוסף תבנית לדוגמה למכשיר – באפשרותך להשתמש בתבנית שיצרנו ולאחר מכן להזין מידע כגון שמות משתמשים, סוג (ציין אם מדובר במשתמש או בסביבת עבודה), כתובות MAC ודגמי מכשירים. הנה כמה דברים שכדאי לזכור:
  • באפשרותך להזין מספר טלפון, שלוחה או את שניהם. הערה: שדות אלה נקראו בעבר מספר בספר הטלפונים וקו ישיר; שמות עמודות אלה ימשיכו להיתמך למשך פרק זמן קצר.

  • עבור העמודה שם משתמש של קובץ ה-CSV, הקפד להזין את כתובת הדוא"ל של המשתמש, ולא את מזהה המשתמש שלו או את שמו. ניתן גם להוסיף שם סביבת עבודה בעמודה הזו.

  • מומלץ להגביל את מספר המכשירים ל-1,000 לכל קובץ CSV. אם עליך להוסיף מספר רב יותר של מכשירים, השתמש בקובץ CSV שני.

  • אם תזין סביבת עבודה שעדיין לא קיימת, סביבת העבודה תיווצר באופן אוטומטי.

  • אם סוג המכשיר הוא IP, נדרש דגם (לדוגמה, Cisco 7841,‏ Cisco 8851 וכן הלאה), ואם סוג המכשיר הוא WEBEX או WEBEX_CALLING, הדגם צריך להיות ריק.

  • אם תשאיר את עמודת כתובת ה-MAC ריקה, ייווצר קוד הפעלה ויש להזין אותו במכשיר עצמו.

4

אם כתובת ה-MAC נשארת ריקה, באפשרותך לבחור להיכן קוד ההפעלה נשלח:

 • ספק קישור – קוד ההפעלה מתווסף לקובץ CSV שתוכל להוריד לאחר מכן.
 • שלח קוד הפעלה בדוא"ל – אם המכשיר מיועד לסביבת עבודה, קוד ההפעלה נשלח אליך, כמנהל המערכת. אם המכשיר מיועד למשתמש, קוד ההפעלה נשלח בדוא"ל למשתמש.
5

יבא את קובץ ה-CSV המאוכלס.

6

לחץ על שלח.

מוצג בפניך עדכון מצב כאשר המכשירים מופעלים.

 

במכשירי Multiplatform חייבת לפעול מהדורת קושחה של 11.2.3MSR1 ואילך כדי שהמשתמשים יוכלו להזין את קוד ההפעלה במכשיר שלהם. לקבלת מידע אודות אופן שדרוג קושחת הטלפון, עיין במאמר זה.

באפשרותך להוסיף, להסיר, לאתחל מחדש, לבדוק הפעלה או ליצור קוד הפעלה חדש עבור המכשירים המוקצים למשתמשים בתוך הארגון שלך. הדבר יכול להיות שימושי להצגה ולניהול של מכשירים במסך המשתמשים, בעת הצורך.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים.

2

בחר את המשתמש שיש לשנות וגלול מטה אל מכשירים.

3

כדי להוסיף מכשיר למשתמש הזה, לחץ על הוסף מכשיר.


 
אם למשתמש כבר הוקצה מכשיר וברצונך להוסיף עוד מכשיר, לחץ על הסמל לצד מכשירים ולחץ על הוסף מכשיר.
4

כדי לשנות מכשיר קיים, בחר את שם המכשיר.

מכאן תוכל להציג ולערוך הגדרות מכשיר, למחוק את המכשיר, לאתחל את המכשיר או ליצור קוד הפעלה חדש עבור המכשיר, אם הדבר ישים. לקבלת מידע נוסף אודות קביעת התצורה של הגדרות הטלפון, ראה קביעת תצורה ועדכון של הגדרות הטלפון.

5

אם המכשיר שנוסף למשתמש הוא Webex Aware, האפשרות Webex Aware מוצגת תחת המכשירים כפי שמוצג בתרשים. Webex Aware מציין שהמכשיר נקלט בפלטפורמת Webex ושיש לו גישה לתכונות Webex הנתמכות על-ידי הטלפון.

6

לחץ על פעולות כדי לנהל את המכשיר. פעולות מסייעות בהחלת שינויי תצורה או בעדכון קושחה עבור מכשירי MPP.

