Pomoću kontrolnogčvorišta možete da dodelite uređaje korisnicima za ličnu upotrebu, a zatim da registrujete te uređaje u oblak.

Uređaji navedeni ovde podržavaju Webex pozivanje. Dok svi ovi uređaji mogu da se registruju pomoću MAC adrese, samo sledeći podskup može da se registruje pomoću aktivacionog koda:

 • Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Telefoni (Video telefoni—8845, 8865)

 • Cisco IP konferencijski telefon 7832 i 8832


Što se tiče DECT uređaja, u kontrolnom čvorištu dostupni su samo DECT bazni uređaji (ne DECT slušalice). Nakon što korisniku dodelite osnovnu jedinicu, morate ručno upariti DECT slušalicu sa tom osnovnom jedinicom. Više informacija potražite u članku Povezivanje slušalice sa baznom stanicom.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Uređaji, a zatim kliknite na dugme Dodaj uređaj.


 
Telefon možete dodati i korisniku u profilu korisnika. Pogledajte kako u odeljku "Upravljanje uređajem" za korisnike.
2

Odaberitepostojećeg korisnika , unesite vlasnika telefona, bilo koji deo korisničkog imena ili pravo ime korisnika, odaberite korisnika iz rezultata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

3

Odaberite uređaj sa padajuće liste, a zatim kliknite na dugme Dalje.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj:

 • Po pozivu zaaktivaciju – Odaberite ovu opciju ako želite da generišete aktivacioni kôd koji možete da delite sa vlasnikom uređaja. 16-cifreni aktivacioni kôd mora biti ručno unet na sam uređaj.

   

  Multiplatform telefoni moraju da imaju opterećenje firmvera od 11.2.3MSR1 ili noviji da bi prikazali ekran koda za aktivaciju. Ako je potrebno ažurirati firmver telefona, postavite pokazivač korisnicima na https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • Po MACadresi – Odaberite ovu opciju ako znate MAC adresu uređaja. MAC adresa telefona mora biti jedinstvena stavka. Ako unesete MAC adresu za telefon koji je već registrovan ili napravite grešku prilikom unosa broja, pojavljuje se poruka o grešci.

 

Ograničenja se mogu primeniti prilikom korišćenja uređaja nezavisnih proizvođača.

Ako ste odabrali da generišete aktivacioni kôd za uređaj, ali još uvek niste koristili taj kôd, status tog uređaja se čita kao aktiviranje u odeljku Uređaji dodeljenog korisnika iglavnoj listi uređaja u kontrolnom čvorištu. Imajte na umu da u kontrolnom čvorištu može biti potrebno do 10 minuta da se status uređaja ažurira.

Kada su ljudi na poslu, okupljaju se na mnogim mestima kao što su sale za ručak, lobija i konferencijske sale. Deljene Cisco Webex uređaje možete podesiti na ovim radnim prostorima, dodati usluge, a zatim gledati kako se saradnja dešava.

Ključni princip uređaja radnog prostora je da nije dodeljen određenom korisniku, već fizičkoj lokaciji, što omogućava deljenu upotrebu.

Navedeni uređaji podržavaju Webex pozivanje. Iako većina ovih uređaja može da se registruje pomoću MAC adrese, samo sledeći podskup može da se registruje pomoću aktivacionog koda:

 • Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Telefoni (Video telefoni—8845, 8865)

 • Cisco IP konferencijski telefon 7832 i 8832

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte stavku Upravljanje > prostoru , a zatim kliknite na dugme Dodaj radni prostor.

2

Unesite ime radnog prostora (kao što je ime fizičke sobe), izaberite tip sobe i dodajte kapacitet. Zatim kliknite na dugme Dalje.

3

Odaberite Cisco IP telefon, a zatim kliknite na dugme Dalje.

