Med Control Hub kan du tilldela enheter till användare för personlig användning och sedan registrera enheterna i molnet.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832


När det gäller DECT-enheter är endast DECT-basenheter (inte DECT-handenheter) tillgängliga för tilldelning i Control Hub. När du har tilldelat en basenhet till en användare måste du manuellt parkoppla en DECT-handenhet till basenheten. Det finns mer information i Anslut handenheten till basstationen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter och klickar på Lägg till enhet.


 
Du kan även lägga till en telefon till en användare i användarens profil. Se hur i avsnittet Hantera en enhet för en användare.
2

Välj Befintlig användare, ange telefonens ägare (antingen en del av användarnamnet eller användarens riktiga namn), välj användaren från resultaten och klicka sedan på Nästa.

3

Välj enheten i listrutan och klicka på Nästa.

4

Välj ett av följande alternativ och klicka på Spara:

 • Med aktiveringskod – Välj det här alternativet om du vill generera en aktiveringskod som du kan dela med enhetens ägare. Den 16-siffriga aktiveringskoden måste anges manuellt på enheten.

   

  Flerplatformstelefoner måste ha en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att kunna visa aktiveringskodskärmen. Om telefonens inbyggda programvara behöver uppdateras kan du dirigera användarna till https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • Med MAC-adress – Välj det här alternativet om du känner till enhetens MAC-adress. En telefons MAC-adress måste vara en unik post. Om du anger en MAC-adress för en telefon som redan är registrerad eller anger fel nummer visas ett felmeddelande.

 

Det kan finnas begränsningar när tredjepartsenheter används.

Om du valde att generera en aktiveringskod för enheten men inte har använt koden än visas enhetens status som Aktiverar i den tilldelade användarens enhetsavsnitt och den huvudsakliga enhetslistan i Control Hub. Kom ihåg att det kan ta upp till 10 minuter innan enhetsstatusen uppdateras i Control Hub.

När personer är på jobbet samlas de på många olika platser, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas har stöd för Webex Calling. De flesta av dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.


 

Arbetsytenamn kan inte vara längre än 30 tecken och det kan inte ha %, #, <,>, /, \, och " tecken.</,>

3

Välj Cisco IP-telefon och klicka sedan på Nästa.

4

Välj enhetstypen i den nedrullningsbara listan, välj om du vill registrera telefonen med en aktiveringskod (om det alternativet finns) eller en MAC-adress och klicka sedan på Nästa. Kom ihåg att om du väljer att registrera enheten med en aktiveringskod skickas koden via e-post till den utsedda administratören för platsen.

För Webex Calling kan du endast lägga till en delad telefon i en arbetsyta.

För Cisco IP-konferenstelefon 7832 kanske vissa funktionstangenter inte är tillgängliga. Om du behöver en fullständig uppsättning funktionstangenter rekommenderar vi att du tilldelar telefonen till en användare i stället.

5

Tilldela en plats och ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer) och klicka sedan på Spara. Du kan även tilldela en anknytning.

Om du vill återanvända en telefon som har tilldelats en Webex Calling/arbetsyta till en Webex Calling användare/arbetsyta gör du så här:

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till den användare/arbetsyta där enheten för närvarande är tilldelad.

Du kan omtilldela enheten i följande scenarier:

 1. Om du vill ta bort användaren väljer du Ta bort användare /arbetsyta för att ta bort användare/arbetsyta och tillhörande enheter.

 2. Om du vill ta bort en enhet väljer du Enheter och väljer den enhet du vill ta bort.

2

På telefonen går du till inställningsmenyn och slutför dessa steg för att omtilldela telefonen.

 1. Välj Enhetsadministrationoch sedan Fabriksåterställning .

 2. Telefonen startar om. När omstarten är klar visar telefonen aktiveringskod skärmen.

 3. Telefonen är nu redo för om tilldelning.

3

Följ anvisningarna i Lägg till och tilldela telefon till användare eller Lägg till en telefon till en ny arbetsyta för att tilldela eller lägga till en telefon till en användare/arbetsyta.

4

När du lägger till enheten i Control Hub utför du följande åtgärder på telefonen:

 1. För aktiveringskod:

  Ange aktiveringskoden. Telefonen startar om och är boarded till den nya användaren/arbetsytan.

 2. För MAC-adress:

  Ange #000 på aktiveringskod, telefonen registreras igen med en Webex Calling och villkor för den nya användaren/arbetsytan.


Användare med en professionell Webex Calling-licens kan använda sitt personliga rums systemenhet för att ringa (eller ta emot) externa samtal genom att använda ett telefonnummer eller anknytningsbaserade samtal från enheten.


