Pomocí Centrařízení můžete přiřadit zařízení uživatelům pro osobní použití a pak tato zařízení zaregistrovat do cloudu.

Zde uvedená zařízení podporují voláníWebex. Zatímco všechna tato zařízení lze zaregistrovat pomocí adresy MAC, pomocí aktivačního kódu lze zaregistrovat pouze následující podmnožinu:

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 6800 (Audio telefony – 6821, 6841, 6851, 6861, 6871)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 7800 (audio telefony – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (Audio telefony –8811, 8841, 8851, 8861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (videotelefony – 8845, 8865)

 • Konferenční telefon Cisco IP 7832 a 8832


Pokud jde o zařízení DECT, v Control Hubu jsou pro přiřazení k dispozici pouze základní zařízení DECT (nikoli sluchátka DECT). Po přiřazení základní jednotky uživateli je nutné ručně spárovat sluchátko DECT s touto základní jednotkou. Další informace naleznete v tématu Připojení sluchátka k základní stanici.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Zařízení a pak klikněte na Přidat zařízení.


 
Můžete také přidat telefon uživateli v profilu uživatele. Postup najdete v části Správa zařízení pro uživatele .
2

Zvolte Existující uživatel, zadejte vlastníka telefonu, buď část uživatelského jména, nebo skutečné jméno uživatele, z výsledků vyberte uživatele a klikněte na Další.

3

Z rozevíracího seznamu vyberte zařízení a klikněte na tlačítko Další.

4

Vyberte jednu z následujících možností a klikněte na tlačítko Uložit:

 • Podle aktivačního kódu– Tuto možnost zvolte, pokud chcete vygenerovat aktivační kód, který můžete sdílet s vlastníkem zařízení. 16místný aktivační kód musí být ručně zadán do samotného zařízení.

   

  Multiplatformní telefony musí mít zatížení firmwaru 11.2.3MSR1 nebo novější, aby se zobrazila obrazovka aktivačního kódu. Pokud je třeba aktualizovat firmware telefonu, nasměrujte uživatele na . https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html

 • Podle adresyMAC – Tuto možnost vyberte, pokud znáte adresu MAC zařízení. Adresa MAC telefonu musí být jedinečná položka. Pokud zadáte adresu MAC telefonu, který je již zaregistrován, nebo při zadávání čísla uděláte chybu, zobrazí se chybová zpráva.

 

Při používání zařízení třetích stran mohou platit určitá omezení.

Pokud jste se rozhodli vygenerovat aktivační kód pro zařízení, ale tento kód jste ještě nepoužili, stav tohoto zařízení se v části Zařízení přiřazeného uživatele a v hlavním seznamu Zařízení v Centruřízení zobrazí jako Aktivace . Mějte na paměti, že aktualizace stavu zařízení v Centru řízenímůže trvat až 10 minut.

Když jsou lidé v práci, setkávají se na mnoha místech, jako jsou jídelny, haly a konferenční místnosti. V těchto pracovních prostorech můžete nastavit sdílená zařízení Cisco Webex, přidat služby a pak sledovat, jak spolupráce probíhá.

Klíčovým principem zařízení Workspaces je, že není přiřazeno konkrétnímu uživateli, ale spíše fyzickému umístění, což umožňuje sdílené použití.

Uvedená zařízení podporují voláníWebex. Zatímco většinu těchto zařízení lze zaregistrovat pomocí adresy MAC, pomocí aktivačního kódu lze zaregistrovat pouze následující podmnožinu:

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 6800 (audio telefony – 6821, 6841, 6851)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 7800 (audio telefony – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (Audio telefony –8811, 8841, 8851, 8861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (videotelefony – 8845, 8865)

 • Konferenční telefon Cisco IP 7832 a 8832

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Správa > Pracovní prostorya klikněte na Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a přidejte kapacitu. Poté klikněte na tlačítko Další.


 

Název pracovního prostoru nesmí být delší než 30 znaků a nesmí obsahovat znaky %, # <,>, , /, \ a ".</,>

3

Zvolte Cisco IP Phone a klikněte na Další.