הלשונית 'פעולות' כוללת את האפשרויות הבאות עבור מכשיר התומך ב-Webex Aware:
 • החל שינויים – הגשת בקשה עבור הטלפון להוריד שינויים ולהחיל אותם על התצורה.
 • אתחל – הגשת בקשה לכפות אתחול של המכשיר ולהוריד את התצורה הנוכחית.
 • דווח על בעיה – הגשת בקשה עבור המכשיר ליצור PRT ולהעלות אותו לענן.
 • מחק – מחיקת מכשיר המופיע עבור המשתמש.

ניתן להוסיף ולנהל מכשירים ישירות מפרופיל סביבת עבודה. מכשירי סביבת עבודה יכולים לכלול התקני ATA, כגון מכשירי פקס. ניתן גם להגדיר מכשיר סביבת עבודה כמארח "כיסא חם". לקבלת מידע נוסף אודות "כיסא חם", ראה "כיסא חם" ב-Cisco Webex Control Hub.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל סביבות עבודה.

2

בחר את סביבת העבודה שיש לשנות ועבור אל האריח מכשירים.

3

כדי להוסיף מכשיר, לחץ על הוסף מכשיר.

4

כדי לשנות מכשיר קיים, בחר את שם המכשיר.

מכאן תוכל להציג ולערוך הגדרות מכשיר, למחוק את המכשיר, לאתחל את המכשיר ולאפשר את השימוש במכשיר כמארח "כיסא חם". לקבלת מידע נוסף אודות קביעת התצורה של הגדרות הטלפון, ראה קביעת תצורה ועדכון של הגדרות הטלפון.

5

אם המכשיר שנוסף לסביבת העבודה הוא Webex Aware, האפשרות Webex Aware מוצגת תחת המכשירים כפי שמוצג בתרשים. Webex Aware מציין שהמכשיר נקלט בפלטפורמת Webex ושיש לו גישה לתכונות Webex הנתמכות על-ידי הטלפון.

6

לחץ על פעולות כדי לנהל את המכשיר. פעולות מסייעות בהחלת שינויי תצורה או בעדכון קושחה עבור מכשירי MPP.

הלשונית 'פעולות' כוללת את האפשרויות הבאות עבור מכשיר התומך ב-Webex Aware:
 • החל שינויים – הגשת בקשה עבור הטלפון להוריד שינויים ולהחיל אותם על התצורה.
 • אתחל – הגשת בקשה לכפות אתחול של המכשיר ולהוריד את התצורה הנוכחית.
 • דווח על בעיה – הגשת בקשה עבור המכשיר ליצור PRT ולהעלות אותו לענן.
 • מחק – מחיקת מכשיר המופיע עבור המשתמש.

ניתן להוסיף קווים למכשיר הראשי של משתמש ולשנות את סדר הופעת הקווים. הדבר נקרא גם הופעת קו משותף, המאפשרת למשתמשים לקבל ולבצע שיחות לשלוחה של משתמש אחר וממנה, באמצעות הטלפון שלו. דוגמה לכך היא עוזר בכיר שמעוניין באפשרות לבצע ולקבל שיחות מהקו של הבוס. הופעות קו משותף יכולות להיות גם מופע נוסף של הקו של המשתמש הראשי.

מגבלת התצורה המרבית היא 35 מכשירים עבור כל מספר טלפון של משתמש, כולל שימושים במחשבים שולחניים או ביישום למכשירים ניידים על-ידי המשתמש. ניתן להוסיף קווים נוספים לטלפון סביבת עבודה, אך לא ניתן להוסיף טלפון סביבת עבודה כקו משותף.


מספרי חיוג מהיר שנוספו על-ידי משתמש לטלפון ה-MPP שלו אינן גלויות ב-Control Hub, וניתן להחליף אותן אם נקבעה התצורה של קו משותף.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים או סביבות עבודה (בהתאם למיקום שבו מוקצה המכשיר שברצונך לשנות).

2

בחר את המשתמש או סביבת העבודה שיש לשנות וגלול אל מכשירים.

3

בחר את המכשיר שבו ברצונך להוסיף או לשנות את הקווים המשותפים וגלול אל משתמשי טלפון והגדרות.

המשתמשים והמקומות שמופיעים בטלפון הזה מוצגים לפי סדר הופעתם.

4

כדי להוסיף או להסיר משתמשים או מקומות מהטלפון הזה, בחר קבע את התצורה של קווים.

5

כדי להסיר קו, לחץ על הסמל .


