*Više informacija o opciji odloženog zahteva potražite u koraku 4.

Pre nego što prisvojite korisnike, obavezno prvo pogledajte sve ove korake.

 1. Onemogućite sinhronizaciju direktorijuma u liniji spajanja Webex kataloga ako je vaša organizacija koristi za upravljanje korisnicima. Korisnici za koje tvrdite da će biti izbrisani ako prvo ne izvršite sinhronizaciju na suvom.

 2. Verifikuj domen u kontrolnom čvorištu. Morate proveriti svoje domene da biste mogli da tražite sve korisnike čiji nalozi koriste te domene u svojim e-adresama.

  Ne morate da tražite domene da biste prisvojili korisnike. Pogledajte članak Upravljanje domenima radi potpunog objašnjenja.

 3. Odlučite da li želite da dozvolite korisnicima da migriraju sadržaj sa svog starog naloga na novi nalog. Ako želite to da dozvolite, morate da omogućite korisnicima da ponesu svoje Webex razgovore sa sobom u postavku na kartici "Postavke organizacije ".


   

  Korisnici koji imaju pravo da migriraju svoj sadržaj polažu pravo na odloženi zahtev kada omogućite ovu postavku.

 4. U zavisnosti od toga da li dozvoljavate korisnicima da migriraju sadržaj, korisnik može da zahteva putem:

  • Neposredno potraživanje– Korisnički nalozi se odmah premeštaju u vašu organizaciju i možete početi da upravljate njima i dodeljujete im licence. Oni mogu da odluče šta će sa svojim starim korisničkim nalogom sledeći put kada se prijave.

  • Odloženi zahtev– Korisnici imaju 14 dana da odluče da li žele da migriraju svoje Webex razgovore sa starog naloga na novi nalog. Ako ne naprave odluku za 14 dana, njihovi korisnički nalozi i Webex razgovori se automatski premeštaju u vašu organizaciju. Ako ne želite da korisnici migriraju svoje Webex razgovore sa njima, možete da onemogućite opciju odlaganja zahteva.


    

   Organizacije kreirane posle 5. maja 2020. godine neće moći da traže korisnike sa opcijom odlaganja zahteva. Više informacija potražite u članku Novi Webex data centar za severnoamerički region.

   Opcija odlaganja zahteva nije dostupna korisnicima u organizaciji potrošača (besplatno). Ovi korisnici će izgubiti sadržaj ako ih prisvoje vašoj organizaciji.

 5. Odaberite jedan od sledećih metoda za zahtevanje korisnika sa:

  • 1. metod: Korisnici zahteva– Prikazuje vam listu do 250 korisnika koju možete da tražite izvan svoje organizacije.


    

   Ako postoji više od 250 korisnika za zahtevanje i želite da promenite listu, morate da izvezete CSV datoteku i sledite korake u 2. Zahtevaj korisnike sa CSV datotekom da bi nastavili sa procesom potraživanja.

  • 2. metod: CSV datoteka Dodaj ili izmeni korisnike– izvozi CSV datoteku svih korisnika izvan vaše organizacije koju možete da tražite. CSV datoteku možete da uređujete da biste odabrali koga želite da tražite.

  • 3. metod: Ručno dodavanje korisnika –Pojedinačno dodajte do 25 e-adresa ili imena korisnika koje želite da tražite.


 

Proces korisnika zahteva je trajan. Nećete moći da poništite tvrdnje koje ste izneli. Uverite se da prisvajate ispravne korisnike pre nego što nastavite.

Možete da vidite listu korisnika koju možete da tražite. Ako postoji više od 250 korisnika koje možete da zahtevate, možete da nastavite da tražite sve njih ili da izvezete CSV datoteku da biste videli listu korisnika.
1

Iz prikaza korisnika u programu , idite https://admin.webex.comna stavku Korisnici , izaberitestavku Upravljanje korisnicimai izaberite stavku Zahtevaj korisnike.

2

Izaberite korisnike koje želite da tražite i kliknite na dugme Dalje .

3

Sledite čarobnjak da biste dodelili licence. Ako koristite automatski predložak dodele licenci, licence se automatski dodeljuju novim korisnicima.

4

Proverite da li je tvrdnja ovih korisnika trajna i složite se da nastavite sa izborom .

5

Kliknite na dugme Dodaj korisnike.

Možete odabrati da tražite korisnike sa CSV datotekom ako želite da izvezete listu svih korisnika izvan vaše organizacije.

 

Ako želite da se prebacujete između neposrednog zahteva ili odloženog zahteva za korisnika, morate da izvezete drugu CSV datoteku nakon što omogućite ili onemogućite postavku "Dozvoli korisnicima" da donesu svoj Webex razgovor sa sobom .