4

Z rozevíracího seznamu vyberte typ zařízení, zvolte, zda chcete telefon zaregistrovat pomocí aktivačního kódu (pokud se tato možnost zobrazí) nebo adresy MAC, a klikněte na tlačítko Další. Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete zaregistrovat zařízení pomocí aktivačního kódu, bude kód zaslán e-mailem určenému správci daného místa.

Pro voláníWebex můžete do pracovního prostoru přidat pouze jeden sdílený telefon.

Pro konferenční telefon Cisco IP 7832 nemusí být některé softwarové klávesy k dispozici. Pokud potřebujete úplnou sadu softwarových kláves, doporučujeme místo toho přiřadit tento telefon uživateli.

5

Přiřaďte umístění a telefonní číslo (určené zvoleným umístěním) a klepněte na tlačítko Uložit. Máte také možnost přiřadit rozšíření.

Chcete-li znovu použít telefon, který je přiřazen k jednomu uživateli volání Webex / pracovnímu prostoru k jinému uživateli nebo pracovnímu prostoru volání Webex, postupujte takto:

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte do části Uživatel/pracovní prostor, kde je zařízení aktuálně přiřazeno.

Přiřazení zařízení můžete změnit v těchto scénářích:

 1. Pokud chcete uživatele odstranit, vyberte Odstranit uživatele/pracovní prostor a odstraňte uživatele/pracovní prostor a přidružená zařízení.

 2. Chcete-li zařízení smazat, vyberte možnost Zařízení a vyberte zařízení, které chcete odstranit.

2

V telefonu přejděte do nabídky nastavení a provedením těchto kroků znovu přiřaďte telefon.

 1. Vyberte Správa zařízení apak Obnovení továrního nastavení .

 2. Telefon se restartuje. Po dokončení restartu telefon zobrazí obrazovku Aktivační kód.

 3. Telefon je nyní připraven k přeřazení.

3

Postupujte podle pokynů v části Přidání a přiřazení telefonu uživateli nebo Přidání telefonu do nového pracovního prostoru a přiřaďte nebo přidejte telefon uživateli nebo pracovnímu prostoru.

4

Při přidání zařízení do Centra řízení proveďte v telefonu tyto akce:

 1. Pro aktivační kód:

  Zadejte aktivační kód. Telefon se restartuje a je na palubě nového uživatele / pracovního prostoru.

 2. Pro MAC adresu:

  Na obrazovce Aktivační kód zadejte #000, telefon se znovu připojí k volání Webex a zřídí se novému uživateli / pracovnímu prostoru.


Uživatelé s profesionální licencí Webex Calling mohou používat své zařízení osobního pokojového systému k uskutečňování (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo k volání z rozšíření ze zařízení.


Volání provedená pomocí identifikátoru URI budou i nadále směrována prostřednictvím aplikace Webex .

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživateléa vyberte uživatele, kterému chcete zařízení přiřadit.

2

Na panelu uživatele, který se otevře vpravo, přejděte dolů na Zařízení a pak vyberte jednu z následujících možností:

 • Pokud má uživatel již přiřazeno alespoň jedno zařízení, klikněte na ... a pak vyberte Přidat zařízenímístnosti Webex.
 • Pokud uživatel ještě nemá přiřazená žádná zařízení, klikněte na Přidat zařízenímístnosti Webex.
3

Zkopírujte, pošlete e-mailem nebo vytiskněte 16místný aktivační kód a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení, nebo pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete zařízení aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel neaktivuje zařízení před vypršením platnosti kódu, může vygenerovat nový aktivační kód z https://settings.webex.com. Uživatelé mohou také přidat svá vlastní osobní zařízení odtud. Další informace naleznete v tématu Nastavení místnosti nebo stolního zařízení jako osobního zařízení.


Uživatelé s profesionální licencí Webex Calling mohou používat své zařízení osobního pokojového systému k uskutečňování (nebo přijímání) externích hovorů pomocí telefonního čísla nebo k volání z rozšíření ze zařízení.