 
לא ניתן להסיר את המשתמש הראשי בקו 1.
6

כדי להוסיף הופעת קו משותף, לחץ על הסמל .


 
הוסף את הקווים בסדר שבו ברצונך שהם יופיעו. כדי לסדר מחדש את הופעת הקווים, מחק והוסף לרשימה בסדר שבו ברצונך שהם יופיעו.
7

הזן את השם או מספר הטלפון ובחר מבין האפשרויות המופיעות ולחץ על שמור.

ניתן לקבוע את תצורת היציאות במכשיר מתאם טלפון אנלוגי (ATA) שהוקצה למשתמש ב-Control Hub. נכון לעכשיו, שתי התצורות של מכשירי ATA הזמינים מיועדות למכשירים עם 2 יציאות ולמכשירים עם 24 יציאות.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים.

2

בחר את המשתמש שיש לשנות וגלול אל מכשירים.

3

בחר את המכשיר שבו ברצונך להוסיף או לשנות.

4

תחת משתמשים במכשיר זה, לחץ על קבע תצורה של יציאות.

5

כדי להוסיף תצורת יציאה משותפת, לחץ על הסמל .

6

הזן את השם או מספר הטלפון ובחר מבין האפשרויות המופיעות ולאחר מכן לחץ על שמור.


 
רק סביבות עבודה ללא מכשירים מופיעות בבדיקת המידע.
7

אם המכשיר דורש דחיסת פקס T.38, סמן את התיבה בעמודה T.38 או עקוף את אפשרויות הדחיסה ברמת המשתמש ולאחר מכן לחץ על שמור.


 
סביבת עבודה יכולה לכלול ATA. זה שימושי עבור מכשירי פקס.

באפשרותך להוסיף מספרי טלפון למכשירי שולחן עבודה וחדר בארגון הלקוח שלך בכל עת, בין שאתה באמצע תקופת ניסיון ובין שהומרת למנוי בתשלום.


הגדלנו את כמות מספרי הטלפון שניתן להוסיף ב-Control Hub מ-250 ל-1000.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > מספרים ולאחר מכן לחץ על הוסף מספרים.

2

ציין את המיקום וסוג המספר. אם אתה מנייד מספרים, הזן את המספרים לחיוב הנוכחיים והחדשים שלך.

3

לאחר מכן, לחץ על שמור.

באפשרותך לראות רשימה של מספרי PSTN שהארגון שלך הזמין. עם מידע זה ניתן לראות מספרים זמינים שאינם בשימוש, ואת המספרים שהוזמנו שיהיו זמינים בקרוב.

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > הזמנות PSTN.

בעת חיבור אביזרים (אוזניות/KEM) למכשיר MPP, הם מופיעים כפריט מלאי תחת הלשונית 'מכשירים' ב-Control Hub. ממלאי המכשירים ב-Control Hub תוכל לגלות את מודל האביזר, את המצב ולמי שייך האביזר. בעת בחירת אביזר, ניתן לקבל מידע נוסף, כגון המספר הסידורי של האביזר וגרסת התוכנה הנוכחית. שדה מצב האביזר מדווח כ"מקוון" כל עוד האביזר מחובר ל-MPP. אוזניות המחוברות ל-MPP ישדרגו באופן אוטומטי את התוכנה שלהן לגרסה העדכנית ביותר הזמינה מ'ניהול מכשירים'.

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת הווידאו הזו שממחישה איך להציג את האביזרים שלך ב-Control Hub.
טבלה 1. אוזניות תואמות

דגם הטלפון:

אוזניות Cisco סדרה 520

אוזניות Cisco סדרה 530

אוזניות Cisco סדרה 560

אוזניות Cisco סדרה 730

טלפון Cisco IP 8811/8841/8845

RJ9 ו-RJ11

טלפון Cisco IP 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 ו-RJ11

טלפון Cisco IP 7811/7821/7841/7861

טלפון Cisco IP 6821/6841/6851/6861

טלפון Cisco IP 6871

USB

USB

USB

טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832/8832

טבלה 2. מודולי הרחבת מקשים תואמים

דגם הטלפון:

KEM

טלפון Cisco IP 8811/8841/8845

טלפון Cisco IP 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

טלפון Cisco IP 7811/7821/7841/7861

טלפון Cisco IP 6821/6841/6861/6871

טלפון Cisco IP 6851

CP-68KEM-3PCC

טלפון לשיחות ועידה מדגם Cisco IP 7832/8832