1

צור קשר עם המשתמשים המושפעים והסבר מדוע אינך יכול עדיין להוסיף אותם לארגון Webex שלך.

(יש הסבר לבעיה בסוף הליך זה.)

2

הזמן משתמשים לבחור בין:

  • מתן כתובת דואר אלקטרוני שונה לשימוש בארגון שלך
  • מחיקת החשבון החינמי שלהם, כך שתוכל לעשות שימוש חוזר בכתובת הדוא"ל שבה הם נרשמו במקור

 

עליך להזהיר משתמשים כי נתוני Webex הנוכחיים שלהם (כל הקבצים וההודעות) יימחקו בבחירה השנייה. הם מתחילים שוב, כאילו הם חדשים ב - Webex.

3

אם משתמשים רוצים להשתמש באותה כתובת דואר אלקטרוני עם הארגון שלך, עליהם למחוק את חשבונות ה- Webex החינמיים שלהם. זה מוסבר ב- https://help.webex.com/yjrmmp/.

4

הוסף את המשתמשים לארגון שלך ב- Control Hub, באמצעות כתובות הדואר האלקטרוני החדשות או הקיימות שסופקו על-ידי המשתמשים. ראה https://help.webex.com/v71ztb/.

מדוע ראיתי שגיאה בנוגע לכך שהתחום לא הומר?

Webex משתמש בכתובות דואר אלקטרוני כזהויות ראשיות, כך שכל כתובת דואר אלקטרוני יכולה להיות עבור חשבון משתמש אחד בלבד. בדרך כלל היית תובע את תחוםהדוא"ל שלך, ולאחר מכן מוסיף את כל כתובות הדוא"ל של המשתמשים שלך. אם חלק מהמשתמשים שלך כבר היו ב- Webex והשתמשו בתחום דואר אלקטרוני זה, באפשרותך לתבוע משתמשים אלה עבור הארגון שלך ולהביא את נתוני ה- Webex הקיימים שלהם.

במקרים מסוימים, למשתמשים שלך יש חשבונות דואר אלקטרוני פרטיים, עם דומיינים של דואר אלקטרוני שאינם בבעלותך ואינך יכול לתבוע. לדוגמה, חשבונות דוא"ל בחינם מספקי שירותים של צד שלישי, כמו Google או Yahoo. אתה עדיין יכול להוסיף משתמשים אלה באופן ידני לארגוןשלך, אלא אם כן הם כבר משתמשים ב- Webex עם כתובתדואר אלקטרוני זו.

במקרה כזה:

  • באפשרותך לבקש מהמשתמשים כתובות דואר אלקטרוני שונות להוסיף לארגון שלך; המשתמשים עדיין יכולים לגשת לחשבונות החינמיים שלהם בכתובת הדוא"ל המקורית. Webex רואה בהם שני משתמשים נפרדים: נתונים ופונקציונליות אינם משותפים לשני החשבונות.

  • באפשרותך לבקש מהמשתמשים למחוק את חשבונות ה- Webex הקיימים (החינמיים) שלהם; אפשרות זו מוחקת את כל הנתונים והתצורהשל Webex של המשתמש. עם זאת, המשתמש יכול להשתמש באותה כתובת דואר אלקטרוני עם Webex, והופך לחשבון חדש בארגון המורשה שלך (במקום בארגון Webex הכללי והחינמי).