4

Izaberite tip uređaja sa padajuće liste, odaberite da li želite da registrujete telefon pomoću aktivacionog koda (ako se pojavi opcija) ili MAC adrese, a zatim kliknite na dugme Dalje. Imajte na umu da ako odaberete da registrujete uređaj pomoću aktivacionog koda, kôd se šalje e-poštom određenom administratoru za lokaciju.

Za Webexpozivanje možete da dodate samo jedan deljeni telefon na radni prostor.

Za Cisco IP konferencijski telefon 7832, neki softkeys možda neće biti dostupni. Ako vam je potreban kompletan skup mekih tastera, preporučujemo da umesto toga dodelite ovaj telefon korisniku.

5

Dodelite lokaciju i telefonski broj (određen lokacijom koju odaberete), a zatim kliknite na dugme Sačuvaj . Takođe imate mogućnost dodeljivanja proširenja.


Korisnik sa Webex Calling profesionalnom licencom može da koristi svoj uređaj sistema lične sobe za (ili prima) spoljne pozive koristeći telefonski broj ili da koristi poziv zasnovan na proširenju sa uređaja.


Pozivi upućeni korišćenjem URI-ja i dalje će se usmeravati putem Webex aplikacije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite naopciju "Korisnici" i izaberite korisnika kome želite da dodelite uređaj.

2

Sa korisničke table koja se otvara nadesno pomerite se nadole do stavke Uređaji, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Ako je korisniku već dodeljen bar jedan uređaj – kliknite na ... a zatim izaberite Dodaj Webex sobni uređaj.
 • Ako korisnik nema već dodeljene uređaje – kliknite na dugme Dodaj Webex sobni uređaj.
3

Kopirajte, pošaljite e-poruku ili odštampajte 16-cifreni aktivacioni kôd i pošaljite ga korisniku kako bi mogao da aktivira svoj novi uređaj ili, ako je uređaj u vašem posedu, možete aktivirati uređaj u ime korisnika.

Ako korisnik ne aktivira uređaj pre isteka koda, može da generiše novi kôd za aktivaciju iz https://settings.webex.comprograma . Korisnici odatle takođe mogu da dodaju svoje lične uređaje. Više informacija potražite u članku Podešavanje sobe ili desk uređaja kao ličnog uređaja.


Korisnik sa Webex Calling profesionalnom licencom može da koristi svoj uređaj sistema lične sobe za (ili prima) spoljne pozive koristeći telefonski broj ili da koristi poziv zasnovan na proširenju sa uređaja.


Pozivi upućeni korišćenjem URI-ja i dalje će se usmeravati putem Webex aplikacije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu pogledajte stavku Uređaji.

2

Kliknite na dugme Dodaj uređaj iizaberite opciju "Postojeći korisnik".

3

Potražite korisnika kojem želite da dodelite uređaj, a zatim kliknite na dugme Dalje.

4

Izaberite Cisco Webex Sobni uređaj.

5

Kopirajte, pošaljite e-poruku ili odštampajte 16-cifreni aktivacioni kôd i pošaljite ga korisniku kako bi mogao da aktivira svoj novi uređaj ili, ako je uređaj u vašem posedu, možete aktivirati uređaj u ime korisnika.

Ako korisnik ne aktivira uređaj pre isteka koda, može da generiše novi kôd za aktivaciju iz https://settings.webex.comprograma . Korisnici odatle takođe mogu da dodaju svoje lične uređaje. Više informacija potražite u članku Podešavanje Webex table, sobe ili desk uređaja kao ličnog uređaja.

Kada su ljudi na poslu, okupljaju se u mnogim radnim prostorima kao što su sale za ručak, lobiji i konferencijske sale. Deljene Cisco Webex uređaje možete podesiti na ovim radnim prostorima, dodati usluge, a zatim gledati kako se saradnja dešava.

Ključni princip uređaja radnog prostora je da nije dodeljen određenom korisniku, već fizičkoj lokaciji, što omogućava deljenu upotrebu.

Uređaji navedeni ovde podržavaju Webex pozivanje.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Radni prostor , azatim kliknite na dugme Dodaj radni prostor.