1

Iz prikaza korisnika u programu https://admin.webex.com, idite na stavku Korisnici , izaberitestavku Upravljanje korisnicimai izaberite CSV Dodaj ili izmeni korisnike.

2

Izaberite korisnike izvan moje organizacijei kliknite na dugme Izvezi da biste izvezli CSV datoteku.

3

Izmenite korisnike u CSV datoteci po potrebi.

4

Kliknite na dugme "Uvezi" da biste otpremili CSV datoteku, a zatim kliknite na dugme "Dalje". Ako koristite automatski predložak dodele licenci, licence se automatski dodeljuju novim korisnicima.

5

Proverite status toka uvoza pre nego što se dovrši.

Ako imate nekoliko korisnika koje želite da tražite, možete pojedinačno da ih dodate sa njihovim e-adresama.
1

U kontrolnom čvorištuidite na stavku Korisnici , izaberite stavku Upravljanje korisnicimai ručno dodajte korisnike.

2

Odaberite jednu i kliknite na dugme "Dalje":

 • Izaberite e-adresui unesite do 25 e-adresa.

 • Izaberite imena i e-adresu, a zatim unesite do 25 imena i e-adresa.

3

Kliknite na dugme Potvrdi dodavanje.

4

Sledite čarobnjak da biste dodelili licence. Ako koristite automatski predložak dodele licenci, licence se automatski dodeljuju novim korisnicima.

5

Proverite da li je tvrdnja ovih korisnika trajna i složite se da nastavite sa izborom .

6

Kliknite na dugme Dodaj korisnike.

Šta dalje

Ako ste onemogućili povezivanje Webex kataloga, morate da uradite suvo pokretanje pre nego što ponovo omogućite sinhronizaciju. Preporučujemo da koristite kompletnu listu korisnika navedenu u CSV datoteci i dodate ih u direktorijum pre sledeće potpune sinhronizacije.

Ako korisnici nemaju naloge u vašem direktorijumu, ovi korisnici su označeni kao neaktivni u kontrolnom čvorištu na sledećoj potpunoj sinhronizaciji. Neaktivni korisnici ne mogu da se prijave i da se izbrišu posle 30 dana. Ako su korisnici označeni kao neaktivni, morate kreirati nalogeza njih u katalogu, a zatim izvršiti sinhronizaciju. Korisnici se zatim mogu prijaviti u Webex aplikaciju da bi izbegli brisanje naloga.

U bilo kom trenutku nakon što izaberete korisnike za zahtev, možete da se vratite na karticu "Korisnici " da biste prikazali korisnike navedene kao Odloženi zahtev. Možete kliknuti na njihova imena da biste videli koliko dana im je ostalo pre nego što se automatski dodaju vašoj organizaciji.


 

Odloženi korisnici zahteva moraju da odluče šta da rade sa starim nalogom da biste mogli da upravljate njima. Možete im poslati e-poruku podsetnika ili sačekati da istekne period od 14 dana.

Ako se korisnik nije prijavio, a 14 dana nije prošlo od kada ste tražili tog korisnika, možete da povučete zahtev. Kada povučete zahtev, korisnik se vraća na prethodnu organizaciju i zadržava prethodni status. Sledeća tabela prikazuje moguće scenarije kada možete da povučete zahtev korisnika.

Tabela 1. Uslovi za povlačenje neposrednih ili odloženih korisnika zahteva

Zahtevani status korisnika

Da li mogu da povučem zahtev od korisnika koji je odložen?

Da li mogu da povučem zahtev od neposrednog zahteva korisnika?

Korisnik se prijavio i izabrao opciju.

Crveno X Ne

Crveno X Ne

Korisnik se nije prijavio, a prošlo je 14 dana.

Crveno X Ne

Crveno X Ne

Korisnik se nije prijavio, a od zahteva još uvek nije prošlo 14 dana.

Zelena provera Da

Zelena provera Da

1

U kontrolnom čvorištu https://admin.webex.comidite na "Korisnici " i sortiraj listu po statusu.

2

U zavisnosti od toga kako je korisnik zahtevan, sledite jednu od sledećih opcija:

 • Korisnici koji se kasne – Izaberitekorisnika sa statusom Odloženo , a zatim kliknite ovde.
 • Korisnici koji odmah traže zahtev –Izaberite višeDugme "Više umetnutih linija"pored nedavno zahtevanog korisnika, a zatim izaberite stavku Povuci korisnički zahtev.

   

  Korisnici za koje se odmah tvrdilo da imaju status " Nije verifikovano ".

3

Izaberite stavku Povuci.

Kada tražite korisnika, Control Hub šalje korisniku e-poruku da bi mu rekao da je prisvojen vašoj organizaciji.