Volání provedená pomocí identifikátoru URI budou i nadále směrována prostřednictvím aplikace Webex .

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Zařízení.

2

Klikněte na Přidat zařízenía vyberte možnost Existující uživatel .

3

Vyhledejte uživatele, kterému chcete zařízení přiřadit, a klikněte na Další.

4

Vyberte možnost Cisco Webex Room Device.

5

Zkopírujte, pošlete e-mailem nebo vytiskněte 16místný aktivační kód a odešlete jej uživateli, aby mohl aktivovat své nové zařízení, nebo pokud je zařízení ve vašem vlastnictví, můžete zařízení aktivovat jménem uživatele.

Pokud uživatel neaktivuje zařízení před vypršením platnosti kódu, může vygenerovat nový aktivační kód z https://settings.webex.com. Uživatelé mohou také přidat svá vlastní osobní zařízení odtud. Další informace naleznete v tématu Nastavení desky, místnosti nebo stolního zařízení Webex jako osobního zařízení.

Když jsou lidé v práci, setkávají se v mnoha pracovních prostorech, jako jsou jídelny, haly a konferenční místnosti. V těchto pracovních prostorech můžete nastavit sdílená zařízení Cisco Webex, přidat služby a pak sledovat, jak spolupráce probíhá.

Klíčovým principem zařízení Workspaces je, že není přiřazeno konkrétnímu uživateli, ale spíše fyzickému umístění, což umožňuje sdílené použití.

Zde uvedená zařízení podporují voláníWebex.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Pracovní prostorya klikněte na Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název pracovního prostoru (například název fyzické místnosti), vyberte typ místnosti a přidejte kapacitu. Poté klikněte na tlačítko Další.

3

Zvolte Jiné zařízení Cisco Webex a pak klikněte na Další.

Mezi další zařízení Cisco Webex patří zařízení Cisco Webex Room nebo Desk, včetně Cisco Webex Board.

4

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Bezplatné volání– Uživatelé mohou volat pouze aplikaci Webex nebo protokol SIP (Webex Session Initiation Protocol) pomocí adresy SIP (například username@example.calls.webex.com).
 • Volání Webex – Kromě toho, že mohou uskutečňovat a přijímat hovory v aplikacích Webex a SIP, mohou lidé v tomto pracovním prostoru používat zařízení k uskutečňování a přijímání telefonních hovorů z číslovacího plánu Webex Calling. Můžete například zavolat svému spolupracovníkovi Giacomovi Edwardsovi vytočením jeho telefonního čísla 555-555-5555, jeho linky 5555 nebo jeho SIP adresy gedwards@example.webex.com ale můžete také zavolat do místní pizzerie.
5

Aktivujte zařízení pomocí dodaného kódu. Aktivační kód můžete zkopírovat, odeslat e-mailem nebo vytisknout.

Pokud máte několik zařízení, která musíte přiřadit uživatelům a pracovním prostorům, můžete soubor CSV naplnit požadovanými informacemi a aktivovat tato zařízení v několika jednoduchých krocích.

Zde uvedená zařízení podporují voláníWebex. Zatímco všechna tato zařízení lze zaregistrovat pomocí adresy MAC, pomocí aktivačního kódu lze zaregistrovat pouze následující podmnožinu:

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 6800 (audio telefony – 6821, 6841, 6851)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 7800 (audio telefony – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (Audio telefony –8811, 8841, 8851, 8861)

 • Multiplatformní telefony Cisco IP řady 8800 (videotelefony – 8845, 8865)

 • Konferenční telefon Cisco IP 7832 a 8832

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Zařízení, klikněte na Přidat zařízenía pak zvolte, jestli zařízení přidáváte do uživatele nebo do pracovního prostoru.