2

Unesite ime radnog prostora (kao što je ime fizičke sobe), izaberite tip sobe i dodajte kapacitet. Zatim kliknite na dugme Dalje.

3

Odaberite drugi Cisco Webex uređaj, a zatim kliknite na dugme Dalje.

Ostali Cisco Webex uređaji uključuju Cisco Webex Room ili Desk uređaj, uključujući Cisco Webex Board.

4

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Besplatan poziv– korisnici mogu da usavrše pozive samo za Webex ili Webex Session Initiation Protocol (SIP) koristeći SIP adresu (na primer, username@example.calls.webex.com).
 • Webex pozivanje – Pored mogućnosti da telefoniraju i primaju Webex i SIP pozive, osobe na ovom radnom prostoru mogu da koriste uređaj za telefoniranje i primanje telefonskih pozivaizWebex plana numerisanja poziva. Na primer, možete pozvati svog saradnika Đakoma Edvardsa tako što ćete pozvati njegov broj telefona 555-555-5555, njegov lokal 5555 ili njegovu SIP adresu gedwards@example.webex.com ali možete pozvati i lokalnu piceriju.
5

Aktivirajte uređaj pomoću navedenog koda. Možete da kopirate, pošaljete e-poruku ili odštampate kôd za aktivaciju.

Ako imate nekoliko uređaja koje treba da dodelite korisnicima i mestima, možete da popunite CSV datoteku potrebnim informacijama i aktivirate te uređaje u samo nekoliko jednostavnih koraka.

Uređaji navedeni ovde podržavaju Webex pozivanje. Dok svi ovi uređaji mogu da se registruju pomoću MAC adrese, samo sledeći podskup može da se registruje pomoću aktivacionog koda:

 • Cisco IP Phone 6800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phones (Audio telefoni—8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Telefoni (Video telefoni—8845, 8865)

 • Cisco IP konferencijski telefon 7832 i 8832

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uređaji , kliknite na dugme Dodaj uređaj , a zatim odaberite da li dodajete uređaj korisniku ili mestu.

2

Izaberite uvoz/otpremanje CSV datoteke.

3

Odaberite jednu od sledećih opcija:

 • Izvezite korisničkeatribute – Možete da dobijete listu svih korisnika u vašoj organizaciji i povezane atribute kako ne biste ručno potražili svakog korisnika.
 • Preuzmite CSV predložak – Možete da koristite predložak koji smo smislili, a zatim da unesete informacije kao što sukorisnička imena, tip (naznačite da li se radi o korisniku ili mestu), MAC adresama i modelima uređaja. Evo nekoliko stvari koje treba da imate na umu:
  • Za kolonu "Korisničko ime" CSV datoteke uverite se da ste uneli e-adresu korisnika, a ne njihov korisnički ID ili ime. Takođe možete da umetnete ime mesta u ovu kolonu.

  • Preporučujemo da ograničite broj uređaja na 1000 po CSV datoteci. Ako je potrebno da dodate više od toga, koristite drugu CSV datoteku.

  • Ako unesete mesto koje još uvek ne postoji, mesto će biti automatski kreirano za vas.

  • Ako kolonu MAC adrese ostavite praznu, generiše se aktivacioni kôd i mora se uneti na sam uređaj.

4

Ako je MAC adresa ostala prazna, možete odabrati gde će biti poslat aktivacioni kôd:

 • Navedite vezu– Kôd za aktivaciju se dodaje CSV datoteci koju zatim možete da preuzmete.
 • Kôd zaaktivaciju e-pošte – Ako je uređaj za mesto, kôd za aktivaciju vam se šalje kao administrator. Ako je uređaj za korisnika, aktivacioni kôd se šalje korisniku e-poštom.
5

Uvezite naseljenu CSV datoteku.

6

Kliknite na „Pošalji“.

Predstavljena vam je statusna ispravka kada se uređaji aktiviraju.

