1

Etkilenen kullanıcılarla iletişim geçin ve bunları webex organizasyonuna neden ekleye alayam olduğunu açıkların.

(Bu prosedürün sonunda sorunun açıklaması vardır.)

2

Kullanıcıları arasında seçim yapmak için davet et:

  • kuruluşta kullanmak için farklı bir e-posta adresi sağlama
  • yeni hesaplarından hesap silerek, bu e-posta adresini yeniden kullanabilirsiniz

 

Kullanıcıları, geçerli Webex verileri (tüm dosyalar ve mesajlar) ikinci seçenekle silinecek konusunda uyarabilirsiniz. Webex'i yeni olarak başlatmış gibi yeniden başlıyorlar.

3

Organizasyonla aynı e-posta adresini kullanmak isteyen kullanıcıların ücretsiz Webex hesaplarını silmeleri gerekir. Bu, içinde https://help.webex.com/yjrmmp/açıklanmıştır.

4

Kullanıcıları, kullanıcılar tarafından sağlanan yeni veya mevcut e-posta adreslerini kullanarak Control Hub'da organizasyona ekleyin. Bkz. .https://help.webex.com/v71ztb/

Etki alanının dönüştürülmesi ile ilgili neden bir hatayla karşılaştım?

Webex, e-posta adreslerini birincil kimlikler olarak kullanır, bu nedenle her e-posta adresi yalnızca bir kullanıcı hesabı için olabilir. Genellikle e-posta etki alanını talepediyorsanız tüm kullanıcılarınızı e-posta adreslerini ekleyin. Kullanıcılarından bazıları zaten Webex'te bu e-posta etki alanını kullanıyorsa, bu kullanıcıları organizasyonun sahiplerini talep ediyor ve isteğe bağlı olarak mevcut Webex verilerini de getirebilirsiniz.

Bazı durumlarda, kullanıcılarınızı ait olmadığınız ve talep e-posta etki alanlarıyla birlikte özel e-posta hesapları vardır. Örneğin, Google veya Yahoo gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından ücretsiz e-posta hesapları. Bu kullanıcıları, zaten bu e-posta adresiyleWebex kullanmadıkça organizasyona manuel olarakekleyebilirsiniz.

Bu durumda:

  • Kullanıcılardan, organizasyona eklemek için farklı e-posta adreslerini isteyebilirsiniz; kullanıcılar, ücretsiz hesaplarına orijinal e-posta adresi üzerinden erişmeye devam ediyor. Webex bunları iki ayrı kullanıcı olarak göz önünde bulundurarak: veri ve işlevler her iki hesapta da yaygın değildir.

  • Kullanıcılardan mevcut (ücretsiz) Webex hesaplarını silmelerini silebilirsiniz;bu seçenek kullanıcının tüm Webex verilerini ve yapılandırmasınısiler. Ancak, kullanıcı Webex ile aynı e-posta adresini kullanabilir ve lisanslı organizasyonda (genel, ücretsiz Webex organizasyonu yerine) yeni bir hesap halinegelir.