2

Vyberte Import/upload souborCSV.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Uživatelé v mé organizaci– Můžete získat seznam všech uživatelů ve vaší organizaci a jejich přidružených atributů, abyste nemuseli ručně vyhledávat každého uživatele.
 • Přidat ukázkovou šablonuzařízení – Můžete použít šablonu, se kterou jsme přišli, a pak zadat informace, jako jsou uživatelská jména, typ (uveďte, jestli je to uživatel nebo pracovní prostor), adresy MAC a modely zařízení. Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti:
  • Musíte zadat telefonní číslo, linkunebo obojí. Poznámka: Tato pole byla dříve pojmenována Číslo adresáře a Přímá linka; tyto názvy sloupců budou i nadále podporovány po krátkou dobu.

  • Ve sloupci Uživatelské jméno souboru CSV zadejte e-mailovou adresu uživatele, nikoli jeho ID uživatele nebo jméno. Do tohoto sloupce můžete také vložit název pracovního prostoru.

  • Doporučujeme omezit počet zařízení na 1000 na soubor CSV. Pokud potřebujete přidat další, použijte druhý soubor CSV.

  • Pokud zadáte pracovní prostor, který ještě neexistuje, pracovní prostor se automaticky vytvoří.

  • Pokud je Typ zařízení IP, je vyžadován model (například Cisco 7841, Cisco 8851 atd.), pokud je Typ zařízení WEBEX nebo WEBEX_VOLÁNÍ modelu, měl by být prázdný.

  • Pokud ponecháte sloupec MAC adresy prázdný, vygeneruje se aktivační kód, který musí být zadán na samotném zařízení.

4

Pokud byla adresa MAC ponechána prázdná, můžete zvolit, kam se aktivační kód pošle:

 • Zadejte odkaz– aktivační kód se přidá do souboru CSV, který si pak můžete stáhnout.
 • Aktivační kóde-mailem – Pokud je zařízení pro pracovní prostor, aktivační kód se pošle vám jako správci. Pokud je zařízení pro uživatele, aktivační kód se uživateli pošle e-mailem.
5

Importujte vyplněný soubor CSV.

6

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Jakmile se zařízení aktivují, zobrazí se vám aktualizace stavu.

 

Multiplatformní zařízení musí používat firmwarovou zátěž 11.2.3MSR1 nebo novější, aby uživatelé mohli zadat aktivační kód na svém zařízení. Informace o upgradu firmwaru telefonu najdete v tomto článku.

Můžete přidat, odebrat, restartovat, zkontrolovat aktivaci nebo vytvořit nový aktivační kód pro zařízení, která jsou přiřazena uživatelům ve vaší organizaci. To může být užitečné pro zobrazení a správu zařízení na obrazovce uživatelů v případě potřeby.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a posuňte se dolů na Zařízení.

3

Chcete-li tomuto uživateli přidat zařízení, klikněte na tlačítko Přidat zařízení.


 
Pokud je uživateli již přiřazeno zařízení a chcete přidat další zařízení, klikněte na ikonu vedle položky Zařízení a klikněte na tlačítko Přidat zařízení.
4

Chcete-li upravit existující zařízení, vyberte název zařízení.

Zde můžete zobrazit a upravit nastavení zařízení, odstranit zařízení, restartovat zařízení nebo vytvořit nový aktivační kód pro zařízení, pokud je to možné. Další informace o konfiguraci nastavení telefonu naleznete v tématu Konfigurace a aktualizace nastavenítelefonu.

5

Pokud je zařízení přidané uživateli Webex Aware, zobrazí se pod zařízeními možnost Webex Aware, jak je znázorněno na obrázku. Webex Aware označuje, že zařízení je připojeno k platformě Webex a má přístup k funkcím Webex podporovaným telefonem.

6

Kliknutím na Akce můžete zařízení spravovat. Akce pomáhají použít změny konfigurace nebo aktualizovat firmware pro zařízení MPP.

Karta Akce obsahuje tyto možnosti pro zařízení s podporou Webex Aware:
 • Použijte požadavek Changes-issues na telefon a stáhněte a aplikujte změny konfigurace.
 • Požadavek reboot-issues na vynucení restartování zařízení a stažení aktuální konfigurace.
 • Nahlaste zařízení požadavek na problémové problémy, aby vygenerovalo a nahrálo PRT do cloudu.
 • Odstranit– odstraní zařízení, které je uvedeno pro uživatele.