Samtal som görs med URI kommer att fortsätta att dirigeras via Webex-appen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill tilldela enheten till.

2

Bläddra ner till Enheter i användarpanelen som öppnas till höger och välj ett av följande alternativ:

 • Om minst en enhet redan har tilldelats till användaren klickar du på … och väljer sedan Lägg till Webex-rumsenhet.
 • Om inga enheter har tilldelats till användaren klickar du på Lägg till Webex-rumsenhet.
3

Kopiera, e-posta eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att hen kan aktivera sin nya enhet, eller så kan du aktivera enheten åt användaren om du har den.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden upphör att gälla kan hen generera en ny aktiveringskod från https://settings.webex.com. Användare kan även lägga till sina egna personliga enheter därifrån. Det finns mer information i Konfigurera en rums- eller skrivbordsenhet som en personlig enhet.


Användare med en professionell Webex Calling-licens kan använda sitt personliga rums systemenhet för att ringa (eller ta emot) externa samtal genom att använda ett telefonnummer eller anknytningsbaserade samtal från enheten.


Samtal som görs med URI kommer att fortsätta att dirigeras via Webex-appen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Enheter.

2

Klicka på Lägg till enhet och välj alternativet Befintlig användare.

3

Sök efter den användare som du vill tilldela enheten till och klicka sedan på Nästa.

4

Välj Cisco Webex-rumsenhet.

5

Kopiera, e-posta eller skriv ut den 16-siffriga aktiveringskoden och skicka den till användaren så att hen kan aktivera sin nya enhet, eller så kan du aktivera enheten åt användaren om du har den.

Om användaren inte aktiverar enheten innan koden upphör att gälla kan hen generera en ny aktiveringskod från https://settings.webex.com. Användare kan även lägga till sina egna personliga enheter därifrån. Det finns mer information i Konfigurera en Webex Board-, rums- eller skrivbordsenhet som en personlig enhet.

När personer är på jobbet samlas de på många olika arbetsytor, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj En annan Cisco Webex-enhet och klicka på Nästa.

Andra Cisco Webex-enheter inkluderar Cisco Webex Room- eller skrivbordsenhet, inklusive Cisco Webex Board.

4

Välj något av följande alternativ:

 • Fria samtal– användare kan endast ringa Webex-app - eller Webex Session Initiation Protocol-samtal (SIP) med en SIP-adress (till exempel username@example.calls.webex.com).
 • Webex Calling – Utöver att kunna ringa och ta emot Webex-app - och SIP-samtal kan personer på den här arbetsytan använda enheten för att ringa och ta emot telefonsamtal från Webex Calling nummerplanen. Du kan till exempel ringa din kollega Giacomo Edwards genom att ringa hans telefonnummer 555-555-5555, hans anknytning 5555 eller hans SIP-adress gedwards@example.webex.com, men du kan även ringa din lokala pizzeria.
5

Aktivera enheten med den angivna koden. Du kan kopiera, e-posta eller skriva ut aktiveringskoden.

Om du har flera enheter som du måste tilldela till användare och arbetsytor kan du fylla i en CSV-fil med den information som krävs och aktivera dessa enheter med bara några få enkla steg.

Enheterna som listas här har stöd för Webex Calling. Trots att alla dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, kan endast följande undergrupp registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i går du till Enheter, klickar på Läggtill enhet och väljer sedan om du lägger tillhttps://admin.webex.com enheten till en användare eller en arbetsyta.

2

Välj Importera/överför CSV-fil.

3

Välj något av följande alternativ:

 • Användare i min organisation– du kan visa en lista över alla användare i organisationen och deras associerade attribut så att du inte behöver leta upp varje användare manuellt.
 • Lägg till enhetsexempelmall– du kan använda en mall som vi har lagt till och sedan ange information om t.ex. användarnamn, typ (ange om det är en användare eller arbetsyta), MAC-adresser och enhetsmodeller. Här är några saker att tänka på:
  • Du måste ange ett telefonnummer, en anknytning eller både och. Obs! Dessa fält heter tidigare katalognummer och direktlinje. Dessa kolumnnamn kommer att fortsätta att stödjas under en kort tid.

  • Ange användarens e-postadress, inte användarens användar-ID eller namn, i kolumnen Användarnamn i CSV-filen. Du kan också infoga ett arbetsytenamn i denna kolumn.

  • Vi rekommenderar att du begränsar antalet enheter till 1 000 per CSV-fil. Om du måste lägga till fler än så, använd en andra CSV-fil.

  • Om du anger en arbetsyta som inte finns ännu skapas arbetsytan automatiskt.