Pošaljite e-poruku kada korisnik bude prisvojan.

Korisnik zatim može da odabere šta će uraditi sa starim nalogom pre nego što se preseli u vašu organizaciju. U zavisnosti od toga kako je korisnik zahtevan, dolenavedeni primeri prikazuju koje opcije korisnik može da odabere.

Neposredna tužba

Korisnici za koje se odmah tvrdilo da imaju dve opcije koje mogu da odaberu:

 • Promenite e-adresu i zadržite originalni nalog.

 • Izbrišite originalni nalog.

Opcije kada se korisnik prvi put ujavljuje nakon neposrednog zahteva.

Odloženo polaganje prava

Korisnici koji su odloženi tvrde da imaju tri opcije koje mogu da odaberu:

 • Promenite e-adresu i zadržite originalni nalog.

 • Prenesite sadržaj sa originalnog naloga na novi nalog.

 • Izbrišite originalni nalog.

Ako vidite korisnika u kontrolnom čvorištu sa e-adresom koja se završava u .convert-user.local, onda to znači da je korisnik prisvojen u drugu organizaciju. Sledeći put kada se korisnik ukaћe, mogu da odaberu da obezbede drugu e-adresu koja жe zameniti. .convert-user.local Sa.


 

Nemojte brisati ove korisnike. Njihov status se automatski ažurira nakon što odaberu šta će sa starim nalozima.

Pitanje Da li se svi korisnici koji tvrde da su aktivni u mojoj organizaciji?

Odgovor: Tvrdi korisnici se podudaraju sa statusom koji su imali u prethodnoj organizaciji. Na primer, ako korisnik nije verifikovan u prethodnoj organizaciji, pojaviće se kao "Nije potvrđeno" kada se to tvrdi u vašoj organizaciji.

Pitanje Da li se smernice za zadržavanje moje organizacije primenjuju na korisnike koji se traže ako migriraju njihov sadržaj?

Odgovor: Da, smernice za zadržavanje vaše organizacije se odnose na sve prostore i sadržaj korisnika koje tražite.

Pitanje Šta se dešava ako odloženi korisnik zahteva ne preduzme nikakvu radnju tokom perioda od 14 dana?

Odgovor: Odloženi korisnik zahteva se dovodi u vašu organizaciju sa statusom Odloženo zahteva dok ne odluči šta će sa svojim starim nalogom. Ako korisnik ne preduzme nikakve radnje posle 14 dana, njegov nalog i prethodni Webex sadržaj se automatski migriraju u vašu organizaciju.

Pitanje Kako da proverim status korisnika koje sam upravo preuzeo?

Odgovor: Korisnici koji se traže se prikazuju na kartici " Korisnici " u vašoj organizaciji. Neposredni zahtevi korisnika se pojavljuju sa statusom koji su imali u prethodnoj organizaciji. Odloženi korisnici zahteva se prikazuju sa odloženim zahtevom na 14 dana ili dok ne naprave izbor kako da nastave sa starim nalogom.

Pitanje Zašto ne vidim neke korisnike sa domenom moje organizacije na listi podobnih korisnika?

 • Odgovor: Ako se korisnici stiče u organizaciji kontrolnog čvorišta koja je omogućila jedinstveno prijavljivanje (SSO), korisnici nemaju pravo da traže.
 • Odgovor: Ako je trenutna organizacija korisnika preuzela domen, ne možete da tražite tog korisnika, čak i ako ste proverili isti domen u svojoj organizaciji. Pogledajte članak Upravljanje domenima radi potpunog objašnjenja.
 • Odgovor: Ako se korisnici svode na organizaciju "Kontrolno čvorište" koja je omogućila sinhronizaciju direktorijuma, korisnici nemaju pravo da traže.

Pitanje Šta se dešava ako se korisnik ukaže na svoj nalog nakon što se zahtev dogodi? Da li administrator još uvek može da povuče zahtev?

Odgovor: Kada se korisnik jednom ukaže na svoj nalog, ne možete više da povučete zahtev.

Pitanje Kako da pronađem tačan skup korisnika koji imaju pravo da povuce zahtev?

Odgovor: Korisnička lista trenutno ne podržava filtriranje po statusima. Morate ručno potražiti korisnike koji imaju status Odloženo ili Nijepotvrđeno .

Pitanje Da li organizacija koju tražim od korisnika može da povuče tvrdnju koju je moja organizacija iznela?

Odgovor: Ne, samo organizacija koja je pokrenula proces zahteva može da povuče zahtev.

Pitanje Da li mogu da povučem zahtev korisnika na veliko?

Odgovor: Ne, možete samo pojedinačno da povučete zahtev za svakog korisnika.