Zařízení je možné přidávat a spravovat přímo z profilu pracovního prostoru. Zařízení pracovního prostoru mohou zahrnovat zařízení ATA, jako jsou faxy. Zařízení pracovního prostoru můžete také nastavit jako hostitele hotelu. Další informace o hotelování naleznete v tématu Hoteling in Cisco Webex Control Hub.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Pracovní prostory.

2

Vyberte pracovní prostor, který chcete upravit, a přejděte na dlaždici Zařízení .

3

Chcete-li přidat zařízení, klikněte na tlačítko Přidat zařízení.

4

Chcete-li upravit existující zařízení, vyberte název zařízení.

Zde můžete zobrazit a upravit nastavení zařízení, odstranit zařízení, restartovat zařízení a povolit použití zařízení jako hostitele hotelu. Další informace o konfiguraci nastavení telefonu naleznete v tématu Konfigurace a aktualizace nastavenítelefonu.

5

Pokud je zařízení přidané do pracovního prostoru Webex Aware, zobrazí se pod zařízeními možnost Webex Aware, jak je znázorněno na obrázku. Webex Aware označuje, že zařízení je připojeno k platformě Webex a má přístup k funkcím Webex, které telefon podporuje.

6

Kliknutím na Akce můžete zařízení spravovat. Akce pomáhají použít změny konfigurace nebo aktualizovat firmware pro zařízení MPP.

Karta Akce obsahuje tyto možnosti pro zařízení s podporou Webex Aware:
 • Použijte požadavek Changes-issues na telefon a stáhněte a aplikujte změny konfigurace.
 • Požadavek reboot-issues na vynucení restartování zařízení a stažení aktuální konfigurace.
 • Nahlaste zařízení požadavek na problémové problémy, aby vygenerovalo a nahrálo PRT do cloudu.
 • Odstranit– odstraní zařízení, které je uvedeno pro uživatele.

Můžete přidat řádky do primárního zařízení uživatele a změnit pořadí zobrazení řádků. Toto je také označováno jako vzhled sdílené linky, který umožňuje uživatelům přijímat a uskutečňovat hovory do a z rozšíření jiného uživatele pomocí vlastního telefonu. Příkladem toho je výkonný asistent, který chce být schopen uskutečňovat a přijímat hovory z linky šéfa. Vzhledy sdílených řádků mohou být také další instancí řádku primárního uživatele.

Maximální limit konfigurace je 35 zařízení pro každé telefonní číslo uživatele, včetně desktopové nebo mobilní aplikace používané uživatelem. Do telefonu pracovního prostoru lze přidat další linky, ale telefon pracovního prostoru nelze přidat jako sdílenou linku.


Rychlé volby, které uživatel přidal do svého telefonu MPP, nejsou viditelné v Centru řízení a lze je přepsat, pokud je nakonfigurována sdílená linka.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé nebo Pracovní prostory (v závislosti na tom, kde je přiřazeno zařízení, které chcete upravit).

2

Vyberte uživatele nebo pracovní prostor, který chcete upravit, a posuňte se na Zařízení.

3

Vyberte zařízení, do kterého chcete přidat nebo upravit sdílené řádky, a přejděte na uživatelé telefonu a nastavení.

Uživatelé a místa, která se zobrazují v tomto telefonu, jsou uvedeni v pořadí podle vzhledu.

4

Chcete-li přidat nebo odebrat uživatele nebo místa z tohoto telefonu, vyberte možnost Konfigurovat linky.

5

Chcete-li čáru odstranit, klikněte na ikonu .


 
Primárního uživatele na řádku 1 nelze odebrat.
6

Chcete-li přidat vzhled sdílené čáry, klikněte na ikonu .


 
Přidejte řádky v pořadí, ve kterém se mají zobrazovat. Chcete-li změnit pořadí vzhledu řádku, odstraňte jej a přidejte do seznamu v pořadí, v jakém se mají zobrazovat.
7

Zadejte jméno nebo telefonní číslo, vyberte ze zobrazených možností a klikněte na Uložit.