  • Om enhetstypen är IP-en modell krävs (till exempel Cisco 7841, Cisco 8851 och så vidare) om enhetstypen är Webex eller WEBEX_CALLING en modell ska vara tom.

  • Om du lämnar MAC-adresskolumnen tom genereras en aktiveringskod som måste anges på enheten.

4

Om MAC-adressen har lämnats tom kan du välja vart aktiveringskoden ska skickas:

 • Ange en länk– Aktiveringskoden läggs till i en CSV-fil som du sedan kan hämta.
 • Aktiveringskodför e-post – om enheten är för en arbetsyta skickas aktiveringskoden till dig som administratör. Om enheten är för en användare e-postas aktiveringskoden till användaren.
5

Importera den ifyllda CSV-filen.

6

Klicka på Skicka.

Du ser en statusuppdatering när enheter aktiveras.

 

Fleraplatform-enheter måste ha en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att användare ska kunna ange aktiveringskoden på sin enhet. Det finns mer information om hur du uppgraderar telefonens inbyggda programvara i den här artikeln.

Du kan lägga till, ta bort, starta om, kontrollera aktiveringen eller skapa en ny aktiveringskod för de enheter som är tilldelade till användare inom din organisation. Detta kan vara användbart för att visa och hantera enheter på användarskärmen när det behövs.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och rulla ner till Enheter.

3

Lägg till en enhet till användaren genom att klicka på Lägg till enhet.


 
Om användaren redan är tilldelad en enhet, och du vill lägga till en annan enhet, klicka på ikonen bredvid Enheter och klicka på Lägg till enhet.
4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten eller skapa en ny aktiveringskod för enheten, om tillämpligt. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

5

Om enheten som har lagts till i användaren är Webex Aware visas alternativet Webex Aware under enheterna så som det visas i diagrammet. Webex Aware indikerar att enheten har registrerat sig på Webex-plattformen och har tillgång till Webex-funktioner som stöds av telefonen.

6

Klicka på Åtgärder för att hantera enheten. Åtgärder bidrar till att tillämpa konfigurationsändringar eller uppdatera inbyggd programvara för MPP-enheter.

Fliken Åtgärder har följande alternativ för en Webex Aware-aktiverad enhet:
 • Tillämpa begäran om ändringar- problem på telefonen för att hämta och tillämpa ändringar i konfigurationen.
 • Begäran om omstart – begäran om att tvinga omstart av enheten och hämta den nuvarande konfigurationen.
 • Rapportera problem-begäran till enheten att generera och ladda upp en PRT till molnet.
 • Ta bort – tar bort en enhet som är listad för användaren.

Enheter kan läggas till och hanteras direkt från en arbetsytas profil. Arbetsytenheter kan inkludera ATA-enheter, såsom faxmaskiner. Du kan också konfigurera en arbetsytenhet som en hotellvärd. Det finns mer information om hotell i Hotell i Cisco Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor.

2

Välj arbetsytan som du vill ändra och gå till panelen Enheter.

3

Klicka på Lägg till enhet för att lägga till en enhet.

4

Välj enhetsnamnet om du vill ändra en befintlig enhet.

Här kan du visa och redigera enhetsinställningar, ta bort enheten, starta om enheten och göra det möjligt för enheten att användas som en hotellvärd. Det finns mer information om hur telefoninställningar konfigureras i Konfigurera och uppdatera telefoninställningar.

5

Om enheten som läggs till i arbetsytan är Webex Aware visas alternativet Webex Aware under enheterna så som det visas i diagrammet. Webex Aware indikerar att enheten har introduktion till Webex-plattformen och har tillgång till Webex-funktioner som stöds av telefonen.

6

Klicka på Åtgärder för att hantera enheten. Åtgärder bidrar till att tillämpa konfigurationsändringar eller uppdatera inbyggd programvara för MPP-enheter.

Fliken Åtgärder har följande alternativ för en Webex Aware-aktiverad enhet:
 • Tillämpa begäran om ändringar- problem på telefonen för att hämta och tillämpa ändringar i konfigurationen.
 • Begäran om omstart – begäran om att tvinga omstart av enheten och hämta den nuvarande konfigurationen.
 • Rapportera problem-begäran till enheten att generera och ladda upp en PRT till molnet.
 • Ta bort – tar bort en enhet som är listad för användaren.

Du kan lägga till linjer till en användares primära enhet och ändra visningsordningen för linjerna. Detta kallas också för delad linjevisning, som gör det möjligt för användare att ta emot och ringa samtal till och från en annan användares anknytning med sin egen telefon. Ett exempel på detta är en Executive Assistant-användare som vill kunna ringa och ta emot samtal från chefens linje. Delad linjevisning kan också vara en annan instans av den primära användarens linje.

