Cisco Webex Calling-upplevelsen integrerad med Microsoft Teams

För Microsoft Teams-användare – ring enkelt samtal med Microsoft Teams

Ring med en knappsats eller ring ett telefonsamtal istället för att ha en chattkonversationen med Microsoft Teams för Windows, Mac, Android, iPhone, iPad eller webbläsare. Ring dina katalog- och Outlook-synkroniserade kontakter eller andra anpassade kontakter, och lägg till dessa kontakter som kortnummer. Mer information hittar du under flikarna nedan.

Nya användare – behörigheter

När du använder den här Cisco-appen för första gången (eller loggar ut från Microsoft Teams) ombeds du att bevilja behörighet för att söka efter kontakter och använda Microsoft Teams. Sedan uppmanas du att verifiera genom att ange ditt användarnamn och lösenord.

För Microsoft Teams-administratörer – konfigurera Webex Calling för Microsoft Teams

Mer information om hur du konfigurerar Webex Calling för din organisation för att stödja en sömlös samtalsupplevelse i Microsoft Teams finns i Konfigurera Webex Calling för Microsoft Teams.

Nyheter i Cisco Webex Calling för Microsoft Teams

Februari 2021

Förbättringar av kortnummer

  • Du kan nu lägga till kontaktnamn och telefonnummer utanför dina Azure Active Directory- och Outlook-kontakter, så att du kan spara numret till den lokala pizzerian som ett kortnummer för fredagsmyset!

  • Du kan nu välja vilket nummer du vill spara som kortnummer om en kontakt har fler än ett nummer.

Ringa videosamtal

Du kan nu välja mellan ljud- och videosamtal.

Knappsats för interaktiv röstrespons (Interactive Voice Response, IVR)

Du har nu åtkomst till knappsatsen under ljud- eller videosamtal, vilket ger dig fullständigt stöd för dubbelton med flera frekvenser (Dual tone Multi Frequency, DTMF).

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren av ditt teamutrymme har installerat Webex-appen i Microsoft Teams. Om den är installerad visas ikonen för Webex-samtal i appfältet.

1

När du chattar med någon klickar du Webex-samtal längst ner i fönstret.

2

Välj standardnumret under kontakten för att få fler samtalsalternativ i listmenyn.

3

Klicka på Samtal.

Appen öppnas i ett nytt fönster.
Du kan ringa samtal till nummer, Azure Active Directory eller Outlook-kontakter med Webex Calling-integreringen för Microsoft Teams med knappsatsen.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren av ditt teamutrymme har installerat appen Webex Call i Microsoft Teams.

1

På appfältet i teamutrymmet klickar du på Webex Call.

2

Börja skriva in namn, telefonnummer eller videoadress till personen som du vill ringa.


 

Genom att skriva ett namn söker du efter dina katalogsynkroniserade och personliga Outlook-kontakter.

3

Klicka på den föreslagna kontakten som du vill ringa.

4

Klicka på Ljud eller Video.

Lägg till och hantera upp till 25 kontakter som kortnummer från Azure Active Directory och Outlook-kontakter, så att du snabbt och enkelt kan ringa de vanligaste kontakterna med Cisco Webex Calling-integreringen i Microsoft Teams. Appen sparar dina kortnummer i din Microsoft 365-profil. Indikatorn bredvid kortnummerrubriken anger när kortnummer sparas i Microsoft Cloud. Du kan även lägga till anpassade kortnummer för kontakter som inte finns bland kontakterna i Azure Active Directory eller Outlook.

1

På appfältet i teamutrymmet klickar du på Webex Call.

2

Klicka på Lägg till ett kortnummer.

3

Lägg till kortnummer eller skapa ett nytt kortnummer för en kontakt genom att börja skriva ett namn.

4

Gör något av följande:

  • Lägga till en kontakt i Outlook eller Azure Active Directory– Välj en kontakt, välj numret i listmenyn och klicka på Lägg till.

  • Lägga till en anpassad kontakt– Klicka på Skapa nytt kortnummer och ange Namn och Telefon. Klicka sedan på Lägg till.


 

Maximal teckengräns är 100 tecken för fältet Namn och 50 tecken för fältet Telefon.

5

Hantera dina kortnummer på följande sätt:

  • Sortera dina kortnummer på skärmen– Klicka på och dra kortnumren för att ändra ordningen de visas i på skärmen.

  • Ta bort en kortnummerkontakt– Klicka på de tre punkterna på kontaktkortet och klicka på Ta bort från kortnummer.

  • Redigera en anpassad kontakt– Klicka på de tre punkterna på kontaktkortet och klicka på Redigera kortnummer.

Ring samtal på din mobila enhet i Microsoft Teams med appen Webex Call.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren av ditt teamutrymme har installerat appen Webex Call i Microsoft Teams.

1

På hemskärmen trycker du på Chatt och

2

Sök efter personen du vill ringa och klicka sedan på personens namn.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Webex Call .

4

Tryck på numret som visas för att öppna samtalsalternativ och välj sedan numret.

5

Klicka på .

Ring samtal på din iPad i Microsoft Teams med appen Cisco Webex Call.

Innan du börjar

Kontrollera att administratören eller ägaren av ditt teamutrymme har installerat appen Webex Call i Microsoft Teams.

1

På hemskärmen trycker du på Chatt och

2

Sök efter personen du vill ringa och klicka sedan på personens namn.

3

Tryck på de tre punkterna och välj sedan Webex Call .

4

Om du vill öppna samtalsalternativ trycker du på numret och väljer sedan numret som du vill ringa.

5

Klicka på .