Porty můžete nakonfigurovat na zařízení ATA (Analog Telephone Adapter) přiřazeném uživateli v Centru řízení. V současné době jsou k dispozici dvě konfigurace pro zařízení ATA pro zařízení se 2 porty a zařízení s 24 porty.

1

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit, a přejděte na Zařízení.

3

Vyberte zařízení, které chcete přidat nebo upravit.

4

V části Uživatelé na tomto zařízeníklikněte na Konfigurovat porty.

5

Chcete-li přidat konfiguraci sdíleného portu, klikněte na ikonu .

6

Zadejte jméno nebo telefonní číslo, vyberte ze zobrazených možností a klikněte na Uložit .


 
Ve vyhledávání se zobrazí pouze pracovní prostory bez zařízení.
7

Pokud zařízení vyžaduje kompresi faxu T.38, zaškrtněte políčko ve sloupci T.38 nebo přepište možnosti komprese na úrovni uživatele a klepněte na tlačítko Uložit.


 
Pracovní prostor může mít ATA. To je užitečné pro faxy.

Telefonní čísla můžete kdykoli přidat do stolních zařízení a místností ve vaší organizaci zákazníků, ať už jste uprostřed zkušební verze nebo jste byli převedeni na placené předplatné.


Zvýšili jsme počet telefonních čísel, která můžete přidat v Control Hubu , z 250 na 1000.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Telefonní čísla > a klikněte na Přidat čísla.

2

Zadejte umístění a typ čísla. Pokud přenášíte čísla, zadejte aktuální i nové fakturační číslo.

3

Potom klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazí se seznam čísel veřejné telefonní sítě, které si vaše organizace objednala. S těmito informacemi můžete vidět nepoužitá čísla, která jsou k dispozici, a čísla, která byla objednána, která budou brzy k dispozici.

Ze zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > objednávky veřejné telefonní sítě.

Když připojíte příslušenství (náhlavní soupravy/KLÍČE) k zařízení MPP, zobrazí se jako položka inventáře na kartě Zařízení v Centru řízení. Z inventáře zařízení Control Hub můžete zjistit model příslušenství, stav a komu příslušenství patří. Když vyberete příslušenství, můžete získat další informace, například sériové číslo příslušenství a aktuální verzi softwaru. Pole stavu příslušenství je hlášeno jako "online", pokud je příslušenství připojeno k MPP. Náhlavní souprava připojená k MPP automaticky upgraduje svůj software na nejnovější verzi dostupnou ve Správě zařízení.

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na toto video ukázku , jak zobrazit příslušenství v Centru Control Hub.
Tabulka 1. Kompatibilní náhlavní soupravy

Model telefonu

Náhlavní souprava Cisco řady 520

Náhlavní souprava Cisco řady 530

Náhlavní souprava Cisco řady 560

Náhlavní souprava Cisco řady 730

Cisco IP telefon 8811/8841/8845

RJ9 & RJ11

Cisco IP telefon 8851/8861/8865

USB

USB

USB

RJ9 & RJ11

Cisco IP telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP telefon 6821/6841/6851/6861

Cisco IP telefon 6871

USB

USB

USB

Konferenční telefon Cisco IP 7832/8832

Tabulka 2. Kompatibilní rozšiřující moduly klíčů

Model telefonu

klíčový rozšiřující modul

Cisco IP telefon 8811/8841/8845

Cisco IP telefon 8851/8861/8865

BEKEM

CP-8800-A-KEM

CP-8800-V-KEM

Cisco IP telefon 7811/7821/7841/7861

Cisco IP telefon 6821/6841/6861/6871

Cisco IP telefon 6851

CP-68KEM-3PCC

Konferenční telefon Cisco IP 7832/8832


Chcete-li vyřešit problémy, kterým čelí modul rozšíření klíče (modul rozšíření klíče) na telefonech registrovaných pro volání Webex, přečtěte si téma Řešení problémů s klíčovými rozšiřujícími moduly v volání Webex, kde najdete podrobnosti.