Den maximala konfigurationsgränsen är 35 enheter för varje användartelefonnummer, inklusive dator- eller mobilappsanvändning av användaren. Ytterligare linjer kan läggas till på en arbetsytas telefon, men en arbetsytas telefon kan inte läggas till som en delad linje.


Kortnummer som har lagts till av en användare till dennes MPP-telefon syns inte i Control Hub och kan skrivas över om en delad linje har konfigurerats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare eller Arbetsytor (beroende på var enheten som ska ändras är tilldelad).

2

Välj användaren eller arbetsytan som du vill ändra och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra de delade linjerna och bläddra till Telefonanvändare och inställningar.

De användare och platser som visas på telefonen visas i visningsordning.

4

Välj Konfigurera linjer för att lägga till eller ta bort användare eller platser från telefonen.

5

Klicka på -ikonen för att ta bort en linje.


 
Den primära användaren på linje 1 kan inte tas bort.
6

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad linjevisning.


 
Lägg till linjerna i den ordning som du vill att de ska visas i. Ändra ordningen för linjevisningen genom att ta bort och lägga till i listan i den ordning du vill att de ska visas i.
7

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.

Du kan konfigurera portarna på en ATA-enhet (analog telefonadapter) som tilldelats en användare i Control Hub. För närvarande är de två konfigurationerna för ATA-enheter tillgängliga för enheter med 2 portar och enheter med 24 portar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj användaren som ska ändras och bläddra till Enheter.

3

Välj den enhet där du vill lägga till eller ändra.

4

Gå till Användare på den här enheten och klicka på Konfigurera portar.

5

Klicka på -ikonen för att lägga till en delad portkonfiguration.

6

Ange namn eller telefonnummer, välj bland alternativen som visas och klicka på Spara.


 
Endast arbetsytor utan enheter visas i sökningen.
7

Om enheten kräver T.38-faxkomprimering markerar du rutan i T.38-kolumnen eller åsidosätter komprimeringsalternativ på användarnivå och klickar sedan på Spara.


 
En arbetsyta kan ha en ATA. Detta är användbart för faxmaskiner.

Du kan när som helst lägga till telefonnummer till skrivbords- och rumsenheter i din kundorganisation, vare sig du är mitt i en provperiod eller har övergått till en betald prenumeration.


Vi har ökat antalet telefonnummer som du kan lägga till i Control Hub från 250 till 1 000.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Nummer och klickar på Lägg till nummer.

2

Ange plats och nummertyp. Om du portar över nummer ska du ange både dina aktuella och nya faktureringsnummer.

3

Klicka sedan på Spara.

Du kan se en lista med PSTN-nummer som din organisation har beställt. Med den här informationen kan du se oanvända nummer som finns tillgängliga och de nummer som har beställts som snart blir tillgängliga.

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > PSTN-beställningar.

När du ansluter tillbehör (Headset/KEM:er) till en MPP-enhet visas de som en förteckningspost under fliken Enheter i Control Hub. I förteckningen över Control Hub-enheter kan du få mer info om tillbehörsmodell, status och vem som äger tillbehöret. När du väljer ett tillbehör kan ytterligare information erhållas, exempelvis serienummer och nuvarande programvaruversion. Fältet för tillbehörsstatus rapporteras som ”online” när tillbehöret är anslutet till MPP. Ett MPP-anslutet headset kommer automatiskt att uppgradera sin programvara med den senaste versionen från Enhetshanteringen.

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du visar tillbehören i Control Hub.
Tabell 1. Kompatibla headset

Telefonmodell

Cisco Headset 520-serien

Cisco Headset 530-serien

Cisco Headset 560-serien

Cisco Headset 730-serien

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

RJ9 och RJ11

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 och RJ11

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6851/6861

Cisco IP-telefon 6871

USB

USB

USB

Cisco IP Conference Phone 7832/8832

Tabell 2. Kompatibla moduler för nyckelexpansion

Telefonmodell

KEM

Cisco IP-telefon 8811/8841/8845

Cisco IP-telefon 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

Cisco IP-telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP-telefon 6821/6841/6861/6871

Cisco IP-telefon 6851

CP-68KEM-3PCC

Cisco IP Conference Phone 7832/8832


För att felsöka problemen med Nyckelexpansionsmodulen (modul för nyckelexpansion) på telefoner registrerade på Webex Calling, se Felsöka problem med nyckelexpansionsmoduler i Webex Calling för mer information.