 

Multiplatformni uređaji moraju da koriste opterećenje firmvera od 11.2.3MSR1 ili noviji da bi korisnici mogli da unesu aktivacioni kôd na svoj uređaj. Više informacija o nadogradnji telefonskog firmvera potražite u ovom članku.

Možete da dodate, uklonite, ponovo pokrenete sistem, proverite aktivaciju ili kreirate novi aktivacioni kôd za uređaje dodeljene korisnicima u vašoj organizaciji. Ovo može biti korisno za prikazivanje ekrana korisnika i upravljanje njime kada je to potrebno.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu go to Users.

2

Izaberite korisnika da biste izmenili i pomerili se nadole do stavke Uređaji.

3

Kliknite na dugme "Dodaj uređaj" da biste ovom korisniku dodali uređaj.


 
Ako je korisniku već dodeljen uređaj, a želeli biste da dodate drugi uređaj, kliknite na ikonu pored stavke Uređaji i kliknite na dugme Dodaj uređaj.
4

Izaberite ime uređaja da biste izmenili postojeći uređaj.

Ovde možete prikazati i urediti postavke uređaja, izbrisati uređaj, ponovo pokrenuti uređaj ili kreirati novi aktivacioni kôd za uređaj, ako je primenljivo. Više informacija o konfigurisanju postavki telefona potražite u članku Konfigurisanje i ažuriranje postavki telefona.

Uređajima se može dodati i upravljati direktno iz profila radnog prostora. Uređaji radnog prostora mogu da uključuju ATA uređaje, kao što su faks mašine. Uređaj radnog prostora možete podesiti i kao domaćin hotela. Više informacija o hotelu potražite u članku Hoteling u kontrolnom čvorištu Cisco Webex.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na radni prostor.

2

Izaberite radni prostor koji želite da izmenite i idite na pločicu "Uređaji".

3

Kliknite na dugme "Dodaj uređaj" da biste dodaliuređaj.

4

Izaberite ime uređaja da biste izmenili postojeći uređaj.

Ovde možete prikazati i urediti postavke uređaja, izbrisati uređaj, ponovo pokrenuti uređaj i omogućiti da se uređaj koristi kao domaćin hotela. Više informacija o konfigurisanju postavki telefona potražite u članku Konfigurisanje i ažuriranje postavki telefona.

Možete dodati redove primarnom uređaju korisnika i promeniti redosled izgleda linija. Ovo se naziva i izgled deljene linije, koja omogućava korisnicima da primaju i upućuju pozive na i iz proširenja drugog korisnika, koristeći sopstveni telefon. Primer za to je izvršni asistent koji želi da bude u mogućnosti da telefonira i prima pozive iz šefove linije. Pojavljivanje deljenih linija takođe može biti još jedna instanca reda primarnog korisnika.

Maksimalno ograničenje konfiguracije je 35 uređaja za svaki broj korisničkog telefona, uključujući radnu površinu ili mobilnu aplikaciju koju korisnik koristi. Dodatne linije se mogu dodati telefonu na radnom prostoru, ali telefon na radnom prostoru ne može da se doda kao deljena linija.


Brzo biranje broja koje je korisnik dodao na MPP telefon nije vidljivo u kontrolnom čvorištu i može se zameniti ako je deljena linija konfigurisana.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Go to Users or Workspaces (u zavisnosti od toga gde je uređaj za izmenu dodeljen).

2

Izaberite korisnika ili radni prostor da biste izmenili i pomerili se do stavke Uređaji.

3

Izaberite uređaj na koji želite da dodate ili izmenite deljene linije i pomerite se do korisnika telefona i postavki.

Korisnici i mesta koja se pojavljuju na ovom telefonu navedeni su po redosledu izgleda.

4

Da biste dodali ili uklonili korisnike ili mesta sa ovog telefona, izaberite stavku Konfiguriši redove.

5

Kliknite na ikonu da biste uklonili liniju.


 
Nije moguće ukloniti primarnog korisnika na liniji 1.
6

Kliknite na ikonu da biste dodali izgled deljene linije.


 
Dodajte redove redosledom kojim želite da se pojave. Da biste promenili redosled izgleda reda, izbrišite i dodajte na listu redosledom kojim želite da se pojave.
7

Unesite ime ili broj telefona i izaberite neku od opcija koje se pojavljuju i kliknite na dugme Sačuvaj .

Portove na Analognom telefonskom adaptoru (ATA) uređaju dodeljenom korisniku u kontrolnom čvorištu možete da konfigurišete. Trenutno su dve konfiguracije za ATA uređaje dostupne za uređaje sa 2 porta i uređaje sa 24 porta.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu go to Users.

2

Izaberite korisnika da biste izmenili i pomerili se do stavke Uređaji.

3

Izaberite uređaj na koji želite da dodate ili izmenite uređaj.

4

U okviru Korisnici na ovom uređajukliknite na dugme Konfiguriši portove.

5

Kliknite na ikonu da biste dodali konfiguraciju deljenog porta.

6

Unesite ime ili broj telefona i izaberite neku od opcija koje se pojavljuju, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 
U pronalaženju se pojavljuju samo radni prostori bez uređaja.
7

Ako uređaj zahteva kompresiju T.38 faksa, potvrdite izbor u polju za potvrdu u koloni T.38 ili zamenite opcije komprimovanja na korisničkom nivou, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.


 
Radni prostor može da ima ATA. Ovo je korisno za faks mašine.

U svakom trenutku možete da dodate brojeve telefona na sto i sobne uređaje u organizaciji klijenata, bez obzira da li ste usred probne datoteke ili ste pretvoreni u plaćenu pretplatu.


Povećali smo broj telefonskih brojeva koje možete dodati u Kontrolnom čvorištu sa 250 na 1000.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu Pogledajte stavku Usluge > pozivanje > izaberite stavku Sabiranje brojeva.

2

Navedite lokaciju i vrstu broja. Ako podatke o prikljuиete, unesite trenutne i nove brojeve naplate.

3

Zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Možete videti listu PSTN brojeva koje je vaša organizacija naručila. Pomoću ovima informacija možete videti dostupne neiskorišćene brojeve i brojeve koji su poručeni koji će uskoro postati dostupni.

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na lokaciju Usluge > pozivanje > PSTN porudžbina.

Kada povežete pribor (Slušalice/KEM)sa MPP uređajem, oni se pojavljuju kao artikal na zalihama u okviru kartice "Uređaji" u okviru stavke "Kontrolno čvorište". Na zalihama "Uređaji kontrolnog čvorišta" možete saznati model pribora, status i kome saučesnik pripada. Kada izaberete pribor, mogu se dobiti dodatne informacije, kao što su serijski broj pribora i trenutna verzija softvera. Polje statusa pribora je prijavljeno kao "online" sve dok je pribor povezan sa MPP- om. Slušalice povezane sa MPP automatski će nadograditi softver najnovijom verzijom dostupnom iz alatke "Upravljanje uređajem".

Tabela 1. Kompatibilne slušalice sa mikrofonom

Model telefona

Serija Cisco Slušalice 520

Cisco Slušalice 530 Series

Cisco Slušalice 560 Series

Cisco Slušalice 730 Series

Cisco IP Telefon 8811/8841/8845

RJ9 & RJ11

Cisco IP Telefon 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 & RJ11

Cisco IP Telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP Telefon 6821/6841/6851/6861

Cisco IP Telefon 6871

USB

USB

USB

Cisco IP konferencijski telefon 7832/8832

Sto 2. Kompatibilni moduli proširenja ključeva

Model telefona

KEM

Cisco IP Telefon 8811/8841/8845

Cisco IP Telefon 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

Cisco IP Telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP Telefon 6821/6841/6861/6871

Cisco IP Telefon 6851

CP-68KEM-3PCC

Cisco IP konferencijski telefon 7832/8832